Tử vi

Ba loại tổ hợp của sao Thiên Đồng

Thiên Đồng tại mười hai cung, có sáu loại phối hợp, hấp thụ ảnh hưởng của ba tinh diệu Thái Âm, Cự Môn, Thiên Lương. Sắp xếp như sau:

– Tại tý, ngọ cung, Thiên Đồng cùng Thái Âm đồng cung.

– Tại mão, dậu cung, Thiên Đồng cùng Thái Âm xung đối.

Bạn đang xem: Ba loại tổ hợp của sao Thiên Đồng

“Tý ngọ mão dậu” là nơi đất Đào Hoa, vì vậy cũng ảnh hưởng đến tính chất Thiên Đồng, vì lẽ đó cổ nhân cho rằng nữ mệnh gặp sự phối hợp này, tuy đẹp mà dâm. Trong đó khi cùng Thái Âm đồng cung dường như ảnh hưởng khá mạnh, cùng Thái Âm xung đối mức độ trên có thể giảm bớt.

– Tại sửu, mùi cung, Thiên Đồng cùng Cự Môn đồng cung.

– Tại thìn, tuất cung, Thiên Đồng cùng Cự Môn xung đối.

“Thìn tuất sửu mùi” là đất tứ Mộ, nhưng Cự Môn lại lạc hãm khi vào tứ Mộ địa (cổ ca: “Mộ địa ứng hiềm hãm Cự Môn”), bởi thế cũng ảnh hưởng đến Thiên Đồng khi Cự đồng cung hoặc khi xung đối, như “Thái thái đoàn” (một đoàn các bà vợ quan), một mặt chơi mạt trượt một mặt bàn tán xôn xao rằng Trương gia tài giỏi, rằng Lý gia yếu kém, v.v… loại nữ mệnh này, rất có thể có mệnh cục là tổ hợp Thiên Đồng đi cùng Cự Môn.

– Tại dần, thân cung, Thiên Đồng cùng Thiên Lương đồng cung.

– Tại tị, hợi cung, Thiên Đồng cùng Thiên Lương xung đối.

“Dần thân tị hợi” là nơi tứ Trường sanh. Đối với Thiên Đồng có lợi nhất, có thể gia tăng “Phúc trạch” của Thiên Đồng, nhưng nó lại vẫn cứ là một kết cấu nguy hiểm, câu chuyện đã thuật trước của vị độc giả tuần san giúp cho Vương Đình Chi nhìn ra Anh ta có ý niệm tự sát trong đầu, mệnh tạo của vị độc giả kia là thuộc về kết cấu, cách cục này.

Kết cấu này, rất nhiều khi ngược lại không sợ gặp Sát, Hình, Kỵ, nhưng lại sợ một số cát tinh, cái lý trong đó rất là vi diệu.

Một đặc điểm riêng của kết cấu này là không nên gặp ở nữ mệnh, nữ mệnh gặp Thiên Đồng Thiên Lương, rất nhiều khi gặp gỡ biến thành “quá lộ khê tiễn” (tiền qua đường, qua suối) hoặc là “đơn liệu đồng bảo” (tiên liệu nung chảy đồng) (*), vì lẽ đó cũng dễ dàng sa ngã, không lại nhất định là thông minh hơn người, “nói đầu dấu đuôi”. Nhưng thường thường có phối hợp của một hai tá diệu hoặc tạp diệu mới có thể phát sinh thay đổi rất lớn, đôi khi là chủ nhân thông minh mà trinh liệt, cho nên gặp lá số nữ nhân có cách cục “Đồng Lương mệnh”, không thể không suy tính cẩn thận, y theo bản phường mà nói thẳng, thời giống như ăn nhiều bội thực cứng nhắc.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Ba loại tổ hợp của sao Thiên Đồng

Thiên Đồng tại mười hai cung, có sáu loại phối hợp, hấp thụ ảnh hưởng của ba tinh diệu Thái Âm, Cự Môn, Thiên Lương. Sắp xếp như sau:

– Tại tý, ngọ cung, Thiên Đồng cùng Thái Âm đồng cung.

– Tại mão, dậu cung, Thiên Đồng cùng Thái Âm xung đối.

“Tý ngọ mão dậu” là nơi đất Đào Hoa, vì vậy cũng ảnh hưởng đến tính chất Thiên Đồng, vì lẽ đó cổ nhân cho rằng nữ mệnh gặp sự phối hợp này, tuy đẹp mà dâm. Trong đó khi cùng Thái Âm đồng cung dường như ảnh hưởng khá mạnh, cùng Thái Âm xung đối mức độ trên có thể giảm bớt.

– Tại sửu, mùi cung, Thiên Đồng cùng Cự Môn đồng cung.

– Tại thìn, tuất cung, Thiên Đồng cùng Cự Môn xung đối.

“Thìn tuất sửu mùi” là đất tứ Mộ, nhưng Cự Môn lại lạc hãm khi vào tứ Mộ địa (cổ ca: “Mộ địa ứng hiềm hãm Cự Môn”), bởi thế cũng ảnh hưởng đến Thiên Đồng khi Cự đồng cung hoặc khi xung đối, như “Thái thái đoàn” (một đoàn các bà vợ quan), một mặt chơi mạt trượt một mặt bàn tán xôn xao rằng Trương gia tài giỏi, rằng Lý gia yếu kém, v.v… loại nữ mệnh này, rất có thể có mệnh cục là tổ hợp Thiên Đồng đi cùng Cự Môn.

– Tại dần, thân cung, Thiên Đồng cùng Thiên Lương đồng cung.

– Tại tị, hợi cung, Thiên Đồng cùng Thiên Lương xung đối.

“Dần thân tị hợi” là nơi tứ Trường sanh. Đối với Thiên Đồng có lợi nhất, có thể gia tăng “Phúc trạch” của Thiên Đồng, nhưng nó lại vẫn cứ là một kết cấu nguy hiểm, câu chuyện đã thuật trước của vị độc giả tuần san giúp cho Vương Đình Chi nhìn ra Anh ta có ý niệm tự sát trong đầu, mệnh tạo của vị độc giả kia là thuộc về kết cấu, cách cục này.

Kết cấu này, rất nhiều khi ngược lại không sợ gặp Sát, Hình, Kỵ, nhưng lại sợ một số cát tinh, cái lý trong đó rất là vi diệu.

Một đặc điểm riêng của kết cấu này là không nên gặp ở nữ mệnh, nữ mệnh gặp Thiên Đồng Thiên Lương, rất nhiều khi gặp gỡ biến thành “quá lộ khê tiễn” (tiền qua đường, qua suối) hoặc là “đơn liệu đồng bảo” (tiên liệu nung chảy đồng) (*), vì lẽ đó cũng dễ dàng sa ngã, không lại nhất định là thông minh hơn người, “nói đầu dấu đuôi”. Nhưng thường thường có phối hợp của một hai tá diệu hoặc tạp diệu mới có thể phát sinh thay đổi rất lớn, đôi khi là chủ nhân thông minh mà trinh liệt, cho nên gặp lá số nữ nhân có cách cục “Đồng Lương mệnh”, không thể không suy tính cẩn thận, y theo bản phường mà nói thẳng, thời giống như ăn nhiều bội thực cứng nhắc.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button