Tử vi

【 tử vi đấu sổ nguyệt vận 】 mậu tuất năm hai tháng (3. 17-4. 15) tục

Tinh hệ

Tử vi ở ngọ người

Bạn đang xem: 【 tử vi đấu sổ nguyệt vận 】 mậu tuất năm hai tháng (3. 17-4. 15) tục


Có quý nhân, trưởng bối trợ giúp.

Có con gái tính trưởng bối hoặc lãnh đạo đến đỡ, nhưng đối phương thái độ tương đối đung đưa không ngừng.

Khỏe mạnh không tốt. Dễ dàng thần kinh suy nhược, xương cổ không khoẻ, trúng gió cảm mạo.

Có cùng đầu tư chuyện liên quan tình, bất quá nên mau vào mau ra.

Tài lên đến giúp đỡ.

Có thế khó xử việc, thân hãm tình huống phức tạp đấy tình cảnh.

Về tình cảm nữ mệnh dễ có hoa đào. Nam mệnh thì cần đề phòng trong tình cảm cạnh tranh.Tinh hệ

Tử Phá ở chưa người


Trên sự nghiệp được đến phát triển.

Trình tự, IT có liên quan hạng mục được đến tiến triển, thả có thể thu lợi.

Chi tiêu vẫn đang trọng đại. Vi nữ nhân hoa tiễn.

Công tác mệt nhọc, bận tâm sự tình khá nhiều thả giai chi phí trung tâm để ý.

Về công tác thực cố gắng.

Dễ dàng đau đầu, dùng óc quá độ.

Trong công tác hoặc có người quen cấp ra sức trợ giúp.


Tinh hệ

Tử phủ ở thân người


Về tình cảm góc thế khó xử.

Dễ dàng có hoa đào hoặc xuất hiện lựa chọn. Thả dễ dàng xử lý không tốt xảy ra vấn đề.

Trong nhà mua thêm gia cụ.

Trong công tác quan hệ nhân mạch phức tạp, địch ta quan hệ biến hóa nhanh.

Về tình cảm dễ dàng xuất hiện bên thứ ba, thả rất có thể là lẫn nhau đều biết nhân.

Trên sự nghiệp gặp được ngoại bộ áp lực, cát hung đều có, ngay mặt ảnh hưởng chiếm đa số.Tinh hệ

Tử tham ở dậu người


Vi chuyện tình cảm làm phức tạp lớn.

Thả đề cập tiền tài sự nghiệp. Tình huống rối rắm.

Ra ngoài du lịch.

Chuyện cảm tình đối nội tâm tạo thành áp lực rất lớn.

Trên sự nghiệp có người chủ động đưa ra hợp tác.

Công tác thân mình không tính hài lòng. Chịu ngoại tại sự ảnh hưởng nhiều, khó có thể tự chủ thả phải đối mặt.

Dạ dày không tốt, cẩn thận lạnh.Tinh hệ

Tử Tướng ở tuất người


Về tình cảm có phát triển.

Có chút khó xử lựa chọn việc, giữa vợ chồng sẽ có khắc khẩu nhưng bình thường rất nhanh hòa hảo.

Nhiệt tâm trợ giúp nhân nhưng ngược lại đã bị liên luỵ.

Hệ hô hấp, dạ dày phương diện vấn đề sức khỏe.

Trong công tác góc tâm thần mệt mỏi thả chịu ngoại bộ áp lực lớn. Nghĩ thay đổi nhưng không có cơ hội.

Có con nít, hài tử sự sẽ tương đối lo lắng.Tinh hệ

Tử sát ở hợi người


Tốn nhiều tiền. Vi nữ nhân, vui đùa cùng với hình tượng giả dạng các phương diện tốn nhiều tiền.

Được trưởng bối hoặc lãnh đạo chủ động trợ giúp.

Sở ở đơn vị làm việc, hoặc nếu tự có công ty, gặp phải phát triển lên lựa chọn, thả giai không như ý.

Dễ dàng đau đầu.

Tài bên trên hơi khẩn trương, chi tiêu hơi không khống chế được.

Trong công tác cùng người hợp tác tương đối đắc lực, có thể có có thể được tài chính tài lực phương diện trợ giúp.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm 【 tử vi đấu sổ nguyệt vận 】 mậu tuất năm hai tháng (3. 17-4. 15) tục

Tinh hệ

Tử vi ở ngọ người


Có quý nhân, trưởng bối trợ giúp.

Có con gái tính trưởng bối hoặc lãnh đạo đến đỡ, nhưng đối phương thái độ tương đối đung đưa không ngừng.

Khỏe mạnh không tốt. Dễ dàng thần kinh suy nhược, xương cổ không khoẻ, trúng gió cảm mạo.

Có cùng đầu tư chuyện liên quan tình, bất quá nên mau vào mau ra.

Tài lên đến giúp đỡ.

Có thế khó xử việc, thân hãm tình huống phức tạp đấy tình cảnh.

Về tình cảm nữ mệnh dễ có hoa đào. Nam mệnh thì cần đề phòng trong tình cảm cạnh tranh.Tinh hệ

Tử Phá ở chưa người


Trên sự nghiệp được đến phát triển.

Trình tự, IT có liên quan hạng mục được đến tiến triển, thả có thể thu lợi.

Chi tiêu vẫn đang trọng đại. Vi nữ nhân hoa tiễn.

Công tác mệt nhọc, bận tâm sự tình khá nhiều thả giai chi phí trung tâm để ý.

Về công tác thực cố gắng.

Dễ dàng đau đầu, dùng óc quá độ.

Trong công tác hoặc có người quen cấp ra sức trợ giúp.


Tinh hệ

Tử phủ ở thân người


Về tình cảm góc thế khó xử.

Dễ dàng có hoa đào hoặc xuất hiện lựa chọn. Thả dễ dàng xử lý không tốt xảy ra vấn đề.

Trong nhà mua thêm gia cụ.

Trong công tác quan hệ nhân mạch phức tạp, địch ta quan hệ biến hóa nhanh.

Về tình cảm dễ dàng xuất hiện bên thứ ba, thả rất có thể là lẫn nhau đều biết nhân.

Trên sự nghiệp gặp được ngoại bộ áp lực, cát hung đều có, ngay mặt ảnh hưởng chiếm đa số.Tinh hệ

Tử tham ở dậu người


Vi chuyện tình cảm làm phức tạp lớn.

Thả đề cập tiền tài sự nghiệp. Tình huống rối rắm.

Ra ngoài du lịch.

Chuyện cảm tình đối nội tâm tạo thành áp lực rất lớn.

Trên sự nghiệp có người chủ động đưa ra hợp tác.

Công tác thân mình không tính hài lòng. Chịu ngoại tại sự ảnh hưởng nhiều, khó có thể tự chủ thả phải đối mặt.

Dạ dày không tốt, cẩn thận lạnh.Tinh hệ

Tử Tướng ở tuất người


Về tình cảm có phát triển.

Có chút khó xử lựa chọn việc, giữa vợ chồng sẽ có khắc khẩu nhưng bình thường rất nhanh hòa hảo.

Nhiệt tâm trợ giúp nhân nhưng ngược lại đã bị liên luỵ.

Hệ hô hấp, dạ dày phương diện vấn đề sức khỏe.

Trong công tác góc tâm thần mệt mỏi thả chịu ngoại bộ áp lực lớn. Nghĩ thay đổi nhưng không có cơ hội.

Có con nít, hài tử sự sẽ tương đối lo lắng.Tinh hệ

Tử sát ở hợi người


Tốn nhiều tiền. Vi nữ nhân, vui đùa cùng với hình tượng giả dạng các phương diện tốn nhiều tiền.

Được trưởng bối hoặc lãnh đạo chủ động trợ giúp.

Sở ở đơn vị làm việc, hoặc nếu tự có công ty, gặp phải phát triển lên lựa chọn, thả giai không như ý.

Dễ dàng đau đầu.

Tài bên trên hơi khẩn trương, chi tiêu hơi không khống chế được.

Trong công tác cùng người hợp tác tương đối đắc lực, có thể có có thể được tài chính tài lực phương diện trợ giúp.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button