Lễ cầu thỉnh ở chùa Ba Vàng: Nên thận trọng việc phổ biến ý kiến từ ''Chư thiên''(?)

Lễ cầu thỉnh ở chùa Ba Vàng: Nên thận trọng việc phổ biến ý kiến từ ''Chư thiên''(?)-www.phattuvietnam.net

Trong bối cảnh như vậy, thì nội dung kiểu ““chư Thiên cõi trời Đao Lợi” báo cho biết…” dùng trong các văn bản nhà chùa cần hết sức thận trọng, tránh xa tình thế nhà chùa, từ căn cứ giấy trắng mực đen như thế, tự đưa mình trở thành đối tượng gây cười, để thiên hạ chế giễu, bêu riếu, đùa cợt.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm