Những điều cốt lõi của giáo dục Phật giáo

Những điều cốt lõi của giáo dục Phật giáo-giacngo.vn

GN - Nền giáo dục Phật học nhấn mạnh ba trụ cột quan trọng của hạnh phúc là giáo dục đạo đức, giáo dục thiền định

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm