HT.Thích Thiện Bảo nói về

HT.Thích Thiện Bảo nói về "cúng sao giải hạn"-giacngo.vn

Việc cúng sao giải hạn không phải là văn hóa Phật giáo. Đây là theo tập tục dân gian vốn có từ thời xưa...

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm