Trao đổi về Thông bạch

Trao đổi về Thông bạch "Lễ cầu thỉnh bậc Thánh giáng trần” tại chùa Ba Vàng-www.phattuvietnam.net

Việc cầu nguyện đề Quốc thái dân an, hoằng dương Phật Pháp thường là hoạt động phật sự thường niên của mỗi nhà chùa. Tuy nhiên, thật lạ kì khi Chùa Ba Vàng lại xậy dựng lên hoạt động phật sự để cung thỉnh bậc “ Thánh” giáng trần để hoằng dương Phật pháp. Nội dung đã sai lệch với tri kiến Phật Đà, cổ súy cho mê tín dị đoan.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm