Tử vi

12 CUNG CÁC SAO LẠC HÃM

(Theo sách Tử Vi Chính Biện – Dịch Lý Huyền Cơ)

Sửu Mùi: Cự, Cơ vi hạ cách

Dần Thân: Cơ, Nguyệt phúc tu khinh

Bạn đang xem: 12 CUNG CÁC SAO LẠC HÃM

Mão Dậu: Liêm, Phá dữ Dương nhận

Tuất Thìn: Tử Phá tối vi điên (điên đảo)

Tỵ Hợi: Đồng, Lương, Tham, Trinh hãm

Ngọ cung Âm cực bất kham xưng

Thân cung: Phá, Vũ vi hạ cách

Dậu phùng Cơ, Cự, Nhật vô tình

Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ: Thái Âm tu

Tuất, Hợi: Thái Dương diệu bất minh

Phá Quân: Mão, Dậu bất vi thanh

Gia Sát, Kiếp vi gian đạo

Thử hội Hình, Đà bất tất luận

Tham Lang, Hoá Lộc cư tứ Mộ

Tuy nhiên ngộ cát diệc trung bình

Mệnh triều nhược địa hựu phùng Kỵ

Không, Kiếp, Kình Dương gia Hỏa, Linh

Nhược phi yểu chiết, chủ hạ tiện

Lục súc chi mệnh bất khả bằng.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm 12 CUNG CÁC SAO LẠC HÃM

(Theo sách Tử Vi Chính Biện – Dịch Lý Huyền Cơ)

Sửu Mùi: Cự, Cơ vi hạ cách

Dần Thân: Cơ, Nguyệt phúc tu khinh

Mão Dậu: Liêm, Phá dữ Dương nhận

Tuất Thìn: Tử Phá tối vi điên (điên đảo)

Tỵ Hợi: Đồng, Lương, Tham, Trinh hãm

Ngọ cung Âm cực bất kham xưng

Thân cung: Phá, Vũ vi hạ cách

Dậu phùng Cơ, Cự, Nhật vô tình

Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ: Thái Âm tu

Tuất, Hợi: Thái Dương diệu bất minh

Phá Quân: Mão, Dậu bất vi thanh

Gia Sát, Kiếp vi gian đạo

Thử hội Hình, Đà bất tất luận

Tham Lang, Hoá Lộc cư tứ Mộ

Tuy nhiên ngộ cát diệc trung bình

Mệnh triều nhược địa hựu phùng Kỵ

Không, Kiếp, Kình Dương gia Hỏa, Linh

Nhược phi yểu chiết, chủ hạ tiện

Lục súc chi mệnh bất khả bằng.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button