Tử vi

Bàn về sao Phi Liêm

Phi Liêm là sao mang ý nghĩa quan trọng trong Tử Vi. Luôn ở vị trí xung chiếu với Lộc Tồn và mang ý nghĩa có phần trái ngược với sao này. Với Địa Chi thì ta có hai tổ hợp Tang Hư Khách và Tuế Hổ Phù với Tang Môn xung Bạch Hổ, Thái Tuế xung Thiên Hư và Điếu Khách xung Quan Phù. Quan trọng nhất ở đây là cặp Thái Tuế và Thiên Hư tức một bên là chữ Thái mang ý nghĩa là sự thật, cảnh thật. Một bên là chữ Hư tức cái giả, cảnh giả. Ở đây hai nhóm sao này đa phần mô tả ở tính cách rõ rệt hơn, cũng thể hiện tính chất của sự việc. Nhìn chung hai tổ hợp trên là nhóm sao cơ bản có thể nhìn bằng thực tế quan trọng ở bên ngoài cuộc sống. Với các sao an theo Thiên Can thì ta có cách cục Lộc Tướng Bệnh và Phi Thanh Phục. Ở đây đối xung là Lộc Tồn và Phi Liêm, sao Thanh Long đối xung với Bệnh Phù và Phục Binh đối xung với Tướng Quân. Như việc Tang Hư Khách đầy đủ gồm 4 sao Tang Hư Mã Khách, với Thiên Mã ở đây là sao cố định bổ trợ cách cục, mang ý nghĩa tượng trưng cho bố cục Tang Hư Khách là sự khó khăn, vất vả, nghịch cách và Thiên Mã là nghị lực.

Ở đây với nhóm sao Lộc Tướng Bệnh có Quốc Ấn là sao bổ trợ cố định. Các sao bổ trợ cho cách cục có tính chất rất mạnh, vì mang tính ổn định cho toàn cục. Xét về cách cục Thanh Phi Phục. Với sao Phi Liêm thì đây là ngôi sao ít được biểu hiện tính chất trong tử vi, cũng như việc vòng Trường Sinh quan trọng nhất của lá số cũng không được hiểu rõ đúng tính chất. Sao Phi Liêm cũng quan trọng như Lộc Tồn. Bố cục của Thanh Phi Phục là một tính cách đặc trưng của nhóm người trong xã hội. Phân theo Thiên Can gồm bốn hạng người do bố cục Kình Hao, Đà Hao, Lộc Tướng Bệnh và Thanh Phi Phục. Ở đây thì Phi Liêm có phần mang tính chất chuyển động, linh hoạt trong khi nhóm đối cung mang tính ổn định cao. Sao Phi Liêm là ngôi sao chủ hành vi nhanh chóng, thời cơ, cũng là ngôi sao dễ làm những việc sai trái. Phi Liêm là phân tán trong khi Lộc Tồn là tích trữ. Khi xét tới sao Phi Liêm nhấn mạnh ở tính chất chớp nhoáng và thực hiện các hành vi trái với quy định. Những việc như lách luật hay lợi dụng sơ hở của đối phương là bộ Thanh Phi Phục, không phải ý nghĩa của Phi Liêm đều là trái đạo đức, nhiều trường hợp Phi Liêm và Bác Sĩ xung chiếu nhau là hai quan điểm trái ngược nhau, bên này luận bên kia sai không phân biệt được.

Như nhiều trường hợp khó có thể phân đúng sai, đặc biệt trong chiến tranh cũng chính là bộ Thanh Phi Phục bên thắng có quyền viết lại toàn bộ lịch sử, bên thất bại sẽ bị tiếng xấu là cách Lộc Ấn Bệnh. Vì vậy với Thanh Phi Phục tốt là linh hoạt, không chiếu vào luật cứng nhắc mà làm. Sao Phi Liêm khi tốt là thiết lập nên cái đúng mới, loại bỏ những điều sai trái. Tuy nhiên sao Phi Liêm rất khó đắc cách khi mệnh tạo ở vị trí này. Do Phi Liêm có tính chất chia rẽ, cùng mang ý nghĩa thị phi ảnh hưởng tới các bố cục Chính Tinh ổn định. Với cách Thanh Phi Phục tốt với cách cục chuyển động, đặc biệt với bố cục bế tắc, rối loạn là đắc cách. Chữ đắc cách và phá cách khi luận khiến toàn bộ cánh cục mang ý nghĩa tốt đẹp hay xấu. Khi luận tử vi nếu cần thiết ngắn gọn nhất khi đánh giá bố cục thì chỉ cần hai chữ này.

Bạn đang xem: Bàn về sao Phi Liêm

Nhóm sao Sát Phá Tham đơn thủ hay giao hội với Tử Vũ Liêm và Cự Nhật hay Cự Cơ Đồng ưa gặp Thanh Phi Phục. Sao Phi Liêm do tính chất nhạy bén khi xét riêng hỉ khi có Thiên Cơ, Thất Sát, Tham Lang đồng cung. Ở đây sao Phi Liêm an theo Thiên Can, rất cần được trợ cách bởi trợ tinh và các sao an theo Địa Chi. Cần gặp cách Phượng Khốc hình thành bộ Phi Phượng khiến tính thị phi trở thành ngưỡng mộ, cũng mang sự ủng hộ của quần chúng về phía của Phi Liêm khi xung đột của hai nhóm sao. Vì vậy Phi Liêm tại đây mang ý nghĩa hay. Trường hợp được Tả Hữu giao hội được trợ lực, cũng là cách nắm bắt thời cơ để thành công. Với Khôi Việt ngộ Phi Liêm ở đây bán cát bán hung. Ở đây cần tránh các Sát Tinh vì chứa cách Phi Việt trong bộ Phi Việt Linh Hình. Sao Phi Liêm thủ mệnh tuy khó biến đổi theo chiều hướng cực đoan, tuy nhiên cũng khó đắc cách vì tính chất của sao này cần thiết phải táo bạo và lợi dụng thời cơ, nhanh nhạy. Sao Phi Liêm gặp nhiều trường hợp trái pháp luật, đặc biệt khi gặp Kỵ Hình, bố cục này phức tạp khi luận trợ cách vì liên quan nhiều tới khí hình của mệnh tạo.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bàn về sao Phi Liêm

Phi Liêm là sao mang ý nghĩa quan trọng trong Tử Vi. Luôn ở vị trí xung chiếu với Lộc Tồn và mang ý nghĩa có phần trái ngược với sao này. Với Địa Chi thì ta có hai tổ hợp Tang Hư Khách và Tuế Hổ Phù với Tang Môn xung Bạch Hổ, Thái Tuế xung Thiên Hư và Điếu Khách xung Quan Phù. Quan trọng nhất ở đây là cặp Thái Tuế và Thiên Hư tức một bên là chữ Thái mang ý nghĩa là sự thật, cảnh thật. Một bên là chữ Hư tức cái giả, cảnh giả. Ở đây hai nhóm sao này đa phần mô tả ở tính cách rõ rệt hơn, cũng thể hiện tính chất của sự việc. Nhìn chung hai tổ hợp trên là nhóm sao cơ bản có thể nhìn bằng thực tế quan trọng ở bên ngoài cuộc sống. Với các sao an theo Thiên Can thì ta có cách cục Lộc Tướng Bệnh và Phi Thanh Phục. Ở đây đối xung là Lộc Tồn và Phi Liêm, sao Thanh Long đối xung với Bệnh Phù và Phục Binh đối xung với Tướng Quân. Như việc Tang Hư Khách đầy đủ gồm 4 sao Tang Hư Mã Khách, với Thiên Mã ở đây là sao cố định bổ trợ cách cục, mang ý nghĩa tượng trưng cho bố cục Tang Hư Khách là sự khó khăn, vất vả, nghịch cách và Thiên Mã là nghị lực.

Ở đây với nhóm sao Lộc Tướng Bệnh có Quốc Ấn là sao bổ trợ cố định. Các sao bổ trợ cho cách cục có tính chất rất mạnh, vì mang tính ổn định cho toàn cục. Xét về cách cục Thanh Phi Phục. Với sao Phi Liêm thì đây là ngôi sao ít được biểu hiện tính chất trong tử vi, cũng như việc vòng Trường Sinh quan trọng nhất của lá số cũng không được hiểu rõ đúng tính chất. Sao Phi Liêm cũng quan trọng như Lộc Tồn. Bố cục của Thanh Phi Phục là một tính cách đặc trưng của nhóm người trong xã hội. Phân theo Thiên Can gồm bốn hạng người do bố cục Kình Hao, Đà Hao, Lộc Tướng Bệnh và Thanh Phi Phục. Ở đây thì Phi Liêm có phần mang tính chất chuyển động, linh hoạt trong khi nhóm đối cung mang tính ổn định cao. Sao Phi Liêm là ngôi sao chủ hành vi nhanh chóng, thời cơ, cũng là ngôi sao dễ làm những việc sai trái. Phi Liêm là phân tán trong khi Lộc Tồn là tích trữ. Khi xét tới sao Phi Liêm nhấn mạnh ở tính chất chớp nhoáng và thực hiện các hành vi trái với quy định. Những việc như lách luật hay lợi dụng sơ hở của đối phương là bộ Thanh Phi Phục, không phải ý nghĩa của Phi Liêm đều là trái đạo đức, nhiều trường hợp Phi Liêm và Bác Sĩ xung chiếu nhau là hai quan điểm trái ngược nhau, bên này luận bên kia sai không phân biệt được.

Như nhiều trường hợp khó có thể phân đúng sai, đặc biệt trong chiến tranh cũng chính là bộ Thanh Phi Phục bên thắng có quyền viết lại toàn bộ lịch sử, bên thất bại sẽ bị tiếng xấu là cách Lộc Ấn Bệnh. Vì vậy với Thanh Phi Phục tốt là linh hoạt, không chiếu vào luật cứng nhắc mà làm. Sao Phi Liêm khi tốt là thiết lập nên cái đúng mới, loại bỏ những điều sai trái. Tuy nhiên sao Phi Liêm rất khó đắc cách khi mệnh tạo ở vị trí này. Do Phi Liêm có tính chất chia rẽ, cùng mang ý nghĩa thị phi ảnh hưởng tới các bố cục Chính Tinh ổn định. Với cách Thanh Phi Phục tốt với cách cục chuyển động, đặc biệt với bố cục bế tắc, rối loạn là đắc cách. Chữ đắc cách và phá cách khi luận khiến toàn bộ cánh cục mang ý nghĩa tốt đẹp hay xấu. Khi luận tử vi nếu cần thiết ngắn gọn nhất khi đánh giá bố cục thì chỉ cần hai chữ này.

Nhóm sao Sát Phá Tham đơn thủ hay giao hội với Tử Vũ Liêm và Cự Nhật hay Cự Cơ Đồng ưa gặp Thanh Phi Phục. Sao Phi Liêm do tính chất nhạy bén khi xét riêng hỉ khi có Thiên Cơ, Thất Sát, Tham Lang đồng cung. Ở đây sao Phi Liêm an theo Thiên Can, rất cần được trợ cách bởi trợ tinh và các sao an theo Địa Chi. Cần gặp cách Phượng Khốc hình thành bộ Phi Phượng khiến tính thị phi trở thành ngưỡng mộ, cũng mang sự ủng hộ của quần chúng về phía của Phi Liêm khi xung đột của hai nhóm sao. Vì vậy Phi Liêm tại đây mang ý nghĩa hay. Trường hợp được Tả Hữu giao hội được trợ lực, cũng là cách nắm bắt thời cơ để thành công. Với Khôi Việt ngộ Phi Liêm ở đây bán cát bán hung. Ở đây cần tránh các Sát Tinh vì chứa cách Phi Việt trong bộ Phi Việt Linh Hình. Sao Phi Liêm thủ mệnh tuy khó biến đổi theo chiều hướng cực đoan, tuy nhiên cũng khó đắc cách vì tính chất của sao này cần thiết phải táo bạo và lợi dụng thời cơ, nhanh nhạy. Sao Phi Liêm gặp nhiều trường hợp trái pháp luật, đặc biệt khi gặp Kỵ Hình, bố cục này phức tạp khi luận trợ cách vì liên quan nhiều tới khí hình của mệnh tạo.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button