Tử vi

14 chính tinh tổ hợp nhập mệnh bình phán

Bản dịch:

1, tử vi; ngũ hành thuộc đất, vi tôn Tinh, làm quan lộc chủ. Tử vi nhập mệnh người ổn trọng lão thành, lễ phép háo khách, trung hậu khiêm tốn, tự phụ, dễ thụ ảnh hưởng người khác của tả hữu, giỏi thay đổi, bình thường cải biến công tác; suốt đời vật chất phong phú, đời sống tinh thần trống rỗng.

Tử vi tại tí ngọ nhập cung mệnh, vũ khúc thiên tướng nhất định ở cung tài bạch (thân), liêm trinh Thiên phủ ở cung Quan lộc (thìn), tại tí, bình. Ất bính mậu nhâm năm sinh ra tam phương hội dương đà, không cát. Tuy có hùng tâm vạn trượng nhưng chí khí khó thực hiện, hội cát hoàn ngại lực lượng thiếu, hội giết thì nhất người chủ nghĩa lý tưởng, không có thực tiễn năng lực, nữ mệnh không đẹp, nhâm năm sinh ra kình dương nhập mệnh Hóa kị ở tài bạch (vũ khúc Hóa kị) tạm biệt hung thì đại hung. Đinh kỷ canh nhân tam phương hội quyền lộc khoa hội lục cát sẽ không lục giết tài là đắt cách. Ở ngọ, nhân miếu. Giáp kỷ năm sinh ra lộc tích trữ ở mệnh, hóa lộc ở tài quan (giáp năm liêm trinh hóa lộc, kỷ năm vũ khúc hóa lộc) hội tả (phụ) bên phải (bật) đắt cách, địa vị xã hội cao, danh vọng cao. Bính mậu năm dương nhận nhập mệnh rách nát đái tật. Tử vi sẽ không tả hữu, đại hạn, lưu niên phùng yếu rủi ro, có thị phi. Hôn yên phương diện: Tình cảm đạm bạc, phu thê ở riêng.

Bạn đang xem: 14 chính tinh tổ hợp nhập mệnh bình phán

2, tử vi Thiên phủ; tử vi Thiên phủ ở dần thân, vũ khúc ở tài, liêm tướng ở quan, vượng địa. Giáp đinh kỷ (dần) canh (thân) tam phương có lộc, là tài cách. Tử Phủ nhập mệnh, đời sống vật chất thập phần phong phú, đời sống tinh thần thì trống rỗng, cô độc, khôn khéo nhưng keo kiệt. Tử Phủ tổ hợp, nên kết hôn muộn, nhân Tử Phủ chủ cô, tảo hôn có biến. Sự nghiệp phương diện, dĩ tài chính và kinh tế là nên, đối cung (thiên di) có thất sát, bình thường ra ngoài bôn ba, hội giết nhân viên kỹ thuật. Hội dương đà hỏa linh thì thái độ làm người gian trá, phùng không vong thì cô lập. Tử Phủ ở dần, năm sinh Giáp nhân sự nghiệp thuận lợi, tài vận tốt, hội tả hữu xương khúc, danh lợi song thu vào. Tử Phủ ở thân, hội tả hữu xương khúc nên nhân viên công vụ giáo sư, hội xương khúc lộc tồn, cũng có thể ở tài chính và kinh tế phương diện có thành tựu; nữ mệnh hội ngôi sao may mắn, vượng phu ích tử. Phá quân ở hôn nhân cung, quan hệ hôn nhân không bình thường, thêm sát tái hôn.

3, tử vi tham lang; tử tham ở mão dậu, tử vi vượng tướng, tham lang bình, tử tham nhập mệnh người, hảo huyễn tưởng, cố chấp hiếu thắng, lớn lên rất đẹp, đa đào hóa sự kiện, cùng trời diêu đồng cung, tất có một đoạn tình cảm gút mắt; hội văn Tinh, làm học thuật công việc nghiên cứu, hội tả hữu ở dậu, tự mình nghĩ làm lão bản, ở trên thương trường rất có biểu hiện (giáp canh năm phát không kiên nhẫn cửu), cũng thích hợp với quân lữ cuộc đời, hội dương đà bán hàng rong bán dạo, hội không kiếp tăng đạo hữu duyên, ở mão, sinh hoạt lãng mạn, ưa cận phong nguyệt (hội không vong ngoại trừ); nếu không quay về hội tả hữu xương khúc thì bất trung người bất nghĩa. Hôn nhân phương diện: Phối ngẫu có khả năng, cá tính cường ‘Hôn nhân mỹ mãn.

4, tử vi thiên tướng; tử tướng ở thìn tuất, được địa. Có khai sáng của mình thích sự nghiệp năng lực, nhiều ý tưởng, có cải cách tinh thần, vận may động, quý nhân đa, hội tả hữu xương khúc, có thể phụ trách quyền bính, gặp dương đà, người buôn bán nhỏ đi thương, hỏa linh xung, tàn tật. Tái vận hạn quá kình dương, hình phạt khó tránh khỏi. Có đào hoa, hôn nhân không chỉ một lần.

5, tử vi thất sát; tử giết ở tị hợi, tử vượng giết bình. Cá tính kiên cường, khẳng chịu khổ nhọc, tưởng làm lão bản; nữ mệnh là tên cướp, lão công phạ người, tựa-hình-dường như do. Vô câu thúc, có làm đẹp tiệm uốn tóc hành nghiệp công tác, phùng tả hữu lộc tồn, suốt đời phát triển tốt, kinh thương, làm đại lý tính chất công tác, hội thiên hình, có thành công ngoại khoa bác sĩ; hóa quyền hội không vong, hư quyền hư danh; nữ mệnh làm tài vụ công tác, văn bí công tác. Tử giết ở hợi: Có nghệ thuật thiên phú, nhưng so sánh lười nhác, hội xương khúc tả hữu làm thiết kế công tác hoặc bán ra sinh ý. Hôn nhân phương diện: Phối ngẫu khí chất hảo, hướng nội hiền lành, không thương nói, giỏi về quản lý tài sản, nhưng bản thân bất hảo.

6, tử vi phá quân; tử phá ở xấu vị: Miếu vượng. Cách cục không sai, sửu cung kém một chút ta. Hội ngôi sao may mắn, cách điệu cao, chẳng những có lý tưởng có hoài bão, hơn nữa rất nỗ lực bính bác, có người cách mị lực, suốt đời thường được khác giới quý nhân tương trợ, có đào hoa, nhưng có điểm cố chấp, tự cho là đúng, hội lộc mã thì tốt nhất cách. Như sẽ không cát hội giết, thì bất trung bất hiếu, lợi dụng chức quyền vì mình kiếm lời, thu tiền lì xì.

7, thiên cơ Tinh; ngũ hành thuộc mộc, là thiện Tinh, chủ thọ. Thiên cơ nhập mệnh người, mặt trắng kiểm dài nhỏ hình, mắt to mày rậm, thông minh cơ trí, tâm địa thiện lương; nhưng thần kinh quá nhạy cảm, hảo huyễn tưởng, tâm tình hóa, đa tính toán, thiên cơ sự nghiệp: Văn bí công tác, nhân viên kỹ thuật, gia khôi việt là công chức. Thiên cơ là động Tinh, hội thiên mã, suốt đời nhiều biến động, ngoại vụ, đẩy mạnh tiêu thụ viên; tam phương hội tả hữu, xương khúc, tài nguyên giữa lúc, tận trung làm hết phận sự. Hội dương đà hỏa linh, suốt đời phát triển trắc trở, hành vi không bị kiềm chế.

Thiên cơ tại tí ngọ, nhập miếu. Thiên cơ đơn thủ tại tí ngọ lập mệnh người, thái độ làm người trung hậu thành thật, mập mạp vóc người, nữ mệnh khéo léo tính cương, công việc quản gia có cách, Phúc Thọ song toàn. Thiên cơ nhập mệnh, đa số làm kỹ thuật công tác, hoặc làm thiết kế bày ra công tác; hội tả hữu xương khúc thái độ làm người trung lương, khả năng phục công chức. Hôn nhân: Thái dương ở cung phu thê, thê tử hiền lành, thêm sát, phối ngẫu bản thân bất hảo, gia Hóa kị, mất vợ hay chồng hoặc ly hôn.

Thiên cơ ở xấu vị: Hãm địa, suốt đời phát triển chức vị không cao, thành công tỉ lệ rất thấp, đa số cơ sở nhân viên công tác, nữ mệnh có làm văn hóa sự nghiệp, cửa hàng bán lẻ thư điếm, hôn nhân đa khúc chiết.

Thiên cơ ở tị hợi: Văn giáo công chức, giàu … Huyễn tưởng, công vu tâm kế, năm mới rời nhà, quê người phát triển, sẽ không cát gia dương đà hỏa linh, nên tiểu thương.

8, thiên cơ mặt trăng; cơ âm ở dần thân: Được địa. Hài hước khôi hài, đầu óc xoay chuyển khoái, công tác là động thái, bình thường hối hả ngược xuôi, ham tự do, có thiết kế tài năng, trung niên đắc ý, suốt đời ít phiêu lưu nên làm công việc bên ngoài, đẩy mạnh tiêu thụ công tác, hội xương khúc kỹ thuật công tác, gia tả hữu, văn giáo nhân viên công vụ, lộc tồn cùng, phú quý, phùng thiên mã, đi xa. Cơ âm nữ mệnh sẽ tìm có chồng nam nhân, nên làm đẹp, hộ Lý Công tác, hướng dẫn du lịch tiểu thư. Hội hỏa linh dương đà, tam bồi tiểu thư.

9, thiên cơ cự môn; cơ cự ở mão dậu, vượng địa. Tính cách cố chấp, có nghệ thuật thiên phú và đặc thù kỹ năng, không kế tổ nghiệp, năm mới gian khổ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thành bại phập phồng trọng đại, trung niên phát đạt, ở mão gia lộc tồn văn xương, lúc tuổi già quá, cơ cự công tác, đẩy mạnh tiêu thụ viên, lạp bảo hiểm, tiểu thương phiến. Giáp năm đinh nhân lục thân sổ hoá duyên, suốt đời tình cảm phức tạp; nữ mệnh phong tao.

10, thiên cơ thiên lương; cơ lương ở thìn tuất: Thiên lương nhập miếu, thiên cơ bình. Cơ lương tổ hợp, có phúc có thọ, tâm địa thiện lương, khẩu tài hảo, thiện biện, có tuyệt nghệ trong người, hội tả hữu xương khúc, làm quan thanh liêm, thêm sát là người bình thường, hội dương đà không vong, tăng đạo hữu duyên; như mệnh cung vô chính Tinh, đối cung cơ lương lai chiếu, cơ sở nhân viên công vụ, có cát vô giết, cũng chủ phú quý, phùng tuần khoảng không cô độc bần hàn, phùng không kiếp là tăng nói. Cơ lương tổ hợp ở thìn tuất, nên gặp chuyện không may văn giáo sự nghiệp, nhân viên chính phủ. Nữ mệnh cơ lương, hôn nhân đa không đẹp, mệt chết đi. . Tử vi nhập mệnh người ổn trọng lão thành, lễ phép háo khách, trung hậu khiêm tốn, tự phụ, dễ thụ ảnh hưởng người khác của tả hữu, giỏi thay đổi, bình thường cải biến công tác; suốt đời vật chất phong phú, đời sống tinh thần trống rỗng.

Tử vi tại tí ngọ nhập cung mệnh, vũ khúc thiên tướng nhất định ở cung tài bạch (thân), liêm trinh Thiên phủ ở cung Quan lộc (thìn), tại tí, bình. Ất bính mậu nhâm năm sinh ra tam phương hội dương đà, không cát. Tuy có hùng tâm vạn trượng nhưng chí khí khó thực hiện, hội cát hoàn ngại lực lượng thiếu, hội giết thì nhất người chủ nghĩa lý tưởng, không có thực tiễn năng lực, nữ mệnh không đẹp, nhâm năm sinh ra kình dương nhập mệnh Hóa kị ở tài bạch (vũ khúc Hóa kị) tạm biệt hung thì đại hung. Đinh kỷ canh nhân tam phương hội quyền lộc khoa hội lục cát sẽ không lục giết tài là đắt cách. Ở ngọ, nhân miếu. Giáp kỷ năm sinh ra lộc tích trữ ở mệnh, hóa lộc ở tài quan (giáp năm liêm trinh hóa lộc, kỷ năm vũ khúc hóa lộc) hội tả (phụ) bên phải (bật) đắt cách, địa vị xã hội cao, danh vọng cao. Bính mậu năm dương nhận nhập mệnh rách nát đái tật. Tử vi sẽ không tả hữu, đại hạn, lưu niên phùng yếu rủi ro, có thị phi. Hôn yên phương diện: Tình cảm đạm bạc, phu thê ở riêng.

2, tử vi Thiên phủ; tử vi Thiên phủ ở dần thân, vũ khúc ở tài, liêm tướng ở quan, vượng địa. Giáp đinh kỷ (dần) canh (thân) tam phương có lộc, là tài cách. Tử Phủ nhập mệnh, đời sống vật chất thập phần phong phú, đời sống tinh thần thì trống rỗng, cô độc, khôn khéo nhưng keo kiệt. Tử Phủ tổ hợp, nên kết hôn muộn, nhân Tử Phủ chủ cô, tảo hôn có biến. Sự nghiệp phương diện, dĩ tài chính và kinh tế là nên, đối cung (thiên di) có thất sát, bình thường ra ngoài bôn ba, hội giết nhân viên kỹ thuật. Hội dương đà hỏa linh thì thái độ làm người gian trá, phùng không vong thì cô lập. Tử Phủ ở dần, năm sinh Giáp nhân sự nghiệp thuận lợi, tài vận tốt, hội tả hữu xương khúc, danh lợi song thu vào. Tử Phủ ở thân, hội tả hữu xương khúc nên nhân viên công vụ giáo sư, hội xương khúc lộc tồn, cũng có thể ở tài chính và kinh tế phương diện có thành tựu; nữ mệnh hội ngôi sao may mắn, vượng phu ích tử. Phá quân ở hôn nhân cung, quan hệ hôn nhân không bình thường, thêm sát tái hôn.

3, tử vi tham lang; tử tham ở mão dậu, tử vi vượng tướng, tham lang bình, tử tham nhập mệnh người, hảo huyễn tưởng, cố chấp hiếu thắng, lớn lên rất đẹp, đa đào hóa sự kiện, cùng trời diêu đồng cung, tất có một đoạn tình cảm gút mắt; hội văn Tinh, làm học thuật công việc nghiên cứu, hội tả hữu ở dậu, tự mình nghĩ làm lão bản, ở trên thương trường rất có biểu hiện (giáp canh năm phát không kiên nhẫn cửu), cũng thích hợp với quân lữ cuộc đời, hội dương đà bán hàng rong bán dạo, hội không kiếp tăng đạo hữu duyên, ở mão, sinh hoạt lãng mạn, ưa cận phong nguyệt (hội không vong ngoại trừ); nếu không quay về hội tả hữu xương khúc thì bất trung người bất nghĩa. Hôn nhân phương diện: Phối ngẫu có khả năng, cá tính cường ‘Hôn nhân mỹ mãn.

4, tử vi thiên tướng; tử tướng ở thìn tuất, được địa. Có khai sáng của mình thích sự nghiệp năng lực, nhiều ý tưởng, có cải cách tinh thần, vận may động, quý nhân đa, hội tả hữu xương khúc, có thể phụ trách quyền bính, gặp dương đà, người buôn bán nhỏ đi thương, hỏa linh xung, tàn tật. Tái vận hạn quá kình dương, hình phạt khó tránh khỏi. Có đào hoa, hôn nhân không chỉ một lần.

5, tử vi thất sát; tử giết ở tị hợi, tử vượng giết bình. Cá tính kiên cường, khẳng chịu khổ nhọc, tưởng làm lão bản; nữ mệnh là tên cướp, lão công phạ người, tựa-hình-dường như do. Vô câu thúc, có làm đẹp tiệm uốn tóc hành nghiệp công tác, phùng tả hữu lộc tồn, suốt đời phát triển tốt, kinh thương, làm đại lý tính chất công tác, hội thiên hình, có thành công ngoại khoa bác sĩ; hóa quyền hội không vong, hư quyền hư danh; nữ mệnh làm tài vụ công tác, văn bí công tác. Tử giết ở hợi: Có nghệ thuật thiên phú, nhưng so sánh lười nhác, hội xương khúc tả hữu làm thiết kế công tác hoặc bán ra sinh ý. Hôn nhân phương diện: Phối ngẫu khí chất hảo, hướng nội hiền lành, không thương nói, giỏi về quản lý tài sản, nhưng bản thân bất hảo.

6, tử vi phá quân; tử phá ở xấu vị: Miếu vượng. Cách cục không sai, sửu cung kém một chút ta. Hội ngôi sao may mắn, cách điệu cao, chẳng những có lý tưởng có hoài bão, hơn nữa rất nỗ lực bính bác, có người cách mị lực, suốt đời thường được khác giới quý nhân tương trợ, có đào hoa, nhưng có điểm cố chấp, tự cho là đúng, hội lộc mã thì tốt nhất cách. Như sẽ không cát hội giết, thì bất trung bất hiếu, lợi dụng chức quyền vì mình kiếm lời, thu tiền lì xì.

7, thiên cơ Tinh; ngũ hành thuộc mộc, là thiện Tinh, chủ thọ. Thiên cơ nhập mệnh người, mặt trắng kiểm dài nhỏ hình, mắt to mày rậm, thông minh cơ trí, tâm địa thiện lương; nhưng thần kinh quá nhạy cảm, hảo huyễn tưởng, tâm tình hóa, đa tính toán, thiên cơ sự nghiệp: Văn bí công tác, nhân viên kỹ thuật, gia khôi việt là công chức. Thiên cơ là động Tinh, hội thiên mã, suốt đời nhiều biến động, ngoại vụ, đẩy mạnh tiêu thụ viên; tam phương hội tả hữu, xương khúc, tài nguyên giữa lúc, tận trung làm hết phận sự. Hội dương đà hỏa linh, suốt đời phát triển trắc trở, hành vi không bị kiềm chế.

Thiên cơ tại tí ngọ, nhập miếu. Thiên cơ đơn thủ tại tí ngọ lập mệnh người, thái độ làm người trung hậu thành thật, mập mạp vóc người, nữ mệnh khéo léo tính cương, công việc quản gia có cách, Phúc Thọ song toàn. Thiên cơ nhập mệnh, đa số làm kỹ thuật công tác, hoặc làm thiết kế bày ra công tác; hội tả hữu xương khúc thái độ làm người trung lương, khả năng phục công chức. Hôn nhân: Thái dương ở cung phu thê, thê tử hiền lành, thêm sát, phối ngẫu bản thân bất hảo, gia Hóa kị, mất vợ hay chồng hoặc ly hôn.

Thiên cơ ở xấu vị: Hãm địa, suốt đời phát triển chức vị không cao, thành công tỉ lệ rất thấp, đa số cơ sở nhân viên công tác, nữ mệnh có làm văn hóa sự nghiệp, cửa hàng bán lẻ thư điếm, hôn nhân đa khúc chiết.

Thiên cơ ở tị hợi: Văn giáo công chức, giàu … Huyễn tưởng, công vu tâm kế, năm mới rời nhà, quê người phát triển, sẽ không cát gia dương đà hỏa linh, nên tiểu thương.

8, thiên cơ mặt trăng; cơ âm ở dần thân: Được địa. Hài hước khôi hài, đầu óc xoay chuyển khoái, công tác là động thái, bình thường hối hả ngược xuôi, ham tự do, có thiết kế tài năng, trung niên đắc ý, suốt đời ít phiêu lưu nên làm công việc bên ngoài, đẩy mạnh tiêu thụ công tác, hội xương khúc kỹ thuật công tác, gia tả hữu, văn giáo nhân viên công vụ, lộc tồn cùng, phú quý, phùng thiên mã, đi xa. Cơ âm nữ mệnh sẽ tìm có chồng nam nhân, nên làm đẹp, hộ Lý Công tác, hướng dẫn du lịch tiểu thư. Hội hỏa linh dương đà, tam bồi tiểu thư.

9, thiên cơ cự môn; cơ cự ở mão dậu, vượng địa. Tính cách cố chấp, có nghệ thuật thiên phú và đặc thù kỹ năng, không kế tổ nghiệp, năm mới gian khổ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thành bại phập phồng trọng đại, trung niên phát đạt, ở mão gia lộc tồn văn xương, lúc tuổi già quá, cơ cự công tác, đẩy mạnh tiêu thụ viên, lạp bảo hiểm, tiểu thương phiến. Giáp năm đinh nhân lục thân sổ hoá duyên, suốt đời tình cảm phức tạp; nữ mệnh phong tao.

10, thiên cơ thiên lương; cơ lương ở thìn tuất: Thiên lương nhập miếu, thiên cơ bình. Cơ lương tổ hợp, có phúc có thọ, tâm địa thiện lương, khẩu tài hảo, thiện biện, có tuyệt nghệ trong người, hội tả hữu xương khúc, làm quan thanh liêm, thêm sát là người bình thường, hội dương đà không vong, tăng đạo hữu duyên; như mệnh cung vô chính Tinh, đối cung cơ lương lai chiếu, cơ sở nhân viên công vụ, có cát vô giết, cũng chủ phú quý, phùng tuần khoảng không cô độc bần hàn, phùng không kiếp là tăng nói. Cơ lương tổ hợp ở thìn tuất, nên gặp chuyện không may văn giáo sự nghiệp, nhân viên chính phủ. Nữ mệnh cơ lương, hôn nhân đa không đẹp, mệt chết đi.

11, thái dương tinh; ngũ hành thuộc hỏa là đắt Tinh, quan lộc chủ, là bác ái ngôi sao. Thái dương nhập cung mệnh, hình dáng tướng mạo mặt mặt chữ điền viên, có uy nghiêm; cá tính quang minh, thông minh từ bi, khoan hồng độ lượng. Làm việc tích cực chủ động, hảo kết giao bằng hữu. Thái dương hội lộc tồn, tài vận hảo, hội xương khúc khôi việt, là nhân viên chính phủ, giáo dục, học thuật giới danh lợi song thu vào. Thái dương thiên hình đồng cung, nên quân chức. Thái dương kị kình dương đồng cung, có hình tụng, miễn chức, xuống chức việc phát sinh, khả năng còn có thương bệnh.

Thái dương tại tí ngọ: Tại tí hãm địa, suốt đời phát triển không thuận lợi; ở ngọ vượng địa, đinh quý năm sinh ra thượng cách. Hôn nhân: Phối ngẫu tuổi tác lớn một ít, nam mệnh thê tử hiền lành, thuận theo, tiểu nhi khí.

Thái dương ở thìn tuất; thái dương ở thìn vượng tướng, đắt cách, đa số nhân viên chính phủ, nữ mệnh là công ty hành chính công nhân, hội lộc tồn đại phú; vận hạn phùng hội xương khúc khôi việt, bình bộ thanh nói, sớm phối giai ngẫu. Thái dương ở tuất, hãm địa, suốt đời thất bại, gấp gáp, làm việc không quả quyết, phục công chức chiếm đa số, thành bại không đồng nhất, nên quê người phát triển, hội giết lao lực bôn ba, đái tích kéo dài tuổi thọ, gia Hóa kị thị lực cản trở.

Thái dương ở tị hợi; thái dương ở tị: Vượng, tài quan cách, suốt đời đa phúc khí, hội thiên nên khách du lịch, ký giả, hội ngôi sao may mắn đại quý, nữ mệnh đoan chính, sớm phối đắt phu; thái dương ở hợi: Hãm địa, suốt đời lao lực, thị phi đa, khổ cực bôn ba, là giáo sư, kỹ thuật viên.

12, thái dương mặt trăng; nhật nguyệt ở xấu vị, sửu cung tốt, ở xấu, mặt trăng nhập miếu thái dương hãm địa; ở vị, thái dương bình mặt trăng hãm. Danh tiếng hảo, tam phương hội xương khúc, địa vị cao, bộ phận then chốt quan lớn. Sẽ không cát, người bình thường, thêm sát thì hung.

13, thái dương cự môn; dương cự ở dần thân, cự môn nhập miếu, thái dương ở dần vượng thân bình. Thái độ làm người chăm chỉ, chăm chú khắc khổ, sự nghiệp cạnh tranh kịch liệt, suốt đời thường thụ tiểu nhân hãm hại. Sự nghiệp nên mậu dịch đại diện, tiêu thụ bên ngoài xí nghiệp, luật sư; ở thân hội thiên hình, cảnh giới công tác, hội thiên mã, xuất khẩu tiêu thụ bên ngoài công tác, hội dương đà, phát không kiên nhẫn cửu.

14, thái dương thiên lương; dương lương ở mão dậu: Mão cung nhập miếu, dậu cung đất bằng phẳng. Dương lương ở mão, hội cát, suốt đời nhất định sẽ phú quý, năng lực thụ tổ ấm, làm việc cẩn thận tỉ mỉ đảm tiểu, nên làm bên ngoài công tác; gia thiên khôi có thể tham chánh, danh thắng hảo, xã hội đánh giá cao. Dương lương ở dậu, đa động thủ tịnh, suốt đời vất vả cực nhọc, là thợ cả, nhân viên kỹ thuật, công việc bên ngoài công tác, tâm địa thiện lương, đảm tiểu cẩn thận tỉ mỉ, dễ thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, thành bại đa, nguyên tắc tính không mạnh.

15, sao Vũ khúc; ngũ hành thuộc kim, là chính tài Tinh, tài bạch chủ. Tính cách cương nghị, thẳng thắn sảng khoái, tâm thẳng không độc, giảng tín dụng, ngôn ngữ thành thực, gấp gáp. Nữ mệnh vũ khúc lao lực, cô độc. Tính bảo thủ, không đổi bị người truy cầu.

Vũ khúc ở thìn tuất: Nhập miếu. Cá tính cố chấp, làm việc khư khư cố chấp, đối xử tử tế bằng hữu, xem nhẹ tiền tài, nữ mệnh vũ khúc, tại gia không thương bị người tả hữu, hội lộc mã tả hữu tài vận hơi tệ, xương khúc cùng bỏ võ theo văn, gia hội khôi việt, ở tài chính giới công tác, tứ giết cùng hội, rủi ro. Ở thìn nói nhiều, ở tuất lặng im nên kiến trúc nghiệp. Hôn nhân là kết hôn muộn, phu thê không hợp.

16, vũ khúc Thiên phủ; Vũ phủ tại tí ngọ: Miếu vượng địa. Biểu đạt năng lực, tìm cách năng lực cường, suốt đời nắm quyền, là tự chủ quản nhân viên; hội lộc tồn tài vận thật tốt, trường thọ, thể lực tinh thần hảo. Nên người đại lý đại lý, kiến trúc, bất động sản tiêu thụ, thiết kế nghiệp, ngũ kim máy móc. Hội xương khúc tả hữu, đại phú; gia khôi việt là tài chính và kinh tế cán bộ, nam mệnh sớm phát. Hội tứ giết, gian trá, rủi ro, ở trên không vong, cô lập. Quan hệ hôn nhân không bình thường, nữ mệnh cương nghị, kết hôn muộn, tảo hôn có biến.

17, vũ khúc tham lang; vũ tham ở xấu vị: Nhập miếu. Không kế tổ nghiệp, năm mới gian khổ kinh doanh tạp tuổi sau đó bắt đầu phát đạt, tựa-hình-dường như do, hội dương nhận, Hỏa Tinh, hoành phát, chủ quản nhân viên, ông chủ, trung niên hậu danh lợi song thu vào. Hôn nhân phương diện, phối ngẫu có khả năng, cá tính cường, công việc quản gia có câu.

18, vũ khúc thất sát; vũ giết ở mão dậu: Vũ bình giết vượng. Cương nghị, có đồng tình tâm, nhiệt tình hảo bang trợ nhân, làm việc năng lực nghĩ lại mà đi, năm mới thất bại, suốt đời phập phồng đại, khí lượng tiểu, đi cấp, hảo mạo hiểm sự nghiệp, hội cát hoành phát, hội hung tinh lúc đó nan nuôi, gia kình dương có tai nạn đổ máu, mặt mày hốc hác. Gia hỏa linh rủi ro.

19, vũ khúc phá quân; vũ phá ở tị hợi: Bình. Cá tính kiên cường, tính tình cổ quái, không hợp đàn; có tinh thần mạo hiểm, làm việc xung động, bằng một thời niềm vui hảo, ái bãi mặt, lãng phí. Không tuân thủ tổ nghiệp, bất lợi niên thiếu, năm mới ra ngoài mưu sinh, suốt đời phập phồng rất lớn, nên kinh thương, thêm sát là nhân viên kỹ thuật, tứ giết cùng, tài tới cũng nhanh khứ nhanh hơn. Ở tị cung, xương khúc cùng, nghèo khó người đọc sách; hội dương đà, tàn tật; hỏa linh cùng lao lực bôn ba, quan phi không ngừng

20, vũ khúc thiên tướng; là kinh doanh lưỡng chủng trở lên người làm ăn, có cảm giác cô độc, bất thiện ngôn từ, nam mệnh phùng lộc mã, có thể hướng nước ngoài phát triển, hoặc làm bên ngoài công tác, hoặc quê người phát triển, tả hữu xương khúc hội chức quan không thấp; phùng Hóa kị, nhân viên kỹ thuật, nữ mệnh kế toán; hỏa linh cùng, bản thân có tật, hội kình dương, hình trượng khó tránh khỏi. Nhiều lần hôn nhân.

21, thiên đồng Tinh;; ngũ hành thuộc thủy, là phúc tinh. Hình dáng tướng mạo bình dị gần gũi, hòa ái dễ gần, khiêm tốn dịu ngoan, tình cảm phong phú, có nghệ thuật thiên phú, suốt đời an tường, không nhọc lục, tri túc thường nhạc. Thiên đồng hội xương khúc, suốt đời THUẬN, văn tài hảo, nữ mệnh tình cảm phong phú, Thiên đồng hội hỏa linh, trên mặt đa nốt ruồi, gia hội dương đà, có thương tích bệnh, có hình tụng, thiên đồng chức nghiệp, nên công chức, nhân viên y tế, xã hội phục vụ công tác, du ngoạn nghề giải trí, Thiên đồng ở mão dậu: Bình. Ất (mão) tân (dậu) năm sinh ra lộc tồn đồng cung là tài quan cách, Hóa kị hội dương đà hung, tình cảm phức tạp, hôn nhân nhiều lần.

Thiên đồng ở thìn tuất: Bình. Bính năm đinh sinh ra cát. Dịu ngoan háo khách, thiên chân vô tà, nhân duyên tốt, học nghệ đa mà không tinh, xương khúc cùng hội tả hữu, có thể phát đạt, gặp hỏa linh, có nốt ruồi, dương đà cùng, bản thân có thương tích, thị lực có cản trở, tiệt không cùng, suốt đời đa phập phồng. Nên công chức, thiết kế, mậu dịch, ngoại giao.

Thiên đồng ở tị hợi: Nhập miếu. Suốt đời áo cơm không lo, tự do tự tại. Tình cảm không chuyên nhất, hội tứ giết, có hung hiểm chuyện xảy ra sinh, lưu hữu vết sẹo; hội thiên mã suốt đời phiêu bạt, làm du ngoạn tiêu khiển công tác; đà la đồng cung, mặt mắt to tiểu; hỏa linh cùng, có nốt ruồi. Nữ mệnh thật đẹp lệ, dâm đãng.

22, thiên đồng mặt trăng; cùng âm tại tí ngọ: Tại tí vượng tướng, có nghệ thuật thiên phú, chú trọng sinh hoạt chi tiết, biết hưởng thụ, cá tính sang sảng, hào vô tâm kế, bên ngoài mỹ lệ, suốt đời đa du ngoạn, tình cảm so sánh THUẬN, gia quyền lộc văn xương cát, hội dương đà quan võ, ở ngọ là hãm địa, phùng cát thì cát, hội giết lao lực bôn ba, sự nghiệp bên ngoài vụ đẩy mạnh tiêu thụ, nữ mệnh đa dâm, tình cảm hội thụ đả kích.

23, thiên đồng cự môn; cùng cự ở xấu vị: Hãm địa. Tính cách cố chấp, huyễn tưởng đa, suốt đời phiền não, khẩu thiệt thị phi đa, lao tâm lao lực, có tài nhưng không gặp thời, năm mới gian khổ, trung niên có thể an nhàn, suốt đời phát triển không lớn. Hôn nhân phương diện, ở xấu phối ngẫu đắt mỹ, ở vị phối ngẫu sớm già.

24, thiên đồng thiên lương; cùng lương ở dần thân: Dần cung vượng, thân cung hãm. Ổn trọng, thành tín, sảng khoái có nhân duyên, khỏe mạnh thọ, bình thường ra ngoài đi xa, thường dọn nhà. Ở dần cung, có danh tiếng, tài hoa xuất chúng, hội cát đa, địa vị cao, nên pháp luật giới công tác, có đặc thù tài nghệ. Ở thân cung: Suốt đời phiêu bạt thị phi đa, trống rỗng danh hư lợi; sẽ không cát hội giết, ra ngoài vụ công, vô chứng kinh doanh. Hôn nhân cung có cự môn, vô giết, được hiền nội trợ, phối ngẫu khẩu tài hảo, thêm sát khắc khẩu đa, kình dương hỏa linh cùng, ly dị.

25, sao Liêm trinh; ngũ hành thuộc mộc hỏa hợp lại, hóa giết là tù Tinh. Sao Liêm trinh ở dần bình, giáp canh kỷ năm sinh ra đắt; ở thân, nhập miếu giáp canh mậu niên nhân đắt. Ngoan cố tùy hứng, hiếu thắng tự phụ, không câu nệ tiểu tiết, ham tự do, nhanh mồm nhanh miệng, hảo biện luận, thần khí hiện ra như thật, cảm tác cảm vi, tính tình bất hảo. Liêm trinh là thứ đào hoa Tinh. Nam mệnh phong lưu, nữ mệnh thì bất đồng, ở thân cung: Cá tính ngay thẳng; mặc dù không diễm lệ, nhưng khí chất hảo, đoan trang, ít lời, trinh tiết tự thủ, ghen tuông nùng. Ở dần cung so sánh cô độc, thêm sát ma kiểm, tàn nhang đa. Liêm trinh hội lộc tồn, suốt đời tương đương phú quý, hội văn xương, minh để ý, thích âm nhạc; hội dương đà hỏa linh, suốt đời thị phi đa, đại hạn lưu niên phùng dương đà, sẽ có hình tụng, lao ngục tai ương. Hôn nhân tình cảm đạm bộ, ở riêng.

26, liêm trinh Thiên phủ; ở thìn tuất; Thiên phủ nhập miếu, liêm trinh bình. Khẩu tài hảo, nhân duyên tốt, gia đình quan niệm sâu, có sáng ý. Sự nghiệp nên thương nghiệp, kiến trúc, hội văn xương có thể là nhân viên chính phủ, xương khúc tả hữu hội, chức vị cao, hội tứ giết, gian tạc; kình dương đồng cung, thị phi đa, đà la cùng, có bệnh tai, lạc không vong, cô lập.

27, liêm trinh tham lang; ở tị hợi; hãm địa. Suốt đời khổ cực, đi giang hồ kiếm ăn, gian khổ kiếm tiền, cả đời không được tốt lắm. Phối ngẫu thiện quản lý tài sản, hội công việc quản gia. Liêm tham ở hợi khẩu tài hảo, nói hài hước, thích khoe khoang, có tiểu thông minh. Thích biểu hiện, tựa-hình-dường như do, thái độ làm người hiền hoà, đối với người khác phái đặc biệt quan tâm, nữ tốt số ghen, gấp gáp, ích kỷ, có khả năng, đời sống tình cảm rất phức tạp, không bình thường.

28, liêm trinh thiên tướng; liêm trinh tại tí ngọ: Phùng tả hữu có chức quan hội, hội văn xương hảo âm nhạc, ngành ăn uống; lộc tồn đồng cung phú quý, kình dương sẽ có thị phi, hỏa linh xung, bệnh tàn tật. Nên nghề phục vụ, thiết bị điện gia công nghiệp.

29, liêm trinh thất sát; liêm giết ở xấu vị: Thích mạo hiểm, khư khư cố chấp, ứng với quê người phát triển, hội ngôi sao may mắn hoành phát một thời, hội hung tinh thất bại thảm hại, khả năng có bệnh tai, hội dương đà có tai nạn xe cộ. Liêm giết là sự nghiệp nên quan võ, cơ điện ngũ kim gia công, kỹ thuật công nhân. Phối ngẫu khí chất hảo, hiền lành hướng nội, ngôn ngữ không nhiều lắm.

30, liêm trinh phá quân; ở mão dậu: Bình hãm. Có nghị lực, có quyết đoán, dám mạo hiểm hiểm, trường kỳ vùi đầu đau khổ can, chích tới thành công, bỗng nhiên nổi tiếng. Có kỹ thuật sở trường,, hội tả hữu có thể là nhân viên chính phủ ‘Hội giết là nhân viên kỹ thuật; lộc tồn cùng có thể phú quý, hội văn Tinh, hảo nhạc lễ, suốt đời so sánh bần hàn. Tình cảm không thuận. Hội kình dương, có lao ngục tai ương, dương đà cùng, nơi khất thực.

31, Thiên phủ Tinh; ngũ hành thuộc đất, là già giặn ngôi sao, là điền trạch chủ. Hình dáng tướng mạo thanh tú, tính cách ôn hòa, thông minh cơ trí, tâm địa thiện lương, nữ mệnh phu nhân hình thái, khí chất cao nhã. Hiếu học tiến tới, đa tài đa nghệ, hảo hưởng thụ, giảng phô trương, hảo tranh luận, không chịu thua, chuyện bé xé ra to.

Thiên phủ ở xấu vị: Nhập miếu. Suốt đời phát triển thuận lợi, sớm phát, gia hội ngôi sao may mắn, không mắc thì phú, xương khúc đồng cung có địa vị, tứ giết cùng gian trá, lạc không vong cô lập, có thể là kiến trúc sinh sản nghiệp.

Thiên phủ ở mão dậu: Ở mão được địa, ở dậu vượng. Hội tả hữu, nắm quyền, xương khứ cùng chức vị cao, gia lộc tồn (ất tân năm) tiền tài đa; tứ giết cùng, gian trá; lạc không vong cô độc. Thiên phủ ở mão dậu, đối cung có thất sát, nên gia công nghiệp, ngân hàng viên chức, bảo hiểm đẩy mạnh tiêu thụ viên

Thiên phủ ở tị hợi: Hội tả hữu xương khúc, địa vị cao, gia lộc tồn giàu có, nên cảo công nghiệp; hội giết, tiểu nhân, kỹ thuật công nhân, hội khoảng không thì cô độc.

32, thái âm tinh; ngũ hành thuộc thủy, là phú Tinh, điền trạch chủ. Mặt trăng nhập mệnh, hình dáng tướng mạo thanh tú, thông minh văn nhã, hòa khí, nhân duyên tốt, không cùng nhân tranh đấu, độ lượng đại, làm chuyện cẩn thận, kiên trì cẩn thận, thích hưởng thụ, hảo vệ sinh; hãm địa thì suốt đời bận rộn, nhát gan sợ phiền phức, trải qua không đi đả kích.

Mặt trăng ở mão thìn tị: Hãm địa. Không thuận lợi, tình cảm đa khúc chiết; sự nghiệp nên tài chính và kinh tế, kiến trúc, bãi cỏ, khoa học tự nhiên. Mặt trăng ở mão thìn, gia hội văn khúc, suốt đời phiêu bạt, bận rộn, kỹ thuật người làm việc, nữ mệnh thêm sát ở mão, [ vi phạm lệnh cấm then chốt từ ] tiểu thư

Mặt trăng ở dậu tuất hợi; miếu vượng. Suốt đời bình ổn, nên tài chính và kinh tế tài chính giới

33, tham lang Tinh; ngũ hành thuộc thủy (quý) mộc (giáp) hợp lại ngôi sao, thủy là đào hoa Tinh, giáp mộc là giáo hóa. Tham lang nhập mệnh người, tính cách không ổn định, bất kể tiểu tiết, sinh hoạt đa tư đa thải, thích sống về đêm, đẹp quá thực rượu ngon, hiếu động thiện xã giao, biết ăn nói, thích khoe khoang; dương đà cùng gia Hóa kị, gian trá tiểu nhân, đánh bạc tốt, háo sắc. Tham lang hội linh Tinh, suốt đời hội nắm đại quyền, là ông chủ, chủ quản, thời niên thiếu hội đi xa nhà, nên quê người phát triển; tham lang hội lộc tồn, tham lang hóa lộc, hóa quyền hoành phát. Tham lang biết ăn nói, giỏi về thư xã giao, thích hợp quan hệ xã hội công tác hội khoảng không thì không sử dụng. Tham lang hóa quyền lộc, hoành phát, hóa lộc có đào hoa. Tham lang không thích hợp hội xương khúc, hội thì làm việc không thực tế, thích xuy ngưu. Tham lang là sự nghiệp nên công chức, văn hóa, tiểu học giáo sư. Nghiên cứu khoa học công tác; hội dương đà không kiếp, giống nhau kỹ thuật mà sống

Tham lang tại tí ngọ: Vượng địa. Đa phiêu bạt, xương khúc cùng có hoa không quả, công chức, dệt nghiệp, đơn thủ, ngành ăn uống, thực phẩm gia công nghiệp

Tham lang ở dần thân: Bình. Canh (thân) năm sinh ra tài quan song mỹ. Thái độ làm người ổn trọng, thật thật tại tại, suốt đời bình ổn. Tham lang ở dần thân sẽ không dương đà không kiếp, sự nghiệp giống nhau là nghệ thuật công tác, tiêu khiển, thiết kế thời trang, nữ mệnh nên làm đẹp, hàng mỹ nghệ. Trang sức phẩm. Hội thì tiểu thương, chợ bán thức ăn giết cá thiết thịt

Tham lang ở thìn tuất: Nhập miếu. Hội hỏa linh, tài quan song mỹ, suốt đời phát triển không sai, trung niên danh lợi song thu vào, là ông chủ, chủ quản; xương khúc đồng cung văn tài hảo, nhưng có hoa không quả, hóa tả hữu là buôn bán bên ngoài quản lí

34, cự môn Tinh; ngũ hành thuộc thủy, là ám Tinh, đại diện thông minh trí tuệ. Cự môn nhập mệnh người, ánh mắt lợi hại, quan sát tỉ mỉ, nghiên cứu tâm cường, lý tưởng siêu việt hiện thực trí nhớ hảo, lo lắng nhiều lắm, làm việc nhiều lần; cự môn ngạo khí, ngôn từ bén nhọn, nói không khách khí, nên đắc tội với người, suốt đời thị phi không ngừng. Nữ mệnh cự môn, quan sát tỉ mỉ, mẫn cảm mà thấy nhỏ tâm, đa nghi, tùy hứng, keo kiệt, dịch nộ, tiết kiệm, đối với người nói không khách khí, thực sự cầu thị, sẽ thành là ưu tú nhất kế toán. Cự môn ưa hội lộc tồn, gia tả hữu suốt đời THUẬN, áo cơm không lo. Cự môn kị hội dương đà, hội thì có một đoạn phức tạp đào hoa duyên (hội đà lợi hại hơn) . Cự môn và kình dương đồng cung da lông ngắn bệnh không ngừng; và đà la đồng cung, nốt ruồi đa. Dương đà hỏa linh cùng hội, rủi ro miễn tai. Cự môn ưa hội hóa quyền hóa lộc, hóa quyền thì nói hữu lực, có thể nắm quyền. Cự môn Hóa kị ở hãm hơn là phi đa. Cự môn giống nhau vãn phát, nhân sinh lữ trình gian khổ

Cự môn tại tí ngọ; vượng. Kỷ (ngọ) quý (tử) tân (hóa lộc) tài quan song mỹ, ưa thi họa, Cự môn ở thìn tuất: Bình. Có sáng ý, khẳng nghiên cứu. Ở học thuật phương diện rất có thành tựu, hóa quyền lộc sẽ thành là giáo sư đại học, cự môn ở thìn, khổ cực, quý năm sinh ra phú quý, đinh người sinh năm canh nghèo khó, suốt đời thị phi đa; hội dương đà nha dâm, hỏa linh cùng gặp lại ác vận, phòng hung tai. Cự môn ở tuất, tân niên nhân kỳ cách, còn lại giai không cát. Cự môn ở thìn tuất là sự nghiệp: Nên đại lý, công chức, đẩy mạnh tiêu thụ, phục vụ.

Cự môn ở tị hợi: Vượng địa. Cự môn ở tị, suốt đời thị phi đặc biệt nhiều (đối cung thái dương hãm); cự môn ở hợi giỏi về học thuật nghiên cứu, khoa học phát minh, hóa quyền là giáo sư đại học. Sự nghiệp nên mậu dịch đại lý, luật sư, tác gia, văn nghệ người làm việc. Nữ được đắt phu, nam được hiền thê

35, thiên tướng Tinh; ngũ hành thuộc thủy, là ấn Tinh, là ăn, mặc, ở, đi lại ngôi sao; hình dáng tướng mạo giản dị trung hậu, ngôn ngữ thành thực, tâm địa thiện lương, thái độ làm người hiền hoà, lấy giúp người làm niềm vui, làm việc kỹ lưỡng,, ý chí kiên định. Ham mỹ thực, chú ý ăn mặc. Thiên tướng hội tả hữu, có quyền chuôi, gia hội văn Tinh, địa vị cao. Hội dương đà không kiếp, sinh hoạt lãng phí, vận hạn phùng, quan tụng thị phi, thiên tướng nhân so sánh bảo thủ, không đổi khai sáng tính sự nghiệp, dễ công chức, đi làm tộc.

Thiên tướng ở xấu vị: Xấu nhập miếu; không được địa. Thêm cát Tinh tài quan song mỹ, tả hữu xương khúc cùng hội, có thể chưởng thực quyền, chức vị không thấp, hỏa linh đều là phá cuộc, tàn tật trong người. Thiên tướng ở xấu là sự nghiệp, nên công chức, y dược, hóa học; ở vị: Hội lục cát nên nghề phục vụ, tài vụ công tác.

Thiên tướng ở mão dậu, hãm địa. Hội tả hữu xương khúc, may mắn, kiến dương đà hỏa linh, tay nghề nhân, gia không kiếp, dễ rút lui bị lừa, 36, thiên lương Tinh; ngũ hành thuộc đất, là ấm Tinh, là thái nhân Tinh, có ái tâm, năng lực chiếu cố người khác, cũng thọ tinh. Hình dáng tướng mạo thanh tú rất nặng, tính cách công chính thẳng thắn, thái độ làm người ổn trọng, quang minh lỗi lạc, xử sự quả đoán, đảm đại cẩn thận tỉ mỉ, người ngoài ôn hòa, giao hữu không rộng. Làm việc có trình tự, ái làm náo động, lòng háo thắng cường, duy tâm địa thiện lương, một bức lão đại tính tình. Nữ mệnh thiên lương, thông minh có khả năng, có nam tử khí khái, đại tỷ gió to phạm.

Thiên lương tại tí ngọ: Nhập miếu. Đinh kỷ (ngọ) quý (tử) năm sinh ra cát. Thái độ làm người quang minh lỗi lạc, thanh cao sĩ diện hảo. Hội xương khúc nên công chức, nghề phục vụ. Hội tả hữu, quyền quý.

Thiên lương ở xấu vị: Nhập miếu. Ổn trọng, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, có chút hơi nhân. Hội ngôi sao may mắn, tài phúc song toàn, xương khúc cùng, sinh ra hiển quý, gia tả hữu, đại phú đại quý. Nên nghề phục vụ, mậu dịch, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên công tác.

Thiên lương ở tị hợi: Bình hãm. Nhiệt thành có thừa, không phân biệt thiện ác, thêm sát, ăn ý yêu cầu xảo, gia dương đà hỏa linh, là hạ tiễn nhân, tài nghệ mà sống

37, thất sát Tinh; hỏa kim hợp lại, đeo sao, hình dáng tướng mạo con mắt rất có thần, quật cường hiếu thắng, tính cách không ổn định, hỉ nộ vô thường, không phục quản thúc, làm việc khuyết thiếu nguyên tắc, có năng lực lãnh đạo, năng lực đối mặt hiện thực, không sợ đau khổ, không sợ nan, thành bại tới đột nhiên, kẻ khác kinh ngạc. Thất sát nữ mệnh, tính tình hướng ngoại, hào phóng, thích chiếu cố người khác, cá tính độc lập, thất sát là thành bại ngôi sao, suốt đời cất cánh đại, đại hạn lưu niên phùng cùng luận. Thất sát là cô khắc ngôi sao, làm một chuyện gì giai thuộc sáng tạo độc đáo, hội tả hữu, là ông chủ, chủ quản nhân viên, gia xương khúc, danh tiếng địa vị câu giai, thất sát cùng hội tuần khoảng không, tiệt không, thì không lực. Nam mệnh hôn nhân không thuận, kết hôn muộn.

Thất sát tại tí ngọ: Vượng địa. Thất sát gia văn Tinh, là ông chủ, nhà xưởng chủ quản nhân viên. Hội tả hữu nắm quyền; hội xương khúc khôi việt là quan võ, nhân viên chính phủ. Mệnh tọa thất sát hội dương linh. Trong cuộc đời khả năng có hình tụng quan phi, một bao lớn phát triển, phập phồng đại, cũng có có thể trở thành xã hội đen lão đại, dương đà hỏa linh lâu thì có thương tích bệnh. Thất sát hội dương đà, Hỏa Tinh, dĩ kỹ thuật mưu sinh, ở công nghiệp nặng xí nghiệp, xưởng sắt thép, xe tải tài xế. Ở thìn tuất là kiến trúc nghiệp

38, phá quân Tinh; ngũ hành thuộc thủy. Phá quân là biến động ngôi sao, hãm địa là hao tổn Tinh, chỉ bản thân có thương tích tai, miếu vượng là có đặc thù tài nghệ người, như nhà phát minh. Phá quân lập mệnh người, giàu … Tâm cơ, gấp gáp khó hoà hợp, khuyết thiếu kiên trì, đa vì mình dự định, nói không thực tế, hảo mạo hiểm ăn ý, có khai sáng tinh thần, đa nghi, ngạo khí. Thêm sát âm hiểm, độc ác, phá hư tính đại, vì tư lợi, đánh bạc tốt thành tính. Nữ mệnh phá quân, hảo hư vinh, không tụ tài, chú trọng bề ngoài, lãng phí, tố chất thần kinh, dám nói dám mắng, như người đàn ông. Phá quân hội lộc tồn cát, hãm địa rời xa nơi chôn rau cắt rốn, phá quân hội dương đà, bất lợi tổ tiên, tàn tật trong người. Phá quân hội xương khúc gia khôi việt, sự nghiệp thành công, chủ quản nhân sự. Phá quân hỏa linh cùng, suốt đời lao lực, tiền tài phập phồng, phá quân hội không kiếp ở hãm địa rủi ro, Phá quân tại tí ngọ dần thân thìn tuất; tử ngọ nhập miếu, dần thân được địa, thìn tuất bình. Phá quân tại tí vô giết có cát đại phú đại quý, phá quân ở ngọ, vô giết có văn khúc, giáp đinh quý năm sinh ra phú quý

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

1, 紫微;五行属土, 为尊星, 为官禄主. 紫微入命者稳重老成, 礼貌好客, 忠厚谦虚, 自负, 易受他人影响之左右, 善变, 经常改变工作;一生物质丰富, 精神生活空虚.

紫微在子午入命宫, 武曲天相必定在财帛宫 (申), 廉贞天府在官禄宫 (辰), 在子, 平. 乙丙戊壬年生人三方会羊陀, 不吉. 虽有雄心万丈但壮志难酬, 会吉还嫌力量不够, 会杀则一理想主义者, 没有实践能力, 女命不美, 壬年生人擎羊入命化忌在财帛 (武曲化忌) 再会凶则大凶. 丁己庚人三方会权禄科会六吉不会六杀才为贵格. 在午, 人庙. 甲己年生人禄存入命, 化禄在财官 (甲年廉贞化禄, 己年武曲化禄) 会左 (辅) 右 (弼) 贵格, 社会地位高, 名望高. 丙戊年羊刃入命破败带疾. 紫微不会左右, 大限, 流年逢要破财, 有是非. 婚烟方面: 感情淡泊, 夫妻分居.

2, 紫微天府;紫微天府在寅申, 武曲在财, 廉相在官, 旺地. 甲丁己 (寅) 庚 (申) 三方有禄, 为财格. 紫府入命, 物质生活十分丰富, 精神生活则空虚, 孤独, 精明但小气. 紫府组合, 宜晚婚, 因紫府主孤, 早婚有变. 事业方面, 以财经为宜, 对宫 (迁移) 有七杀, 经常外出奔波, 会杀技术人员. 会羊陀火铃则为人奸诈, 逢空亡则孤立. 紫府在寅, 甲年生人事业顺利, 财运佳, 会左右昌曲, 名利双收. 紫府在申, 会左右昌曲宜公务员教师, 会昌曲禄存, 亦可在财经方面有成就;女命会吉星, 旺夫益子. 破军在婚姻宫, 婚姻关系不正常, 加杀再婚.

3, 紫微贪狼;紫贪在卯酉, 紫微旺相, 贪狼平, 紫贪入命者, 好幻想, 固执好胜, 长得很美, 多桃化事件, 与天姚同宫, 必有一段感情纠葛;会文星, 从事学术研究工作, 会左右在酉, 自己想当老板, 在商场上很有表现 (甲庚年发不耐久), 也适合于军旅生涯, 会羊陀摊贩行商, 会空劫僧道有缘, 在卯, 生活浪漫, 喜近风月 (会空亡除外);若不回会左右昌曲则不忠不义之人. 婚姻方面: 配偶能干, 个性强‘婚姻美满.

4, 紫微天相;紫相在辰戌, 得地. 有开创自己喜欢的事业的能力, 点子多, 有改革精神, 好运动, 贵人多, 会左右昌曲, 可职掌权柄, 遇羊陀, 贩夫走商, 火铃冲, 残疾. 再运限过擎羊, 刑罚难免. 有桃花运, 婚姻不止一次.

5, 紫微七杀;紫杀在巳亥, 紫旺杀平. 个性刚强, 肯吃苦耐劳, 想当老板;女命为强人, 老公怕她, 好自由. 无拘束, 有从事美容发廊行业工作的, 逢左右禄存, 一生发展很好, 经商, 从事代理性质的工作, 会天刑, 有成功的外科医生;化权会空亡, 虚权空名;女命从事财雾工作, 文秘工作. 紫杀在亥: 有艺术天赋, 但较懒散, 会昌曲左右从事设计工作或经销生意. 婚姻方面: 配偶气质好, 内向贤惠, 不爱说话, 善于理财, 但身体不好.

6, 紫微破军;紫破在丑未: 庙旺. 格局不错, 丑宫稍差些. 会吉星, 格调高, 不但有理想有抱负, 而且很努力拼搏, 有人格魅力, 一生常得异性贵人相助, 有桃花运, 但有点固执, 自以为是, 会禄马则上上格. 如不会吉会杀, 则不忠不孝, 利用职权为自己牟利, 收取红包.

7, 天机星;五行属木, 为善星, 主寿. 天机入命者, 面白脸细长椭圆, 眼大眉浓, 聪明机智, 心地善良;但神经过敏, 好幻想, 情绪化, 多计较, 天机的事业: 文秘工作, 技术人员, 加魁钺为公职. 天机为动星, 会天马, 一生多变动, 外雾, 推销员;三方会左右, 昌曲, 财源正当, 尽忠尽职. 会羊陀火铃, 一生发展困难, 行为不检点.

天机在子午, 入庙. 天机单守在子午立命者, 为人忠厚老实, 胖胖的身材, 女命灵巧性刚, 持家有方, 福寿双全. 天机入命, 多数从事技术工作, 或从事设计策划工作;会左右昌曲为人忠良, 可能服公职. 婚姻: 太阳在夫妻宫, 妻子贤惠, 加杀, 配偶身体不好, 加化忌, 丧偶或离婚.

天机在丑未: 陷地, 一生发展职位不高, 成功的比例很低, 多为基层工作人员, 女命有从事文化事业, 门市书店, 婚姻多波折.

天机在巳亥: 文教公职, 富于幻想, 工于心计, 早年离家, 外乡发展, 不会吉加羊陀火铃, 宜商贩.

8, 天机太阴;机阴在寅申: 得地. 幽默风趣, 脑子转得快, 工作是动态的, 经常东奔西走, 爱好自由, 有设计才能, 中年得意, 一生少风险宜从事外勤, 推销工作, 会昌曲技术工作, 加左右, 文教公务员, 禄存同, 富贵, 逢天马, 远行. 机阴的女命会找已婚的男人, 宜从事美容, 护理工作, 导游小姐. 会火铃羊陀, 三陪小姐.

9, 天机巨门;机巨在卯酉, 旺地. 性格固执, 有艺术天赋和特殊技能, 不继祖业, 早年艰辛, 白手起家, 成败起伏较大, 中年发达, 在卯加禄存文昌, 晚年大发, 机巨的工作, 推销员, 拉保险, 小商贩. 甲丁年人六亲缘簿, 一生感情复杂;女命风骚.

10, 天机天梁;机梁在辰戌: 天梁入庙, 天机平. 机梁组合, 有福有寿, 心地善良, 口才好, 善辩, 有绝艺在身, 会左右昌曲, 为官清廉, 加杀为平常人, 会羊陀空亡, 僧道有缘;如命宫无正星, 对宫机梁来照, 基层公务员, 有吉无杀, 亦主富贵, 逢旬空孤独贫寒, 逢空劫为僧道. 机梁组合在辰戌, 宜出事文教事业, 公职人员. 女命机梁, 婚姻多不美, 很累. . 紫微入命者稳重老成, 礼貌好客, 忠厚谦虚, 自负, 易受他人影响之左右, 善变, 经常改变工作;一生物质丰富, 精神生活空虚.

紫微在子午入命宫, 武曲天相必定在财帛宫 (申), 廉贞天府在官禄宫 (辰), 在子, 平. 乙丙戊壬年生人三方会羊陀, 不吉. 虽有雄心万丈但壮志难酬, 会吉还嫌力量不够, 会杀则一理想主义者, 没有实践能力, 女命不美, 壬年生人擎羊入命化忌在财帛 (武曲化忌) 再会凶则大凶. 丁己庚人三方会权禄科会六吉不会六杀才为贵格. 在午, 人庙. 甲己年生人禄存入命, 化禄在财官 (甲年廉贞化禄, 己年武曲化禄) 会左 (辅) 右 (弼) 贵格, 社会地位高, 名望高. 丙戊年羊刃入命破败带疾. 紫微不会左右, 大限, 流年逢要破财, 有是非. 婚烟方面: 感情淡泊, 夫妻分居.

2, 紫微天府;紫微天府在寅申, 武曲在财, 廉相在官, 旺地. 甲丁己 (寅) 庚 (申) 三方有禄, 为财格. 紫府入命, 物质生活十分丰富, 精神生活则空虚, 孤独, 精明但小气. 紫府组合, 宜晚婚, 因紫府主孤, 早婚有变. 事业方面, 以财经为宜, 对宫 (迁移) 有七杀, 经常外出奔波, 会杀技术人员. 会羊陀火铃则为人奸诈, 逢空亡则孤立. 紫府在寅, 甲年生人事业顺利, 财运佳, 会左右昌曲, 名利双收. 紫府在申, 会左右昌曲宜公务员教师, 会昌曲禄存, 亦可在财经方面有成就;女命会吉星, 旺夫益子. 破军在婚姻宫, 婚姻关系不正常, 加杀再婚.

3, 紫微贪狼;紫贪在卯酉, 紫微旺相, 贪狼平, 紫贪入命者, 好幻想, 固执好胜, 长得很美, 多桃化事件, 与天姚同宫, 必有一段感情纠葛;会文星, 从事学术研究工作, 会左右在酉, 自己想当老板, 在商场上很有表现 (甲庚年发不耐久), 也适合于军旅生涯, 会羊陀摊贩行商, 会空劫僧道有缘, 在卯, 生活浪漫, 喜近风月 (会空亡除外);若不回会左右昌曲则不忠不义之人. 婚姻方面: 配偶能干, 个性强‘婚姻美满.

4, 紫微天相;紫相在辰戌, 得地. 有开创自己喜欢的事业的能力, 点子多, 有改革精神, 好运动, 贵人多, 会左右昌曲, 可职掌权柄, 遇羊陀, 贩夫走商, 火铃冲, 残疾. 再运限过擎羊, 刑罚难免. 有桃花运, 婚姻不止一次.

5, 紫微七杀;紫杀在巳亥, 紫旺杀平. 个性刚强, 肯吃苦耐劳, 想当老板;女命为强人, 老公怕她, 好自由. 无拘束, 有从事美容发廊行业工作的, 逢左右禄存, 一生发展很好, 经商, 从事代理性质的工作, 会天刑, 有成功的外科医生;化权会空亡, 虚权空名;女命从事财雾工作, 文秘工作. 紫杀在亥: 有艺术天赋, 但较懒散, 会昌曲左右从事设计工作或经销生意. 婚姻方面: 配偶气质好, 内向贤惠, 不爱说话, 善于理财, 但身体不好.

6, 紫微破军;紫破在丑未: 庙旺. 格局不错, 丑宫稍差些. 会吉星, 格调高, 不但有理想有抱负, 而且很努力拼搏, 有人格魅力, 一生常得异性贵人相助, 有桃花运, 但有点固执, 自以为是, 会禄马则上上格. 如不会吉会杀, 则不忠不孝, 利用职权为自己牟利, 收取红包.

7, 天机星;五行属木, 为善星, 主寿. 天机入命者, 面白脸细长椭圆, 眼大眉浓, 聪明机智, 心地善良;但神经过敏, 好幻想, 情绪化, 多计较, 天机的事业: 文秘工作, 技术人员, 加魁钺为公职. 天机为动星, 会天马, 一生多变动, 外雾, 推销员;三方会左右, 昌曲, 财源正当, 尽忠尽职. 会羊陀火铃, 一生发展困难, 行为不检点.

天机在子午, 入庙. 天机单守在子午立命者, 为人忠厚老实, 胖胖的身材, 女命灵巧性刚, 持家有方, 福寿双全. 天机入命, 多数从事技术工作, 或从事设计策划工作;会左右昌曲为人忠良, 可能服公职. 婚姻: 太阳在夫妻宫, 妻子贤惠, 加杀, 配偶身体不好, 加化忌, 丧偶或离婚.

天机在丑未: 陷地, 一生发展职位不高, 成功的比例很低, 多为基层工作人员, 女命有从事文化事业, 门市书店, 婚姻多波折.

天机在巳亥: 文教公职, 富于幻想, 工于心计, 早年离家, 外乡发展, 不会吉加羊陀火铃, 宜商贩.

8, 天机太阴;机阴在寅申: 得地. 幽默风趣, 脑子转得快, 工作是动态的, 经常东奔西走, 爱好自由, 有设计才能, 中年得意, 一生少风险宜从事外勤, 推销工作, 会昌曲技术工作, 加左右, 文教公务员, 禄存同, 富贵, 逢天马, 远行. 机阴的女命会找已婚的男人, 宜从事美容, 护理工作, 导游小姐. 会火铃羊陀, 三陪小姐.

9, 天机巨门;机巨在卯酉, 旺地. 性格固执, 有艺术天赋和特殊技能, 不继祖业, 早年艰辛, 白手起家, 成败起伏较大, 中年发达, 在卯加禄存文昌, 晚年大发, 机巨的工作, 推销员, 拉保险, 小商贩. 甲丁年人六亲缘簿, 一生感情复杂;女命风骚.

10, 天机天梁;机梁在辰戌: 天梁入庙, 天机平. 机梁组合, 有福有寿, 心地善良, 口才好, 善辩, 有绝艺在身, 会左右昌曲, 为官清廉, 加杀为平常人, 会羊陀空亡, 僧道有缘;如命宫无正星, 对宫机梁来照, 基层公务员, 有吉无杀, 亦主富贵, 逢旬空孤独贫寒, 逢空劫为僧道. 机梁组合在辰戌, 宜出事文教事业, 公职人员. 女命机梁, 婚姻多不美, 很累.

11, 太阳星;五行属火为贵星, 官禄主, 为博爱之星. 太阳入命宫, 形貌面方脸圆, 有威严;个性光明, 聪明瓷悲, 宽宏大量. 做事积极主动, 好交朋友. 太阳会禄存, 财运好, 会昌曲魁钺, 为公职人员, 教育, 学术界名利双收. 太阳天刑同宫, 宜军职. 太阳忌擎羊同宫, 有刑讼, 免职, 降职之事发生, 可能还有伤病.

太阳在子午: 在子陷地, 一生发展不顺利;在午旺地, 丁癸年生人上格. 婚姻: 配偶年龄大一些, 男命妻子贤惠, 顺从, 小儿气.

太阳在辰戌;太阳在辰旺相, 贵格, 多为公职人员, 女命为公司行政员工, 会禄存大富;运限逢会昌曲魁钺, 平步清云, 早配佳偶. 太阳在戌, 陷地, 一生不得志, 性急, 做事优柔寡断, 服公职居多, 成败不一, 宜外乡发展, 会杀劳碌奔波, 带迹延寿, 加化忌视力障碍.

太阳在巳亥;太阳在巳: 旺, 财官格, 一生多福气, 会天宜旅游业, 记者, 会吉星大贵, 女命端正, 早配贵夫;太阳在亥: 陷地, 一生劳碌, 是非多, 辛苦奔波, 为教师, 技术员.

12, 太阳太阴;日月在丑未, 丑宫佳, 在丑, 太阴入庙太阳陷地;在未, 太阳平太阴陷. 名声好, 三方会昌曲, 地位高, 机关高官. 不会吉, 平常人, 加杀则凶.

13, 太阳巨门;阳巨在寅申, 巨门入庙, 太阳在寅旺申平. 为人勤奋, 认真刻苦, 事业竞争激烈, 一生常受小人陷害. 事业宜贸易代表, 外销企业, 律师;在申会天刑, 警界工作, 会天马, 出口外销工作, 会羊陀, 发不耐久.

14, 太阳天梁;阳梁在卯酉: 卯宫入庙, 酉宫平地. 阳梁在卯, 会吉, 一生一定会富贵, 能受祖荫, 做事细心担小, 宜从事外貌工作;加天魁可从政, 名胜好, 社会评价高. 阳梁在酉, 多动手静, 一生辛劳, 为领班, 技术人员, 外勤工作, 心地善良, 担小细心, 易受环境影响, 成败多, 原则性不强.

15, 武曲星;五行属金, 为正财星, 财帛主. 性格刚毅, 干脆爽快, 心直无毒, 讲信用, 言语诚实, 性急. 女命武曲劳碌, 孤独. 性保守, 不易被人追求.

武曲在辰戌: 入庙. 个性固执, 作事一意孤行, 善待朋友, 看轻钱财, 女命武曲, 在家不爱被人左右, 会禄马左右财运颇佳, 昌曲同弃武从文, 加会魁钺, 在金融界工作, 四杀同会, 破财. 在辰话多, 在戌静默宜建筑业. 婚姻为晚婚, 夫妻不合.

16, 武曲天府;武府在子午: 庙旺之地. 表达能力, 筹划能力强, 一生掌权, 为字主管人员;会禄存财运极佳, 长寿, 体力精神好. 宜中介代理, 建筑, 房产销售, 设计业, 五金机械. 会昌曲左右, 大富;加魁钺为财经干部, 男命早发. 会四杀, 奸诈, 破财, 在空亡, 孤立. 婚姻关系不正常, 女命刚毅, 晚婚, 早婚有变.

17, 武曲贪狼;武贪在丑未: 入庙. 不继祖业, 早年艰苦经营卅岁以后开始发达, 好自由, 会羊刃, 火星, 横发, 主管人员, 老板, 中年后名利双收. 婚姻方面, 配偶能干, 个性强, 持家有道.

18, 武曲七杀;武杀在卯酉: 武平杀旺. 刚毅, 有同情心, 热情好帮助人, 做事能三思而行, 早年不得志, 一生起伏大, 气量小, 行急, 好冒险事业, 会吉横发, 会凶星儿时难养, 加擎羊有血光之灾, 破相. 加火铃破财.

19, 武曲破军;武破在巳亥: 平. 个性刚强, 脾气古怪, 不合群;有冒险精神, 做事冲动, 凭一时之喜好, 爱摆面孔, 浪费. 不守祖业, 不利少年, 早年外出谋生, 一生起伏很大, 宜经商, 加杀为技术人员, 四杀同, 财来得快去得快. 在巳宫, 昌曲同, 清贫的读书人;会羊陀, 残疾;火铃同劳碌奔波, 官非不断

20, 武曲天相;为经营两种以上的生意人, 有孤独感, 不善言辞, 男命逢禄马, 可向国外发展, 或从事外貌工作, 或外乡发展, 左右昌曲会官职不低;逢化忌, 技术人员, 女命会计;火铃同, 身体有疾, 会擎羊, 刑杖难免. 多次婚姻.

21, 天同星;;五行属水, 为福星. 形貌平易近人, 和蔼可亲, 谦虚温顺, 感情丰富, 有艺术天赋, 一生安祥, 不劳碌, 知足常乐. 天同会昌曲, 一生平顺, 文才好, 女命感情丰富, 天同会火铃, 脸上多痣, 加会羊陀, 有伤病, 有刑讼, 天同的职业, 宜公职, 医护人员, 社会服务工作, 旅游娱乐业, 天同在卯酉: 平. 乙 (卯) 辛 (酉) 年生人禄存同宫为财官格, 化忌会羊陀凶, 感情复杂, 婚姻多次.

天同在辰戌: 平. 丙丁年生人吉. 温顺好客, 天真无邪, 人缘好, 学艺多而不精, 昌曲同会左右, 可以发达, 遇火铃, 有异痣, 羊陀同, 身体有伤, 视力有障碍, 截空同, 一生多起伏. 宜公职, 设计, 贸易, 外交.

天同在巳亥: 入庙. 一生衣食不愁, 自由自在. 感情不专一, 会四杀, 有凶险事发生, 留有伤疤;会天马一生漂泊, 从事旅游娱乐工作;陀罗同宫, 面大目小;火铃同, 有异痣. 女命多美丽, 淫荡.

22, 天同太阴;同阴在子午: 在子旺相, 有艺术天赋, 注重生活细节, 会享受, 个性爽朗, 豪无心计, 外貌美丽, 一生多旅游, 感情较平顺, 加权禄文昌吉, 会羊陀武职, 在午为陷地, 逢吉则吉, 会杀劳碌奔波, 事业以外务推销, 女命多淫, 感情会受打击.

23, 天同巨门;同巨在丑未: 陷地. 性格固执, 幻想多, 一生烦脑, 口舌是非多, 劳心劳力, 怀才不遇, 早年艰辛, 中年可以安逸, 一生发展不大. 婚姻方面, 在丑配偶贵美, 在未配偶早衰.

24, 天同天梁;同梁在寅申: 寅宫旺, 申宫陷. 稳重, 诚信, 爽快有人缘, 健康高寿, 经常外出远行, 常搬家. 在寅宫, 有名气, 才华出众, 会吉多, 地位高, 宜法律界工作, 有特殊技艺. 在申宫: 一生漂泊是非多, 多虚名虚利;不会吉会杀, 外出务工, 无证经营. 婚姻宫有巨门, 无杀, 得贤内助, 配偶口才好, 加杀争吵多, 擎羊火铃同, 离异.

25, 廉贞星;五行属木火复合, 化杀为囚星. 廉贞星在寅平, 甲庚己年生人贵;在申, 入庙甲庚戊年人贵. 顽固任性, 好胜自负, 不拘小节, 爱好自由, 心直口快, 好辩论, 神气活现, 敢作敢为, 脾气不好. 廉贞为次桃花星. 男命风流, 女命则不同, 在申宫: 个性直爽;虽不艳丽, 但气质好, 端庄, 寡言, 贞节自守, 醋意浓. 在寅宫较孤独, 加杀嘛脸, 雀斑多. 廉贞会禄存, 一生相当富贵, 会文昌, 明理, 喜欢音乐;会羊陀火铃, 一生是非多, 大限流年逢羊陀, 会有刑讼, 牢狱之灾. 婚姻感情淡簿, 分居.

26, 廉贞天府;在辰戌;天府入庙, 廉贞平. 口才好, 人缘好, 家庭观念深, 有创意. 事业宜商业, 建筑, 会文昌可为公职人员, 昌曲左右会, 职位高, 会四杀, 奸炸;擎羊同宫, 是非多, 陀罗同, 有病灾, 落空亡, 孤立.

27, 廉贞贪狼;在巳亥;陷地. 一生辛苦, 走江湖讨生活, 艰苦赚钱, 一辈子不怎么样. 配偶善理财, 会持家. 廉贪在亥口才好, 说话幽默, 好吹牛, 有小聪明. 喜欢表现, 好自由, 为人随和, 对异性特别关怀, 女命好吃醋, 性急, 自私, 能干, 感情生活很复杂, 不正常.

28, 廉贞天相;廉贞在子午: 逢左右有官职会, 会文昌好音乐, 饮食业;禄存同宫富贵, 擎羊会有是非, 火铃冲, 病残疾. 宜服务业, 电器加工业.

29, 廉贞七杀;廉杀在丑未: 喜欢冒险, 一意孤行, 应外乡发展, 会吉星横发一时, 会凶星一败涂地, 可能有病灾, 会羊陀有车祸. 廉杀的事业宜武职, 机电五金加工, 技术工人. 配偶气质好, 贤惠内向, 话语不多.

30, 廉贞破军;在卯酉: 平陷. 有毅力, 有魄力, 敢冒险, 长期埋头苦干, 只至成功, 一鸣惊人. 有技术专长,, 会左右可为公职人员‘会杀为技术人员;禄存同可富贵, 会文星, 好乐礼, 一生较贫寒. 感情不顺. 会擎羊, 有牢狱之灾, 羊陀同, 到处乞食.

31, 天府星;五行属土, 为贤能之星, 为田宅主. 形貌清秀, 性格温和, 聪明机智, 心地善良, 女命贵妇形态, 气质高雅. 好学上进, 多才多艺, 好享受, 讲排场, 好争议, 不服输, 小题大做.

天府在丑未: 入庙. 一生发展顺利, 早发, 加会吉星, 不贵则富, 昌曲同宫有地位, 四杀同奸诈, 落空亡孤立, 可为建筑生产业.

天府在卯酉: 在卯得地, 在酉旺. 会左右, 掌权, 昌去同职位高, 加禄存 (乙辛年) 钱财多;四杀同, 奸诈;落空亡孤独. 天府在卯酉, 对宫有七杀, 宜加工业, 银行职员, 保险推销员

天府在巳亥: 会左右昌曲, 地位高, 加禄存富裕, 宜搞工业;会杀, 小人, 技术工人, 会空则孤独.

32, 太阴星;五行属水, 为富星, 田宅主. 太阴入命, 形貌清秀, 聪明文雅, 和气, 人缘好, 不与人争斗, 度量大, 做事小心, 耐心细致, 爱享受, 好清洁;陷地则一生忙碌, 胆小怕事, 经不去打击.

太阴在卯辰巳: 陷地. 不顺利, 感情多波折;事业宜财经, 建筑, 牧场, 自然科学. 太阴在卯辰, 加会文曲, 一生漂泊, 忙碌, 技术工作者, 女命加杀在卯, 【违禁关键词】小姐

太阴在酉戌亥;庙旺. 一生平稳, 宜财经金融界

33, 贪狼星;五行属水 (癸) 木 (甲) 复合之星, 水为桃花星, 甲木为教化. 贪狼入命之人, 性格不稳定, 不计小节, 生活多姿多彩, 喜欢夜生活, 好美食美酒, 好动善社交, 能说会道, 好吹牛;羊陀同加化忌, 奸诈小人, 好赌, 好色. 贪狼会铃星, 一生会掌大权, 为老板, 主管, 少年时会出远门, 宜外乡发展;贪狼会禄存, 贪狼化禄, 化权横发. 贪狼能说会道, 善于书社交, 适合公关工作会空则无用. 贪狼化权禄, 横发, 化禄有桃花运. 贪狼不宜会昌曲, 会则做事不切实际, 喜欢吹牛. 贪狼的事业宜公职, 文化, 小学教师. 科研工作;会羊陀空劫, 一般技术为生

贪狼在子午: 旺地. 多漂泊, 昌曲同华而不实, 公职, 纺织业, 单守, 饮食业, 食品加工业

贪狼在寅申: 平. 庚 (申) 年生人财官双美. 为人稳重, 实实在在, 一生平稳. 贪狼在寅申不会羊陀空劫, 事业一般为艺术工作, 娱乐, 服装设计, 女命宜美容, 工艺品. 装饰品. 会则商贩, 菜市场杀鱼切肉

贪狼在辰戌: 入庙. 会火铃, 财官双美, 一生发展不错, 中年名利双收, 为老板, 主管;昌曲同宫文才好, 但华而不实, 化左右为外贸经理

34, 巨门星;五行属水, 为暗星, 代表聪明智慧. 巨门入命者, 眼光锐利, 观察仔细, 研究心强, 理想超越现实记忆力好, 考虑太多, 做事反复;巨门傲气, 言词尖锐, 说话不客气, 宜得罪人, 一生是非不断. 女命巨门, 观察仔细, 敏感而小心, 多疑, 任性, 小气, 易怒, 节俭, 对人说话不客气, 实事求是, 可成为最优秀的会计. 巨门喜会禄存, 加左右一生平顺, 衣食不愁. 巨门忌会羊陀, 会则有一段复杂的桃花缘 (会陀更厉害) . 巨门与擎羊同宫小毛病不断;与陀罗同宫, 痣多. 羊陀火铃同会, 破财免灾. 巨门喜会化权化禄, 化权则说话有力, 可掌权. 巨门化忌在陷地是非多. 巨门一般晚发, 人生旅程艰辛

巨门在子午;旺. 己 (午) 癸 (子) 辛 (化禄) 财官双美, 喜书画, 巨门在辰戌: 平. 有创意, 肯研究. 在学术方面很有成就, 化权禄可成为大学教授, 巨门在辰, 辛苦, 癸年生人富贵, 丁庚年生人贫困, 一生是非多;会羊陀鸦淫, 火铃同再遇恶运, 防凶灾. 巨门在戌, 辛年人奇格, 其余皆不吉. 巨门在辰戌的事业: 宜代理, 公职, 推销, 服务.

巨门在巳亥: 旺地. 巨门在巳, 一生是非特别多 (对宫太阳陷);巨门在亥善于学术研究, 科学发明, 化权为大学教授. 事业宜贸易代理, 律师, 作家, 文艺工作者. 女得贵夫, 男得贤妻

35, 天相星;五行属水, 为印星, 为衣食住行之星;形貌朴实忠厚, 言语诚实, 心地善良, 为人随和, 乐于助人, 做事认真,, 意志坚定. 爱好美食, 讲究穿着. 天相会左右, 有权柄, 加会文星, 地位高. 会羊陀空劫, 生活浪费, 运限逢, 官讼是非, 天相人较保守, 不易开创性事业, 易公职, 上班族.

天相在丑未: 丑入庙;未得地. 加吉星财官双美, 左右昌曲同会, 可掌实权, 职位不低, 火铃同为破局, 残疾在身. 天相在丑的事业, 宜公职, 医药, 化学;在未: 会六吉宜服务业, 财务工作.

天相在卯酉, 陷地. 会左右昌曲, 吉利, 见羊陀火铃, 手艺人, 加空劫, 易上当受骗, 36, 天梁星;五行属土, 为荫星, 为太人星, 有爱心, 能照顾别人, 亦为寿星. 形貌清秀厚重, 性格公正直率, 为人稳重, 光明磊落, 处事果断, 担大细心, 待人温和, 交友不广. 做事有层次, 爱出风头, 好胜心强, 惟心地善良, 一幅老大的德性. 女命天梁, 聪明能干, 有男子气概, 大姐大风范.

天梁在子午: 入庙. 丁己 (午) 癸 (子) 年生人吉. 为人光明磊落, 清高好面子. 会昌曲宜公职, 服务业. 会左右, 权贵.

天梁在丑未: 入庙. 稳重, 做事细心, 有点小人. 会吉星, 财福双全, 昌曲同, 出生显贵, 加左右, 大富大贵. 宜服务业, 贸易, 医护工作人员.

天梁在巳亥: 平陷. 热诚有余, 不辩善恶, 加杀, 投机求巧, 加羊陀火铃, 为下践人, 技艺为生

37, 七杀星;火金复合, 将星, 形貌目大有神, 倔强好胜, 性格不稳定, 喜怒无常, 不服管束, 做事缺乏原则, 有领导能力, 能面对现实, 不怕苦, 不怕难, 成败来得突然, 令人惊奇. 七杀的女命, 性格外向, 豪放, 喜欢照顾别人, 个性独立, 七杀是成败之星, 一生起飞大, 大限流年逢同论. 七杀为孤克之星, 做任何事皆属独创, 会左右, 为老板, 主管人员, 加昌曲, 名声地位俱佳, 七杀同会旬空, 截空, 则无力. 男命婚姻不顺, 晚婚.

七杀在子午: 旺地. 七杀加文星, 为老板, 工厂主管人员. 会左右掌权;会昌曲魁钺为武职, 公职人员. 命坐七杀会羊铃. 一生中可能有刑讼官非, 没有多大的发展, 起伏大, 也有可能成为黑社会老大, 羊陀火铃多则有伤病. 七杀会羊陀, 火星, 以技术谋生, 在重工业企业, 钢铁厂, 卡车司机. 在辰戌为建筑业

38, 破军星;五行属水. 破军为变动之星, 陷地为耗星, 指身体有伤灾, 庙旺为有特殊技艺之人, 如发明家. 破军立命之人, 富于心机, 性急寡合, 缺乏耐心, 多为自己打算, 说话不实在, 好冒险投机, 具有开创精神, 多疑, 傲气. 加杀阴险, 毒辣, 破坏性大, 自私自利, 好赌成性. 女命破军, 好虚荣, 不聚财, 注重外表, 浪费, 神经质, 敢说敢骂, 像个男人. 破军会禄存吉, 陷地离乡背井, 破军会羊陀, 不利祖上, 残疾在身. 破军会昌曲加魁钺, 事业有成, 主管人事. 破军火铃同, 一生劳碌, 钱财起伏, 破军会空劫在陷地破财, 破军在子午寅申辰戌;子午入庙, 寅申得地, 辰戌平. 破军在子无杀有吉大富大贵, 破军在午, 无杀有文曲, 甲丁癸年生人富贵

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm 14 chính tinh tổ hợp nhập mệnh bình phán

Bản dịch:

1, tử vi; ngũ hành thuộc đất, vi tôn Tinh, làm quan lộc chủ. Tử vi nhập mệnh người ổn trọng lão thành, lễ phép háo khách, trung hậu khiêm tốn, tự phụ, dễ thụ ảnh hưởng người khác của tả hữu, giỏi thay đổi, bình thường cải biến công tác; suốt đời vật chất phong phú, đời sống tinh thần trống rỗng.

Tử vi tại tí ngọ nhập cung mệnh, vũ khúc thiên tướng nhất định ở cung tài bạch (thân), liêm trinh Thiên phủ ở cung Quan lộc (thìn), tại tí, bình. Ất bính mậu nhâm năm sinh ra tam phương hội dương đà, không cát. Tuy có hùng tâm vạn trượng nhưng chí khí khó thực hiện, hội cát hoàn ngại lực lượng thiếu, hội giết thì nhất người chủ nghĩa lý tưởng, không có thực tiễn năng lực, nữ mệnh không đẹp, nhâm năm sinh ra kình dương nhập mệnh Hóa kị ở tài bạch (vũ khúc Hóa kị) tạm biệt hung thì đại hung. Đinh kỷ canh nhân tam phương hội quyền lộc khoa hội lục cát sẽ không lục giết tài là đắt cách. Ở ngọ, nhân miếu. Giáp kỷ năm sinh ra lộc tích trữ ở mệnh, hóa lộc ở tài quan (giáp năm liêm trinh hóa lộc, kỷ năm vũ khúc hóa lộc) hội tả (phụ) bên phải (bật) đắt cách, địa vị xã hội cao, danh vọng cao. Bính mậu năm dương nhận nhập mệnh rách nát đái tật. Tử vi sẽ không tả hữu, đại hạn, lưu niên phùng yếu rủi ro, có thị phi. Hôn yên phương diện: Tình cảm đạm bạc, phu thê ở riêng.

2, tử vi Thiên phủ; tử vi Thiên phủ ở dần thân, vũ khúc ở tài, liêm tướng ở quan, vượng địa. Giáp đinh kỷ (dần) canh (thân) tam phương có lộc, là tài cách. Tử Phủ nhập mệnh, đời sống vật chất thập phần phong phú, đời sống tinh thần thì trống rỗng, cô độc, khôn khéo nhưng keo kiệt. Tử Phủ tổ hợp, nên kết hôn muộn, nhân Tử Phủ chủ cô, tảo hôn có biến. Sự nghiệp phương diện, dĩ tài chính và kinh tế là nên, đối cung (thiên di) có thất sát, bình thường ra ngoài bôn ba, hội giết nhân viên kỹ thuật. Hội dương đà hỏa linh thì thái độ làm người gian trá, phùng không vong thì cô lập. Tử Phủ ở dần, năm sinh Giáp nhân sự nghiệp thuận lợi, tài vận tốt, hội tả hữu xương khúc, danh lợi song thu vào. Tử Phủ ở thân, hội tả hữu xương khúc nên nhân viên công vụ giáo sư, hội xương khúc lộc tồn, cũng có thể ở tài chính và kinh tế phương diện có thành tựu; nữ mệnh hội ngôi sao may mắn, vượng phu ích tử. Phá quân ở hôn nhân cung, quan hệ hôn nhân không bình thường, thêm sát tái hôn.

3, tử vi tham lang; tử tham ở mão dậu, tử vi vượng tướng, tham lang bình, tử tham nhập mệnh người, hảo huyễn tưởng, cố chấp hiếu thắng, lớn lên rất đẹp, đa đào hóa sự kiện, cùng trời diêu đồng cung, tất có một đoạn tình cảm gút mắt; hội văn Tinh, làm học thuật công việc nghiên cứu, hội tả hữu ở dậu, tự mình nghĩ làm lão bản, ở trên thương trường rất có biểu hiện (giáp canh năm phát không kiên nhẫn cửu), cũng thích hợp với quân lữ cuộc đời, hội dương đà bán hàng rong bán dạo, hội không kiếp tăng đạo hữu duyên, ở mão, sinh hoạt lãng mạn, ưa cận phong nguyệt (hội không vong ngoại trừ); nếu không quay về hội tả hữu xương khúc thì bất trung người bất nghĩa. Hôn nhân phương diện: Phối ngẫu có khả năng, cá tính cường ‘Hôn nhân mỹ mãn.

4, tử vi thiên tướng; tử tướng ở thìn tuất, được địa. Có khai sáng của mình thích sự nghiệp năng lực, nhiều ý tưởng, có cải cách tinh thần, vận may động, quý nhân đa, hội tả hữu xương khúc, có thể phụ trách quyền bính, gặp dương đà, người buôn bán nhỏ đi thương, hỏa linh xung, tàn tật. Tái vận hạn quá kình dương, hình phạt khó tránh khỏi. Có đào hoa, hôn nhân không chỉ một lần.

5, tử vi thất sát; tử giết ở tị hợi, tử vượng giết bình. Cá tính kiên cường, khẳng chịu khổ nhọc, tưởng làm lão bản; nữ mệnh là tên cướp, lão công phạ người, tựa-hình-dường như do. Vô câu thúc, có làm đẹp tiệm uốn tóc hành nghiệp công tác, phùng tả hữu lộc tồn, suốt đời phát triển tốt, kinh thương, làm đại lý tính chất công tác, hội thiên hình, có thành công ngoại khoa bác sĩ; hóa quyền hội không vong, hư quyền hư danh; nữ mệnh làm tài vụ công tác, văn bí công tác. Tử giết ở hợi: Có nghệ thuật thiên phú, nhưng so sánh lười nhác, hội xương khúc tả hữu làm thiết kế công tác hoặc bán ra sinh ý. Hôn nhân phương diện: Phối ngẫu khí chất hảo, hướng nội hiền lành, không thương nói, giỏi về quản lý tài sản, nhưng bản thân bất hảo.

6, tử vi phá quân; tử phá ở xấu vị: Miếu vượng. Cách cục không sai, sửu cung kém một chút ta. Hội ngôi sao may mắn, cách điệu cao, chẳng những có lý tưởng có hoài bão, hơn nữa rất nỗ lực bính bác, có người cách mị lực, suốt đời thường được khác giới quý nhân tương trợ, có đào hoa, nhưng có điểm cố chấp, tự cho là đúng, hội lộc mã thì tốt nhất cách. Như sẽ không cát hội giết, thì bất trung bất hiếu, lợi dụng chức quyền vì mình kiếm lời, thu tiền lì xì.

7, thiên cơ Tinh; ngũ hành thuộc mộc, là thiện Tinh, chủ thọ. Thiên cơ nhập mệnh người, mặt trắng kiểm dài nhỏ hình, mắt to mày rậm, thông minh cơ trí, tâm địa thiện lương; nhưng thần kinh quá nhạy cảm, hảo huyễn tưởng, tâm tình hóa, đa tính toán, thiên cơ sự nghiệp: Văn bí công tác, nhân viên kỹ thuật, gia khôi việt là công chức. Thiên cơ là động Tinh, hội thiên mã, suốt đời nhiều biến động, ngoại vụ, đẩy mạnh tiêu thụ viên; tam phương hội tả hữu, xương khúc, tài nguyên giữa lúc, tận trung làm hết phận sự. Hội dương đà hỏa linh, suốt đời phát triển trắc trở, hành vi không bị kiềm chế.

Thiên cơ tại tí ngọ, nhập miếu. Thiên cơ đơn thủ tại tí ngọ lập mệnh người, thái độ làm người trung hậu thành thật, mập mạp vóc người, nữ mệnh khéo léo tính cương, công việc quản gia có cách, Phúc Thọ song toàn. Thiên cơ nhập mệnh, đa số làm kỹ thuật công tác, hoặc làm thiết kế bày ra công tác; hội tả hữu xương khúc thái độ làm người trung lương, khả năng phục công chức. Hôn nhân: Thái dương ở cung phu thê, thê tử hiền lành, thêm sát, phối ngẫu bản thân bất hảo, gia Hóa kị, mất vợ hay chồng hoặc ly hôn.

Thiên cơ ở xấu vị: Hãm địa, suốt đời phát triển chức vị không cao, thành công tỉ lệ rất thấp, đa số cơ sở nhân viên công tác, nữ mệnh có làm văn hóa sự nghiệp, cửa hàng bán lẻ thư điếm, hôn nhân đa khúc chiết.

Thiên cơ ở tị hợi: Văn giáo công chức, giàu … Huyễn tưởng, công vu tâm kế, năm mới rời nhà, quê người phát triển, sẽ không cát gia dương đà hỏa linh, nên tiểu thương.

8, thiên cơ mặt trăng; cơ âm ở dần thân: Được địa. Hài hước khôi hài, đầu óc xoay chuyển khoái, công tác là động thái, bình thường hối hả ngược xuôi, ham tự do, có thiết kế tài năng, trung niên đắc ý, suốt đời ít phiêu lưu nên làm công việc bên ngoài, đẩy mạnh tiêu thụ công tác, hội xương khúc kỹ thuật công tác, gia tả hữu, văn giáo nhân viên công vụ, lộc tồn cùng, phú quý, phùng thiên mã, đi xa. Cơ âm nữ mệnh sẽ tìm có chồng nam nhân, nên làm đẹp, hộ Lý Công tác, hướng dẫn du lịch tiểu thư. Hội hỏa linh dương đà, tam bồi tiểu thư.

9, thiên cơ cự môn; cơ cự ở mão dậu, vượng địa. Tính cách cố chấp, có nghệ thuật thiên phú và đặc thù kỹ năng, không kế tổ nghiệp, năm mới gian khổ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thành bại phập phồng trọng đại, trung niên phát đạt, ở mão gia lộc tồn văn xương, lúc tuổi già quá, cơ cự công tác, đẩy mạnh tiêu thụ viên, lạp bảo hiểm, tiểu thương phiến. Giáp năm đinh nhân lục thân sổ hoá duyên, suốt đời tình cảm phức tạp; nữ mệnh phong tao.

10, thiên cơ thiên lương; cơ lương ở thìn tuất: Thiên lương nhập miếu, thiên cơ bình. Cơ lương tổ hợp, có phúc có thọ, tâm địa thiện lương, khẩu tài hảo, thiện biện, có tuyệt nghệ trong người, hội tả hữu xương khúc, làm quan thanh liêm, thêm sát là người bình thường, hội dương đà không vong, tăng đạo hữu duyên; như mệnh cung vô chính Tinh, đối cung cơ lương lai chiếu, cơ sở nhân viên công vụ, có cát vô giết, cũng chủ phú quý, phùng tuần khoảng không cô độc bần hàn, phùng không kiếp là tăng nói. Cơ lương tổ hợp ở thìn tuất, nên gặp chuyện không may văn giáo sự nghiệp, nhân viên chính phủ. Nữ mệnh cơ lương, hôn nhân đa không đẹp, mệt chết đi. . Tử vi nhập mệnh người ổn trọng lão thành, lễ phép háo khách, trung hậu khiêm tốn, tự phụ, dễ thụ ảnh hưởng người khác của tả hữu, giỏi thay đổi, bình thường cải biến công tác; suốt đời vật chất phong phú, đời sống tinh thần trống rỗng.

Tử vi tại tí ngọ nhập cung mệnh, vũ khúc thiên tướng nhất định ở cung tài bạch (thân), liêm trinh Thiên phủ ở cung Quan lộc (thìn), tại tí, bình. Ất bính mậu nhâm năm sinh ra tam phương hội dương đà, không cát. Tuy có hùng tâm vạn trượng nhưng chí khí khó thực hiện, hội cát hoàn ngại lực lượng thiếu, hội giết thì nhất người chủ nghĩa lý tưởng, không có thực tiễn năng lực, nữ mệnh không đẹp, nhâm năm sinh ra kình dương nhập mệnh Hóa kị ở tài bạch (vũ khúc Hóa kị) tạm biệt hung thì đại hung. Đinh kỷ canh nhân tam phương hội quyền lộc khoa hội lục cát sẽ không lục giết tài là đắt cách. Ở ngọ, nhân miếu. Giáp kỷ năm sinh ra lộc tích trữ ở mệnh, hóa lộc ở tài quan (giáp năm liêm trinh hóa lộc, kỷ năm vũ khúc hóa lộc) hội tả (phụ) bên phải (bật) đắt cách, địa vị xã hội cao, danh vọng cao. Bính mậu năm dương nhận nhập mệnh rách nát đái tật. Tử vi sẽ không tả hữu, đại hạn, lưu niên phùng yếu rủi ro, có thị phi. Hôn yên phương diện: Tình cảm đạm bạc, phu thê ở riêng.

2, tử vi Thiên phủ; tử vi Thiên phủ ở dần thân, vũ khúc ở tài, liêm tướng ở quan, vượng địa. Giáp đinh kỷ (dần) canh (thân) tam phương có lộc, là tài cách. Tử Phủ nhập mệnh, đời sống vật chất thập phần phong phú, đời sống tinh thần thì trống rỗng, cô độc, khôn khéo nhưng keo kiệt. Tử Phủ tổ hợp, nên kết hôn muộn, nhân Tử Phủ chủ cô, tảo hôn có biến. Sự nghiệp phương diện, dĩ tài chính và kinh tế là nên, đối cung (thiên di) có thất sát, bình thường ra ngoài bôn ba, hội giết nhân viên kỹ thuật. Hội dương đà hỏa linh thì thái độ làm người gian trá, phùng không vong thì cô lập. Tử Phủ ở dần, năm sinh Giáp nhân sự nghiệp thuận lợi, tài vận tốt, hội tả hữu xương khúc, danh lợi song thu vào. Tử Phủ ở thân, hội tả hữu xương khúc nên nhân viên công vụ giáo sư, hội xương khúc lộc tồn, cũng có thể ở tài chính và kinh tế phương diện có thành tựu; nữ mệnh hội ngôi sao may mắn, vượng phu ích tử. Phá quân ở hôn nhân cung, quan hệ hôn nhân không bình thường, thêm sát tái hôn.

3, tử vi tham lang; tử tham ở mão dậu, tử vi vượng tướng, tham lang bình, tử tham nhập mệnh người, hảo huyễn tưởng, cố chấp hiếu thắng, lớn lên rất đẹp, đa đào hóa sự kiện, cùng trời diêu đồng cung, tất có một đoạn tình cảm gút mắt; hội văn Tinh, làm học thuật công việc nghiên cứu, hội tả hữu ở dậu, tự mình nghĩ làm lão bản, ở trên thương trường rất có biểu hiện (giáp canh năm phát không kiên nhẫn cửu), cũng thích hợp với quân lữ cuộc đời, hội dương đà bán hàng rong bán dạo, hội không kiếp tăng đạo hữu duyên, ở mão, sinh hoạt lãng mạn, ưa cận phong nguyệt (hội không vong ngoại trừ); nếu không quay về hội tả hữu xương khúc thì bất trung người bất nghĩa. Hôn nhân phương diện: Phối ngẫu có khả năng, cá tính cường ‘Hôn nhân mỹ mãn.

4, tử vi thiên tướng; tử tướng ở thìn tuất, được địa. Có khai sáng của mình thích sự nghiệp năng lực, nhiều ý tưởng, có cải cách tinh thần, vận may động, quý nhân đa, hội tả hữu xương khúc, có thể phụ trách quyền bính, gặp dương đà, người buôn bán nhỏ đi thương, hỏa linh xung, tàn tật. Tái vận hạn quá kình dương, hình phạt khó tránh khỏi. Có đào hoa, hôn nhân không chỉ một lần.

5, tử vi thất sát; tử giết ở tị hợi, tử vượng giết bình. Cá tính kiên cường, khẳng chịu khổ nhọc, tưởng làm lão bản; nữ mệnh là tên cướp, lão công phạ người, tựa-hình-dường như do. Vô câu thúc, có làm đẹp tiệm uốn tóc hành nghiệp công tác, phùng tả hữu lộc tồn, suốt đời phát triển tốt, kinh thương, làm đại lý tính chất công tác, hội thiên hình, có thành công ngoại khoa bác sĩ; hóa quyền hội không vong, hư quyền hư danh; nữ mệnh làm tài vụ công tác, văn bí công tác. Tử giết ở hợi: Có nghệ thuật thiên phú, nhưng so sánh lười nhác, hội xương khúc tả hữu làm thiết kế công tác hoặc bán ra sinh ý. Hôn nhân phương diện: Phối ngẫu khí chất hảo, hướng nội hiền lành, không thương nói, giỏi về quản lý tài sản, nhưng bản thân bất hảo.

6, tử vi phá quân; tử phá ở xấu vị: Miếu vượng. Cách cục không sai, sửu cung kém một chút ta. Hội ngôi sao may mắn, cách điệu cao, chẳng những có lý tưởng có hoài bão, hơn nữa rất nỗ lực bính bác, có người cách mị lực, suốt đời thường được khác giới quý nhân tương trợ, có đào hoa, nhưng có điểm cố chấp, tự cho là đúng, hội lộc mã thì tốt nhất cách. Như sẽ không cát hội giết, thì bất trung bất hiếu, lợi dụng chức quyền vì mình kiếm lời, thu tiền lì xì.

7, thiên cơ Tinh; ngũ hành thuộc mộc, là thiện Tinh, chủ thọ. Thiên cơ nhập mệnh người, mặt trắng kiểm dài nhỏ hình, mắt to mày rậm, thông minh cơ trí, tâm địa thiện lương; nhưng thần kinh quá nhạy cảm, hảo huyễn tưởng, tâm tình hóa, đa tính toán, thiên cơ sự nghiệp: Văn bí công tác, nhân viên kỹ thuật, gia khôi việt là công chức. Thiên cơ là động Tinh, hội thiên mã, suốt đời nhiều biến động, ngoại vụ, đẩy mạnh tiêu thụ viên; tam phương hội tả hữu, xương khúc, tài nguyên giữa lúc, tận trung làm hết phận sự. Hội dương đà hỏa linh, suốt đời phát triển trắc trở, hành vi không bị kiềm chế.

Thiên cơ tại tí ngọ, nhập miếu. Thiên cơ đơn thủ tại tí ngọ lập mệnh người, thái độ làm người trung hậu thành thật, mập mạp vóc người, nữ mệnh khéo léo tính cương, công việc quản gia có cách, Phúc Thọ song toàn. Thiên cơ nhập mệnh, đa số làm kỹ thuật công tác, hoặc làm thiết kế bày ra công tác; hội tả hữu xương khúc thái độ làm người trung lương, khả năng phục công chức. Hôn nhân: Thái dương ở cung phu thê, thê tử hiền lành, thêm sát, phối ngẫu bản thân bất hảo, gia Hóa kị, mất vợ hay chồng hoặc ly hôn.

Thiên cơ ở xấu vị: Hãm địa, suốt đời phát triển chức vị không cao, thành công tỉ lệ rất thấp, đa số cơ sở nhân viên công tác, nữ mệnh có làm văn hóa sự nghiệp, cửa hàng bán lẻ thư điếm, hôn nhân đa khúc chiết.

Thiên cơ ở tị hợi: Văn giáo công chức, giàu … Huyễn tưởng, công vu tâm kế, năm mới rời nhà, quê người phát triển, sẽ không cát gia dương đà hỏa linh, nên tiểu thương.

8, thiên cơ mặt trăng; cơ âm ở dần thân: Được địa. Hài hước khôi hài, đầu óc xoay chuyển khoái, công tác là động thái, bình thường hối hả ngược xuôi, ham tự do, có thiết kế tài năng, trung niên đắc ý, suốt đời ít phiêu lưu nên làm công việc bên ngoài, đẩy mạnh tiêu thụ công tác, hội xương khúc kỹ thuật công tác, gia tả hữu, văn giáo nhân viên công vụ, lộc tồn cùng, phú quý, phùng thiên mã, đi xa. Cơ âm nữ mệnh sẽ tìm có chồng nam nhân, nên làm đẹp, hộ Lý Công tác, hướng dẫn du lịch tiểu thư. Hội hỏa linh dương đà, tam bồi tiểu thư.

9, thiên cơ cự môn; cơ cự ở mão dậu, vượng địa. Tính cách cố chấp, có nghệ thuật thiên phú và đặc thù kỹ năng, không kế tổ nghiệp, năm mới gian khổ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thành bại phập phồng trọng đại, trung niên phát đạt, ở mão gia lộc tồn văn xương, lúc tuổi già quá, cơ cự công tác, đẩy mạnh tiêu thụ viên, lạp bảo hiểm, tiểu thương phiến. Giáp năm đinh nhân lục thân sổ hoá duyên, suốt đời tình cảm phức tạp; nữ mệnh phong tao.

10, thiên cơ thiên lương; cơ lương ở thìn tuất: Thiên lương nhập miếu, thiên cơ bình. Cơ lương tổ hợp, có phúc có thọ, tâm địa thiện lương, khẩu tài hảo, thiện biện, có tuyệt nghệ trong người, hội tả hữu xương khúc, làm quan thanh liêm, thêm sát là người bình thường, hội dương đà không vong, tăng đạo hữu duyên; như mệnh cung vô chính Tinh, đối cung cơ lương lai chiếu, cơ sở nhân viên công vụ, có cát vô giết, cũng chủ phú quý, phùng tuần khoảng không cô độc bần hàn, phùng không kiếp là tăng nói. Cơ lương tổ hợp ở thìn tuất, nên gặp chuyện không may văn giáo sự nghiệp, nhân viên chính phủ. Nữ mệnh cơ lương, hôn nhân đa không đẹp, mệt chết đi.

11, thái dương tinh; ngũ hành thuộc hỏa là đắt Tinh, quan lộc chủ, là bác ái ngôi sao. Thái dương nhập cung mệnh, hình dáng tướng mạo mặt mặt chữ điền viên, có uy nghiêm; cá tính quang minh, thông minh từ bi, khoan hồng độ lượng. Làm việc tích cực chủ động, hảo kết giao bằng hữu. Thái dương hội lộc tồn, tài vận hảo, hội xương khúc khôi việt, là nhân viên chính phủ, giáo dục, học thuật giới danh lợi song thu vào. Thái dương thiên hình đồng cung, nên quân chức. Thái dương kị kình dương đồng cung, có hình tụng, miễn chức, xuống chức việc phát sinh, khả năng còn có thương bệnh.

Thái dương tại tí ngọ: Tại tí hãm địa, suốt đời phát triển không thuận lợi; ở ngọ vượng địa, đinh quý năm sinh ra thượng cách. Hôn nhân: Phối ngẫu tuổi tác lớn một ít, nam mệnh thê tử hiền lành, thuận theo, tiểu nhi khí.

Thái dương ở thìn tuất; thái dương ở thìn vượng tướng, đắt cách, đa số nhân viên chính phủ, nữ mệnh là công ty hành chính công nhân, hội lộc tồn đại phú; vận hạn phùng hội xương khúc khôi việt, bình bộ thanh nói, sớm phối giai ngẫu. Thái dương ở tuất, hãm địa, suốt đời thất bại, gấp gáp, làm việc không quả quyết, phục công chức chiếm đa số, thành bại không đồng nhất, nên quê người phát triển, hội giết lao lực bôn ba, đái tích kéo dài tuổi thọ, gia Hóa kị thị lực cản trở.

Thái dương ở tị hợi; thái dương ở tị: Vượng, tài quan cách, suốt đời đa phúc khí, hội thiên nên khách du lịch, ký giả, hội ngôi sao may mắn đại quý, nữ mệnh đoan chính, sớm phối đắt phu; thái dương ở hợi: Hãm địa, suốt đời lao lực, thị phi đa, khổ cực bôn ba, là giáo sư, kỹ thuật viên.

12, thái dương mặt trăng; nhật nguyệt ở xấu vị, sửu cung tốt, ở xấu, mặt trăng nhập miếu thái dương hãm địa; ở vị, thái dương bình mặt trăng hãm. Danh tiếng hảo, tam phương hội xương khúc, địa vị cao, bộ phận then chốt quan lớn. Sẽ không cát, người bình thường, thêm sát thì hung.

13, thái dương cự môn; dương cự ở dần thân, cự môn nhập miếu, thái dương ở dần vượng thân bình. Thái độ làm người chăm chỉ, chăm chú khắc khổ, sự nghiệp cạnh tranh kịch liệt, suốt đời thường thụ tiểu nhân hãm hại. Sự nghiệp nên mậu dịch đại diện, tiêu thụ bên ngoài xí nghiệp, luật sư; ở thân hội thiên hình, cảnh giới công tác, hội thiên mã, xuất khẩu tiêu thụ bên ngoài công tác, hội dương đà, phát không kiên nhẫn cửu.

14, thái dương thiên lương; dương lương ở mão dậu: Mão cung nhập miếu, dậu cung đất bằng phẳng. Dương lương ở mão, hội cát, suốt đời nhất định sẽ phú quý, năng lực thụ tổ ấm, làm việc cẩn thận tỉ mỉ đảm tiểu, nên làm bên ngoài công tác; gia thiên khôi có thể tham chánh, danh thắng hảo, xã hội đánh giá cao. Dương lương ở dậu, đa động thủ tịnh, suốt đời vất vả cực nhọc, là thợ cả, nhân viên kỹ thuật, công việc bên ngoài công tác, tâm địa thiện lương, đảm tiểu cẩn thận tỉ mỉ, dễ thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, thành bại đa, nguyên tắc tính không mạnh.

15, sao Vũ khúc; ngũ hành thuộc kim, là chính tài Tinh, tài bạch chủ. Tính cách cương nghị, thẳng thắn sảng khoái, tâm thẳng không độc, giảng tín dụng, ngôn ngữ thành thực, gấp gáp. Nữ mệnh vũ khúc lao lực, cô độc. Tính bảo thủ, không đổi bị người truy cầu.

Vũ khúc ở thìn tuất: Nhập miếu. Cá tính cố chấp, làm việc khư khư cố chấp, đối xử tử tế bằng hữu, xem nhẹ tiền tài, nữ mệnh vũ khúc, tại gia không thương bị người tả hữu, hội lộc mã tả hữu tài vận hơi tệ, xương khúc cùng bỏ võ theo văn, gia hội khôi việt, ở tài chính giới công tác, tứ giết cùng hội, rủi ro. Ở thìn nói nhiều, ở tuất lặng im nên kiến trúc nghiệp. Hôn nhân là kết hôn muộn, phu thê không hợp.

16, vũ khúc Thiên phủ; Vũ phủ tại tí ngọ: Miếu vượng địa. Biểu đạt năng lực, tìm cách năng lực cường, suốt đời nắm quyền, là tự chủ quản nhân viên; hội lộc tồn tài vận thật tốt, trường thọ, thể lực tinh thần hảo. Nên người đại lý đại lý, kiến trúc, bất động sản tiêu thụ, thiết kế nghiệp, ngũ kim máy móc. Hội xương khúc tả hữu, đại phú; gia khôi việt là tài chính và kinh tế cán bộ, nam mệnh sớm phát. Hội tứ giết, gian trá, rủi ro, ở trên không vong, cô lập. Quan hệ hôn nhân không bình thường, nữ mệnh cương nghị, kết hôn muộn, tảo hôn có biến.

17, vũ khúc tham lang; vũ tham ở xấu vị: Nhập miếu. Không kế tổ nghiệp, năm mới gian khổ kinh doanh tạp tuổi sau đó bắt đầu phát đạt, tựa-hình-dường như do, hội dương nhận, Hỏa Tinh, hoành phát, chủ quản nhân viên, ông chủ, trung niên hậu danh lợi song thu vào. Hôn nhân phương diện, phối ngẫu có khả năng, cá tính cường, công việc quản gia có câu.

18, vũ khúc thất sát; vũ giết ở mão dậu: Vũ bình giết vượng. Cương nghị, có đồng tình tâm, nhiệt tình hảo bang trợ nhân, làm việc năng lực nghĩ lại mà đi, năm mới thất bại, suốt đời phập phồng đại, khí lượng tiểu, đi cấp, hảo mạo hiểm sự nghiệp, hội cát hoành phát, hội hung tinh lúc đó nan nuôi, gia kình dương có tai nạn đổ máu, mặt mày hốc hác. Gia hỏa linh rủi ro.

19, vũ khúc phá quân; vũ phá ở tị hợi: Bình. Cá tính kiên cường, tính tình cổ quái, không hợp đàn; có tinh thần mạo hiểm, làm việc xung động, bằng một thời niềm vui hảo, ái bãi mặt, lãng phí. Không tuân thủ tổ nghiệp, bất lợi niên thiếu, năm mới ra ngoài mưu sinh, suốt đời phập phồng rất lớn, nên kinh thương, thêm sát là nhân viên kỹ thuật, tứ giết cùng, tài tới cũng nhanh khứ nhanh hơn. Ở tị cung, xương khúc cùng, nghèo khó người đọc sách; hội dương đà, tàn tật; hỏa linh cùng lao lực bôn ba, quan phi không ngừng

20, vũ khúc thiên tướng; là kinh doanh lưỡng chủng trở lên người làm ăn, có cảm giác cô độc, bất thiện ngôn từ, nam mệnh phùng lộc mã, có thể hướng nước ngoài phát triển, hoặc làm bên ngoài công tác, hoặc quê người phát triển, tả hữu xương khúc hội chức quan không thấp; phùng Hóa kị, nhân viên kỹ thuật, nữ mệnh kế toán; hỏa linh cùng, bản thân có tật, hội kình dương, hình trượng khó tránh khỏi. Nhiều lần hôn nhân.

21, thiên đồng Tinh;; ngũ hành thuộc thủy, là phúc tinh. Hình dáng tướng mạo bình dị gần gũi, hòa ái dễ gần, khiêm tốn dịu ngoan, tình cảm phong phú, có nghệ thuật thiên phú, suốt đời an tường, không nhọc lục, tri túc thường nhạc. Thiên đồng hội xương khúc, suốt đời THUẬN, văn tài hảo, nữ mệnh tình cảm phong phú, Thiên đồng hội hỏa linh, trên mặt đa nốt ruồi, gia hội dương đà, có thương tích bệnh, có hình tụng, thiên đồng chức nghiệp, nên công chức, nhân viên y tế, xã hội phục vụ công tác, du ngoạn nghề giải trí, Thiên đồng ở mão dậu: Bình. Ất (mão) tân (dậu) năm sinh ra lộc tồn đồng cung là tài quan cách, Hóa kị hội dương đà hung, tình cảm phức tạp, hôn nhân nhiều lần.

Thiên đồng ở thìn tuất: Bình. Bính năm đinh sinh ra cát. Dịu ngoan háo khách, thiên chân vô tà, nhân duyên tốt, học nghệ đa mà không tinh, xương khúc cùng hội tả hữu, có thể phát đạt, gặp hỏa linh, có nốt ruồi, dương đà cùng, bản thân có thương tích, thị lực có cản trở, tiệt không cùng, suốt đời đa phập phồng. Nên công chức, thiết kế, mậu dịch, ngoại giao.

Thiên đồng ở tị hợi: Nhập miếu. Suốt đời áo cơm không lo, tự do tự tại. Tình cảm không chuyên nhất, hội tứ giết, có hung hiểm chuyện xảy ra sinh, lưu hữu vết sẹo; hội thiên mã suốt đời phiêu bạt, làm du ngoạn tiêu khiển công tác; đà la đồng cung, mặt mắt to tiểu; hỏa linh cùng, có nốt ruồi. Nữ mệnh thật đẹp lệ, dâm đãng.

22, thiên đồng mặt trăng; cùng âm tại tí ngọ: Tại tí vượng tướng, có nghệ thuật thiên phú, chú trọng sinh hoạt chi tiết, biết hưởng thụ, cá tính sang sảng, hào vô tâm kế, bên ngoài mỹ lệ, suốt đời đa du ngoạn, tình cảm so sánh THUẬN, gia quyền lộc văn xương cát, hội dương đà quan võ, ở ngọ là hãm địa, phùng cát thì cát, hội giết lao lực bôn ba, sự nghiệp bên ngoài vụ đẩy mạnh tiêu thụ, nữ mệnh đa dâm, tình cảm hội thụ đả kích.

23, thiên đồng cự môn; cùng cự ở xấu vị: Hãm địa. Tính cách cố chấp, huyễn tưởng đa, suốt đời phiền não, khẩu thiệt thị phi đa, lao tâm lao lực, có tài nhưng không gặp thời, năm mới gian khổ, trung niên có thể an nhàn, suốt đời phát triển không lớn. Hôn nhân phương diện, ở xấu phối ngẫu đắt mỹ, ở vị phối ngẫu sớm già.

24, thiên đồng thiên lương; cùng lương ở dần thân: Dần cung vượng, thân cung hãm. Ổn trọng, thành tín, sảng khoái có nhân duyên, khỏe mạnh thọ, bình thường ra ngoài đi xa, thường dọn nhà. Ở dần cung, có danh tiếng, tài hoa xuất chúng, hội cát đa, địa vị cao, nên pháp luật giới công tác, có đặc thù tài nghệ. Ở thân cung: Suốt đời phiêu bạt thị phi đa, trống rỗng danh hư lợi; sẽ không cát hội giết, ra ngoài vụ công, vô chứng kinh doanh. Hôn nhân cung có cự môn, vô giết, được hiền nội trợ, phối ngẫu khẩu tài hảo, thêm sát khắc khẩu đa, kình dương hỏa linh cùng, ly dị.

25, sao Liêm trinh; ngũ hành thuộc mộc hỏa hợp lại, hóa giết là tù Tinh. Sao Liêm trinh ở dần bình, giáp canh kỷ năm sinh ra đắt; ở thân, nhập miếu giáp canh mậu niên nhân đắt. Ngoan cố tùy hứng, hiếu thắng tự phụ, không câu nệ tiểu tiết, ham tự do, nhanh mồm nhanh miệng, hảo biện luận, thần khí hiện ra như thật, cảm tác cảm vi, tính tình bất hảo. Liêm trinh là thứ đào hoa Tinh. Nam mệnh phong lưu, nữ mệnh thì bất đồng, ở thân cung: Cá tính ngay thẳng; mặc dù không diễm lệ, nhưng khí chất hảo, đoan trang, ít lời, trinh tiết tự thủ, ghen tuông nùng. Ở dần cung so sánh cô độc, thêm sát ma kiểm, tàn nhang đa. Liêm trinh hội lộc tồn, suốt đời tương đương phú quý, hội văn xương, minh để ý, thích âm nhạc; hội dương đà hỏa linh, suốt đời thị phi đa, đại hạn lưu niên phùng dương đà, sẽ có hình tụng, lao ngục tai ương. Hôn nhân tình cảm đạm bộ, ở riêng.

26, liêm trinh Thiên phủ; ở thìn tuất; Thiên phủ nhập miếu, liêm trinh bình. Khẩu tài hảo, nhân duyên tốt, gia đình quan niệm sâu, có sáng ý. Sự nghiệp nên thương nghiệp, kiến trúc, hội văn xương có thể là nhân viên chính phủ, xương khúc tả hữu hội, chức vị cao, hội tứ giết, gian tạc; kình dương đồng cung, thị phi đa, đà la cùng, có bệnh tai, lạc không vong, cô lập.

27, liêm trinh tham lang; ở tị hợi; hãm địa. Suốt đời khổ cực, đi giang hồ kiếm ăn, gian khổ kiếm tiền, cả đời không được tốt lắm. Phối ngẫu thiện quản lý tài sản, hội công việc quản gia. Liêm tham ở hợi khẩu tài hảo, nói hài hước, thích khoe khoang, có tiểu thông minh. Thích biểu hiện, tựa-hình-dường như do, thái độ làm người hiền hoà, đối với người khác phái đặc biệt quan tâm, nữ tốt số ghen, gấp gáp, ích kỷ, có khả năng, đời sống tình cảm rất phức tạp, không bình thường.

28, liêm trinh thiên tướng; liêm trinh tại tí ngọ: Phùng tả hữu có chức quan hội, hội văn xương hảo âm nhạc, ngành ăn uống; lộc tồn đồng cung phú quý, kình dương sẽ có thị phi, hỏa linh xung, bệnh tàn tật. Nên nghề phục vụ, thiết bị điện gia công nghiệp.

29, liêm trinh thất sát; liêm giết ở xấu vị: Thích mạo hiểm, khư khư cố chấp, ứng với quê người phát triển, hội ngôi sao may mắn hoành phát một thời, hội hung tinh thất bại thảm hại, khả năng có bệnh tai, hội dương đà có tai nạn xe cộ. Liêm giết là sự nghiệp nên quan võ, cơ điện ngũ kim gia công, kỹ thuật công nhân. Phối ngẫu khí chất hảo, hiền lành hướng nội, ngôn ngữ không nhiều lắm.

30, liêm trinh phá quân; ở mão dậu: Bình hãm. Có nghị lực, có quyết đoán, dám mạo hiểm hiểm, trường kỳ vùi đầu đau khổ can, chích tới thành công, bỗng nhiên nổi tiếng. Có kỹ thuật sở trường,, hội tả hữu có thể là nhân viên chính phủ ‘Hội giết là nhân viên kỹ thuật; lộc tồn cùng có thể phú quý, hội văn Tinh, hảo nhạc lễ, suốt đời so sánh bần hàn. Tình cảm không thuận. Hội kình dương, có lao ngục tai ương, dương đà cùng, nơi khất thực.

31, Thiên phủ Tinh; ngũ hành thuộc đất, là già giặn ngôi sao, là điền trạch chủ. Hình dáng tướng mạo thanh tú, tính cách ôn hòa, thông minh cơ trí, tâm địa thiện lương, nữ mệnh phu nhân hình thái, khí chất cao nhã. Hiếu học tiến tới, đa tài đa nghệ, hảo hưởng thụ, giảng phô trương, hảo tranh luận, không chịu thua, chuyện bé xé ra to.

Thiên phủ ở xấu vị: Nhập miếu. Suốt đời phát triển thuận lợi, sớm phát, gia hội ngôi sao may mắn, không mắc thì phú, xương khúc đồng cung có địa vị, tứ giết cùng gian trá, lạc không vong cô lập, có thể là kiến trúc sinh sản nghiệp.

Thiên phủ ở mão dậu: Ở mão được địa, ở dậu vượng. Hội tả hữu, nắm quyền, xương khứ cùng chức vị cao, gia lộc tồn (ất tân năm) tiền tài đa; tứ giết cùng, gian trá; lạc không vong cô độc. Thiên phủ ở mão dậu, đối cung có thất sát, nên gia công nghiệp, ngân hàng viên chức, bảo hiểm đẩy mạnh tiêu thụ viên

Thiên phủ ở tị hợi: Hội tả hữu xương khúc, địa vị cao, gia lộc tồn giàu có, nên cảo công nghiệp; hội giết, tiểu nhân, kỹ thuật công nhân, hội khoảng không thì cô độc.

32, thái âm tinh; ngũ hành thuộc thủy, là phú Tinh, điền trạch chủ. Mặt trăng nhập mệnh, hình dáng tướng mạo thanh tú, thông minh văn nhã, hòa khí, nhân duyên tốt, không cùng nhân tranh đấu, độ lượng đại, làm chuyện cẩn thận, kiên trì cẩn thận, thích hưởng thụ, hảo vệ sinh; hãm địa thì suốt đời bận rộn, nhát gan sợ phiền phức, trải qua không đi đả kích.

Mặt trăng ở mão thìn tị: Hãm địa. Không thuận lợi, tình cảm đa khúc chiết; sự nghiệp nên tài chính và kinh tế, kiến trúc, bãi cỏ, khoa học tự nhiên. Mặt trăng ở mão thìn, gia hội văn khúc, suốt đời phiêu bạt, bận rộn, kỹ thuật người làm việc, nữ mệnh thêm sát ở mão, [ vi phạm lệnh cấm then chốt từ ] tiểu thư

Mặt trăng ở dậu tuất hợi; miếu vượng. Suốt đời bình ổn, nên tài chính và kinh tế tài chính giới

33, tham lang Tinh; ngũ hành thuộc thủy (quý) mộc (giáp) hợp lại ngôi sao, thủy là đào hoa Tinh, giáp mộc là giáo hóa. Tham lang nhập mệnh người, tính cách không ổn định, bất kể tiểu tiết, sinh hoạt đa tư đa thải, thích sống về đêm, đẹp quá thực rượu ngon, hiếu động thiện xã giao, biết ăn nói, thích khoe khoang; dương đà cùng gia Hóa kị, gian trá tiểu nhân, đánh bạc tốt, háo sắc. Tham lang hội linh Tinh, suốt đời hội nắm đại quyền, là ông chủ, chủ quản, thời niên thiếu hội đi xa nhà, nên quê người phát triển; tham lang hội lộc tồn, tham lang hóa lộc, hóa quyền hoành phát. Tham lang biết ăn nói, giỏi về thư xã giao, thích hợp quan hệ xã hội công tác hội khoảng không thì không sử dụng. Tham lang hóa quyền lộc, hoành phát, hóa lộc có đào hoa. Tham lang không thích hợp hội xương khúc, hội thì làm việc không thực tế, thích xuy ngưu. Tham lang là sự nghiệp nên công chức, văn hóa, tiểu học giáo sư. Nghiên cứu khoa học công tác; hội dương đà không kiếp, giống nhau kỹ thuật mà sống

Tham lang tại tí ngọ: Vượng địa. Đa phiêu bạt, xương khúc cùng có hoa không quả, công chức, dệt nghiệp, đơn thủ, ngành ăn uống, thực phẩm gia công nghiệp

Tham lang ở dần thân: Bình. Canh (thân) năm sinh ra tài quan song mỹ. Thái độ làm người ổn trọng, thật thật tại tại, suốt đời bình ổn. Tham lang ở dần thân sẽ không dương đà không kiếp, sự nghiệp giống nhau là nghệ thuật công tác, tiêu khiển, thiết kế thời trang, nữ mệnh nên làm đẹp, hàng mỹ nghệ. Trang sức phẩm. Hội thì tiểu thương, chợ bán thức ăn giết cá thiết thịt

Tham lang ở thìn tuất: Nhập miếu. Hội hỏa linh, tài quan song mỹ, suốt đời phát triển không sai, trung niên danh lợi song thu vào, là ông chủ, chủ quản; xương khúc đồng cung văn tài hảo, nhưng có hoa không quả, hóa tả hữu là buôn bán bên ngoài quản lí

34, cự môn Tinh; ngũ hành thuộc thủy, là ám Tinh, đại diện thông minh trí tuệ. Cự môn nhập mệnh người, ánh mắt lợi hại, quan sát tỉ mỉ, nghiên cứu tâm cường, lý tưởng siêu việt hiện thực trí nhớ hảo, lo lắng nhiều lắm, làm việc nhiều lần; cự môn ngạo khí, ngôn từ bén nhọn, nói không khách khí, nên đắc tội với người, suốt đời thị phi không ngừng. Nữ mệnh cự môn, quan sát tỉ mỉ, mẫn cảm mà thấy nhỏ tâm, đa nghi, tùy hứng, keo kiệt, dịch nộ, tiết kiệm, đối với người nói không khách khí, thực sự cầu thị, sẽ thành là ưu tú nhất kế toán. Cự môn ưa hội lộc tồn, gia tả hữu suốt đời THUẬN, áo cơm không lo. Cự môn kị hội dương đà, hội thì có một đoạn phức tạp đào hoa duyên (hội đà lợi hại hơn) . Cự môn và kình dương đồng cung da lông ngắn bệnh không ngừng; và đà la đồng cung, nốt ruồi đa. Dương đà hỏa linh cùng hội, rủi ro miễn tai. Cự môn ưa hội hóa quyền hóa lộc, hóa quyền thì nói hữu lực, có thể nắm quyền. Cự môn Hóa kị ở hãm hơn là phi đa. Cự môn giống nhau vãn phát, nhân sinh lữ trình gian khổ

Cự môn tại tí ngọ; vượng. Kỷ (ngọ) quý (tử) tân (hóa lộc) tài quan song mỹ, ưa thi họa, Cự môn ở thìn tuất: Bình. Có sáng ý, khẳng nghiên cứu. Ở học thuật phương diện rất có thành tựu, hóa quyền lộc sẽ thành là giáo sư đại học, cự môn ở thìn, khổ cực, quý năm sinh ra phú quý, đinh người sinh năm canh nghèo khó, suốt đời thị phi đa; hội dương đà nha dâm, hỏa linh cùng gặp lại ác vận, phòng hung tai. Cự môn ở tuất, tân niên nhân kỳ cách, còn lại giai không cát. Cự môn ở thìn tuất là sự nghiệp: Nên đại lý, công chức, đẩy mạnh tiêu thụ, phục vụ.

Cự môn ở tị hợi: Vượng địa. Cự môn ở tị, suốt đời thị phi đặc biệt nhiều (đối cung thái dương hãm); cự môn ở hợi giỏi về học thuật nghiên cứu, khoa học phát minh, hóa quyền là giáo sư đại học. Sự nghiệp nên mậu dịch đại lý, luật sư, tác gia, văn nghệ người làm việc. Nữ được đắt phu, nam được hiền thê

35, thiên tướng Tinh; ngũ hành thuộc thủy, là ấn Tinh, là ăn, mặc, ở, đi lại ngôi sao; hình dáng tướng mạo giản dị trung hậu, ngôn ngữ thành thực, tâm địa thiện lương, thái độ làm người hiền hoà, lấy giúp người làm niềm vui, làm việc kỹ lưỡng,, ý chí kiên định. Ham mỹ thực, chú ý ăn mặc. Thiên tướng hội tả hữu, có quyền chuôi, gia hội văn Tinh, địa vị cao. Hội dương đà không kiếp, sinh hoạt lãng phí, vận hạn phùng, quan tụng thị phi, thiên tướng nhân so sánh bảo thủ, không đổi khai sáng tính sự nghiệp, dễ công chức, đi làm tộc.

Thiên tướng ở xấu vị: Xấu nhập miếu; không được địa. Thêm cát Tinh tài quan song mỹ, tả hữu xương khúc cùng hội, có thể chưởng thực quyền, chức vị không thấp, hỏa linh đều là phá cuộc, tàn tật trong người. Thiên tướng ở xấu là sự nghiệp, nên công chức, y dược, hóa học; ở vị: Hội lục cát nên nghề phục vụ, tài vụ công tác.

Thiên tướng ở mão dậu, hãm địa. Hội tả hữu xương khúc, may mắn, kiến dương đà hỏa linh, tay nghề nhân, gia không kiếp, dễ rút lui bị lừa, 36, thiên lương Tinh; ngũ hành thuộc đất, là ấm Tinh, là thái nhân Tinh, có ái tâm, năng lực chiếu cố người khác, cũng thọ tinh. Hình dáng tướng mạo thanh tú rất nặng, tính cách công chính thẳng thắn, thái độ làm người ổn trọng, quang minh lỗi lạc, xử sự quả đoán, đảm đại cẩn thận tỉ mỉ, người ngoài ôn hòa, giao hữu không rộng. Làm việc có trình tự, ái làm náo động, lòng háo thắng cường, duy tâm địa thiện lương, một bức lão đại tính tình. Nữ mệnh thiên lương, thông minh có khả năng, có nam tử khí khái, đại tỷ gió to phạm.

Thiên lương tại tí ngọ: Nhập miếu. Đinh kỷ (ngọ) quý (tử) năm sinh ra cát. Thái độ làm người quang minh lỗi lạc, thanh cao sĩ diện hảo. Hội xương khúc nên công chức, nghề phục vụ. Hội tả hữu, quyền quý.

Thiên lương ở xấu vị: Nhập miếu. Ổn trọng, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, có chút hơi nhân. Hội ngôi sao may mắn, tài phúc song toàn, xương khúc cùng, sinh ra hiển quý, gia tả hữu, đại phú đại quý. Nên nghề phục vụ, mậu dịch, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên công tác.

Thiên lương ở tị hợi: Bình hãm. Nhiệt thành có thừa, không phân biệt thiện ác, thêm sát, ăn ý yêu cầu xảo, gia dương đà hỏa linh, là hạ tiễn nhân, tài nghệ mà sống

37, thất sát Tinh; hỏa kim hợp lại, đeo sao, hình dáng tướng mạo con mắt rất có thần, quật cường hiếu thắng, tính cách không ổn định, hỉ nộ vô thường, không phục quản thúc, làm việc khuyết thiếu nguyên tắc, có năng lực lãnh đạo, năng lực đối mặt hiện thực, không sợ đau khổ, không sợ nan, thành bại tới đột nhiên, kẻ khác kinh ngạc. Thất sát nữ mệnh, tính tình hướng ngoại, hào phóng, thích chiếu cố người khác, cá tính độc lập, thất sát là thành bại ngôi sao, suốt đời cất cánh đại, đại hạn lưu niên phùng cùng luận. Thất sát là cô khắc ngôi sao, làm một chuyện gì giai thuộc sáng tạo độc đáo, hội tả hữu, là ông chủ, chủ quản nhân viên, gia xương khúc, danh tiếng địa vị câu giai, thất sát cùng hội tuần khoảng không, tiệt không, thì không lực. Nam mệnh hôn nhân không thuận, kết hôn muộn.

Thất sát tại tí ngọ: Vượng địa. Thất sát gia văn Tinh, là ông chủ, nhà xưởng chủ quản nhân viên. Hội tả hữu nắm quyền; hội xương khúc khôi việt là quan võ, nhân viên chính phủ. Mệnh tọa thất sát hội dương linh. Trong cuộc đời khả năng có hình tụng quan phi, một bao lớn phát triển, phập phồng đại, cũng có có thể trở thành xã hội đen lão đại, dương đà hỏa linh lâu thì có thương tích bệnh. Thất sát hội dương đà, Hỏa Tinh, dĩ kỹ thuật mưu sinh, ở công nghiệp nặng xí nghiệp, xưởng sắt thép, xe tải tài xế. Ở thìn tuất là kiến trúc nghiệp

38, phá quân Tinh; ngũ hành thuộc thủy. Phá quân là biến động ngôi sao, hãm địa là hao tổn Tinh, chỉ bản thân có thương tích tai, miếu vượng là có đặc thù tài nghệ người, như nhà phát minh. Phá quân lập mệnh người, giàu … Tâm cơ, gấp gáp khó hoà hợp, khuyết thiếu kiên trì, đa vì mình dự định, nói không thực tế, hảo mạo hiểm ăn ý, có khai sáng tinh thần, đa nghi, ngạo khí. Thêm sát âm hiểm, độc ác, phá hư tính đại, vì tư lợi, đánh bạc tốt thành tính. Nữ mệnh phá quân, hảo hư vinh, không tụ tài, chú trọng bề ngoài, lãng phí, tố chất thần kinh, dám nói dám mắng, như người đàn ông. Phá quân hội lộc tồn cát, hãm địa rời xa nơi chôn rau cắt rốn, phá quân hội dương đà, bất lợi tổ tiên, tàn tật trong người. Phá quân hội xương khúc gia khôi việt, sự nghiệp thành công, chủ quản nhân sự. Phá quân hỏa linh cùng, suốt đời lao lực, tiền tài phập phồng, phá quân hội không kiếp ở hãm địa rủi ro, Phá quân tại tí ngọ dần thân thìn tuất; tử ngọ nhập miếu, dần thân được địa, thìn tuất bình. Phá quân tại tí vô giết có cát đại phú đại quý, phá quân ở ngọ, vô giết có văn khúc, giáp đinh quý năm sinh ra phú quý

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

1, 紫微;五行属土, 为尊星, 为官禄主. 紫微入命者稳重老成, 礼貌好客, 忠厚谦虚, 自负, 易受他人影响之左右, 善变, 经常改变工作;一生物质丰富, 精神生活空虚.

紫微在子午入命宫, 武曲天相必定在财帛宫 (申), 廉贞天府在官禄宫 (辰), 在子, 平. 乙丙戊壬年生人三方会羊陀, 不吉. 虽有雄心万丈但壮志难酬, 会吉还嫌力量不够, 会杀则一理想主义者, 没有实践能力, 女命不美, 壬年生人擎羊入命化忌在财帛 (武曲化忌) 再会凶则大凶. 丁己庚人三方会权禄科会六吉不会六杀才为贵格. 在午, 人庙. 甲己年生人禄存入命, 化禄在财官 (甲年廉贞化禄, 己年武曲化禄) 会左 (辅) 右 (弼) 贵格, 社会地位高, 名望高. 丙戊年羊刃入命破败带疾. 紫微不会左右, 大限, 流年逢要破财, 有是非. 婚烟方面: 感情淡泊, 夫妻分居.

2, 紫微天府;紫微天府在寅申, 武曲在财, 廉相在官, 旺地. 甲丁己 (寅) 庚 (申) 三方有禄, 为财格. 紫府入命, 物质生活十分丰富, 精神生活则空虚, 孤独, 精明但小气. 紫府组合, 宜晚婚, 因紫府主孤, 早婚有变. 事业方面, 以财经为宜, 对宫 (迁移) 有七杀, 经常外出奔波, 会杀技术人员. 会羊陀火铃则为人奸诈, 逢空亡则孤立. 紫府在寅, 甲年生人事业顺利, 财运佳, 会左右昌曲, 名利双收. 紫府在申, 会左右昌曲宜公务员教师, 会昌曲禄存, 亦可在财经方面有成就;女命会吉星, 旺夫益子. 破军在婚姻宫, 婚姻关系不正常, 加杀再婚.

3, 紫微贪狼;紫贪在卯酉, 紫微旺相, 贪狼平, 紫贪入命者, 好幻想, 固执好胜, 长得很美, 多桃化事件, 与天姚同宫, 必有一段感情纠葛;会文星, 从事学术研究工作, 会左右在酉, 自己想当老板, 在商场上很有表现 (甲庚年发不耐久), 也适合于军旅生涯, 会羊陀摊贩行商, 会空劫僧道有缘, 在卯, 生活浪漫, 喜近风月 (会空亡除外);若不回会左右昌曲则不忠不义之人. 婚姻方面: 配偶能干, 个性强‘婚姻美满.

4, 紫微天相;紫相在辰戌, 得地. 有开创自己喜欢的事业的能力, 点子多, 有改革精神, 好运动, 贵人多, 会左右昌曲, 可职掌权柄, 遇羊陀, 贩夫走商, 火铃冲, 残疾. 再运限过擎羊, 刑罚难免. 有桃花运, 婚姻不止一次.

5, 紫微七杀;紫杀在巳亥, 紫旺杀平. 个性刚强, 肯吃苦耐劳, 想当老板;女命为强人, 老公怕她, 好自由. 无拘束, 有从事美容发廊行业工作的, 逢左右禄存, 一生发展很好, 经商, 从事代理性质的工作, 会天刑, 有成功的外科医生;化权会空亡, 虚权空名;女命从事财雾工作, 文秘工作. 紫杀在亥: 有艺术天赋, 但较懒散, 会昌曲左右从事设计工作或经销生意. 婚姻方面: 配偶气质好, 内向贤惠, 不爱说话, 善于理财, 但身体不好.

6, 紫微破军;紫破在丑未: 庙旺. 格局不错, 丑宫稍差些. 会吉星, 格调高, 不但有理想有抱负, 而且很努力拼搏, 有人格魅力, 一生常得异性贵人相助, 有桃花运, 但有点固执, 自以为是, 会禄马则上上格. 如不会吉会杀, 则不忠不孝, 利用职权为自己牟利, 收取红包.

7, 天机星;五行属木, 为善星, 主寿. 天机入命者, 面白脸细长椭圆, 眼大眉浓, 聪明机智, 心地善良;但神经过敏, 好幻想, 情绪化, 多计较, 天机的事业: 文秘工作, 技术人员, 加魁钺为公职. 天机为动星, 会天马, 一生多变动, 外雾, 推销员;三方会左右, 昌曲, 财源正当, 尽忠尽职. 会羊陀火铃, 一生发展困难, 行为不检点.

天机在子午, 入庙. 天机单守在子午立命者, 为人忠厚老实, 胖胖的身材, 女命灵巧性刚, 持家有方, 福寿双全. 天机入命, 多数从事技术工作, 或从事设计策划工作;会左右昌曲为人忠良, 可能服公职. 婚姻: 太阳在夫妻宫, 妻子贤惠, 加杀, 配偶身体不好, 加化忌, 丧偶或离婚.

天机在丑未: 陷地, 一生发展职位不高, 成功的比例很低, 多为基层工作人员, 女命有从事文化事业, 门市书店, 婚姻多波折.

天机在巳亥: 文教公职, 富于幻想, 工于心计, 早年离家, 外乡发展, 不会吉加羊陀火铃, 宜商贩.

8, 天机太阴;机阴在寅申: 得地. 幽默风趣, 脑子转得快, 工作是动态的, 经常东奔西走, 爱好自由, 有设计才能, 中年得意, 一生少风险宜从事外勤, 推销工作, 会昌曲技术工作, 加左右, 文教公务员, 禄存同, 富贵, 逢天马, 远行. 机阴的女命会找已婚的男人, 宜从事美容, 护理工作, 导游小姐. 会火铃羊陀, 三陪小姐.

9, 天机巨门;机巨在卯酉, 旺地. 性格固执, 有艺术天赋和特殊技能, 不继祖业, 早年艰辛, 白手起家, 成败起伏较大, 中年发达, 在卯加禄存文昌, 晚年大发, 机巨的工作, 推销员, 拉保险, 小商贩. 甲丁年人六亲缘簿, 一生感情复杂;女命风骚.

10, 天机天梁;机梁在辰戌: 天梁入庙, 天机平. 机梁组合, 有福有寿, 心地善良, 口才好, 善辩, 有绝艺在身, 会左右昌曲, 为官清廉, 加杀为平常人, 会羊陀空亡, 僧道有缘;如命宫无正星, 对宫机梁来照, 基层公务员, 有吉无杀, 亦主富贵, 逢旬空孤独贫寒, 逢空劫为僧道. 机梁组合在辰戌, 宜出事文教事业, 公职人员. 女命机梁, 婚姻多不美, 很累. . 紫微入命者稳重老成, 礼貌好客, 忠厚谦虚, 自负, 易受他人影响之左右, 善变, 经常改变工作;一生物质丰富, 精神生活空虚.

紫微在子午入命宫, 武曲天相必定在财帛宫 (申), 廉贞天府在官禄宫 (辰), 在子, 平. 乙丙戊壬年生人三方会羊陀, 不吉. 虽有雄心万丈但壮志难酬, 会吉还嫌力量不够, 会杀则一理想主义者, 没有实践能力, 女命不美, 壬年生人擎羊入命化忌在财帛 (武曲化忌) 再会凶则大凶. 丁己庚人三方会权禄科会六吉不会六杀才为贵格. 在午, 人庙. 甲己年生人禄存入命, 化禄在财官 (甲年廉贞化禄, 己年武曲化禄) 会左 (辅) 右 (弼) 贵格, 社会地位高, 名望高. 丙戊年羊刃入命破败带疾. 紫微不会左右, 大限, 流年逢要破财, 有是非. 婚烟方面: 感情淡泊, 夫妻分居.

2, 紫微天府;紫微天府在寅申, 武曲在财, 廉相在官, 旺地. 甲丁己 (寅) 庚 (申) 三方有禄, 为财格. 紫府入命, 物质生活十分丰富, 精神生活则空虚, 孤独, 精明但小气. 紫府组合, 宜晚婚, 因紫府主孤, 早婚有变. 事业方面, 以财经为宜, 对宫 (迁移) 有七杀, 经常外出奔波, 会杀技术人员. 会羊陀火铃则为人奸诈, 逢空亡则孤立. 紫府在寅, 甲年生人事业顺利, 财运佳, 会左右昌曲, 名利双收. 紫府在申, 会左右昌曲宜公务员教师, 会昌曲禄存, 亦可在财经方面有成就;女命会吉星, 旺夫益子. 破军在婚姻宫, 婚姻关系不正常, 加杀再婚.

3, 紫微贪狼;紫贪在卯酉, 紫微旺相, 贪狼平, 紫贪入命者, 好幻想, 固执好胜, 长得很美, 多桃化事件, 与天姚同宫, 必有一段感情纠葛;会文星, 从事学术研究工作, 会左右在酉, 自己想当老板, 在商场上很有表现 (甲庚年发不耐久), 也适合于军旅生涯, 会羊陀摊贩行商, 会空劫僧道有缘, 在卯, 生活浪漫, 喜近风月 (会空亡除外);若不回会左右昌曲则不忠不义之人. 婚姻方面: 配偶能干, 个性强‘婚姻美满.

4, 紫微天相;紫相在辰戌, 得地. 有开创自己喜欢的事业的能力, 点子多, 有改革精神, 好运动, 贵人多, 会左右昌曲, 可职掌权柄, 遇羊陀, 贩夫走商, 火铃冲, 残疾. 再运限过擎羊, 刑罚难免. 有桃花运, 婚姻不止一次.

5, 紫微七杀;紫杀在巳亥, 紫旺杀平. 个性刚强, 肯吃苦耐劳, 想当老板;女命为强人, 老公怕她, 好自由. 无拘束, 有从事美容发廊行业工作的, 逢左右禄存, 一生发展很好, 经商, 从事代理性质的工作, 会天刑, 有成功的外科医生;化权会空亡, 虚权空名;女命从事财雾工作, 文秘工作. 紫杀在亥: 有艺术天赋, 但较懒散, 会昌曲左右从事设计工作或经销生意. 婚姻方面: 配偶气质好, 内向贤惠, 不爱说话, 善于理财, 但身体不好.

6, 紫微破军;紫破在丑未: 庙旺. 格局不错, 丑宫稍差些. 会吉星, 格调高, 不但有理想有抱负, 而且很努力拼搏, 有人格魅力, 一生常得异性贵人相助, 有桃花运, 但有点固执, 自以为是, 会禄马则上上格. 如不会吉会杀, 则不忠不孝, 利用职权为自己牟利, 收取红包.

7, 天机星;五行属木, 为善星, 主寿. 天机入命者, 面白脸细长椭圆, 眼大眉浓, 聪明机智, 心地善良;但神经过敏, 好幻想, 情绪化, 多计较, 天机的事业: 文秘工作, 技术人员, 加魁钺为公职. 天机为动星, 会天马, 一生多变动, 外雾, 推销员;三方会左右, 昌曲, 财源正当, 尽忠尽职. 会羊陀火铃, 一生发展困难, 行为不检点.

天机在子午, 入庙. 天机单守在子午立命者, 为人忠厚老实, 胖胖的身材, 女命灵巧性刚, 持家有方, 福寿双全. 天机入命, 多数从事技术工作, 或从事设计策划工作;会左右昌曲为人忠良, 可能服公职. 婚姻: 太阳在夫妻宫, 妻子贤惠, 加杀, 配偶身体不好, 加化忌, 丧偶或离婚.

天机在丑未: 陷地, 一生发展职位不高, 成功的比例很低, 多为基层工作人员, 女命有从事文化事业, 门市书店, 婚姻多波折.

天机在巳亥: 文教公职, 富于幻想, 工于心计, 早年离家, 外乡发展, 不会吉加羊陀火铃, 宜商贩.

8, 天机太阴;机阴在寅申: 得地. 幽默风趣, 脑子转得快, 工作是动态的, 经常东奔西走, 爱好自由, 有设计才能, 中年得意, 一生少风险宜从事外勤, 推销工作, 会昌曲技术工作, 加左右, 文教公务员, 禄存同, 富贵, 逢天马, 远行. 机阴的女命会找已婚的男人, 宜从事美容, 护理工作, 导游小姐. 会火铃羊陀, 三陪小姐.

9, 天机巨门;机巨在卯酉, 旺地. 性格固执, 有艺术天赋和特殊技能, 不继祖业, 早年艰辛, 白手起家, 成败起伏较大, 中年发达, 在卯加禄存文昌, 晚年大发, 机巨的工作, 推销员, 拉保险, 小商贩. 甲丁年人六亲缘簿, 一生感情复杂;女命风骚.

10, 天机天梁;机梁在辰戌: 天梁入庙, 天机平. 机梁组合, 有福有寿, 心地善良, 口才好, 善辩, 有绝艺在身, 会左右昌曲, 为官清廉, 加杀为平常人, 会羊陀空亡, 僧道有缘;如命宫无正星, 对宫机梁来照, 基层公务员, 有吉无杀, 亦主富贵, 逢旬空孤独贫寒, 逢空劫为僧道. 机梁组合在辰戌, 宜出事文教事业, 公职人员. 女命机梁, 婚姻多不美, 很累.

11, 太阳星;五行属火为贵星, 官禄主, 为博爱之星. 太阳入命宫, 形貌面方脸圆, 有威严;个性光明, 聪明瓷悲, 宽宏大量. 做事积极主动, 好交朋友. 太阳会禄存, 财运好, 会昌曲魁钺, 为公职人员, 教育, 学术界名利双收. 太阳天刑同宫, 宜军职. 太阳忌擎羊同宫, 有刑讼, 免职, 降职之事发生, 可能还有伤病.

太阳在子午: 在子陷地, 一生发展不顺利;在午旺地, 丁癸年生人上格. 婚姻: 配偶年龄大一些, 男命妻子贤惠, 顺从, 小儿气.

太阳在辰戌;太阳在辰旺相, 贵格, 多为公职人员, 女命为公司行政员工, 会禄存大富;运限逢会昌曲魁钺, 平步清云, 早配佳偶. 太阳在戌, 陷地, 一生不得志, 性急, 做事优柔寡断, 服公职居多, 成败不一, 宜外乡发展, 会杀劳碌奔波, 带迹延寿, 加化忌视力障碍.

太阳在巳亥;太阳在巳: 旺, 财官格, 一生多福气, 会天宜旅游业, 记者, 会吉星大贵, 女命端正, 早配贵夫;太阳在亥: 陷地, 一生劳碌, 是非多, 辛苦奔波, 为教师, 技术员.

12, 太阳太阴;日月在丑未, 丑宫佳, 在丑, 太阴入庙太阳陷地;在未, 太阳平太阴陷. 名声好, 三方会昌曲, 地位高, 机关高官. 不会吉, 平常人, 加杀则凶.

13, 太阳巨门;阳巨在寅申, 巨门入庙, 太阳在寅旺申平. 为人勤奋, 认真刻苦, 事业竞争激烈, 一生常受小人陷害. 事业宜贸易代表, 外销企业, 律师;在申会天刑, 警界工作, 会天马, 出口外销工作, 会羊陀, 发不耐久.

14, 太阳天梁;阳梁在卯酉: 卯宫入庙, 酉宫平地. 阳梁在卯, 会吉, 一生一定会富贵, 能受祖荫, 做事细心担小, 宜从事外貌工作;加天魁可从政, 名胜好, 社会评价高. 阳梁在酉, 多动手静, 一生辛劳, 为领班, 技术人员, 外勤工作, 心地善良, 担小细心, 易受环境影响, 成败多, 原则性不强.

15, 武曲星;五行属金, 为正财星, 财帛主. 性格刚毅, 干脆爽快, 心直无毒, 讲信用, 言语诚实, 性急. 女命武曲劳碌, 孤独. 性保守, 不易被人追求.

武曲在辰戌: 入庙. 个性固执, 作事一意孤行, 善待朋友, 看轻钱财, 女命武曲, 在家不爱被人左右, 会禄马左右财运颇佳, 昌曲同弃武从文, 加会魁钺, 在金融界工作, 四杀同会, 破财. 在辰话多, 在戌静默宜建筑业. 婚姻为晚婚, 夫妻不合.

16, 武曲天府;武府在子午: 庙旺之地. 表达能力, 筹划能力强, 一生掌权, 为字主管人员;会禄存财运极佳, 长寿, 体力精神好. 宜中介代理, 建筑, 房产销售, 设计业, 五金机械. 会昌曲左右, 大富;加魁钺为财经干部, 男命早发. 会四杀, 奸诈, 破财, 在空亡, 孤立. 婚姻关系不正常, 女命刚毅, 晚婚, 早婚有变.

17, 武曲贪狼;武贪在丑未: 入庙. 不继祖业, 早年艰苦经营卅岁以后开始发达, 好自由, 会羊刃, 火星, 横发, 主管人员, 老板, 中年后名利双收. 婚姻方面, 配偶能干, 个性强, 持家有道.

18, 武曲七杀;武杀在卯酉: 武平杀旺. 刚毅, 有同情心, 热情好帮助人, 做事能三思而行, 早年不得志, 一生起伏大, 气量小, 行急, 好冒险事业, 会吉横发, 会凶星儿时难养, 加擎羊有血光之灾, 破相. 加火铃破财.

19, 武曲破军;武破在巳亥: 平. 个性刚强, 脾气古怪, 不合群;有冒险精神, 做事冲动, 凭一时之喜好, 爱摆面孔, 浪费. 不守祖业, 不利少年, 早年外出谋生, 一生起伏很大, 宜经商, 加杀为技术人员, 四杀同, 财来得快去得快. 在巳宫, 昌曲同, 清贫的读书人;会羊陀, 残疾;火铃同劳碌奔波, 官非不断

20, 武曲天相;为经营两种以上的生意人, 有孤独感, 不善言辞, 男命逢禄马, 可向国外发展, 或从事外貌工作, 或外乡发展, 左右昌曲会官职不低;逢化忌, 技术人员, 女命会计;火铃同, 身体有疾, 会擎羊, 刑杖难免. 多次婚姻.

21, 天同星;;五行属水, 为福星. 形貌平易近人, 和蔼可亲, 谦虚温顺, 感情丰富, 有艺术天赋, 一生安祥, 不劳碌, 知足常乐. 天同会昌曲, 一生平顺, 文才好, 女命感情丰富, 天同会火铃, 脸上多痣, 加会羊陀, 有伤病, 有刑讼, 天同的职业, 宜公职, 医护人员, 社会服务工作, 旅游娱乐业, 天同在卯酉: 平. 乙 (卯) 辛 (酉) 年生人禄存同宫为财官格, 化忌会羊陀凶, 感情复杂, 婚姻多次.

天同在辰戌: 平. 丙丁年生人吉. 温顺好客, 天真无邪, 人缘好, 学艺多而不精, 昌曲同会左右, 可以发达, 遇火铃, 有异痣, 羊陀同, 身体有伤, 视力有障碍, 截空同, 一生多起伏. 宜公职, 设计, 贸易, 外交.

天同在巳亥: 入庙. 一生衣食不愁, 自由自在. 感情不专一, 会四杀, 有凶险事发生, 留有伤疤;会天马一生漂泊, 从事旅游娱乐工作;陀罗同宫, 面大目小;火铃同, 有异痣. 女命多美丽, 淫荡.

22, 天同太阴;同阴在子午: 在子旺相, 有艺术天赋, 注重生活细节, 会享受, 个性爽朗, 豪无心计, 外貌美丽, 一生多旅游, 感情较平顺, 加权禄文昌吉, 会羊陀武职, 在午为陷地, 逢吉则吉, 会杀劳碌奔波, 事业以外务推销, 女命多淫, 感情会受打击.

23, 天同巨门;同巨在丑未: 陷地. 性格固执, 幻想多, 一生烦脑, 口舌是非多, 劳心劳力, 怀才不遇, 早年艰辛, 中年可以安逸, 一生发展不大. 婚姻方面, 在丑配偶贵美, 在未配偶早衰.

24, 天同天梁;同梁在寅申: 寅宫旺, 申宫陷. 稳重, 诚信, 爽快有人缘, 健康高寿, 经常外出远行, 常搬家. 在寅宫, 有名气, 才华出众, 会吉多, 地位高, 宜法律界工作, 有特殊技艺. 在申宫: 一生漂泊是非多, 多虚名虚利;不会吉会杀, 外出务工, 无证经营. 婚姻宫有巨门, 无杀, 得贤内助, 配偶口才好, 加杀争吵多, 擎羊火铃同, 离异.

25, 廉贞星;五行属木火复合, 化杀为囚星. 廉贞星在寅平, 甲庚己年生人贵;在申, 入庙甲庚戊年人贵. 顽固任性, 好胜自负, 不拘小节, 爱好自由, 心直口快, 好辩论, 神气活现, 敢作敢为, 脾气不好. 廉贞为次桃花星. 男命风流, 女命则不同, 在申宫: 个性直爽;虽不艳丽, 但气质好, 端庄, 寡言, 贞节自守, 醋意浓. 在寅宫较孤独, 加杀嘛脸, 雀斑多. 廉贞会禄存, 一生相当富贵, 会文昌, 明理, 喜欢音乐;会羊陀火铃, 一生是非多, 大限流年逢羊陀, 会有刑讼, 牢狱之灾. 婚姻感情淡簿, 分居.

26, 廉贞天府;在辰戌;天府入庙, 廉贞平. 口才好, 人缘好, 家庭观念深, 有创意. 事业宜商业, 建筑, 会文昌可为公职人员, 昌曲左右会, 职位高, 会四杀, 奸炸;擎羊同宫, 是非多, 陀罗同, 有病灾, 落空亡, 孤立.

27, 廉贞贪狼;在巳亥;陷地. 一生辛苦, 走江湖讨生活, 艰苦赚钱, 一辈子不怎么样. 配偶善理财, 会持家. 廉贪在亥口才好, 说话幽默, 好吹牛, 有小聪明. 喜欢表现, 好自由, 为人随和, 对异性特别关怀, 女命好吃醋, 性急, 自私, 能干, 感情生活很复杂, 不正常.

28, 廉贞天相;廉贞在子午: 逢左右有官职会, 会文昌好音乐, 饮食业;禄存同宫富贵, 擎羊会有是非, 火铃冲, 病残疾. 宜服务业, 电器加工业.

29, 廉贞七杀;廉杀在丑未: 喜欢冒险, 一意孤行, 应外乡发展, 会吉星横发一时, 会凶星一败涂地, 可能有病灾, 会羊陀有车祸. 廉杀的事业宜武职, 机电五金加工, 技术工人. 配偶气质好, 贤惠内向, 话语不多.

30, 廉贞破军;在卯酉: 平陷. 有毅力, 有魄力, 敢冒险, 长期埋头苦干, 只至成功, 一鸣惊人. 有技术专长,, 会左右可为公职人员‘会杀为技术人员;禄存同可富贵, 会文星, 好乐礼, 一生较贫寒. 感情不顺. 会擎羊, 有牢狱之灾, 羊陀同, 到处乞食.

31, 天府星;五行属土, 为贤能之星, 为田宅主. 形貌清秀, 性格温和, 聪明机智, 心地善良, 女命贵妇形态, 气质高雅. 好学上进, 多才多艺, 好享受, 讲排场, 好争议, 不服输, 小题大做.

天府在丑未: 入庙. 一生发展顺利, 早发, 加会吉星, 不贵则富, 昌曲同宫有地位, 四杀同奸诈, 落空亡孤立, 可为建筑生产业.

天府在卯酉: 在卯得地, 在酉旺. 会左右, 掌权, 昌去同职位高, 加禄存 (乙辛年) 钱财多;四杀同, 奸诈;落空亡孤独. 天府在卯酉, 对宫有七杀, 宜加工业, 银行职员, 保险推销员

天府在巳亥: 会左右昌曲, 地位高, 加禄存富裕, 宜搞工业;会杀, 小人, 技术工人, 会空则孤独.

32, 太阴星;五行属水, 为富星, 田宅主. 太阴入命, 形貌清秀, 聪明文雅, 和气, 人缘好, 不与人争斗, 度量大, 做事小心, 耐心细致, 爱享受, 好清洁;陷地则一生忙碌, 胆小怕事, 经不去打击.

太阴在卯辰巳: 陷地. 不顺利, 感情多波折;事业宜财经, 建筑, 牧场, 自然科学. 太阴在卯辰, 加会文曲, 一生漂泊, 忙碌, 技术工作者, 女命加杀在卯, 【违禁关键词】小姐

太阴在酉戌亥;庙旺. 一生平稳, 宜财经金融界

33, 贪狼星;五行属水 (癸) 木 (甲) 复合之星, 水为桃花星, 甲木为教化. 贪狼入命之人, 性格不稳定, 不计小节, 生活多姿多彩, 喜欢夜生活, 好美食美酒, 好动善社交, 能说会道, 好吹牛;羊陀同加化忌, 奸诈小人, 好赌, 好色. 贪狼会铃星, 一生会掌大权, 为老板, 主管, 少年时会出远门, 宜外乡发展;贪狼会禄存, 贪狼化禄, 化权横发. 贪狼能说会道, 善于书社交, 适合公关工作会空则无用. 贪狼化权禄, 横发, 化禄有桃花运. 贪狼不宜会昌曲, 会则做事不切实际, 喜欢吹牛. 贪狼的事业宜公职, 文化, 小学教师. 科研工作;会羊陀空劫, 一般技术为生

贪狼在子午: 旺地. 多漂泊, 昌曲同华而不实, 公职, 纺织业, 单守, 饮食业, 食品加工业

贪狼在寅申: 平. 庚 (申) 年生人财官双美. 为人稳重, 实实在在, 一生平稳. 贪狼在寅申不会羊陀空劫, 事业一般为艺术工作, 娱乐, 服装设计, 女命宜美容, 工艺品. 装饰品. 会则商贩, 菜市场杀鱼切肉

贪狼在辰戌: 入庙. 会火铃, 财官双美, 一生发展不错, 中年名利双收, 为老板, 主管;昌曲同宫文才好, 但华而不实, 化左右为外贸经理

34, 巨门星;五行属水, 为暗星, 代表聪明智慧. 巨门入命者, 眼光锐利, 观察仔细, 研究心强, 理想超越现实记忆力好, 考虑太多, 做事反复;巨门傲气, 言词尖锐, 说话不客气, 宜得罪人, 一生是非不断. 女命巨门, 观察仔细, 敏感而小心, 多疑, 任性, 小气, 易怒, 节俭, 对人说话不客气, 实事求是, 可成为最优秀的会计. 巨门喜会禄存, 加左右一生平顺, 衣食不愁. 巨门忌会羊陀, 会则有一段复杂的桃花缘 (会陀更厉害) . 巨门与擎羊同宫小毛病不断;与陀罗同宫, 痣多. 羊陀火铃同会, 破财免灾. 巨门喜会化权化禄, 化权则说话有力, 可掌权. 巨门化忌在陷地是非多. 巨门一般晚发, 人生旅程艰辛

巨门在子午;旺. 己 (午) 癸 (子) 辛 (化禄) 财官双美, 喜书画, 巨门在辰戌: 平. 有创意, 肯研究. 在学术方面很有成就, 化权禄可成为大学教授, 巨门在辰, 辛苦, 癸年生人富贵, 丁庚年生人贫困, 一生是非多;会羊陀鸦淫, 火铃同再遇恶运, 防凶灾. 巨门在戌, 辛年人奇格, 其余皆不吉. 巨门在辰戌的事业: 宜代理, 公职, 推销, 服务.

巨门在巳亥: 旺地. 巨门在巳, 一生是非特别多 (对宫太阳陷);巨门在亥善于学术研究, 科学发明, 化权为大学教授. 事业宜贸易代理, 律师, 作家, 文艺工作者. 女得贵夫, 男得贤妻

35, 天相星;五行属水, 为印星, 为衣食住行之星;形貌朴实忠厚, 言语诚实, 心地善良, 为人随和, 乐于助人, 做事认真,, 意志坚定. 爱好美食, 讲究穿着. 天相会左右, 有权柄, 加会文星, 地位高. 会羊陀空劫, 生活浪费, 运限逢, 官讼是非, 天相人较保守, 不易开创性事业, 易公职, 上班族.

天相在丑未: 丑入庙;未得地. 加吉星财官双美, 左右昌曲同会, 可掌实权, 职位不低, 火铃同为破局, 残疾在身. 天相在丑的事业, 宜公职, 医药, 化学;在未: 会六吉宜服务业, 财务工作.

天相在卯酉, 陷地. 会左右昌曲, 吉利, 见羊陀火铃, 手艺人, 加空劫, 易上当受骗, 36, 天梁星;五行属土, 为荫星, 为太人星, 有爱心, 能照顾别人, 亦为寿星. 形貌清秀厚重, 性格公正直率, 为人稳重, 光明磊落, 处事果断, 担大细心, 待人温和, 交友不广. 做事有层次, 爱出风头, 好胜心强, 惟心地善良, 一幅老大的德性. 女命天梁, 聪明能干, 有男子气概, 大姐大风范.

天梁在子午: 入庙. 丁己 (午) 癸 (子) 年生人吉. 为人光明磊落, 清高好面子. 会昌曲宜公职, 服务业. 会左右, 权贵.

天梁在丑未: 入庙. 稳重, 做事细心, 有点小人. 会吉星, 财福双全, 昌曲同, 出生显贵, 加左右, 大富大贵. 宜服务业, 贸易, 医护工作人员.

天梁在巳亥: 平陷. 热诚有余, 不辩善恶, 加杀, 投机求巧, 加羊陀火铃, 为下践人, 技艺为生

37, 七杀星;火金复合, 将星, 形貌目大有神, 倔强好胜, 性格不稳定, 喜怒无常, 不服管束, 做事缺乏原则, 有领导能力, 能面对现实, 不怕苦, 不怕难, 成败来得突然, 令人惊奇. 七杀的女命, 性格外向, 豪放, 喜欢照顾别人, 个性独立, 七杀是成败之星, 一生起飞大, 大限流年逢同论. 七杀为孤克之星, 做任何事皆属独创, 会左右, 为老板, 主管人员, 加昌曲, 名声地位俱佳, 七杀同会旬空, 截空, 则无力. 男命婚姻不顺, 晚婚.

七杀在子午: 旺地. 七杀加文星, 为老板, 工厂主管人员. 会左右掌权;会昌曲魁钺为武职, 公职人员. 命坐七杀会羊铃. 一生中可能有刑讼官非, 没有多大的发展, 起伏大, 也有可能成为黑社会老大, 羊陀火铃多则有伤病. 七杀会羊陀, 火星, 以技术谋生, 在重工业企业, 钢铁厂, 卡车司机. 在辰戌为建筑业

38, 破军星;五行属水. 破军为变动之星, 陷地为耗星, 指身体有伤灾, 庙旺为有特殊技艺之人, 如发明家. 破军立命之人, 富于心机, 性急寡合, 缺乏耐心, 多为自己打算, 说话不实在, 好冒险投机, 具有开创精神, 多疑, 傲气. 加杀阴险, 毒辣, 破坏性大, 自私自利, 好赌成性. 女命破军, 好虚荣, 不聚财, 注重外表, 浪费, 神经质, 敢说敢骂, 像个男人. 破军会禄存吉, 陷地离乡背井, 破军会羊陀, 不利祖上, 残疾在身. 破军会昌曲加魁钺, 事业有成, 主管人事. 破军火铃同, 一生劳碌, 钱财起伏, 破军会空劫在陷地破财, 破军在子午寅申辰戌;子午入庙, 寅申得地, 辰戌平. 破军在子无杀有吉大富大贵, 破军在午, 无杀有文曲, 甲丁癸年生人富贵

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button