Một số chùa ở BR-VT thờ ơ với lễ Phật đản

Một số chùa ở BR-VT thờ ơ với lễ Phật đản-giacngo.vn

GNO - Chẳng lẽ các chùa và PG ở địa phương không nhận được thông bạch hướng dẫn tổ chức Đại lễ của T.Ư?

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm