Tử vi

ÂN QUANG THIÊN QUÝ

Ân Quang Thiên Quý là hai tạp diệu.Quang thuộc Mộc, Quí thuộc Thủy. Quang Quí gần với Long Phượng ở điểm thông minh, đem tin mừng và giải trừ bớt cái nguy về bệnh là điểm khác với Long Phượng.

Ấn Quang theo cổ nghĩa là ân huệ đặc biệt. Ngày xưa chế độ thi cử cứ ba năm một lần thi hội, ba năm một lần thi hương. Bất chợt có một khoá đặc biệt gọi bằng “ân khoa”. Như vậy sao Ấn Quang chủ về sự đỗ đạt ân sủng thuộc quí chứ không phải phú.

Ân Quang thuộc dương hoả, Thiên Quý thuộc dương thổ, chủ về vinh dự đặc biệt, tước lộc, có tính chất tưởng thưởng, không giống Tam Thai Bát Toạ, thuần tuý chủ về địa vị, nhưng nhờ được tưởng thưởng mà địa vị tăng cao tương ứng.

Bạn đang xem: ÂN QUANG THIÊN QUÝ

Quang Quý mang lại lợi ích thực tế như trợ giúp cạnh tranh, thi cử đỗ đạt. Rất ưa hội hợp với Tử Vi, Thiên Phủ, Thái Âm, Thái Dương hoặc giáp cung có các tinh hệ trên.

Quang Quý giáp cung Quan, được Khôi Việt cùng giáp, lợi về phát triển chuyên môn, lợi về sự chuyên nghiệp. Giáp cung Tài bạch thì danh lợi song thu, hoặc nhờ danh mà có lợi.

Quang Quý hội chiếu Phu thê, nếu có Lộc trùng điệp, chủ về được tiền là của vợ. Quang Quý hội Xương Khúc, lợi thi cử.

Ấn Quang cần Xương Khúc Khôi Việt đi bên mới hay. Vận gặp Thiên Khôi Ấn Quang lại thêm cả Lộc Tồn Hóa Lộc thì nhờ quí nhân đề bạt mà có tiền tài. Ân Quang là ơn huệ đặc biệt, ngoài hợp với Khôi Việt theo nghĩa có quý nhân cất nhắc đề bạt, gia tăng cơ hội thì còn hợp với Xương Khúc, chủ về thi cử khoa văn.

Ân Quang hợp với người trên mình nên tự nhiên đi với Tả Phù Hữu Bật không mạn bằng Xương Khúc Khôi Việt.

Thiên Quí đem đến cả quí lẫn phú. Nó hợp với Văn Xương nhất, thứ nhì mới tới Văn Khúc rồi sau là Khôi Việt, tăng gia khả năng thông tuệ. Thiên Quí vào Thê cung nhờ vợ mà được chức. Thiên Quí hợp Thái Âm và sợ Thái Dương hãm. Như vậy Thiên Quý chủ về Phú hơn về Quý. Hoặc chi tiết hơn nên hiểu là được nhận ân điển mà được quý.

Còn Ấn Quang ngược lại hợp Thái Dương và sợ Thái Âm hãm. Trường hợp cả Âm lẫn Dương hội lại cùng Quang Quí Khôi Việt thì lại chuyển thành cách rất tốt, tay trắng nên công danh phú quí.

Trái ngược hẳn, nữ Mệnh đã có đào hoa tinh rồi còn gặp Quang Quí thì tính hư ngụy phù hoa quan hệ với nhiều người đàn ông. Chỉ có những kĩ nữ mới quen thuộc các đại quan quí nhân (tức Ấn Quang Thiên Quí đó). Quang Quý đi với đào hoa tinh mới tính, nếu không có đào hoa vẫn là cách đoan trang đài các.

Quang Quí gặp Thai Phụ, Phong Cáo gọi bằng cách “tứ vinh” càng hanh thông trên hoạn lộ. Quang Quí đứng với Tả Hữu, Thanh Long, Khôi Việt, Hoa Cái, Hồng Loan tại Mệnh hoặc chiếu rất tốt cho cả nam mạng lẫn nữ mạng.

Quí Ân Thanh Việt Cái Hồng

Trai cận cửu trùng gái tác cung phi

(Cung phi là nói về địa vị sang cả, chứ không phải cứ cung phi là tốt. Cung phi trong Cung oán ngâm khúc chỉ là một thứ nô lệ thời phong kiến)

Quang Quí đóng hai cung Sửu Mùi thật đẹp, nếu Mệnh hay Quan mà gặp được thì công danh thi cữ dễ dàng.

Quí Ân Mùi Sửu hạn cầu

Đường mây gặp bước ân sâu cửu trùng

Quang Quí gặp Đào Hồng ở cung Điền Trạch thường có may thừa kế di sản, ruộng vườn

Quí Ân ngộ Đào Hồng Điền Trạch

Cô dì lưu tài bạch ruộng nương

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm ÂN QUANG THIÊN QUÝ

Ân Quang Thiên Quý là hai tạp diệu.Quang thuộc Mộc, Quí thuộc Thủy. Quang Quí gần với Long Phượng ở điểm thông minh, đem tin mừng và giải trừ bớt cái nguy về bệnh là điểm khác với Long Phượng.

Ấn Quang theo cổ nghĩa là ân huệ đặc biệt. Ngày xưa chế độ thi cử cứ ba năm một lần thi hội, ba năm một lần thi hương. Bất chợt có một khoá đặc biệt gọi bằng “ân khoa”. Như vậy sao Ấn Quang chủ về sự đỗ đạt ân sủng thuộc quí chứ không phải phú.

Ân Quang thuộc dương hoả, Thiên Quý thuộc dương thổ, chủ về vinh dự đặc biệt, tước lộc, có tính chất tưởng thưởng, không giống Tam Thai Bát Toạ, thuần tuý chủ về địa vị, nhưng nhờ được tưởng thưởng mà địa vị tăng cao tương ứng.

Quang Quý mang lại lợi ích thực tế như trợ giúp cạnh tranh, thi cử đỗ đạt. Rất ưa hội hợp với Tử Vi, Thiên Phủ, Thái Âm, Thái Dương hoặc giáp cung có các tinh hệ trên.

Quang Quý giáp cung Quan, được Khôi Việt cùng giáp, lợi về phát triển chuyên môn, lợi về sự chuyên nghiệp. Giáp cung Tài bạch thì danh lợi song thu, hoặc nhờ danh mà có lợi.

Quang Quý hội chiếu Phu thê, nếu có Lộc trùng điệp, chủ về được tiền là của vợ. Quang Quý hội Xương Khúc, lợi thi cử.

Ấn Quang cần Xương Khúc Khôi Việt đi bên mới hay. Vận gặp Thiên Khôi Ấn Quang lại thêm cả Lộc Tồn Hóa Lộc thì nhờ quí nhân đề bạt mà có tiền tài. Ân Quang là ơn huệ đặc biệt, ngoài hợp với Khôi Việt theo nghĩa có quý nhân cất nhắc đề bạt, gia tăng cơ hội thì còn hợp với Xương Khúc, chủ về thi cử khoa văn.

Ân Quang hợp với người trên mình nên tự nhiên đi với Tả Phù Hữu Bật không mạn bằng Xương Khúc Khôi Việt.

Thiên Quí đem đến cả quí lẫn phú. Nó hợp với Văn Xương nhất, thứ nhì mới tới Văn Khúc rồi sau là Khôi Việt, tăng gia khả năng thông tuệ. Thiên Quí vào Thê cung nhờ vợ mà được chức. Thiên Quí hợp Thái Âm và sợ Thái Dương hãm. Như vậy Thiên Quý chủ về Phú hơn về Quý. Hoặc chi tiết hơn nên hiểu là được nhận ân điển mà được quý.

Còn Ấn Quang ngược lại hợp Thái Dương và sợ Thái Âm hãm. Trường hợp cả Âm lẫn Dương hội lại cùng Quang Quí Khôi Việt thì lại chuyển thành cách rất tốt, tay trắng nên công danh phú quí.

Trái ngược hẳn, nữ Mệnh đã có đào hoa tinh rồi còn gặp Quang Quí thì tính hư ngụy phù hoa quan hệ với nhiều người đàn ông. Chỉ có những kĩ nữ mới quen thuộc các đại quan quí nhân (tức Ấn Quang Thiên Quí đó). Quang Quý đi với đào hoa tinh mới tính, nếu không có đào hoa vẫn là cách đoan trang đài các.

Quang Quí gặp Thai Phụ, Phong Cáo gọi bằng cách “tứ vinh” càng hanh thông trên hoạn lộ. Quang Quí đứng với Tả Hữu, Thanh Long, Khôi Việt, Hoa Cái, Hồng Loan tại Mệnh hoặc chiếu rất tốt cho cả nam mạng lẫn nữ mạng.

Quí Ân Thanh Việt Cái Hồng

Trai cận cửu trùng gái tác cung phi

(Cung phi là nói về địa vị sang cả, chứ không phải cứ cung phi là tốt. Cung phi trong Cung oán ngâm khúc chỉ là một thứ nô lệ thời phong kiến)

Quang Quí đóng hai cung Sửu Mùi thật đẹp, nếu Mệnh hay Quan mà gặp được thì công danh thi cữ dễ dàng.

Quí Ân Mùi Sửu hạn cầu

Đường mây gặp bước ân sâu cửu trùng

Quang Quí gặp Đào Hồng ở cung Điền Trạch thường có may thừa kế di sản, ruộng vườn

Quí Ân ngộ Đào Hồng Điền Trạch

Cô dì lưu tài bạch ruộng nương

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button