Đề xuất Dân tộc hóa các danh từ tôn xưng giáo phẩm

Đề xuất Dân tộc hóa các danh từ tôn xưng giáo phẩm-www.phattuvietnam.net

Việc sử dụng những danh từ tôn xưng thượng tọa, hòa thượng… đã tạo nên sắc thái trang trọng đối với các bậc tu hành Phật giáo, theo tuổi tác, theo hạ lạp. Có thể coi việc xác định hệ thống giáo phẩm Phật giáo Việt Nam là một thành quả của chấn hưng Phật giáo Việt Nam.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm