Tử vi

Ai lấy được chồng giàu có?

Ai lấy được chồng giàu có?

Lấy được người có tiền dường như là mơ ước của nhiều cô gái. Tuy đối với người hiện đại, sự thành bại trong sự nghiệp thường thường không có nghĩa là sự thành bại trong hôn nhân; nhưng chỉ sợ thiếu nhẫn nại, lâu ngày sinh chán ghét, khiến tình cảm thay đổi, rồi đường ai nấy đi; những trường họp như vậy cũng không phải là hiếm!

1. Cung phụ mẫu có cát tinh tụ tập

Nếu ở cung phụ mẫu có Lộc Tồn đồng cung với sao Hóa Lộc, hoặc Lộc Tồn đồng cung với sao Hóa Quyền, nữ mệnh sẽ gả vào nhà giàu có nhiều hơn so với trường hợp nữ mệnh Tử Vi thủ mệnh ở cung Tí hoặc Ngọ, vì thường thường chú rể có thể được thừa kế gia sản của trưởng bối. Phụ nữ có mệnh cách này, thông thường có xuất thân cũng khá tốt, trình độ giáo dục không thấp lắm. Nhưng quan hệ hôn nhân của cha mẹ có thể sẽ không đơn thuần; nhu cầu và thái độ về tình cảm của bản thân họ có thể bị hôn nhân của cha mẹ ảnh hưởng rất sâu đậm.

Bạn đang xem: Ai lấy được chồng giàu có?

2. Cung phu thê có sao Hóa Lộc đồng cung với sao Hóa Quyền

Nữ mệnh tạo sau khi kết hôn, tài phú và địa vị xã hội có thể được nâng lên nhiều, nguyên nhân được tài phú và địa vị là nhờ gia đình chồng quan tâm lo cho. Tuy như vậy, nhưng không có nghĩa là hôn nhân của họ nhất định sẽ trăm năm hạnh phúc, rất có khả năng sự giàu có của nữ mệnh tạo là nhờ li hôn!

3. Tử Vi thủ mệnh ở cung Tí hoặc Ngọ

Tử Vi thủ mệnh, thông thường nữ mệnh tạo có tinh thần toan tính cho tương lai rất mạnh, xử sự vững vàng, tâm tư tinh tế; kì vọng khá cao vào bản thân, dũng cảm theo đuổi cuộc sống tốt đẹp và địa vị xã hội. Vì vậy đối tượng mà nữ mệnh tạo nhắm đến phải có điều kiện rất tốt, bản lãnh hoặc gia thế tốt. Cho nên kết cấu mệnh bàn này có nhiều cơ hội lấy được chồng giàu có, cơ hội gả vào nhà giàu cũng nhiều. Trong mệnh bàn của nữ mệnh tạo, cung phu thê nhất định là Thất Sát, cũng chủ về đối tượng của nữ mệnh tạo có lực tạo tác khá lớn, mới hấp dẫn được phụ nữ có Tử Vi ở cung mệnh. Nhưng sau khi kết hôn thường thường lại dễ xảy ra hiện tượng kiềm chế nhau.

4. Cung điền trạch có Thiên Phủ hay Thái Âm đồng cung với Lộc Tồn

Đây là mệnh cách dù không lấy được chồng giàu vẫn có bản lãnh làm cho mình trở nên giàu có. Nếu là Thái Âm tọa thủ, vậy cung điền trạch phải ở cung Tuất, Hợi, hay Tí. Trong tình huống cung huynh đệ có cát tinh tụ tập và cung nô bộc không có Hóa Kị, đại đa số đều sẽ giàu có. Phụ nữ có mệnh cách này dù hiện tại rất nghèo khổ, vẫn phải có lòng tự tin vào bản thân; vì một ngày nào đó họ sẽ giàu có.

(Thiên Cơ Luận – Hứa Diệu Hỗn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Ai lấy được chồng giàu có?

Ai lấy được chồng giàu có?

Lấy được người có tiền dường như là mơ ước của nhiều cô gái. Tuy đối với người hiện đại, sự thành bại trong sự nghiệp thường thường không có nghĩa là sự thành bại trong hôn nhân; nhưng chỉ sợ thiếu nhẫn nại, lâu ngày sinh chán ghét, khiến tình cảm thay đổi, rồi đường ai nấy đi; những trường họp như vậy cũng không phải là hiếm!

1. Cung phụ mẫu có cát tinh tụ tập

Nếu ở cung phụ mẫu có Lộc Tồn đồng cung với sao Hóa Lộc, hoặc Lộc Tồn đồng cung với sao Hóa Quyền, nữ mệnh sẽ gả vào nhà giàu có nhiều hơn so với trường hợp nữ mệnh Tử Vi thủ mệnh ở cung Tí hoặc Ngọ, vì thường thường chú rể có thể được thừa kế gia sản của trưởng bối. Phụ nữ có mệnh cách này, thông thường có xuất thân cũng khá tốt, trình độ giáo dục không thấp lắm. Nhưng quan hệ hôn nhân của cha mẹ có thể sẽ không đơn thuần; nhu cầu và thái độ về tình cảm của bản thân họ có thể bị hôn nhân của cha mẹ ảnh hưởng rất sâu đậm.

2. Cung phu thê có sao Hóa Lộc đồng cung với sao Hóa Quyền

Nữ mệnh tạo sau khi kết hôn, tài phú và địa vị xã hội có thể được nâng lên nhiều, nguyên nhân được tài phú và địa vị là nhờ gia đình chồng quan tâm lo cho. Tuy như vậy, nhưng không có nghĩa là hôn nhân của họ nhất định sẽ trăm năm hạnh phúc, rất có khả năng sự giàu có của nữ mệnh tạo là nhờ li hôn!

3. Tử Vi thủ mệnh ở cung Tí hoặc Ngọ

Tử Vi thủ mệnh, thông thường nữ mệnh tạo có tinh thần toan tính cho tương lai rất mạnh, xử sự vững vàng, tâm tư tinh tế; kì vọng khá cao vào bản thân, dũng cảm theo đuổi cuộc sống tốt đẹp và địa vị xã hội. Vì vậy đối tượng mà nữ mệnh tạo nhắm đến phải có điều kiện rất tốt, bản lãnh hoặc gia thế tốt. Cho nên kết cấu mệnh bàn này có nhiều cơ hội lấy được chồng giàu có, cơ hội gả vào nhà giàu cũng nhiều. Trong mệnh bàn của nữ mệnh tạo, cung phu thê nhất định là Thất Sát, cũng chủ về đối tượng của nữ mệnh tạo có lực tạo tác khá lớn, mới hấp dẫn được phụ nữ có Tử Vi ở cung mệnh. Nhưng sau khi kết hôn thường thường lại dễ xảy ra hiện tượng kiềm chế nhau.

4. Cung điền trạch có Thiên Phủ hay Thái Âm đồng cung với Lộc Tồn

Đây là mệnh cách dù không lấy được chồng giàu vẫn có bản lãnh làm cho mình trở nên giàu có. Nếu là Thái Âm tọa thủ, vậy cung điền trạch phải ở cung Tuất, Hợi, hay Tí. Trong tình huống cung huynh đệ có cát tinh tụ tập và cung nô bộc không có Hóa Kị, đại đa số đều sẽ giàu có. Phụ nữ có mệnh cách này dù hiện tại rất nghèo khổ, vẫn phải có lòng tự tin vào bản thân; vì một ngày nào đó họ sẽ giàu có.

(Thiên Cơ Luận – Hứa Diệu Hỗn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button