Tử vi

Bản chất của Quang Quý, Phụ Cáo và Thai Toạ

+ Ân Quang Thiên Quý được an từ Văn Xương và Văn Khúc, Quang Quý hầu hết các sách tử vi lưu hành cho rằng chỉ có ý nghĩa tốt mà chưa thấy tác giả nào nói nó xấu cả. thực tế bất kỳ một sao nào cũng có tốt có xấu, vấn đề là khi nào nó tốt và khi nào nó xấu mới là quan trọng. Quang Quý được an từ Xương Khúc, mà Văn Xương có thể hoá hung như “Linh Xương Đà Vũ tự ải đầu hà” mà nhất là khi Văn Xương hoá kỵ nữa thì lại rất hung, mà Ân Quang được an theo Văn Xương chẳng lẽ lại không bị ảnh hưởng chút nào? điều này liệu có đúng? trong trường hợp Linh xương Đà Vũ thì Ân Quang có hiệu lực như thế nào? cứu giải được không hay phụ thêm cho phần xấu của nó? đây chính là câu hỏi mở để nghiên cứu. Tương tự Ân Quang là Thiên Quý an từ Văn Khúc, tuổi Kỷ Văn Khúc hoá kỵ chẳng thể nói là tốt, nhất là khi đồng cung cùng Phá Quân ở Dần là khá xấu, vậy Thiên Quý cũng tốt mà không ảnh hưởng gì? đây là điều mà cần thiết để những người học tử vi cần phải nắm bắt và nghiệm lý.

Theo các sách từ xưa tới giờ thì Ân Quang Thiên Quý chủ về được Thần linh che chở, khi khó khăn được quý nhân giúp đỡ, như đang bị bệnh thì gặp được thầy thuốc. Nghĩa là dễ có quý nhân, khó khăn hoạn nạn sẽ vượt qua. nếu hạn đang tốt thì tốt thêm.

+ Thai Phụ – Phong Cáo là bộ sao cũng an theo Xương Khúc, mang đặc điểm nổi bật của Xương Khúc là chủ về học hành, ưa bằng sắc, háo danh, cho nên Thai phụ phong cáo rất ưa Nhật Nguyệt hay Cơ Nguyệt Đồng Lương chủ về khoa danh tốt, học hành thi cử thuận lợi nhưng không có ý nghĩa về công danh hay tài lộc, cho nên gặp Phụ Cáo cần phải xem chúng liên kết với Cách cục nào để hỗ trợ, bộ Phụ Cáo này chỉ có ý nghĩa khi chúng đi cùng nhau và làm tăng thêm khoa danh cho cách Nhật Nguyệt hay Cơ Nguyệt Đồng Lương, ngược lại đi cùng Sát Phá Tham thì không có tác dụng gì, làm vướng tay chân thêm cho Sát Phá Tham.

Bạn đang xem: Bản chất của Quang Quý, Phụ Cáo và Thai Toạ

+ Tam Thai – Bát Toạ, bộ Thai Toạ được an theo Tả phù, Hữu Bật mà vốn dĩ Tả Hữu chỉ là trợ tinh, Tả Hữu có tốt có xấu thì không có lý nào Thai Toạ lại chỉ có tốt, Tả Hữu khi đi cùng cách xấu thì xấu thêm mà chẳng có hiệu lực hoá giải thì liệu Thai Toạ an từ Tả Hữu có thật sự bổ sung được khuyết điểm của Tả Hữu khi gặp cách xấu? thực ra câu hỏi này thì không dễ trả lời nhưng ta có thể hình dung Thai Toạ có một sức ì khá lớn, cho nên nó thường có lợi khi đóng cung Điền trạch chủ về điền sản nhiều, và hợp với Âm Dương cùng Cơ Nguyệt Đồng lương nhiều hơn. khi Tả Hữu gặp cách xấu thì Thai Toạ nó sẽ tuỳ vào hoàn cảnh mà có thể phát huy tác dụng cứu giải hay là tác hoạ thêm. ví dụ Tả Hữu đi cùng với Liêm xương kình đà chủ về tù tội thì tuỳ vào con người đó tốt hay xấu mà Thai toạ cứu giải, nếu tốt thì có hiệu lực, xấu thì xấu thêm.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bản chất của Quang Quý, Phụ Cáo và Thai Toạ

+ Ân Quang Thiên Quý được an từ Văn Xương và Văn Khúc, Quang Quý hầu hết các sách tử vi lưu hành cho rằng chỉ có ý nghĩa tốt mà chưa thấy tác giả nào nói nó xấu cả. thực tế bất kỳ một sao nào cũng có tốt có xấu, vấn đề là khi nào nó tốt và khi nào nó xấu mới là quan trọng. Quang Quý được an từ Xương Khúc, mà Văn Xương có thể hoá hung như “Linh Xương Đà Vũ tự ải đầu hà” mà nhất là khi Văn Xương hoá kỵ nữa thì lại rất hung, mà Ân Quang được an theo Văn Xương chẳng lẽ lại không bị ảnh hưởng chút nào? điều này liệu có đúng? trong trường hợp Linh xương Đà Vũ thì Ân Quang có hiệu lực như thế nào? cứu giải được không hay phụ thêm cho phần xấu của nó? đây chính là câu hỏi mở để nghiên cứu. Tương tự Ân Quang là Thiên Quý an từ Văn Khúc, tuổi Kỷ Văn Khúc hoá kỵ chẳng thể nói là tốt, nhất là khi đồng cung cùng Phá Quân ở Dần là khá xấu, vậy Thiên Quý cũng tốt mà không ảnh hưởng gì? đây là điều mà cần thiết để những người học tử vi cần phải nắm bắt và nghiệm lý.

Theo các sách từ xưa tới giờ thì Ân Quang Thiên Quý chủ về được Thần linh che chở, khi khó khăn được quý nhân giúp đỡ, như đang bị bệnh thì gặp được thầy thuốc. Nghĩa là dễ có quý nhân, khó khăn hoạn nạn sẽ vượt qua. nếu hạn đang tốt thì tốt thêm.

+ Thai Phụ – Phong Cáo là bộ sao cũng an theo Xương Khúc, mang đặc điểm nổi bật của Xương Khúc là chủ về học hành, ưa bằng sắc, háo danh, cho nên Thai phụ phong cáo rất ưa Nhật Nguyệt hay Cơ Nguyệt Đồng Lương chủ về khoa danh tốt, học hành thi cử thuận lợi nhưng không có ý nghĩa về công danh hay tài lộc, cho nên gặp Phụ Cáo cần phải xem chúng liên kết với Cách cục nào để hỗ trợ, bộ Phụ Cáo này chỉ có ý nghĩa khi chúng đi cùng nhau và làm tăng thêm khoa danh cho cách Nhật Nguyệt hay Cơ Nguyệt Đồng Lương, ngược lại đi cùng Sát Phá Tham thì không có tác dụng gì, làm vướng tay chân thêm cho Sát Phá Tham.

+ Tam Thai – Bát Toạ, bộ Thai Toạ được an theo Tả phù, Hữu Bật mà vốn dĩ Tả Hữu chỉ là trợ tinh, Tả Hữu có tốt có xấu thì không có lý nào Thai Toạ lại chỉ có tốt, Tả Hữu khi đi cùng cách xấu thì xấu thêm mà chẳng có hiệu lực hoá giải thì liệu Thai Toạ an từ Tả Hữu có thật sự bổ sung được khuyết điểm của Tả Hữu khi gặp cách xấu? thực ra câu hỏi này thì không dễ trả lời nhưng ta có thể hình dung Thai Toạ có một sức ì khá lớn, cho nên nó thường có lợi khi đóng cung Điền trạch chủ về điền sản nhiều, và hợp với Âm Dương cùng Cơ Nguyệt Đồng lương nhiều hơn. khi Tả Hữu gặp cách xấu thì Thai Toạ nó sẽ tuỳ vào hoàn cảnh mà có thể phát huy tác dụng cứu giải hay là tác hoạ thêm. ví dụ Tả Hữu đi cùng với Liêm xương kình đà chủ về tù tội thì tuỳ vào con người đó tốt hay xấu mà Thai toạ cứu giải, nếu tốt thì có hiệu lực, xấu thì xấu thêm.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button