TƯGH yêu cầu thu hồi kỷ yếu Đại hội PG tỉnh BR-VT

TƯGH yêu cầu thu hồi kỷ yếu Đại hội PG tỉnh BR-VT-giacngo.vn

GNO - Hôm nay 25-5, TƯGH đã phát hành công văn yêu cầu thu hồi Kỷ yếu Đại hội PG tỉnh BR-VT.

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm