Thấy gì qua việc truyền giới Ni phi pháp tại Đại giới đàn tỉnh Trà Vinh?

Thấy gì qua việc truyền giới Ni phi pháp tại Đại giới đàn tỉnh Trà Vinh?-giacngo.vn

GN - Một buổi chiều tháng 12 gần cuối năm dương lịch, người viết tới thăm Hòa thượng Luật sư Thích Minh Thông...

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm