“HT.Thích Huệ Trí phải tôn trọng kết quả của Đại hội”

“HT.Thích Huệ Trí phải tôn trọng kết quả của Đại hội”-giacngo.vn

GN - Văn bản “khẩn” do HT.Thích Huệ Trí, xưng là Thường trực BTS PG H.Tuy Phong gởi tòa soạn.

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm