Tử vi

Ba (3) năm (5) rõ mười (10) (diakytai)

Thì, với câu các cụ thường nói lúc trước: “ba (3) năm (5) rõ mười (10)” thì chỉ có Việt Tộc mới dùng – Nhất là những người có “khoa học tính” và ngay cả trên thế giới,kể cả người Tầu chẳng có ai dùng vì tính “vô lý” của nó – Không những thế, mà còn ngược lại là đa số ngày nay nếu xét về khoa học, toán số thì “bị” chê ngay là “sai”, là các cụ “dốt”…phải là 2 X 5 mới thành 10 …hihihi

Cũng vì câu này, “Ba Năm Rõ Mười” Tuyệt Vời !!! Đối với riêng tôi, vì đã giải tích không những về phần “khó nuốt” về Cục Hành … mà còn là sự giải tích về Hà Đồ và Lạc Thư, và sự áp dụng của Đồ Thư này !!! Tóm lại, chỉ một câu đơn giản “5/3 rõ 10” rất là ngắn gọn, mà không ai có thể quên – vì không quên cho nên mãi nhớ – để mãi mãi lưu truyền đối với Người Việt – Do đó không bao giờ có thể “Mất” được !!!

Ngoạ Long thử nghĩ xem từ thuỷ nhị Cục đến Hoả lục Cục – chỉ có con số 3 – Mộc Tam Cục – và con số 5 – Thổ Ngũ Cục – là rõ ràng mà ai ai cũng chấp nhận (3/5 rõ 10) chẳng thể nào “cãi” được – vì đã quá rõ ràng, (rõ mười) phải không ? – hihiih …còn những con số khác tha hồ mà lý luận tranh cãi … mà quên đi cái lý đơn giản của nó để mà giải tích !!! So với thời bây giờ thì Căn bản của một vấn đề gì áp dụng trong Toán Học nếu ta có chắc được 2 yếu tố, thì ta có thể giải tích được cái thứ 3 – Các Cụ Hay ở chỗ đó !!! Chỉ để lại 2 thôi …hiihi

Bạn đang xem: Ba (3) năm (5) rõ mười (10) (diakytai)

Tại sao con cả lại gọi là chị hai, anh hai nhỉ? Tại sao người Cha mình lại gọi là Ba nhỉ – tại sao các cụ thường nói những lúc bận việc thì lại”Dăm Ba (5/3) thứ việc” – Lý Thú vô Cùng !!! 

3/5 rõ 10 như anh đã biết và viết như trên – Nhưng đó chỉ là một trong nhiều phần để giải thích về tiến trình – còn những phần kia liên quan đến Thuỷ nhị Cục , Kim Tứ Cục và Hoả lục cục nữa anh ạ – và sẽ “rõ 10” chẳng sai lý vào đâu (theo tính chủ quan và lạc quan của tôi …hihihi) rồi lại liên quan đến cách nạp âm – vì có nạp âm thì mới có hành cục – mà nói đế đến nạp âm tức là nói nến “chu kỳ” của vòng lục thập hoa giáp – Tom” lại tất cả rõ 10 từ 3/5 là vậy anh ạ !!!

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Ba (3) năm (5) rõ mười (10) (diakytai)

Thì, với câu các cụ thường nói lúc trước: “ba (3) năm (5) rõ mười (10)” thì chỉ có Việt Tộc mới dùng – Nhất là những người có “khoa học tính” và ngay cả trên thế giới,kể cả người Tầu chẳng có ai dùng vì tính “vô lý” của nó – Không những thế, mà còn ngược lại là đa số ngày nay nếu xét về khoa học, toán số thì “bị” chê ngay là “sai”, là các cụ “dốt”…phải là 2 X 5 mới thành 10 …hihihi

Cũng vì câu này, “Ba Năm Rõ Mười” Tuyệt Vời !!! Đối với riêng tôi, vì đã giải tích không những về phần “khó nuốt” về Cục Hành … mà còn là sự giải tích về Hà Đồ và Lạc Thư, và sự áp dụng của Đồ Thư này !!! Tóm lại, chỉ một câu đơn giản “5/3 rõ 10” rất là ngắn gọn, mà không ai có thể quên – vì không quên cho nên mãi nhớ – để mãi mãi lưu truyền đối với Người Việt – Do đó không bao giờ có thể “Mất” được !!!

Ngoạ Long thử nghĩ xem từ thuỷ nhị Cục đến Hoả lục Cục – chỉ có con số 3 – Mộc Tam Cục – và con số 5 – Thổ Ngũ Cục – là rõ ràng mà ai ai cũng chấp nhận (3/5 rõ 10) chẳng thể nào “cãi” được – vì đã quá rõ ràng, (rõ mười) phải không ? – hihiih …còn những con số khác tha hồ mà lý luận tranh cãi … mà quên đi cái lý đơn giản của nó để mà giải tích !!! So với thời bây giờ thì Căn bản của một vấn đề gì áp dụng trong Toán Học nếu ta có chắc được 2 yếu tố, thì ta có thể giải tích được cái thứ 3 – Các Cụ Hay ở chỗ đó !!! Chỉ để lại 2 thôi …hiihi

Tại sao con cả lại gọi là chị hai, anh hai nhỉ? Tại sao người Cha mình lại gọi là Ba nhỉ – tại sao các cụ thường nói những lúc bận việc thì lại”Dăm Ba (5/3) thứ việc” – Lý Thú vô Cùng !!! 

3/5 rõ 10 như anh đã biết và viết như trên – Nhưng đó chỉ là một trong nhiều phần để giải thích về tiến trình – còn những phần kia liên quan đến Thuỷ nhị Cục , Kim Tứ Cục và Hoả lục cục nữa anh ạ – và sẽ “rõ 10” chẳng sai lý vào đâu (theo tính chủ quan và lạc quan của tôi …hihihi) rồi lại liên quan đến cách nạp âm – vì có nạp âm thì mới có hành cục – mà nói đế đến nạp âm tức là nói nến “chu kỳ” của vòng lục thập hoa giáp – Tom” lại tất cả rõ 10 từ 3/5 là vậy anh ạ !!!

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button