Tử vi

Ân Quang – Thiên Quý mạn đàm về chữ “ÂN” trên lá số Tử Vi

Ta thường hay nói đến từ “ân” như ân tình, ân nghĩa, ân oán, ân huệ, ân bổng… ân trạch (ân đức sâu rộng), ân thưởng thường đi với từ phong tặng (gọi là ân phong). Lại nghe ân xá (tha tội), ân tứ (trên cho dưới), ân khoa (khoa thi bất thường do vua ban), ân mẫu (mẹ nuôi)…

Tiếng Việt từ ân được thay thế bằng từ ơn. Ta lại có ơn nghĩa sinh thành. ơn đền oán trả, ơn chóng quên oán nhớ đời, ơn tác thành… (…cho đôi lứa), ơn vua lộc nước… Đặc biệt khi mừng vui người ta thường nói “ơn trời…”, ơn trời Phật. Trịnh Công Sơn viết… “tôi xin ơn đời trong cơn mê này’… Có khi may mắn thoát được tai nạn người ta thường nói: “Tạ ơn trời Phật” hoặc “Tạ ơn Chúa”…

Vậy ân là sao gì? Đó là sao ÂN QUANG chủ ân thưởng vẻ vang. Cùng đi với sao này thành bộ là THIÊN QUÝ chủ thiên về quý trọng. Thường gọi tắt là bộ QUANG QUÝ chủ quý trọng ân thưởng. Khi ân thưởng cho ai, người ta quý trọng mới ân thưởng. Đó là điều mặc nhiên thừa nhận.

Bạn đang xem: Ân Quang – Thiên Quý mạn đàm về chữ “ÂN” trên lá số Tử Vi

Nếu chỉ dựa vào bộ sao này rồi không hết lời ca ngợi là một sự sai lầm khi đoán số. Vì đây chỉ là 1 yếu tố ân thưởng mà thôi. Cũng như khi người ta xét ân thưởng cho ai thường dựa nhiều yếu tố. Công lao, tài năng, sự dâng hiến, đạo đức… hoàn cảnh, như những người không may hy sinh vì nước, vì người.

Bộ QUANG QUÝ đi với chính tinh phù hợp nhất là bộ PHỦ TƯỚNG. Bao giờ cũng thế, trên lá số TỬ VI luôn luôn có chính tinh và bàng tinh cùng nhóm với nhau. Ngoài ra còn có các sao cùng mang ý nghĩa hỗ tương lẫn nhau, làm tăng thêm giá trị lẫn nhau. Ví dụ dễ hiểu nhất. Bạn được ân thưởng 10 đồng cũng gọi là ân thưởng, người khác được ân thưởng số tiền gấp bội lần, cộng với chức vụ, đất đai, bằng khen hay huy chương…. cũng gọi chung là ân thưởng. Đó là nhờ các sao hỗ trợ cho nhau hợp tình hợp lý.

Về bàng tinh, ta lại có bộ CÁO PHỤ, bộ sao chủ phong thưởng bảo ban của kẻ trên, hỗ trợ đắc lực cho bộ PHỦ TƯỚNG cũng như bộ QUANG QUÝ. Sự kết hợp của 2 bộ QUANG QUÝ và CÁO PHỤ được đánh giá là Tứ Vinh, tạo thành bộ ân phong, làm mạnh thêm tính năng ân thưởng và phong tặng.

Trong ân thưởng và phong tặng có hàm ý trợ giúp, nâng đỡ khi nói đến các từ kể trên là bộ TẢ HỮU. Nhờ thế bộ sao này làm tăng giá trị bộ Ân Phong lên 1 tầm cao nữa.

Ân thưởng cùng mang ý với nhóm “cho xin biếu tặng” của bộ Phượng Cái. Bộ sao vừa kể chủ cho và hiến dâng. Để ân thưởng cho ai xuất phát từ tấm lòng của bộ sao này. Về chính tinh ngoài sao THIÊN TƯỚNG đã nói. Còn có sao THIÊN LƯƠNG, ngôi sao thiện lương này sẵn sàng dễ động lòng trắc ẩn, cũng như ngôi sao trợ giúp THIÊN TƯỚNG. Mỗi sao mỗi vẻ, nhìn chung giống nhau nhưng vẫn khác biệt. Một sao nghĩa hiệp, tình cảm, công bằng và 1 sao thiện lương. Và cũng chính ngôi sao THIÊN LƯƠNG này lại dễ được ân thưởng nhất. Nhờ nó là ngôi sao của sự may mắn.

Đoán Tử Vi là từ cái nhìn phân tích đã học thuộc, từ đó, lại có cái nhìn tổng hợp, rồi luận đoán. Cho nên bộ QUANG QUÝ ngoài cái ân thưởng, ân phong tương đối khó gặp. Có khi, phe ta ân thưởng phe ta, lạm dụng từ ân thưởng, ân phong thật ra vì lợi ích riêng tư phe nhóm, tạo vây cánh chuyện cũng thường tình. Lại có khi huy chương, bằng khen… ban phát để che đậy…. thất bại. Có người phạm tội trưng ra bằng khen, huy chương… Vậy thì kẻ đã ân sủng họ nghĩ gì? Trong các trường hợp vừa kể, khó tìm thấy bộ ân thưởng trong hạn cũng không nên hoang mang làm gì cho khổ thân.

Trong đời thường ta thường gặp bộ QUANG QUÝ qua dạng ân tình, ân nghĩa mà thôi. Bộ sao này đóng tại mệnh là tốt, đóng ở đâu cũng tốt. Vì có ân tình với cung ấy. Đóng ở Điền cũng không đến nỗi vô gia cư. Nếu đạt chuẩn như đã nói ở trên, tất nhiên là may mắn về nhà đất, tự nhiên mà có. Ở các cung về người như Phu mẫu, Huynh đệ, Tử tức thường có người thân kết nghĩa. Như, mẹ nuôi, con nuôi, anh em kết nghĩa.

Bộ QUANG QUÝ còn có 1 nét rất đặc biệt là có thể giao hội với tất cả các bộ sao khác. Khi mới tập tành Tử Vi, bạn dễ hiểu lầm các sao có thể giao hội lẫn nhau. Bộ sao này lấy XƯƠNG KHÚC làm chuẩn, nên thường đồng cung ở Sửu Mùi. xung chiếu nhau tại Thìn Tuất.

Khi nói “ân”, “ơn”, tôi “quý” người ấy… là bộ sao QUANG QUÝ. Quý đây là quý mến. Còn quý nhân như các ông luật sư, bác sĩ gặp mấy ổng là mang hoạ. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Ân Quang - Thiên Quý mạn đàm về chữ “ÂN” trên lá số Tử Vi

Ta thường hay nói đến từ “ân” như ân tình, ân nghĩa, ân oán, ân huệ, ân bổng… ân trạch (ân đức sâu rộng), ân thưởng thường đi với từ phong tặng (gọi là ân phong). Lại nghe ân xá (tha tội), ân tứ (trên cho dưới), ân khoa (khoa thi bất thường do vua ban), ân mẫu (mẹ nuôi)…

Tiếng Việt từ ân được thay thế bằng từ ơn. Ta lại có ơn nghĩa sinh thành. ơn đền oán trả, ơn chóng quên oán nhớ đời, ơn tác thành… (…cho đôi lứa), ơn vua lộc nước… Đặc biệt khi mừng vui người ta thường nói “ơn trời…”, ơn trời Phật. Trịnh Công Sơn viết… “tôi xin ơn đời trong cơn mê này’… Có khi may mắn thoát được tai nạn người ta thường nói: “Tạ ơn trời Phật” hoặc “Tạ ơn Chúa”…

Vậy ân là sao gì? Đó là sao ÂN QUANG chủ ân thưởng vẻ vang. Cùng đi với sao này thành bộ là THIÊN QUÝ chủ thiên về quý trọng. Thường gọi tắt là bộ QUANG QUÝ chủ quý trọng ân thưởng. Khi ân thưởng cho ai, người ta quý trọng mới ân thưởng. Đó là điều mặc nhiên thừa nhận.

Nếu chỉ dựa vào bộ sao này rồi không hết lời ca ngợi là một sự sai lầm khi đoán số. Vì đây chỉ là 1 yếu tố ân thưởng mà thôi. Cũng như khi người ta xét ân thưởng cho ai thường dựa nhiều yếu tố. Công lao, tài năng, sự dâng hiến, đạo đức… hoàn cảnh, như những người không may hy sinh vì nước, vì người.

Bộ QUANG QUÝ đi với chính tinh phù hợp nhất là bộ PHỦ TƯỚNG. Bao giờ cũng thế, trên lá số TỬ VI luôn luôn có chính tinh và bàng tinh cùng nhóm với nhau. Ngoài ra còn có các sao cùng mang ý nghĩa hỗ tương lẫn nhau, làm tăng thêm giá trị lẫn nhau. Ví dụ dễ hiểu nhất. Bạn được ân thưởng 10 đồng cũng gọi là ân thưởng, người khác được ân thưởng số tiền gấp bội lần, cộng với chức vụ, đất đai, bằng khen hay huy chương…. cũng gọi chung là ân thưởng. Đó là nhờ các sao hỗ trợ cho nhau hợp tình hợp lý.

Về bàng tinh, ta lại có bộ CÁO PHỤ, bộ sao chủ phong thưởng bảo ban của kẻ trên, hỗ trợ đắc lực cho bộ PHỦ TƯỚNG cũng như bộ QUANG QUÝ. Sự kết hợp của 2 bộ QUANG QUÝ và CÁO PHỤ được đánh giá là Tứ Vinh, tạo thành bộ ân phong, làm mạnh thêm tính năng ân thưởng và phong tặng.

Trong ân thưởng và phong tặng có hàm ý trợ giúp, nâng đỡ khi nói đến các từ kể trên là bộ TẢ HỮU. Nhờ thế bộ sao này làm tăng giá trị bộ Ân Phong lên 1 tầm cao nữa.

Ân thưởng cùng mang ý với nhóm “cho xin biếu tặng” của bộ Phượng Cái. Bộ sao vừa kể chủ cho và hiến dâng. Để ân thưởng cho ai xuất phát từ tấm lòng của bộ sao này. Về chính tinh ngoài sao THIÊN TƯỚNG đã nói. Còn có sao THIÊN LƯƠNG, ngôi sao thiện lương này sẵn sàng dễ động lòng trắc ẩn, cũng như ngôi sao trợ giúp THIÊN TƯỚNG. Mỗi sao mỗi vẻ, nhìn chung giống nhau nhưng vẫn khác biệt. Một sao nghĩa hiệp, tình cảm, công bằng và 1 sao thiện lương. Và cũng chính ngôi sao THIÊN LƯƠNG này lại dễ được ân thưởng nhất. Nhờ nó là ngôi sao của sự may mắn.

Đoán Tử Vi là từ cái nhìn phân tích đã học thuộc, từ đó, lại có cái nhìn tổng hợp, rồi luận đoán. Cho nên bộ QUANG QUÝ ngoài cái ân thưởng, ân phong tương đối khó gặp. Có khi, phe ta ân thưởng phe ta, lạm dụng từ ân thưởng, ân phong thật ra vì lợi ích riêng tư phe nhóm, tạo vây cánh chuyện cũng thường tình. Lại có khi huy chương, bằng khen… ban phát để che đậy…. thất bại. Có người phạm tội trưng ra bằng khen, huy chương… Vậy thì kẻ đã ân sủng họ nghĩ gì? Trong các trường hợp vừa kể, khó tìm thấy bộ ân thưởng trong hạn cũng không nên hoang mang làm gì cho khổ thân.

Trong đời thường ta thường gặp bộ QUANG QUÝ qua dạng ân tình, ân nghĩa mà thôi. Bộ sao này đóng tại mệnh là tốt, đóng ở đâu cũng tốt. Vì có ân tình với cung ấy. Đóng ở Điền cũng không đến nỗi vô gia cư. Nếu đạt chuẩn như đã nói ở trên, tất nhiên là may mắn về nhà đất, tự nhiên mà có. Ở các cung về người như Phu mẫu, Huynh đệ, Tử tức thường có người thân kết nghĩa. Như, mẹ nuôi, con nuôi, anh em kết nghĩa.

Bộ QUANG QUÝ còn có 1 nét rất đặc biệt là có thể giao hội với tất cả các bộ sao khác. Khi mới tập tành Tử Vi, bạn dễ hiểu lầm các sao có thể giao hội lẫn nhau. Bộ sao này lấy XƯƠNG KHÚC làm chuẩn, nên thường đồng cung ở Sửu Mùi. xung chiếu nhau tại Thìn Tuất.

Khi nói “ân”, “ơn”, tôi “quý” người ấy… là bộ sao QUANG QUÝ. Quý đây là quý mến. Còn quý nhân như các ông luật sư, bác sĩ gặp mấy ổng là mang hoạ. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button