Tử vi

Bách tự thiên kim quyết

[Nguyên văn]

Xu khố tọa mệnh phùng cát,
Phú quý thủy chung hanh thông.
Cơ Nguyệt Lương Đồng phúc thọ,
Nhật Nguyệt Tả Hữu trường sinh.
Sát ngộ chung tu tiến thoái,
Vũ Phá cát hóa tranh vanh.
Tham Trinh thủ viên tính liệt,
Xương Khúc nhập miếu khoa danh.
Lôc tồn đáo xứ giai linh,
Tối phạ Dương Đà Hỏa Linh.
Cự hóa cát tú phú quý,
Đồng hung dã bất xương vinh.
Khôi Việt giáp củng phát đạt,
Nhất sinh cận quý công danh.
Cục trung tối hiềm Không Kiếp,
Chư tinh bất khả đồng cung.
(Thiên kim đoán quyết, mạc tiết ngu nhân).

[Thích nghĩa]

Bạn đang xem: Bách tự thiên kim quyết

Mệnh tọa khố mộ thì cát,
Phú quý trước sau được hanh thông.
Cơ, Nguyệt, Lương, Đồng phúc thọ,
Nhật, Nguyệt, Tả, Hữu, Trường sinh.
Gặp sát thì nên biết tiến thoái,
Vũ, Phá cát hóa thì vẻ vang.
Tham, Trinh nhập viên thì tính xấu,
Xương, Khúc nhập miếu chủ đỗ đạt.
Lộc tồn đến đâu cũng hiển ứng
Kỵ nhất Dương, Đà với Hỏa, Linh.
Cự hóa cát tú thì phú quý,
Đồng hung cũng khó được vinh xương.
Khôi, Việt giáp củng thì phát đạt,
Một đời gần quý hưởng công danh.
Trong cục hiềm nhất gặp Không, Kiếp,
Các sao chớ nên đồng cung.
(Thiên kim yếu quyết, chớ tiết lộ cho kẻ ngu muội)

(Thiên tinh đẩu số điển phạm – Vũ Đức Huỳnh)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bách tự thiên kim quyết

[Nguyên văn]

Xu khố tọa mệnh phùng cát,
Phú quý thủy chung hanh thông.
Cơ Nguyệt Lương Đồng phúc thọ,
Nhật Nguyệt Tả Hữu trường sinh.
Sát ngộ chung tu tiến thoái,
Vũ Phá cát hóa tranh vanh.
Tham Trinh thủ viên tính liệt,
Xương Khúc nhập miếu khoa danh.
Lôc tồn đáo xứ giai linh,
Tối phạ Dương Đà Hỏa Linh.
Cự hóa cát tú phú quý,
Đồng hung dã bất xương vinh.
Khôi Việt giáp củng phát đạt,
Nhất sinh cận quý công danh.
Cục trung tối hiềm Không Kiếp,
Chư tinh bất khả đồng cung.
(Thiên kim đoán quyết, mạc tiết ngu nhân).

[Thích nghĩa]

Mệnh tọa khố mộ thì cát,
Phú quý trước sau được hanh thông.
Cơ, Nguyệt, Lương, Đồng phúc thọ,
Nhật, Nguyệt, Tả, Hữu, Trường sinh.
Gặp sát thì nên biết tiến thoái,
Vũ, Phá cát hóa thì vẻ vang.
Tham, Trinh nhập viên thì tính xấu,
Xương, Khúc nhập miếu chủ đỗ đạt.
Lộc tồn đến đâu cũng hiển ứng
Kỵ nhất Dương, Đà với Hỏa, Linh.
Cự hóa cát tú thì phú quý,
Đồng hung cũng khó được vinh xương.
Khôi, Việt giáp củng thì phát đạt,
Một đời gần quý hưởng công danh.
Trong cục hiềm nhất gặp Không, Kiếp,
Các sao chớ nên đồng cung.
(Thiên kim yếu quyết, chớ tiết lộ cho kẻ ngu muội)

(Thiên tinh đẩu số điển phạm – Vũ Đức Huỳnh)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button