Tử vi

【 tử vi đấu sổ nguyệt vận 】 mậu tuất năm âm lịch tháng năm (6. 14-7. 12)

Âm lịch tháng năm.

Thiên cơ song hóa kị.

Dễ phát tai nạn xe cộ, máy móc hư hao.

Bạn đang xem: 【 tử vi đấu sổ nguyệt vận 】 mậu tuất năm âm lịch tháng năm (6. 14-7. 12)

Nhiều thức dậy chấn động. Đột phát sự cố.

Tỷ lệ phát sinh cao tranh cãi võ mồm tranh đấu tố tụng.

Khỏe mạnh bên trên dễ dàng bốc lửa, đau đầu, nhanh mắt, thần kinh suy nhược, ho khan.

Bất lợi hoa đào sự kiện.

Phức tạp tam giác quan hệ.

Có quý nhân có trợ lực.

Lợi nhuận nhân mạch phát triển.

Kế hoạch việc kiện có thể chấp hành.

Lợi nhuận nữ tính sự nghiệp tài vận thanh danh.

❖ tử vi tại tí tinh hệ nhân ❖

Tài vận tốt hơn. Sự nghiệp đắc lực.

Công văn phương diện bất lợi.

Dễ dàng đau đầu.

Công tác cường độ gia tăng.

Quan hệ nhân mạch bất lợi, dễ có khóe miệng.

❖ tử vi ở ngọ tinh hệ nhân ❖

Khỏe mạnh phương diện không lành. Bị bốc lửa. Kiên cảnh đau nhức.

Công tác không như ý. Đơn vị hiệu quả và lợi ích không tốt.

Được lãnh đạo, trưởng bối dẫn. Nữ tính lãnh đạo coi trọng.

Phương diện tình cảm dễ dàng sinh biến cho nên. Nhưng dễ dàng nhận thức điều kiện người rất tốt.

❖ Tử Phá tại sửu tinh hệ nhân ❖

Áp lực công việc trọng đại. Bận tâm bận rộn.

Thận thủy, thắt lưng bất lợi, nhưng so sánh với trước có chuyển biến tốt. Khí huyết không đủ. Chú ý can đảm phương diện vấn đề.

Ra ngoài tin tức rõ ràng. Trong công tác góc được trợ lực.

Quan hệ nhân mạch bên trên bị lên hòa tiền tài có liên quan tranh chấp.

❖ Tử Phá ở chưa tinh hệ nhân ❖

Có quý nhân trợ. Học ở trường, khảo chứng đắc lợi.

Hao phí tiền tài. Quan hệ nhân mạch có biến động, có kết bạn kẻ có tiền.

Dễ dàng đau đầu.

Công tác, học tập trạng thái tương đối cố gắng.

❖ tử phủ ở dần tinh hệ nhân ❖

Dạ dày không tốt lắm. Dễ dàng bốc lửa, khô ráo.

Trong nhà bận rộn, bị nhân việc nhỏ lên khóe miệng tranh chấp.

Nam tính dễ có hoa đào, nhận thức có tiền nữ tính.

Ra ngoài khá nhiều. Bên ngoài xã giao nhiều.

❖ tử phủ ở thân tinh hệ nhân ❖

Bị cùng hợp tác phương, hòa nữ tính cãi nhau bất hòa.

Trên sự nghiệp quan hệ nhân mạch khẩn trương, dễ dàng gặp được mạc danh kỳ diệu vui buồn thất thường người và sự việc. Có động thủ có thể.

Dễ dàng bốc lửa. Dạ dày vấn đề tiêu hóa không tốt.

Muốn cầu thay đổi. Sự nghiệp tài vận chỉnh thể may mắn.

❖ tử tham ở mão tinh hệ nhân ❖

Kết bạn quý nhân.

Sự nghiệp bị lên thay đổi, áp lực rất lớn tinh thần khẩn trương.

Phương diện tiền bạc dễ dàng có vấn đề, lại dễ nổi tranh chấp.

Tâm tính góc mệt mỏi. Phương diện tình cảm không lành.

❖ tử tham ở dậu tinh hệ nhân ❖

Phương diện tình cảm dễ dàng có biến cho nên bất lợi.

Dễ dàng đau đầu, phong hỏa kem chà răng. Thả cẩn thận thuỷ ách, ngoại thương.

Chống đối so với chính mình có thế lực nhân. Họa là từ ở miệng mà ra.

Chính sự không dễ dàng đẩy mạnh, tự nhiên đâm ngang.

❖ Tử Tướng ở thìn tinh hệ nhân ❖

Sự nghiệp có biến động, may mắn, bay lên giống.

Phạm tiểu nhân, lên tranh đấu, thả đối phương tài lực khá mạnh.

Trong nhà có chuyện tốt. Hoặc bất động sản tương quan thay đổi.

Cảm tình khó có phát triển mới.

❖ Tử Tướng ở tuất tinh hệ nhân ❖

Phương diện tình cảm dễ dàng có đột phá, lấy được được phát triển tốt.

Hệ hô hấp chứng bệnh, bị hòa người thân cận có khóe miệng tranh chấp.

Trên sự nghiệp tương đối thuận lợi, có quý nhân trợ. Nhưng tiến trình đẩy mạnh khó khăn dễ dàng kẹt.

Công văn phương diện sự tình bất lợi.

❖ tử sát ở tị tinh hệ nhân ❖

Dễ dàng phòng ở trang hoàng hoặc thay đổi tin tức.

Ra ngoài tương đối bất lợi, cẩn thận tai nạn xe cộ. Lại dễ lên khóe miệng.

Sự nghiệp có người trợ giúp, hoặc là người nhà thân thích trợ lực.

Thần kinh suy nhược, dễ dàng đầu thống não nhiệt.

❖ tử sát ở hợi tinh hệ nhân ❖

Mọi việc quá trình có nhiều bất lợi, bị bị ngăn trở ngại.

Hòa người lớn tuổi trong lúc đó bị lên tiền tài tương quan chi tiết tranh cãi, phối hợp bất lợi.

Có người quen đề cử tốt đầu tư tin tức.

Tài vận có mới tăng trưởng. Phương diện tình cảm bị cãi nhau. Dễ dàng đau đầu.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm 【 tử vi đấu sổ nguyệt vận 】 mậu tuất năm âm lịch tháng năm (6. 14-7. 12)

Âm lịch tháng năm.

Thiên cơ song hóa kị.

Dễ phát tai nạn xe cộ, máy móc hư hao.

Nhiều thức dậy chấn động. Đột phát sự cố.

Tỷ lệ phát sinh cao tranh cãi võ mồm tranh đấu tố tụng.

Khỏe mạnh bên trên dễ dàng bốc lửa, đau đầu, nhanh mắt, thần kinh suy nhược, ho khan.

Bất lợi hoa đào sự kiện.

Phức tạp tam giác quan hệ.

Có quý nhân có trợ lực.

Lợi nhuận nhân mạch phát triển.

Kế hoạch việc kiện có thể chấp hành.

Lợi nhuận nữ tính sự nghiệp tài vận thanh danh.

❖ tử vi tại tí tinh hệ nhân ❖

Tài vận tốt hơn. Sự nghiệp đắc lực.

Công văn phương diện bất lợi.

Dễ dàng đau đầu.

Công tác cường độ gia tăng.

Quan hệ nhân mạch bất lợi, dễ có khóe miệng.

❖ tử vi ở ngọ tinh hệ nhân ❖

Khỏe mạnh phương diện không lành. Bị bốc lửa. Kiên cảnh đau nhức.

Công tác không như ý. Đơn vị hiệu quả và lợi ích không tốt.

Được lãnh đạo, trưởng bối dẫn. Nữ tính lãnh đạo coi trọng.

Phương diện tình cảm dễ dàng sinh biến cho nên. Nhưng dễ dàng nhận thức điều kiện người rất tốt.

❖ Tử Phá tại sửu tinh hệ nhân ❖

Áp lực công việc trọng đại. Bận tâm bận rộn.

Thận thủy, thắt lưng bất lợi, nhưng so sánh với trước có chuyển biến tốt. Khí huyết không đủ. Chú ý can đảm phương diện vấn đề.

Ra ngoài tin tức rõ ràng. Trong công tác góc được trợ lực.

Quan hệ nhân mạch bên trên bị lên hòa tiền tài có liên quan tranh chấp.

❖ Tử Phá ở chưa tinh hệ nhân ❖

Có quý nhân trợ. Học ở trường, khảo chứng đắc lợi.

Hao phí tiền tài. Quan hệ nhân mạch có biến động, có kết bạn kẻ có tiền.

Dễ dàng đau đầu.

Công tác, học tập trạng thái tương đối cố gắng.

❖ tử phủ ở dần tinh hệ nhân ❖

Dạ dày không tốt lắm. Dễ dàng bốc lửa, khô ráo.

Trong nhà bận rộn, bị nhân việc nhỏ lên khóe miệng tranh chấp.

Nam tính dễ có hoa đào, nhận thức có tiền nữ tính.

Ra ngoài khá nhiều. Bên ngoài xã giao nhiều.

❖ tử phủ ở thân tinh hệ nhân ❖

Bị cùng hợp tác phương, hòa nữ tính cãi nhau bất hòa.

Trên sự nghiệp quan hệ nhân mạch khẩn trương, dễ dàng gặp được mạc danh kỳ diệu vui buồn thất thường người và sự việc. Có động thủ có thể.

Dễ dàng bốc lửa. Dạ dày vấn đề tiêu hóa không tốt.

Muốn cầu thay đổi. Sự nghiệp tài vận chỉnh thể may mắn.

❖ tử tham ở mão tinh hệ nhân ❖

Kết bạn quý nhân.

Sự nghiệp bị lên thay đổi, áp lực rất lớn tinh thần khẩn trương.

Phương diện tiền bạc dễ dàng có vấn đề, lại dễ nổi tranh chấp.

Tâm tính góc mệt mỏi. Phương diện tình cảm không lành.

❖ tử tham ở dậu tinh hệ nhân ❖

Phương diện tình cảm dễ dàng có biến cho nên bất lợi.

Dễ dàng đau đầu, phong hỏa kem chà răng. Thả cẩn thận thuỷ ách, ngoại thương.

Chống đối so với chính mình có thế lực nhân. Họa là từ ở miệng mà ra.

Chính sự không dễ dàng đẩy mạnh, tự nhiên đâm ngang.

❖ Tử Tướng ở thìn tinh hệ nhân ❖

Sự nghiệp có biến động, may mắn, bay lên giống.

Phạm tiểu nhân, lên tranh đấu, thả đối phương tài lực khá mạnh.

Trong nhà có chuyện tốt. Hoặc bất động sản tương quan thay đổi.

Cảm tình khó có phát triển mới.

❖ Tử Tướng ở tuất tinh hệ nhân ❖

Phương diện tình cảm dễ dàng có đột phá, lấy được được phát triển tốt.

Hệ hô hấp chứng bệnh, bị hòa người thân cận có khóe miệng tranh chấp.

Trên sự nghiệp tương đối thuận lợi, có quý nhân trợ. Nhưng tiến trình đẩy mạnh khó khăn dễ dàng kẹt.

Công văn phương diện sự tình bất lợi.

❖ tử sát ở tị tinh hệ nhân ❖

Dễ dàng phòng ở trang hoàng hoặc thay đổi tin tức.

Ra ngoài tương đối bất lợi, cẩn thận tai nạn xe cộ. Lại dễ lên khóe miệng.

Sự nghiệp có người trợ giúp, hoặc là người nhà thân thích trợ lực.

Thần kinh suy nhược, dễ dàng đầu thống não nhiệt.

❖ tử sát ở hợi tinh hệ nhân ❖

Mọi việc quá trình có nhiều bất lợi, bị bị ngăn trở ngại.

Hòa người lớn tuổi trong lúc đó bị lên tiền tài tương quan chi tiết tranh cãi, phối hợp bất lợi.

Có người quen đề cử tốt đầu tư tin tức.

Tài vận có mới tăng trưởng. Phương diện tình cảm bị cãi nhau. Dễ dàng đau đầu.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button