Hạnh Nguyện Tu Tập

Hạnh Nguyện Tu Tập-www.daophatngaynay.com

  Từ tâm giúp đỡ cứu thương đời, Tĩnh lặng lòng an rạng mắt môi. Niệm Phật tham thiền nên siêng gắng, Sát Sanh hại vật hãy xa rời. Ban
 • Siêu Thiện Minh Quang-www.daophatngaynay.com

  01/08/2018, 14:14
  (Tưởng niệm Giác Linh Thượng Tọa Thiện Minh)
 • Thu khuya tĩnh mịch-www.daophatngaynay.com

  31/07/2018, 13:38
  (Thuận- Nghịch Độc)
 • Thu khuya tĩnh mịch-www.daophatngaynay.com

  31/07/2018, 08:26
  Thuận: U nhàn, cảnh tịch, gợi nhàn thêm, Lặng tiếng hưu nai, vắng bóng thềm. Mù núi lạnh, gió lay khóm trúc, Mịt trăng mờ,
 • Hạnh Ngộ-www.daophatngaynay.com

  30/07/2018, 21:53
  Hữu hảo tâm đồng rộn khúc ca, Tu tròn giáo pháp  trọn đường qua. Vô ưu vườn đạo luôn ươm sắc, Hỷ lạc hương thiền vốn kết hoa. Muôn
 • Ấm lòng tin-giacngo.vn

  30/07/2018, 08:41
  Một xác phụ nữ được phát hiện trong rừng dầu sau chùa. Công an và pháp y đã tới làm nhiệm vụ.
 • Nhật Bản và tín ngưỡng Quan Âm-www.daophatngaynay.com

  29/07/2018, 12:25
  Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, còn gọi là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, có khi còn gọi là Đức Phật Quan Âm, được Phật tử nhiều quốc gia Châu Á thờ phượng vì hạnh nguyện hóa hiện nhiều thân tướng để cứu độ chúng sanh.
 • Nguyện cầu chốn tổ-www.chuabuuminh.vn

  28/07/2018, 23:12
 • Đi tìm mộ Ba-www.daophatngaynay.com

  28/07/2018, 23:02
  *Cả hàng ngàn nấm mộMộ nào là Ba conMất Ba con cùng khổTuổi thơ luôn héo hon*Ôm hoa trắng tìm BaTháng bảy cài hoa trắngTuổi
 • Huệ Đăng-www.daophatngaynay.com

  28/07/2018, 22:53
      Thầy kiến tạo Huệ đăng soi sáng Cho nhân sinh biết quán chiếu mình Chịu thương chịu khó tận tình Ánh quang mầu nhiệm vô minh tan dần   Đời

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm