Lưu ý hiện trạng đánh phá Phật giáo bằng lắp ghép ảnh

Lưu ý hiện trạng đánh phá Phật giáo bằng lắp ghép ảnh-www.daophatngaynay.com

Kính mong chư Tôn đức và quý Phật tử lưu ý để không gây thêm chuyện đau lòng, nói nặng nhẹ nhau, vì những chuyện do kẻ chống phá Phật giáo lắp ghép ảnh, dựng lên.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm