Dịch thuật nhân minh Ấn Độ khả năng phát sinh ảnh hưởng

Dịch thuật nhân minh Ấn Độ khả năng phát sinh ảnh hưởng-www.daophatngaynay.com

Pháp Xứng và Trần-na là người sáng lập nhân minh Ấn Độ (luận lý học Phật giáo), hai Ngài cũng là chủ nghĩa duy tâm, nhưng cũng là nhà luận lý học, bản thân hai Ngài cũng có điểm mâu thuẫn. Nếu dung hòa chủ nghĩa duy tâm và luận lý học thì không khả năng.
 • Câu chuyện người Kalama-www.daophatngaynay.com

  18/10/2018, 20:53
  Này các Kalama, chớ có tin vì nghe báo cáo, chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống; chớ có tin vì được kinh điển truyền tụng; chớ có tin vì lý luận suy diễn; chớ có tin vì diễn giải tương tự; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình.
 • Lạc mất tâm nhiên!-www.daophatngaynay.com

  18/10/2018, 14:29
  Tĩnh lặng bình tâm trên phiến đá, Nghe thấy tâm mình rộng cả không gian. Cảnh vật xưa nay luôn biến chuyển, Mặc nó xoay vần ta vẫn
 • Chân ngộ-www.daophatngaynay.com

  17/10/2018, 08:24
    Ai đã từng gieo duyên tu học  Nhìn cuộc đời cười khóc như nhiên Gìn lòng đoạn dứt não phiền  Tâm lìa chấp ái oan khiên nợ trần    Cửa
 • Phật tâm tuệ giác-www.daophatngaynay.com

  17/10/2018, 08:23
      Phật tâm tuệ giác khắp cùng, Chúng sanh tam giới tận cùng hư không. Phật tâm rõ được nguyên nhân, Duyên sanh hiện khởi tánh tâm tướng trần.  Phật
 • Điếu văn tưởng niệm đức Trưởng lão Hòa thượng thượng MINH hạ CẢNH-www.daophatngaynay.com

  17/10/2018, 08:22
  HUỆ QUANG TÌNH MUÔN THUỞ Hỡi ôi! Mưa giăng Phật Tổ Nắng đổ Huệ Quang Lệ Tu Viện khóc tiễn hiền Tăng Khói Tòng Lâm hương trầm vội tắt. Chuông Thiền
 • Nụ cười trở lại-www.chuabuuminh.vn

  16/10/2018, 12:23
 • MỜI UỐNG TRÀ-www.chuabuuminh.vn

  16/10/2018, 08:49
 • An nhiên pháp lạc-www.daophatngaynay.com

  15/10/2018, 15:12
  Một Ý niệm sanh hình thành thân mạng, Duyên hợp lại từ bảy đại sắc không. Thức tâm sắc tướng nghiệp duyên thọ hành, Sanh già bệnh chết
 • Phật-www.daophatngaynay.com

  14/10/2018, 21:46
      Phật không phải là hân sắc tướng, Cũng không phải là lời nói âm thanh. Phật là phật tánh pháp thân, Giác tâm thường trụ chiếu soi vạn

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm