Tử vi

2019 hai tháng tử vi đấu sổ nguyệt vận (3. 7-4. 4)

2019 hai tháng tử vi đấu sổ nguyệt vận (3. 7-4. 4)

Hai tháng xuân còn cạn.

Lợi nhuận cầu tài.

Bạn đang xem: 2019 hai tháng tử vi đấu sổ nguyệt vận (3. 7-4. 4)

Du ngoạn.

Làm kế hoạch, cầu kỳ ngộ, tìm quý nhân.

Nói nhiều tất nói hớ.

Ít nhất đi nhiều.

Mọi việc nên trì thẳng tầm chân, không vòng vèo.

Khỏe mạnh phương diện tổng thể bất lợi hệ hô hấp, dạ dày khỏe mạnh.

Bị lên âm mưu, gian lận, hãm hại việc.

Gân cốt phong thấp hàn đau.

? Tử vi tại tí tinh hệ nhân ?

Quan hệ nhân mạch thay đổi, sẽ hướng càng có lợi phương hướng phát triển.

Gặp phải lựa chọn, nhân tế đứng thành hàng tình hình đặc biệt lúc ấy có chút xấu hổ.

Công tác phát triển may mắn, bản chức công tác chưởng tiểu nhân quyền sở hữu tài sản, lợi nhuận tài vận.

Cảm tình có lợi hoặc có biến động, xuất hiện có sự chênh lệch tuổi tác đấy hoa đào tin tức.

Tiểu nhân chi tiêu không ngừng. Vui chơi giải trí phương diện tiêu tiền.

? Tử vi ở ngọ tinh hệ nhân ?

Gia sự khá nhiều, nửa vui nửa buồn. Hoặc tuy có chuyện tốt nhưng đề cập một ít lựa chọn không đổi lựa chọn.

Có đầu tư kế hoạch hòa tính toán nhưng hơi do dự.

Trên sự nghiệp có biến động hoặc tăng lên. Về tình cảm may mắn.

Miên man suy nghĩ tương đối nhiều. Hoặc thích xem thư.

Dạ dày không là rất tốt.

? Tử Phá tại sửu tinh hệ nhân ?

Có hoa đào.

Hòa người quen kết bạn xuất hành. Có du lịch kế hoạch.

Có lãnh đạo dẫn. Quan hệ đồng nghiệp tốt hơn.

Khỏe mạnh bất lợi, thần kinh suy nhược, đau đầu, răng nanh đau.

Tài vận chi tiêu lớn, ăn chơi bên trên tiêu dùng.

? Tử Phá ở chưa tinh hệ nhân ?

Trên sự nghiệp có hợp tác tượng.

Trong nhà may mắn vui mừng việc.

Trong công tác tiến triển. Công tác địa điểm lên trang sức trang hoàng.

Cha mẹ khỏe mạnh bất lợi, hô hấp, thận thủy phương diện.

Lãnh đạo, trưởng bối phương diện bất lợi.

? Tử phủ ở dần tinh hệ nhân ?

Trên sự nghiệp có hợp tác tượng. Đối phương tích cực.

Có hoa đào tượng, vui đùa lúc kết bạn. Hoặc trên tâm tính không chăm chú.

Tài trên có phía đầu tư trước mặt may mắn.

Ra ngoài bất lợi chú ý an toàn giao thông, chú ý lộ khẩu, trường học phụ cận.

Cẩn thận phong hàn.

? Tử phủ ở thân tinh hệ nhân ?

Trong công tác nhân duyên tốt, tiếp xúc người làm ăn nhiều.

Có hoa đào tượng, thả đề cập ích lợi.

Có hợp tác tượng.

Tài trên có vui mừng. Có may mắn ngoài ý muốn tài.

Đau đầu, răng nanh đau. Ho khan.

? Tử tham ở mão tinh hệ nhân ?

Phạm tiểu nhân. Nhân hoa đào nhạ nếu tin đồn.

Trong nhà có mua thêm vật, vui mừng, tiền kiếm được.

Công tác tiến triển. Văn phòng tăng thêm lỗi thời vật trang trí.

Trên sự nghiệp có hợp tác ý tưởng. Đối phương tương đối không tích cực.

Cẩn thận phong hàn, tính khí bệnh thấp.

? Tử tham ở dậu tinh hệ nhân ?

Ra ngoài khá nhiều. Hòa người quen kết bạn xuất hành, sinh ý, cầu tài mục đích là việc chính.

Có hoa đào tượng. Tuổi có chênh lệch. Thả góc không chăm chú.

Chịu lãnh đạo chiếu cố, dẫn.

Giấc ngủ không tốt, thần kinh bất lợi.

Nội tâm đung đưa không ngừng, cơ hội lựa chọn khá nhiều.

? Tử Tướng ở thìn tinh hệ nhân ?

Trong nhà có tiểu nhân trang hoàng buôn bán.

Có đầu tư may mắn.

Trên sự nghiệp sẽ có phi khắc khẩu, cẩn thận công văn phương diện vấn đề.

Quan hệ nhân mạch bên trên xấu hổ khó xử.

Nhân hình ra ngoài.

Lưng đau, gân cốt không khoẻ.

? Tử Tướng ở tuất tinh hệ nhân ?

Tiền kiếm được, đơn vị làm việc phát triển tình thế tốt.

Nhưng trên sự nghiệp tình hình phức tạp nháo tâm sự khá nhiều.

Về tình cảm rối rắm, việc nhỏ khắc khẩu, náo ly hôn.

Ảnh hưởng công tác tâm tính.

Hòa người quen ra ngoài du ngoạn giải sầu.

? Tử sát ở tị tinh hệ nhân ?

Đầu tư đắc lợi, có tiền kiếm được.

Trong nhà ống dẫn đồ điện bị phá hư. Có thân thích vãng sinh có thể.

Trên sự nghiệp phân tâm. Tranh đấu ép không được, hòa không được.

Tự có quý nhân. Có sự chênh lệch tuổi tác đấy hoa đào có thể.

Tâm tính tích cực chỉ làm sự không có chỗ xuống tay mà mê mang.

? Tử sát ở hợi tinh hệ nhân ?

Tài xuất nhập nhiều, phần lớn nhân thu nhập tiền tài lớn.

Nhưng nhu chú ý nhân nhân tế, lừa gạt đưa tới tổn hại tài.

Quan hệ nhân mạch bên trên dễ có thị phi khắc khẩu.

Công tác vận chỉnh thể cường thế, thoải mái, nhưng nguy cơ ngầm hoặc âm hiểm cần nhiều lưu tâm mắt.

Đầu tư vận chỉnh thể cũng không tệ lắm.

Dạ dày bất lợi.

Hai tháng xuân còn cạn.

Lợi nhuận cầu tài.

Du ngoạn.

Làm kế hoạch, cầu kỳ ngộ, tìm quý nhân.

Nói nhiều tất nói hớ.

Ít nhất đi nhiều.

Mọi việc nên trì thẳng tầm chân, không vòng vèo.

Khỏe mạnh phương diện tổng thể bất lợi hệ hô hấp, dạ dày khỏe mạnh.

Bị lên âm mưu, gian lận, hãm hại việc.

Gân cốt phong thấp hàn đau.

? Tử vi tại tí tinh hệ nhân ?

Quan hệ nhân mạch thay đổi, sẽ hướng càng có lợi phương hướng phát triển.

Gặp phải lựa chọn, nhân tế đứng thành hàng tình hình đặc biệt lúc ấy có chút xấu hổ.

Công tác phát triển may mắn, bản chức công tác chưởng tiểu nhân quyền sở hữu tài sản, lợi nhuận tài vận.

Cảm tình có lợi hoặc có biến động, xuất hiện có sự chênh lệch tuổi tác đấy hoa đào tin tức.

Tiểu nhân chi tiêu không ngừng. Vui chơi giải trí phương diện tiêu tiền.

? Tử vi ở ngọ tinh hệ nhân ?

Gia sự khá nhiều, nửa vui nửa buồn. Hoặc tuy có chuyện tốt nhưng đề cập một ít lựa chọn không đổi lựa chọn.

Có đầu tư kế hoạch hòa tính toán nhưng hơi do dự.

Trên sự nghiệp có biến động hoặc tăng lên. Về tình cảm may mắn.

Miên man suy nghĩ tương đối nhiều. Hoặc thích xem thư.

Dạ dày không là rất tốt.

? Tử Phá tại sửu tinh hệ nhân ?

Có hoa đào.

Hòa người quen kết bạn xuất hành. Có du lịch kế hoạch.

Có lãnh đạo dẫn. Quan hệ đồng nghiệp tốt hơn.

Khỏe mạnh bất lợi, thần kinh suy nhược, đau đầu, răng nanh đau.

Tài vận chi tiêu lớn, ăn chơi bên trên tiêu dùng.

? Tử Phá ở chưa tinh hệ nhân ?

Trên sự nghiệp có hợp tác tượng.

Trong nhà may mắn vui mừng việc.

Trong công tác tiến triển. Công tác địa điểm lên trang sức trang hoàng.

Cha mẹ khỏe mạnh bất lợi, hô hấp, thận thủy phương diện.

Lãnh đạo, trưởng bối phương diện bất lợi.

? Tử phủ ở dần tinh hệ nhân ?

Trên sự nghiệp có hợp tác tượng. Đối phương tích cực.

Có hoa đào tượng, vui đùa lúc kết bạn. Hoặc trên tâm tính không chăm chú.

Tài trên có phía đầu tư trước mặt may mắn.

Ra ngoài bất lợi chú ý an toàn giao thông, chú ý lộ khẩu, trường học phụ cận.

Cẩn thận phong hàn.

? Tử phủ ở thân tinh hệ nhân ?

Trong công tác nhân duyên tốt, tiếp xúc người làm ăn nhiều.

Có hoa đào tượng, thả đề cập ích lợi.

Có hợp tác tượng.

Tài trên có vui mừng. Có may mắn ngoài ý muốn tài.

Đau đầu, răng nanh đau. Ho khan.

? Tử tham ở mão tinh hệ nhân ?

Phạm tiểu nhân. Nhân hoa đào nhạ nếu tin đồn.

Trong nhà có mua thêm vật, vui mừng, tiền kiếm được.

Công tác tiến triển. Văn phòng tăng thêm lỗi thời vật trang trí.

Trên sự nghiệp có hợp tác ý tưởng. Đối phương tương đối không tích cực.

Cẩn thận phong hàn, tính khí bệnh thấp.

? Tử tham ở dậu tinh hệ nhân ?

Ra ngoài khá nhiều. Hòa người quen kết bạn xuất hành, sinh ý, cầu tài mục đích là việc chính.

Có hoa đào tượng. Tuổi có chênh lệch. Thả góc không chăm chú.

Chịu lãnh đạo chiếu cố, dẫn.

Giấc ngủ không tốt, thần kinh bất lợi.

Nội tâm đung đưa không ngừng, cơ hội lựa chọn khá nhiều.

? Tử Tướng ở thìn tinh hệ nhân ?

Trong nhà có tiểu nhân trang hoàng buôn bán.

Có đầu tư may mắn.

Trên sự nghiệp sẽ có phi khắc khẩu, cẩn thận công văn phương diện vấn đề.

Quan hệ nhân mạch bên trên xấu hổ khó xử.

Nhân hình ra ngoài.

Lưng đau, gân cốt không khoẻ.

? Tử Tướng ở tuất tinh hệ nhân ?

Tiền kiếm được, đơn vị làm việc phát triển tình thế tốt.

Nhưng trên sự nghiệp tình hình phức tạp nháo tâm sự khá nhiều.

Về tình cảm rối rắm, việc nhỏ khắc khẩu, náo ly hôn.

Ảnh hưởng công tác tâm tính.

Hòa người quen ra ngoài du ngoạn giải sầu.

? Tử sát ở tị tinh hệ nhân ?

Đầu tư đắc lợi, có tiền kiếm được.

Trong nhà ống dẫn đồ điện bị phá hư. Có thân thích vãng sinh có thể.

Trên sự nghiệp phân tâm. Tranh đấu ép không được, hòa không được.

Tự có quý nhân. Có sự chênh lệch tuổi tác đấy hoa đào có thể.

Tâm tính tích cực chỉ làm sự không có chỗ xuống tay mà mê mang.

? Tử sát ở hợi tinh hệ nhân ?

Tài xuất nhập nhiều, phần lớn nhân thu nhập tiền tài lớn.

Nhưng nhu chú ý nhân nhân tế, lừa gạt đưa tới tổn hại tài.

Quan hệ nhân mạch bên trên dễ có thị phi khắc khẩu.

Công tác vận chỉnh thể cường thế, thoải mái, nhưng nguy cơ ngầm hoặc âm hiểm cần nhiều lưu tâm mắt.

Đầu tư vận chỉnh thể cũng không tệ lắm.

Dạ dày bất lợi.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm 2019 hai tháng tử vi đấu sổ nguyệt vận (3. 7-4. 4)

2019 hai tháng tử vi đấu sổ nguyệt vận (3. 7-4. 4)

Hai tháng xuân còn cạn.

Lợi nhuận cầu tài.

Du ngoạn.

Làm kế hoạch, cầu kỳ ngộ, tìm quý nhân.

Nói nhiều tất nói hớ.

Ít nhất đi nhiều.

Mọi việc nên trì thẳng tầm chân, không vòng vèo.

Khỏe mạnh phương diện tổng thể bất lợi hệ hô hấp, dạ dày khỏe mạnh.

Bị lên âm mưu, gian lận, hãm hại việc.

Gân cốt phong thấp hàn đau.

? Tử vi tại tí tinh hệ nhân ?

Quan hệ nhân mạch thay đổi, sẽ hướng càng có lợi phương hướng phát triển.

Gặp phải lựa chọn, nhân tế đứng thành hàng tình hình đặc biệt lúc ấy có chút xấu hổ.

Công tác phát triển may mắn, bản chức công tác chưởng tiểu nhân quyền sở hữu tài sản, lợi nhuận tài vận.

Cảm tình có lợi hoặc có biến động, xuất hiện có sự chênh lệch tuổi tác đấy hoa đào tin tức.

Tiểu nhân chi tiêu không ngừng. Vui chơi giải trí phương diện tiêu tiền.

? Tử vi ở ngọ tinh hệ nhân ?

Gia sự khá nhiều, nửa vui nửa buồn. Hoặc tuy có chuyện tốt nhưng đề cập một ít lựa chọn không đổi lựa chọn.

Có đầu tư kế hoạch hòa tính toán nhưng hơi do dự.

Trên sự nghiệp có biến động hoặc tăng lên. Về tình cảm may mắn.

Miên man suy nghĩ tương đối nhiều. Hoặc thích xem thư.

Dạ dày không là rất tốt.

? Tử Phá tại sửu tinh hệ nhân ?

Có hoa đào.

Hòa người quen kết bạn xuất hành. Có du lịch kế hoạch.

Có lãnh đạo dẫn. Quan hệ đồng nghiệp tốt hơn.

Khỏe mạnh bất lợi, thần kinh suy nhược, đau đầu, răng nanh đau.

Tài vận chi tiêu lớn, ăn chơi bên trên tiêu dùng.

? Tử Phá ở chưa tinh hệ nhân ?

Trên sự nghiệp có hợp tác tượng.

Trong nhà may mắn vui mừng việc.

Trong công tác tiến triển. Công tác địa điểm lên trang sức trang hoàng.

Cha mẹ khỏe mạnh bất lợi, hô hấp, thận thủy phương diện.

Lãnh đạo, trưởng bối phương diện bất lợi.

? Tử phủ ở dần tinh hệ nhân ?

Trên sự nghiệp có hợp tác tượng. Đối phương tích cực.

Có hoa đào tượng, vui đùa lúc kết bạn. Hoặc trên tâm tính không chăm chú.

Tài trên có phía đầu tư trước mặt may mắn.

Ra ngoài bất lợi chú ý an toàn giao thông, chú ý lộ khẩu, trường học phụ cận.

Cẩn thận phong hàn.

? Tử phủ ở thân tinh hệ nhân ?

Trong công tác nhân duyên tốt, tiếp xúc người làm ăn nhiều.

Có hoa đào tượng, thả đề cập ích lợi.

Có hợp tác tượng.

Tài trên có vui mừng. Có may mắn ngoài ý muốn tài.

Đau đầu, răng nanh đau. Ho khan.

? Tử tham ở mão tinh hệ nhân ?

Phạm tiểu nhân. Nhân hoa đào nhạ nếu tin đồn.

Trong nhà có mua thêm vật, vui mừng, tiền kiếm được.

Công tác tiến triển. Văn phòng tăng thêm lỗi thời vật trang trí.

Trên sự nghiệp có hợp tác ý tưởng. Đối phương tương đối không tích cực.

Cẩn thận phong hàn, tính khí bệnh thấp.

? Tử tham ở dậu tinh hệ nhân ?

Ra ngoài khá nhiều. Hòa người quen kết bạn xuất hành, sinh ý, cầu tài mục đích là việc chính.

Có hoa đào tượng. Tuổi có chênh lệch. Thả góc không chăm chú.

Chịu lãnh đạo chiếu cố, dẫn.

Giấc ngủ không tốt, thần kinh bất lợi.

Nội tâm đung đưa không ngừng, cơ hội lựa chọn khá nhiều.

? Tử Tướng ở thìn tinh hệ nhân ?

Trong nhà có tiểu nhân trang hoàng buôn bán.

Có đầu tư may mắn.

Trên sự nghiệp sẽ có phi khắc khẩu, cẩn thận công văn phương diện vấn đề.

Quan hệ nhân mạch bên trên xấu hổ khó xử.

Nhân hình ra ngoài.

Lưng đau, gân cốt không khoẻ.

? Tử Tướng ở tuất tinh hệ nhân ?

Tiền kiếm được, đơn vị làm việc phát triển tình thế tốt.

Nhưng trên sự nghiệp tình hình phức tạp nháo tâm sự khá nhiều.

Về tình cảm rối rắm, việc nhỏ khắc khẩu, náo ly hôn.

Ảnh hưởng công tác tâm tính.

Hòa người quen ra ngoài du ngoạn giải sầu.

? Tử sát ở tị tinh hệ nhân ?

Đầu tư đắc lợi, có tiền kiếm được.

Trong nhà ống dẫn đồ điện bị phá hư. Có thân thích vãng sinh có thể.

Trên sự nghiệp phân tâm. Tranh đấu ép không được, hòa không được.

Tự có quý nhân. Có sự chênh lệch tuổi tác đấy hoa đào có thể.

Tâm tính tích cực chỉ làm sự không có chỗ xuống tay mà mê mang.

? Tử sát ở hợi tinh hệ nhân ?

Tài xuất nhập nhiều, phần lớn nhân thu nhập tiền tài lớn.

Nhưng nhu chú ý nhân nhân tế, lừa gạt đưa tới tổn hại tài.

Quan hệ nhân mạch bên trên dễ có thị phi khắc khẩu.

Công tác vận chỉnh thể cường thế, thoải mái, nhưng nguy cơ ngầm hoặc âm hiểm cần nhiều lưu tâm mắt.

Đầu tư vận chỉnh thể cũng không tệ lắm.

Dạ dày bất lợi.

Hai tháng xuân còn cạn.

Lợi nhuận cầu tài.

Du ngoạn.

Làm kế hoạch, cầu kỳ ngộ, tìm quý nhân.

Nói nhiều tất nói hớ.

Ít nhất đi nhiều.

Mọi việc nên trì thẳng tầm chân, không vòng vèo.

Khỏe mạnh phương diện tổng thể bất lợi hệ hô hấp, dạ dày khỏe mạnh.

Bị lên âm mưu, gian lận, hãm hại việc.

Gân cốt phong thấp hàn đau.

? Tử vi tại tí tinh hệ nhân ?

Quan hệ nhân mạch thay đổi, sẽ hướng càng có lợi phương hướng phát triển.

Gặp phải lựa chọn, nhân tế đứng thành hàng tình hình đặc biệt lúc ấy có chút xấu hổ.

Công tác phát triển may mắn, bản chức công tác chưởng tiểu nhân quyền sở hữu tài sản, lợi nhuận tài vận.

Cảm tình có lợi hoặc có biến động, xuất hiện có sự chênh lệch tuổi tác đấy hoa đào tin tức.

Tiểu nhân chi tiêu không ngừng. Vui chơi giải trí phương diện tiêu tiền.

? Tử vi ở ngọ tinh hệ nhân ?

Gia sự khá nhiều, nửa vui nửa buồn. Hoặc tuy có chuyện tốt nhưng đề cập một ít lựa chọn không đổi lựa chọn.

Có đầu tư kế hoạch hòa tính toán nhưng hơi do dự.

Trên sự nghiệp có biến động hoặc tăng lên. Về tình cảm may mắn.

Miên man suy nghĩ tương đối nhiều. Hoặc thích xem thư.

Dạ dày không là rất tốt.

? Tử Phá tại sửu tinh hệ nhân ?

Có hoa đào.

Hòa người quen kết bạn xuất hành. Có du lịch kế hoạch.

Có lãnh đạo dẫn. Quan hệ đồng nghiệp tốt hơn.

Khỏe mạnh bất lợi, thần kinh suy nhược, đau đầu, răng nanh đau.

Tài vận chi tiêu lớn, ăn chơi bên trên tiêu dùng.

? Tử Phá ở chưa tinh hệ nhân ?

Trên sự nghiệp có hợp tác tượng.

Trong nhà may mắn vui mừng việc.

Trong công tác tiến triển. Công tác địa điểm lên trang sức trang hoàng.

Cha mẹ khỏe mạnh bất lợi, hô hấp, thận thủy phương diện.

Lãnh đạo, trưởng bối phương diện bất lợi.

? Tử phủ ở dần tinh hệ nhân ?

Trên sự nghiệp có hợp tác tượng. Đối phương tích cực.

Có hoa đào tượng, vui đùa lúc kết bạn. Hoặc trên tâm tính không chăm chú.

Tài trên có phía đầu tư trước mặt may mắn.

Ra ngoài bất lợi chú ý an toàn giao thông, chú ý lộ khẩu, trường học phụ cận.

Cẩn thận phong hàn.

? Tử phủ ở thân tinh hệ nhân ?

Trong công tác nhân duyên tốt, tiếp xúc người làm ăn nhiều.

Có hoa đào tượng, thả đề cập ích lợi.

Có hợp tác tượng.

Tài trên có vui mừng. Có may mắn ngoài ý muốn tài.

Đau đầu, răng nanh đau. Ho khan.

? Tử tham ở mão tinh hệ nhân ?

Phạm tiểu nhân. Nhân hoa đào nhạ nếu tin đồn.

Trong nhà có mua thêm vật, vui mừng, tiền kiếm được.

Công tác tiến triển. Văn phòng tăng thêm lỗi thời vật trang trí.

Trên sự nghiệp có hợp tác ý tưởng. Đối phương tương đối không tích cực.

Cẩn thận phong hàn, tính khí bệnh thấp.

? Tử tham ở dậu tinh hệ nhân ?

Ra ngoài khá nhiều. Hòa người quen kết bạn xuất hành, sinh ý, cầu tài mục đích là việc chính.

Có hoa đào tượng. Tuổi có chênh lệch. Thả góc không chăm chú.

Chịu lãnh đạo chiếu cố, dẫn.

Giấc ngủ không tốt, thần kinh bất lợi.

Nội tâm đung đưa không ngừng, cơ hội lựa chọn khá nhiều.

? Tử Tướng ở thìn tinh hệ nhân ?

Trong nhà có tiểu nhân trang hoàng buôn bán.

Có đầu tư may mắn.

Trên sự nghiệp sẽ có phi khắc khẩu, cẩn thận công văn phương diện vấn đề.

Quan hệ nhân mạch bên trên xấu hổ khó xử.

Nhân hình ra ngoài.

Lưng đau, gân cốt không khoẻ.

? Tử Tướng ở tuất tinh hệ nhân ?

Tiền kiếm được, đơn vị làm việc phát triển tình thế tốt.

Nhưng trên sự nghiệp tình hình phức tạp nháo tâm sự khá nhiều.

Về tình cảm rối rắm, việc nhỏ khắc khẩu, náo ly hôn.

Ảnh hưởng công tác tâm tính.

Hòa người quen ra ngoài du ngoạn giải sầu.

? Tử sát ở tị tinh hệ nhân ?

Đầu tư đắc lợi, có tiền kiếm được.

Trong nhà ống dẫn đồ điện bị phá hư. Có thân thích vãng sinh có thể.

Trên sự nghiệp phân tâm. Tranh đấu ép không được, hòa không được.

Tự có quý nhân. Có sự chênh lệch tuổi tác đấy hoa đào có thể.

Tâm tính tích cực chỉ làm sự không có chỗ xuống tay mà mê mang.

? Tử sát ở hợi tinh hệ nhân ?

Tài xuất nhập nhiều, phần lớn nhân thu nhập tiền tài lớn.

Nhưng nhu chú ý nhân nhân tế, lừa gạt đưa tới tổn hại tài.

Quan hệ nhân mạch bên trên dễ có thị phi khắc khẩu.

Công tác vận chỉnh thể cường thế, thoải mái, nhưng nguy cơ ngầm hoặc âm hiểm cần nhiều lưu tâm mắt.

Đầu tư vận chỉnh thể cũng không tệ lắm.

Dạ dày bất lợi.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button