Tử vi

Agapge- Nhị hợp

Tý Sửu là Thổ, Dần Hợi là Mộc, Mão Tuất là Hỏa, Thìn Dậu là Kim, Tỵ Thân là Thủy

Còn Ngọ là Nhật, Mùi là Nguyệt nửa chứ

Thổ tinh gọi là Trấn tinh do 28 năm hoàn thành một chu kỳ, mỗi năm trấn tại một vị của 28 tinh tú, do đó mới gọi trấn tinh, đến Tý và Sửu thì quy viên nên Tý Sửu là Thổ

Bạn đang xem: Agapge- Nhị hợp

Mộc tinh gọi là Tuế tinh do 12 năm hoàn thành một chu kỳ, mỗi năm hành một cung nên mới gọi là Tuế tinh, đến Dần và Hợi thì quy viên nên Dần Hợi là Mộc

Hỏa tinh gọi là Huỳnh Hoặc do 2 năm hoàn thành một chu kỳ, 2 tháng hành một cung nên gọi Huỳnh hoặc, đến Mão Tuất 2 cung thì quy viên nên Mão Tuất là Hỏa.

Kim tinh gọi là Thái bạch chu kỳ quay gần một năm một vòng, đến Thìn Dậu 2 cung thì quy viên nên Thìn Dậu là Kim

Thủy tinh gọi là Thần tinh, gần như kim tinh tuy nhiên lại quy viên ở Tị và Thân nên Tị và Thân là Thủy.

Thái dương quy viên tại Ngọ nên Ngọ là Nhật

Thái âm quy viên tại Mùi nên Mùi là Nguyệt

Tại thời điểm quy viên là nơi ngũ hành của hành đó tụ hội mức cao nhất. Tác động đến tâm, ý con người nhiều nhất. Do Thất chính tứ dư khác với các loại xem ngày giờ khác và do tính toán trên sự tác động tổng hợp của Thất chính: sao kim, sao mộc, sao thủy, sao hỏa, sao thổ, mặt trời, mặt trăng. Tứ dư: bột tinh, la tinh, kế tinh, khí tinh. Do vậy mà rất khó, tính toán rất phức tạp.

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Agapge- Nhị hợp

Tý Sửu là Thổ, Dần Hợi là Mộc, Mão Tuất là Hỏa, Thìn Dậu là Kim, Tỵ Thân là Thủy

Còn Ngọ là Nhật, Mùi là Nguyệt nửa chứ

Thổ tinh gọi là Trấn tinh do 28 năm hoàn thành một chu kỳ, mỗi năm trấn tại một vị của 28 tinh tú, do đó mới gọi trấn tinh, đến Tý và Sửu thì quy viên nên Tý Sửu là Thổ

Mộc tinh gọi là Tuế tinh do 12 năm hoàn thành một chu kỳ, mỗi năm hành một cung nên mới gọi là Tuế tinh, đến Dần và Hợi thì quy viên nên Dần Hợi là Mộc

Hỏa tinh gọi là Huỳnh Hoặc do 2 năm hoàn thành một chu kỳ, 2 tháng hành một cung nên gọi Huỳnh hoặc, đến Mão Tuất 2 cung thì quy viên nên Mão Tuất là Hỏa.

Kim tinh gọi là Thái bạch chu kỳ quay gần một năm một vòng, đến Thìn Dậu 2 cung thì quy viên nên Thìn Dậu là Kim

Thủy tinh gọi là Thần tinh, gần như kim tinh tuy nhiên lại quy viên ở Tị và Thân nên Tị và Thân là Thủy.

Thái dương quy viên tại Ngọ nên Ngọ là Nhật

Thái âm quy viên tại Mùi nên Mùi là Nguyệt

Tại thời điểm quy viên là nơi ngũ hành của hành đó tụ hội mức cao nhất. Tác động đến tâm, ý con người nhiều nhất. Do Thất chính tứ dư khác với các loại xem ngày giờ khác và do tính toán trên sự tác động tổng hợp của Thất chính: sao kim, sao mộc, sao thủy, sao hỏa, sao thổ, mặt trời, mặt trăng. Tứ dư: bột tinh, la tinh, kế tinh, khí tinh. Do vậy mà rất khó, tính toán rất phức tạp.

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button