Tử vi

Ai là người thù dai nhất?

1. Đứng đầu là sao Vũ Khúc

Sao Vũ Khúc từ xưa đã được gọi là tướng tinh, họ có tính quật cường, có thù phải trả. Cách báo thù của Vũ Khúc cũng rất đa dạng: một mặt, họ sẽ đối đầu trực tiếp vớí đối phương, khiến đối phương mệt nhoài vì ứng phó, mặt khác lại luôn nghĩ cách để tấn công từ sau lưng. Dù cho họ tạm thời chưa thu được thắng lợi, nhưng chỉ cần có cơ hội thì sẽ tiếp tục phản công thu về cả vốn lẫn lãi.

2. Thứ hai là sao Phá Quân

Bạn đang xem: Ai là người thù dai nhất?

Phá Quân yêu ghét rõ ràng, không thích bị giới hạn hay gò bò, nếu có ai cứ quản chuyện này chuyện kia của họ, thì họ nhất định sẽ nổi trận lôi đình, bất chấp cả thể diện, có khi còn lôi cả những chuyện trước đây của đối phương ra để kể lể, cho đến khi đối phương không còn lời nào để đáp trả mới thôi.

3. Thứ ba là sao Thiên Tướng

Sao Thiên Tướng suy nghĩ rất chu đáo tỉ mỉ, cho dù họ không hài lòng với cách làm của đối phương cũng sẽ không đối đầu trực tiếp với người ta mà sẽ ghi lại từng chuyện trong lòng, tính toán cẩn thận cách làm thế nào để đánh đổ đối phương từ phía sau.

(200 câu hỏi về Tử vi đẩu số – Minh Đường biên dịch)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Ai là người thù dai nhất?

1. Đứng đầu là sao Vũ Khúc

Sao Vũ Khúc từ xưa đã được gọi là tướng tinh, họ có tính quật cường, có thù phải trả. Cách báo thù của Vũ Khúc cũng rất đa dạng: một mặt, họ sẽ đối đầu trực tiếp vớí đối phương, khiến đối phương mệt nhoài vì ứng phó, mặt khác lại luôn nghĩ cách để tấn công từ sau lưng. Dù cho họ tạm thời chưa thu được thắng lợi, nhưng chỉ cần có cơ hội thì sẽ tiếp tục phản công thu về cả vốn lẫn lãi.

2. Thứ hai là sao Phá Quân

Phá Quân yêu ghét rõ ràng, không thích bị giới hạn hay gò bò, nếu có ai cứ quản chuyện này chuyện kia của họ, thì họ nhất định sẽ nổi trận lôi đình, bất chấp cả thể diện, có khi còn lôi cả những chuyện trước đây của đối phương ra để kể lể, cho đến khi đối phương không còn lời nào để đáp trả mới thôi.

3. Thứ ba là sao Thiên Tướng

Sao Thiên Tướng suy nghĩ rất chu đáo tỉ mỉ, cho dù họ không hài lòng với cách làm của đối phương cũng sẽ không đối đầu trực tiếp với người ta mà sẽ ghi lại từng chuyện trong lòng, tính toán cẩn thận cách làm thế nào để đánh đổ đối phương từ phía sau.

(200 câu hỏi về Tử vi đẩu số – Minh Đường biên dịch)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button