Tử vi

Âm Dương hãm đắc kỳ cách Vinh Xương

Thái Âm cực xấu ở Thìn Ngọ (khí dương thịnh lại là cung dương), Thái Dương cực xấu ở Hợi (khí âm thịnh lại là cung âm), nhưng là đế tinh nên có tiềm năng mạnh mẽ. Do đó nếu đắc kỳ cách lại thành tựu hết sức to lớn.

(Dẫn theo trang tuviglobal.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Bạn đang xem: Âm Dương hãm đắc kỳ cách Vinh Xương

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Âm Dương hãm đắc kỳ cách Vinh Xương

Thái Âm cực xấu ở Thìn Ngọ (khí dương thịnh lại là cung dương), Thái Dương cực xấu ở Hợi (khí âm thịnh lại là cung âm), nhưng là đế tinh nên có tiềm năng mạnh mẽ. Do đó nếu đắc kỳ cách lại thành tựu hết sức to lớn.

(Dẫn theo trang tuviglobal.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button