Một số suy nghĩ về pháp phục PGVN thống nhấp trong đa dạng

Một số suy nghĩ về pháp phục PGVN thống nhấp trong đa dạng-www.phattuvietnam.net

Ngoài ra, áo đi đường của hàng Giáo phẩm Hòa thượng có thể sử dụng áo tràng màu vàng (dĩ nhiên là màu vàng hoại sắc); và, áo đi đường của hàng Giáo phẩm Ni trưởng có thể sử dụng áo tràng màu nâu.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm