Mạnh tay xử lý hiện tượng trục lợi văn hóa tâm linh

Mạnh tay xử lý hiện tượng trục lợi văn hóa tâm linh-www.daophatngaynay.com

Nạn buôn thần bán thánh, trục lợi tâm linh là những thực tế đang tồn tại bóp méo văn hóa, tín ngưỡng truyền thống. Có cầu mới có cung, có người mê tín dị đoan ắt có người lợi dụng để trục lợi. Làm gì để lễ hội, tín ngưỡng trở về đúng nghĩa đã có từ bao đời? Dưới đây là ý kiến từ một số nhà nghiên cứu, tu hành...

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm