Tử vi

Ám cung mệnh

【飞星漫谈十八】暗命宫

十八【命身为明,太岁所在暗命宫】定一生格局之高低

「太虚观微赋」中有一句:「命身为明,太岁所在暗命宫」,对这句大家有不同的解读。事实上,道家飞星秘仪的确有提及所谓「暗命宫」的,在这一篇我就简介一下暗命宫及其用法。

Bạn đang xem: Ám cung mệnh

年支所在的宫位,就是暗命宫。

暗命宫和原命宫一样,有十二宫的。暗命宫的主要用处,是确定格局之高低的。就算两个盘类同,年份不同暗命宫的位置也不同,格局之高低就可以由此分辨。

如果用生年四化来看,就等同看原局:例如生年禄入暗命宫之田宅宫,此人一生衣食无优;生年忌入暗命宫之夫妻宫,主迟婚;生年科入暗命宫之迁移,能名杨海外。

除此以外,还有运用生时宫。生时宫就是你出生的时辰那个宫位:子时生人生时宫在子、丑时生人生时宫在丑,如此类推。

生时宫如果入暗命宫之三方四正,再配合生年四化加吉,就可加强该宫之力量。例如,生年禄在暗命宫之财帛又是生时宫,此人必成巨富。

因为暗命宫只被视为原命宫之辅助,所以我比较喜欢用来看一个人濳藏的性格。

[Phi tinh mạn đàm 18] – Ám cung mệnh

18. [Mệnh Thân vi minh, Thái Tuế sở tại ám mệnh cung] – định cách cục một đời cao thấp. “Thái hư quan vi phú” có câu: “Mệnh Thân vi minh, Thái Tuế sở tại ám mệnh cung”

(Dgc: Mệnh Thân những cung dễ thấy, chỗ có thái tuế là cung Ám Mệnh (cung mệnh ẩn)), đối với câu này mọi người lại có cách giải thích không giống nhau. Trên thực tế, đạo gia phi tinh bí nghi đúng là có nói tới “Cung Ám Mệnh”, ở thiên này ta xin giới thiệu qua một chút về cung ám mệnh cũng như cách dùng.

Chi năm sinh ở cung nào thì cung đó là cung Ám Mệnh

Cung Ám Mệnh và cung Nguyên Mệnh cũng giống nhau, có mười hai cung chức. Công dụng chủ yếu của cung Ám Mệnh là xác định cách cục cao thấp. Dù cho hai lá số giống nhau, năm khác nhau thì vị trí cung Ám Mệnh cũng khác nhau, qua đó có thể phân biệt được cách cục cao thấp.

Nếu như dùng tứ hóa năm sinh để xem, thì phải cùng lúc kết hợp với nguyên cục: Ví dụ can năm sinh làm lộc nhập cung Điền trạch của cung Ám Mệnh, những người như vậy cả đời không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền; can năm sinh khiến kỵ nhập cung Phu thê của cung Ám Mệnh, chủ kết hôn muộn; can năm sinh làm hóa khoa nhập cung Di của cung Ám Mệnh, thì có thể danh dương hải ngoại (nổi tiếng ở bên ngoài).

Trừ những trường hợp trên, còn có vận dụng sinh thời cung (CUNG GIỜ SINH). Sinh thời cung chính là cung vị giờ mà bạn sinh ra. Sinh thời cung chính là ngươi sinh giờ nào thì cung vị ấy: Người sinh giờ Tý thì sinh thời cung tại Tý, người sinh giờ Sửu thì sinh thời cung tại Sửu, tương tự với các cung khác.

Sinh thời cung nếu như nhập tam phương tứ chính của cung Ám Mệnh, lại có thêm tứ hóa năm sinh thì thêm cát, có thể tăng cường năng lượng của cung ấy. Ví dụ: Hóa Lộc năm sinh ở cung Tài Bạch của Ám Mệnh cung, đồng thời lại là sinh thời cung, người này tất thành cự phú.

Bởi vì Ám Mệnh cung được xem là cung phụ trợ của cung nguyên mệnh, cho nên ta rất thích dùng nó để nhìn tính cách thầm kín ẩn dấu của một người.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Ám cung mệnh

【飞星漫谈十八】暗命宫

十八【命身为明,太岁所在暗命宫】定一生格局之高低

「太虚观微赋」中有一句:「命身为明,太岁所在暗命宫」,对这句大家有不同的解读。事实上,道家飞星秘仪的确有提及所谓「暗命宫」的,在这一篇我就简介一下暗命宫及其用法。

年支所在的宫位,就是暗命宫。

暗命宫和原命宫一样,有十二宫的。暗命宫的主要用处,是确定格局之高低的。就算两个盘类同,年份不同暗命宫的位置也不同,格局之高低就可以由此分辨。

如果用生年四化来看,就等同看原局:例如生年禄入暗命宫之田宅宫,此人一生衣食无优;生年忌入暗命宫之夫妻宫,主迟婚;生年科入暗命宫之迁移,能名杨海外。

除此以外,还有运用生时宫。生时宫就是你出生的时辰那个宫位:子时生人生时宫在子、丑时生人生时宫在丑,如此类推。

生时宫如果入暗命宫之三方四正,再配合生年四化加吉,就可加强该宫之力量。例如,生年禄在暗命宫之财帛又是生时宫,此人必成巨富。

因为暗命宫只被视为原命宫之辅助,所以我比较喜欢用来看一个人濳藏的性格。

[Phi tinh mạn đàm 18] – Ám cung mệnh

18. [Mệnh Thân vi minh, Thái Tuế sở tại ám mệnh cung] – định cách cục một đời cao thấp. “Thái hư quan vi phú” có câu: “Mệnh Thân vi minh, Thái Tuế sở tại ám mệnh cung”

(Dgc: Mệnh Thân những cung dễ thấy, chỗ có thái tuế là cung Ám Mệnh (cung mệnh ẩn)), đối với câu này mọi người lại có cách giải thích không giống nhau. Trên thực tế, đạo gia phi tinh bí nghi đúng là có nói tới “Cung Ám Mệnh”, ở thiên này ta xin giới thiệu qua một chút về cung ám mệnh cũng như cách dùng.

Chi năm sinh ở cung nào thì cung đó là cung Ám Mệnh

Cung Ám Mệnh và cung Nguyên Mệnh cũng giống nhau, có mười hai cung chức. Công dụng chủ yếu của cung Ám Mệnh là xác định cách cục cao thấp. Dù cho hai lá số giống nhau, năm khác nhau thì vị trí cung Ám Mệnh cũng khác nhau, qua đó có thể phân biệt được cách cục cao thấp.

Nếu như dùng tứ hóa năm sinh để xem, thì phải cùng lúc kết hợp với nguyên cục: Ví dụ can năm sinh làm lộc nhập cung Điền trạch của cung Ám Mệnh, những người như vậy cả đời không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền; can năm sinh khiến kỵ nhập cung Phu thê của cung Ám Mệnh, chủ kết hôn muộn; can năm sinh làm hóa khoa nhập cung Di của cung Ám Mệnh, thì có thể danh dương hải ngoại (nổi tiếng ở bên ngoài).

Trừ những trường hợp trên, còn có vận dụng sinh thời cung (CUNG GIỜ SINH). Sinh thời cung chính là cung vị giờ mà bạn sinh ra. Sinh thời cung chính là ngươi sinh giờ nào thì cung vị ấy: Người sinh giờ Tý thì sinh thời cung tại Tý, người sinh giờ Sửu thì sinh thời cung tại Sửu, tương tự với các cung khác.

Sinh thời cung nếu như nhập tam phương tứ chính của cung Ám Mệnh, lại có thêm tứ hóa năm sinh thì thêm cát, có thể tăng cường năng lượng của cung ấy. Ví dụ: Hóa Lộc năm sinh ở cung Tài Bạch của Ám Mệnh cung, đồng thời lại là sinh thời cung, người này tất thành cự phú.

Bởi vì Ám Mệnh cung được xem là cung phụ trợ của cung nguyên mệnh, cho nên ta rất thích dùng nó để nhìn tính cách thầm kín ẩn dấu của một người.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button