Tử vi

2022 nhâm dần niên vận phân tích: 【 thiên lương ở mão, dậu, thìn, tuất 】

  2022 nhâm dần năm, tử vi đấu sổ là can nhâm tứ hóa,

Thiên lương hóa lộc, tử vi hóa quyền, tả phụ hóa khoa, vũ khúc hóa kị

, hôm nay viêm vừa kết hợp nhâm dần năm

Bạn đang xem: 2022 nhâm dần niên vận phân tích: 【 thiên lương ở mão, dậu, thìn, tuất 】

Thiên lương hóa lộc

Ở tử vi đấu sổ đại nạn bàn bất đồng cung vị đến gia dĩ phân tích, để mọi người xu cát tị hung.

Tử vi đấu sổ có lục đại cơ bản bàn hình, bởi vậy cũng sẽ sinh ra sao thiên lương ngồi trên đất chi thập nhị cung vị trí đấy tình huống khác nhau. Lấy nhâm dần năm qua giảng, tất cả mọi người năm xưa cung mệnh đều ở đây địa chi đấy dần vị trí, do đó bất đồng tử vi bàn mẫu người sao thiên lương ngồi năm xưa cung vị cũng khác biệt, cần thiết kiếm chỗ trốn đấy trọng điểm cũng là bất đồng.


Sao thiên lương ở trong tử vi đẩu số chỉ biết cùng

Thiên cơ, thái dương, thiên đồng

SAMSUNG hình thành song tinh hoặc ngồi đối diện đấy tổ hợp. Theo thứ tự là

Cơ lương đồng cung ở thìn tuất, ngồi đối diện vu xấu chưa; Dương Lương đồng cung cùng mão dậu, ngồi đối diện vu tí ngọ; đồng lương đồng cung vu dần thân, ngồi đối diện vu tị hợi.

Thiên lương thiên cơ đồng cung vu thần tuất:

Đây tổ hợp người nhâm dần năm xưa tài phúc tuyến tất hữu thiên lương hóa lộc, nên tiền tài che chở, tiền tài phương diện sẽ không xuất hiện “Thời kì giáp hạt” không huống, nhưng cũng khó đại tài, âm lịch tháng giêng, bảy tháng sinh ra người nên tả phụ hóa khoa đồng cung hoặc đối cung đều nghe theo đều vì tăng cát giống. Nhưng loại này tổ hợp người tất có tham lang vũ khúc đồng cung thả hóa kị vu năm xưa huynh nô một đường, đây là huynh nô giựt tiền giống, dễ dàng nhân tham lớn tổn hại, phải chú ý hơn thẻ tín dụng, mượn tiền các phương diện đấy vấn đề.

Thiên lương

Trọng điệp đại nạn cung mệnh:

Năm xưa được tiền tài che chở, cát đa, nhưng không thể tham đại tài, nếu không bởi vì nhỏ mất lớn.

Thiên lương

Trọng điệp đại nạn cung thiên di:

Tài theo ngoại mà đến, cho nên bôn ba lao lực, đã bình ổn như ý là việc chính, không thể tham lớn.

Thiên lương

Trọng điệp đại nạn cung quan lộc:

Sự nghiệp được ấm, góc trôi chảy, lao lực khó tránh khỏi, đề nghị cầu ổn, phải tránh tham lớn.

Thiên lương

Trọng điệp đại nạn cung phu thê:

Có thể che chở che chở phối ngẫu, cũng có thể được phối ngẫu tới ấm. Vị hôn người có chuyện cảm tình phát sinh, đối nhau đa số thành thục hoặc người lớn tuổi, người đã kết hôn cảm tình góc trôi chảy.

Thiên lương

Trọng điệp đại nạn cung tài bạch:

Thu vào ổn định, nên ấm tài, sẽ không xuất hiện thời kì giáp hạt tình huống.

Thiên lương

Trọng điệp đại nạn cung phúc đức:

Năm này góc thoải mái, gặp được hoang mang việc khả cầu thần minh tương trợ.

Thiên lương

Trọng điệp đại nạn cung điền trạch:

Gia đình hòa thuận, có thể che chở che chở gia đình, lợi nhuận mua bất động sản, trang hoàng. Mặt tiền cửa hàng sinh ý người năm nay nên lợi nhỏ.

Thiên lương

Trọng điệp đại nạn cung tử nữ:

Lợi nhuận miến kinh tế, làm khách hàng đấy tương quan chức nghiệp, không thể tuyệt bút đầu tư. Xuất hành chú ý an toàn.

Thiên lương

Trọng điệp đại nạn cung phụ mẫu:

Lợi nhuận cùng hình cơ cấu giao tiếp cầu tài, cũng có thể được trưởng bối, cha mẹ tới ấm tài.

Thiên lương

Trọng điệp đại nạn cung tật ách:

Kiếm tiền vất vả, tăng ca nhiều, nhưng thu vào còn có thể. Lợi nhuận ổn định thu vào, bất lợi khai sáng, đầu tư, gây dựng sự nghiệp.

Thiên lương

Trọng điệp cung huynh đệ, cung nô bộc:

Chú ý cùng giữa bằng hữu tiền tài lui tới, không thể dễ tin người khác nói như vậy mà tùy tiện đầu tư, tất tổn hại. Hoạt động tín dụng vấn đề cũng cần chú ý nhiều hơn.


Thiên lương thái dương đồng cung vu mão dậu:

Đây tổ hợp người nhâm dần năm năm xưa cung phụ mẫu, cung tật ách tất hữu thiên lương hóa lộc, năm xưa mệnh thiên tuyến tất có vũ khúc hóa kị. Lợi nhuận bài vở và bài tập, thủ trưởng duyến, trưởng bối duyến. Thiên lương hóa lộc ở cung dậu góc dễ dàng mập ra. Công tác nếu cùng cơ quan chính phủ có quan hệ, góc dễ dàng che chở, sự nghiệp trôi chảy. Vũ khúc hóa kị cùng trời giống nhau cung ở dần thân ngồi trên năm xưa mệnh thiên tuyến, phải chú ý hơn tiền tài, ký tên phương diện vấn đề, hơn nữa lấy Dương Lương đồng cung ở dậu ngồi trên năm xưa cung tật ách người càng sâu.

Thiên lương hóa lộc trọng điệp đại nạn cung mệnh:

Năm xưa được cha mẹ, trưởng bối, lãnh đạo, cấp trên che chở, lợi nhuận công ty hoặc cùng nhà nước cơ cấu giao tiếp khá nhiều ngành sản xuất. Nhưng chung nhân vũ khúc hóa kị đang chảy năm mệnh thiên tuyến, cho nên dễ dàng vốn eo hẹp, phải chú ý mượn tiền vấn đề.

Thiên lương hóa lộc trọng điệp đại nạn cung thiên di: có dịch mã đi xa giống. Năm xưa chú ý cùng chúng sinh giữa tiền tài giao dịch tương quan đóng dấu, ký tên, hợp đồng, ngân phiếu định mức các loại vấn đề.

Thiên lương hóa lộc trọng điệp đại nạn cung quan lộc:

Trong công việc được dễ dàng đến lãnh đạo cấp trên thưởng thức. Bất lợi bỏ vốn cùng người kết phường, chú ý cùng hộ khách giữa công văn vấn đề, năm xưa gia đình áp lực lớn, tiêu xài lớn.

Thiên lương hóa lộc trọng điệp đại nạn cung phu thê:

Đào hoa tượng, đã kết hôn nam thổ năm này hiểu được tử giống. Năm này lái xe hóa đơn phạt khá nhiều, cũng dễ dàng có nhỏ róc thịt cọ, đề nghị mua thêm bảo hiểm.

Thiên lương hóa lộc trọng điệp đại nạn cung tài bạch:

Thu vào ổn định, nên trưởng bối ấm tài, sẽ không xuất hiện thời kì giáp hạt tình huống. Nhưng năm nay kiếm tiền góc vất vả, tăng ca nhiều, dễ dàng nhân kiếm tiền mà mệt chết thân thể, dễ dàng có bệnh nghề nghiệp đấy chức nghiệp càng ứng với chú ý nhiều hơn.

Thiên lương hóa lộc trọng điệp đại nạn cung phúc đức:

Ấm tài chi tượng, đầy hứa hẹn hứng thú ham tiêu dùng giống. Thân thể phải chú ý thắt lưng, răng nanh các phương diện đấy vấn đề, nữ mệnh trả cần thiết phải chú ý nhũ tuyến vấn đề. Tiền tài phương diện phải chú ý công văn vấn đề, bất lợi làm cơ quan chính phủ công trình hạng mục người.

Thiên lương hóa lộc trọng điệp đại nạn cung điền trạch:

Gia đình hòa thuận, có thể che chở che chở gia đình, gia vận tốt, lợi nhuận mua bất động sản, trang hoàng. Bất lợi tuyệt bút đầu tư hành vi.

Thiên lương hóa lộc trọng điệp đại nạn cung tử nữ:

Nữ mệnh nếu Dương Lương ở dậu có mang thai giống. Lợi nhuận miến kinh tế, chỉ cầu tài vất vả. Dương Lương ở dậu bất lợi tuyệt bút đầu tư.

Thiên lương hóa lộc trọng điệp đại nạn cung phụ mẫu:

Nên trưởng bối, cha mẹ tới ấm tài. Cầu tài vất vả, bất lợi tuyệt bút đầu tư.

Thiên lương hóa lộc trọng điệp đại nạn cung tật ách:

Kiếm tiền vất vả, tăng ca nhiều, nhưng thu vào còn có thể. Lợi nhuận ổn định thu vào, bất lợi khai sáng, đầu tư, gây dựng sự nghiệp.

Thiên lương hóa lộc trọng điệp cung huynh đệ, cung nô bộc:

Chú ý cùng giữa bằng hữu tiền tài lui tới, không thể dễ tin người khác nói như vậy mà tùy tiện đầu tư, tất tổn hại. Bất lợi cảm tình, hôn nhân.


( chưa xong còn tiếp. . . )

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm 2022 nhâm dần niên vận phân tích: 【 thiên lương ở mão, dậu, thìn, tuất 】

  2022 nhâm dần năm, tử vi đấu sổ là can nhâm tứ hóa,

Thiên lương hóa lộc, tử vi hóa quyền, tả phụ hóa khoa, vũ khúc hóa kị

, hôm nay viêm vừa kết hợp nhâm dần năm

Thiên lương hóa lộc

Ở tử vi đấu sổ đại nạn bàn bất đồng cung vị đến gia dĩ phân tích, để mọi người xu cát tị hung.

Tử vi đấu sổ có lục đại cơ bản bàn hình, bởi vậy cũng sẽ sinh ra sao thiên lương ngồi trên đất chi thập nhị cung vị trí đấy tình huống khác nhau. Lấy nhâm dần năm qua giảng, tất cả mọi người năm xưa cung mệnh đều ở đây địa chi đấy dần vị trí, do đó bất đồng tử vi bàn mẫu người sao thiên lương ngồi năm xưa cung vị cũng khác biệt, cần thiết kiếm chỗ trốn đấy trọng điểm cũng là bất đồng.


Sao thiên lương ở trong tử vi đẩu số chỉ biết cùng

Thiên cơ, thái dương, thiên đồng

SAMSUNG hình thành song tinh hoặc ngồi đối diện đấy tổ hợp. Theo thứ tự là

Cơ lương đồng cung ở thìn tuất, ngồi đối diện vu xấu chưa; Dương Lương đồng cung cùng mão dậu, ngồi đối diện vu tí ngọ; đồng lương đồng cung vu dần thân, ngồi đối diện vu tị hợi.

Thiên lương thiên cơ đồng cung vu thần tuất:

Đây tổ hợp người nhâm dần năm xưa tài phúc tuyến tất hữu thiên lương hóa lộc, nên tiền tài che chở, tiền tài phương diện sẽ không xuất hiện “Thời kì giáp hạt” không huống, nhưng cũng khó đại tài, âm lịch tháng giêng, bảy tháng sinh ra người nên tả phụ hóa khoa đồng cung hoặc đối cung đều nghe theo đều vì tăng cát giống. Nhưng loại này tổ hợp người tất có tham lang vũ khúc đồng cung thả hóa kị vu năm xưa huynh nô một đường, đây là huynh nô giựt tiền giống, dễ dàng nhân tham lớn tổn hại, phải chú ý hơn thẻ tín dụng, mượn tiền các phương diện đấy vấn đề.

Thiên lương

Trọng điệp đại nạn cung mệnh:

Năm xưa được tiền tài che chở, cát đa, nhưng không thể tham đại tài, nếu không bởi vì nhỏ mất lớn.

Thiên lương

Trọng điệp đại nạn cung thiên di:

Tài theo ngoại mà đến, cho nên bôn ba lao lực, đã bình ổn như ý là việc chính, không thể tham lớn.

Thiên lương

Trọng điệp đại nạn cung quan lộc:

Sự nghiệp được ấm, góc trôi chảy, lao lực khó tránh khỏi, đề nghị cầu ổn, phải tránh tham lớn.

Thiên lương

Trọng điệp đại nạn cung phu thê:

Có thể che chở che chở phối ngẫu, cũng có thể được phối ngẫu tới ấm. Vị hôn người có chuyện cảm tình phát sinh, đối nhau đa số thành thục hoặc người lớn tuổi, người đã kết hôn cảm tình góc trôi chảy.

Thiên lương

Trọng điệp đại nạn cung tài bạch:

Thu vào ổn định, nên ấm tài, sẽ không xuất hiện thời kì giáp hạt tình huống.

Thiên lương

Trọng điệp đại nạn cung phúc đức:

Năm này góc thoải mái, gặp được hoang mang việc khả cầu thần minh tương trợ.

Thiên lương

Trọng điệp đại nạn cung điền trạch:

Gia đình hòa thuận, có thể che chở che chở gia đình, lợi nhuận mua bất động sản, trang hoàng. Mặt tiền cửa hàng sinh ý người năm nay nên lợi nhỏ.

Thiên lương

Trọng điệp đại nạn cung tử nữ:

Lợi nhuận miến kinh tế, làm khách hàng đấy tương quan chức nghiệp, không thể tuyệt bút đầu tư. Xuất hành chú ý an toàn.

Thiên lương

Trọng điệp đại nạn cung phụ mẫu:

Lợi nhuận cùng hình cơ cấu giao tiếp cầu tài, cũng có thể được trưởng bối, cha mẹ tới ấm tài.

Thiên lương

Trọng điệp đại nạn cung tật ách:

Kiếm tiền vất vả, tăng ca nhiều, nhưng thu vào còn có thể. Lợi nhuận ổn định thu vào, bất lợi khai sáng, đầu tư, gây dựng sự nghiệp.

Thiên lương

Trọng điệp cung huynh đệ, cung nô bộc:

Chú ý cùng giữa bằng hữu tiền tài lui tới, không thể dễ tin người khác nói như vậy mà tùy tiện đầu tư, tất tổn hại. Hoạt động tín dụng vấn đề cũng cần chú ý nhiều hơn.


Thiên lương thái dương đồng cung vu mão dậu:

Đây tổ hợp người nhâm dần năm năm xưa cung phụ mẫu, cung tật ách tất hữu thiên lương hóa lộc, năm xưa mệnh thiên tuyến tất có vũ khúc hóa kị. Lợi nhuận bài vở và bài tập, thủ trưởng duyến, trưởng bối duyến. Thiên lương hóa lộc ở cung dậu góc dễ dàng mập ra. Công tác nếu cùng cơ quan chính phủ có quan hệ, góc dễ dàng che chở, sự nghiệp trôi chảy. Vũ khúc hóa kị cùng trời giống nhau cung ở dần thân ngồi trên năm xưa mệnh thiên tuyến, phải chú ý hơn tiền tài, ký tên phương diện vấn đề, hơn nữa lấy Dương Lương đồng cung ở dậu ngồi trên năm xưa cung tật ách người càng sâu.

Thiên lương hóa lộc trọng điệp đại nạn cung mệnh:

Năm xưa được cha mẹ, trưởng bối, lãnh đạo, cấp trên che chở, lợi nhuận công ty hoặc cùng nhà nước cơ cấu giao tiếp khá nhiều ngành sản xuất. Nhưng chung nhân vũ khúc hóa kị đang chảy năm mệnh thiên tuyến, cho nên dễ dàng vốn eo hẹp, phải chú ý mượn tiền vấn đề.

Thiên lương hóa lộc trọng điệp đại nạn cung thiên di: có dịch mã đi xa giống. Năm xưa chú ý cùng chúng sinh giữa tiền tài giao dịch tương quan đóng dấu, ký tên, hợp đồng, ngân phiếu định mức các loại vấn đề.

Thiên lương hóa lộc trọng điệp đại nạn cung quan lộc:

Trong công việc được dễ dàng đến lãnh đạo cấp trên thưởng thức. Bất lợi bỏ vốn cùng người kết phường, chú ý cùng hộ khách giữa công văn vấn đề, năm xưa gia đình áp lực lớn, tiêu xài lớn.

Thiên lương hóa lộc trọng điệp đại nạn cung phu thê:

Đào hoa tượng, đã kết hôn nam thổ năm này hiểu được tử giống. Năm này lái xe hóa đơn phạt khá nhiều, cũng dễ dàng có nhỏ róc thịt cọ, đề nghị mua thêm bảo hiểm.

Thiên lương hóa lộc trọng điệp đại nạn cung tài bạch:

Thu vào ổn định, nên trưởng bối ấm tài, sẽ không xuất hiện thời kì giáp hạt tình huống. Nhưng năm nay kiếm tiền góc vất vả, tăng ca nhiều, dễ dàng nhân kiếm tiền mà mệt chết thân thể, dễ dàng có bệnh nghề nghiệp đấy chức nghiệp càng ứng với chú ý nhiều hơn.

Thiên lương hóa lộc trọng điệp đại nạn cung phúc đức:

Ấm tài chi tượng, đầy hứa hẹn hứng thú ham tiêu dùng giống. Thân thể phải chú ý thắt lưng, răng nanh các phương diện đấy vấn đề, nữ mệnh trả cần thiết phải chú ý nhũ tuyến vấn đề. Tiền tài phương diện phải chú ý công văn vấn đề, bất lợi làm cơ quan chính phủ công trình hạng mục người.

Thiên lương hóa lộc trọng điệp đại nạn cung điền trạch:

Gia đình hòa thuận, có thể che chở che chở gia đình, gia vận tốt, lợi nhuận mua bất động sản, trang hoàng. Bất lợi tuyệt bút đầu tư hành vi.

Thiên lương hóa lộc trọng điệp đại nạn cung tử nữ:

Nữ mệnh nếu Dương Lương ở dậu có mang thai giống. Lợi nhuận miến kinh tế, chỉ cầu tài vất vả. Dương Lương ở dậu bất lợi tuyệt bút đầu tư.

Thiên lương hóa lộc trọng điệp đại nạn cung phụ mẫu:

Nên trưởng bối, cha mẹ tới ấm tài. Cầu tài vất vả, bất lợi tuyệt bút đầu tư.

Thiên lương hóa lộc trọng điệp đại nạn cung tật ách:

Kiếm tiền vất vả, tăng ca nhiều, nhưng thu vào còn có thể. Lợi nhuận ổn định thu vào, bất lợi khai sáng, đầu tư, gây dựng sự nghiệp.

Thiên lương hóa lộc trọng điệp cung huynh đệ, cung nô bộc:

Chú ý cùng giữa bằng hữu tiền tài lui tới, không thể dễ tin người khác nói như vậy mà tùy tiện đầu tư, tất tổn hại. Bất lợi cảm tình, hôn nhân.


( chưa xong còn tiếp. . . )

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button