Từ thiện PG cần chuyên sâu, Tăng Ni cần hành trì...

Từ thiện PG cần chuyên sâu, Tăng Ni cần hành trì...-giacngo.vn

GNO - “Từ thiện xã hội là một hoạt động rất tốt nhưng chủ yếu là làm theo cá nhân các tự viện'...

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm