Mong thống nhất nghi lễ, giữ gìn bản sắc Phật giáo VN

Mong thống nhất nghi lễ, giữ gìn bản sắc Phật giáo VN-giacngo.vn

GNO - GHPGVN được thành lập năm 1981 là một dấu ấn, thể hiện trọn vẹn tinh thần đoàn kết, hòa hợp...

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm