Gia Lai: Sở Nội vụ “không chấp thuận” cho treo cờ Phật giáo, có hợp lý?

Gia Lai: Sở Nội vụ “không chấp thuận” cho treo cờ Phật giáo, có hợp lý?-giacngo.vn

GNO - 'Không chấp thuận treo cờ Phật giáo tại tư gia Phật tử...'

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm