Tử vi

Bàn về Triệt Lộ Không Vong

Bàn về Triệt Lộ không Vong

Ta thường gọi là sao Triệt, sách có ghi Triệt Lộ Không Vong thuộc Không Diệu, có tính chất của Không Vong và bản chất Triệt Lộ chủ cắt đứt, ngăn chặn. Bộ Tuần Triệt chắn giữa hai cung cho thấy sức tác động rất lớn của hai sao này. Có một số quan điểm cho rằng Tuần Trung Không Vong và Triệt Lộ Không Vong không phải là sao, việc này không bàn luận đến tại bài viết này mà người viết quan tâm tới tác động của Tuần Triệt tới lá số Tử Vi. Triệt an theo Thiên Can được đặt trên Địa Bàn, tác dụng hiển hiện, mạnh hơn các bàng tinh khác, có tác dụng ngăn cách giữa các cung khác trong tam hợp khiến tổ hợp Chính Tinh gián đoạn, biến đổi tính chất. Thường có câu ” Tam phương xung sát nhất hạnh Triệt nhi khả bằng”. Nếu ở tam hợp và xung chiếu có Sát Tinh gặp Triệt tại bản cung đều không thể tác họa.

“PHÚC TẠI KHẢM CUNG TRIỆT TUẦN TỬ KIẾP ĐỒNG ÂM XÂM NHẬP HỮU HỌC VÔ LƯƠNG YÊU BẦN CHI CÁCH “.

Bạn đang xem: Bàn về Triệt Lộ Không Vong

Cung Phúc Đức cư tại cung Tí, có Triệt Tuần và Địa Kiếp, vị trí Tử thêm Đồng Âm thuộc cách có học vấn nhưng bất lương phải gặp cách không bần thì yểu. Cách này cung Phúc kỵ gặp Triệt Tuần. Triệt an tại bất kỳ cung nào lấy tính chất của Triệt gắn với bản cung của lá số và mang ý nghĩa với bản cung. Như cách Triệt tại cung Phúc Đức. Cung Phúc rất kỳ gặp Triệt hình thành bộ Phúc Triệt mang ý nghĩa loại trừ sự che chở, may mắn. Cũng có cách Tài Triệt tức hoặc luận giải việc Tài Sản lộ ra, hoặc thuộc các không quan trọng việc của cải, tài lộc. Triệt là sự trừ bỏ, trừ khử, mang tính chất lộ do bị triệt phá.

“MỆNH TRIỆT THÂN TUẦN TU CẦN VÔ HỮU CHÍNH TINH VÃN NIÊN VẠN SỰ HÒAN THÀNH KHẢ ĐÃI “.

Mệnh có Triệt tại bản cung. Cung Thân có Tuần tọa thủ cần thiết không có Chính Tinh tọa thủ thì về già hoàn thành. Triệt và Tuần tính chất hoàn toàn khác nhau.

“TRIỆT TUẦN ÁN NGỮ MỆNH ĐIỀN TƯ CƠ CHA MẸ KHÔNG TRIỀN ĐẾN CHO”

Cách Triệt Tuần tại Mệnh và Điền thì cơ đồ của cha mẹ không truyền tới. Cách này nghiện lí không chính xác. Ngay cả việc Mệnh có Triệt, cung Điền Trạch có Tuần luận không hợp lí.

“TUẦN TRIỆT BẤT KHẢ NGỘ LỘC TỒN TƯ CƠ PHÁ HOẠI”.

Sao Lộc Tồn găp Tuần Triệt là cách tư cơ phá hoại, khó có thể tích lũy, dành dụm. Thực chất các câu phú trên đa phần luận về tính Không Vong của bộ Tuần Triệt. Về đặc tính của hai sao này chỉ một vài câu phú đưa ra cách cục. Triệt có tính chất ngăn chặn, triệt phá. Tuần có tính chất bao boc, tuần hoàn

Hai sao này khiến Chính Tinh thay đổi tính chất rất lớn. Với cách Cơ Nguyệt Đồng Lương gặp cách Triệt Tuần khá tốt đẹp.

“SÁT TINH BẠI DIỆU TUẦN TRIỆT CƯ LAI BẤT CẬP A HÀNH NAN PHÙNG TAI ÁCH VẬN LAI”.

Cách Sát Tinh có Bại Diệu gặp Tuần Triệt thuộc cách không thể tác họa do tính chất của hai sao này. Triệt Lộ khi luận đoán cần chú đến tính chất bản chất là ngăn cản. Hai sao này thích hợp với bộ Cơ Nguyệt Dồng Lương, Triệt kỵ các phối hợp mang tính xấu như Hóa Kỵ tính cản trở lớn. Triệt đi với Chính Tinh khiến bộc lộ tính chất ra bên ngoài. Như Tử Vi và Thiên Phủ nếu gặp Triệt xấu vì Tử Vi là lý tưởng, hành động. Thiên Phủ là sao che giấu, chứa đựng, kho. Các sao có tính động và tính ẩn không nên gặp Triệt.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bàn về Triệt Lộ Không Vong

Bàn về Triệt Lộ không Vong

Ta thường gọi là sao Triệt, sách có ghi Triệt Lộ Không Vong thuộc Không Diệu, có tính chất của Không Vong và bản chất Triệt Lộ chủ cắt đứt, ngăn chặn. Bộ Tuần Triệt chắn giữa hai cung cho thấy sức tác động rất lớn của hai sao này. Có một số quan điểm cho rằng Tuần Trung Không Vong và Triệt Lộ Không Vong không phải là sao, việc này không bàn luận đến tại bài viết này mà người viết quan tâm tới tác động của Tuần Triệt tới lá số Tử Vi. Triệt an theo Thiên Can được đặt trên Địa Bàn, tác dụng hiển hiện, mạnh hơn các bàng tinh khác, có tác dụng ngăn cách giữa các cung khác trong tam hợp khiến tổ hợp Chính Tinh gián đoạn, biến đổi tính chất. Thường có câu ” Tam phương xung sát nhất hạnh Triệt nhi khả bằng”. Nếu ở tam hợp và xung chiếu có Sát Tinh gặp Triệt tại bản cung đều không thể tác họa.

“PHÚC TẠI KHẢM CUNG TRIỆT TUẦN TỬ KIẾP ĐỒNG ÂM XÂM NHẬP HỮU HỌC VÔ LƯƠNG YÊU BẦN CHI CÁCH “.

Cung Phúc Đức cư tại cung Tí, có Triệt Tuần và Địa Kiếp, vị trí Tử thêm Đồng Âm thuộc cách có học vấn nhưng bất lương phải gặp cách không bần thì yểu. Cách này cung Phúc kỵ gặp Triệt Tuần. Triệt an tại bất kỳ cung nào lấy tính chất của Triệt gắn với bản cung của lá số và mang ý nghĩa với bản cung. Như cách Triệt tại cung Phúc Đức. Cung Phúc rất kỳ gặp Triệt hình thành bộ Phúc Triệt mang ý nghĩa loại trừ sự che chở, may mắn. Cũng có cách Tài Triệt tức hoặc luận giải việc Tài Sản lộ ra, hoặc thuộc các không quan trọng việc của cải, tài lộc. Triệt là sự trừ bỏ, trừ khử, mang tính chất lộ do bị triệt phá.

“MỆNH TRIỆT THÂN TUẦN TU CẦN VÔ HỮU CHÍNH TINH VÃN NIÊN VẠN SỰ HÒAN THÀNH KHẢ ĐÃI “.

Mệnh có Triệt tại bản cung. Cung Thân có Tuần tọa thủ cần thiết không có Chính Tinh tọa thủ thì về già hoàn thành. Triệt và Tuần tính chất hoàn toàn khác nhau.

“TRIỆT TUẦN ÁN NGỮ MỆNH ĐIỀN TƯ CƠ CHA MẸ KHÔNG TRIỀN ĐẾN CHO”

Cách Triệt Tuần tại Mệnh và Điền thì cơ đồ của cha mẹ không truyền tới. Cách này nghiện lí không chính xác. Ngay cả việc Mệnh có Triệt, cung Điền Trạch có Tuần luận không hợp lí.

“TUẦN TRIỆT BẤT KHẢ NGỘ LỘC TỒN TƯ CƠ PHÁ HOẠI”.

Sao Lộc Tồn găp Tuần Triệt là cách tư cơ phá hoại, khó có thể tích lũy, dành dụm. Thực chất các câu phú trên đa phần luận về tính Không Vong của bộ Tuần Triệt. Về đặc tính của hai sao này chỉ một vài câu phú đưa ra cách cục. Triệt có tính chất ngăn chặn, triệt phá. Tuần có tính chất bao boc, tuần hoàn

Hai sao này khiến Chính Tinh thay đổi tính chất rất lớn. Với cách Cơ Nguyệt Đồng Lương gặp cách Triệt Tuần khá tốt đẹp.

“SÁT TINH BẠI DIỆU TUẦN TRIỆT CƯ LAI BẤT CẬP A HÀNH NAN PHÙNG TAI ÁCH VẬN LAI”.

Cách Sát Tinh có Bại Diệu gặp Tuần Triệt thuộc cách không thể tác họa do tính chất của hai sao này. Triệt Lộ khi luận đoán cần chú đến tính chất bản chất là ngăn cản. Hai sao này thích hợp với bộ Cơ Nguyệt Dồng Lương, Triệt kỵ các phối hợp mang tính xấu như Hóa Kỵ tính cản trở lớn. Triệt đi với Chính Tinh khiến bộc lộ tính chất ra bên ngoài. Như Tử Vi và Thiên Phủ nếu gặp Triệt xấu vì Tử Vi là lý tưởng, hành động. Thiên Phủ là sao che giấu, chứa đựng, kho. Các sao có tính động và tính ẩn không nên gặp Triệt.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button