Nhét tiền tay tượng, tranh lộc, cướp ấn... sao có bình an?

Nhét tiền tay tượng, tranh lộc, cướp ấn... sao có bình an?-giacngo.vn

GNO - Ở đâu có du lịch văn hóa tâm linh, ở đó ít nhiều vẫn còn những hình ảnh xấu xí...

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm