Nội dung băng thuyết giảng, ai thẩm định?

Nội dung băng thuyết giảng, ai thẩm định?-giacngo.vn

GN - Phần băng đĩa thuyết giảng phải nói là đa dạng, ai cũng có thể làm băng đĩa với danh nghĩa là “ấn tống”...

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm