Phật giáo tỉnh Cà Mau

Phật giáo tỉnh Cà Mau-www.phattuvietnam.net

Phật giáo Tỉnh Cà Mau đã hoàn thành Tổng kết hoạt động Phật sự trong năm vào ngày 05/12/2016, trong đó, bản báo cáo công tác hành chánh và hoạt động của Ban thư ký thuộc Ban Trị sự mang số 095/BC - BTS.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm