Tử vi

Bàn về tuần và triệt (Minhgiac)

Tuần triệt vốn dĩ sẽ luôn luôn xuất hiện từ 2 cung đến 4 cung trong lá số một cách hiển nhiên và vĩnh viễn. đôi lúc nó mang lại tích cực nhưng cũng mang lại sự tiêu cực cho bất cứ lá số nào! tùy theo cái dụng của lá số!

Tuần thì theo mẹ giáp, triệt thì theo mẹ can niên, can niên thì theo mẹ tuần giáp. kẻ nói rằng tuần triệt là nơi nhâm quý thì dừng không thể vượt qua nên mới có tuần triệt đúng là tuy duy của kẻ tối tăm, một tư duy dập khuân và chết chóc vì thế luôn đi theo cái ăn sẵn cái có rồi và không thể nảy nở thêm gì trong cách suy nghĩ nữa nên nó là tuy chết chóc vậy. vì bất cứ một can gì, một chi gì thì cuộc thuộc vào 10 can, 12 chi và lục thập hoa giáp chứ gì? và bất cứ chi gì, can gì chẳng phải là đơn vị biểu lý cho lịch pháp ư? và ngồn gốc của nó phải đi tìm lịch pháp. mà lich pháp thì là chu kỳ của nhật nguyệt vậy! vậy tuần triệt là biểu lý của hậu tức thời gian, thời vị ( thái âm thái dương) và biểu lý của chất tức âm dương (ngũ hành). và nếu không có tuần triệt thì lấy cái gì để mà tuần hoàn đây? ví như không có vị trí của tuyệt thai dưỡng thì nếu đâu ra vị trí của tràng sinh vậy?

trời đất từ cõi vô cực thái hư rồi mới sinh thái cực lưỡng nhi là bởi từ cái không ……> cái có……>cái không cứ tuần hoàn vô tận bất diệt là vì có đức cho đi, co đức hy sinh cho vạn vật không. nên dương đấy tuy được rồi mất ( biến âm) là hư, âm ấy tuy mất nhưng được( biến dương) là thực!

Bạn đang xem: Bàn về tuần và triệt (Minhgiac)

Quy tắc tiếp theo là trời 1 đất 2….trời 9 đất 10! mà tuần triệt luôn luôn ở vị trí 11 tức là 1 và 12 tức là 2 vậy chẳng phải quy về với đạo (phục tề chi nguyên) với chính thể ư? nên dù có tuần hay triệt cũng chẳng có gì buồn mới chẳng vui cả. cũng chẳng sợ mới chẳng kinh gì cả. có buông tay ra mới lắm được lại, có cho đi mới nhận được lại, có thấp trũng mới được đầy tràn, có hư vô mới chứa được tất cả!

Trên 360 độ, 12 cung vị thì tuần triệt cũng chỉ làm chủ một phương vị, một bản cung nào đó chứ không thể đánh tan nát hết mọi của lá số được. dù ít hay nhiều tất cả những người học và biết số đều gờm hai anh này, cát chẳng cát hung chẳng hung không biết đâu mà luận. làm người mê mẩn, hoang moang, sợ sệt! nên ngày đêm cặm cụi tìm hiểu các tài liệu liên quan đến chúng kẻ thì nghĩ rằng bị phá cách thì buồn thảm, kẻ đọc được phải cách thì tự sướng! ôi đúng là thảm họa. và hết đời này đến đời kia, hết bố hàn lâm đến cụ cửu lưu thuật sĩ kia cứ nói và cứ viết chẳng biết đâu mà lần.

Theo nghĩa trần tục của tuần triệt thì được hiểu như:

Triệt là chặt là trảm và gãy và cách ngăn, gián đoạn giữa bản cung và bản cung tiếp giáp nên dẫn đến nhiều điều chắc chở, đổ vỡ cho một lá số, một cung nào đó bất kỳ

tuần thì có nghĩa là bao phủ, bao vậy, bao che, che đậy, giam hãm không cho bản cũng được tiếp xúc, tiếp ứng với các cung hợp chiếu tạo nên sự cản trở, thiếu sự trợ giúp, viện trợ, cơ hội để phát huy được sở trường cũng như sở đoản mà dẫn đến danh lộc. mệnh số bị triết giảm.

Theo định nghĩa của riêng tôi thì tôi cho rằng: tuần triệt là thời vị ( hậu) cô hư là cái chưa đến, cái đã qua nên âm dương (chất) thay đổi mà sự việc không còn như bản thể!

Triệt là hư: hư tức hư không, hư hoại, hư hỏng! nên cần sửa tức sửa bản thân, sửa tâm tính!

tuần là cô: cô không, cô quạnh, cô đơn, cô lập! nên cần tu tâm, dưỡng tính!

Từ tính cô hư sẽ dẫn đến 1 hoặc trong các lý tính hạng người sau:

– Tính gấp rút người có tuần triệt thường bản tính trong lòng rất rất nóng lòng, không có tính kiên trì, kiên nhẫn, thích ẳn sổi . hãng người này thì thường hay tự phụ, nóng nảy, hối hả, ngang tàng dẫn đến hay bị thất bại danh tài tình sớm thời nên lao đao, vất vả, thay đổi với cơ số lớn!

– Hạng người thứ hai là quá cẩn thận, trung lập, ba phải,chần trừ, so đo, tính toán, cầu toàn. nên sự việc khó khoáng đạt, luôn bó hẹp, do dự nên thời cơ và quyết định luôn không đúng thời cơ, lúc làm không làm, lúc quyết không quyết, lúc học không học…vv.. dẫn cái bất mãn, cái thất bại, day dứt. mất lòng và sự nghi kỵ nên khó có cơ hội cũng như sự trợ giúp về sau!

– Hạng người thứ ba do bị tác động từ vĩ mô như thời thế đại cục đây là hàng người bị tac động bởi hoàn toàn do biến cố đại cục , thời thế, do yếu tố chủ quan từ ngoại lai tác động vào chứ không do bản thân! dẫn đến sự việc bị tác động, bị đứt đoạn một cách không ngờ, không liên lụy một cách không kiểm soát được!

– Hạng người tiên trở hậu sẽ thành đối với tuần triệt thì tốt nhất là sớm thời vất vả thất bại thì sau sẽ tốt hơn rất nhiều! hãng người sau vẫn có thể thành công lớn không có gì phải lo sợ!

– Hạng người sớm thời vẫn được hưởng an nhàn sung sướng, không gặp biến cố ắt sau này sẽ tự phá bại. hạng người là xấu hơn hạng trên.

– Hạng người sớm thời không có biêt cố gì, ổn tốt sẽ chết non vào trung tuần. 

Triệt tác động mệnh hơn tuần là vì dựa vào chu kỳ mặt trăng với chu kỳ và khoảng cách ngắn, nhanh nên khi cung có triệt thường biến động do thái âm tương tác mạnh và nhanh hơn dẫn đến nội thể bản cung hay tinh đẩu cũng dễ bị tác động và ảnh hưởng nhanh nên luận là hư có nghĩa là không toàn vẹn, không trọn vẹn, không thành công đến cùng, không đến đích, dang dở tùy theo cục số, tùy theo cách cục chứ không hẳn là không thành đạt, không giàu có, không sung sướng do thái âm triết giảm dẫn đến hậu bị thây đổi! ví như lá số của cụ H. C.M vậy tuy thành công, nhưng vất vả vẫn chưa hoàn sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước nam và bắc vậy, như ông vua bảo đại vẫn là vua vẫn là hoàng gia nhưng là bù nhìn và bị phế truất vậy!

Tuần đương nhiên với chu kỳ quỹ đạo lâu hơn. chú ý rằng cách lập số luôn lấy trái đất là trung tâm và ngũ tinh thất diệu luôn là tinh đẩu tác hóa mà thành cục số rồi các tinh đẩu khác xạ chiếu mà tác động nên nhân mệnh vậy! thì tuần sẽ hưởng nhẹ hơn là vì vậy. nhưng khi mệnh cung có tuần thì thường sự dồi dào, và nghị lực của sao tuần không được viên mãn do thái dương bị triết giảm dẫn đến chất bị thay đổi! 

Tuần triệt tác âm dương rồi, âm dương tác thay đổi thì ngũ hành sinh khắc vậy! xét trên 12 cung thì chẳng đâu thoát được lý âm dương ngũ hành cả! nên tuần triệt không có định nghĩa là hành kim hay hành hỏa. vì tính là không lý là cô và hư nên đứng ở đâu tác âm dương ngũ hành ở đó! nên tuần triệt sẽ mang hành của cung nó đứng vậy! tức dần mão thì tuần triệt mộc hành, tỵ ngọ hỏa hành, thân dậu kim hành, hợi tý thì thủy hành còn 4 cung thìn tuất sửu mùi thì khác chút! tại thìn thì mang hành thổ đới thủy, tại mùi thì hành thổ đới mộc, tại tuất thì hành thổ đới hỏa, tại sửu thì hành thổ đới kim theo đúng lý luận của tứ tướng. 

Hỏi tại sao lại màng hành này đới kia? và được đới là gì? trả lời rằng đới là tính lưỡng tính có tàng một hành nào đó ví như thổ đới kim là 7 phần thổ và 3 kim nên gọi là thổ đới kim vậy!

Khi phân biệt đến hành của sao thì lại biết luận theo nguyên tắc tính không lý cô hư như sau:

lưỡng kim kim khuyết

lưỡng mộc mộc chiết

lưỡng thủy thủy kiệt

lưỡng hỏa hỏa kiệt

lưỡng thổ thỏ liệt!

Dựa vào các thế đứng của cung và sao để thấy được sự tốt xấu thực sự của vị tuần triệt vậy, chứ không phải lúc nào cũng xấu, hay tốt cả!

Thế nào là tuần triệt tác âm dương?

Trả lời trời đất tự xoay vần âm dương thay đổi mà xuân hạ thu đông cứ tuần tự tuần hoàn dẫn đến sự ra đời của lịch pháp. hay nói cách lịch pháp là biểu lý sự biến đổi biến đổi của âm dương vậy. mà âm dương được biểu lý qua tứ tượng, tứ thời vậy, tứ thời lại được biểu lý qua 24 tiết khí vậy mà tiết khí lại được biểu hiệu qua 24 kinh độ + 12 vĩ độ = 36 = 4×9= 12×3 = 36 thiên cương = 36 tú liệt vậy. nên tuàn triệt ra đời là do chuyển hóa có tứ tượng, tứ thời, lịch pháp vậy cái thiếu và cái đủ có nó thể hiện sự sai lệch thời gian mà mới có năm tháng nhuận là vì thế. từ xuân đến hạ mà có tuần triệt ở đó, từ hạ đến thu mà có tuần triệt ở đó, từ thu đến đông mà có tuần triệt ở đó, từ đông đến xuân lại có tuần triệt ở đó! 

Thế nào là thời vị xuất bản không?

Thời vì xuất bản không là nơi thái tuế tôn thần ngự trị. tức là nơi mà thời vị đã đến không còn cái không tức không còn tuần triệt. nên bản cung mà có thái tếu đứng thì không luận tuần triệt, khi vận hạn đến thái tuế lâm bản cung, hoặc thái tuế hạn đến bản cung thì thời vị đến không thiếu không hụt không thừa ! nên bất đã gặp thái tếu thì không tuần triệt vậy!

Tuần triệt chủ một phương hay một cung nên tam tài vận động mà tuần triệt được hóa giải hoặc xuất thời là 3 vòng trường sinh, thái tuế, lộc tồn. nơi vận động là nguồn gốc của cát hung biến hóa vậy. nên cung có tuần triệt thì chưa có tứ hóa do vậy tứ hóa tại nơi có tuần triệt chưa hóa, nhưng khi có thái tuế, hoặc có tếu hạn, hoặc hết tuần con giáp thì mới tính tứ hóa. ví như tuổi ất sửu thuộc tuần giáp tý mặc dù bản mạnh hay cung bất kỳ có hóa mà hóa đó nằm trong tuần triệt thì phải đợi đến niên hạn của tuần của giáp thân chở đi thì cái sự hóa mới thành, mới có và được là tứ hóa! hoặc bản cung có thái tếu, hoặc tếu hạn đến cung đó thì có sự hóa vậy! nên hành của cung là hành của tuần triệt, cung lại tàng can (khác với can cung của ngũ hổ độn) và phải biết phân biệt sao gì thuộc can gì ví dụ sao thiên lương là cân mậu, sao cự môn là can kỷ, sao thiên đồng là can nhâm…,,, phối kết hợp với tuần triệt can tàng và can ngũ hổ độn lẫn sao nhất quyết sẽ thấy sự thuận hợp khác lẫn nhau mà lấy được độ số của lá số vậy!

————————————————-

trước hết bạn phải hiểu các học thuyết âm dương đã thì sẽ trả lời được điều đó. trời đất vạn vật biến đổi không ngừng. một cái cây non không thể tự nhiên có hoa có quả được nó cần thời và các điều kiện cần và đủ mới có thể như vậy, vận mệnh con người cũng chẳng khắc gì. tứ hóa cũng thế nó cũng cần như vậy hơn nữa nó là biểu hiện của tứ thời, tứ tượng lên càng lệ thuộc vào âm dương trời đất. tứ hóa ứng với 4 số tiên thiên của hà đồ là số 1-6 ứng với hóa kỵ, 3-8 ứng với hóa khoa,4-9 ứng với hóa lộc, 2-7 ứng với hóa quyền.

tiếp đến bạn phải hiểu tiếp : 1 sinh 2. 2 sinh 4 là gì đã? bạn thể hiểu rằng 1 là thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi =2, 2 sinh 4 = tứ tướng

và : 1 sinh 2, 2 sinh 3, 3 sinh vạn vật là gì đã? 1, 2,3 là tam tài vậy, đủ tam tài thiên địa nhân thì dĩ nhiên có vạn vật sinh trưởng.

tiếp nữa cục số lại dựa vào ” gian Tam” và các con số ngũ hành 1, 2,3,4,5 ứng với ngũ tinh kim mộc thủy thổ hỏa vậy!

ta sẽ được con số 7= 1+2+4 ( 1 thái cực, 2 lưỡng nghi,4 tứ tượng) = con số chu vi trời đất vậy

lấy 7 – 1= 6,7-2=5,7-3=4, 7-4=3,7-5=2 từ đó mà cục số phân số âm dương và có số đại hạn như vậy, còn cách tính tử vi bằng cục số thì minhgiac đã viết từ năm ngoái rồi .

có trời ( Đại vận 1), có đất( đại vận 2) mới có tứ tượng ( có ta) được, mới có hóa rõ ràng nghĩa là tứ hóa ở đại vận đầu có hóa nhưng chỉ được 5, 7 phần thôi là vì vậy.

_ khi cung triệt và tuần viết rất rõ không giải thích thêm.

_ ý thứ 3 là trong 5 loại ngũ hành thì chỉ có kim và hỏa là có tính đặc biệt nhất ở chỗ nó dụng được tối đa cái không, cái khoảng trống của tuần triệt do đó tạo nên sự cộng hưởng đến không ngờ, lửa thì càng trống, càng có không khí càng cháy mạnh giữ dội, càng lan tỏa, tỏa sáng vậy. kim thì thì có tính truyền âm thanh, phát ánh kim nếu không có khoảng trống, không khí thì nó thì đâu có các dụng âm thanh, ánh sáng, điện từ, điện tính, từ trường như ngày nay?

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bàn về tuần và triệt (Minhgiac)

Tuần triệt vốn dĩ sẽ luôn luôn xuất hiện từ 2 cung đến 4 cung trong lá số một cách hiển nhiên và vĩnh viễn. đôi lúc nó mang lại tích cực nhưng cũng mang lại sự tiêu cực cho bất cứ lá số nào! tùy theo cái dụng của lá số!

Tuần thì theo mẹ giáp, triệt thì theo mẹ can niên, can niên thì theo mẹ tuần giáp. kẻ nói rằng tuần triệt là nơi nhâm quý thì dừng không thể vượt qua nên mới có tuần triệt đúng là tuy duy của kẻ tối tăm, một tư duy dập khuân và chết chóc vì thế luôn đi theo cái ăn sẵn cái có rồi và không thể nảy nở thêm gì trong cách suy nghĩ nữa nên nó là tuy chết chóc vậy. vì bất cứ một can gì, một chi gì thì cuộc thuộc vào 10 can, 12 chi và lục thập hoa giáp chứ gì? và bất cứ chi gì, can gì chẳng phải là đơn vị biểu lý cho lịch pháp ư? và ngồn gốc của nó phải đi tìm lịch pháp. mà lich pháp thì là chu kỳ của nhật nguyệt vậy! vậy tuần triệt là biểu lý của hậu tức thời gian, thời vị ( thái âm thái dương) và biểu lý của chất tức âm dương (ngũ hành). và nếu không có tuần triệt thì lấy cái gì để mà tuần hoàn đây? ví như không có vị trí của tuyệt thai dưỡng thì nếu đâu ra vị trí của tràng sinh vậy?

trời đất từ cõi vô cực thái hư rồi mới sinh thái cực lưỡng nhi là bởi từ cái không ……> cái có……>cái không cứ tuần hoàn vô tận bất diệt là vì có đức cho đi, co đức hy sinh cho vạn vật không. nên dương đấy tuy được rồi mất ( biến âm) là hư, âm ấy tuy mất nhưng được( biến dương) là thực!

Quy tắc tiếp theo là trời 1 đất 2….trời 9 đất 10! mà tuần triệt luôn luôn ở vị trí 11 tức là 1 và 12 tức là 2 vậy chẳng phải quy về với đạo (phục tề chi nguyên) với chính thể ư? nên dù có tuần hay triệt cũng chẳng có gì buồn mới chẳng vui cả. cũng chẳng sợ mới chẳng kinh gì cả. có buông tay ra mới lắm được lại, có cho đi mới nhận được lại, có thấp trũng mới được đầy tràn, có hư vô mới chứa được tất cả!

Trên 360 độ, 12 cung vị thì tuần triệt cũng chỉ làm chủ một phương vị, một bản cung nào đó chứ không thể đánh tan nát hết mọi của lá số được. dù ít hay nhiều tất cả những người học và biết số đều gờm hai anh này, cát chẳng cát hung chẳng hung không biết đâu mà luận. làm người mê mẩn, hoang moang, sợ sệt! nên ngày đêm cặm cụi tìm hiểu các tài liệu liên quan đến chúng kẻ thì nghĩ rằng bị phá cách thì buồn thảm, kẻ đọc được phải cách thì tự sướng! ôi đúng là thảm họa. và hết đời này đến đời kia, hết bố hàn lâm đến cụ cửu lưu thuật sĩ kia cứ nói và cứ viết chẳng biết đâu mà lần.

Theo nghĩa trần tục của tuần triệt thì được hiểu như:

Triệt là chặt là trảm và gãy và cách ngăn, gián đoạn giữa bản cung và bản cung tiếp giáp nên dẫn đến nhiều điều chắc chở, đổ vỡ cho một lá số, một cung nào đó bất kỳ

tuần thì có nghĩa là bao phủ, bao vậy, bao che, che đậy, giam hãm không cho bản cũng được tiếp xúc, tiếp ứng với các cung hợp chiếu tạo nên sự cản trở, thiếu sự trợ giúp, viện trợ, cơ hội để phát huy được sở trường cũng như sở đoản mà dẫn đến danh lộc. mệnh số bị triết giảm.

Theo định nghĩa của riêng tôi thì tôi cho rằng: tuần triệt là thời vị ( hậu) cô hư là cái chưa đến, cái đã qua nên âm dương (chất) thay đổi mà sự việc không còn như bản thể!

Triệt là hư: hư tức hư không, hư hoại, hư hỏng! nên cần sửa tức sửa bản thân, sửa tâm tính!

tuần là cô: cô không, cô quạnh, cô đơn, cô lập! nên cần tu tâm, dưỡng tính!

Từ tính cô hư sẽ dẫn đến 1 hoặc trong các lý tính hạng người sau:

– Tính gấp rút người có tuần triệt thường bản tính trong lòng rất rất nóng lòng, không có tính kiên trì, kiên nhẫn, thích ẳn sổi . hãng người này thì thường hay tự phụ, nóng nảy, hối hả, ngang tàng dẫn đến hay bị thất bại danh tài tình sớm thời nên lao đao, vất vả, thay đổi với cơ số lớn!

– Hạng người thứ hai là quá cẩn thận, trung lập, ba phải,chần trừ, so đo, tính toán, cầu toàn. nên sự việc khó khoáng đạt, luôn bó hẹp, do dự nên thời cơ và quyết định luôn không đúng thời cơ, lúc làm không làm, lúc quyết không quyết, lúc học không học…vv.. dẫn cái bất mãn, cái thất bại, day dứt. mất lòng và sự nghi kỵ nên khó có cơ hội cũng như sự trợ giúp về sau!

– Hạng người thứ ba do bị tác động từ vĩ mô như thời thế đại cục đây là hàng người bị tac động bởi hoàn toàn do biến cố đại cục , thời thế, do yếu tố chủ quan từ ngoại lai tác động vào chứ không do bản thân! dẫn đến sự việc bị tác động, bị đứt đoạn một cách không ngờ, không liên lụy một cách không kiểm soát được!

– Hạng người tiên trở hậu sẽ thành đối với tuần triệt thì tốt nhất là sớm thời vất vả thất bại thì sau sẽ tốt hơn rất nhiều! hãng người sau vẫn có thể thành công lớn không có gì phải lo sợ!

– Hạng người sớm thời vẫn được hưởng an nhàn sung sướng, không gặp biến cố ắt sau này sẽ tự phá bại. hạng người là xấu hơn hạng trên.

– Hạng người sớm thời không có biêt cố gì, ổn tốt sẽ chết non vào trung tuần. 

Triệt tác động mệnh hơn tuần là vì dựa vào chu kỳ mặt trăng với chu kỳ và khoảng cách ngắn, nhanh nên khi cung có triệt thường biến động do thái âm tương tác mạnh và nhanh hơn dẫn đến nội thể bản cung hay tinh đẩu cũng dễ bị tác động và ảnh hưởng nhanh nên luận là hư có nghĩa là không toàn vẹn, không trọn vẹn, không thành công đến cùng, không đến đích, dang dở tùy theo cục số, tùy theo cách cục chứ không hẳn là không thành đạt, không giàu có, không sung sướng do thái âm triết giảm dẫn đến hậu bị thây đổi! ví như lá số của cụ H. C.M vậy tuy thành công, nhưng vất vả vẫn chưa hoàn sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước nam và bắc vậy, như ông vua bảo đại vẫn là vua vẫn là hoàng gia nhưng là bù nhìn và bị phế truất vậy!

Tuần đương nhiên với chu kỳ quỹ đạo lâu hơn. chú ý rằng cách lập số luôn lấy trái đất là trung tâm và ngũ tinh thất diệu luôn là tinh đẩu tác hóa mà thành cục số rồi các tinh đẩu khác xạ chiếu mà tác động nên nhân mệnh vậy! thì tuần sẽ hưởng nhẹ hơn là vì vậy. nhưng khi mệnh cung có tuần thì thường sự dồi dào, và nghị lực của sao tuần không được viên mãn do thái dương bị triết giảm dẫn đến chất bị thay đổi! 

Tuần triệt tác âm dương rồi, âm dương tác thay đổi thì ngũ hành sinh khắc vậy! xét trên 12 cung thì chẳng đâu thoát được lý âm dương ngũ hành cả! nên tuần triệt không có định nghĩa là hành kim hay hành hỏa. vì tính là không lý là cô và hư nên đứng ở đâu tác âm dương ngũ hành ở đó! nên tuần triệt sẽ mang hành của cung nó đứng vậy! tức dần mão thì tuần triệt mộc hành, tỵ ngọ hỏa hành, thân dậu kim hành, hợi tý thì thủy hành còn 4 cung thìn tuất sửu mùi thì khác chút! tại thìn thì mang hành thổ đới thủy, tại mùi thì hành thổ đới mộc, tại tuất thì hành thổ đới hỏa, tại sửu thì hành thổ đới kim theo đúng lý luận của tứ tướng. 

Hỏi tại sao lại màng hành này đới kia? và được đới là gì? trả lời rằng đới là tính lưỡng tính có tàng một hành nào đó ví như thổ đới kim là 7 phần thổ và 3 kim nên gọi là thổ đới kim vậy!

Khi phân biệt đến hành của sao thì lại biết luận theo nguyên tắc tính không lý cô hư như sau:

lưỡng kim kim khuyết

lưỡng mộc mộc chiết

lưỡng thủy thủy kiệt

lưỡng hỏa hỏa kiệt

lưỡng thổ thỏ liệt!

Dựa vào các thế đứng của cung và sao để thấy được sự tốt xấu thực sự của vị tuần triệt vậy, chứ không phải lúc nào cũng xấu, hay tốt cả!

Thế nào là tuần triệt tác âm dương?

Trả lời trời đất tự xoay vần âm dương thay đổi mà xuân hạ thu đông cứ tuần tự tuần hoàn dẫn đến sự ra đời của lịch pháp. hay nói cách lịch pháp là biểu lý sự biến đổi biến đổi của âm dương vậy. mà âm dương được biểu lý qua tứ tượng, tứ thời vậy, tứ thời lại được biểu lý qua 24 tiết khí vậy mà tiết khí lại được biểu hiệu qua 24 kinh độ + 12 vĩ độ = 36 = 4×9= 12×3 = 36 thiên cương = 36 tú liệt vậy. nên tuàn triệt ra đời là do chuyển hóa có tứ tượng, tứ thời, lịch pháp vậy cái thiếu và cái đủ có nó thể hiện sự sai lệch thời gian mà mới có năm tháng nhuận là vì thế. từ xuân đến hạ mà có tuần triệt ở đó, từ hạ đến thu mà có tuần triệt ở đó, từ thu đến đông mà có tuần triệt ở đó, từ đông đến xuân lại có tuần triệt ở đó! 

Thế nào là thời vị xuất bản không?

Thời vì xuất bản không là nơi thái tuế tôn thần ngự trị. tức là nơi mà thời vị đã đến không còn cái không tức không còn tuần triệt. nên bản cung mà có thái tếu đứng thì không luận tuần triệt, khi vận hạn đến thái tuế lâm bản cung, hoặc thái tuế hạn đến bản cung thì thời vị đến không thiếu không hụt không thừa ! nên bất đã gặp thái tếu thì không tuần triệt vậy!

Tuần triệt chủ một phương hay một cung nên tam tài vận động mà tuần triệt được hóa giải hoặc xuất thời là 3 vòng trường sinh, thái tuế, lộc tồn. nơi vận động là nguồn gốc của cát hung biến hóa vậy. nên cung có tuần triệt thì chưa có tứ hóa do vậy tứ hóa tại nơi có tuần triệt chưa hóa, nhưng khi có thái tuế, hoặc có tếu hạn, hoặc hết tuần con giáp thì mới tính tứ hóa. ví như tuổi ất sửu thuộc tuần giáp tý mặc dù bản mạnh hay cung bất kỳ có hóa mà hóa đó nằm trong tuần triệt thì phải đợi đến niên hạn của tuần của giáp thân chở đi thì cái sự hóa mới thành, mới có và được là tứ hóa! hoặc bản cung có thái tếu, hoặc tếu hạn đến cung đó thì có sự hóa vậy! nên hành của cung là hành của tuần triệt, cung lại tàng can (khác với can cung của ngũ hổ độn) và phải biết phân biệt sao gì thuộc can gì ví dụ sao thiên lương là cân mậu, sao cự môn là can kỷ, sao thiên đồng là can nhâm…,,, phối kết hợp với tuần triệt can tàng và can ngũ hổ độn lẫn sao nhất quyết sẽ thấy sự thuận hợp khác lẫn nhau mà lấy được độ số của lá số vậy!

————————————————-

trước hết bạn phải hiểu các học thuyết âm dương đã thì sẽ trả lời được điều đó. trời đất vạn vật biến đổi không ngừng. một cái cây non không thể tự nhiên có hoa có quả được nó cần thời và các điều kiện cần và đủ mới có thể như vậy, vận mệnh con người cũng chẳng khắc gì. tứ hóa cũng thế nó cũng cần như vậy hơn nữa nó là biểu hiện của tứ thời, tứ tượng lên càng lệ thuộc vào âm dương trời đất. tứ hóa ứng với 4 số tiên thiên của hà đồ là số 1-6 ứng với hóa kỵ, 3-8 ứng với hóa khoa,4-9 ứng với hóa lộc, 2-7 ứng với hóa quyền.

tiếp đến bạn phải hiểu tiếp : 1 sinh 2. 2 sinh 4 là gì đã? bạn thể hiểu rằng 1 là thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi =2, 2 sinh 4 = tứ tướng

và : 1 sinh 2, 2 sinh 3, 3 sinh vạn vật là gì đã? 1, 2,3 là tam tài vậy, đủ tam tài thiên địa nhân thì dĩ nhiên có vạn vật sinh trưởng.

tiếp nữa cục số lại dựa vào ” gian Tam” và các con số ngũ hành 1, 2,3,4,5 ứng với ngũ tinh kim mộc thủy thổ hỏa vậy!

ta sẽ được con số 7= 1+2+4 ( 1 thái cực, 2 lưỡng nghi,4 tứ tượng) = con số chu vi trời đất vậy

lấy 7 – 1= 6,7-2=5,7-3=4, 7-4=3,7-5=2 từ đó mà cục số phân số âm dương và có số đại hạn như vậy, còn cách tính tử vi bằng cục số thì minhgiac đã viết từ năm ngoái rồi .

có trời ( Đại vận 1), có đất( đại vận 2) mới có tứ tượng ( có ta) được, mới có hóa rõ ràng nghĩa là tứ hóa ở đại vận đầu có hóa nhưng chỉ được 5, 7 phần thôi là vì vậy.

_ khi cung triệt và tuần viết rất rõ không giải thích thêm.

_ ý thứ 3 là trong 5 loại ngũ hành thì chỉ có kim và hỏa là có tính đặc biệt nhất ở chỗ nó dụng được tối đa cái không, cái khoảng trống của tuần triệt do đó tạo nên sự cộng hưởng đến không ngờ, lửa thì càng trống, càng có không khí càng cháy mạnh giữ dội, càng lan tỏa, tỏa sáng vậy. kim thì thì có tính truyền âm thanh, phát ánh kim nếu không có khoảng trống, không khí thì nó thì đâu có các dụng âm thanh, ánh sáng, điện từ, điện tính, từ trường như ngày nay?

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button