Tử vi

論語 – Luận Ngữ

1. Dương Hóa 陽貨:

寬則得眾, 信則人任焉

Độ lượng thì được lòng mọi người, thành tín thì được người ta tín nhiệm.

Bạn đang xem: 論語 – Luận Ngữ

2. Tử Hãn 子罕:

仰之彌高, 鑽之彌堅, 瞻之在前, 忽焉在後

Ngưỡng chi di cao, toàn chi di kiên, chiêm chi tại tiền, hốt yên tại hậu

Đạo (của Khổng Tử) càng ngửng lên trông càng thấy cao, càng đục càng thấy cứng, mới thấy ở trước mặt, bỗng hiện ở sau lưng.

3. Tiên tiến 先進

未能事人, 焉能事鬼

Vị năng sự nhân, yên năng sự quỷ?

Chưa biết đạo thờ người, sao biết được đạo thờ quỷ thần?

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm 論語 - Luận Ngữ

1. Dương Hóa 陽貨:

寬則得眾, 信則人任焉

Độ lượng thì được lòng mọi người, thành tín thì được người ta tín nhiệm.

2. Tử Hãn 子罕:

仰之彌高, 鑽之彌堅, 瞻之在前, 忽焉在後

Ngưỡng chi di cao, toàn chi di kiên, chiêm chi tại tiền, hốt yên tại hậu

Đạo (của Khổng Tử) càng ngửng lên trông càng thấy cao, càng đục càng thấy cứng, mới thấy ở trước mặt, bỗng hiện ở sau lưng.

3. Tiên tiến 先進

未能事人, 焉能事鬼

Vị năng sự nhân, yên năng sự quỷ?

Chưa biết đạo thờ người, sao biết được đạo thờ quỷ thần?

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button