Tử vi

Bành trướng trong Tử Vi

Bành trướng trong Tử Vi

Chữ bành trướng thường được sử dụng với ý nghĩa lấn chiếm, xâm lấn đất đai của nước khác. Từ bành trướng còn được sử dụng cho nhiều việc khác như sự mở rộng về quy mô kinh doanh lấn át những đối thủ khác để có thị trường phát triển. Hiện nay việc kinh tế được đặt lên hàng đầu và sát tinh phá cách có cơ hội trở thành tranh đoạt, cướp đoạt, bành trướng để kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Thường nghe các doanh nghiệp phá sản trên báo đài hay những chiêu trò kinh doanh triệt hạ đối phương. Thời bình Sát Tinh đắc dụng theo chiều hướng kinh thương và thời chiến Sát Tinh trở về với ý nghĩa thật sự của mình. Việc các câu phú Tử Vi được truyền lại từ thời loạn lạc thường các nước xâm chiếm lẫn nhau không có được phần hòa bình như bây giờ. Ngay như Việt Nam cũng đã phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh mới có được hòa bình nhưng cũng bấp bênh như hiện nay việc lợi ích kinh tế đã dẫn tới nhiều sự xung đột. Luôn tồn tại sự xây dựng và bất mãn để phá vỡ gây chiến tranh. Hòa bình rất có giá trị trong trường hợp đã được trải qua thử việc này. Trong Tử Vi cũng có cách cục mô tả sự bành trướng, các sao chủ bành trướng ra bên ngoài. Kình Dương chủ tiến lên, tấn công và Đà La là mở rộng, phòng vệ. Khi Đà La đi với cách cục Sát Phá Tham hình thành cách cục tấn công và lan rộng ra, đặc biệt nếu gặp thêm cách Thanh Phi Phục và Kỵ Hình có ý nghĩa là sự bành trướng lấn át đối phương và tranh đoạt. Ngoài ra ta còn cách cục Thiên Phủ ngộ Kình Hao hoặc Đà Hao gia Sát Kỵ cũng có tính chất như trên. Việc đẩy mạnh xâm chiếm nơi khác cần sự có mặt của Thiên Phủ hoặc liên qun tới bộ Kình Hao và Đà Hao, đặc biệt là cách Đà Hao.

Ở mức độ lớn sự xâm lấn, lấn chiếm liên quan tới quốc gia, nhỏ hơn là lấn chiếm lòng đường, hè đường hay sự bành trướng phát triển về một lĩnh vực nào đó cho đến sự xâm lấn của ung thư tới cơ thể của con người. Cách cục ung thư rất nhiều trường hợp do Thiên Phủ xấu gây ra. Sao Đà La cũng đóng góp rất nhiều vào các cách cục này. Khi Thiên Phủ nằm trong bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm gặp Sát Tinh như Không Kiếp thêm Kình Hao hay Đà Hao tại mệnh hay hanh thì nên cẩn thận với các cách ung thư vì nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm chính là bên trong bản thân, cơ thể của chính đương số và Không Kiếp gây ra sự rối loạn, tai kiếp và Kình Đà là sự lan rộng ra hay chống lại chính cơ thể. Bành trướng thế lực còn liên quan tới sự đồng minh để tăng thêm sự mở rộng, các thế lực liên minh lại và bành trướng rộng lớn liên quan tới Thiên Đồng. Sao Thiên Đồng và Tham Lang luôn nhị hợp với nhau hình thành sự liên kết ám hợp. Thường nghe việc Mỹ và đồng minh bành trướng thế lực ra bên ngoài. Mệnh có Thiên Đồng hay Tham Lang gặp các sao chủ mở rộng cũng liên quan tới cách cục này. Đặc biệt trong cách bành trướng cần thiết có Hóa Kỵ đặc biệt cách Đà Kỵ. Bộ Tam Ám gồm ba sao Diêu Đà Kỵ gieo rắc sự xui xẻo, tối tăm một cách ầm thầm phát triển cũng có giá trị trong nhiều trường hợp. Lưu ý không luận bộ Diêu Đà Kỵ theo ý nghĩa xấu nếu không có hung sát tinh trùng phùng, nhược được các sao chủ Quyền Lực gồm Quyền, Linh hay các Chính Tinh thuộc võ tinh hóa thành Quyền ấn nếu dụng được cách cục này tính chất tốt đẹp hoạch phát của Sát Tinh trở nên rất mạnh.

Bạn đang xem: Bành trướng trong Tử Vi

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bành trướng trong Tử Vi

Bành trướng trong Tử Vi

Chữ bành trướng thường được sử dụng với ý nghĩa lấn chiếm, xâm lấn đất đai của nước khác. Từ bành trướng còn được sử dụng cho nhiều việc khác như sự mở rộng về quy mô kinh doanh lấn át những đối thủ khác để có thị trường phát triển. Hiện nay việc kinh tế được đặt lên hàng đầu và sát tinh phá cách có cơ hội trở thành tranh đoạt, cướp đoạt, bành trướng để kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Thường nghe các doanh nghiệp phá sản trên báo đài hay những chiêu trò kinh doanh triệt hạ đối phương. Thời bình Sát Tinh đắc dụng theo chiều hướng kinh thương và thời chiến Sát Tinh trở về với ý nghĩa thật sự của mình. Việc các câu phú Tử Vi được truyền lại từ thời loạn lạc thường các nước xâm chiếm lẫn nhau không có được phần hòa bình như bây giờ. Ngay như Việt Nam cũng đã phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh mới có được hòa bình nhưng cũng bấp bênh như hiện nay việc lợi ích kinh tế đã dẫn tới nhiều sự xung đột. Luôn tồn tại sự xây dựng và bất mãn để phá vỡ gây chiến tranh. Hòa bình rất có giá trị trong trường hợp đã được trải qua thử việc này. Trong Tử Vi cũng có cách cục mô tả sự bành trướng, các sao chủ bành trướng ra bên ngoài. Kình Dương chủ tiến lên, tấn công và Đà La là mở rộng, phòng vệ. Khi Đà La đi với cách cục Sát Phá Tham hình thành cách cục tấn công và lan rộng ra, đặc biệt nếu gặp thêm cách Thanh Phi Phục và Kỵ Hình có ý nghĩa là sự bành trướng lấn át đối phương và tranh đoạt. Ngoài ra ta còn cách cục Thiên Phủ ngộ Kình Hao hoặc Đà Hao gia Sát Kỵ cũng có tính chất như trên. Việc đẩy mạnh xâm chiếm nơi khác cần sự có mặt của Thiên Phủ hoặc liên qun tới bộ Kình Hao và Đà Hao, đặc biệt là cách Đà Hao.

Ở mức độ lớn sự xâm lấn, lấn chiếm liên quan tới quốc gia, nhỏ hơn là lấn chiếm lòng đường, hè đường hay sự bành trướng phát triển về một lĩnh vực nào đó cho đến sự xâm lấn của ung thư tới cơ thể của con người. Cách cục ung thư rất nhiều trường hợp do Thiên Phủ xấu gây ra. Sao Đà La cũng đóng góp rất nhiều vào các cách cục này. Khi Thiên Phủ nằm trong bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm gặp Sát Tinh như Không Kiếp thêm Kình Hao hay Đà Hao tại mệnh hay hanh thì nên cẩn thận với các cách ung thư vì nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm chính là bên trong bản thân, cơ thể của chính đương số và Không Kiếp gây ra sự rối loạn, tai kiếp và Kình Đà là sự lan rộng ra hay chống lại chính cơ thể. Bành trướng thế lực còn liên quan tới sự đồng minh để tăng thêm sự mở rộng, các thế lực liên minh lại và bành trướng rộng lớn liên quan tới Thiên Đồng. Sao Thiên Đồng và Tham Lang luôn nhị hợp với nhau hình thành sự liên kết ám hợp. Thường nghe việc Mỹ và đồng minh bành trướng thế lực ra bên ngoài. Mệnh có Thiên Đồng hay Tham Lang gặp các sao chủ mở rộng cũng liên quan tới cách cục này. Đặc biệt trong cách bành trướng cần thiết có Hóa Kỵ đặc biệt cách Đà Kỵ. Bộ Tam Ám gồm ba sao Diêu Đà Kỵ gieo rắc sự xui xẻo, tối tăm một cách ầm thầm phát triển cũng có giá trị trong nhiều trường hợp. Lưu ý không luận bộ Diêu Đà Kỵ theo ý nghĩa xấu nếu không có hung sát tinh trùng phùng, nhược được các sao chủ Quyền Lực gồm Quyền, Linh hay các Chính Tinh thuộc võ tinh hóa thành Quyền ấn nếu dụng được cách cục này tính chất tốt đẹp hoạch phát của Sát Tinh trở nên rất mạnh.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button