Ngọc Duyên Phổ Chiếu Chơn Như

Ngọc Duyên Phổ Chiếu Chơn Như-www.daophatngaynay.com

  (Thành Kính tưởng niệm Giác Linh cố Hòa Thượng Thíchthượng Giác hạ Tần, Trụ Trì Tịnh Xá Ngọc Duyên, Bình Định) Ngưỡng bạch Giác Linh Hòa Thượng

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm