Tử vi

Bát hỉ lâu sao bản cổ quyết dữ đấu sổ cách cục

Bản dịch:

Biệt tự

Vốn quyển sở thu làm , cập <đẩu số cách cục>.

Bạn đang xem: Bát hỉ lâu sao bản cổ quyết dữ đấu sổ cách cục

Cổ bí quyết bộ phận xuất hiện vu giang hồ rất sớm, chí ít đời Minh đẩu số gia tức tằng dựa vào đến đây suy đoán. Nhưng mà, toàn bộ khẩu quyết thực không có khả năng một thời xuất hiện, tin tưởng ở giang hồ truyền lưu trong quá trình, lịch đại đều có bổ sung và cắt bỏ. Bát ưa lâu sao vốn truyện sao niên đại, nhất định là cuối nhà Minh đầu nhà Thanh, đến đây do mà đồng thời sao ra có thể lấy được chứng minh, vì vậy cổ bí quyết hoàn thành bảo chậm nhất là cũng tất ở thanh Khang Hi trong năm.

Bộ phận cổ bí quyết cấp thu nhận sử dụng vu nội, sai ai ra trình diện quyển thứ hai, độc giả vu độc cổ bí quyết thì, ứng với tham khảo quyển thứ hai tường chú, cái đối với cổ bí quyết, cận dư lược chú. Để tránh khỏi tha cho.

Về phần <đẩu số cách cục> bộ phận, thì lấy sở chở người là bản gốc, phân biệt ban bình thuật.

Đẩu số cách cục có thật có ngụy, tức có hợp lý và không hợp lý chi biệt, vu bình thuật thì đã cư Trung Châu phái quan điểm gia dĩ vạch, đến đây cái cũng có thể nói biện ngụy tồn chính xác cũng.

Mục lục

chú

Lời mở đầu ….. 4

Tử vi ….. 4

Thiên cơ….. 10

Thái dương, nhật nguyệt….. 11

Vũ khúc….. 16

Thiên đồng….. 19

Liêm trinh….. 20

Thiên phủ….. 23

Thái âm….. 25

Tham lang….. 27

Cự môn….. 32

Thiên tướng….. 35

Thiên lương….. 36

Thất sát….. 39

Phá quân….. 43

Phụ bật….. 46

Khôi việt….. 50

Xương khúc….. 52

Lộc mã….. 57

Khoa quyền lộc….. 60

Hóa kị….. 61

Dương đà….. 63

Hỏa linh….. 66

Kiếp không….. 69

Thiên hình….. 70

Thiên diêu….. 71

Loan ưa….. 73

Khốc hư….. 74

Thai tọa….. 74

Đẩu số cách cục

Một lần nữa thuyết minh cổ nhân cách cục ….. 75

“Tham vũ đồng hành” nên sai ai ra trình diện lộc….. 76

“Văn tinh củng mệnh” chủ thông minh….. 78

“Tả hữu đồng cung” kị phá tan….. 79

“Tam kỳ gia hội” khó nhất thuần mỹ….. . . . 81

“Phủ tướng triêu viên” trọng thiên tướng….. 82

“Văn quế văn hoa” muốn xem chính diệu….. . . . 83

“Thất sát triêu đấu” chủ quyền lực….. 84

“Tử Phủ đồng cung” cũng không phải là quá mức mỹ….. . . . 85

“Liêm trinh văn võ” khiếm khai sáng lực….. . . . 86

“Tả hữu thủ viên” thuộc về ngụy cách….. . . . 87

“Thiên ất củng mệnh” lại một ngụy cách….. . . . 90

“Văn tinh chiêu củng” thông minh tuấn tú….. . . . 91

“Quý tinh giáp mệnh” kết cấu….. 92

“Lộc hợp uyên ương” chủ thân phú….. 93

“Song lộc triêu viên” là phú cục….. 94

“Tam hợp hỏa tham” đắc ý khoảng thu nhập thêm….. . . . 95

“Nhật nguyệt sẽ rõ” cũng thuộc được thông qua….. . . . 96

“Nhật nguyệt tịnh minh” quá mức gượng ép….. . . . 98

“Thềm son quế trì” lợi yêu cầu danh….. 99

“Ánh sáng mặt trời Lôi môn” hữu hạn chế….. . . . 101

“Trăng sáng Thiên môn” có đặc biệt….. . . . 102

“Biệt thự đăng dong” không hợp thì….. . . . 103

“Khoa danh hội lộc” nên sửa cách….. . . . 105

“Quyền lộc tuần phùng” có khuyết điểm….. . . . 107

“Cực hướng ly minh” được lộc là quý….. 108

“Thiên phủ triêu viên” lợi gìn giữ cái đã có….. . . . 109

“Văn lương chấn kỷ” không hợp thuỷ triều….. 110

“Phụ củng văn tinh” có tài hoa….. . . . 111

“Cơ lương gia hội” cao nghệ tùy thân….. 112

“Quyền sát hóa lộc” tiên đau khổ hậu điềm….. 113

“Cự nhật đồng cung” khéo nói tài….. . . . 114

“Thọ tinh nhập miếu” là cao ngạo….. . . . 115

“Anh tinh nhập miếu” nên loạn không thích hợp trị….. . . . 116

“Cự cơ cùng lâm” có khuyết điểm….. . . . 117

“Hùng ở lại triêu viên” chủ rèn đúc….. . . . 118

“Hóa tinh xa quý” chủ thay đổi thái….. . . . 120

“Thạch trung tâm ẩn ngọc” kết cấu phức tạp….. 122

“Tử Phủ triêu viên” tên êm tai….. 126

“Đeo sao được địa” lỗi thời….. 127

“Tứ chính cùng lâm” không hợp lý….. . . . 128

“Mệnh vô chính diệu” cận hợp cổ nhân….. 130

“Cực cư mão vị” cũng tôn vinh….. . . . 131

“Cơ nguyệt cùng lương” tác lại nhân….. . . . 132

“Sát củng liêm trinh” hay thay đổi hóa….. . . . 135

“Cự phùng Tứ Sát” đa quan tòa….. . . . 136

“Đầu ngựa đái kiếm” nhân hoành dũng….. . . . 137

“Mệnh lý phùng hung” có tính cách….. . . . 141

“Thiên lương củng nguyệt” phong lưu lãng tử….. 142

“Văn tinh gặp giáp” hiện đại vô phương….. 144

“Khoa tinh sát thấu” bất lợi công văn….. 145

“Khôi việt hung xung” nhân duyên phôi….. . . . 146

Nghiên cứu cách cục, lý giải tinh hệ lai suy đoán mười hai cung….. 147

Phụ lục

Thơ tinh triền thứ ưa kị ca….. 148

Sáu mươi tinh hệ đồ….. 150

Bát ưa lâu sao vốn cổ bí quyết chú

Lời mở đầu

Đến đây bát ưa lâu sao vốn cổ bí quyết, vị thu vào, mà thì cũng có mà không toàn bộ. Do là có thể thấy được đến đây cổ bí quyết của toản tập, hoặc ở mặt thế sau đó.

Cổ bí quyết nội dung, bộ phận đã thấy vu , chờ, duy không thấy vu cổ phú người thì nhưng chiêm phần lớn, đến đây hoặc là Trung Châu phái truyền miệng mẹo, vu chảy vào giang hồ lúc có thể truyền lưu. Cái cổ bí quyết nội dung có không ít và Trung Châu phái truyền lại tương đồng cũng.

Toàn bộ cổ bí quyết cận nói chinh nghiệm bộ phận, chưa kịp suy đoán nguyên tắc, cũng không liên quan đến tinh hệ, canh vị nói cập tinh hệ trải qua đi vận hạn của biến hóa, là cho nên đoạt được người cận vi Trung Châu phái của da thịt, mà không được cốt tủy cũng. Duy như thế môi nghiệm cũng thù đủ quý trọng, độc giả thảng và (lục bân triệu trước, vương đình của bổ chú, vốn xã hãy) cho nhau xem thêm, thì đối chinh nghiệm chi đạo, đã có thể được kỳ mười chín.

Cổ nhân chinh nghiệm, sở cư người là lúc đó xã hội bối cảnh, lúc này đại đã thay đổi. Cho nên sở chinh nghiệm đã có chỗ bất đồng, học giả phải minh bạch cổ nhân chinh nghiệm của để ý, gia dĩ hiện đại hoá, sau đó thủy có thể có nghiệm. Vương đình của tự lưu sư huệ thương chỗ trúng tuyển châu phái toàn bộ truyền thụ hậu, mười năm không nói chuyện đẩu số, chích đóng cửa nghiên cứu, sau đó thủy hơi có đoạt được, đã xem hiện đại hoá chinh nghiệm, viết nhập (sơ cấp giáo trình) cập (đào tạo sâu giáo trình) trong (đều do tử vi đẩu số học được phát hành), độc giả nếu có thể tham khảo, canh theo đến đây mạch lạc gia dĩ phát triển, sở học tự có thể có thành. Lược chú cổ bí quyết, cận nói kỳ nghĩa, không làm bình luận, cũng hướng dẫn ý mà thôi.

Tử vi

Tử vi cư ngọ vô hình kị, giáp kỷ đinh nhân chí công khanh.

(chú) hình chỉ kình dương.

Tử vi cư tử ngọ, khoa lộc quyền chiếu nhất kỳ.

(chú) tử vi lấy cư tử ngọ nhị cung là tốt.

Tử vi nam hợi nữ dần cung, nhâm giáp sinh ra phú quý cùng. (sai ai ra trình diện đồ nhất)

(chú) đến đây lấy được lộc tồn cùng triền là phú quý.

Tử vi mão dậu kiếp không sát, đa số thoát tục người xuất gia. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

(chú) kiếp không chỉ Địa kiếp địa không, sát tức Tứ Sát.

Tử vi Thiên phủ, toàn bộ dựa vào phụ bật công.

(chú) lời ấy tử vi hoặc Thiên phủ, phi thuyết Tử Phủ đồng cung.

Tử Phủ đồng cung vô sát thấu, giáp nhân hưởng phúc chung thân. (sai ai ra trình diện đồ 1 lệ nhị)

(chú) đến đây cũng lấy được lộc tồn cùng triền là mỹ.

Tử Phủ triêu viên sống lộc phùng, chung thân phúc hậu tới tam công.

(chú) sống lộc chỉ hóa lộc. Đến đây cũng chỉ Tử Phủ đồng cung.

Tử Phủ cùng triêu tị hợi, một khi phú quý song toàn.

(chú) đến đây chỉ tị hợi cung tử sát hai sao thủ mệnh. (sai ai ra trình diện đồ đồng loạt nhất)

Tử Phủ nhật nguyệt cư vượng địa, định ra công hầu khí.

(chú) tử cư ngọ, là nhật của vượng địa, phủ cư tử, là nguyệt của cán địa. Cũng cần phải vô sát mà sai ai ra trình diện lộc.

Tử Phủ vũ khúc lâm tài trạch, canh kiêm quyền lộc phú xa ông. (sai ai ra trình diện quyển nhất)

(chú) lời ấy cung tài bạch hoặc cung điền trạch. Thấy vậy tam chính diệu cùng hội, được hóa quyền hóa lộc.

Tử vi phụ bật đồng cung, nhất hô bách nặc cư thượng phẩm. (sai ai ra trình diện quyển nhất)

(chú) lời ấy tử vi phá quân cùng tồn tại xấu vị.

Tử Phủ kình dương chủ cự thương. (sai ai ra trình diện đồ nhị)

(chú) cũng phải sai ai ra trình diện lộc. Cung thiên di hóa lộc Vưu Giai.

Tử Phủ giáp mệnh là quý cách.

(chú) lời ấy dần thân nhị cung thiên cơ Thái âm.

Tử lộc đồng cung nhật nguyệt chiếu, quý không thể nói.

(chú) lời ấy hành kinh nhật nguyệt chiếu của vận hạn mà đột nhiên quý.

Tử vi xương khúc, phú quý có thể kỳ.

(chú) lời ấy được xương khúc cùng triền hoặc tam phương hội chiếu.

Tử vi thất sát, hóa quyền trái lại tác trinh tường.

(chú) chi bằng lộc, không – cần phải canh được hóa quyền.

Tử phá Thái âm sát diệu phùng, suốt đời tào lại sính anh hùng.

(chú) tử phá thủ mệnh sai ai ra trình diện sát, tới Thái âm vận hạn là lại.

Tử phá vô phụ tá, hung ác quan lại nhỏ đồ.

(chú) đến đây tức vô bách quan triều củng ý. (sai ai ra trình diện quyển nhất)

Tử vũ phá quân hội dương đà, lấn công tai nạn và rắc rối.

(chú) đến đây cũng chỉ tử phá thủ mệnh.

Tử vi quyền kị hội dương đà, mặc dù lấy được cát mà vô nói. (sai ai ra trình diện đồ 3)

(chú) đến đây chỉ tử vi hóa quyền, hội vũ khúc bỉ kị.

Tử vi tham lang là chí dâm.

(chú) đến đây chỉ hiện lên thủy đào hoa của cách (sai ai ra trình diện quyển nhất đồ 44), cũng chỉ mão dậu tử tham. (sai ai ra trình diện quyển nhất đồ 22)

Tử vi vu thìn tuất xấu vị gia cát diệu, phú quý kham kỳ.

(chú) tử vi kị tứ mộ. Vưu ngày kị thủ lưới, lời ấy gia cát cũng kham vu trung niên đi sau phúc.

Tử tướng thìn tuất, quân thần bất nghĩa. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

(chú) chủ phản loạn.

Tử vi lộc tồn đồng cung, quý không thể nói. (sai ai ra trình diện đồ 1)

(chú) ở cung mệnh thủy là. Phàm tử vi lấy được lộc là quý.

Tử vi chư sát đồng cung hợp chư cát, là vì tiểu nhân ở vị, quân tử không cầm quyền, chủ nhân gian trá giả nhân giả nghĩa.

(chú) nhược cát sát cùng triền thì không phải vậy.

Nữ mệnh tử vi ở tử dậu cập tị hợi, mỹ ngọc khuyết điểm.

(chú) ở tử là đào hoa; ở dậu là tử tham; ở tị hợi là tử sát. Gia sát tức không tốt.

Thiên cơ

Cơ lương hội hợp thiện đàm binh.

(chú) nguyên chú: Cư tuất cũng mỹ luận. Vì vậy cục là chỉ thìn cung cơ lương mà nói.

Cơ lương thủ mệnh gia cát diệu, phú quý hiền lành.

(chú) nguyên chú: Gia hình kị tăng nói.

Cơ lương cùng chiếu mệnh thân thiên không, thiên nên tăng nói. (sai ai ra trình diện quyển nhất)

(chú) cơ lương thủ mệnh, thiên đồng thủ thân. (sai ai ra trình diện đồ 4)

Cơ lương thất sát phá quân xung, vũ khách tăng lưu mệnh sở phùng.

(chú) ẩu lương thủ mệnh. Đi tới chủy đoạn noãn quân vận. Chủ xuất gia. Nhiên sai ai ra trình diện sát thiên không thủy là.

Cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân.

(chú) cùng lương tọa mệnh, hội cơ nguyệt.

Thiên cơ gia ác sát đồng cung, cẩu thâu ăn trộm.

(chú) thiên cơ và hình kị sát mất không chư diệu đồng cung. Vốn cú ứng với độc là “Thiên cơ gia ác, sát đồng cung” .

Thiên cơ tị cung mão dậu phùng, hảo uống ly tông gian giảo nặng.

(chú) chỉ tị mão dậu tam cung thiên cơ. Sai ai ra trình diện hung thủy là.

Cự hãm thiên cơ là đặc biệt. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

(chú) đến đây chỉ thiên cơ cự môn ở mão dậu nhị cung an mệnh mà nói, nữ mệnh vưu kị. Nam tà nữ dâm.

Thiên cơ mão dậu, tất thối tổ mà tự hưng. (bối quyển nhị)

(chú) sai ai ra trình diện lộc thủy là, sai ai ra trình diện sát kị có thể tố tiền chú.

Cơ lương tham nguyệt cùng cơ hội, mộ dạ kinh thương không có mắt thụy.

(chú) đã thấy chú (tức quyển nhất). Một … khác thuyết, phàm cơ lương, tham lang, Thái âm tọa mệnh người, đi tới thiên đồng, thiên cơ vận, như theo như lời.

Cơ lương cùng thìn mậu, tất có cao nghệ tùy thân. (sai ai ra trình diện đồ 5)

(chú) tá tinh an cung người điều không phải, mà lại cần phải cát sát bổ sung.

Cơ cự dậu thượng hóa cát diệu, tung gặp tài cung cũng không quang vinh.

(chú) xấu cung thái dương không có quang huy, nhưng cứu thắng vị cung thái dương môn rơi tây sơn. Mão cung “Cơ cự” nhân tá hội xấu cung thái dương của cho nên, liền so sánh dậu cung “Cơ cự” là ưu. (lánh chú sai ai ra trình diện quyển nhị)

Cơ lương cùng tồn tại thìn tuất cung, gia cát diệu phú quý hiền lành.

(chú) sai ai ra trình diện sát kị thì thiên nên tăng nói. Nhưng cũng hiền lành.

Thái dương

Ánh sáng mặt trời Lôi môn, bức tranh sinh ra phú quý tung tin. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

(chú) thái dương ở mão, là ánh sáng mặt trời Lôi môn. Sai ai ra trình diện lộc thủy là.

Thái dương cư ngọ, canh tân đinh kỷ nhân phú quý song toàn.

(chú) đến đây lấy được lộc tồn hoặc hóa lộc là là.

Thái dương văn xương nhật ở quan lộc, hoàng điện triêu ban. (sai ai ra trình diện quyển nhất)

(chú) thái dương phải miếu vượng. Văn khúc cùng sảo tốn.

Thái dương thiên lương xương lộc hội, truyện lư đệ nhất danh.

(chú) lời ấy thái dương thiên lương ở mão dậu cùng độ, hội xương lộc.

Thái dương Hóa kị, thị phi nhật có con mắt hoàn thương.

(chú) vưu kị có sát cùng hội. Vừa kị mỗi ngày hình.

Mặt trời lặn vị thân ở mệnh vị, thái độ làm người tiên chuyên cần hậu nọa.

(chú) ở thân cung thủy là, chủ đầu voi đuôi chuột.

Thái dương dậu cung thủ mệnh, quý mà không hiển, nảy mầm mà chẳng ra hoa

(chú) ở dậu cung là mặt trời lặn tây sơn, cho nên nhiên.

Thái dương tuất hợi tử, suốt đời thị phi lao lực con mắt hoàn thương.

(chú) cự môn Hóa kị lao lộc thị phi, thái dương Hóa kị thì chủ thương con mắt. (sai ai ra trình diện đồ 6)

Nhật cự củng chiếu cũng kỳ.

(chú) đến đây ngay hôm đó ở tị, cự ở hợi. Cự môn thủ mệnh.

Nhật cự đồng cung, quan trang bìa ba đại. (sai ai ra trình diện quyển nhị đồ)

(chú) dần cung thủy là, cần phải sai ai ra trình diện lộc quyền khoa.

Nhật thủ phu thê chư cát tụ, nhân thê được quý.

(chú) cần phải sai ai ra trình diện xương khúc, mà lại cần phải miếu vượng.

Nhật thủ phu thê cư hãm địa, đun nóng thương thê.

(chú) không nên Hóa kị đã.

Thái dương vượng cung tài trạch vị, nếu không có thiên không sát chủ tích tài.

(chú) tối kỵ thiên không cướp, hỏa linh thứ hai. Vừa, cung điền trạch sai ai ra trình diện của, chủ được tôn trưởng của ấm.

Thái dương cư thiên di, nan chiêu tổ nghiệp chủ rời nhà.

(chú) nhược hãm địa, rời nhà cũng không phát.

Nữ mệnh đoan chính thái dương tinh, sớm phối hiền phu tín có thể bằng. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

(chú) cần phải ở miếu vượng.

Nhật tị nguyệt dậu, xấu cung mệnh bộ mặt trăng.

(chú) đến đây cục xấu cung thiên lương an mệnh, cho nên cận chủ thanh quý.

Nhật mão nguyệt hợi, vị cung mệnh đa chiết quế. (sai ai ra trình diện đồ 7)

(chú) đến đây cục vị cung vô chính diệu, được lộc quyền khoa, trái lại là kỳ cách.

Nhật nguyệt cùng vị mệnh an xấu, Hầu bá của tài. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

(chú) đến đây cùng xấu cung vô chính diệu, nhật nguyệt cùng tồn tại dư cung lai chiếu, trái lại so sánh vị cung sai ai ra trình diện nhật nguyệt đủ lâm người là tốt.

Nhật nguyệt mệnh thân cư xấu vị, tam phương vô cát trái lại là hung.

(chú) nhật nguyệt đủ lâm phải sai ai ra trình diện cát diệu, vô tức đặc biệt.

Nhật nguyệt thủ mệnh, không bằng chiếu xác nhập minh. (sai ai ra trình diện quyển nhất)

(chú) đến đây tức tổng hợp lại tiền hai câu mà nói.

Nhật thìn nguyệt tuất tịnh tranh nhau phát sáng, quyền lộc không cạn. (sai ai ra trình diện đồ 8)

(chú) cần phải vô sát kị, ưa sai ai ra trình diện xương khúc.

Nhật nguyệt giáp mệnh giáp tài gia cát diệu, không được quyền thì phú.

(chú) tiền luận nhật nguyệt giáp của cách cục trung tâm đã thuyết. (sai ai ra trình diện quyển nhất)

Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối.

(chú) ngày nguyệt ngọ, nhật thủ nguyệt thìn, nhật hợi nguyệt tị, là vì trái lại bối.

Âm dương tả hữu kết hợp tốt.

(chú) lấy nhật và tả phụ cùng triền, nguyệt và hữu bật cùng triền, nhất chính cách. Nhật hữu nguyệt tả thứ hai.

Nhật nguyệt dương đà đa khắc thân.

(chú) miếu vượng thì vị tất có thể.

Nhật nguyệt hãm cung phùng ác sát, lao lực bôn ba. (sai ai ra trình diện đồ 6)

(chú) nhược miếu vượng, lại được cát hóa, chủ lao lực mà phú.

Nhật nguyệt canh cần phải tham sát hội, nam đa gian đạo nữ đa dâm.

(chú) tham chỉ đào hoa chư diệu, phi chỉ tham lang.

Nhật nguyệt tật ách cung mệnh thiên không, thắt lưng đà con mắt cổ.

(chú) lời ấy ở cung tật ách, hoặc cung mệnh, sai ai ra trình diện thiên không cướp.

Vũ khúc

Vũ khúc miếu viên, uy danh hách dịch. (sai ai ra trình diện quyển nhất)

(chú) vũ khúc ở thìn tuất xấu vị tứ mộ vị là miếu viên.

Vũ khúc gặp nhau xương khúc phùng, thông minh xảo nghệ định vô cùng.

(chú) lời ấy dần thân cung vũ khúc thiên tướng, canh hội xương khúc.

Vũ khúc lộc mã cùng bôn ba, phát tài xa quận. (sai ai ra trình diện đồ 9)

(chú) dần thân [ vũ tướng ]. Hoặc tị hợi “Vũ phá” thủ mệnh thân, gặp lộc tồn, thiên mã. Đại vận gặp của cũng, duy không bằng mệnh thân cung tốt.

Vũ khúc khôi việt cư miếu vượng, tài phú của quan.

(chú) lấy xấu vị cung “Vũ tham” là tốt.

Vũ khúc thiên di, cự thương cao giả. (sai ai ra trình diện quyển nhất đồ 36)

(chú) dần thân tị hợi là bán dạo, tử ngọ mão dậu là tọa giả.

Vũ khúc liêm trinh tham sát, liền tác kinh thương.

(chú) lời ấy mão dậu cung “Vũ sát” .

Vũ khúc tham lang gia sát kị, tài nghệ người.

(chú) sai ai ra trình diện hỏa linh điều không phải. Sát chỉ dương đà, thiên không cướp.

Vũ khúc tham lang tài trạch vị, hoành phát của cải

(chú) cần phải sai ai ra trình diện hỏa linh, là chính hỏa tham cách.

Vũ khúc phá quân, phá tổ phá gia lao lực.

(chú) sai ai ra trình diện sát kị thủy là.

Vũ khúc phá trinh vu mão địa, mộc áp lôi kinh.

(chú) lời ấy mão cung “Vũ sát” hội vị cung “Tử phá” cập hợi cung “Liêm tham”, chủ có ý định ngoại; hoặc mão cung “Liêm phá” hội mộc cung “Vũ tham” . Hai người đều trông thấy sát kị thủy ứng với. Kỳ ngoài ý muốn không được giới hạn trong nói.

Vũ khúc Thiên phủ đồng cung tử ngọ, chủ có thọ.

(chú) sai ai ra trình diện hỏa linh thì không phải vậy.

Vũ khúc thất sát Hỏa Tinh phùng, nhân tài bị cướp.

(chú) chỉ mão dậu nhị cung.

Vũ khúc thất sát hội kình dương, nhân tài cầm đao. (sai ai ra trình diện đồ 10)

(chú) mão dậu “Vũ sát”, hỏa linh cùng độ, ở tam phương hội kình dương.

Vũ phá tham lang cư tử vị, đầu sông chết chìm.

(chú) tử cung “Vũ phủ” đi tới phá bần gặp gỡ của vận hạn, nguyên cục sát kị, tái kiến sát kị thủy ứng với.

Vũ khúc kiếp sát hội kình dương, nhân tài cầm đao.

(chú) cướp chỉ Địa kiếp, sát chỉ hỏa linh, lấy linh tinh làm trọng.

Vũ khúc dương đà kiêm hỏa ở lại, chết nhân tài.

(chú) lấy Hỏa Tinh đà la đồng cung làm trọng.

Vũ khúc ngôi sao là quả tú. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

(chú) đến đây luận nữ mệnh.

Thiên đồng

Thiên đồng hội cát thọ nguyên trường. (sai ai ra trình diện đồ 11)

(chú) lấy hội lộc tồn là tốt nhất, hội xương khúc thì vị tất.

Thiên đồng dương đà cư ngọ vị, bính tuất nhân trấn ngự biên cương.

(chú) đến đây tức “Đầu ngựa đái kiếm cách” . (sai ai ra trình diện quyển đồ 30)

Cùng nguyệt hãm cung gia sát nặng, tài nghệ, doanh hoàng.

(chú)”Cùng âm” sát nặng tức chủ là công tượng mà lại đa bệnh. Ngọ cung lạc hãm cố nhiên, tử cung cũng có đến đây khuynh hướng, sai ai ra trình diện kị canh.

Thiên đồng tuất cung Hóa kị, đinh mạng người gặp trái lại là tốt.

(chú) đến đây lầm. Thiên đồng ở tuất, năm đinh nhân cự môn ở thìn cung Hóa kị, thủy là “Trái lại bối” cách cục. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

Nữ mệnh thiên đồng tất là hiền.

(chú) đến đây luận vị xác thực. Như thiên đồng cự môn, tức đa tình cảm làm phức tạp. Mà lại nhược thiên đồng tị hợi cung hóa cát, nữ mệnh tuy đẹp mà dâm.

Liêm trinh

Liêm trinh thân vị cung vô sát, phú quý tung tin bá xa danh.

(chú) đây là liêm trinh chế thất sát, sai ai ra trình diện chú. (tức quyển nhị)

Liêm trinh mão dậu cung gia sát, công tư vô mặt quan nhân. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

(chú) lời ấy [ liêm phá ] ở mão dậu, tham ô quan lại nhỏ.

Liêm trinh tham sát phá quân phùng, văn khúc thiên di tác bối nhung. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

(chú) lời ấy tị hợi cung [ liêm tham ]. Đối cung văn khúc. “Bối nhung” tức “Kẻ trộm” tự.

Liêm trinh thất sát cư miếu vượng, trái lại là tích phú người. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

(chú)[ liêm trinh thất sát ] vu vị cung là kỳ cách, xấu cung điều không phải.

Liêm trinh phá hỏa cư hãm địa, tự ải đầu sông.

(chú) mão dậu “Liêm phá”, Hỏa Tinh cùng độ, lại thấy kị. Hoặc xấu vị “Liêm sát” hội phá quân, cũng.

Liêm trinh tham lang cư tị hợi, lưu động thiên nhai.

(chú) tố tiền “Tham lang liêm trinh cùng độ” điều. (tức hạng nhị)

Liêm trinh nhập hội chùa chiếu tướng, trọng do uy mãnh. (sai ai ra trình diện đồ 12)

(chú) cận chỉ liêm trinh độc thủ thân cung. Trọng do là lỗ môn bảy mươi hai hiền một trong, hiền mà năng lực văn phục uy mãnh. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

Liêm trinh Tứ Sát tao hình lục.

(chú) Hóa kị, hoặc sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị thủy là.

Liêm trinh bạch hổ, hình trượng khó thoát.

(chú) nguyên cục liêm hổ đồng cung, lưu niên bạch hổ lại đã, mà lại sai ai ra trình diện lưu sát.

Liêm trinh phá sát hội thiên di, chết vào ngoại đạo. (sai ai ra trình diện quyển nhất)

(chú) cung thiên di sai ai ra trình diện liêm phá sát, mà lại sai ai ra trình diện sát kị.

Liêm trinh dương sát cư quan lộc, gia 杒 khó thoát. (sai ai ra trình diện quyển nhất)

(chú) cung Quan lộc sai ai ra trình diện liêm trinh kình dương, lưu sát kị vọt lên.

Liêm trinh thanh bạch năng lực gần nhau. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

(chú) lời ấy nữ mệnh. Có lộc nhiệt sát, tức là thanh bạch.

Liêm trinh Đồng Văn xương, hảo lễ nhạc.

(chú) vô sát kị thủy là.

Liêm trinh triền lộc chủ phú quý. (sai ai ra trình diện quyển nhị đồ 50)

(chú) nhược liêm trinh hóa lộc sai ai ra trình diện lộc năm, Vưu Giai.

Liêm trinh gặp dương đà, mủ máu không khỏi.

(chú) liêm trinh Hóa kị là huyết quang tai ương.

Liêm trinh phùng vũ phá, thả nghiệp tất phá. (sai ai ra trình diện đồ 13)

(chú) dùng võ khúc Hóa kị là là.

Thiên phủ

Thiên phủ tuất cung vô sát thấu, giáp kỷ nhân thắt lưng kim vừa mà lại phú. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

(chú) Thiên phủ phải lộc.

Thiên phủ cư ngọ tuất, thiên tướng lai triêu nhất phẩm quý. (sai ai ra trình diện đồ 14)

(chú) phải Thiên phủ được lộc, thiên tướng được quyền.

Thiên phủ thiên tướng thiên lộc cùng, quân thần khánh hội.

(chú) đến đây lấy Thiên phủ là quân, thiên tướng vi thần. Thiên lộc chỉ lộc tồn.

Thiên phủ thiên diêu đa nham hiểm.

(chú) vô lộc thủy là. Hóa khoa cũng có thể giải trừ.

Thiên phủ lộc tồn gia xương khúc, rất nhiều của tư.

(chú) Thiên phủ cát người, phú hương vu quý. Tử vi cát người, đắt hơn vu phú.

Thiên phủ xương khúc tả hữu, cao thứ dạ quang vinh.

(chú) xương khúc khôi việt cũng.

Thiên phủ vũ khúc cư tài trạch, canh kiêm khoa lộc phú xa ông.

(chú) tài trạch chỉ tài bạch, điền trạch nhị cung.

Tả phủ đồng cung, tôn cư vạn ngồi. (sai ai ra trình diện quyển nhị đồ 54)

(chú) ở tuất cung an mệnh thủy là.

Thiên phủ thủ mệnh hội Tứ Sát, thái độ làm người gian trá.

(chú) đây là phủ kho thiên không lộ, vô lộc canh kém.

Thiên phủ thủ mệnh kị không vong.

(chú) chỉ thiên không cướp, chính chặn thiên không cập thiên không. Chủ cô lập.

Phủ tương đồng lai hội cung mệnh, thiên chung thực lộc. (sai ai ra trình diện đồ 15)

(chú) đến đây chỉ mệnh ở tị hợi vô chính diệu, phủ tướng lai triêu.

Thái âm

Thái âm cư tử, bính đinh phú quý trung lương. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 73 trang)

(chú) bức tranh sinh ra điều không phải.

Thái âm Đồng Văn khúc vu thê cung, bảng vàng đề tên. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 104 trang)

(chú) cũng chủ thông minh xảo nghệ.

Thái âm vũ khúc lộc tồn cùng, tả hữu tương phùng phú quý ông.

(chú) dạ sinh ra Thái âm ở cung mệnh triêu vượng, đi tới vũ khúc vận hạn, sai ai ra trình diện lộc tồn chủ phát. Tả hữu bất quá trợ lực.

Thái âm dương đà, tất chủ nhân ly tài tản.

(chú) chỉ sai ai ra trình diện dương đà điều không phải, cần phải sai ai ra trình diện dương linh, hoặc sai ai ra trình diện hỏa đà thủy.

Trăng sáng Thiên môn vu hợi địa, lên vân phụ trách quyền to.

(chú) dạ sinh ra Thái âm ở hợi, là cung mệnh, canh sai ai ra trình diện cát hóa cập lộc chờ. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 89 trang)

Nguyệt diệu thiên lương nữ dâm bần.

(chú) Thái âm lạc hãm, nhật sinh ra, cư tị cung, lại thấy sát, hoặc cung phúc đức sai ai ra trình diện sát, thì không tốt. (lánh chú sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 204 trang)

Thái âm lạc hãm, dạ sinh ra thương mẫu hình thê.

(chú) dạ sinh ra lấy Thái âm là việc chính tinh, cho nên không thích hợp.

Thái âm lạc hãm mà lại Hóa kị, nhật sinh ra tùy nương cho làm con thừa tự.

(chú) Thái âm Hóa kị nhật sinh ra thương phụ.

Thái âm lạc hãm gặp dương đà, tứ chi bị thương tàn phế.

(chú) sai ai ra trình diện dương linh hoặc hỏa đà thủy.

Thái âm thiên cơ cùng xương khúc, nam làm nô bộc nữ là xướng.

(chú) dần cung thủy là, thân cung người không phải, mà lại cần phải Hóa kị cập sai ai ra trình diện sát hao tổn.

Thái âm văn khúc, nhất định là 1.cửu lưu thuật sĩ.

(chú) văn khúc chủ thiên tài. Cho nên nhiên. Âm dương gia vu 1.cửu lưu thập trong nhà cư cửu, cho nên viết 1.cửu lưu thuật sĩ.

Thái âm tật ách gặp đà la, hỏa linh con mắt tật là tai. (sai ai ra trình diện đồ 16)

(chú) Thái âm tật ách gặp đà la cùng độ, hội hỏa linh.

Tham lang

Tham lang linh hỏa tứ mộ cung. Hào phú gia tư Hầu bá quý. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 61 trang)

(chú) tứ mộ tức thìn tuất xấu vị. Linh hỏa lấy và tham lang cùng triền là tốt. Ở đối cung người so sánh thứ.

Tham lang nhập miếu thọ nguyên trường.

(chú) chỉ thìn tuất xấu vị tứ cung tham lang, xấu vị là thứ.

Tham lang hội sát vô cát diệu, đồ tể người. (sai ai ra trình diện đồ 17)

(chú)『 liêm tham 』 sai ai ra trình diện sát là tối. Hóa kị vưu xác thực.

Tham lang tử ngọ mão dậu, ăn trộm cẩu thâu hạng người, chung thân bất năng đầy hứa hẹn.

(chú) đến đây đã vu <đại vi phú> chú trung tâm nói rõ. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 113 trang)

Tham lang gia cát tọa trường sinh, thọ thi vĩnh như bành tổ. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 120 trang)

(chú) gia cát chỉ khôi phi, phụ bật. Nhược xương khúc điều không phải.

Tham lang tị hợi gia sát, không vì đồ tể liền tao hình. (sai ai ra trình diện đồ 17)

(chú) là đồ tể cũng chủ đoản mệnh.

Tham lang vũ khúc đồng hành, cảnh đêm biên di thần phục.

(chú) lời ấy trung niên hậu thủy phát. Vận hạn cần phải sai ai ra trình diện cát hóa.

Tham vũ tiên bần sau đó phú. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 30 trang cập 163 trang)

(chú) vận hạn phùng lộc thủy là.

Tham lang xương khúc đồng cung, đa hư ít thực.

(chú) trừ phi xương khúc hóa khoa.

Tham lang thân cung là hạ cách.

(chú) sai ai ra trình diện đối cung liêm trinh Hóa kị thủy là.

Tham lang kị sát đồng hương, nữ luân kỳ mà nam ăn trộm.

(chú) đến đây chỉ ở tứ vượng cung, tham kiến chú (quyển nhất thứ 113 trang).

Tham lang tứ sinh tứ mộ cung. Phá quân kị sát bách công thông.

(chú) lời ấy hội phá quân cập Hóa kị, Tứ Sát.

Tham lang vũ khúc cùng thủ thân mệnh, vô cát mệnh trái lại không dài.

(chú) đến đây chỉ vô cát phục sai ai ra trình diện dương đà.

Tham vũ phá quân vô cát diệu, mê hoa yêu rượu lấy vong thân.

(chú) sai ai ra trình diện đào hoa thủy là, sai ai ra trình diện sát chủ tay nghề.

Tham nguyệt cùng sát hội cơ lương, tham tài vô ghét tác kinh thương.

(chú) tham kiến thiên cơ của “Cơ lương hội nguyệt cùng cơ hội” điều. (thứ 12 trang hoặc sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 109 trang)

Tham lang liêm trinh cùng độ, nam đa lang thang nữ đa dâm. (sai ai ra trình diện đồ 18)

(chú) sai ai ra trình diện sát cập đào hoa. Lại thấy thiên mã vô lộc, hoặc sai ai ra trình diện Hỏa Tinh vô lộc thủy là.

Tham gặp dương đà cư hợi tử, tên là hiện lên thủy đào hoa.

(chú) sai ai ra trình diện chú (tức quyển nhất thứ 87 trang).

Tham lang đà la ở dần cung, hào viết phong lưu màu trượng.

(chú) sai ai ra trình diện <đại vi phú> chú (tức quyển nhất thứ 87 trang).

Nữ mệnh tham lang đa đố kị.

(chú) gặp dương đà thủy là. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 211 trang)

Cự môn

Cự nhật dần cung lập mệnh thân, tiên phong danh mà thực lộc. Cự nhật cung mệnh dần vị, tham lộc lừng danh. (sai ai ra trình diện đồ 19)

(chú) cự môn thái dương lấy ở chung dần cung là quý. Nhược thân cung an mệnh tá tinh, tiên danh hậu lợi; nhược dần cung an mệnh, thì tiên lợi hậu danh.

Cự môn tử ngọ khoa quyền lộc, thạch trung tâm ẩn ngọc phúc thịnh vượng.

(chú) tường sai ai ra trình diện “Thạch trung tâm ẩn ngọc” cách chú. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 156 trang)

Cự ở hợi cung nhật mệnh tị, tham lộc lừng danh. Cự ở tị cung nhật mệnh hợi, trái lại là không tốt.

(chú) thái dương ở tị thì tốt, ở hợi không ổn.

Cự nhật củng chiếu cũng kỳ.

(chú) đến đây tức cự ở hợi, nhật ở tị, cự môn thủ mệnh.

Cự cơ cư mão, ất tân kỷ bính chí công khanh.

(chú) đến đây lấy được lộc là tốt, có sát cùng điều không phải.

Cự cơ dậu thượng hóa cát người, dù có tài quan bất thiện chung.

(chú) dậu cung “Cơ cự” . Phú không dài thọ, bần trái lại duyên niên.

Cự cơ thìn cung Hóa kị, tân mạng người gặp trái lại là kỳ.

(chú) đến đây điều lầm. Ứng với là cự môn ở thìn Hóa kị, đối cung thiên đồng hóa quyền, thành kỳ cách. Nhiên đến đây tất năm đinh sinh ra.

Cự môn dương đà vu thân mệnh tật ách, luy hoàng khốn yếu đạo mà xướng. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 123 trang)

(chú) lời ấy mệnh thân cung hoặc cung tật ách của ứng với. Duy cự môn bỉ kị thủy là.

Cự cùng xấu vị là hạ cách.

(chú) xấu vị cung thiên đồng cự môn sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn.

Cự môn đà la, tất sinh dị chí.

(chú) gia hội Hỏa Tinh thủy là, cũng chủ thai nhớ.

Thìn tuất ứng với ngại hãm cự môn.

(chú) đến đây điều tường sai ai ra trình diện chú (tức quyển nhị thứ 110 trang).

Cự ở lại cùng lương xung mà lại hợp, tử vũ tài năng. (sai ai ra trình diện đồ 20)

(chú) cần phải thân cung an mệnh vô chính diệu, đối cung “Nhật cự”, tử cung “Âm cùng”, thìn cung “Cơ lương” lai hội, mà lại cần phải năm đinh sinh ra. Được cát hóa thủy là.

Cự môn thủ mệnh, tam hợp sát thấu ắt gặp hỏa ách.

(chú) sai ai ra trình diện dương linh hoặc hỏa đà thủy là.

Cự môn thủ huynh đệ, cốt nhục sao Sâm, sao Thương. (sai ai ra trình diện đồ 21)

(chú) Hóa kị sai ai ra trình diện sát thủy là. Nhược hội Thái âm Hóa kị, thị phi khởi vu Trục lý.

Cự môn tử nữ, tổn hại hậu phương chiêu.

(chú) sai ai ra trình diện sát kị thủy là. Bằng không tuy có như vô.

Cự môn Tứ Sát hãm mà hung.

(chú) cự môn cư thìn tuất là lạc hãm.

Cự môn giơ cao hỏa dương đà phùng ác diệu, phòng ải tử đầu sông. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 137 trang)

(chú) ác diệu chỉ Hóa kị cập hình hao tổn.

Cự hỏa linh tinh, phùng ác hạn tử ngoại đạo.

(chú) các cung cự môn không có cùng mẫn cảm ngoại hạn, tường sai ai ra trình diện tác phẩm kém cỏi của tôi .

Cự ở lại thiên cơ là phá đãng. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 200 trang)

(chú) đến đây chỉ nữ mệnh, Hóa kị sai ai ra trình diện sát thủy là.

Thiên tướng

Thiên tướng liêm trinh dương đà giáp, đa chiêu hình trượng họa khó thoát. (sai ai ra trình diện đồ 22)

(chú) lời ấy tử ngọ cung liêm sống chung lộc tồn cùng độ.

Thiên tướng hữu bật phúc đã tới. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 194 trang)

(chú) đến đây chủ bị người đề bạt mà mập ra. Cũng nên nữ mệnh.

Thiên tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử quý và phu hiền.

(chú) đến đây cận nói năng lực giúp chồng dạy con, phi tất quý và hiền cũng.

Thiên tướng hãm địa, tham liêm vũ phá dương đà thấu, xảo nghệ an thân. (sai ai ra trình diện đồ 23)

(chú) đến đây chỉ thiên tướng cư mão dậu.

Thiên tướng xương khúc, phùng phá tan chủ tác nhà kề.

(chú) đến đây chỉ nữ mệnh. Không thích hợp xương khúc Hóa kị, Hóa kị tức phá: Cũng không nên sai ai ra trình diện hỏa linh xung hội.

Thiên tướng liêm trinh thủ mệnh sai ai ra trình diện dương hình, hình trượng khó thoát. (sai ai ra trình diện đồ 24)

(chú) tử ngọ cung “Liêm tướng”, bính người đang ngọ cung; nhâm người đang tử cung tức là. Bính nhân vưu kém, lấy liêm trinh Hóa kị cho nên.

Thiên lương

Thiên lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 95 trang)

(chú) lấy được khoa quyền người thủy là.

Thiên lương thủ chiếu ngôi sao may mắn phùng, bình sinh Phúc Thọ.

(chú) ở ngọ cung điều kiện tốt nhất, lạc hãm điều không phải.

Thiên lương thái dương xương lộc hội, truyện lư đệ nhất danh.

(chú) lời ấy mão dậu nhị cung. Dương lương cùng độ hội xương lộc.

Thiên lương văn xương cư miếu vượng, vị tới thai cương.

(chú) trừ tị thân hợi dậu tứ cung giai miếu vượng. Thai cương tức Ngự Sử. Lời ấy có thể được thanh quý, không được chủ phú.

Thiên lương gia cát tọa thiên di, cự thương cao thực.

(chú) thiên lương thủ mệnh không được chủ phú, thủ thiên di lại có thể phú. (sai ai ra trình diện quyển nhất đồ 64)

Thiên lương thiên mã, thái độ làm người phiêu đãng phong lưu. (sai ai ra trình diện quyển nhị đồ 35)

(chú) tị thân nhị cung nặng hơn, dần hợi nhị cung hơi nhẹ.

Lương ở lại Thái âm, lại tác phiêu oành của khách.

(chú) đến đây chỉ dương lương cư dậu, hội Thái âm cư tị.

Lương cùng tị hợi, nam đa lang thang nữ đa dâm. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 204 trang)

(chú) lương ở tị, thiên đồng ở dần đối chiếu. Hoặc lương ở hợi, thiên đồng ở tị. Người trước so sánh kém.

Thiên lương nguyệt diệu nữ dâm bần.

(chú) nhật sinh ra, Thái âm cư tị cung lạc hãm sai ai ra trình diện sát, hoặc cung phúc đức sai ai ra trình diện sát, không tốt.

Lương cùng cơ nguyệt dần thân vị, suốt đời lợi nghiệp thông minh. (sai ai ra trình diện đồ 25)

(chú) chỉ dần thân cung lương cùng hội cơ nguyệt, chủ chua ngoa.

Lương đà âm linh, tác phẩm mô phỏng lương đống của khách.

(chú) tứ diệu cùng hội, là đạo tặc. Hoặc ti tiện mà tham.

Thiên lương hãm địa sai ai ra trình diện dương đà, đồi phong bại tục.

(chú) thiên lương vu tị thân hợi cung lạc hãm.

Lương cơ cùng tồn tại thìn tuất cung, gia cát diệu phú quý hiền lành. (sai ai ra trình diện thứ 11 trang đồ 4)

(chú) sai ai ra trình diện sát kị thì thiên nên tăng nói, nhưng cũng hiền lành.

Lương cơ cùng thìn tuất, tất có cao nghệ tùy thân. (sai ai ra trình diện thứ 13 trang đồ 5)

(chú) tá tinh an cung người điều không phải. Mà lại cần phải cát sát bổ sung.

Thất sát dần thân tử ngọ vị, suốt đời tước lộc quang vinh xương. (sai ai ra trình diện đồ 26)

(chú) tử vị điều không phải. Cái ngọ được liêm trinh ở thân cung là phúc đức, có thể tướng chế; dần thân thì là triêu đấu cách, duy sai ai ra trình diện cát hóa thủy.

Thất sát tới người mệnh, lưu niên hình kị tai thương.

(chú) nguyên cục thất tọa cung mệnh. Lưu niên vừa tới thất sát vị, sai ai ra trình diện hình kị lưu sát chờ hung diệu (sai ai ra trình diện quyển nhất đồ 82) hội lộc có thể giải trừ.

Sát lâm tuyệt địa hội dương đà, nhan quay về chết non.

(chú) nguyên cục thất sát ở tuyệt địa, lưu niên nhược tái tuần phùng thất đẳng cấp; nguyên cục dương đà gửi thông điệp, bị lưu dương lưu đà vệ khởi. Duy hội lộc có thể giải trừ.

Thất sát gặp lại tứ sát, thắt lưng lưng còng khúc trong trận vong.

(chú) nguyên cục thất sát có sát, lưu niên tái phùng thất sát, phục sai ai ra trình diện lưu sát (sát), là năm chủ ý ngoại binh thương. Nguyên cục hỏa linh cùng triền thất sát người vưu quá mức.

Thất sát hỏa dương bần mà lại tiện, đồ tể người.

(chú) lầm. Linh dương cùng triền thủy là.

Thất sát dương linh, lưu niên bạch hổ hình lục tai chui. (sai ai ra trình diện quyển nhất đồ 83 cập 84)

(chú) nguyên cục thất sát dương linh cùng triền. Lưu niên bạch hổ đi tới, nhiên cận chủ quan tư kiện tụng, chưa đến hình lục.

Thất sát lưu dương nhị quan phù, ly hương tao phối.

(chú) thất sát và quan phù an mệnh, lưu niên đi tới bản cung, lại thấy lưu niên quan phù cùng độ, mà lại sai ai ra trình diện lưu dương. Nguyên cục đi hỏa linh người vưu hung.

Thất sát tử vi, hóa quyền trái lại tác trinh tường.

(chú) chi bằng lộc, không – cần phải canh được hóa quyền.

Thất sát phá quân, chính xác dựa vào dương linh của ngược. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 13 trang)

(chú) thất sát và phá quân, và chỉ linh cùng độ, đều vì không được cát. Đến đây phi chuyên chỉ thất sát mà nói.

Thất sát liêm trinh cư miếu vượng, trái lại là tích phú người. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 24 trang)

(chú)”Thất sát trinh trinh” vu vị cung là kỳ cách, xấu cung điều không phải.

Thất sát liêm trinh đồng vị, trên đường mai thi.

(chú) sai ai ra trình diện chú thư nội tường (tức quyển nhất thứ 212 trang).

Thất sát phá quân nên ra ngoài, các loại tay nghề bất năng tinh. (sai ai ra trình diện đồ 27)

(chú) thất sát cư hãm địa, hoặc phá quân vô lộc đều có đến đây ứng với.

Thất sát thẩm ngâm phúc không được quang vinh. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 212 trang)

(chú) đến đây chỉ nữ mệnh. Thẩm ngâm người, cư tị hợi hãm địa.

Thất sát tới người cuối cùng thiên.

(chú) đến đây chỉ thân cung thất sát, nhược đại hạn lưu niên chi lưu thân chủ kiến thất sát, phá quân, là vì “Trúc la tam hạn” . Niên thiếu gặp đứng đầu yểu, hoặc trọng bệnh (tường sai ai ra trình diện quyển tứ . )

Thất sát sống cu ky một mình phúc đức, nữ nhân phải tránh tiện không thể nghi ngờ.

(chú) đến đây điều võ đoán.

Thất sát thủ chiếu, tuổi hạn kình dương, ngọ sinh ra mão dậu cung an mệnh, chủ hung vong.

(chú) đến đây tức nói “Thất sát gặp lại, dương đà điệt tịnh” . Sở học của lệ không hợp.

Phá quân

Phá quân tử ngọ cung vô sát, quan tư thanh hiển tới tam công.

(chú) phải lộc thủy là.

Phá quân tham lang phùng lộc mã, nam đa lang thang nữ đa dâm. (sai ai ra trình diện đồ 28)

(chú) pha quân hội tham lang, phùng lộc mã. Lấy tị hợi nhị cung là chặt. Nhiên tất sai ai ra trình diện hỏa linh cập đào hoa chư diệu người thủy ứng với. Nhược cung phúc đức Thiên phủ mỗi ngày diêu. Vưu nghiệm.

Phá quân ám diệu cộng hương, trong nước tác mộ.

(chú) phá quân văn khúc cùng triền vu hợi tử xấu tam cung. Sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị thủy là. Văn khúc Hóa kị cũng không nên. Tử ngọ cung thì chủ tại ngoại hương có họa, dùng võ khúc Hóa kị hội thiên di của cho nên. (sai ai ra trình diện quyển nhất đồ 49)

Phá quân hỏa linh, bôn ba lao lực.

(chú) cung điền trạch sai ai ra trình diện cũng. Chủ nhiều lần thiên gia thay đổi trạch.

Phá quân nhất diệu tính khó hiểu. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 210 trang)

(chú) lời ấy nữ mệnh. Vị kỳ tính không được thường. Dễ ưa dịch nộ, hốt tăng hốt ái.

Phá hao tổn dương linh quan bổng lộc và chức quyền, nơi cầu xin.

(chú) chỉ mão dậu “Liêm phá” là cung Quan lộc.

Phá quân tử ngọ, sai ai ra trình diện sát kị cô đơn tàn tật.

(chú) không thích hợp sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị. Sai ai ra trình diện thì không thích hợp canh mỗi ngày mã.

Phá quân thìn tuất xấu vị cung, bính mậu sinh ra phú quý cùng.

(chú) bính năm sinh ra, chủ được phụ ấm, mậu năm sinh ra thì cần phải tự nghĩ ra. Giai thủ hóa lộc là dụng. Cổ đại nữ mệnh giai chủ phong tặng. (sai ai ra trình diện đồ 29)

Phá quân vũ khúc nhập tài hương. Đông khuynh tây bại.

(chú) vũ khúc Hóa kị thủy là.

Phá quân xương khúc phùng, hình khắc làm phiền.

(chú) xương khúc Hóa kị thủy là.

Phá quân xương khúc dần cung mệnh, quý hiển tới tam công.

(chú) đến đây chỉ xương khúc hóa khoa.

Phá quân xương khúc, suốt đời bần sĩ.

(chú) xương khúc Hóa kị thủy.

Phá quân dương đà, thân mệnh tật ách chủ tàn tật.

(chú) phá quân dương đà ở cung mệnh cập cung tật ách vì.

Phá quân cư huynh đệ, cốt nhục sao Sâm, sao Thương.

(chú) không thích hợp hỏa linh cùng triền.

Phá quân tài bạch vị, như thang tưới tuyết.

(chú) vô lộc sai ai ra trình diện sát kị người thủy là.

Phá quân cư nô bộc, báng oán tư đào.

(chú) mỗi ngày mã hỏa linh mới là.

Phá quân cư điền trạch, tổ cơ phá đãng.

(chú) sai ai ra trình diện sát thủy là.

Phá quân cư phúc đức phụ mẫu, hình khắc mặt mày hốc hác.

(chú) sai ai ra trình diện sát người là, vưu kị hỏa linh. Cung phụ mẫu vừa danh tướng mạo cung. Cố hữu mặt mày hốc hác của ứng với.

Phụ bật

Tả hữu văn xương, vị tới hợp phụ.

(chú) cần phải nguyên cung mệnh cát thủy là.

Tả hữu giáp mệnh là quý cách.

(chú) cung mệnh là “Tử phá” thủy là. Thiên tướng cũng có thể. (sai ai ra trình diện quyển nhị đồ 8)

Tả phụ hữu bật, chung thân phúc hậu.

(chú) bắc cận vi trợ giúp lộc.

Tả hữu đồng cung, phệ la y tử.

(chú) cung mệnh là “Tử phá” thủy là. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 75 trang)

Tả hữu chỉ thủ chiếu cung mệnh, ly tông thứ ra.

(chú) lấy hữu bật vì, nhiên thượng cần phải sai ai ra trình diện hỏa linh. (sai ai ra trình diện đồ 30)

Hữu bật thiên tướng phúc đã tới. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 194 trang)

(chú) cần phải kiêm được “Tài ấm giáp ấn” người ngươi là.

Tả hữu tài quan kiêm giáp kỳ, y lộc đẫy đà.

(chú) lời ấy cung tài bạch hoặc cung phúc đức, và tả hữu cùng, hoặc tả hữu hỏa người, chủ như vậy khắc ứng với. Nhiên đến đây cũng cận vi trợ giúp duyên.

Tả hữu khôi việt là Phúc Thọ.

(chú) đến đây cũng cận vi trợ giúp duyên.

Tả hữu xương khúc phùng dương đà, đương sinh dị chí.

(chú) xương tả dương làm một tổ, khúc hữu đà làm một tổ. Nhược hỗn tạp tức điều không phải.

Tả hữu khôi mặt nhăn, lộc phù là kỳ.

(chú) tứ phụ diệu lấy được lộc là quý.

Tả hữu trinh dương tao hình đạo.

(chú) liêm trinh Hóa kị vì.

Mộ phùng tả hữu, bát tọa tôn sư.

(chú) tả phụ hữu bật nhập miếu vu thìn tuất xấu vị tứ mộ cung. (sai ai ra trình diện đồ 31)

Tả phụ Tử Phủ tướng, hữu bật lai hội. Suốt đời phú quý song toàn.

(chú) sai ai ra trình diện Hỏa Tinh Hóa kị phá tan, kết cục không tốt.

Hữu bật Tử Phủ đồng cung, tài quan song mỹ.

(chú) sai ai ra trình diện linh tinh phá tan, kết cục không tốt.

Tả phụ thủ mệnh, Tử Phủ lộc tồn tam hợp củng chiếu, văn võ đại quý.

(chú) sát kị giảm quý.

Hữu bật thủ mệnh, hội phủ tướng xương khúc, chung thân phúc hậu.

(chú) cùng tiền.

Tả phụ cơ xương cũng chủ quý.

(chú) cùng tiền “Tả phụ Tử Phủ tướng” chú.

Tả phụ nhật nguyệt, tham vũ hợp, chung thân lợi lộc có tiếng danh.

(chú) Hóa kị thì không vào cách.

Tả phụ thủ phu thê, nhân định nhị hôn. (sai ai ra trình diện đồ 32)

(chú) sai ai ra trình diện sát kị chủ tử biệt. Sai ai ra trình diện hỏa linh thì sống ly.

Hữu bật thủ phu thê, nhân định nhị hôn. (sai ai ra trình diện đồ 33)

(chú) cùng tiền. Thìn để ý

Tả phụ thủ mệnh dương linh thấu, cự lâu thất sát là hạ cục.

(chú) chính diệu là thất sát hoặc “Cự môn thiên cơ” người là.

Tả phụ cùng hội sát trọng trọng, có đầu không có đuôi.

(chú) vưu kị dương linh thiên không cướp.

Hữu bật cùng hội sát trọng trọng, có phúc nan hưởng.

(chú) vưu kị hỏa đà thiên không cướp.

Khôi việt

Tọa quý hướng quý, tả hữu cát tụ phú mà quý.

(chú) cung mệnh và đối cung có khôi việt, canh được cát củng. (sai ai ra trình diện quyển nhị đồ 26)

Khôi lâm mệnh, việt tới người, niên thiếu tất lấy vợ mỹ thê.

(chú) vô sát thủy là. (sai ai ra trình diện đồ 34)

Khôi phi thân mệnh, cái thế văn chương. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 62 trang)

(chú) cần phải không gặp Hóa kị, mà lại sai ai ra trình diện khoa tinh.

Khôi việt đồng hành, vị tới thai phụ. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 48 trang).

(chú) nhược cận tam phương hội hợp thì không phải vậy.

Khôi việt mệnh thân đa chiết quế.

(chú) phân triền mệnh thân cung thủy là. Tố tiền chú.

Khôi việt giáp mệnh là kỳ cách.

(chú) sai ai ra trình diện chú (tức quyển nhị thứ 16 trang).

Quý nhập quý hương, phùng của phú quý.

(chú) nguyên cục khôi việt, vận hạn vừa điệt tịnh khôi việt.

Khôi việt xương khúc lộc tồn phù, hình sát vô xung thai phụ quý. (chú) xương khúc cần phải không thay đổi kị.

Khôi việt phụ tinh là Phúc Thọ.

(chú) khôi việt là phụ tinh, nhập cung mệnh, chủ tăng Phúc Thọ.

Khôi việt gặp lại dương đà, cố tật vưu đa.

(chú) nguyên cục khôi việt có dương đà, đi tới dương đà điệt tịnh của vận hạn. Chủ thẩm a cố tật.

Khôi việt phụ bật tam phương, suốt đời gặp quý dẫn.

(chú) tứ diệu ở tam phương tứ chính gặp gỡ, vô sát kị, mưu là không tốn sức chút nào.

Xương khúc

Văn xương vũ khúc. Thái độ làm người đa học đa năng lực.

(chú) tham kiến vũ khúc “Vũ khúc gặp nhau xương khúc phùng” điều. (sai ai ra trình diện thứ 20 trang)

Văn khoa củng chiếu, giả nghị còn trẻ đăng khoa. (quyển nhị đồ 41)

(chú) chỉ xương khúc, long trì phượng các, thiên tài, hóa khoa.

Văn xương tả phụ, vị tới tam hợp. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 67 trang)

(chú) lời ấy xương trội hơn khúc, phụ thắng bật.

Văn xương vũ khúc vu thân mệnh, văn võ kiêm bần.

(chú) cũng tất dần thân cung mới là. (sai ai ra trình diện đồ 35)

Nhị khúc miếu vượng phùng tả hữu, tương tướng của tài. (sai ai ra trình diện đồ 36)

(chú) nhị cong lại vũ khúc văn khúc. Nhiên trung tâm châu phái truyền lại, thì cận chỉ xấu, thìn nhị cung. Xấu cung so sánh ưu.

Nhị khúc vượng cung, uy danh hiển hách.

(chú) cùng tiền.

Nhị khúc tham lang ngọ xấu hạn, phòng chết chìm của ưu.

(chú) sai ai ra trình diện sát kị mới là. Mệnh ở xấu người phòng xấu hạn, mệnh ở vị người phòng ngọ hạn.

Xương khúc giáp mệnh nhất kỳ. (sai ai ra trình diện đồ 37)

(chú) cung mệnh cần phải sai ai ra trình diện cát hóa.

Xương khúc tả hữu hội dương đà, đương sinh dị chí.

(chú) xương tả dương làm một tổ, khúc hữu đà làm một tổ. Nhược hỗn tạp tức điều không phải.

Nữ nhân xương khúc, thông minh phú quý mà lại đa dâm.

(chú) xương khúc cận vi trợ giúp duyên, phi nguyên nhân chính.

Xương khúc phá quân đồng cung, chủ thuỷ ách.

(chú) sai ai ra trình diện sát thủy là. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 91 trang)

Văn xương tham lang, chính sự điên đảo.

(chú) văn khúc hóa khoa, văn xương Hóa kị thủy là.

Văn xương cự môn đa tang chí. (chú) cùng tiền.

Xương khúc lâm vu xấu vị. Thì phùng mão dậu cận thiên nhan.

(chú) mệnh ở xấu, hạn phùng dậu; mệnh ở vị, hạn phùng mão. Vừa cần phải nguyên cục vận hạn giai sai ai ra trình diện cát hóa. Chủ năng cận quý nhân.

Xương khúc tị hợi lâm, không mắc tức đại phú.

(chú) lời ấy và “Tử vi thất sát” hoặc Thiên phủ cùng triền. (sai ai ra trình diện đồ 38)

Xương khúc ngôi sao may mắn cư phúc đức, xưng là ngọc tay áo thiên hương.

(chú) phải tử vi là cung mệnh thủy là. Lấy ngọ là tốt. (sai ai ra trình diện đồ 39)

Xương khúc hãm cung hung thần phá, hư dự của long.

(chú) hung thần chỉ Tứ Sát thiên không cướp.

Xương khúc rơi vào thiên thương, nhan quay về chết non.

(chú) đến đây điều không xác thực. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 104 trang)

Xương khúc kỷ tân nhâm sinh ra, hạn phùng thìn tuất lự đầu sông.

(chú) đến đây thực nói vũ khúc văn khúc song Hóa kị chủ có ý định ngoại.

Xương khúc liêm trinh vu tị hợi, tao hình bất thiện mà lại khoe khoang khoác lác. (sai ai ra trình diện quyển nhị đồ 59)

(chú) tị hợi “Liêm tham” sai ai ra trình diện văn xương hoặc văn khúc Hóa kị.

Xương khúc lộc tồn, càng kỳ lạ.

(chú) xương khúc nên sai ai ra trình diện lộc, bằng không hư danh.

Xương khúc phá quân lâm hổ thỏ, sát dương phá tan bôn ba. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 78 trang)

(chú) dần mão nhị cung phá quân xương khúc, kị Tứ Sát phá tan.

Văn xương liêm sát dương đà, thái độ làm người gạt ngụy. (sai ai ra trình diện đồ 40)

(chú) đến đây chỉ xấu vị cung “Liêm sát” có dương đà cùng, canh sai ai ra trình diện văn xương.

Văn khúc sống cu ky một mình thân mệnh, phùng hung diệu lưỡi biện đồ.

(chú) nhược văn xương như vậy, thì mặc dù lưỡi biện mà có cao nghệ.

Lộc mã

Lộc tồn thủ vu tài trạch, tích ngọc đôi kim.

(chú) tất cùng hội hóa lộc thủy là.

Lộc tồn tử ngọ vị thiên di, thân mệnh phùng của lợi lộc nên.

(chú) lộc tồn tại tử, mã ở thân; lộc tồn tại ngọ, mã ở dần. Là cung thiên di.

Minh lộc ám lộc, vị chí công khanh.

(chú) lời ấy nhị lộc đồng cung. Hoặc ở lục hợp vị. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 158 trang)

Song lộc gặp lại, chung thân phú quý.

(chú) giống như trên.

Song lộc thủ mệnh, lữ hậu chuyên quyền. (sai ai ra trình diện quyển nhị đồ 50)

(chú) giống như trên.

Lộc tồn rất nặng đa y lộc.

(chú) lời ấy nữ mệnh. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 195 trang)

Lộc mã mừng nhất cùng bôn ba. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 20 trang cập quyển nhị thứ 64 trang)

(chú) lộc mã đồng cung, hoặc lộc mã đối trùng đều là. Duy không thích hợp sai ai ra trình diện hỏa linh thiên không cướp, cũng không nên sai ai ra trình diện chính chặn thiên không, bằng không cận chủ bôn ba.

Lộc phùng phá tan, cát cũng thành hung. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 22 trang)

(chú) tối kỵ xương khúc Hóa kị xung lộc, nhân tài chiêu họa.

Thiên mã tứ sinh thê cung, phú quý còn tưởng là phong tặng.

(chú) thiên mã tất cư tứ trường sinh vị, vì vậy cú vô lý.

Mã gặp không vong, chung thân bôn tẩu. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 26 trang)

(chú) đến đây chỉ địa không, Địa kiếp, cũng chỉ ra chỗ sai chặn thiên không mà nói, thiên không tuần thiên không bất luận.

Lộc tồn độc thủ mệnh, không nói gì hóa thành thần giữ của. (sai ai ra trình diện đồ 41)

(chú) sai ai ra trình diện sát thì tài nan thủ, cận chủ keo kiệt.

Lộc tồn thất bại vong nơi, thấu hỏa linh xảo nghệ an thân. (sai ai ra trình diện đồ 42)

(chú) không vong chỉ Địa kiếp địa không.

Hợp lộc uyên ương một đời quang vinh.

(chú) lộc tồn hoặc hóa lộc, một thủ cung phu thê, một … khác ở tam phương lai hợp. (lánh văn tường sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 149 trang)

Lộc cư nô bộc, dù có quan cũng bôn ba.

(chú) sai ai ra trình diện chú. (tức quyển nhất thứ 93 trang)

Khoa lộc quyền

Khoa lộc quyền hội thủ thân mệnh, ra tương nhập tướng.

(chú) là vị “Lộc quyền khoa hội” . (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 45 trang)

Hóa lộc lộc tồn giáp thân mệnh, không mắc thì phú. (sai ai ra trình diện đồ 43)

(chú) vô Hóa kị thủy là, sai ai ra trình diện sát giảm hình phạt.

Hóa quyền hóa khoa giáp thân mệnh, phú quý tung tin. (sai ai ra trình diện đồ 44)

(chú) giống như trên.

Quyền lộc gặp lại phùng sát thấu, hư dự của long.

(chú) hóa lộc hóa quyền cùng hội, sai ai ra trình diện Tứ Sát.

Quyền lộc ngôi sao may mắn nô bộc vị, ngay cả phú quý cũng bôn ba.

(chú) cùng “Lộc cư nô bộc” chú (tức quyển nhất thứ 93 trang).

Hóa quyền gặp dương đà thiên không cướp, mỗi ngày khiến cho nguyên nhân chính gièm pha thụ trích.

(chú) thiên sứ làm nô bộc lời gièm pha của ứng với.

Hóa khoa thủ thân mệnh, phùng ác diệu cũng văn sĩ.

(chú) nhưng bần hàn.

Hóa khoa độc ngại thiên không tuần thiên không, gặp thì hư danh.

(chú) chủ nổi danh vô lợi.

Khoa quyền đối củng, nhảy tam cấp vu vũ môn. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 72 trang)

(chú) nhị diệu tương đối, danh sách đậu dễ được. (sai ai ra trình diện đồ 45)

Khoa minh lộc ám, đứng hàng tai thai.

(chú) hóa khoa thủ mệnh, lộc ở lục hợp tương lai hợp. Như con xấu hợp, dần hợi hợp các loại. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 49 trang)

Khoa văn rơi vào hung hương, nảy mầm mà chẳng ra hoa. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 36 trang)

(chú) chủ có hư danh mà vô thực học.

Hóa kị

Hóa kị mệnh thân cung, làm việc không được hanh thông.

(chú) sai ai ra trình diện sát thủy là.

Nhật nguyệt miếu vượng, Hóa kị là phúc.

(chú) Hóa kị trái lại có thể tiềm tàng, bằng không phong mang thái lộ.

Nhật nguyệt hãm địa, Hóa kị hình thương.

(chú) hình phạt chính lục thân, thương mắt chờ.

Liêm trinh Hóa kị vu hãm địa, không làm nổi mà lại chủ tao hình.

(chú) liêm trinh rơi vào tị, duy tử ngọ mão dậu bình rảnh rang cũng không lợi.

Dương đà

Kình dương nhập miếu, phú quý tung tin.

(chú) sai ai ra trình diện cát hóa thủy.

Dương hỏa đồng cung, uy quyền áp chúng. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 101 trang)

(chú) thìn tuất nhị cung thủy là. Đây là hỏa luyện vàng thật.

Dương đà linh hỏa thủ thân mệnh, thắt lưng đà khúc bối người.

(chú) lời ấy Tứ Sát cùng hội cung mệnh. (sai ai ra trình diện đồ 46)

Kình dương tử ngọ mão dậu, phi chết non tức hình thương.

(chú) tử ngọ mão dậu tứ trọng vị, là kình dương hãm cung. Nhiên đến đây điều nói quá sự thật.

Kình dương phùng lực sĩ, lý quảng nan phong.

(chú) đến đây điều vô lý. Cái phàm dương nam âm nữ thủ mệnh tứ vượng cung tất thấy vậy cách. (sai ai ra trình diện quyển nhị đồ 44)

Dương đà giáp kị là bại cục.

(chú) không chỉ cung mệnh, đi tới vận hạn cũng thế.

Dương linh tọa mệnh, lưu niên bạch hổ tai thương.

(chú) lưu niên đáo nguyên cục cung mệnh, bạch hổ lại đã. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 141 trang)

Kình dương đối canh giữ ở dậu cung, tuổi điệt dương đà canh mệnh hung.

(chú) đến đây bất quá cử “Dương đà điệt tịnh” của lệ.

Dương đà lưu niên linh, phá mặt tự vệt.

(chú) nguyên cục linh tinh, lưu niên dương đà lai giáp, chủ thụ hình.

Kình dương gặp lại lưu dương, Tây Thi khuynh mệnh vẫn thân.

(chú) đến đây cũng “Cử đà điệt tịnh” .

Kình dương nhật nguyệt đồng cung, nam khắc thê mà nữ hình phu.

(chú) nam Thái âm Hóa kị (sai ai ra trình diện đồ 47), nữ thái dương Hóa kị.

Kình dương xương khúc tả hữu cùng, vệt ám chí.

(chú) tham kiến xương khúc tả hữu hội dương đà chú. (sai ai ra trình diện vốn quyển thứ 68 trang)

Giơ cao hỏa liêm trinh cự môn cùng. Bị thương tàn phế bệnh kín mà lại chiêu hình.

(chú) liêm trinh sai ai ra trình diện dương hỏa mà lại Hóa kị, hoặc cự môn sai ai ra trình diện dương hỏa mà lại Hóa kị, chủ có đến đây ứng với. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 137 trang)

Kình dương độc thủ, hỏa kị kiếp không phá tan, tàn tật ly tổ hình thương.

(chú) phá hủy ở thiên đồng Hóa kị.

Đà la độc thủ, nhị họ diên sinh. (chú) Hỏa Tinh cùng triền vưu quá mức.

Đà la thủ mệnh, xảo nghệ an thân. (chú) cần phải không gặp sát kị. Sai ai ra trình diện xương khúc Vưu Giai.

Đà la thủ mệnh đồng nhất nguyệt, nam khắc thê mà nữ hình phu. (sai ai ra trình diện đồ 48)

(chú) tham kiến kình dương điều.

Đà la hãm cung phùng sát cự, bị thương tàn phế đái tật mà lại hình thương.

(chú) chỉ dần thân tị hợi tứ cung.

Đà la tham lang tọa mệnh dần, thông minh phong lưu.

(chú) tham kiến “Phong lưu màu trượng” điều. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 87 trang)

Đà la tham lang cùng thân mệnh, tửu sắc thành lao.

(chú) sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu thủy là.

Đà la hỏa linh đồng cung, dịch ôn mà chết.

(chú) chỉ bệnh truyền nhiễm.

Đà la thủ mệnh, khẩu thiệt tao thương.

(chú) hoặc hàm răng ki hình.

Đà la tị hợi dần thân, phi chết non tức hình thương.

(chú) tị hợi dần thân tứ mạnh cung, là đà la hãm cung, cũng nói quá sự thật.

Hỏa linh

Hỏa linh gặp nhau, danh chấn chư bang.

(chú) không xác thực, phàm thân tử thìn năm sinh ra tất hỏa linh gặp gỡ. (sai ai ra trình diện đồ 49)

Hỏa linh giáp mệnh là bại cục.

(chú) cận không thích hợp giáp kị. (sai ai ra trình diện đồ 50)

Hỏa linh vượng phú cũng phúc.

(chú) vượng phú chỉ dần ngọ tuất.

Hỏa đà linh dương là hạ cách, cô đơn khí tổ hoặc bị thương tàn phế.

(chú) đà la không thích hợp Hỏa Tinh, kình dương thì kị linh tinh.

Hỏa linh hãm địa dương đà cùng, cho làm con thừa tự nhị họ diên sinh.

(chú) tham kiến tiền điều.

Nữ mệnh Hỏa Tinh độc thủ, lăng phu khắc tử thị phi đa.

(chú) cung phúc đức cũng hung thủy là.

Nữ mệnh linh tinh độc thủ, ngoại hiền thục mà nội tâm hung ác.

(chú) cùng tiền chú.

Hỏa linh tham lang tứ mộ cung, tam phương cát củng lập biên công.

(chú) thìn tuất xấu vị cung của hỏa tham, linh tham cách. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 61 trang)

Hỏa Tinh thủ mệnh triêu Tử Phủ, không mắc cũng phú.

(chú) cần phải Tử Phủ có bách quan triều củng.

Linh tinh thủ mệnh triêu Tử Phủ, trận thượng vong thân. (chú) Hỏa Tinh có thể chế thất sát, linh tinh bất năng chế.

Hỏa linh đồng cung cộng kình dương, liêm trinh thất sát trong trận vong.

(chú) đến đây chỉ linh dương hoặc hỏa dương mà nói.

Linh xương đà vũ, hạn tới đầu sông.

(chú) bốn sao giao nhau thìn tuất, nhược Hóa kị người là. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 135 trang)

Kiếp không lâm lộc mã, xưng của lộc đảo mã đảo. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 113 trang)

(chú) lộc tồn thiên mã và thiên không cướp đồng cung. (sai ai ra trình diện đồ 51)

Địa không thủ mệnh, thái độ làm người làm việc hư không.

(chú) nói khoa mà vô thực.

Địa kiếp thủ mệnh, thái độ làm người làm việc sơ cuồng.

(chú) cậy tài khinh người.

Kiếp không độc thủ, bồng bềnh cơ khổ lấy chung thân.

(chú) mệnh vô chính diệu, tam phương sát kị người là.

Hạn đi Địa kiếp, thạch sùng hào phú cũng khuynh gia. (sai ai ra trình diện quyển nhị đồ 49)

(chú) sai ai ra trình diện kị sát hình hao tổn thủy là.

Kiếp không giáp mệnh là bại cục.

(chú) lời ấy Địa kiếp địa không giáp kị. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 22 trang)

Kiếp không lâm hạn, Sở vương tang nước Lộc châu vong.

(chú) lời ấy vận tới kiếp không hạn như vậy, duy nói chân thực. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 118 trang)

Sinh chỗ kiếp không, như nửa ngày gảy cánh, lãng lý đi thuyền.

(chú) lời ấy thiên không cướp cư cung mệnh, lại thấy sát kị. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 32 trang)

Kiếp không lâm tài phúc của hương, từ nhỏ nghèo hèn.

(chú) lời ấy tài bạch hoặc cung phúc đức, sai ai ra trình diện thiên không kiếp sát kị.

Thiên hình

Thiên hình miếu vượng xương khúc thấu, nắm giữ binh quyền.

(chú) mão dậu dần tuất là miếu vượng. (sai ai ra trình diện đồ 52)

Thiên hình thủ mệnh vu hãm địa, cô hình bần yểu phúc không được đầy đủ.

(chú) hợi vị thân tị xấu là hãm địa. Xấu vị càng sâu. (sai ai ra trình diện đồ 52)

Thiên hình điệt tịnh phùng sát kị, quan phi cháy canh mất tiền.

(chú) nguyên cục thiên hình và đại hạn lưu niên của kình dương điệt tịnh.

Thiên diêu

Thiên diêu miếu vượng, phú quý đa nô. Thiên diêu miếu vượng, hiếu học năng lực tinh.

(chú) mão dậu tuất tam cung nhập miếu.

Thiên diêu miếu vượng, tham hoa yêu rượu.

(chú) cùng tiền.

Thiên diêu hãm địa, tâm thuật bất chính. Thiên diêu hãm địa, phong lưu hảo dâm.

(chú) tử hợi thìn tam cung lạc hãm.

Thiên diêu hãm địa sai ai ra trình diện chư hung, nhân sắc phạm hình gia nghiệp phá.

(chú) cùng tiền.

Thiên diêu tắm rửa vị, tam hợp liêm tham chết non. (sai ai ra trình diện đồ 53)

(chú) thiên diêu cư tắm rửa. Tam phương sai ai ra trình diện liêm trinh và tham lang.

Thiên diêu kình dương cùng thủ mệnh, niên thiếu chết non.

(chú) Trung Châu phái truyền lại, cận vi vốn sinh ra đã kém cỏi.

Thiên Diêu Hồng loan thủ cung mệnh, nam nữ tham dâm. (sai ai ra trình diện đồ 54)

(chú) vưu kị hỏa linh, xương khúc xung hội.

Tử

Để ý tứ hào

Thiên diêu thủ phu thê, trùng hôn thâu kỳ.

(chú) chỉ sai ai ra trình diện vưu.

Thiên diêu thủ thiên di, lối ra đa đến đỡ.

(chú) vô sát thủy là.

Thiên diêu điền trạch chủ phá tổ.

(chú) vưu kị phá quân. (sai ai ra trình diện đồ 55)

Thiên diêu phúc đức, thân mang tâm loạn.

(chú) vưu kị sai ai ra trình diện hỏa linh.

Loan ưa

Hồng loan thủ thân mệnh, thông minh tú lệ tính ôn lương. Thiên hỉ mệnh thân cung, hôn nhân sớm phát mỹ dung mạo.

(chú) vô sát kị thủy là.

Hồng loan lục thân vị, lục thân chủ hữu tình.

(chú) phụ mẫu, huynh đệ chờ cung tức thuộc lục thân vị.

Hồng loan thủ thiên di, chủ có khoảng thu nhập thêm.

(chú) sai ai ra trình diện kị điều không phải. Sai ai ra trình diện sát giảm hình phạt.

Khốc hư

Khốc hư miếu vượng, gặp lộc danh dương.

(chú) xấu mão thân tam cung nhập miếu. (sai ai ra trình diện đồ 56 cập đồ 57)

Khốc hư hãm địa, nghèo độc hình thương.

(chú) tử thìn ngọ vị tuất ngũ cung là hãm địa. (sai ai ra trình diện đồ 56 cập đồ 57)

Khốc hư thiên di, xuất môn tất gây chuyện.

(chú) sai ai ra trình diện sát kị thủy là.

Khốc hư cư phụ mẫu, phá đãng mại điền trang.

(chú) sai ai ra trình diện sát kị thủy là.

Thai tọa

Tai thai bát tọa thủ phu thê, sanh ly khắc hại.

(chú) hoặc chủ phu thê hữu danh vô thực.

Đẩu số cách cục

Một lần nữa thuyết minh cổ nhân cách cục

Do bổn thiên khởi, vương đình của chuẩn bị nói chuyện đẩu số “Cách cục”, bởi vì đây là một học tập đẩu số vấn đề lớn.

Luận “Cách cục”, đẩu số kỳ thực không bằng dụng “Tứ trụ” lai suy tính lộc mệnh “Tử bình” . “Tử bình” dụng ngũ hành sinh khắc chế hóa lai suy đoán, sự linh hoạt đại, hơn nữa có thể bằng bát tự nhìn ra toàn bộ mệnh tạo khí cơ; phàm khí cơ lưu sướng người, kỳ một đời người đa thuận hoà, phàm khí cơ ủng trệ người, một thân cảnh ngộ thì đa khúc chiết. Thảng như tứ tính năng thành cách cục, phi phú tức quý.

Thế nhưng đẩu số tinh hệ tổ hợp đã có cực hạn tính, lấy mười bốn khỏa chính diệu tổ hợp mà nói, chỉ có một trăm bốn mươi bốn một trình tự, thế nhưng hơn nữa phụ tá sát hóa chư diệu, lại có thể có một nghìn hơn bảy trăm vạn trình tự. Một … gần … Là thái giản. Một … gần … Là thái phồn, bởi vậy đính dừng hình ảnh cùng phi thường không dễ.

Thế nhưng lại vẫn đang ly mua một nhóm “Cách cục” đi ra, đây cũng là đời Minh người biên soạn và hiệu đính. Ví dụ như “Tham vũ đồng hành”, “Văn tinh củng mệnh” các loại. Loại này loại cách cục, ở ngoài sáng đại xã hội đương nhiên là có nhất định ý nghĩa. Thế nhưng cổ nhân luận mệnh chích

Nặng ca quyết, mỗi một mệnh cục mang vào một ca khúc, giải thích được phi thường của giản lược, hiện đại học tập đẩu số người đó thảng như nuốt cả quả táo, dựa vào ca quyết nói thẳng, nhất định va chạm bản. Nhất là chính khởi bàn thay mình coi bói nhân, dễ dàng hơn tính sai, có lẽ nói chuyện không đâu, căn bản thôi không được ra vận mạng của mình. Vương đình của khốn đến đây căn cứ xã hội hiện đại bối cảnh, tương các loại “Cách cục” gia dĩ thuyết minh.

“Bần vũ đồng hành” nên sai ai ra trình diện lộc

“Tham vũ đồng hành cách” — tức tham lang vũ khúc hai sao ở tinh bàn xấu cung hoặc vị cung, mà cái này cung vị vừa là cung mệnh.

Cổ ca vân: “Vũ tham nhập miếu quý kham nói, tất chủ làm quan chưởng quyền to, văn 泎 giám tư thân hiển đạt, vũ thần dũng mãnh trấn biên cương.” cái vũ khúc là tài tinh, vừa là quan võ, sai ai ra trình diện tham lang cùng độ chủ phú, có thể tăng vũ khúc thanh thế. Sở dĩ định vì mỹ cách.

Thế nhưng “Tham vũ đồng hành” mệnh cách người đó, ở xã hội hiện đại lại đa số không làm quan. Vương đình của gặp qua nhất vị bằng hữu. Là ngoại khoa bác sĩ, hắn tức là thuộc về loại này mệnh cách. Ngoại khoa bác sĩ danh khí đại, sở làm hành nghiệp yếu vũ đao lộng xoa, cơ bản tính chất tự nhiên cân cổ nhân nói tương đồng. Thế nhưng vương đình của vừa mặt khác gặp qua một mệnh tạo, một thân là khoa học tự nhiên giáo sư, khoa học tự nhiên thực nghiệm yếu đẩy nghi khí, sở dĩ vương đình của cũng cho rằng mệnh cách tính chất cũng tương hợp. — bởi vậy có thể thấy được đối cổ nhân ca quyết không thích hợp câu nệ, chích nên lĩnh hội kỳ tinh thần có thể vậy.

Loại này cách cục người đó. Cung mệnh tối nên sai ai ra trình diện lộc. Mậu năm sinh ra tham lang hóa lộc; tân năm chủ nhân, sai ai ra trình diện dậu cung lộc tồn hội hợp, sở dĩ đều có thể thành phú cách.

Vừa mừng nhất tham vết hội kiến Hỏa Tinh hoặc linh tinh, mà thôi hỏa linh ở đối cung (cung thiên di) thì là thượng cách (sai ai ra trình diện đồ 58). Nếu như hỏa linh và vũ khúc tham lang đồng cung, xấu cung mệnh bỉ vị cung cho thỏa đáng (sai ai ra trình diện đồ 59), bởi vì xấu cung đối vũ khúc tương đối có lợi. Hỏa linh lại không thể và kình dương ngồi chung, bằng không lưỡng khỏa sát tinh sẽ tự mình triệt tiêu lực lượng của chính mình.

“Văn tinh củng mệnh” chủ thông minh

“Văn tinh củng mệnh cách” — tức văn tinh tọa cung mệnh hoặc thân cung, mà cung mệnh hoặc thân cung ở hợi, tử, xấu tam cung. Cổ ca vân: “Văn tinh củng mệnh hướng nam ly, hung thần ứng với vô hội ngộ thì, Hàn Mặc ngang dọc nhân kính trọng, thủ phàn đan quế thượng vân thê. “

Cổ nhân lấy văn xương thuộc kim. Cho nên ra lệnh cho cung tọa hợi, tử, xấu phương bắc người đó, được văn xương nhập mệnh, tức năng lực kim thủy tướng sinh, đại lợi khoa danh. — cái gọi là “Hướng nam ly” người, tức là “Tọa phương bắc” ý tứ, tọa bắc tự nhiên hướng nam. Đồng dạng lý do, cổ nhân cũng cho rằng văn xương mồi lửa năm (dần, ngọ, tuất năm) người trong bất lợi.

Nếu phương bắc cung mệnh sinh ra, mà hung thần vừa toàn bộ sẽ không chiếu cung mệnh, năng lực thỏa mãn hai cái điều kiện này, thì một thân văn tự tinh thông, hơn nữa cuộc thi đại lợi.

Nhưng giả như văn xương Hóa kị, mỗi thi nhất định thi rớt, thảng như sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà thiên không cướp cập thiên hình chờ ác diệu, thuộc loại “Một thân năng lực xảo nghệ, làm gốc sự cao nhân” mà thôi. Công tượng cân văn sĩ địa vị, ở cổ đại xã hội tự thuộc không thể so sánh nổi.

Đối với văn xương lợi cuộc thi tính chất, vương đình của đã trình bày và phân tích quá, cho rằng chỉ có một “Dương lương xương lộc” cách (sai ai ra trình diện đồ 60). Đó là cổ nhân nói “Thái dương ấm lộc tập, truyện lư đệ nhất danh”, mới là sắc nhất cuộc thi cách cục, đồng thời thường thường đái điểm may mắn thành phần.

Về phần văn xương thủ mệnh không gặp sát cách cục, tuy rằng chủ một thân thông minh bài vở và bài tập thành công, bác văn cường nhớ, nhưng ở không được bằng cuộc thi thủ công danh hôm nay, không nhất định có thể có việc nghiệp phát đạt.

“Tả hữu đồng cung” kị phá tan

“Tả hữu đồng cung cách” — tức tả phụ hữu bật lưỡng khỏa phụ diệu ngồi chung vu cung mệnh. Cổ ca vân: “Cung mệnh phụ bật có căn nguyên, thiên địa thanh minh Vạn Tượng tiên, đức nghiệp đồ sộ nhân ngưỡng kính, danh tuyên cung vàng điện ngọc ngọc giai tiền. “

Loại thuyết pháp này, là cư nguyên đại nhân “Tả phụ hữu bật, chung thân phúc hậu” ;”Tả hữu đồng cung, phệ la y tử” chờ thuyết pháp mà đến, bởi vì cổ nhân cho rằng tả phụ hữu bật là hoàng đế phụ lăng. Bởi vậy tự nhiên hẳn là danh tuyên cung vàng điện ngọc thượng, thân liệt ngọc giai tiền liễu.

Phàm là tháng tư sinh ra, tả phụ hữu bật nhất định ở chung vu vị cung; tháng mười sinh ra, tả phụ hữu bật nhất định ở chung vu xấu cung (sai ai ra trình diện đồ 61), đây chẳng phải là kiêu ngạo quan người đó, đa thuộc tháng tư và tháng mười sinh ra? Mà hai tháng này ra đời nhân, vừa chẳng phải là rất chiếm hết tiện nghi.

Kỳ thực điều không phải, tả phụ hữu bật tuy rằng trung hậu, hơn nữa tinh thông viết văn, nhưng dựa vào phụ tá tính chất mà nói, lại bất quá là “Bí thư mệnh” mà thôi. Bởi vì ở một cơ cấu trong, tổng giám đốc giống như đế tọa. Phụ bật tính chất chỉ là cơ yếu trợ thủ.

Cổ nhân nói “Tả hữu đồng cung cách”, sợ lửa tinh cập Hóa kị tinh ở tam phương phá tan. Xưng là đặc biệt. Đó là bởi vì cổ đại xã hội căn bản không có nhiều như vậy “Bí tọa” . Người thời nay thì bất đồng, như nhau có thể tố xí nghiệp trợ giúp tá nhân viên. Thế nhưng khẩn yếu nhất hay là muốn xem chính diệu.

Nếu như đồng cung trung tâm chính diệu là liêm trinh, gia kình dương, lại thấy Hóa kị. Một thân thậm chí có thể là băng đảng “Giấy trắng phiến” (sai ai ra trình diện đồ 62)

“Tam kỳ gia hội” khó nhất thuần mỹ

“Tam kỳ gia hội cách” — tức hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa nhị diệu hội hợp cung mệnh (sai ai ra trình diện đồ 63). Cổ ca vân: “Tam kỳ củng hướng tử vi cung, mừng nhất mạng sống con người lý phùng, mệnh lý âm dương chính xác tể tướng, công danh phú quý không được nói hùa. “

Hóa lộc giống nhau chủ quan lộc, hóa quyền giống nhau chủ quyền bỉnh, hóa khoa giống nhau chủ danh vọng, cho nên ra lệnh cho cung tự nhiên thích giá tam sao diệu hội hợp. Nhưng lấy không gặp hỏa linh dương đà Tứ Sát, hoặc không gặp địa không Địa kiếp; không gặp thiên hình Hóa kị thủy là mỹ cách. Thảng như sai ai ra trình diện tam hóa hội hợp, lại thấy sát kị, như vậy thì phải cẩn thận nghiên cứu hóa diệu tính chất, sau đó mới có thể suy đoán một thân mệnh tạo ưu điểm và khuyết điểm.

Cho nên ở đẩu số trung tâm, tính chất phức tạp nhất sợ rằng liền vô vô cùng đến đây cách cục vậy.

Cái này cách cục, lấy hóa lộc ở cung mệnh, hội hợp tam phương hóa quyền hóa khoa là tốt nhất kết cấu. Không thích hóa lộc hóa quyền đồng thời tập trung vào nhất cung, bởi vì hóa diệu thái tập trung, những thứ khác cung viên lực lượng liền đơn bạc, dễ mất đi cân đối.

Hóa quyền thủ mệnh, nói chung chất là chủ năng chấp chưởng quyền bính, nhưng nếu phùng sát diệu, trái lại chủ có chức không có quyền; hóa khoa thủ mệnh, nói chung chất là chủ danh dự rõ ràng, nhưng nếu phùng sát diệu, trái lại chủ một thân tinh khiết đạo hư thanh.

Sở dĩ “Tam kỳ cách” cũng không dễ dàng thuần mỹ.

Cổ đại nặng sĩ hoạn, khinh nông thương, sở dĩ “Tam kỳ cách” đều nhân năng lực xuất sĩ mà vinh hoa phú quý, xã hội hiện đại thì “Tam kỳ cách” cũng có thể là tập đoàn tài chính thủ lĩnh, không nhất định chức vị người cũng.

“Phủ tướng triêu viên” trọng thiên tướng

“Phủ tướng triêu viên” cách — tức Thiên phủ, thiên tướng hai sao. Hội chiếu cung mệnh. Gia cung mệnh cư ngọ, Thiên phủ cư tuất, thiên tướng cư dần. Tức là “Phủ tướng triêu viên” một kết cấu (sai ai ra trình diện đồ 64). Cổ ca vân: “Cung mệnh phủ tương đắc câu phùng, vô sát thân đương thị thánh quân, phú quý song toàn nhân kính ngưỡng, lồng lộng hiển nghiệp mãn Càn Khôn. “

Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh, cổ người coi là “Tư mệnh ăn ảnh” “Trấn quốc ngôi sao” . Chuyên tư chấp chưởng tài kho; thiên tướng là ấn tinh, cổ người coi là “Tư tước ngôi sao” . Sở dĩ Thiên phủ cùng trời tướng liền trở thành một đối “Tước lộc chi thần” . — đẩu số trung tâm có chút tinh diệu thường yếu một đôi đối

Địa liên hợp đến xem, xưng là “Đối tinh”, phủ tướng tức là trong đó so sánh trọng yếu một đôi. Cái gọi là “Phùng phủ xem tướng” . Chính là cái này ý tứ.

Bởi thiên tướng lạc hãm vu mão dậu nhị cung, sở dĩ liên quan và mão cung hội hợp, ngồi trên hợi cung Thiên phủ; và dậu cung hội hợp, ngồi trên tị cung Thiên phủ, tính chất đều biến thành có điểm khiếm lực.

Thiên phủ vu mười hai cung vùng Trung Nguyên không rơi hãm, nhưng “Phủ tướng triêu viên” thì Thiên phủ cũng không ưa ngồi trên tị hợi lưỡng cung. Tức là cái này duyên cớ.

“Phủ tướng triêu viên” điều kiện tốt nhất kết cấu là thiên tướng cư tử, Thiên phủ ở thân; thiên tướng cư ngọ. Thiên phủ cư dần; thiên tướng cư thân, Thiên phủ cư thìn, Thiên phủ cư tuất, thiên tướng cư dần.

Thiên phủ lấy không riêng tọa người càng mỹ cách, chủ một thân công chính, phủ tài dễ lưu là gian giảo. Bất quá với gian giảo, kỳ thực cũng giờ này ngày này thương nhân của mệnh mà thôi.

“Văn quế văn hoa” muốn xem chính diệu

“Văn quế văn hoa cách” — tức an mệnh vu xấu cung hoặc vị cung, mà cung mệnh trung tâm sai ai ra trình diện văn khúc văn xương hai sao cùng thủ (sai ai ra trình diện đồ 65). Cổ ca vân: “Sách thư một đạo tự ngày qua, cái búng nhân gian kính tế tài, mệnh lý vinh hoa chính xác có thể tiện. Bình thường bình bộ thượng Bồng Lai. “

Ở khoa cử thời đại, đọc sách tranh thủ công danh là điều kiện tốt nhất lối ra. Sở dĩ cổ nhân lấy đẩu số luận mệnh liền cũng mừng nhất văn xương văn khúc, ngoại trừ tiền thuật “Văn tinh củng mệnh cách” ở ngoài, còn có cái này “Văn quế văn hoa cách” . Sau đó còn nghĩ thảo luận đáo “Văn lương chấn kỷ”, “Lộc văn ám củng” chờ cách, do là cũng biết cổ nhân đối văn tinh coi trọng trình độ. Ở trước mắt xã hội bối cảnh hạ, thì nhu một lần nữa gia dĩ thảo luận.

Văn xương văn khúc ngồi chung cung mệnh, một thân tất nhiên phong lưu nho nhã, có đặc biệt cách điệu, hơn nữa thông minh tuấn tú. Đây là ưu điểm của nó.

Thế nhưng xương khúc hai sao đến tột cùng điều không phải chính diệu, lực lượng bạc nhược, ở lấy cuộc thi là lớn nhất cạnh tranh thời đại thì đương có thể ứng phó, ở hôm nay xã hội, ngoại trừ cuộc thi hoàn có thật nhiều tranh quyền đoạt lợi chuyện, sở dĩ hoàn phải có cái khác hữu lực chính diệu tướng phù, sau đó thủy có thể thích ứng hiện nay thời đại.

Cổ nhân không nặng nữ mệnh, sở dĩ cái này cách cục cũng và nữ mệnh không quan hệ. Nữ mệnh nhược sai ai ra trình diện xương khúc nhị diệu ngồi chung. Hôn hậu trái lại dễ có tình cảm thượng ngăn trở, nhược mỗi ngày phủ vũ khúc cùng chiếu mệnh viên, liền dễ là có gia thất nhân sĩ truy cầu, tạo thành thống khổ tình cảm làm phức tạp. Sở dĩ “Văn quế văn hoa” ở hôm nay cũng không như cổ đại tốt như vậy.

“Thất sát triêu đấu” chủ quyền lực

“Thất sát triêu đấu cách” — tức thất sát thủ mệnh vu dần cung, đối cung là tử vi Thiên phủ cùng viên, hoặc thất sát thủ mệnh vu thân cung. Đối cung là tử vi Thiên phủ cùng viên (sai ai ra trình diện đồ 66). Cũng có người tương người trước biệt xưng là “Thất sát ngưỡng đấu”, và người sau “Thất sát triêu đấu” có điều phân chia, kỳ thực cơ bản tính chất khác biệt không lớn. Cổ ca vân: “Cách danh triêu đấu quý đĩnh nghi, nhập miếu cần phải giáo thọ phúc đủ, liệt liệt rầm rầm thân danh vọng, bình sinh an ẩn hảo căn cơ. “

Thất sát mừng nhất sai ai ra trình diện tử vi, cổ nhân cho rằng có thể hóa thành quyền lực, kỳ lực lượng so sánh “Hóa quyền” nhất diệu bất tương đa nhượng. Cho nên khi thất sát và tử vi xa xa tương đối thì. Thất sát ký có thể hóa thành quyền lực, đồng thời vừa không giống “Tử sát đồng cung” thì như vậy đã bị tử vi cản tay. Bởi vậy canh năng lực biểu hiện ra rơi cánh tay độc hành hơn hẳn tính lạc.

Thất sát và tử vi tương đối, tử huy tất cùng trời phủ đồng cung. Tử vi chủ quý, Thiên phủ chủ phú. Hơn nữa thất sát quyền lực, kết hợp lại cho nên thành tựu là cách cục. Cổ nhân nói: “Triêu đấu ngưỡng đấu, tước lộc quang vinh xương”, tức là vì vậy mà nói.

Bản phường lấy thất sát tọa tử ngọ nhị cung, thậm chí thế cụ hắn vượng cung, và tử vi hoặc Thiên phủ nhất diệu tương đối, cũng “Triêu đấu ngưỡng đấu”, kỳ thực điều không phải, khốn trừ dần thân nhị cung thất sát ở ngoài, còn lại cung viên cũng không hợp phú quý quyền lực tính chất.

Cổ nhân không thích nữ mệnh sai ai ra trình diện thất sát, cho rằng hôn nhân bất lợi. Xã hội hiện đại nữ nhân cũng có việc nghiệp, có thể chủ ngoại, bởi vậy “Triêu đấu ngưỡng đấu” cũng không thường điều không phải nữ mệnh mỹ cách.

“Tử Phủ đồng cung” cũng không phải là quá mức mỹ

“Tử Phủ đồng cung cách” — tức an mệnh vu dần hoặc thân cung, trong cung có tử vi cập Thiên phủ cùng thủ (sai ai ra trình diện đồ 67). Cổ ca vân: “Đồng cung Tử Phủ quý sinh ra, thiên địa thanh minh Vạn Tượng tân, ưa gặp dần thân cùng được địa, thanh danh quang minh động Càn Khôn. “

Vương đình của nhận thức vì cái này cách cùng phi thường của đáng giá thảo luận. Tử vi là bắc đẩu chủ tinh, hơn nữa tử vi chủ quý, Thiên phủ chủ phú, thoạt nhìn chắc là hoàn mỹ không tỳ vết kết cấu, lưỡng khỏa chủ tinh tự thành mỹ cách.

Ai biết vấn đề lại hết lần này tới lần khác ra ở lưỡng khỏa chủ tinh đồng cung điểm này. Dụng “Nhất sơn bất năng dung nhị hổ” để hình dung. Tựa hồ quá mức một điểm, nhưng tử vi cùng trời phủ tính chất mâu thuẫn, nhưng có thể ảnh hưởng đến cả người sinh gặp gỡ.

Tử vi am hiểu vu sáng tạo, thế nhưng Thiên phủ lại có khuynh hướng bảo thủ. Tử vi có thể phát triển tân sự nghiệp, Thiên phủ lại cận lợi cho gìn giữ cái đã có, giá cũng đã là tính cách mâu thuẫn. Hơn nữa tử vi lĩnh đạo lực có khuynh hướng uy tín, mà Thiên phủ thì chỉ là ba phải thức điều hòa, bởi vậy ở lĩnh đạo tài năng thượng cũng đây đó tính chất quấy rầy, cũng không năng lực tạo uy tín, lại không thể điều hòa thuộc hạ.

Cổ nhân tương giá cách cục thấy rất cao, bởi lúc đó là chế độ quan liêu, có điểm danh vọng địa vị, đối chính sự một mặt có lệ liền vẫn có thể xem là theo lại. Hôm nay xã hội phải để ý thực tế cổ tay và sáng tạo tài năng, bởi vậy “Tử Phủ đồng cung” cách cục, chỉ có thể lấy đảm nhiệm một ngành tiểu chủ quản, khúm núm mà thôi.

“Liêm trinh văn võ” khiếm khai sáng lực

“Liêm trinh văn võ cách” — tức liêm trinh nhập miếu thủ mệnh (tức cung mệnh ở dần, thân cung), gặp văn xương văn khúc củng chiếu (sai ai ra trình diện đồ 68). Cổ ca vân: “Trúng mục tiêu văn võ ưa triêu viên, nhập miếu bình sinh phúc khí toàn bộ, thuần túy văn năng lực cao chiết quế, chiến chinh vũ định trấn tam biên. “

Liêm trinh là một viên rất khó suy tính tinh diệu, có thể vô cùng tốt, cũng có thể hại vô cùng, thay đổi thất thường. Sở dĩ đụng tới liêm trinh độc thủ mệnh quan người đó, suy đoán thì yếu phi thường nhỏ tâm.

Cổ nhân nhưng chữ dị thể sĩ, không nặng kẻ sĩ bên ngoài hành nghiệp, thậm chí ngay cả võ tướng cũng không nhìn ở trong mắt, mà liêm trinh bởi vì có chứa “Vũ biên” tính chất. Sở dĩ cổ nhân luận liêm trinh mệnh, giống nhau đánh giá không cao. Thế nhưng liêm trinh một ngày đụng tới “Văn tinh”, cổ nhân nhận định liền lập tức bất đồng, cho rằng là văn võ kiêm toàn tài liễu. Cái nhìn này, dụng xã hội hiện đại ánh mắt đến xem, kỳ thực cũng có điểm bất công, bởi vì kinh thương cập thiết hán người đó, ở xã hội hiện đại khó không có rất cao địa vị cũng.

Liêm trinh ở dần hoặc thân cung thủ mệnh, cung tài bạch tất là tử vi thiên tướng; sự nghiệp cung tất là trời phủ vũ khúc, thảng tạm biệt chiếu văn xương văn khúc, có thể nói chúng cát tụ tập, hơn nữa văn võ tinh diệu đầy đủ hết, trên cơ bản có thể nói là một tốt đẹp chính là phối hợp.

Nhưng xí nghiệp gia lại nhất định không biết là chọn dạng mệnh tạo, bởi vì liêm trinh nhất diệu sảo kiếm có hoa không quả. Khiếm khuyết làm đến nơi đến chốn, khai sáng cục diện năng lực. Bởi vậy “Liêm trinh văn võ cách” chỉ có thể xem thành là một cái xí nghiệp trợ lý hoặc hiệu trưởng các loại mệnh tạo.

“Tả hữu thủ viên” thuộc về ngụy cách

“Tả hữu thủ viên cách” tức tả phụ hữu bật đồng cung, canh và đẩu số trung tâm khoa danh ngôi sao, như văn xương, văn khúc, hóa khoa chờ tinh diệu gặp gỡ. Cổ ca vân: “Cách phùng phụ bật trúng mục tiêu lâm, gia hội khoa tinh phúc càng sâu. Sự nghiệp hiên ngang truy ngụy trịnh, quan cư thai các vạn nhân khâm. “

Cái này cách cục, ở xã hội hiện đại có thể cho rằng vô lý, nó căn cứ chỉ là cổ nhân khẩu quyết trung tâm “Tả hữu đồng cung, phệ la y la tử” . Kỳ thực bên trái phụ hữu bật sắp hàng, đơn thuần căn cứ ra đời tháng, như tháng tư sinh ra, tất tả hữu đồng cung vu vị viên; tháng mười sinh ra, tất tả hữu đồng cung vu xấu viên (sai ai ra trình diện đồ 69), nhược cái này cách cục có thể thành lập, chẳng phải là phàm tháng tư hoặc tháng mười sinh ra, liền đặc biệt nhiều “Phệ la y tử”, “Quan cư thai các” thật là tốt mệnh?

Tả phụ hữu bật ở đẩu số trung tâm chích thuộc phụ tá của diệu, giống như buổi tiệc thượng “Lưỡng nhiệt huân”, tác dụng của nó cũng không thể đại thế chủ món ăn vây cá, bởi vậy tuyệt đối không thể cú đơn độc thành cách.

Do vì phụ tá tính chất, sở dĩ hai sao lực lượng, lấy phân giáp tử vi và thái dương vu miếu vượng cung vị thì là cực mạnh, hai sao đồng cung lực lượng trái lại có điều thua, nếu như tả hữu đồng cung thủ viên đã năng lực “Sự nghiệp hiên ngang truy ngụy trịnh”, như vậy “Tả hữu phù đế” cách cục, chẳng phải là thực sự phi tố hoàng đế bất khả?

Cổ nhân sở định cách cục. So le hỗn tạp, thậm chí có trông mặt mà bắt hình dong người, “Tả hữu thủ viên cách” tức là một cái trong số đó, tối nên san khứ, để tránh khỏi vàng thau lẫn lộn.

“Thiên ất củng mệnh” lại một ngụy cách

“Thiên ất củng mệnh cách” thiên ất tức là “Quý nhân” . Đẩu số không giống “Tử bình” thầy tướng số phân “Ban ngày quý” cập “Dạ quý” . Sở dĩ thiên khôi thiên việt lưỡng diệu cũng đồng thời xưng là “Thiên ất” . Vốn cách tức là cung mệnh mỗi ngày khôi thiên việt hai sao hội hợp (sai ai ra trình diện đồ 70). Cổ ca vân: “Thiên quý tướng tùy mệnh lý lai, định ứng với danh chiêm niên thiếu khôi. Văn chương cái bệ thế ngựa chạy tán loạn, tương lai thường là tể tướng tài. “

Đẩu số trung tâm có điều vị “Ngụy cách” . Xuất phát từ khiên cưỡng gán ghép, vốn cách đó là một trong số đó, trước mặt mặt sở nói “Tả hữu thủ viên cách” đồng dạng vô lý.

Đẩu số trung tâm thiên khôi thiên việt hai sao, đều dựa vào năm can sắp hàng, tức giáp mậu canh ba năm, ở riêng xấu vị, ất kỷ hai năm, ở riêng tử thân; bính đinh hai năm, ở riêng hợi dậu; nhâm quý hai năm, ở riêng mão tị, tân năm thì ở riêng dần ngọ.

Kỳ tương đối quan hệ là “Tương đối” (xấu vị nhị cung): “Gặp gỡ” (tử thân cập dần ngọ chờ nhị cung);”Tướng giáp” (hợi dậu cập mão tị chờ nhị cung). Cho dù lấy xuất hiện ít nhất “Tương đối” mà nói, thì phàm giáp năm mậu niên canh năm sinh ra, hợp cách cơ hội cũng đã phi thường to lớn. Là cũng có thể nói vô lý chỗ.

Huống hồ, thiên khôi thiên việt cũng không phải là chính diệu, bất năng thành cách, bây giờ còn cho rằng loại này mệnh cách người đó, niên thiếu có thể cuộc thi đoạt giải nhất, lão niên có thể tố tể tướng, hơn nữa lại còn “Văn chương cái thế”, vậy vị miễn càng thêm dối gạt người. Đến đây cái thầy bà để mà a dua nịnh nọt. Để lấy lòng khách hàng ngụy cách cũng.

“Văn tinh ám củng” thông minh tuấn tú

“Văn tinh ám củng cách” — tức văn xương văn khúc hai sao giáp cung mệnh (sai ai ra trình diện đồ 71). Cổ ca vân: “Văn xương giáp mệnh sát vô xâm. Được đến đây đa số cần phán nhân, tá được phong sương tướng triển chỗ, niên thiếu long nhảy ra Thiên Tân. “

Cổ đại xã hội chữ dị thể sĩ, mà cuộc thi vừa văn nhân đường ra duy nhất, sở dĩ minh thanh hai đời đẩu số gia liền đặc biệt chú trọng văn tinh.

Ở nguyên đại đẩu số thư tịch trung tâm, xuất hiện “Lộc văn củng mệnh” cách cục, tức là lộc tồn thủ mệnh, và văn xương văn khúc tam hợp, cho rằng loại này cách cục có thể do cuộc thi mà được thực lộc, đã thuộc trông mặt mà bắt hình dong, phát triển đáo “Văn tinh ám củng”, cố nhiên là nhượng hồ thuật sĩ ngày càng sa sút, cũng có thể thấy công danh lợi lộc xã hội văn hóa bối cảnh.

Văn xương văn khúc đích thực chính ý nghĩa chỉ là phong lưu nho nhã, thái độ làm người có thanh tú, khí chất có lực hấp dẫn, nữ nhân thì có thể giải thích là mị lực, cũng chủ thái độ làm người thông minh. Thuật sĩ lại tương loại này tính chất, trông mặt mà bắt hình dong giải thích là “Được đến đây đa số cần phán nhân” . Cho rằng dễ cao trung, thực ngại gò ép. Nhưng thông minh tuấn tú nhân, cuộc thi tương đối dễ dàng kiểu Trung Quốc, sở dĩ cái này cách cục cũng có thể thuộc ngụy cách trung tâm so sánh hữu lý lộ một loại, bất trí như “Thiên ất củng mệnh”, “Tả hữu thủ viên” của hoàn toàn trông mặt mà bắt hình dong.

Văn xương văn khúc lấy đồng cung lực lượng lớn nhất; tương đối thì thứ hai, hội hợp thì vừa thứ hai, tướng giáp thì lực lượng yếu kém, nay lại lấy “Tướng giáp” xưng là “Ám củng”, liền có miễn cưỡng được thông qua của ngại, sở dĩ lấy giá cách cục thôi mệnh, hẳn là cẩn thận vận dụng.

“Quý tinh giáp mệnh” kết cấu

“Quý tinh giáp mệnh cách” — về cái này cách cục kết cấu, có các loại bất đồng giải thích, bên dưới tương kể lại đàm cập, hiện tại tiên xem về đến đây cách một bài cổ bí quyết: “Mệnh lý vô hung thiên quý giáp, ngôi sao may mắn gặp được rất nhai, nếu không có Hàn Mặc văn chương sĩ, cũng là cơm no áo ấm gia. “

Cổ ca đem điều này cách cục nói xong tương đối thật thà, cũng không đơn giản cho phép. Nhưng cách cục kết cấu đã có ba loại bất đồng thuyết pháp.

Loại thứ nhất cho rằng là “Thiên khôi thiên việt giáp mệnh” .

Loại thứ hai cho rằng là “Nhật nguyệt cập tả hữu giáp mệnh” .

Loại thứ ba cho rằng là “Tử Phủ, nhật nguyệt cập tả hữu giáp mệnh” .

Vương đình của ý kiến là, loại thứ nhất quá dễ dàng, kỷ bính năm đinh sinh ra, khôi việt giáp tuất cung, xuất hiện cơ hội thập phần to lớn.

Loại thứ hai tương đương nan. Được nhật nguyệt giáp mệnh, lại muốn tả phụ hữu bật giáp mệnh, xuất hiện cơ hội thập phần to lớn, nhưng trái lại hợp lý. Bởi vì cũng không thể thông nhai đều là “Hàn Mặc văn chương sĩ”, “Cơm no áo ấm gia” cũng.

Loại thứ ba quả thực không có khả năng, được tử vi cùng trời phủ giáp mệnh, thì tất bất năng được thái dương Thái âm giáp mệnh.

Loại thuyết pháp này, nhất định có nghe nhầm đồn bậy thành phần.

Nhưng chiếu vương đình của sư phụ phó, vốn cách chắc là thiên khôi thiên việt giáp mệnh, cung mệnh sai ai ra trình diện ân quang thiên quý (sai ai ra trình diện đồ 72), chủ khảo thử kiểu Trung Quốc xuất sĩ, các vị không ngại tham khảo.

“Lộc hợp uyên ương” chủ thân phú

“Lộc hợp uyên ương cách” — lộc năm thủ mệnh, có hóa lộc ở hội hợp cung viên; hoặc hóa lộc thủ mệnh, có lộc tồn ở hội hợp cung viên, vô Tứ Sát hình kị phá tan, thì xưng là hợp cách (sai ai ra trình diện đồ 73). Cổ ca vân: “Lộc hợp uyên ương phúc khí cao, dối gạt người văn võ tất anh hào, tài sản vô số thân quang vinh quý, tước vị thăng tiến y áo bào tím. “

Cái này cách cục, có khác dị thuyết, tức hóa lộc thủ vu cung phu thê, cung mệnh triền lộc tồn hoặc có lộc lai hợp. Loại này cách cục kết cấu, chủ cưới vợ kiêm được thê tài, tiền văn và quyển nhị đã có thuật cập.

Cổ nhân luận mệnh, lấy lộc là việc chính. Sở dĩ còn gọi là “Lộc mệnh” . Lộc kỳ thực cũng không có nghĩa là tài bạch, ví dụ như “Quan lộc” của lộc, “Tước lộc” của lộc, tức cùng người tư cách địa vị hữu quan, người có địa vị không cần chức vị, sở dĩ thà rằng lấy tương lộc coi là tài bạch.

“Lộc hợp uyên ương” hứa nhân “Tài sản vô số”, “Tước vị thăng tiến”, tức là phú quý song toàn. Ở cổ đại xã hội, loại này phán đoán pháp rất đúng, nhưng ở hiện đại thương nghiệp xã hội, chính như tiền thuật, người giàu có địa vị xã hội cũng cao, sở dĩ cái này cách cục có thể thẳng định vì phú mệnh.

Trái lại chức vị người đó, năng lực quý mà không năng lực phú, nhược phú giáp một phương đa thuộc quan tham, bởi vậy tất không hợp đến đây cách.

Dụng đẩu số luận mệnh, thường thường nhu căn cứ xã hội bối cảnh lai suy đoán, bất năng nê vu cổ thuyết, vốn cách tức  thuộc về loại này. Giá thủ cổ ca ứng với gia tu chỉnh.

“Song lộc triêu viên” là phú cục

“Song lộc triêu viên cách” — vốn cách và “Lộc hợp uyên ương” bất đồng địa phương. Ở chỗ “Lộc hợp uyên ương” là lộc tinh thủ mệnh, một … khác loại lộc tinh lai hợp, “Song lộc triêu viên” tức là cung mệnh vô lộc tinh thủ viên, nhưng lộc tồn và hóa lộc thì ở riêng cung mệnh tam phương (sai ai ra trình diện đồ 74), như mạng cung ở ngọ, lộc tồn tại dần, hóa lộc cư tuất, dần ngọ tuất tam cung tương hợp. Hoặc lộc tinh ở đối cung cũng có thể hợp cách.

Cổ ca vân: “Tài quan nhị chỗ và thiên di, song lộc phùng của tối có nên, đức hợp Càn Khôn nhân kính trọng, thao thao phú quý thế ngạc nhiên. “

Cái này cách cục, nhược song lộc cùng thủ vu nhất cung viên thì không hợp cách. Thiết yếu một thủ thì bạch cung, một thủ cung Quan lộc; hoặc một thủ cung tài bạch, một thủ cung thiên di; hoặc giả một thủ cung Quan lộc, một thủ cung thiên di. Sau đó mới là mỹ cách.

Nhược đi sao Hóa kỵ phá tan cung mệnh hoặc tam phương, lại cũng không năng lực xưng là hợp cách.

“Song lộc triêu viên” chỗ tốt là dễ phát tài, nhất là song lộc phân bố vu tam hợp phương, mỗi mười hai năm một tuần hoàn, có ít nhất ba lần lưu niên cung mệnh xong song lộc hội hợp, cách vài tức có một lần tài nguyên trôi chảy, kỳ một đời người tài vận khí thế nhân của cũng liền dễ nối liền.

Nhưng cái này cách cục nhưng có cao thấp phân biệt. Nhược thủ cung mệnh tinh diệu may mắn hơn nữa cường hữu lực, thì cách cục cao, nhược thủ cung mệnh tinh diệu di động, như thiên cơ, cự môn các loại, thì cách cục thấp. Vừa nhu xem Tứ Sát phân bố, cung mệnh hội sát đa, một thân hoặc đa tài mà đa họa.

“Tam hợp hỏa tham” đắc ý khoảng thu nhập thêm

“Tam hợp hỏa tham cách” — tham lang thủ cung mệnh, có Hỏa Tinh cùng viên, nếu không sai ai ra trình diện còn lại sát diệu, cũng không sai ai ra trình diện Hóa kị thiên không cướp, là vì “Hỏa tham cách” thượng cách. Nhược tham lang thủ cung mệnh, Hỏa Tinh cận ở tam phương gặp gỡ, không gặp sát, cũng hợp cách, nhưng cách cục sảo thứ (sai ai ra trình diện đồ 75). Nhưng nếu có những thứ khác sát tinh và Hỏa Tinh đồng cung, ví dụ như kình dương Hỏa Tinh cùng độ, đà la Hỏa Tinh cùng độ, đều không hợp cách.

Cổ ca vân: “Tham lang gặp hỏa tất anh hùng, sắp tới nhà chức trách nơi biên giới lập đại công, canh được phúc nguyên lâm miếu vượng, trướng hô ngàn vạn lần Hổ Bí môn.” giá thủ cổ ca, hôm nay ứng với gia dĩ hoàn toàn tu chỉnh.

Ở cổ đại, văn nhân do khoa bảng công danh phát đạt, bị coi là chính đồ xuất thân, nhưng nếu do quân công lập nghiệp, lại bị coi là dị lộ công danh. Sở dĩ “Hỏa tham cách” hàm nghĩa, là chỉ kỳ nhân lộc mệnh, phú quý không ra chính đồ. Nếu lý giải đáo cái này hàm nghĩa, thì bởi vì hôm nay thương nghiệp xã hội không có khả năng do quân công khởi gia sự, sở dĩ “Hỏa tham cách” liền chủ một thân đắc ý ngoại của tài. Nhưng được tài có hay không trôi chảy, lại nhưng nhu xem cung mệnh tam phương tổ hợp mà định. Nhược hội hợp tinh diệu không được cát, liền có thể phải trải qua đấu tranh và mạo hiểm, đây là

“Hỏa tham cách” đặc thù tính chất.

“Nhật nguyệt sẽ rõ” cũng thuộc được thông qua

“Nhật nguyệt sẽ rõ cách” — an mệnh xấu cung, được Thái âm ở tị cung cập thái dương bên phải cung gặp gỡ; hoặc an mệnh vị cung, được thái dương ở mão cung cập Thái âm ở hợi cung gặp gỡ (sai ai ra trình diện đồ 76). Cổ ca vân: “Nhị diệu thường minh khí tượng tân, niên thiếu học vấn giương giọng danh, trải qua thăng chuyển công danh thịnh, định làm trong triều tiếp để ý nhân. “

Giá cũng một trông mặt mà bắt hình dong vô lý cách cục.

Đến nay còn có người sao sách cổ, nhận thức là phú quý của cục. Đãi quá phận nệ cổ, không sâu tư của cho nên nhĩ.

Không ngại tương cách cục phân tích một chút, đương an mệnh xấu cung thì, mệnh vô chủ diệu, tá đối cung thiên đồng cự môn, kết cấu tịnh không cần thiết hảo. Sự nghiệp cung Thái âm là tài tinh, thế nhưng lạc hãm; cung tài bạch là thái dương thiên lương, cũng cũng không chủ vượng tài, nhiều lắm chỉ có thể nói hắn thanh quý, cũng dễ chiêu oán. Vương đình của không rõ giá cách cục có gì chỗ tốt?

Nhìn nữa vị viên thủ mệnh đích tình hình, cung tài bạch thái dương thiên lương nhập miếu. Khá một chút, nhưng đại dương cũng không chủ phú, sự nghiệp cung Thái âm nhập miếu, nhưng cũng cận chủ “Là tài phú của quan” . Hơn nữa cung mệnh đối viên thiên đồng cự môn mất đất, vương đình của nghĩ đến đây thượng vẫn có thể xem là thuế lại cách cục. Về phần có người ở đến đây cách cục trung tâm hơn nữa “Xương khúc giáp viên”, “Xương khúc đồng cung” điều kiện, đó chính là văn xương văn khúc lực lượng, mà không phải Thái âm thái dương lực lượng. Lấy bản cung tinh hệ tổ hợp mà nói. Bất túc cho rằng niên thiếu được dự, thăng chuyển quan lớn cũng.

“Nhật nguyệt tịnh minh” quá phận gượng ép

“Nhật nguyệt tịnh minh cách” — tức an mệnh vu xấu cung hoặc vị cung, thái dương và Thái âm cùng thủ mệnh viên (sai ai ra trình diện đồ 77). Cổ ca vân: “Cung mệnh nhật nguyệt ưa tương phùng, canh gặp khoa quyền ở hóa trung tâm, đến đây mệnh võ quan cần phải xây tiết, quan văn định chủ vị tam công. “

Minh thanh hai đời người đó luận mệnh, thích trông mặt mà bắt hình dong, hơn nữa thích từ mặt ngoài lai xác nhận bản chất, cho nên liền cho rằng Thái âm thái dương mệnh cách tốt. Đại khái sau lại dưới đây thôi mệnh không được nghiệm, cho nên liền vừa gia “Canh gặp khoa quyền ở hóa trung tâm” (tức cung mệnh đáo hóa khoa cập hóa quyền) điều kiện.

Trên thực tế Thái âm thái dương đồng cung đích tình hình, chỉ có ở xấu vị lưỡng cung xuất hiện. Ở xấu cung thì lá, Thái âm nhập miếu mà thái dương mất đất, luôn luôn một viên tinh diệu khiếm khuyết trong sáng, căn bản chưa nói tới “Nhật nguyệt tịnh minh” .

Huống hồ, phàm Thái âm thái dương đồng cung đích tình hình, tam phương tứ chính không nhất định có hai người cung vị không có chính diệu, sự nghiệp cung thì là trời lương lạc hãm thủ viên, cung tài bạch thì chỉ có thể mượn dùng đối cung thiên cơ cự môn, tinh diệu tính chất mạt thấy rõ hảo, là thì làm sao có thể hứa là cao khác cũng?

Nếu như muốn nói hóa khoa hóa quyền hội hợp thành thủ viên, cũng chỉ có năm đinh hoặc mậu năm sinh ra hợp cách, nhưng lại chỉ có mậu năm sinh ra, Thái âm hóa quyền, thái dương hóa khoa, tạm biệt tị cung lộc tồn là toàn bộ mỹ của cục, mười người Thiên can quá mức có khuynh hướng một Thiên can, như vậy cách cục vị miễn quá phận thiên vị.

Vương đình của cũng không đề cử loại này miễn cưỡng được thông qua.

“Thềm son quế trì” lợi yêu cầu danh

“Thềm son quế trì cách” — thái dương cư thìn, Thái âm cư tuất, ở thìn hoặc thủ cung lập mệnh viên. Thái dương cư tị, Thái âm cư dậu. Ở tị hoặc dậu cung lập mệnh viên (sai ai ra trình diện đồ 78). Cổ ca vân: “Nhị diệu thường minh chính được trung tâm, tài hoa thanh thế định anh hùng, niên thiếu tế được phong vân hội, nhảy Thiên Trì liền hóa long. “

Thái dương thủ mệnh mà vào miếu, cổ nhân vị của “Thềm son” ; Thái âm thủ mệnh mà vào miếu, cổ nhân vị của “Quế trì” . Cổ đại nặng khoa danh mà không nặng thương nhân của phú, bởi vậy cho rằng “Thềm son”, “Quế trì” đại lợi yêu cầu danh. Sở dĩ cổ bí quyết liền có “Thái dương thủ mão, vinh hoa phú quý”, “Thái dương thủ mệnh vu mão thìn tị ngọ, sai ai ra trình diện chư cát đại quý” ;”Thái âm cư tử, là thủy trừng quế ngạc, được thanh yếu của chức, trung gián tài”, “Trăng sáng Thiên môn vu hợi địa, tiến tước phong hầu” thuyết pháp, đều là nhân Thái âm thái dương ở miếu vượng mà đến.

Nhưng hậu nhân lại càng muốn tìm ra “Nhị diệu thường minh” cách cục, ý đồ tăng thêm một chút cách cục quang thải, bởi vậy vu thấu ra “Nhật nguyệt tịnh minh” cập “Nhật nguyệt sẽ rõ” cách cục ở ngoài, liền cực lực tìm ra nhật nguyệt ở miếu vượng cung vị mà cho nhau hội chiếu tinh hệ đi ra, trở thành một cách cục. Nhưng lại tiếp tục sử dụng “Thềm son” “Quế trì” tên.

Cái này cách cục, có rất lớn cực hạn tính. Đệ nhất phải sai ai ra trình diện lộc; đệ nhị phải sai ai ra trình diện xương khúc, tả hữu chờ cát diệu; đệ tam phải hiếm thấy hỏa linh dương đà tranh sát. Nhưng nếu phù hợp điều kiện như vậy (sai ai ra trình diện đồ 79), căn bản vừa không cần nê vu cách cục vậy.

“Ánh sáng mặt trời Lôi môn” hữu hạn chế

“Ánh sáng mặt trời Lôi môn cách” — cung mệnh ở mão viên, thái dương tọa thủ (sai ai ra trình diện đồ 80). Cổ bí quyết vân: “Thái dương mão vị quý kham khoa, tất chủ bình sinh nhà giàu, thuần túy niên thiếu lên biệt thự, chiến chinh thanh thế động di hoa.” cái này cách cục nơi phát ra rất cổ, ở ảnh nguyên sao vốn đẩu số sách báo trung tâm tức có liệt ra, cái lấy mão cung là thái dương sơ thăng nơi, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, là cho nên phú quý.

Nhưng đối với cái này cách cục, hẳn là còn có một chút bổ sung điều kiện, hơn nữa còn có một điểm tranh luận.

Thái dương ở mão, cũng không phải là chúc thủ, tất đồng thời có thiên lương đồng cung, sở dĩ bất năng bởi vì thái dương là mặt trời mới mọc chỗ thăng, liền bỏ quên cùng trời lương đồng cung đặc tính.

Thiên lương không thích sai ai ra trình diện lộc, nhưng cổ nhân lại cho rằng nhâm can thiên lương hóa lộc là mỹ cách, điểm này vương đình của tính qua một mệnh, khiếu một thân cẩn thận oan uổng bị cách chức, kết quả nơm nớp lo sợ cũng vẫn như cũ tránh không được, trước đó mà lại vô tội bị ông chủ mắng một phen, cũng không sai lầm. Bởi vậy có thể thấy được thiên lương tối ngại sai ai ra trình diện lộc, lại thêm hội Tứ Sát. Thì cũng không mỹ cách.

Cái này cách cục, mừng nhất hội Thái âm hóa lộc, tái kiến văn xương cùng độ, là vì “Dương lương xương lộc” mỹ cách. Đại lợi cuộc thi cập học thuật nghiên cứu, nhưng mà cung phu thê lại nghèo nàn, có thể thấy được nhất lợi tất có nhất tệ. Trái lại không bằng thái dương ở tị cung được lộc, sai ai ra trình diện văn xương, hội xấu cung thiên lương vẻ đẹp, đến đây cách huynh đệ ít, tử nữ ít, ở cổ đại không tốt, cũng rất hợp người hiện đại xã hội tập quán (sai ai ra trình diện đồ 81).

“Trăng sáng Thiên môn” có đặc biệt

“Trăng sáng Thiên môn cách” — Thái âm ở nữ cung thủ mệnh (sai ai ra trình diện đồ 82). Cổ ca vân: “Chính gặp gió vân tế ngày họp, hải môn chỗ cao một con rồng phi, văn chương đang lúc ra anh hùng hán, vạn lý công danh được thất tuần. “

Phàm thái dương thiên lương cùng thủ mão cung, Thái âm cũng tất đồng thời ở hợi viên, sở dĩ “Ánh sáng mặt trời Lôi môn” và “Trăng sáng Thiên môn” nhất định đồng thời xuất hiện, nhược thái dương thiên lương thủ mệnh thì lấy Thái âm là cung tài bạch của thủ tinh, Thái âm thủ mệnh thì lấy thái dương thiên lương là sự nghiệp cung thủ tinh. Tứ

Hai người cách cục tương đối, lấy “Trăng sáng Thiên môn” cách cục điều kiện tốt nhất.

Bởi vì Thái âm là tài tinh. Thủ mệnh hơn nữa nhập miếu chủ phú, sự nghiệp cung thái dương thiên lương chủ quý, bởi vậy rất dễ trở thành phú quý song toàn cách cục.

Thái âm lợi dạ sinh ra, nhược sống ở giờ hợi, văn xương ở hợi thủ mệnh, văn khúc ở mão hội chiếu, chủ thái độ làm người thông minh hơn nữa bài vở và bài tập thành công, sở dĩ có thể nói là mỹ cách. Cho dù sai ai ra trình diện lộc cũng không ảnh hưởng cách cục, sở dĩ bỉ “Ánh sáng mặt trời Lôi môn” là tốt.

Nhưng cái này cách cục cũng có một tâm bệnh. Nếu như là đại vận thuận được nói. Nhược sai ai ra trình diện sát kị chiếu mão cung, một thân niên thiếu dễ mắc bệnh tim, tới chừng ba mươi là được có thể không thọ, cái gọi là trời ghen tỵ anh tài, tức là loại này.

Phàm “Ánh sáng mặt trời Lôi môn” và “Trăng sáng Thiên môn” cách cục, sợ nhất hỏa linh, dương đà, Hóa kị, thiên không cướp chờ sát sao Hóa kỵ diệu ở tam phương tụ tập, sai ai ra trình diện của toại là đặc biệt — cách vô toàn bộ mỹ. Suy đoán thì không nhỏ tâm bất khả.

“Biệt thự đăng dong” không hợp thì

“Biệt thự đăng dong cách” — hóa khoa thủ mệnh viên, hóa quyền ở tam phương gặp gỡ (sai ai ra trình diện đồ 83). Cổ ca vân: “Vũ môn nhất diệu liền bay lên không, tài giỏi cao chót vót biển trung tâm, tam cấp phi trở mình thai biến hóa, phong vân đất bằng phẳng khởi giao long. “

Cổ nhân lấy hóa khoa là viết văn ngôi sao, nhược chính diệu hóa khoa thủ mệnh, mặc dù hội ác sát cũng vẫn có thể xem là “Văn chương tú sĩ, quần anh trường sư phạm” sở dĩ một ngày và hóa quyền gặp gỡ, liền cho rằng có thể nhân cuộc thi được khoa danh mà tấn thân triều đình.

Mà ở hôm nay xã hội, cái này cách cục chưa chắc có ngang hàng ý nghĩa. Người Hương Cảng mặc dù nặng thị cuộc thi, nhưng người đọc sách lại không nhất định phải kháo cuộc thi chức vị là xuất thân “Chính đồ”, sở dĩ “Biệt thự đăng dong” ý nghĩa liền nhỏ đi rất nhiều. Hóa khoa hóa quyền gặp gỡ, còn phải xem là viên kia chính diệu được hóa, ví dụ như tử vi hóa khoa, là hóa khoa trung tâm lực lượng lớn nhất tinh diệu, nhưng đồng thời tất thiên lương hóa quyền, cũng chủ tăng quý hiển quyền bỉnh, thế nhưng nhị diệu lại vĩnh viễn không gặp gỡ cơ hội. Nói cách khác, hóa diệu gặp gỡ, sẽ không bao giờ nhượng lưỡng khỏa hữu lực chính diệu hội hợp, cách vô toàn bộ mỹ, đẩu số an bài thật có chút hợp thiên đạo. Hóa khoa tối khiểm sai ai ra trình diện “Thiên không diệu” . Cái gọi là thiên không diệu, cận chỉ địa không Địa kiếp. Nhược tuần thiên không, chặn thiên không cập thiên không giai bất luận, hiện tại rất nhiều đẩu số sách báo tính sai. Cho nên “Biệt thự đăng dong cách” cố không được đầy đủ hợp hôm nay xã hội, cũng không có thể bỏ qua kỳ đặc biệt.

“Khoa danh hội lộc” nên sửa cách

“Khoa danh hội lộc” — hóa khoa thủ mệnh viên, tam phương đắc lộc tồn hoặc hóa lộc gặp gỡ (sai ai ra trình diện đồ 84). Cổ ca hữu vân: “Khoa danh ở mệnh số trung tâm cường, trác việt tài hoa chừng truyện, nhảy liên lên ba cấp lãng, y quan đẹp thị trải qua đình. “

Cái này cách cục, cũng lấy hóa khoa làm trọng điểm, sở dĩ phải hóa khoa thủ mệnh viên mới là hợp cách. Ở cổ nhân quan niệm, tiên luận khoa danh, sau đó luận lộc, là cho nên mới có như vậy tư tưởng.

Ở xã hội hiện đại, vương đình của cho rằng phải tương cách cục đặt lại. Không bằng đổi thành lộc tồn hoặc hóa lộc thủ mệnh viên, sai ai ra trình diện hóa khoa là hợp cách, sở dĩ cách cục tên gọi cũng – nên đổi thành “Lộc hội khoa danh cách” . Bởi vì xã hội hiện đại lấy lộc làm trọng, có tài người tái được gọi là dự, tương là thượng cách cũng.

Nhưng cũng muốn xem là thứ gì chính diệu hóa lộc, thảng như thế phù động tinh diệu, như thiên cơ, cự môn các loại. Hoặc là không thích hợp hóa lộc tinh diệu, như thiên lương, thì cách cục hẳn là có thể rốt cuộc có khuyết điểm.

Về phần hóa khoa tinh diệu. Nhược vũ khúc, Thái âm cập Thiên phủ hóa khoa, thì chủ ở tài chính và kinh tế giới có tiếng dự; nhược văn xương văn khúc hóa khoa thì chủ bài vở và bài tập thành công, thái độ làm người nho nhã; nhược tử vi hóa khoa, thì một thân vô luận vu ở đâu hành nghiệp đều năng lực trở nên nổi bật, lớn lao thanh danh, nhược thiên cơ hóa khoa, thì một thân nên vu Lý Công giới phát triển, cũng nên thương giới.

Vương đình của điều không phải thích sửa cổ nhân cách cục, chỉ là là thích hợp xã hội hiện đại bối cảnh, sở dĩ không thích hợp đối với lần này câu nệ. Về phần “Khoa danh hội lộc” vốn cách, bất quá nhân viên và giáo viên mà thôi.

“Quyền lộc tuần phùng” có khuyết điểm

“Quyền lộc tuần phùng cách” — tức hóa lộc hoặc lộc tồn và hóa quyền cùng thủ cung mệnh (sai ai ra trình diện đồ 85). Cổ ca vân: “Mệnh phùng quyền lộc thực kham khoa, thiên tái công danh phú quý gia, chỉ sai ai ra trình diện cũng ứng với thân phú hậu, bình sinh vững bước rất nhai. “

Cái này cách cục cũng thuộc vu “Tam hóa tinh” mệnh cục, và tiền sở giới thiệu “Biệt thự đăng dong cách”, “Khoa danh hội lộc cách” đồng nhất loại hình.

Loại này cách cục khuyết điểm, ở chỗ hoàn toàn không để mắt đến thạch sùng chính diệu tính chất, chích coi trọng hóa lộc, hóa quyền và hóa khoa tam diệu, sở dĩ vị miễn quá phận võ đoán.

Hơn nữa, ba cách cục trong, khuyết điểm nhiều nhất ngược lại là “Quyền lộc tuần phùng cách” .

Bởi vì lưỡng khỏa tốt hóa tinh tụ vu nhất cung, còn lại cung vị liền vị miễn thất sắc, cho nên toàn cục dễ mất đi cân đối, cho nên bất năng coi là quá tốt cách cục.

Cổ nhân tuy có “Quyền lộc tuần phùng, tài quan song mỹ” thuyết pháp, nhưng cũng không phải là chỉ hóa lộc hóa quyền tụ vu nhất cung mà nói, mà là chỉ tam phương tứ chính sai ai ra trình diện lộc quyền hội hợp.

Cái này cách cục cũng có một cái điều kiện, tức là quyền lộc cùng thủ cung mệnh thì, ứng với lấy không gặp sát diệu là quý.

Nhược sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà chờ sát, cổ nhân cho rằng cận chủ “Hư dự của long”, đó là hữu danh vô thực, càng khó đàm được với “Thiên tái công danh phú quý gia” vậy.

Chiếu vương đình của kinh nghiệm, lộc quyền thủ mệnh người đó, đảo thích hợp tố kế toán công tác, đặc biệt thiên cơ hóa lộc, vũ khúc hóa quyền người là nhiên.

“Cực hướng ly minh” được lộc là quý

“Cực hướng ly minh cách” — tức tử vi ở ngọ cung thủ mệnh. Không gặp Tứ Sát hình kị đồng cung (sai ai ra trình diện đồ 86). Cổ ca vân: “Ngồi thông tư gián túc phong, khí tượng đường đường lập trong điện, mấy vòng vương đình thuộc bổn phận sự, chung thân phú quý vị vương công. “

Ở đẩu số trung tâm, có mấy viên tinh diệu đều mừng nhất cư ngọ cung, chúng nó là tử vi, thái dương, thiên lương.

Trong đó vừa lấy tử vi cư buổi trưa khuyết điểm nhỏ lại, thái dương cư ngọ tệ ở phong mang thái lộ, thiên lương cư ngọ tệ ở khoe tài vặt, hơn nữa tử vi là đế tinh, sở dĩ chiêm nhân thôi mệnh liền coi trọng tử vi tọa ngọ.

Phàm tử vi ở ngọ, Thiên phủ tất ở tuất cung, thiên tướng tất ở dần cung, dần ngọ tuất tam phương may mắn, hơn nữa còn là “Phủ tướng triêu viên” cách cục, bởi vậy ở kết cấu thượng chiếm tiện nghi. Sở dĩ cổ nhân nói: “Tử vi cư tử ngọ, khoa quyền lộc chiếu nhất kỳ.” ;”Tử huy cư ngọ, vô dương đà, giáp đinh kỷ sinh ra vị chí công khanh. “

Cái gọi là giáp đinh kỷ sinh ra, nhưng thật ra là tử vi hội lộc ý, bởi vì giáp năm liêm trinh ở tuất cung hóa lộc, lộc tồn lại đang dần cung, năm đinh cập kỷ năm thì ngọ cung có lộc tồn, và tử vi ở chung.

Cho nên đối với “Cực hướng ly minh cách”, chúng ta không ngại thêm một chút bổ sung, tức lấy tử vi ở tam phương tứ chính sai ai ra trình diện lộc là quý, không chỉ … mà còn chích không gặp sát kị đồng cung một cái điều kiện.

Tử vi cư ngọ, nhược hoàn toàn không gặp lữ khúc, phụ bật, khôi việt, vừa không gặp lộc, thì cận vi không cầm quyền cô quân, vừa không thấy kỳ quý khí vậy.

“Thiên phủ triêu viên” lợi gìn giữ cái đã có

“Thiên phủ triêu viên cách” — Thiên phủ ở tuất quan thủ mệnh, vô sát kị đồng cung (sai ai ra trình diện đồ 87). Cổ ca vân: “Can là quân tượng phủ vi thần, được địa lai triêu phúc ăn năn hối lỗi, lượng bật trung thần thân báo quốc, thắt lưng kim y tử bái nặng đồng. “

Cái này cách cục, nhưng thật ra là “Cực hướng ly minh cách” phát triển, bởi vì đương tử vi ở ngọ cung thì, liêm trinh Thiên phủ tất ở tuất cung. Đính định cái này cách cục người đó, kỳ tư tưởng này đây tử vi là đế viên, ở tuất cung Thiên phủ thì giống như một vị đại thần, triều củng vu đế tọa.

Sở dĩ ca lý mới có “Can là quân tượng phủ vi thần”, “Phụ bật trung thần thân báo quốc” thuyết pháp.

Cái này cách cục, kỳ thực cũng có thể nói là “Tử tướng triêu viên”, bởi vì cung mệnh ở tuất, tử vi ở ngọ, thiên tướng ở dần, dần ngọ lưỡng cung hướng tuất viên. Cho nên cổ nhân cho rằng “Thiên phủ lâm tuất có tinh củng, thắt lưng kim y tử” .

Từ đính dừng hình ảnh cục lập ý đến xem, hiển nhiên “Thiên phủ triêu viên” chích có thể trở thành là “Phụ bật”, cái gọi là “Thắt lưng kim y tử”, đơn giản chỉ là thuộc về đại thần vinh dự, đến tột cùng điều không phải đứng đầu nhân tài.

Căn cứ xã hội hiện đại kết cấu, liêm trinh Thiên phủ ở tuất cung cùng thủ người đó, chỉ là một vị rất tốt quản lý tài sản nhân tài, nhược giáp năm sinh ra, liêm trinh hóa lộc, lộc tồn vừa ở dần cung gặp gỡ, thì một thân cũng năng lực gây dựng sự nghiệp làm giàu, nhưng thiếu khuyết khai sáng lực, chỉ có thể ở gìn giữ cái đã có trung tâm phát triển, không am hiểu khai sáng. Nhược thiên mã ở dần cung, thì một thân lợi cho ngoại trấn kinh thương.

“Văn lương chấn kỷ” không hợp thuỷ triều

“Văn lương chấn kỷ cách” — tức văn khúc gặp thiên lương, vượng địa thủ mệnh (sai ai ra trình diện đồ 88). Cổ ca vân: “Văn khúc ngay thẳng gặp thiên lương, đứng hàng hoàng môn ô phủ đi, kỷ cương trong triều công lao sự nghiệp sai ai ra trình diện, bức người thanh khí mãn Càn Khôn. “

Thiên lương ở tử ngọ, thìn tuất, dần mão lục cung nhập miếu, ở xấu vị nhị cung ngồi vượng; văn khúc vu tị dậu xấu tam cung nhập miếu, dần mão vị tam cung ngồi vượng, sở dĩ hai sao đều thuộc miếu vượng cung vị, liền chỉ có xấu, mão, vị tam cung.

Thiên lương ở xấu vị là ngồi một mình, đối cung là trời cơ. Thiên lương ở mão cung, thì tất và thái dương cùng độ. Hai người kết cấu tương đối, lấy thái dương thiên lương cùng độ người là ưu. Cùng ngày lương thiên cơ tương đối chiếu thì, thiên lương tính cách liền ngại hơi cô khắc.

Cổ bí quyết vân: “Văn khúc thiên lương đồng cung, vị tới thai cương.” giá tức là “Văn lương chấn kỷ cách” căn cứ. Nhưng người sáng mắt chú vân: “Hai sao cùng tồn tại ngọ cung an mệnh thượng cách, dần cung thứ hai”, cũng không, bởi vì văn khúc vu ngọ cung lạc hãm, ở dần cung thuộc loại rảnh rang cung, tuy rằng thiên lương nhân miếu, cũng không pháp nhân văn khúc đồng cung mà tăng màu.

Thiên lương ở cổ đại là giám sát Ngự Sử (thai cương), gia gặp văn khúc, không chỉ tăng màu sắc đẹp đẽ, hơn nữa tăng mạnh kỳ tấu sự buộc lực, sở dĩ vốn cách là xưng là “Văn lương chấn kỷ” . “Chấn kỷ” người, chấn khởi kỷ cương của vị.

Cổ nhân nặng quý không nặng phú, vì vậy cách có thể thành lập. Nhược đến nay nhật, giá cách cục thủ mệnh người đó, dễ đắc tội nhân, vị tất sẽ thành mỹ cách.

“Phụ củng văn tinh” có tài hoa

“Phụ củng văn tinh cách” — văn xương thủ mệnh, tả phụ củng chiếu (sai ai ra trình diện đồ 89). Như văn xương ở thân, tả phụ ở tử các loại. Cổ ca vân: “Phụ tinh củng mệnh tối kham nói, mẫn tiệp tài hoa chúng sờ tiên, nhẹ thì suất thần kiêm ngũ mã, nặng cần phải nhập tướng chấn uy quyền. “

Thành lập cái này cách cục căn cứ, là cổ bí quyết “Văn xương tả phụ, vị tới tai thai”, pháp quyết này thấy ở ảnh nguyên sao vốn. Vương đình của đang mượn duyệt ảnh nguyên sao vốn thì, cầm minh khắc bản khứ đối chiếu, phát giác ảnh nguyên sao vốn trên có nhóm tế chú: “Tất phủ tướng là chính diệu, không được phùng sát kị, thủy. “

Minh bản in san lọt câu này, lại chích sinh ra câu trên một ca khúc.

Nói cách khác, nguyên đại nhân ly đính cái này cách cục, không chỉ … mà còn lấy tả phụ văn xương lưỡng khỏa phụ tá của diệu là cư, đồng thời chú ý liệt thủ mệnh viên chính diệu. Chiếu thì ra là cách cục, Thiên phủ hoặc thiên tướng thủ mệnh, vừa là tài, vừa là ấn, hơn nữa văn xương đồng cung, hợp hợp tả phụ, cách cục đường đường chính chính, đương nhiên có thể ra tương nhập tướng.

Bất quá ở xã hội hiện đại trung tâm, công danh phú quý không được kháo quân công, cũng không kháo chấm thi, sở dĩ trở thành mỹ cách ý nghĩa giảm đi. Nhược Thiên phủ thủ viên, một thân đương có tương đối năng lực lãnh đạo, mong muốn trở thành xí nghiệp lớn chủ quản, nhược thiên tướng thủ mệnh, thì không phải là liêu mạc nhân tài mà thôi.

Nhưng mà “Phụ củng văn tinh”, một thân đến tột cùng có điểm phong độ của người trí thức, đương vẫn có thể xem là lớp giữa cách cục cũng. Nhược nói ra tương nhập tướng, vị miễn nói của quá.

“Cơ lương gia hội” cao nghệ tùy thân

“Cơ lương gia hội cách” — tức thiên cơ thiên lương cùng thủ cung mệnh (sai ai ra trình diện đồ 90). Cổ ca vân: “Cơ lương nhập miếu tối kham nói, được địa giáo quân Phúc Thọ toàn bộ, hay đoán thần mưu ứng với cái thế, uy phong lẫm lẫm chưởng binh quyền. “

Thiên cơ thiên lương đồng cung, chỉ có lưỡng một cơ hội, nhất là ở thìn cung, lúc này thiên cơ ngồi lợi, thiên lương nhập miếu; nhất là ở tuất cung, cũng là thiên cơ ngồi lợi, thiên lương nhập miếu, thế nhưng tuất không bằng thìn, bởi vì thìn cung hội hợp tử cung Thái âm thiên đồng là miếu vượng, tuất cung hội hợp ngọ cung Thái âm thiên đồng thì là bị chiếm đóng.

Sở dĩ chiếu vương đình của lý giải, vốn cách hệ chuyên chỉ thiên cơ thiên lương tọa thìn cung mà nói, không được chuyên chỉ “Cơ lương nhập miếu” .

Cổ nhân đối với “Cơ lương” giá tinh hệ, khẩu quyết rất nhiều, như “Cơ lương tả hữu xương khúc hội, văn là quý hiển vũ trung lương” ;”Thiên cơ thiên lương đồng cung thìn tuất, tất có cao nghệ tùy thân” ;”Cơ lương hội hợp thiện đàm binh” ;”Cơ lương cùng tồn tại thìn phòng thủ mệnh, gia cát diệu, phú quý hiền lành, nhược gặp dương đà thiên không diệu, thiên nên tăng nói. “

Kỳ thực thiên cơ thiên lương tổ hợp. Chích chủ một thân hiếu kỳ, hảo miệng biện, hảo biểu hiện. Hơn nữa đa không phù hợp ý kiến của người khác. Ở cổ đại. Có thể làm cải cọ huyền diệu tư liệu sống không ít, thường thấy nhất chính là văn nhân đàm luận binh pháp. Cho nên mới có “Cơ lương hội hợp thiện đàm binh” thuyết pháp.

Vương đình của tương đối coi trọng “Tất có cao nghệ tùy thân” thuyết pháp, cái gọi là “Cao nghệ” là chỉ chuyên môn kỹ năng mà nói. Vu hiện đại, loại này lý hệ tổ hợp nhân tối nên học máy tính hoặc kế toán viên cao cấp.

“Quyền sát hóa lộc” tiên đau khổ hậu điềm

“Quyền sát hóa lộc cách” — tức kình dương hoặc đà la và Hỏa Tinh tọa mệnh nhập miếu vượng. Trong đó vừa lấy kình dương Hỏa Tinh nhập mệnh. Tương đối đà la Hỏa Tinh nhập mệnh là tốt (sai ai ra trình diện đồ 91). Cổ ca vân: “Tam sát gia lâm miếu vượng cung, tính tình cương mãnh chấn anh hùng, trải qua hiểm địa đều quá trình, lẫm lẫm uy quyền chúng hãn cùng. “

Ca trung tâm “Tam sát gia lâm” thuyết pháp có điểm không rõ, bởi vì kình dương cân đà la vĩnh viễn cách xa nhau nhất cung, căn bản không có gia lâm khả năng. Cổ nhân bất quá không rõ ràng mà nói, nhân nhượng ca quyết thể tài.

Kình dương và đà la giai ở thìn tuất xấu vị tứ cung nhập miếu, giá bốn người cung khóc, Hỏa Tinh cận vu thìn cung lạc hãm, bởi vậy vu tuất xấu vị tam cung sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, đều vì hợp cách.

Thành cách nguyên nhân, là kình dương đà la giai thuộc kim, cận nhất dương nhất âm phân biệt, vu miếu vượng cung vị sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, hỏa luyện kim tinh, trái lại thành cách cục, đó là Hỏa Tinh vừa vặn triệt tiêu dương đà hình kị lực, mà dương đà cũng triệt tiêu Hỏa Tinh cương liệt hoành bạo của cách. Thế nhưng, dương đà sai ai ra trình diện Hỏa Tinh tuy rằng thành cách, lại vẫn đang tránh không được cuộc sống lao khổ, hỏa luyện kim tinh, cũng tất nhiên trải qua một phen rèn đúc, bởi vậy chủ nhân tiên lao hậu thành.

Cái này cách cục, không thích hợp lăn lộn lấy tham lang. Bởi vì tham lang Hỏa Tinh tự thành “Hỏa tham cách”, nhược tái kiến dương đà, thì vị miễn cách cục tướng lăn lộn, trái lại hai người cách cục nhất tề thất sắc. Cách cục lấy hỏa là sát, hỏa khắc kim là tài là lộc, cố xưng “Quyền sát hóa lộc” .

“Cự nhật đồng cung” khéo nói tài

“Cự nhật đồng cung cách” — tức cự môn và thái dương ở dần cung thủ mệnh (sai ai ra trình diện đồ 92). Cổ ca vân: “Cự nhật củng chiếu đối tam hợp, giá trị đến đây ứng với là cái thế tài. Nếu là hung tinh vô chiến khắc, áo bào tím hằng trước nhật biên lai. “

Thái dương và cự môn cùng độ tình hình, chỉ có thể ở dần cung hoặc thân cung xuất hiện. Thân cung thái dương có mặt trời lặn tây sơn của tượng, sở dĩ chỉ có dần cung thái dương hợp cách.

Thái dương và cự môn cùng độ, bởi vì thái dương có thể giải cự môn của ám, tịnh cho nên phát huy cự môn quyền uy, sở dĩ cự nhật đồng cung là được là tương đương tốt đẹp chính là cách cục.

Bất quá “Cự nhật đồng cung” giá cách cục tên lại sảo ngại hẹp, không bằng ca quyết trung tâm theo như lời, “Cự nhật củng chiếu đối tam hợp” phạm vi của rộng rãi.

Cái gọi là “Củng chiếu đối tam hợp” . Hẳn là bao quát thái dương ở ngọ, cự môn ở thủ; thái dương ở tị, cự môn ở hợi lưỡng chủng kết cấu ở bên trong. Người trước là: “Tam hợp”, người sau là “Củng chiếu” . Giá lưỡng chủng tinh hệ kết cấu, cũng đồng dạng có thể do thái dương quang và nhiệt, cải thiện cự môn tính chất.

Nhưng mà cự môn vô luận là được thái dương cùng độ, củng chiếu hoặc tam hợp, cũng cần hậu thiên nhân sự bổ cứu. Thảng như để cho tự nhiên phát triển, cự môn vẫn như cũ có thể thái độ làm người mang đến thị phi khẩu thiệt, phải gia dĩ hậu thiên tu dưỡng, thị phi khẩu thiệt sau đó mới có thể phát triển là tài năng.

Nhất là chính hôm nay xã hội, “Cự nhật đồng cung” đã không được giới hạn trong tham chánh “Cởi thanh thay đổi tử” vậy, làm luật sư, như nhau có thể. Mão

“Thọ tinh nhập miếu” là cao ngạo

“Thọ tinh nhập miếu cách” — cái này cách cục chích có một loại kết cấu, tức thiên lương tọa ngọ cung thủ mệnh, và tử cung thái dương tương đối (sai ai ra trình diện đồ 93). Cổ ca vân: “Mệnh gặp ly minh củng thọ tinh, suốt đời quang vinh đạt mộc dạ sâu, bay vút lên thiên nga thanh tiêu cận, khí tượng đường đường thị đế đình. “

Phía trước người khẩu quyết trung tâm, có điều vị “Lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển” thuyết pháp, giá là bởi vì tiền nhân căn cứ cổ luận “Tá đế tọa quyền uy”, “Chức vị lâm vu phong” các loại thuyết pháp mà nghĩa rộng.

Cư “Trung Châu phái” truyền lại. Mặc dù có tam khỏa chính diệu đều ưa cư ngọ viên, tức tử vi, thái dương, thiên lương tam diệu, nhưng đều có bọn họ cộng đồng khuyết điểm, đó chính là lược ngại thiên về quá phận cao ngạo, sở dĩ danh tiếng dũ đại, làm phức tạp cũng tùy theo mà đến.

Thiên lương tọa ngọ cung người đó, thảng như hội hợp cát diệu, địa vị xã hội có thể tương đương cao, thế nhưng kỳ cao ngạo của tính cũng khả năng nhân tóc huy hoàn toàn, thậm chí lưu là xoi mói, sở dĩ suốt đời cũng tất đa tinh thần làm phức tạp. Canh bởi thiên lương đặc tính là vui vui mừng thần bí sự vật, hoặc lưu là tôn giáo tín ngưỡng, bởi vậy loại này mệnh cục kết cấu người đó, vu sự nghiệp cạnh tranh bị vây thất bại là lúc, liền dễ phẫn thế kị tục. Có thật nhiều cái gọi là “Lánh đời mà vô muộn, không gặp là mà vô muộn” người đó, tức có thể là đã bị thiên lương nhất diệu ảnh hưởng. Sở dĩ “Thọ tinh nhập miếu cách” không nhất định “Suốt đời quang vinh đạt”, chủ yếu còn phải thị kỳ sở hội hợp cái khác tinh diệu mà quyết định. Mừng nhất xương khúc, kị dương đà, còn lại là đến đây cách đặc tính.

“Anh tinh nhập miếu” nên loạn không thích hợp trị

“Anh tinh nhập miếu cách” — tức phá quân ở tử hoặc ngọ cung thủ mệnh (sai ai ra trình diện đồ 94). Cổ ca vân: “Bắc đẩu anh giáp tinh tối có quyền. Khảm ly trên phúc kéo dài, hoàng kim xây tiết cực kỳ miếu vượng. Thống suất anh hùng trấn bốn phía. “

Phá quân xưng là “Anh tinh” . Là bởi vì sai ai ra trình diện cát thì chủ quyền uy duyên cớ. Thế nhưng phá quân lại lánh có một đặc tính, tức là hung thì chủ phá hao tổn. Kỳ thực vô luận cát hung, đều có chứa lực phá hoại. Chỉ là hung thì chỉ do phá hao tổn, cát thì phá hư hậu có kiến thiết.

Bởi phá quân có chứa quyền uy tính chất, sở dĩ cổ nhân cho rằng tối nên vu võ tướng. Nhất là đương phá quân vu tử ngọ nhị cung nhập miếu thì, có liêm trinh thiên tướng hai sao củng chiếu, liêm trinh có chứa tình cảm, thiên tướng thì chủ chính trực. Đến đây lưỡng diệu ảnh hưởng đến phá quân, bởi vậy kỳ lực phá hoại liền cũng có tốt đẹp chính là khuynh hướng.

Cổ nhân cho rằng này trấn thủ biên cương vì nước thuần phục danh tướng, tức có loại này mệnh cục.

Sở dĩ phá quân nên loạn không thích hợp trị, vu náo động thì, phá quân trái lại có thể phát huy tài trí, kinh lịch trọng trọng hiểm trở mà đứng nghiệp. Nhược vu thái bình thịnh thế, thì phá quân cái loại này phá hư tính cách tương không cho vu chúng, khả năng khốn đến đây bóng bẩy lấy chung. “Anh tinh nhập miếu” cách cục, cũng đã bị loại này hạn chế.

Bất quá với trị và loạn, không nhất định chỉ xã hội, thảng như có nhất cái công ty, nghiệp vụ thuận buồm xuôi gió, thì “Anh tinh nhập miếu” người đó cũng không có chỗ kỳ kỹ, nhưng giả như phát sinh sự cố, hoặc gặp phải đột như kỳ lai cạnh tranh, như vậy, lúc này cục diện liền cực nhu “Anh tinh nhập miếu” người đó lai ứng phó.

“Cự cơ cùng lâm” có khuyết điểm

“Cự cơ cùng lâm cách” — tức cự môn thiên cơ cùng thủ vu mão viên cung mệnh (sai ai ra trình diện đồ 95). Cổ ca vân: “Cự môn miếu vượng gặp thiên cơ, cao tiết gió mát thế hãn hi, học tựu một khi lên cao khứ, lồng lộng đức nghiệp chấn hoa di. “

Thiên cơ cự môn đồng cung đích tình hình có lưỡng chủng, vừa là ở mão cung, vừa là ở dậu cung. Cổ nhân đối với lần này đánh giá là: “Thiên cơ và cự môn ở chung mão dậu, tất thoái tô mà tự hưng” ;”Cơ cự dậu thượng hóa cát người, tung gặp tài quan cũng không quang vinh” . Nói cách khác, tức là mão trội hơn dậu. Nguyên nhân ở chỗ thiên cơ thuộc mộc, vu dậu cung thụ kim chế, không bằng ở mão cung được mộc của vượng khí.

Bởi vậy có thể thấy được “Cự cơ cùng lâm cách” trung tâm, thiên cơ một sao thật là cách cục then chốt. Chủ yếu ở chỗ thiên cơ trưởng máy thay đổi, linh động, nếu như thiên cơ bị quản chế, thì cự môn “Ám” liền bất năng xong điều hòa.

Nhưng mà “Cự cơ cùng lâm” lại cũng đa khuyết điểm, nó tương đối thượng dễ lưu là cử chỉ tuỳ tiện ranh mãnh, hơn nữa có “Đa học không làm nổi” của tệ. Cổ ca trung tâm cái gọi là “Học tựu một khi lên cao khứ” “Học tựu”, chỉ “Bài vở và bài tập thành tựu” mà nói, sợ rằng đã hơn nữa hậu thiên bổ cứu thành phần ở bên trong.

“Cự môn giao người, thủy chết già ác”, là “Cơ cự cùng lâm cách” người khuyết điểm, bất quá nếu như có thể tương giá khuyết điểm gia dĩ tu chỉnh, trở thành cận quân tử, xa tiểu nhân, thì tự nhiên biểu hiện trở thành “Đạo đức tốt” liễu.

“Hùng ở lại triêu viên” chủ rèn đúc

“Hùng ở lại triêu viên cách” — tức liêm trinh ở vị, thân nhị cung thủ mệnh (sai ai ra trình diện đồ 96). Cổ ca vân: “Thân vị liêm trinh được địa phương, tung gia thất sát không vì hung, thanh danh hiển đạt phong vân xa, nhị hạn cuộc sống an nhàn phú quý trung tâm. “

Liêm trinh xưng là “Hùng ở lại”, là bởi vì nó có uy vũ tính chất, mà rồi lại không giống với phá quân có chứa lực phá hoại. Sở dĩ vượng quân “Anh tinh”, sát khí lớn hơn liêm trinh “Hùng ở lại” tính chất. Phản ánh ở cuộc sống gặp gỡ thượng, liêm trinh thủ mệnh người đó liền cũng tương đối bình thản. Cả đời khúc chiết nhỏ lại.

Liêm trinh cung sai ai ra trình diện thất sát, bởi vì liêm trinh âm hỏa vừa năng lực rèn đúc thất sát âm kim, khiến cho kim năng lực thành dụng cụ, đương liêm trinh và thất sát ở chung vu vị viên thì, cố nhiên có rèn luyện năng lực, nhược liêm trinh ở thân viên. Thất sát ở ngọ viên, cũng có tinh luyện kim loại đào nấu chảy năng lực. Sở dĩ cổ nhân liền cho rằng thuộc mỹ cách vậy.

Sở dĩ xấu cung tuy rằng liêm trinh và thất sát cùng viên, cũng không xưng là mỹ cách người, là bởi vì vị là mộc mộ, mộc năng lực nhóm lửa, có lợi cho liêm trinh, mà xấu là kim mộ. Đối liêm trinh bất lợi.

Vu dần cung sai ai ra trình diện liêm trinh thì, thất sát ở tử, cũng không là mỹ cách, là bởi vì thân là kim cung lợi liêm trinh của rèn luyện ý nghĩa.

Cổ nhân luận đẩu số, có lúc phi thường nặng thị ngũ hành sinh khắc, vốn cách tức là đồng loạt. Nhiên vốn cách sinh ra, tất trải qua gian nguy sau đó thành công, còn đây là kỳ cơ bản đặc điểm.

“Hóa tinh còn đắt hơn” chủ thay đổi thái

“Hóa tinh còn đắt hơn cách” — tức năm đinh sinh ra, thiên đồng ở tuất cung thủ mệnh; tân năm sinh ra, cự môn ở thìn cung thủ mệnh (sai ai ra trình diện đồ 97). Cổ ca vân: “Tam tinh biến hóa tối vô cùng, cùng tuất tương phùng cự gặp long, sinh giá trị đinh tân cần phải phú quý, thanh niên công chính triều đình trung tâm.” hôn kim địa

Năm đinh sinh ra, thiên đồng hóa quyền vu tuất cung, và thìn cung cự môn tương đối, mà cự môn hóa thành sao Hóa kỵ. Tân năm sinh ra, cự môn hóa lộc vu thìn cung, và tuất cung thiên đồng tương đối. Cự môn tối không thích hợp ở thìn cung, cái gọi là “Thìn mậu tuất ứng với ngại hãm cự môn” là cũng. Thế nhưng “Hóa tinh còn đắt hơn cách” trung tâm, cự môn cũng không ngại rơi vào thìn cung. Nguyên nhân tức ở chỗ tân năm cự môn hóa lộc, đến đây tức cái gọi là “Hóa tinh còn đắt hơn” .

Thiên đồng vu tuất cung, vu năm đinh mặc dù hóa thành quyền, thế nhưng lại và cự môn hóa thành sao Hóa kỵ tương đối. Nhưng bởi nhị diệu đây đó có tính chất thượng chế hóa, bởi vậy chuyển thành mỹ cách, là cũng “Hóa tinh còn đắt hơn” .

Cổ nhân hữu vân: “Cự môn thìn tuất không được địa. Tân mạng người gặp trái lại là kỳ”, tức là thích cự môn vu bị chiếm đóng thì hóa lộc. Bởi vì hãm địa tuy nhiều ám, thế nhưng hóa lộc lại có thể giải trừ ám. Vừa vân: “Thiên đồng tuất cung là trái lại bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý.” tức cũng lấy thiên đồng hóa quyền, hóa giải thiên đồng rơi thiên la địa võng thì bất tường.

Hai cái này cách cục, đều nhân “Hóa tinh” lực lượng mà xoay trời chuyển đất, “Hóa tinh còn đắt hơn” lực lượng tức ở chỗ đến đây, nhưng mà giai chủ vất vả cực nhọc trung tâm phát tích thay đổi thái.

“Thạch trung tâm ẩn ngọc” kết cấu phức tạp

“Thạch trung tâm ẩn ngọc cách” — tức đinh ngọ hoặc quý năm sinh ra, cự môn ở tử cung hoặc ngọ cung thủ mệnh. Cổ ca vân: “Cự môn tử ngọ ưa tương phùng, canh giá trị sinh ra đinh quý trung tâm, giáp tuổi định vì phàn quế khách, lão lai tư nhuận phú gia ông. “

Đối với cái này cách cục, cổ nhân quá mức hương giấu diếm. Đến nỗi người bình thường chỉ có thể tương “Đinh quý sinh ra, cự môn tử ngọ” làm công thức thủy ký ức.

Kỳ thực cái này cách cục, ở chỗ cự môn sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa quyền cập hóa khoa tam diệu hoặc trong đó nhị diệu.

Sở dĩ nếu như kỹ lưỡng hơn một điểm mà nói, cấu thành “Thạch trung tâm ẩn ngọc” kết cấu phải có hạ thuật vài loại —

Đệ nhất, tân năm sinh ra, cự môn hóa lộc hội thái dương hóa quyền; canh được văn khúc hóa khoa hội chiếu người càng thượng cách;

Đệ nhị, quý năm sinh ra, cự môn hóa quyền, rất đúng cung lộc tồn củng chiếu, cũng thượng cách.

Đệ tam, năm đinh sinh ra, cự môn và lộc tồn cùng độ, đối cung thiên cơ hóa khoa củng chiếu, mượn nữa hội thiên đồng hóa quyền, là trung tâm cách;

Đệ tứ, kỷ năm sinh ra, cận được cự môn và lộc tồn cùng độ cập tá hội thiên lương hóa khoa, là trung tâm cách;

Đệ ngũ, bính năm sinh ra, kình dương và cự môn cùng độ tá hội thiên đồng hóa lộc, là hạ cách;

Thứ sáu, mậu năm sinh ra, không chỉ kình dương và cự môn cùng triền, mà lại đối cung thiên cơ Hóa kị cũng củng chiếu, mặc dù hội thái dương hóa khoa, là vì đặc biệt cũng. (sai ai ra trình diện đồ 98 lệ nhất tới lệ lục)

“Thạch trung tâm ẩn ngọc” cách cục kết cấu nhìn như phức tạp, nhưng nói tóm lại, ưa sai ai ra trình diện lộc quyền khoa, sợ nhất sai ai ra trình diện hình kị, năng lực đối với lần này có điều lý giải, tức không cần cứng rắn nhớ các loại quy điều cũng.

“Tử Phủ triêu viên” tên êm tai

“Tử Phủ triêu viên cách” tức tử vi Thiên phủ vu tam phương chụp ảnh chung mệnh viên (sai ai ra trình diện đồ 99). Như mạng cung ở thân, liêm trinh thủ mệnh, tử vi thiên tướng ở thìn cung chụp ảnh chung, Thiên phủ vũ khúc ở tử cung chụp ảnh chung. Cổ ca vân: “Nhị đấu tôn tinh mệnh nội lâm, thanh cao mối họa vĩnh viễn không xâm. Càng thêm cổ diệu nặng gặp gỡ, thực lộc hoàng triều quán cổ kim. “

Cái này cách cục ký kết, có điểm vô cùng bỏ qua cung mệnh chính diệu, nhưng lấy chụp ảnh chung tinh diệu thủ quý, sở dĩ thuộc về gò ép, bất túc là tín.

Giống nhau đẩu số thư tịch, giai tôn sùng bắc đẩu chủ tinh tử vi cập sao Nam Đẩu chủ tinh Thiên phủ, cho rằng có thể được liễu “Nhị đấu tôn tinh” gia lâm có thể chiếu cung viên nhất định may mắn, giá là bởi vì thiên về trong cổ tịch đối tử vi, Thiên phủ đánh giá.

Như tử vi là “Vạn vật của linh”, “Là hữu dụng của nguồn nước và dòng sông”, “Nắm giữ cơ tạo hóa”, “Chư cung giáng phúc, năng lực tiêu bách ác”, cùng với Thiên phủ “Là sao Nam Đẩu giải trừ ách diên thọ ngôi sao” các loại ngôn luận.

Không biết giá lưỡng khỏa chủ tinh, tuy rằng cụ ưu điểm, nhưng nhưng có rất nhiều khuyết điểm, hai sao hội hợp, rõ ràng nhất khuyết điểm tức là thoái thoái thất cư, hảo đại hỉ công, hơn nữa cung mệnh chính diệu liêm trinh ảnh hưởng có lẽ sẽ có “Bất tại hồ” tính cách, có lẽ có thể lưu là tà ác, loại này tính chất liền điều không phải tử vi Thiên phủ hai sao hội hợp có khả năng cải thiện người vậy.

Cho nên suy đoán đẩu số, nhưng lấy căn cứ cung mệnh chính diệu là là, bất khả quá mức coi trọng “Tử Phủ triêu viên” tên êm tai.

“Đeo sao được địa” lỗi thời

“Đeo sao được địa cách” — tức vũ khúc lâm miếu vượng cung vị thủ mệnh (sai ai ra trình diện đồ 100). Cổ ca vân: “Đeo sao nhập miếu thật là tường, vị chính quan cao nơi cường, chiếm đất công thành đa kế sách thần kỳ, thành phong trào lẫm lẫm trấn biên cương. “

Cái này cách cục, vừa thuộc về trông mặt mà bắt hình dong các loại. Bởi vì cổ đại có vũ khúc là tinh thuyết pháp, sở dĩ tựu cho rằng là “Chiếm đất công thành”, “Thành phong trào lẫm lẫm” mệnh tạo, bởi vậy có thể thấy được đời Minh thầy bà đơn sơ. Đời Thanh lộc mệnh sự học đại sự, văn nhân học sĩ lại chỉ nghiên cứu “Tử bình”, không một người đối “Đẩu số” cảm thấy hứng thú, tức là bởi vì đối đời Minh đẩu số sách báo bất mãn của cho nên. Bởi vì cuối nhà Minh đẩu số gia sáng lập , chờ lấy lấn thế, tới đời Thanh toại phát triển là , đó là vu đẩu số xuống dốc của cho nên.

Vũ khúc ở thìn, tuất, xấu, vị tứ cung nhập miếu, ở tử ngọ nhị cung ngồi vượng, y theo cách cục, mười hai một cung vị vũ khúc, lại có sáu hợp cục, nhưng mà phàm vũ khúc tọa mệnh người đó, chẳng phải là rất tẫn chiếm tiện nghi cũng? Đây là lúc đầu ký kết giá cách cục người đó, vị gia thâm tư thục lự chỗ. Hơn nữa, vũ khúc vu thìn tuất nhị cung là lúc, là nhập “Thiên la địa võng”, tuy rằng nhập miếu, nhưng nhưng cũng không xuất sắc, chẳng cánh cũng dùng cái gì cho rằng là “Đeo sao được địa” cũng. Phàm vũ khúc thủ mệnh người đó, nhiều ít đái một điểm cô khắc tính chất. Cổ đại tòng quân người đa điều không phải niên thiếu ấm no người đó, hoặc áo cơm vô kháo, hoặc lục thân không được đầy đủ, sau đó mới bằng lòng ly hương biệt tỉnh.

Quan

“Tứ chính cùng lâm” không hợp lý

“Tứ chính cùng lâm cách” — tức tử vi, Thiên phủ; thái dương, Thái âm tứ diệu, có nhất diệu hoặc nhị diệu thủ mệnh (sai ai ra trình diện đồ 101) cổ ca vân: “Tứ chính đã tới cư vượng địa, suốt đời tước lộc định phi thường, văn là phụ bật dựa vào long phượng, vũ chưởng binh quyền tá đế vương. “

Cái này cách cục, phạm vào “Quơ đũa cả nắm” tệ nạn. Tử vi, Thiên phủ, thất sát, Thái âm ở “Tử vi đẩu số” trung tâm, nhược lâm miếu vượng cung vị, nói chung chất hài lòng, là đo đó được xưng là “Tứ chính” (bất đồng “Tam phương tứ chính” “Tứ chính” của nghĩa). Nhưng thật ra là do tử vi là sao Bắc đẩu hệ chủ tinh; Thiên phủ là sao Nam Đẩu tinh hệ chủ tinh; thái dương Thái âm là trung thiên tinh hệ chủ tinh (thái dương chủ ban ngày, Thái âm chủ dạ), loại này “Chủ tôn” tính chất thôi diễn mà đến. Nhưng chủ tinh nhập miếu, giống nhau cận chủ kỳ vi nhân quang minh chính đại, tịnh không có nghĩa là một thân có thể “Văn là phụ bật”, “Vũ chưởng binh quyền” . Sở dĩ muốn đẩy toi mạng cục, nhưng ứng với án mỗi tinh ở cung vị ý nghĩa mà định, bất năng cận cư cuối nhà Minh thuật sĩ đính định cách cục cũng.

Vương đình của tương những … này cách cục gia dĩ một lần nữa bình định, mục đích chủ yếu là để nhắc nhở độc giả, nghiên tập đẩu số phải chú ý “Tinh hệ” chỉnh thể tính, thiết bất khả phá thành mảnh nhỏ, đeo sao diệu trục lạp trục lạp lai nghiên cứu. Mà cái này “Tứ chính cùng lâm cách”, lại vừa phạm vào trục lạp tinh lai nghiên cứu tâm bệnh. Lại càng không như “Cự nhật đồng cung”, “Hủy cự cùng lâm”, “Thạch trung tâm ẩn ngọc”, “Tam hợp hỏa tham” chờ cách cục của tinh khiết mà chính vậy.

“Mệnh vô chính diệu” cận hợp cổ nhân

“Mệnh vô chính diệu cách” — tức cung mệnh vô chính diệu tọa thủ (sai ai ra trình diện đồ 102). Cổ ca vân: “Cung mệnh tinh diệu giá trị không vong”, ấu tuổi trọng trọng có tai hoạ, điều không phải cho làm con thừa tự cần phải gởi nuôi, tha hương xong đi chủ bữa tiệc sàng. “

Về cái này cách cục, minh Phúc Kiến khắc bản viết: “Tức cung mệnh vô chính tinh di động tinh tung tinh là cũng.” thế nhưng đã có một cái ảnh nguyên sao vốn lời phê ghi trên mép sách: “Vô nam bắc nhị đấu chính tinh cũng”, que cời lời phê ghi trên mép sách, không thấy nhắc tới “Di động tinh” cập “Tung tinh” .

Cái gọi là “Di động tinh”, là chỉ Hỏa Tinh linh lý chờ, về phần chuyện gì là “Tung tinh”, thì vương đình của chẳng, hoài nghi có thể là “Từ tinh” lầm san.

Cổ nhân luận mệnh, có “Mệnh vô chính diệu, nhị họ diên sinh” thuyết pháp. Nhưng thuyết pháp này có rất lớn cực hạn. Bởi vì phàm cung mệnh vô chính diệu thời gian, lệ ứng với mượn dùng đối cung tinh diệu lai suy đoán, cung mệnh đối cung tức cung thiên di, cho nên liền cũng cho rằng loại này mệnh cục lợi cho “Thiên di” . Đó là xa vãng tha hương.

Cổ đại nhân, nhưng yêu cầu ở quê hương có thể sống yên phận, quyết không dễ dàng nói ly, sở dĩ phàm là xa xứ người đó, đa số là song thân tạ thế, ở quê hương không thể là sống, cho nên “Mệnh vô chính diệu” cũng liền bị cổ nhân xem thành là còn nhỏ bất hạnh, đến nỗi cho làm con thừa tự gởi nuôi, có lẽ bồng bềnh đáo tha hương ở rể mệnh. Nhất là cổ đại xã hội nông nghiệp, có kén rể để làm điền công tập tục, cổ nhân canh chấp nhận.

Hôm nay suy đoán đẩu số, nhưng ứng với cư cho mượn dụng cung thiên di tinh là suy đoán căn cứ.

“Cực cư mão vị” cũng tôn vinh

“Cực cư mão vị” — tức tử vi cư mão dậu vị gặp sát (sai ai ra trình diện đồ 103). Cổ ca vân: “Tử vi mão dậu kị tương phùng, văn khúc phí thời gian khởi hữu thành, thử hỏi đến đây thân nơi nào khứ. Tri giao hữu cạo đầu lập không môn. “

Tử vi ở mười hai cung trung tâm vô hãm vị, cận mão dậu là mất đất. Phàm tử vi cư mão dậu, tất và tham lang ở chung, cổ nhân xưng đến đây cách cục là “Đào hoa phạm chủ”, coi là nam nữ giai chủ dâm loạn.

Trong trường hợp đó làm sao “Đào hoa phạm chủ” cách cục, không ngờ bị coi là nhược gặp sát thì là tăng nhân cũng? Nguyên lai kỳ căn cứ là cổ đại khẩu quyết: “Tử cư mão dậu, gặp tai kiếp thiên không Tứ Sát, đa số thoát tục tăng gia” nói đến.

Về điểm ấy. Tin tưởng cổ nhân nhất định từng có một phen công tác thống kê, sau đó mới dám tương làm đế tinh tử vi, coi là xuất gia mệnh tạo. Hơn nữa có một chút có thể chú ý, tức cổ nhân cho rằng, tử vi tọa mệnh người đó cho dù xuất gia, cũng thụ đế vương chế cáo của phong, trở thành “Quốc sư” . Loại này quan điểm, sợ rằng vừa Hưng Nguyên đại tôn trọng tăng nói phong tục hữu quan.

“Trung Châu phái” cũng có tương truyền, tử vi gặp thiên không diệu, tất tác đàm thiền của khách, không dám chắc một thân xuất gia, nhưng tính chất thì tương đồng. Chiếu vương đình của ý kiến, sợ rằng vẫn là đã bị cổ đại văn hóa bối cảnh ảnh hưởng thuyết pháp. Nhược hiện ở, có thể mở rộng là triết lý nghiên cứu. Không nhất định xuất gia làm hòa thượng cũng.

Nhưng tử vi tọa mệnh người đó, thật có kỳ tôn quý bất đồng thói tục chỗ, xuất gia vu cổ đại coi là đại trượng phu sự, cũng có kỳ để ý.

“Cơ nguyệt cùng lương” tác lại nhân

“Cơ nguyệt cùng lương” — tức thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương bốn sao, ở riêng dần thân lưỡng cung thủ mệnh (sai ai ra trình diện đồ 104). Cổ ca vân: “Dần thân tứ diệu mệnh gia lâm, tông tổ căn nguyên chắc chắn thành, đao bút trong nên đứng thẳng, vinh hoa phát vượng ở công môn. “

Giá thủ cổ ca, tức là “Cơ nguyệt cùng lương” tác lại người nghĩa rộng. Mà “Cơ nguyệt cùng lương” còn lại là một rất trứ danh cách cục. Tường cung vị kết cấu mà nói, thiên đồng thiên lương ở dần, tức Thái âm ở tuất, thiên cơ ở ngọ chụp ảnh chung; thiên đồng thiên lương ở thân, thì Thái âm ở thìn, thiên cơ ở tử chụp ảnh chung; thiên cơ Thái âm ở dần, thì thiên lương ở ngọ, thiên đồng ở tuất chụp ảnh chung; thiên cơ Thái âm ở thân, thì thiên lương ở tử, thiên đồng ở thìn chụp ảnh chung. Tổng cộng có bốn loại kết cấu.

Giá bốn loại kết cấu, không có cách nào lệnh bốn sao giai nhập miếu vượng, trong đó tất có một … hai … Tinh diệu lạc hãm, có lẽ có tam diệu ở bình thường cung hạn, sở dĩ tựu dễ bộc lộ ra tinh diệu khuyết điểm, đến nỗi ảnh hưởng chỉnh cái tinh hệ tính chất.

Đại thể bắt đầu thuyết, “Cơ nguyệt cùng lương” kết cấu, chủ một thân hữu cơ tâm, vừa tham tài; hảo xoi mói, vừa đáng ghét làm việc đàng hoàng, bởi vậy tựu rất là và “Lại nhân” tính cách tương tự. Hiện tại vu đại cơ cấu nhậm chức người đó, nhược an vu chức vị, quá công văn cuộc đời, tại chức quyền trong phạm vi lộng lộng quyền, xoi mói một chút người khác sai lầm, lại lại vu gánh chịu trách nhiệm. Và cái này cách cục liền rất ăn khớp vậy. Duy “Cơ nguyệt cùng lương” gặp cát. Cũng có thể có làm, là “Lại nhân” cũng không tất giai tầm thường người cũng.

“Sát củng liêm trinh” hay thay đổi hóa

“Sát củng liêm trinh” — tức liêm trinh thủ mệnh, thất sát chụp ảnh chung (sai ai ra trình diện đồ 105). Cổ ca vân: “Trinh phùng thất sát dần kham thương, thập chở yêm lưu ở đâu tai hoạ, vận tới trải qua yêu cầu đa bất toại, tiền tài hơn hẳn tuyết tưới thang. “

Cái này cách cục phi thường của nổi danh. Nhưng chiếu vương đình chỗ biết, kỳ cách cục kết cấu chỉ có lưỡng chủng, tức liêm trinh tham lang vu tị cung thủ mệnh, vũ khúc thất sát vu dậu cung lai hội; hoặc liêm trinh tham lang vu hợi cung thủ mệnh. Vũ khúc thất sát vu mão cung lai hội. Đó là là liêm trinh, tham vết, vũ khúc, thất sát tứ sao diệu tinh hệ tổ hợp.

Cổ nhân cho rằng liêm trinh tham lang là đào hoa, vũ khúc thất sát là hình thương. Sở dĩ tứ sao diệu phối hợp lại, dù cho phá hết tổ nghiệp, lưu ly lang thang người. Tức đại hạn phùng của, mặc dù không được chủ kỳ tính cách của người bay bổng, cũng chủ mười năm rách nát.

Nhưng vương đình của lại nhận thức vì cái này cách cục vu xã hội hiện đại, có thể có khác giải thích.

Vương đình của làm một vị tài chính và kinh tế giới nhân sĩ suy tính quá, tức là loại này cách cục, hắn lập mệnh tị cung sai ai ra trình diện liêm trinh tham lang, tới hơn bốn mươi tuổi, đại hạn sai ai ra trình diện vũ khúc thất sát, đột nhiên bạo giàu lên.

Nguyên nhân tức ở chỗ liêm trinh tham lang cũng có ăn ý thành phần, vũ khúc thất sát lại chủ quyết định thật nhanh, nhân vừa đụng trước cơ duyên, lập tức có thể phất nhanh. Mà cổ đại xã hội không có ăn ý sự nghiệp, bởi vậy lại không thể sao biết được nói loại này cách cục toàn bộ ý nghĩa.

Đến đây cách biến hóa rất nhiều, mới học đẩu số người đó khó nhất nắm giữ, suy đoán thì phi cẩn thận một chút bất khả.

“Cự phùng Tứ Sát” đa quan tòa

“Cự phùng Tứ Sát” — thần môn lạc hãm thủ thân cung, hỏa linh dương đà Tứ Sát thủ cung mệnh. Cổ ca hữu vân: “Cự môn lạc hãm trong người cung, Tứ Sát thiên về mệnh lý phùng, nếu là ngôi sao may mắn vô cứu giải trừ, ắt gặp lưu phối viễn phương trung tâm. “

Cái này cách cục, vương đình của cho rằng có điểm nghi vấn. Cư vân: “Cự môn thân mệnh phùng của là kị, đối cung hỏa linh bạch hổ cộng bạn, vô đế lộc, quyết phối thiên nhai.” phải không luận cự môn thủ mệnh hoặc thủ thân cung, đối cung sai ai ra trình diện sát, sau đó thủy là “Lưu phối” (tức sung quân) của mệnh. Cũng không phải cự môn thủ thân, Tứ Sát thủ mệnh. Nhưng thân cung rất nhiều thì và cung thiên di tương đồng, sở dĩ đời Minh thuật sĩ tài hàm hàm hồ hồ. Tương đến đây cách nói thành là cự sát phân thủ thân mệnh. Khả năng này là bởi vì nhân nhượng ca quyết thể lệ, thất nói thành cú, cho nên cũng liền nói xong không rõ ràng lắm. Cự môn thủ mệnh sai ai ra trình diện dương đà, cổ nhân cho rằng “Nam nữ dâm tà” ; sai ai ra trình diện hỏa linh, “Chết vào ngoại đạo” . Bởi vậy tương giá lưỡng chủng tính chất cộng lại, là được là “Quyết phối thiên lý” hung mệnh (sai ai ra trình diện đồ 106). Trừ phi là được tử vi và lộc tồn áp chế, nhưng chiếu vương đình của kinh nghiệm, lại tựa hồ như tịnh không cần thiết dử như vậy hiểm. Bởi vì cổ đại xã hội không có nhiều như vậy “Thị phi khẩu thiệt” hành nghiệp, mà xã hội hiện đại, xác thực sự loại này hành nghiệp người đó có rất nhiều. Cho dù cự môn thủ mệnh nhìn thấy Tứ Sát, nhiều nhất cũng chỉ là nhân sinh tăng nhiều một chút khúc chiết mà thôi.

Nhưng đa nhạ quan phi, cũng loại này mệnh tạo đặc điểm. Nhược cự môn Hóa kị, canh suốt đời xuất nhập toà án.

“Đầu ngựa đái kiếm” nhân hoành dũng

“Đầu ngựa đái kiếm” — tức kình dương vu ngọ cung thủ mệnh. Cổ ca vân: “Dương nhận cướp kị ngọ của phương, nhược lai hạn nội nhất hại, hình thê khắc tử sinh nhàn sự, một bệnh trung niên yếu yểu vong. “

Kình dương độc thủ ngọ cung. Vô chính diệu cùng độ, là “Đầu ngựa đái kiếm” chính cách, lúc này thiết yếu tá đối cung thiên đồng Thái âm là mệnh viên tinh diệu (sai ai ra trình diện đồ 107 lệ nhất cập lệ nhị). Có hay không nhập cách, cần phải thị có hay không được lục ngôi sao may mắn là trợ giúp mà định, nhược được lục cát, cổ nhân cho rằng loại này mệnh tạo có thể “Uy trấn biên cương” .

Mặt khác lại có hai người cách cục, cũng tùy là “Đầu ngựa đái kiếm” . Nhất là tham lang và kình dương ở ngọ cung thủ mệnh. Nhất là mậu năm sinh ra, tham lang hóa lộc. Canh cát (sai ai ra trình diện đồ 107 lệ tam). Cho dù không phải, là bính năm sinh ra, thiên đồng vu vị cung hóa lộc, và tị cung lộc tồn giáp mệnh, cũng thuộc mỹ cách (sai ai ra trình diện đồ 107 lệ tứ). Nhất là thiên đồng và kình dương ở ngọ cung thủ mệnh, cũng lấy bính mậu năm sinh ra là hợp cách (sai ai ra trình diện đồ 107 lệ ngũ cập lệ lục).

Kình dương là cổ nhân coi là kiên cường hảo dũng ngôi sao, vu ngọ cung tuy rằng lạc hãm, nhưng ngọ cung hỏa có thể chế kình dương của kim. Trái lại thành dụng cụ dụng, Vì vậy hoành bạo lực hóa thành uy quyền, bởi vậy có “Uy trấn biên cương” nói đến. Tương truyền hán quang vũ lưu tú mệnh, tức nhập đến đây cách cục.

Lưu tú lạm sát công thần, dân gian thuật lại. Một thân chung lấy thần kinh thác loạn mà chết, cho nên cổ nhân cho rằng “Đầu ngựa đái kiếm” cách cục người đó, “Mặc dù phú quý cũng không bền” .

Người thời nay ít “Uy trấn biên cương” khả năng, nhưng cũng gặp qua giang hồ hảo hán có đến đây mệnh tạo.

“Mệnh lý phùng hung” có tính cách

“Mệnh lý phùng hung” — tức Địa kiếp địa không thủ mệnh. Cung mệnh lại không có cát diệu (sai ai ra trình diện đồ 108). Cổ ca vân: “Thiên không diệu đã tới cát diệu vô, yêu cầu danh yêu cầu lợi chu toàn hư, thanh nhàn hình cung độc phương diên thọ, vinh hoa phú quý quá khích câu. “

Cổ ca trung tâm nói “Thiên không diệu”, có người cho rằng là thiên không, tuần thiên không, chặn thiên không, trên thực tế cũng, mà là địa không Địa kiếp.

Cổ nhân cho rằng “Địa không là không vong chi thần, thủ thân mệnh, làm việc thoái thoái, thành bại đa đoan” . “Địa kiếp là kiếp sát chi thần, thủ thân mệnh, làm việc sơ cuồng, không được chính đạo” . Đến đây sở dĩ là kị cũng.

Vương đình của cho rằng, ở hôm nay cần phải đối cổ nhân chú thích sảo gia chải vuốt sợi. Cái gọi là “Làm việc sơ cuồng”, “Làm việc thoái thoái”, tức là người thời nay chỗ vị “Có tính cách” . Xem bất quá mắt người đó, sau khi thấy được sinh tử phẫn hút máu cương thi, cố ý giả dạng làm đầy mặt lạnh lùng. Hội tưởng “Sơ cuồng”, nhưng đây thật ra là âu phong mỹ mưa. Do híp pi thời đại bắt đầu, một đời truyện một đời, truyền tới hôm nay “Linh lợi lộ mạn thích” . Kỳ thực chỉ là thuỷ triều, không đủ để do là suy đoán kỳ chung thân bất lợi.

Trái lại, rất nhiều “Làm việc sơ cuồng” người đó, được phùng gặp gỡ, nhảy mà trở thành ngôi sao ca nhạc sao kim, là được bằng một bả giọng hát có lẽ một bả đàn ghi-ta tung hoành thiên hạ.

Cổ nhân thì không phải. “Có tính cách” người đó đa ẩn dật sơn lâm, Vì vậy “Thanh nhàn cô độc” lấy chung kỳ thân.

Là cho nên cổ nhân đối thiên không cướp là giống như là bình luận.

“Thiên lương củng nguyệt” phong lưu lãng tử

“Thiên lương củng nguyệt” — thiên lương Thái âm nhị diệu thủ mệnh mà rơi vu hãm địa (sai ai ra trình diện đồ 109). Cổ ca vân: “Nguyệt lương lạc hãm tối kham thương, nhất định phiêu oành tại ngoại hương, hát vũ say sưa ca hát suốt ngày say, phong lưu tận diệt tổ điền trang. “

Vương đình của nghĩ đến đây cách cục có sai lầm. Bởi vì thiên lương và Thái âm vĩnh bất đồng cung. Cổ bí quyết thì giống như hạ thuyết pháp:

“Thái âm thủ mệnh lạc hãm, hóa khoa lộc quyền phản hung, xuất ngoại ly tổ lấy được cát. Canh gặp Tứ Sát, tửu sắc dâm tà. “

“Thiên lương hãm địa sai ai ra trình diện dương đà, đồi phong bại tục. “

“Thiên lương nguyệt diệu nữ dâm bần. “

Cho nên vương đình của ý kiến, cái gọi là “Thiên lương củng nguyệt”, chính là thiên lương cư tị hợi, Thái âm cư xấu vị, hoặc Thái âm cư dần thân. Thiên lương cư tử ngọ cách cục, cái dựa vào bí vân: “Lương tị hợi, âm dần thân, chủ dâm ẩn, không được hãm y lộc toại, như hãm, thấp hèn.” thuyết pháp.

Nhưng cái này cách cục kỳ thực cũng không có chuyện gì bất hảo.

Thiên lương là danh sĩ khí chất tinh diệu, “Nhẫn đem hư danh, thay đổi lại cạn châm thấp hát” . Kỳ thực cũng không tục cũng. Chỉ là nhân coi thường phong lưu lãng tử, cho nên đối với của đánh giá quá mức thấp mà thôi.

Vương đình của bất minh Thái âm lạc hãm, hóa khoa lộc quyền phản hung của để ý, tỉ mỉ suy nghĩ, cái hệ Thái âm sai ai ra trình diện cát chủ phú tình cảm, phong lưu lãng tử một ngày phát sinh tình cảm, tự đa tinh thần làm phức tạp.

Đến đây sở dĩ khó có được tác “Vong tình Thái thượng” cũng.

“Văn tinh gặp giáp” hiện đại vô phương

“Văn tinh gặp giáp” — văn xương hoặc văn khúc thủ thân cung, gặp địa không Địa kiếp tướng giáp (sai ai ra trình diện đồ 110). Cổ ca vân: “Giáp địa văn tinh gặp thủ thân, suốt đời lao lực bại không làm nổi, phùng tài được lộc thế gian hảo, sổ tẫn còn dạy yểu mà lại bần. “

Đến đây cách cục là ảnh nguyên sao vốn sở vô, đãi thuộc người sáng mắt sáng lập cách. Chiếu “Trung Châu phái” truyền lại, đối cái này cách cục thuyết minh được tương đối kể lại, vương đình của có thể tiết lộ ra ngoài.

Văn xương thủ thân cung, bất luận có vô chính diệu, giống nhau đều lợi khoa danh chấm thi, nhưng nếu tao địa không Địa kiếp tướng giáp, thì trái lại khả năng chấm thi bất lợi. Bất lợi nguyên nhân cũng không phải bởi không có học vấn, mà là lọt vào không giải thích được thất bại. Thảng như mạng cung chính diệu hảo, thì thượng khả có bổ cứu phương pháp hoặc buông tha chấm thi ngược lại kinh thương, hoặc do “Dị lộ” tầm thủ khoa danh.

Văn khúc thủ thân cung, bất luận có vô chính diệu, giống nhau đều lợi đao bút cuộc đời, nhưng nếu tao địa không Địa kiếp tướng giáp, thì trái lại mổ chính bút thất lợi, nếu cung mệnh chính diệu hảo, thì có thể buông tha đao bút cuộc đời mà lánh mưu phát triển.

Nhưng mà kể trên truyền lại, nhưng cận thích hợp đời Thanh xã hội tình huống mà thôi. Vị tất thích hợp hôm nay.

Người thời nay không cần dựa vào chấm thi, văn nhân lối ra đa, cho dù chấm thi bất lợi, đao bút bất lợi, vẫn như cũ có thể lánh mưu sinh kế, nhất là Hương Cảng xã hội, giáo mười mấy nho nhỏ trẻ thơ dại cũng có thể nước chè xanh đạm đem cơm cho, sở dĩ không nhất định “Sổ tẫn còn dạy yểu mà lại bần” như vậy thê lương.

“Khoa tinh sát thấu” bất lợi công văn

“Khoa tinh sát thấu” — khoa tinh thủ thân mệnh, gặp Tứ Sát Hóa kị thiên không cướp quá nặng (sai ai ra trình diện đồ 111). Cổ ca vân: “Cung mệnh khoa diệu chưa kịp thanh, hung đông đảo là nơi ở ẩn nhân, thậm chí ngôi sao may mắn không mất cục, đọc sách tới lão một công danh. “

Cổ nhân nặng nhất khoa danh, sở dĩ minh thanh hai đời thuật sĩ cũng nặng nhất “Hóa khoa”, phàm khoa tinh thủ mệnh, liền cho rằng cuộc thi được lợi, bởi vậy có thể chính đồ xuất thân. Hôm nay thì lấy hóa khoa vì danh dự. Không nhất định “Cung mệnh khoa diệu” có thể được liệt “Chính đồ công danh” .

Hóa khoa nhất diệu, sợ nhất địa không Địa kiếp, cổ nhân cho rằng công danh tặng đặng.

Nhược văn xương văn khúc hóa khoa mà và thiên không cướp cùng độ, một thân mặc dù hưởng văn danh cũng không năng lực lấy được nhất khâm, đến đây sở dĩ “Đọc sách tới lão một công danh” cũng.

Hôm nay xã hội, chỉ cần lành nghề nghiệp trung tâm trác nổi danh thanh, không cần kháo cuộc thi kiểu Trung Quốc sau đó dựng thân xã hội, bởi vậy “Khoa tinh sát thấu” cách cục. Liền biến thành có khác ý nghĩa.

Có vài người, danh hệ rất lớn, thế nhưng lại đưa tới rất nhiều vô vị làm phức tạp, thậm chí đưa tới oán báng, tức có thể là thuộc về loại này cách cục.

Hơn nữa vừa không chỉ văn nhân là nhiên, thương nghiệp xã hội có thật nhiều công văn thượng lui tới, nhược gặp “Khoa tinh sát thấu”, liền dễ nhân hợp đồng khế ước mà trêu chọc thị phi. Vương đình của có một người bạn, thiên cơ hóa khoa thủ mệnh, và địa không Địa kiếp cùng độ, sát thấu, tốt nhất lưu niên cũng thì bị ngân hàng cho rằng “Ký tên không hợp”, có thể nói không biết nên khóc hay cười, kỳ “Tặng đặng” hoàn toàn và cuộc thi không quan hệ.

“Khôi việt hung xung” nhân duyên phôi

“Khôi việt hung xung” — thiên khôi thủ mệnh, hội thiên việt, hoặc thiên phi thủ mệnh, hội thiên khôi, như thì gặp Tứ Sát thiên không cướp phá tan (sai ai ra trình diện đồ 112) cổ ca vân: “Khôi việt văn tinh thủ quý quang vinh, lo gì BẢNG không được đề danh, nhược nhiên tinh chúng vô tinh cứu, cố tật yên hà nhĩ tự ninh. “

Thiên khôi thiên việt lợi cho cuộc thi, tính chất và văn xương văn khúc bất đồng. Xương khúc là chính có học vấn. Có thể bằng công phu thật thượng trường thi đấu, thuộc về “Cố gắng” ; khôi việt còn lại là “Công văn trung tâm thử quan” . Không nhất định có học vấn, chỉ cần cú may mắn, dễ dàng cho cuộc thi thì xong hết ý thuận đồ. Cổ nhân vân: “Khôi việt mệnh thân đa chiết quế”, tức là tầng này ý tứ. Nhược vân: “Thiên khôi thiên việt, cái thế văn chương”, ngược lại là nhân nhân luận sự — hàn lâm công văn chương, giống nhau đương nhiên cho rằng “Cái thế” .

Khôi việt sai ai ra trình diện kình dương linh tinh, chủ cố tật, khôi phi kiến giải đất trống cướp, trái lại chủ không được thứ, sở dĩ thủ cổ ca, liền thuyết cố tật yên hà nhĩ tự ninh”, do vân, một … gần … Là chung thân cố tật, một … gần … Là khiếu ngạo yên hà, trái lại không thể ra sĩ.

Hôm nay xã hội không thể nói là “Khiếu ngạo yên hà” chuyện này, bởi vì hiện đại đã mất “Sơn lâm ẩn dật”, bởi vậy mệnh thân nhị cung thiên khôi thiên việt mà lại thấy kình dương linh tinh cùng độ, mặc dù nhưng chủ cố tật triền thân, nhưng thấy địa không Địa kiếp, cũng “Quý nhân trái lại biến thành tiểu nhân”, ví dụ như vốn có có người đề bạt, thế nhưng lại trở mặt thành thù, hoặc nhân sản sinh hiểu lầm mà chiêu vưu oán. Nhân tế quan hệ không tốt, biến thành độc lai độc vãng, cũng chẳng khác nào “Khiếu ngạo yên hà” .

Nghiên cứu cách cục, lý giải tinh hệ lai suy đoán mười hai cung

Quyển sách ở đây tổng cộng giới thiệu qua năm mươi mốt một đẩu số “Cách cục”, tịnh lược gia bình luận, mục đích chủ yếu kỳ thực chỉ có một chút, tức là cho thấy “Tinh hệ” trọng yếu. Vương đình một trong cường thịnh trở lại điệu. Học đấu mấy ngàn vạn bất khả trục lạp tinh diệu lai học, cho dù tương một trăm năm mươi lăm sao tính chất đều nhớ thanh thanh sở sở, một ngày thực tế vận dụng, tựu sẽ cảm thấy thiên đầu vạn tự.

Ở “Mười tám phi tinh” lúc đầu, suy đoán lộc mệnh phi thường của võ đoán, nào đó tinh nhập nào đó cung liền dựa vào đến đây chắc chắn cát hung, sau lại tài phát triển đáo chú ý “Tam phương tứ chính”, tái phát triển sau đó mới có “Tinh hệ” khái niệm. “Tử vi đẩu số” y theo cái này truyền thống, ngay từ đầu mặc dù đã lưu ý đáo “Tinh hệ” tổ hợp. Rất nhiều cách cục. Thực đó là “Tinh hệ” tính chất phát triển mà thành. Ví dụ như “Tham vũ đồng hành”, “Thất sát triêu đấu”, “Tam hợp hỏa tham” các loại, lập tức là cơ bản tinh hệ tổ hợp tính chất.

Nhưng mà hậu nhân lại có một loại bất lương phát triển khuynh hướng. Đó chính là quá phận coi trọng cách cục, mà bỏ quên cách cục kỳ thực tức là tinh hệ, bởi vậy đời Minh những năm cuối tài có thật nhiều “Ngụy cách” thành lập, trộn lẫn nhập có ý tinh hệ cách cục trong vòng, biến thành vàng thau lẫn lộn. Tài hợi

Quyển sách thảo luận những … này cách cục. Tịnh căn cứ xã hội hiện đại ý nghĩa. Nhất nhất ban làm sáng tỏ, hay tưởng đấu loại “Ngụy cách”, mà khiến cho độc giả biết cách cục đích thực thực lòng nghĩa, thứ bất trí trông mặt mà bắt hình dong, ở suy đoán thì chích nê vu hãm cục tên gọi cũng. — độc giả thảng có thể giải trừ tinh hệ đặc tính, mà không câu nệ vu cách cục, thì thứ kỷ vậy.

Rất nhiều người thích học tập đẩu số, thế nhưng lại chỉ bằng trên phố sách vở. Loại này sách báo hiện nay có thể nói đấu chở xa lượng, nhưng mà giống nhau khuyết điểm lại ngại khiếm thật thà, quảng cáo rùm beng quá, đến nỗi tương đẩu số thần hóa. Trên thực tế muốn học tập đẩu số cũng không khó, chỉ cần tương một ít chủ yếu tinh hệ kết cấu gia dĩ nhận thức, là có thể làm ra chính xác suy đoán. Quyển sách ở phương diện này, mặc dù không được căng bí, trong đó cũng thực đa trên phố sách vở sở vô của luận, có thể nói đã cung cấp chắc chắn thật thà số liệu.

Mới học trắc trở, ở chỗ giống nhau sách báo đa chích tường nói tinh diệu ở mệnh thân cung tính chất mà không cực kỳ nó, đối với ở tử nữ, phu thê, tài bạch, sự nghiệp chờ cung vị cát hung tính chất, liền chỉ là rất ít mấy lời, bởi vậy khiến cho suy đoán thượng nghi hoặc. Ở phương diện này, quyển sách cũng có đồng nhất khuyết điểm. Vì thế, vương đình của có thể cấp độc giả một điểm nêu lên. Đàm tinh hệ tính chất, thoạt nhìn chích thích hợp với cung mệnh, nhưng thực những … này tính chất mười hai cung cũng có thể thông dụng.

Thí dụ như tử vi tham lang ở dậu cung, nhược dậu cung là cung mệnh, có thể lưu ý có vô hội hợp lục cát lộc mã, nếu có, thì một thân khả năng văn màu phong lưu, đau khổ vô, thì khả năng dâm tà. Nhược dậu cung là cung phụ mẫu, thì phụ thân khả năng nhiều vợ; nhược dậu cung là huynh đệ cung, thì chủ huynh trưởng hoặc trưởng nữ đương gia, huynh đệ tỷ muội hôn nhân vị tất như ý; nhược dậu cung là cung tử nữ, gặp cát. Tử nữ có tiền đồ, gặp hung, có sự khác nhau.

Phần lần đó các loại, đều rất khó “Tử tham” tinh hệ cơ bản tính chất mà đến, là cho nên vừa thông suốt là được lấy bách thông.

Vừa nhu chú ý “Tử tham” tất hội hợp vũ khúc vượng quân, cập liêm trinh thất sát, sở dĩ phàm “Tử tham” thủ viên cung độ, đa chủ biến động, nếu như là cung tài bạch cập sự nghiệp cung, là được do biến động tính chất lai gia dĩ suy đoán. Giá lập tức này đây “Tinh hệ” lai suy đoán đẩu số mau lẹ phương thức.

Phụ lục

Chư tinh triền thứ ưa kị ca

Tử vi nên ngọ chu, độc kị cư lưới

Thiên cơ ưa đào hoa, xấu vị là mộ đường

Thái dương ưa thư cung, tuất hợi tử thất quang

Vũ khúc nghi cư cơ, tị cung thì bất lương

Thiên đồng tị hợi cát, ngọ hãm xấu không bị thương

Liêm trinh ưa thân dần. Đào hoa có ngại phương

Thiên phủ vô hãm địa, mão tị thân bình thường

Nguyệt ưa hợi tử xấu, mão thìn tị không ánh sáng

Tham lang nên nhập mộ, thân dần lạc hãm phương

Cự môn ưa kim mộc, thìn tuất là hung đường

Thiên tướng đa miếu địa, duy ngại mão dậu phòng

Thiên lương cũng đa miếu, tị thân hợi hãm thương

Thất sát ngại tị hợi, dư cung giai cát tường

Phá xa kị mão dậu, mừng nhất tử ngọ phương

Xương khúc ưa toàn cục, rơi vào hỏa viêm hương

Hỏa linh tự nên hỏa, thủy cục sai ai ra trình diện tai ương

Kình dương ưa tứ mộ, tứ trọng khí xấu xí

Đà la cũng nên mộ, tứ mạnh thì không lương

Hóa lộc kị tứ trọng, ưa cư dần thân đường

Hóa tạm thích ứng xấu tuất, duy kị Tứ Sát hương

Hóa khoa ưa thân xấu, kiếp không đại bất tường

Hóa kị nhện cao chân xấu, hỏa cục thiêm tai thương

Hình diêu nên thủy mộc, nhâm vị là mộ đường ngọ

Loan ưa xấu tuất hợi, vừa vui tọa họ Đông Phương

Chư tinh biết ưa kị, phán đoán đoán tự tinh tường

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

别序

本卷所收为《八喜楼钞本古诀》,及《斗数格局》。

古诀部份出现于江湖很早,至少明代的斗数家即曾依此推断。然而,全部口诀实不可能一时出现,相信在江湖流传的过程中,历代均有增删。八喜楼钞本的传钞年代,可定为明末清初,此由儿同时钞出的《推背图》可获证明,故此古诀的完成宝最迟亦必在清康熙年间。

部份古诀给收录于《骨髓赋》内,见第二卷,读者于读古诀时,应参考第二卷的详注,盖对于古诀,仅予略注。以免重复。

至于《斗数格局》部份,则以《紫微斗数全集》所载者为蓝本,分别予以评述。

斗数格局有真有伪,即有合理与不合理之别,于评述时已据中州派的观点加以指出,此盖亦可谓辨伪存真也。

目录

《八喜楼钞本古诀》注

前言 …………………………………………………………………………4

紫微 …………………………………………………………………………4

天机………………………………………………………………………10

太阳、日月………………………………………………………………11

武曲………………………………………………………………………16

天同………………………………………………………………………19

廉贞………………………………………………………………………20

天府………………………………………………………………………23

太阴………………………………………………………………………25

贪狼………………………………………………………………………27

巨门………………………………………………………………………32

天相………………………………………………………………………35

天粱………………………………………………………………………36

七杀………………………………………………………………………39

破军………………………………………………………………………43

辅弼………………………………………………………………………46

魁钺………………………………………………………………………50

昌曲………………………………………………………………………52

禄马………………………………………………………………………57

科权禄……………………………………………………………………60

化忌………………………………………………………………………61

羊陀………………………………………………………………………63

火铃………………………………………………………………………66

劫空………………………………………………………………………69

天刑………………………………………………………………………70

天姚………………………………………………………………………71

鸾喜………………………………………………………………………73

哭虚………………………………………………………………………74

台座………………………………………………………………………74

斗数格局

重新诠释古人格局 ……………………………………………………75

「贪武同行」宜见禄……………………………………………………76

「文星拱命」主聪明……………………………………………………78

「左右同宫」忌冲破……………………………………………………79

「三奇加会」最难纯美…………………………………………………81

「府相朝垣」重天相……………………………………………………82

「文桂文华」要看正曜…………………………………………………83

「七杀朝斗」主权力……………………………………………………84

「紫府同宫」并非甚美…………………………………………………85

「廉贞文武」欠开创力…………………………………………………86

「左右守垣」属于伪格…………………………………………………87

「天乙拱命」又一伪格…………………………………………………90

「文星昭拱」聪明俊秀…………………………………………………91

「贵星夹命」的结构……………………………………………………92

「禄合鸳鸯」主身富……………………………………………………93

「双禄朝垣」为富局……………………………………………………94

「三合火贪」得意外财…………………………………………………95

「日月会明」亦属凑合…………………………………………………96

「日月并明」过份牵强…………………………………………………98

「丹墀桂墀」利求名……………………………………………………99

「日照雷门」有限制…………………………………………………101

「月朗天门」有破格…………………………………………………102

「甲第登庸」不合时…………………………………………………103

「科名会禄」宜改格…………………………………………………105

「权禄巡逢」有缺点…………………………………………………107

「极向离明」得禄为贵………………………………………………108

「天府朝垣」利守成…………………………………………………109

「文梁振纪」不合潮流………………………………………………110

「辅拱文星」有才华…………………………………………………111

「机梁加会」高艺随身………………………………………………112

「权煞化禄」先苦后甜………………………………………………113

「巨日同宫」利口才…………………………………………………114

「寿星入庙」是孤高…………………………………………………115

「英星入庙」宜乱不宜治……………………………………………116

「巨机同临」有缺点…………………………………………………117

「雄宿朝垣」主锻炼…………………………………………………118

「化星远贵」主变泰…………………………………………………120

「石中隐玉」结构复杂………………………………………………122

「紫府朝垣」名字好听………………………………………………126

「将星得地」不合时宜………………………………………………127

「四正同临」不合理…………………………………………………128

「命无正曜」仅合古人………………………………………………130

「极居卯位」亦尊荣…………………………………………………131

「机月同梁」作吏人…………………………………………………132

「杀拱廉贞」多变化…………………………………………………135

「巨逢四煞」多官司…………………………………………………136

「马头带剑」人横勇…………………………………………………137

「命里逢凶」有性格…………………………………………………141

「天粱拱月」风流浪子………………………………………………142

「文星遇夹」现代无妨………………………………………………144

「科星煞凑」不利文书………………………………………………145

「魁钺凶冲」人缘坏…………………………………………………146

研究格局,了解星系来推断十二宫………………………………147

附录

诗星躔次喜忌歌……………………………………………………148

六十星系图…………………………………………………………150

八喜楼钞本古诀注

前言

此八喜楼钞本古诀,《紫微斗数全集》未收,而《紫微斗数全书》则有之而不全。由是可见此古诀之纂集,或在《全集》面世以后。

古诀内容,部份已见于《太微赋》、《骨髓赋》等,唯未见于古赋者则仍占大部份,此或为中州派口传诀要,于流入江湖之后得以流传。盖古诀内容有不少与中州派所传相同也。

全部古诀仅言征验部份,未及推断原则,亦未涉及星系,更未言及星系经行运限之变化,是故所得者仅为中州派之皮肉,而未得骨髓也。唯此等霉验亦殊足珍视,读者倘与《紫微斗数讲义》(陆斌兆着,王亭之补注,本社版)互相参阅,则对征验之道,已能得其十九。

古人征验,所据者为当时社会背景,今时代已更易。故所征验已有所不同,学者必须明白古人征验之理,加以现代化,然后始能有验。王亭之自刘师惠苍处得中州派全部传授后,十年不谈斗数,只闭门研究,然后始稍有所得,已将现代化征验,写入《中州派紫微斗数讲义》(初级讲义)及《中州派紫微斗数》(深造讲义)之中(均由紫微斗数学会发行),读者若能参考,更循此脉络加以发展,所学自能有成。略注古诀,仅言其义,不作评论,亦诱导之意而已。

紫微

紫微居午无刑忌,甲己丁人至公卿。

(注)刑指擎羊。

紫微居子午,科禄权照最为奇。

(注)紫微以居子午二宫为佳。

紫微男亥女寅宫,壬甲生人富贵同。(见图一)

(注)此以得禄存同躔为富贵。

紫微卯酉劫空煞,多为脱俗出家人。(见卷二)

(注)劫空指地劫地空,煞即四煞。

紫微天府,全依辅弼之功。

(注)此言紫微或天府,非说紫府同宫。

紫府同宫无杀凑,甲人享福终身。(见图1例二)

(注)此亦以得禄存同躔为美。

紫府朝垣活禄逢,终身福厚至三公。

(注)活禄指化禄。此亦指紫府同宫。

紫府同朝巳亥,一朝富贵双全。

(注)此指巳亥宫紫煞二星守命。(见图一例一)

紫府日月居旺地,定出公侯器。

(注)紫居午,为日之旺地,府居子,为月之旰地。亦须无煞而见禄。

紫府武曲临财宅,更兼权禄富奢翁。(见卷一)

(注)此言财帛宫或田宅宫。见此三正曜同会,得化权化禄。

紫微辅弼同宫,一呼百诺居上品的。(见卷一)

(注)此言紫微破军同在丑未。

紫府擎羊主巨商。(见图二)

(注)亦必须见禄。迁移宫化禄尤佳。

紫府夹命为贵格。

(注)此言寅申二宫的天机太阴。

紫禄同宫日月照,贵不可言。

(注)此言行经日月照之运限而骤贵。

紫微昌曲,富贵可期。

(注)此言得昌曲同躔或三方会照。

紫微七杀,化权反作祯祥。

(注)须得禄,不须更得化权。

紫破太阴煞曜逢,一生曹吏逞英雄。

(注)紫破守命见煞,至太阴运限为吏。

 

紫破无辅佐,凶恶胥吏之徒。

(注)此即无百官朝拱之意。(见卷一)

紫武破军会羊陀,欺公祸乱。

(注)此亦旨紫破守命。

紫微权忌会羊陀,虽获吉而无道。(见图3)

(注)此指紫微化权,会武曲比忌。

紫微贪狼为至淫。

(注)此指泛水桃花之格(见卷一图44),亦指卯酉紫贪。(见卷一图22)

紫微于辰戌丑未加吉曜,富贵堪期。

(注)紫微忌四墓。尤忌辰戍罗网,此言加吉亦堪于中年后发福。

紫相辰戌,君臣不义。(见卷二)

(注)主反叛。

紫微禄存同宫,贵不可言。(见图1)

(注)在命宫始是。凡紫微以得禄为贵。

紫微诸煞同宫合诸吉,是为小人在位、君子在野,主人奸诈伪善。

(注)若吉煞同躔则不是。

女命紫微在子酉及巳亥,美玉瑕玷。

(注)在子为桃花;在酉为紫贪;在巳亥为紫杀。加煞即不佳。

 

天机

机梁会合善谈兵。

(注)原注:居戌亦为美论。故此局乃指辰宫机梁而言。

机梁守命加吉曜,富贵慈祥。

(注)原注:加刑忌僧道。

机梁同照命身空,偏宜僧道。(见卷一)

(注)机梁守命,天同守身。(见图4)

机梁七杀破军冲,羽客僧流命所逢。

(注)殴梁守命.行至匕段暖军运。主出家。然见煞空始是。

机月同梁作吏人。

(注)同梁坐命,会机月。

天机加恶煞同宫,狗偷鼠窃。

(注)天机与刑忌煞空耗诸曜同宫。本句应读为「天机加恶、煞同宫」。

天机巳宫卯酉逢,好饮离宗奸狡重。

(注)指巳卯酉三宫天机。见凶始是。

巨陷天机为破格。(见卷二)

(注)此指天机巨门在卯酉二宫安命而言,女命尤忌。男邪女淫。

天机卯酉,必退祖而自兴。(贝卷二)

(注)见禄始是,见煞忌可参前注。

机梁贪月同机会,暮夜经商无眼睡。

(注)已见《太微赋》注(即卷一)。另一说,凡机粱、贪狼、太阴坐命者,行至天同、天机运,如所说。

机梁同辰戊,必有高艺随身。(见图5)

(注)借星安宫者不是,且须吉煞互见。

机巨酉上化吉曜,纵遇财宫也不荣。

(注)丑宫太阳未有光辉,但究胜于未宫太阳门落西山。卯宫「机巨」因借会丑宫太阳之故,便较酉宫「机巨」为优。(另注见卷二)

机梁同在辰戌宫,加吉曜富贵慈祥。

(注)见煞忌则偏宜僧道。但亦慈祥。

太阳

日照雷门,画生人富贵声扬。(见卷二)

(注)太阳在卯,为日照雷门。见禄始是。

太阳居午,庚辛丁己人富贵双全。

(注)此以得禄存或化禄为是。

太阳文昌日在官禄,皇殿朝班。(见卷一)

(注)太阳必须庙旺。文曲同稍逊。

太阳天梁昌禄会,传胪第一名。

(注)此言太阳天梁在卯酉同度,会昌禄。

太阳化忌,是非日有目还伤。

(注)尤忌有煞同会。又忌见天刑。

日落未申在命位,为人先勤后惰。

(注)在申宫始是,主虎头蛇尾。

太阳酉宫守命,贵而不显,苗而不秀

(注)在酉宫为日落西山,故然。

太阳戌亥子,一生是非劳碌目还伤。

(注)巨门化忌劳禄是非,太阳化忌则主伤目。(见图6)

日巨拱照亦为奇。

(注)此即日在巳,巨在亥。巨门守命。

日巨同宫,官封三代。(见卷二图)

(注)寅宫始是,须见禄权科。

 

日守夫妻诸吉聚,因妻得贵。

(注)须见昌曲,且须庙旺。

日守夫妻居陷地,加热伤妻。

(注)不需化忌已是。

太阳旺宫财宅位,若无空煞主积财。

(注)最忌空劫,火铃次之。又,田宅宫见之,主得尊长之荫。

太阳居迁移,难招祖业主离家。

(注)若陷地,离家亦不发。

女命端正太阳星,早配贤夫信可凭。(见卷二)

(注)须在庙旺。

日巳月酉,丑宫命步蟾宫。

(注)此局丑宫天粱安命,故仅主清贵。

日卯月亥,未宫命多折桂。(见图7)

(注)此局未宫无正曜,得禄权科,反为奇格。

日月同未命安丑,侯伯之材。(见卷二)

(注)此同丑宫无正曜,日月同在余宫来照,反较未宫见日月齐临者为佳。

日月命身居丑未,三方无吉反为凶。

(注)日月齐临必须见吉曜,无即破格。

 

日月守命,不如照合并明。(见卷一)

(注)此即综合前两句而言。

日辰月戌并争辉,权禄非浅。(见图8)

(注)须无煞忌,喜见昌曲。

日月夹命夹财加吉曜,不权则富。

(注)前论日月夹之格局中已说。(见卷一)

日月最嫌反背。

(注)日子月午、日戍月辰、日亥月巳,是为反背。

阴阳左右合为佳。

(注)以日与左辅同躔,月与右弼同躔,最为正格。日右月左次之。

日月羊陀多克亲。

(注)庙旺则未必可。

日月陷宫逢恶煞,劳碌奔波。(见图6)

(注)若庙旺,又得吉化,主劳碌而富。

日月更须贪煞会,男多奸盗女多淫。

(注)贪指桃花诸曜,非指贪狼。

日月疾厄命宫空,腰驼目瞽。

(注)此言在疾厄宫,或命宫,见空劫。

 

武曲

武曲庙垣,威名赫奕。(见卷一)

(注)武曲在辰戌丑未四墓位为庙垣。

武曲相遇昌曲逢,聪明巧艺定无穷。

(注)此言寅申宫武曲天相,更会昌曲。

武曲禄马交驰,发财远郡。(见图9)

(注)寅申[武相]。或巳亥「武破」守命身,遇禄存、天马。大运遇之亦是,唯不若命身宫佳。

武曲魁钺居庙旺,财赋之官。

(注)以丑未宫「武贪」为佳。

武曲迁移,巨商高贾。(见卷一图36)

(注)寅申巳亥为行商,子午卯酉为坐贾。

武曲廉贞贪杀,便作经商。

(注)此言卯酉宫「武杀」。

武曲贪狼加煞忌,技艺之人。

(注)见火铃不是。煞指羊陀、空劫。

武曲贪狼财宅位,横发资财

(注)须见火铃,为正火贪格。

 

武曲破军,破祖破家劳碌。

(注)见煞忌始是。

武曲破贞于卯地,木压雷惊。

(注)此言卯宫「武杀」会未宫「紫破」及亥宫「廉贪」,主有意外;或卯宫「廉破」会木宫「武贪」。二者均见见煞忌始应。其意外不限于所言。

武曲天府同宫子午,主有寿。

(注)见火铃则不是。

武曲七杀火星逢,因财被劫。

(注)指卯酉二宫。

武曲七杀会擎羊,因财持刀。(见图10)

(注)卯酉「武杀」,火铃同度,在三方会擎羊。

武破贪狼居子位,投河溺水。

(注)子宫「武府」行至破贫相会之运限,原局煞忌,再见煞忌始应。

武曲劫煞会擎羊,因财持刀。

(注)劫指地劫,煞指火铃,以铃星为重。

武曲羊陀兼火宿,丧命因财。

(注)以火星陀罗同宫为重。

武曲之星为寡宿。(见卷二)

(注)此论女命。

天同

天同会吉寿元长。(见图11)

(注)以会禄存为最佳,会昌曲则未必。

天同羊陀居午位,丙戌人镇御边疆。

(注)此即「马头带剑格」。(见卷图30)

同月陷宫加煞重,技艺、赢黄。

(注)「同阴」煞重即主为工匠且多病。午宫落陷固然,子宫亦有此倾向,见忌更的。

天同戌宫化忌,丁人命遇反为佳。

(注)此误。天同在戌,丁年人巨门在辰宫化忌,始为「反背」格局。(见卷二)

女命天同必是贤。

(注)此论未确。如天同巨门,即多感情困扰。且若天同巳亥宫化吉,女命虽美而淫。

廉贞

廉贞申未宫无煞,富贵声扬播远名。

(注)此为廉贞制七杀,见《骨髓赋》注。(即卷二)

 

廉贞卯酉宫加煞,公胥无面官人。(见卷二)

(注)此言[廉破]在卯酉,贪墨胥吏。

廉贞贪杀破军逢,文曲迁移作贝戎。(见卷二)

(注)此言巳亥宫[廉贪]。对宫文曲。「贝戎」即「贼」字。

廉贞七杀居庙旺,反为积富之人。(见卷二)

(注)[廉贞七杀]于未宫为奇格,丑宫不是。

廉贞破火居陷地,自缢投河。

(注)卯酉「廉破」,火星同度,又见忌。或丑未「廉杀」会破军,亦是。

廉贞贪狼居巳亥,流荡天涯。

(注)参前「贪狼廉贞同度」条。(即巷二)

廉贞入庙会将军,仲由威猛。(见图12)

(注)仅指廉贞独守申宫。仲由为孔门七十二贤之一,贤而能文复威猛。(见卷二)

廉贞四煞遭刑戮。

(注)化忌,或见武曲化忌始是。

廉贞白虎,刑杖难逃。

(注)原局廉虎同宫,流年白虎又到,且见流煞。

廉贞破杀会迁移,死于外道。(见卷一)

(注)迁移宫见廉破杀,且见煞忌。

廉贞羊煞居官禄,枷杒难逃。(见卷一)

(注)官禄宫见廉贞擎羊,流煞忌冲起。

廉贞清白能相守。(见卷二)

(注)此言女命。有禄热煞,即是清白。

廉贞同文昌,好礼乐。

(注)无煞忌始是。

廉贞躔禄主富贵。(见卷二图50)

(注)若廉贞化禄见禄年,尤佳。

廉贞遇羊陀,脓血不免。

(注)廉贞化忌为血光之灾。

廉贞逢武破,砠业必破。(见图13)

(注)以武曲化忌为是。

天府

天府戌宫无煞凑,甲己人腰金又且富。(见卷二)

(注)天府必须得禄。

 

天府居午戌,天相来朝一品贵。(见图14)

(注)必须天府得禄,天相得权。

天府天相天禄同,君臣庆会。

(注)此以天府为君,天相为臣。天禄指禄存。

天府天姚多奸险。

(注)无禄始是。化科亦可解。

天府禄存加昌曲,巨万之资。

(注)天府吉者,富乡于贵。紫微吉者,贵多于富。

天府昌曲左右,高第恩荣。

(注)昌曲魁钺亦是。

天府武曲居财宅,更兼科禄富奢翁.

(注)财宅指财帛、田宅二宫。

左府同宫,尊居万乘。(见卷二图54)

(注)在戌宫安命始是。

天府守命会四煞,为人奸诈。

(注)此为府库空露,无禄更劣。

天府守命忌空亡。

(注)指空劫、正截空及天空。主孤立。

 

府相同来会命宫,千锺食禄。(见图15)

(注)此指命在巳亥无正曜,府相来朝。

太阴

太阴居子,丙丁富贵忠良。(见卷一第73页)

(注)画生人不是。

太阴同文曲于妻宫,蟾宫折桂。(见卷一第104页)

(注)亦主聪明巧艺。

太阴武曲禄存同,左右相逢富贵翁。

(注)夜生人太阴在命宫朝旺,行至武曲运限,见禄存主发。左右不过助力。

太阴羊陀,必主人离财散。

(注)单见羊陀不是,须见羊铃,或见火陀始的。

月朗天门于亥地,登云职掌大权。

(注)夜生人太阴在亥,为命宫,更见吉化及禄等。(见卷二第89页)

月曜天梁女淫贫。

(注)太阴落陷,日生人,居巳宫,又见煞,或福德宫见煞,则不佳。(另注见卷二第204页)

 

太阴落陷,夜生人伤母刑妻。

(注)夜生人以太阴为主星,故不宜。

太阴落陷且化忌,日生人随娘过继。

(注)太阴化忌日生人伤父。

太阴落陷遇羊陀,肢体伤残。

(注)见羊铃或火陀始的。

太阴天机同昌曲,男为奴仆女为娼。

(注)寅宫始是,申宫者不然,且须化忌及见煞耗。

太阴文曲,定是九流术士。

(注)文曲主偏才。故然。阴阳家于九流十家中居九,故曰九流术士。

太阴疾厄遇陀罗,火铃目疾为灾。(见图16)

(注)太阴疾厄遇陀罗同度,会火铃。

贪狼

贪狼铃火四墓宫。豪富家资侯伯贵。(见卷二第61页)

(注)四墓即辰戌丑未。铃火以与贪狼同躔为佳。在对宫者较次。

贪狼入庙寿元长。

(注)指辰戌丑未四宫贪狼,丑未为次。

贪狼会煞无吉曜,屠宰之人。(见图17)

(注)『廉贪』见煞为最。化忌尤确。

贪狼子午卯酉,鼠窃狗偷之辈,终身不能有为。

(注)此已于《大微赋》注中详说。(见卷一第113页)

贪狼加吉坐长生,寿考永如彭祖。(见卷一第120页)

(注)加吉指魁铍、辅弼。若昌曲不是。

贪狼巳亥加煞,不为屠户便遭刑。(见图17)

(注)为屠户亦主短命。

贪狼武曲同行,晚景边夷神服。

(注)此言中年后始发。运限须见吉化。

贪武先贫而后富。(见卷二第30页及163页)

(注)运限逢禄始是。

贪狼昌曲同宫,多虚少实。

(注)除非昌曲化科。

贪狼申宫为下格。

(注)见对宫廉贞化忌始是。

贪狼忌煞同乡,女伦期而男鼠窃。

(注)此指在四旺宫,参见《太微赋》注(卷一第113页)。

贪狼四生四墓宫。破军忌煞百工通。

(注)此言会破军及化忌、四煞。

贪狼武曲同守身命,无吉命反不长。

(注)此指无吉复见羊陀。

贪武破军无吉曜,迷花恋酒以亡身。

(注)见桃花始是,见煞主手艺。

贪月同煞会机粱,贪财无厌作经商。

(注)参见天机之「机梁会月同机会」条。(第12页或见卷一第109页)

贪狼廉贞同度,男多浪荡女多淫。(见图18)

(注)见煞及桃花.又见天马无禄,或见火星无禄始是。

贪遇羊陀居亥子,名为泛水桃花。

(注)见《太微赋》注(即卷一第87页)。

贪狼陀罗在寅宫,号曰风流彩杖。

(注)见《大微赋》注(即卷一第87页)。

女命贪狼多嫉妒。

(注)遇羊陀始是。(见卷二第211页)

巨门

巨日寅宫立命申,先驱名而食禄。巨日命宫寅位,贪禄驰名。(见图19)

(注)巨门太阳以同居寅宫为贵。若申宫安命借星,先名后利;若寅宫安命,则先利后名。

巨门子午科权禄,石中隐玉福兴隆。

(注)详见「石中隐玉」格注。(见卷二第156页)

巨在亥宫日命巳,贪禄驰名。巨在巳宫日命亥,反为不佳。

(注)太阳在巳则佳,在亥不妙。

巨日拱照亦为奇。

(注)此即巨在亥,日在巳,巨门守命。

巨机居卯,乙辛己丙至公卿。

(注)此以得禄为佳,有煞同不是。

巨机酉上化吉者,纵有财官不善终。

(注)酉宫「机巨」。富不长寿,贫反延年。

巨机辰宫化忌,辛人命遇反为奇。

(注)此条误。应为巨门在辰化忌,对宫天同化权,成奇格。然此必丁年生人。

巨门羊陀于身命疾厄,羸黄困弱盗而娼。(见卷一第123页)

(注)此言命身宫或疾厄宫之应。唯巨门比忌始是。

巨同丑未为下格。

(注)丑未宫天同巨门见煞忌刑耗。

巨门陀罗,必生异痣。

(注)加会火星始是、亦主胎记。

辰戌应嫌陷巨门。

(注)此条详见《骨髓赋》注(即卷二第110页)。

巨宿同梁冲且合,子羽才能。(见图20)

(注)须申宫安命无正曜,对宫「日巨」、子宫「阴同」、辰宫「机梁」来会,且须丁年生人。得吉化始是。

巨门守命,三合煞凑必遭火厄。

(注)见羊铃或火陀始是。

巨门守兄弟,骨肉参商。(见图21)

(注)化忌见煞始是。若会太阴化忌,是非起于妯娌。

巨门子女,损后方招。

(注)见煞忌始是。否则虽有如无。

巨门四煞陷而凶。

(注)巨门居辰戌为落陷。

 

巨门擎火羊陀逢恶曜,防缢死投河。(见卷二第137页)

(注)恶曜指化忌及刑耗。

巨火铃星,逢恶限死外道。

(注)各宫巨门有不同的敏感外限,详见拙著《中州派紫微斗数》。

巨宿天机为破荡。(见卷二第200页)

(注)此指女命,化忌见煞始是。

天相

天相廉贞羊陀夹,多招刑杖祸难逃。(见图22)

(注)此言子午宫廉相与禄存同度。

天相右弼福来临。(见卷二第194页)

(注)此主受人提拔而发福。亦宜女命。

天相之星女命躔,必当子贵与夫贤。

(注)此仅言能相夫教子,非必贵与贤也。

天相陷地,贪廉武破羊陀凑,巧艺安身。(见图23)

(注)此指天相居卯酉。

 

天相昌曲,逢冲破主作偏房。

(注)此指女命。不宜昌曲化忌,化忌即破:亦不宜见火铃冲会。

天相廉贞守命见羊刑,刑杖难逃。(见图24)

(注)子午宫「廉相」,丙人在午宫;壬人在子宫即是。丙人尤劣,以廉贞化忌故。

天梁

天梁居午位,官资清显。(见卷二第95页)

(注)以得科权者始是。

天梁守照吉星逢,平生福寿。

(注)在午宫最佳,落陷不是。

天梁太阳昌禄会,传胪第一名。

(注)此言卯酉二宫。阳粱同度会昌禄。

天粱文昌居庙旺,位至台纲。

(注)除巳申亥酉四宫皆庙旺。台纲即御史。此言能得清贵,不主富。

天梁加吉坐迁移,巨商高实。

(注)天梁守命不主富,守迁移却可富。(见卷一图64)

 

天梁天马,为人飘荡风流。(见卷二图35)

(注)巳申二宫较重,寅亥二宫较轻。

梁宿太阴,却作飘蓬之客。

(注)此指阳梁居酉,会太阴居巳。

梁同巳亥,男多浪荡女多淫。(见卷二第204页)

(注)梁在巳,天同在寅对照。或梁在亥,天同在巳。前者较劣。

天梁月曜女淫贫。

(注)日生人,太阴居巳宫落陷见煞,或福德宫见煞,不佳。

粱同机月寅申位,一生利业聪明。(见图25)

(注)指寅申宫梁同会机月,主尖刻。

梁陀阴铃,拟作栋梁之客。

(注)四曜同会,为盗贼。或卑贱而贪。

天梁陷地见羊陀,伤风败俗。

(注)天梁于巳申亥宫落陷。

梁机同在辰戌宫,加吉曜富贵慈祥。(见第11页图4)

(注)见煞忌则偏宜僧道,但亦慈祥。

梁机同辰戌,必有高艺随身。(见第13页图5)

(注)借星安宫者不是。且须吉煞互见。

 

七杀寅申子午位,一生爵禄荣昌。(见图26)

(注)子位不是。盖午得廉贞在申宫为福德,可以相制;寅申则为朝斗格,唯见吉化始的。

七杀临身命,流年刑忌灾伤。

(注)原局七坐命宫。流年又至七杀位,见刑忌流煞等凶曜(见卷一图82)会禄可解。

杀临绝地会羊陀,颜回夭折。

(注)原局七杀居于绝地,流年若再巡逢七段位;原局羊陀照会,被流羊流陀卫起。唯会禄可解。

七杀重逢四杀,腰驼背曲阵中亡。

(注)原局七杀有煞,流年再逢七杀,复见流杀(煞),是年主意外兵伤。原局火铃同躔七杀者尤甚。

七杀火羊贫且贱,屠宰之人。

(注)误。铃羊同躔始是。

七杀羊铃,流年白虎刑戮灾遁。(见卷一图83及84)

(注)原局七杀羊铃同躔。流年白虎行至,然仅主官司词讼,未至刑戮。

七杀流羊二官符,离乡遭配。

(注)七杀与官符安命,流年行至本宫,又见流年官符同度,且见流羊。原局行火铃者尤凶。

 

七杀紫薇,化权反作祯祥。

(注)须得禄,不须更得化权。

七杀破军,真依羊铃之虐。(见卷一第13页)

(注)七杀与破军,与单铃同度,皆为不吉。此非专指七杀而言。

七杀廉贞居庙旺,反为积富之人。(见卷二第24页)

(注)「七杀贞贞」于未宫为奇格,丑宫不是。

七杀廉贞同位,路上埋尸。

(注)见《太微赋》注内详(即卷一第212页)。

七杀破军宜外出,诸般手艺不能精。(见图27)

(注)七杀居陷地,或破军无禄皆有此应。

七杀沈吟福不荣。(见卷二第212页)

(注)此指女命。沈吟者,居巳亥陷地。

七杀临身终是天。

(注)此指身宫七杀,若大限流年之流身主见七杀、破军,是为「竹箩三限」。少年遇之主夭,或重病(详见卷四《零谈》。)

七杀单居福德,女人切忌贱无疑。

(注)此条武断。

七杀守照,岁限擎羊,午生人卯酉宫安命,主凶亡。

(注)此即言「七杀重逢,羊陀迭并」。所学之例不合。

破军

破军子午宫无杀,官资清显至三公。

(注)必须得禄始是。

破军贪狼逢禄马,男多浪荡女多淫。(见图28)

(注)玻军会贪狼,逢禄马。以巳亥二宫为紧。然必见火铃及桃花诸曜者始应。若福德宫天府见天姚。尤验。

破军暗曜共乡,水中作冢。

(注)破军文曲同躔于亥子丑三宫。见武曲化忌始是。文曲化忌亦不宜。子午宫则主在外乡有祸,以武曲化忌会迁移之故。(见卷一图49)

破军火铃,奔波劳碌。

(注)田宅宫见亦是。主屡屡迁家换宅。

破军一曜性难明。(见卷二第210页)

(注)此言女命。谓其性不常。易喜易怒,忽憎忽爱。

破耗羊铃官禄位,到处乞求。

(注)指卯酉「廉破」为官禄宫。

破军子午,见煞忌孤单残疾。

(注)不宜见廉贞化忌。见则不宜更见天马。

破军辰戌丑未宫,丙戊生人富贵同。

(注)丙年生人,主得父荫,戊年生人则须自创。皆取化禄为用。古代女命皆主封赠。(见图29)

破军武曲入财乡。东倾西败。

(注)武曲化忌始是。

破军昌曲逢,刑克多劳。

(注)昌曲化忌始是。

破军昌曲寅命宫,贵显至三公。

(注)此指昌曲化科。

破军昌曲,一生贫士。

(注)昌曲化忌始的。

破军羊陀,身命疾厄主残疾。

(注)破军羊陀在命宫及疾厄宫为的。

破军居兄弟,骨肉参商。

(注)不宜火铃同躔。

破军财帛位,如汤浇雪。

(注)无禄见煞忌者始是。

破军居奴仆,谤怨私逃。

(注)见天马火铃方是。

破军居田宅,祖基破荡。

(注)见煞始是。

破军居福德父母,刑克破相。

(注)见煞者是,尤忌火铃。父母宫又名相貌宫。故有破相之应。

辅弼

左右文昌,位至合辅。

(注)须原命宫吉始是。

左右夹命为贵格。

(注)命宫为「紫破」始是。天相亦可。(见卷二图8)

左辅右弼,终身福厚。

(注)北仅为助禄。

左右同宫,披罗衣紫。

(注)命宫为「紫破」始是。(见卷一第75页)

左右单守照命宫,离宗庶出。

(注)以右弼为的,然尚须见火铃。(见图30)

右弼天相福来临。(见卷二第194页)

(注)须兼得「财荫夹印」者尔是。

左右财官兼夹棋,衣禄丰盈。

(注)此言财帛宫或福德宫,与左右同,或左右火者,主如此克应。然此亦仅为助缘。

左右魁钺为福寿。

(注)此亦仅为助缘。

左右昌曲逢羊陀,当生异痣。

(注)昌左羊为一组,曲右陀为一组。若混杂即不是。

左右魁皱,禄扶为奇。

(注)四辅曜以得禄为贵。

左右贞羊遭刑盗。

(注)廉贞化忌为的。

墓逢左右,八座之尊。

(注)左辅右弼入庙于辰戌丑未四墓宫。(见图31)

左辅紫府相,右弼来会。一生富贵双全。

(注)见火星化忌冲破,结局不佳。

右弼紫府同宫,财官双美。

(注)见铃星冲破,结局不佳。

 

左辅守命,紫府禄存三合拱照,文武大贵。

(注)煞忌减贵。

右弼守命,会府相昌曲,终身福厚。

(注)同前。

左辅机昌亦主贵。

(注)同前「左辅紫府相」注。

左辅日月、贪武合,终身利禄有声名。

(注)化忌则不入格。

左辅守夫妻,人定二婚。(见图32)

(注)见煞忌主死别。见火铃则生离。

右弼守夫妻,人定二婚。(见图33)

(注)同前。辰理

左辅守命羊铃凑,巨楼七杀为下局。

(注)正曜为七杀或「巨门天机」者是。

左辅同会煞重重,有始无终。

(注)尤忌羊铃空劫。

右弼同会煞重重,有福难享。

(注)尤忌火陀空劫。

 

魁钺

坐贵向贵,左右吉聚富而贵。

(注)命宫与对宫有魁钺,更得吉拱。(见卷二图26)

魁临命,钺临身,少年必娶美妻。

(注)无煞始是。(见图34)

魁铍身命,盖世文章。(见卷二第62页)

(注)须不见化忌,且见科星。

魁钺同行,位至台辅。(见卷一第48页)。

(注)若仅三方会合则不是。

魁钺命身多折桂。

(注)分躔命身宫始是。参前注。

魁钺夹命为奇格。

(注)见《骨髓赋》注(即卷二第16页)。

贵入贵乡,逢之富贵。

(注)原局魁钺,运限又迭并魁钺。

魁钺昌曲禄存扶,刑煞无冲台辅贵。(注)昌曲须不化忌。

 

魁钺辅星为福寿。

(注)魁钺为辅星,入命宫,主增福寿。

魁钺重逢羊陀,痼疾尤多。

(注)原局魁钺有羊陀,行至羊陀迭并之运限。主沈屙痼疾。

魁钺辅弼三方,一生遇贵提携。

(注)四曜在三方四正相会,无煞忌,谋为毫不费力。

昌曲

文昌武曲。为人多学多能。

(注)参见武曲「武曲相遇昌曲逢」条。(见第20页)

文科拱照,贾谊年少登科。(卷二图41)

(注)指昌曲、龙池凤阁、天才、化科。

文昌左辅,位至三合。(见卷二第67页)

(注)此言昌优于曲,辅胜于弼。

文昌武曲于身命,文武兼贫。

(注)亦必寅申宫方是。(见图35)

 

二曲庙旺逢左右,将相之材。(见图36)

(注)二曲指武曲文曲。然中洲派所传,则仅指丑、辰二宫。丑宫较优。

二曲旺宫,威名显赫。

(注)同前。

二曲贪狼午丑限,防溺水之忧。

(注)见煞忌方是。命在丑者防丑限,命在未者防午限。

昌曲夹命最为奇。(见图37)

(注)命宫须见吉化。

昌曲左右会羊陀,当生异痣。

(注)昌左羊为一组,曲右陀为一组。若混杂即不是。

女人昌曲,聪明富贵且多淫。

(注)昌曲仅为助缘,非主因。

昌曲破军同宫,主水厄。

(注)见煞始是。(见卷一第91页)

文昌贪狼,政事颠倒。

(注)文曲化科、文昌化忌始是。

文昌巨门多丧志。(注)同前。

 

昌曲临于丑未。时逢卯酉近天颜。

(注)命在丑,限逢酉;命在未,限逢卯。又须原局运限皆见吉化。主能近贵人。

昌曲巳亥临,不贵即大富。

(注)此言与「紫微七杀」或天府同躔。(见图38)

昌曲吉星居福德,称为玉袖天香。

(注)必须紫微为命宫始是。以午为佳。(见图39)

昌曲陷宫凶煞破,虚誉之隆。

(注)凶煞指四煞空劫。

昌曲陷于天殇,颜回夭折。

(注)此条不确。(见卷二第104页)

昌曲己辛壬生人,限逢辰戌虑投河。

(注)此实言武曲文曲双化忌主有意外。

昌曲廉贞于巳亥,遭刑不善且虚夸。(见卷二图59)

(注)巳亥「廉贪」见文昌或文曲化忌。

昌曲禄存,尤为奇特。

(注)昌曲宜见禄,否则虚名。

昌曲破军临虎兔,煞羊冲破奔波。(见卷一第78页)

(注)寅卯二宫破军昌曲,忌四煞冲破。

 

文昌廉杀羊陀,为人诈伪。(见图40)

(注)此指丑未宫「廉杀」有羊陀同,更见文昌。

文曲单居身命,逢凶曜舌辩之徒。

(注)若文昌如此,则虽舌辩而有高艺。

禄马

禄存守于财宅,积玉堆金。

(注)必同会化禄始是。

禄存子午位迁移,身命逢之利禄宜。

(注)禄存在子,马在申;禄存在午,马在寅。为迁移宫。

明禄暗禄,位至公卿。

(注)此言二禄同宫。或在六合位。(见卷二第158页)

双禄重逢,终身富贵。

(注)同上。

双禄守命,吕后专权。(见卷二图50)

(注)同上。

 

禄存厚重多衣禄。

(注)此言女命。(见卷二第195页)

禄马最喜交驰。(见卷一第20页及卷二第64页)

(注)禄马同宫,或禄马对冲皆是。唯不宜见火铃空劫,亦不宜见正截空,否则仅主奔波。

禄逢冲破,吉也成凶。(见卷一第22页)

(注)最忌昌曲化忌冲禄,因财招祸。

天马四生妻宫,富贵还当封赠。

(注)天马必居四长生位,故此句无理。

马遇空亡,终身奔走。(见卷一第26页)

(注)此指地空、地劫,亦指正截空而言,天空旬空不论。

禄存独守命,无言化作守财奴。(见图41)

(注)见煞则财难守,仅主吝啬。

禄存落空亡之地,凑火铃巧艺安身。(见图42)

(注)空亡指地劫地空。

合禄鸳鸯一世荣。

(注)禄存或化禄,一守夫妻宫,另一在三方来合。(另文详见卷二第149页)

禄居奴仆,纵有官也奔驰。

(注)见《太微赋》注。(即卷一第93页)

 

科禄权

科禄权会守身命,出将入相。

(注)是谓「禄权科会」。(见卷二第45页)

化禄禄存夹身命,不贵则富。(见图43)

(注)无化忌始是,见煞减等。

化权化科夹身命,富贵声扬。(见图44)

(注)同上。

权禄重逢逢煞凑,虚誉之隆。

(注)化禄化权同会,见四煞。

权禄吉星奴仆位,纵然富贵也奔驰。

(注)同《太微赋》「禄居奴仆」注(即卷一第93页)。

化权遇羊陀空劫,见天使主因谗受谪。

(注)天使为奴仆谗言之应。

化科守身命,逢恶曜亦为文士。

(注)但贫寒。

化科独嫌天空旬空,遇则虚名。

(注)主有名无利。

 

科权对拱,跃三汲于禹门。(见卷二第72页)

(注)二曜相对,科第易得。(见图45)

科明禄暗,位列三台。

(注)化科守命,禄在六合位来合。如子丑合、寅亥合之类。(见卷二第49页)

科文陷于凶乡,苗而不秀。(见卷二第36页)

(注)主有虚名而无实学。

化忌

化忌命身宫,作事不亨通。

(注)见煞始是。

日月庙旺,化忌为福。

(注)化忌反可潜藏,否则锋芒太露。

日月陷地,化忌刑伤。

(注)主刑六亲,伤眼目等。

廉贞化忌于陷地,无成且主遭刑。

(注)廉贞陷于巳,唯子午卯酉平闲亦不利。

 

羊陀

擎羊入庙,富贵声扬。

(注)见吉化始的。

羊火同宫,威权压众。(见卷二第101页)

(注)辰戌二宫始是。此为火炼真金。

羊陀铃火守身命,腰驼曲背之人。

(注)此言四煞同会命宫。(见图46)

擎羊子午卯酉,非夭折即刑伤。

(注)子午卯酉四仲位,为擎羊陷宫。然此条言过其实。

擎羊逢力士,李广难封。

(注)此条无理。盖凡阳男阴女守命四旺宫必见此格。(见卷二图44)

羊陀夹忌为败局。

(注)不只命宫,行至运限亦然。

羊铃坐命,流年白虎灾伤。

(注)流年到原局命宫,白虎又到。(见卷一第141页)

擎羊对守在酉宫,岁迭羊陀庚命凶。

(注)此不过举「羊陀迭并」之例。

羊陀流年铃,破面字斑痕。

(注)原局铃星,流年羊陀来夹,主受刑。

擎羊重逢流羊,西施倾命陨身。

(注)此亦「举陀迭并」。

擎羊日月同宫,男克妻而女刑夫。

(注)男太阴化忌(见图47),女太阳化忌。

擎羊昌曲左右同,斑痕暗痣。

(注)参见昌曲左右会羊陀注。(见本卷第68页)

擎火廉贞巨门同。伤残暗疾且招刑。

(注)廉贞见羊火且化忌,或巨门见羊火且化忌,主有此应。(见卷二第137页)

擎羊独守,火忌劫空冲破,残疾离祖刑伤。

(注)坏在天同化忌。

陀罗独守,二姓延生。(注)火星同躔尤甚。

陀罗守命,巧艺安身。(注)须不见煞忌。见昌曲尤佳。

陀罗守命同日月,男克妻而女刑夫。(见图48)

(注)参见擎羊条。

 

陀罗陷宫逢杀巨,伤残带疾且刑伤。

(注)指寅申巳亥四宫。

陀罗贪狼坐命寅,伶俐风流。

(注)参见「风流彩杖」条。(见卷一第87页)

陀罗贪狼同身命,酒色成痨。

(注)见桃花诸曜始是。

陀罗火铃同宫,疫瘟而死。

(注)指传染病。

陀罗守命,齿舌遭伤。

(注)或牙齿畸型。

陀罗巳亥寅申,非夭折即刑伤。

(注)巳亥寅申四孟宫,为陀罗陷宫,亦言过其实。

火铃

火铃相遇,名振诸邦。

(注)不确,凡申子辰年生人必火铃相会。(见图49)

 

火铃夹命为败局。

(注)仅不宜夹忌。(见图50)

火铃旺富亦为福。

(注)旺富指寅午戌。

火陀铃羊为下格,孤单弃祖或伤残。

(注)陀罗不宜火星,擎羊则忌铃星。

火铃陷地羊陀同,过房二姓延生。

(注)参见前条。

女命火星独守,凌夫克子是非多。

(注)福德宫亦凶始是。

女命铃星独守,外贤淑而内心狠毒。

(注)同前注。

火铃贪狼四墓宫,三方吉拱立边功。

(注)辰戌丑未宫之火贪、铃贪格。(见卷二第61页)

火星守命朝紫府,不贵亦富。

(注)须紫府有百官朝拱。

铃星守命朝紫府,阵上亡身。(注)火星可制七杀,铃星不能制。

火铃同宫共擎羊,廉贞七杀阵中亡。

(注)此指铃羊或火羊而言。

铃昌陀武,限至投河。

(注)四星交会辰戌,若化忌者是。(见卷二第135页)

劫空临禄马,称之禄倒马倒。(见卷二第113页)

(注)禄存天马与空劫同宫。(见图51)

地空守命,为人作事虚空。

(注)言夸而无实。

地劫守命,为人作事疏狂。

(注)恃才傲物。

劫空独守,飘流孤苦以终身。

(注)命无正曜,三方煞忌者是。

限行地劫,石崇豪富亦倾家。(见卷二图49)

(注)见忌煞刑耗始是。

 

劫空夹命为败局。

(注)此言地劫地空夹忌。(见卷二第22页)

劫空临限,楚王丧国绿珠亡。

(注)此言运至劫空限如此,唯言真实。(见卷二第118页)

生处劫空,犹如半天折翼,浪里行舟。

(注)此言空劫居命宫,又见煞忌。(见卷二第32页)

劫空临财福之乡,生来贫贱。

(注)此言财帛或福德宫,见空劫煞忌。

天刑

天刑庙旺昌曲凑,掌握兵权。

(注)卯酉寅戌为庙旺。(见图52)

天刑守命于陷地,孤刑贫夭福不全。

(注)亥未申巳丑为陷地。丑未更甚。(见图52)

天刑迭并逢煞忌,官非失火更失财。

(注)原局天刑与大限流年之擎羊迭并。

天姚

天姚庙旺,富贵多奴。天姚庙旺,好学能精。

(注)卯酉戌三宫入庙。

天姚庙旺,贪花恋酒。

(注)同前。

天姚陷地,心术不正。天姚陷地,风流好淫。

(注)子亥辰三宫落陷。

天姚陷地见诸凶,因色犯刑家业破。

(注)同前。

天姚沐浴位,三合廉贪夭折。(见图53)

(注)天姚居沐浴。三方见廉贞与贪狼。

天姚擎羊同守命,少年夭折。

(注)中州派所传,仅为先天不足。

天姚红鸾守命宫,男女贪淫。(见图54)

(注)尤忌火铃、昌曲冲会。

理四爻

天姚守夫妻,重婚偷期。

(注)单见尤的。

天姚守迁移,出路多扶持。

(注)无煞始是。

天姚田宅主破祖。

(注)尤忌破军。(见图55)

天姚福德,身忙心乱。

(注)尤忌见火铃。

鸾喜

红鸾守身命,聪明秀丽性温良。天喜命身宫,婚姻早发美姿容。

(注)无煞忌始是。

红鸾六亲位,六亲主有情。

(注)父母、兄弟等宫即属六亲位。

红鸾守迁移,主有外财。

(注)见忌不是。见煞减等。

哭虚

哭虚庙旺,遇禄名扬。

(注)丑卯申三宫入庙。(见图56及图57)

哭虚陷地,穷独刑伤。

(注)子辰午未戌五宫为陷地。(见图56及图57)

哭虚迁移,出门必惹是非。

(注)见煞忌始是。

哭虚居父母,破荡卖田庄。

(注)见煞忌始是。

台座

三台八座守夫妻,生离克害。

(注)或主夫妻有名无实。

斗数格局

重新诠释古人格局

由本篇起,王亭之准备一谈斗数的「格局」,因为这是一个学习斗数的大问题。

论「格局」,斗数其实不如用「四柱」来推算禄命的「子平」。「子平」用五行生克制化来推断,灵活性大,而且可以凭八字看出整个命造的气机;凡气机流畅者,其人一生多顺和,凡气机壅滞者,其人境遇则多波折。倘如四性能成格局,非富则贵。

可是斗数的星系组合却有局限性,以十四颗正曜的组合而言,只有一百四十四个程序,可是加上辅佐煞化诸曜,却能有一千七百余万个程序。一就是太简。一就是太繁,因此订定格同非常之不易。

但是《紫微斗数全书》却仍然厘订了一批「格局」出来,这应该是明代人的编订。例如「贪武同行」、「文星拱命」之类。这种种格局,在明代社会当然有一定的意义。可是古人论命只

重歌诀,每一命局附带一首歌,解释得非常之简略,现代学习斗数的人倘如囫囵吞枣,依歌诀直说,一定撞板。尤其是自己起盘替自己算命的人,更容易弄错,或者不着边际,根本推不出自己的命运。王亭之困此根据现代社会背景,将各种「格局」加以诠释。

「贫武同行」宜见禄

「贪武同行格」——即贪狼武曲二星在星盘的丑宫或未宫,而这个宫位恰是命宫。

古歌云:「武贪入庙贵堪言,必主为官掌大权,文泎监司身显达,武臣勇猛镇边疆。」盖武曲为财星,又为武职,见贪狼同度主富,又能增加武曲的声势。所以定为美格。

可是「贪武同行」命格的人,在现代社会却多数不做官。王亭之见过一位朋友。是外科医生,他即是属于这种命格。外科医生名气大,所从事的行业要舞刀弄叉,基本性质自然跟那古人所说的相同。可是王亭之又另外见过一个命造,其人为理科教师,理科实验要搬弄仪器,所以王亭之亦认为命格的性质亦相合。——由此可见对古人的歌诀不宜拘泥,只宜领会其精神可矣。

这种格局的人。命宫最宜见禄。戊年生人贪狼化禄;辛年主人,见酉宫的禄存会合,所以都能成富格。

又最喜贪痕会见火星或铃星,而以火铃在对宫(迁移宫)时为上格(见图58)。如果火铃与武曲贪狼同宫,丑宫的命比未宫为好(见图59),因为丑宫对武曲较为有利。火铃又不能与擎羊同坐,否则两颗煞星会自己抵消了自己的力量。

 

「文星拱命」主聪明

「文星拱命格」——即文星坐命宫或身宫,而命宫或身宫在亥、子、丑三宫。古歌云:「文星拱命向南离,凶煞应无会遇时,翰墨纵横人敬重,手攀丹桂上云梯。」

古人以文昌属金.所以命宫坐亥、子、丑北方的人,得文昌入命,即能金水相生,大利科名。——所谓「向南离」者,即是「坐北方」的意思,坐北自然向南。同样理由,古人亦认为文昌对火年(寅、午、戌年)中人不利。

倘若北方命宫生人,而凶煞又全不会照命宫,能满足这两个条件,则其人文字精通,而且考试大利。

但假如文昌化忌,每考必定名落孙山,倘如见火铃羊陀空劫及天刑等恶曜,仅属「其人能巧艺,为本事高人」而已。工匠跟文士的地位,在古代社会自属不可同日而语。

对于文昌利考试的性质,王亭之已经论述过,认为只有一个「阳梁昌禄」格(见图60)。亦即古人所说的「太阳荫禄集,传胪第一名」,才是最利考试的格局,同时往往带点幸运成份。

至于文昌守命不见煞的格局,虽然主其人聪明学业有成,博文强记,但在不凭考试取功名的今日,不一定能够有事业发达。

 

「左右同宫」忌冲破

「左右同宫格」——即左辅右弼两颗辅曜同坐于命宫。古歌云:「命宫辅弼有根源,天地清明万象鲜,德业巍然人仰敬,名宣金殿玉阶前。」

这种说法,是据元代人「左辅右弼,终身福厚」;「左右同宫,披罗衣紫」等说法而来,因为古人认为左辅右弼是皇帝的辅陵。因此自然应该名宣金殿上,身列玉阶前了。

但凡四月生人,左辅右弼一定同居于未宫;十月生人,左辅右弼一定同居于丑宫(见图61),那岂不是做大官的人,多属四月和十月出生?而这两个月出生的人,又岂不是很占尽了便宜。

其实不是,左辅右弼虽然忠厚,而且精通文墨,但依辅佐的性质来说,却不过是「秘书命」而已。因为在一个机构之中,总经理有如帝座。辅弼的性质只是机要助手。

古人说「左右同宫格」,怕火星及化忌星在三方冲破。称之为破格。那是因为古代社会根本没有那么多「秘座」。今人则不同,一样可以做企业的助佐人员。可是最要紧的还是要看正曜。

如果同宫中的正曜是廉贞,加擎羊,又见化忌。其人甚至可能是黑社会的「白纸扇」(见图62)

「三奇加会」最难纯美

「三奇加会格」——即化禄、化权、化科二曜会合命宫(见图63)。古歌云:「三奇拱向紫微宫,最喜人生命里逢,命理阴阳真宰相,功名富贵不雷同。」

化禄一般主官禄,化权一般主权抦,化科一般主声望,所以命宫自然喜欢这三颗星曜会合。但以不见火铃羊陀四煞,或不见地空地劫;不见天刑化忌始为美格。倘如见三化会合,又见煞忌,那么就要仔细研究化曜的性质,然后才可以推断其人命造的优点与缺点。

故在斗数中,性质最复杂的恐怕便无过于此格局矣。

这个格局,以化禄在命宫,会合三方化权化科为最佳的结构。不喜化禄化权同时集中于一宫,因为化曜太集中,其它的宫垣力量便单薄,容易失去平衡。

化权守命,一般性质是主能执掌权柄,但若逢煞曜,反主有职无权;化科守命,一般性质是主名誉昭彰,但若逢煞曜,反主其人纯盗虚声。

所以「三奇格」并不容易纯美。

古代重仕宦,轻农商,所以「三奇格」都因能出仕而荣华富贵,现代社会则「三奇格」亦可为财团首脑,不一定做官者也。

 

「府相朝垣」重天相

「府相朝垣」格——即天府、天相二星。会照命宫。加命宫居午,天府居戌,天相居寅。即是「府相朝垣」的一个结构(见图64)。古歌云:「命宫府相得俱逢,无煞身当侍圣君,富贵双全人景仰,巍巍显业满乾坤。」

天府为南斗主星,古人称为「司命上相」「镇国之星」。专司执掌财库;天相为印星,古人称为「司爵之星」。所以天府与天相便成为一对「爵禄之神」。——斗数中有些星曜常要一对对

地联合来看,称为「对星」,府相即是其中较重要的一对。所谓「逢府看相」。就是这个意思。

由于天相落陷于卯酉二宫,所以连带与卯宫会合,坐于亥宫的天府;与酉宫会合,坐于巳宫的天府,性质都变成有点欠力。

天府于十二宫中原不落陷,但「府相朝垣」时的天府却不喜坐于巳亥两宫。即是这个缘故。

「府相朝垣」的最佳结构是天相居子,天府在申;天相居午。天府居寅;天相居申,天府居辰,天府居戌,天相居寅。

天府以不独坐者尤为美格,主其人公正,否财易流为奸狡。不过所谓奸狡,其实亦今时今日商贾之命而已。

 

「文桂文华」要看正曜

「文桂文华格」——即安命于丑宫或未宫,而命宫中见文曲文昌二星同守(见图65)。古歌云:「册书一道自天来,唤起人间径济才,命里荣华真可羡。等闲平步上蓬莱。」

在科举时代,读书博取功名是最佳的出路。所以古人以斗数论命便亦最喜文昌文曲,除了前述的「文星拱命格」之外,还有这个「文桂文华格」。以后还将讨论到「文梁振纪」、「禄文暗拱」等格,由是可知古人对文星重视的程度。在目前的社会背景下,则需重新加以讨论。

文昌文曲同坐命宫,其人必然风流儒雅,有独特的格调,而且聪明俊秀。这是它的优点。

可是昌曲二星究竟不是正曜,力量薄弱,在以考试为最大竞争的时代则当可以应付,在今日社会,除了考试还有许多争权夺利的事,所以还必须有其它有力的正曜相扶,然后始可以适应目前的时代。

古人不重女命,所以这个格局亦与女命无关。女命若见昌曲二曜同坐。婚后反容易有感情上的挫折,若见天府武曲同照命垣,便容易为有家室的人士追求,造成痛苦的感情困扰。所以「文桂文华」在今日并不如古代那么好。

 

「七杀朝斗」主权力

「七杀朝斗格」——即七杀守命于寅宫,对宫为紫微天府同垣,或七杀守命于申宫。对宫为紫微天府同垣(见图66)。亦有人将前者别称为「七杀仰斗」,与后者「七杀朝斗」有所区分,其实基本性质差别不大。古歌云:「格名朝斗贵艇疑,入庙须教寿福齐,烈烈轰轰身显耀,平生安隐好根基。」

七杀最喜见紫微,古人认为可以化为权力,其力量较「化权」一曜不相多让。所以当七杀与紫微遥遥相对时。七杀既可化为权力,同时又不似「紫杀同宫」时那样受到紫微的掣肘。因此更能表现出掉臂独行的卓异性烙。

七杀与紫微相对,紫徽必与天府同宫。紫微主贵,天府主富。加上七杀的权力,结合起来因而成就为格局。古人说:「朝斗仰斗,爵禄荣昌」,即是因此而言。

坊本以七杀坐子午二宫,甚至世具他旺宫,与紫微或天府一曜相对,亦为「朝斗仰斗」,其实不是,困除寅申二宫的七杀之外,其余宫垣都不合富贵权力的性质。

古人不喜女命见七杀,认为婚姻不利。现代社会女人亦有事业,可以主外,因此「朝斗仰斗」亦未尝不是女命的美格。

 

「紫府同宫」并非甚美

「紫府同宫格」——即安命于寅或申宫,宫中有紫微及天府同守(见图67)。古歌云:「同宫紫府贵生人,天地清明万象新,喜遇寅申同得地,声名磊落动乾坤。」

王亭之认为这个格同非常之值得讨论。紫微为北斗主星,而且紫微主贵,天府主富,看起来应该是完美无瑕的结构,两颗主星自成美格。

谁知问题却偏偏出在两颗主星同宫这一点。用「一山不能容二虎」来形容。似乎过份一点,但紫微与天府的性质矛盾,却可以影响到整个人生的际遇。

紫微擅长于创造,可是天府却倾向于保守。紫微可以发展新事业,天府却仅利于守成,这便已经是性格矛盾。再加上紫微的领导力倾向于威信,而天府则仅是和稀泥式的调和,因此在领导才能上亦彼此性质干扰,既不能树立威信,又不能调和下属。

古人将这格局看得太高,由于当时是官僚政治,有点名望地位,对政事一味敷衍便不失为循吏。今日的社会要讲究实际手腕与创造才能,因此「紫府同宫」的格局,仅可以担任一个部门的小主管,唯唯诺诺而已。

 

「廉贞文武」欠开创力

「廉贞文武格」——即廉贞入庙守命(即命宫在寅、申宫),遇文昌文曲拱照(见图68)。古歌云:「命中文武喜朝垣,入庙平生福气全,纯粹文能高折桂,战征武定镇三边。」

廉贞是一颗极难推算的星曜,可以极好,也可以极坏,变化多端。所以碰到廉贞独守命官的人,推断时要非常之小心。

古人但重文士,不重士人以外的行业,甚至连武将都不看在眼内,而廉贞因为带有「武边」的性质。所以古人论廉贞的命,一般评价不高。可是廉贞一旦碰到「文星」,古人的看法就立即不同,认为是文武兼资之才了。这个看法,用现代社会的眼光来看,其实亦有点偏颇,因为经商及设厂的人,在现代社会未尝没有很高的地位也。

廉贞在寅或申宫守命,财帛宫必为紫微天相;事业宫必为天府武曲,倘再会照文昌文曲,可谓众吉会集,而且文武星曜齐全,基本上可以说是一个良好的配搭。

但企业家却一定不会是选样的命造,因为廉贞一曜稍赚华而不实。欠缺脚踏实地、开创局面的能力。因此「廉贞文武格」仅能看成是一个企业助理或校长之类的命造。

 

「左右守垣」属于伪格

「左右守垣格」即左辅右弼同宫,更与斗数中科名之星,如文昌、文曲、化科等星曜相会。古歌云:「格逢辅弼命中临,加会科星福更深。事业昂昂追魏郑,官居台阁万人钦。」

这个格局,在现代社会可认为无理,它的根据只是古人口诀中的「左右同宫,披罗衣罗紫」。其实在左辅右弼的排列,单纯根据出生的月份,如四月生人,必左右同宫于未垣;十月生人,必左右同宫于丑垣(见图69),若这个格局能够成立,岂不是凡四月或十月生人,便特别多「披罗衣紫」、「官居台阁」的好命?

左辅右弼在斗数中只属辅佐之曜,有如筵席上的「两热荤」,它的作用并不能代替主菜的鱼翅,因此绝对不能够单独成格。

由于是辅佐的性质,所以二星的力量,以分夹紫微与太阳于庙旺的宫位时为最强,二星同宫的力量反而有所不及,如果左右同宫守垣已能「事业昂昂追魏郑」,那么「左右扶帝」的格局,岂不是真的非做皇帝不可?

古人所定的格局。参差丛杂,甚至有望文生义者,「左右守垣格」即是其中之一,最宜删去,以免鱼目混珠。

「天乙拱命」又一伪格

「天乙拱命格」|天乙即是「贵人」。斗数不似「子平」算命分「昼贵」及「夜贵」。所以天魁天钺两曜亦同时称为「天乙」。本格即是命宫见天魁天钺二星会合(见图70)。古歌云:「天贵相随命里来,定应名占少年魁。文章盖陛世班马,异日常为宰相才。」

斗数中有所谓「伪格」。出于穿凿附会,本格亦即其中之一,跟前面所谈的「左右守垣格」同样无理。

斗数中的天魁天钺二星,均依年干排列,即甲戊庚三年,分居丑未,乙己二年,分居子申;丙丁二年,分居亥酉;壬癸二年,分居卯巳,辛年则分居寅午。

其相对关系为「相对」(丑未二宫):「相会」(子申及寅午等二宫);「相夹」(亥酉及卯巳等二宫)。即使以出现最少的「相对」而言,则凡甲年戊年庚年生人,合格的机会亦已非常之大。是亦可谓无理之处。

况且,天魁天钺并非正曜,不能成格,现在还认为此种命格的人,少年可以考试夺魁,老年可以做宰相,而且居然还「文章盖世」,那就未免更加欺人。此盖江湖术士用以阿谀谄媚。以便讨好主顾的伪格也。

「文星暗拱」聪明俊秀

「文星暗拱格」——即文昌文曲二星夹命宫(见图71)。古歌云:「文昌夹命煞无侵。得此多为芹泮人,借得风霜相展处,少年龙跃出天津。」

古代的社会重文士,而考试又是文人的唯一出路,所以明清两代的斗数家便特别注重文星。

在元代的斗数书籍中,出现了「禄文拱命」的格局,即是禄存守命,与文昌文曲三合,认为这种格局可由考试而得食禄,已属望文生义,发展到「文星暗拱」,固然是让湖术士的每况愈下,亦可以看到功名利禄的社会文化背景。

文昌文曲的真正意义只是风流儒雅,为人有秀气,气质有吸引力,女人则可解释为魅力,亦主为人聪明。术士却将这种性质,望文生义解释为「得此多为芹泮人」。认为容易高中,实嫌牵强附会。但聪明俊秀的人,考试比较容易中式,所以这个格局亦可属伪格中较有理路的一种,不致如「天乙拱命」、「左右守垣」之完全望文生义。

文昌文曲以同宫的力量最大;相对时次之,会合时又次之,相夹则力量较弱,今却以「相夹」称为「暗拱」,便有勉强凑合之嫌,所以以这格局推命,应该小心运用。

「贵星夹命」的结构

「贵星夹命格」——关于这个格局的结构,有各种不同的解释,下文将详细谈及,现在先看关于此格的一首古诀:「命里无凶天贵夹,吉星得遇好生涯,若非翰墨文章士,也是丰衣足食家。」

古歌将这个格局说得比较平实,并无轻易许可。但格局结构却有三种不同的说法。

第一种认为是「天魁天钺夹命」。

第二种认为是「日月及左右夹命」。

第三种认为是「紫府、日月及左右夹命」。

王亭之的意见是,第一种太容易,几丙丁年生人,魁钺夹戌宫,出现的机会十分之大。

第二种相当难。得日月夹命,又要左辅右弼夹命,出现的机会十分之大,但反而合理。因为总不能通街都是「翰墨文章士」、「丰衣足食家」也。

第三种简直不可能,得紫微与天府夹命,则必不能得太阳太阴夹命。

这种说法,一定有以讹传讹的成份。

但照王亭之的师傅,本格应该是天魁天钺夹命,命宫见恩光天贵(见图72),主考试中式出仕,各位不妨参考。

 

「禄合鸳鸯」主身富

「禄合鸳鸯格」——禄年守命,有化禄居于会合宫垣;或化禄守命,有禄存居于会合宫垣、无四煞刑忌冲破,则称为合格(见图73)。古歌云:「禄合鸳鸯福气高,欺人文武必英豪,堆金积玉身荣贵,爵位高迁衣紫袍。」

这个格局,另有异说,即化禄守于夫妻宫,命宫躔禄存或有禄来合。这种格局结构,主娶妻兼得妻财,前文和卷二《骨髓赋》已有述及。

古人论命,以禄为主。所以又称为「禄命」。禄其实并不等于财帛,例如「官禄」之禄、「爵禄」之禄,即与人的身分地位有关,有地位的人不必做官,所以宁可以将禄视为财帛。

「禄合鸳鸯」许人「堆金积玉」、「爵位高迁」,即是富贵双全。在古代社会,这种断法很对,但在现代商业社会,正如前述,富人的社会地位亦高,所以这个格局可以直定为富命。

反而做官的人,能贵而不能富,若富甲一方多属墨吏,因此必不合此格。

用斗数论命,常常需根据社会背景来推断,不能泥于古说,本格即属于此类。这首古歌应加修正。

「双禄朝垣」为富局

「双禄朝垣格」——本格与「禄合鸳鸯」不同的地方。在于「禄合鸳鸯」是禄星守命,另一类禄星来合,「双禄朝垣」即是命宫无禄星守垣,但禄存与化禄则分居命宫的三方(见图74),如命宫在午,禄存在寅,化禄居戌,寅午戌三宫相合。或禄星在对宫亦可合格。

古歌云:「财官二处与迁移,双禄逢之最有宜,德合乾坤人敬重,滔滔富贵世稀奇。」

这个格局,若双禄同守于一宫垣则不合格。必需一守则帛宫,一守官禄宫;或一守财帛宫,一守迁移宫;又或一守官禄宫,一守迁移宫。然后才是美格。

若行忌星冲破命宫或三方,却亦不能称为合格。

「双禄朝垣」的好处是易发财,尤其是双禄分布于三合方,每十二年一个循环,至少有三次流年的命宫得到双禄会合,隔几年即有一次财源顺遂,其人一生的财运气势因之也便容易连贯。

但这个格局仍有高低的分别。若守命宫的星曜吉利而且强有力,则格局高,若守命宫的星曜浮动,如天机、巨门之类,则格局低。又需看四煞的分布,命宫会煞多,其人或多财而多祸。

「三合火贪」得意外财

「三合火贪格」——贪狼守命宫,有火星同垣,再不见其余煞曜,亦不见化忌空劫,是为「火贪格」的上格。若贪狼守命宫,火星仅在三方相会,不见煞,亦合格,但格局稍次(见图75)。但若有其它的煞星与火星同宫,例如擎羊火星同度,陀罗火星同度,均不合格。

古歌云:「贪狼遇火必英雄,指日边庭立大功,更得福元临庙旺,帐呼千万虎贲门。」这首古歌,今日应加以彻底的修正。

在古代,文人由科甲功名发达,被视为正途出身,但若由军功起家,却被视为异赂功名。所以「火贪格」的涵义,是指其人的禄命,富贵不出正途。倘若了解到这个涵义,则因为今日的商业社会没有可能由军功起家的事,所以「火贪格」便主其人得意外之财。但得财是否顺遂,却仍需看命宫的三方组合而定。若会合的星曜不吉,便可能要经斗争与惊险,这是

「火贪格」特殊的性质。

 

「日月会明」亦属凑合

「日月会明格」——安命丑宫,得太阴在巳宫及太阳在右宫相会;或安命未宫,得太阳在卯宫及太阴在亥宫相会(见图76)。古歌云:「二曜常明气象新,少年学问扬声名,几番升转功名盛,定作朝中燮理人。」

这亦是一个望文生义的无理格局。

至今还有人抄古书,认是富贵之局。殆过分泥古,不深思之故耳。

不妨将格局分析一下,当安命丑宫时,命无主曜,借对宫的天同巨门,结构并不见得好。事业宫太阴为财星,可是落陷;财帛宫为太阳天梁,亦并不主旺财,顶多只能说他清贵,却是易招怨。王亭之不明白这格局有何好处?

再看未垣守命的情形,财帛宫太阳天粱入庙。好一点,但大阳并不主富,事业宫太阴入庙,但亦仅主「为财赋之官」。加上命宫对垣的天同巨门失地,王亭之觉得此尚不失为税吏的格局。至于有人在此格局中加上「昌曲夹垣」、「昌曲同宫」的条件,那就是文昌文曲的力量,而不是太阴太阳的力量了。以本宫星系的组合来说。不足认为少年得誉,升转高官也。

 

「日月并明」过分牵强

「日月并明格」——即安命于丑宫或未宫,太阳与太阴同守命垣(见图77)。古歌云:「命宫日月喜相逢,更遇科权在化中,此命武官须建节,文官定主位三公。」

明清两代的人论命,喜欢望文生义,而且喜欢从表面来确认本质,所以便以为太阴太阳的命格很好。大概后来据此推命不验,所以便又加「更遇科权在化中」(即命宫到化科及化权)的条件。

实际上太阴太阳同宫的情形,只有在丑未两宫出现。在丑宫时叶,太阴入庙而太阳失地,总有一颗星曜欠缺明朗,根本谈不上「日月并明」。

况且,凡太阴太阳同宫的情形,三方四正不一定有两个宫位没有正曜,事业宫则为天梁落陷守垣,财帛宫则只能借用对宫的天机巨门,星曜的性质末见得好,是则焉能许为高恪耶?

如果要说化科化权会合成守垣,却只有丁年或戊年生人合格,而且还只有戊年生人,太阴化权、太阳化科,再会巳宫的禄存为全美之局,十个天干过份倾向于一个天干,这样的格局未免过分偏袒。

王亭之并不推荐这种勉强的凑合。

「丹墀桂墀」利求名

「丹墀桂墀格」——太阳居辰,太阴居戌,在辰或戍宫立命垣。太阳居巳,太阴居酉。在巳或酉宫立命垣(见图78)。古歌云:「二曜常明正得中,才华声势定英雄,少年际得风云会,一跃天池便化龙。」

太阳守命而入庙,古人谓之「丹墀」;太阴守命而入庙,古人谓之「桂墀」。古代重科名而不重商贾之富,因此认为「丹墀」、「桂墀」大利求名。所以古诀便有「太阳守卯,富贵荣华」,「太阳守命于卯辰巳午,见诸吉大贵」;「太阴居子,是水澄桂萼,得清要之职,忠谏之才」,「月朗天门于亥地,进爵封侯」的说法,都是因太阴太阳居于庙旺而来。

但后人却偏要找出「二曜常明」的格局,企图增加一点格局的光彩,因此于凑出「日月并明」及「日月会明」的格局之外,便极力找出日月居于庙旺宫位而互相会照的星系出来,成为一个格局。而且还沿用「丹墀」「桂墀」之名。

这个格局,有很大的局限性。第一必须见禄;第二必须见昌曲、左右等吉曜;第三必须少见火铃羊陀争煞。但若符合这样的条件(见图79),根本又不必泥于格局矣。

 

「日照雷门」有限制

「日照雷门格」——命宫在卯垣,太阳坐守(见图80)。古诀云:「太阳卯位贵堪夸,必主平生富家,纯粹少年登甲第,战征声势动夷华。」这个格局来源很古,在影元钞本斗数书刊中即有列出,盖以卯宫为太阳初升之地,旭日东升,是故富贵。

但对于这个格局,应该还有一些补充的条件,而且还有一点争论。

太阳在卯,并非烛守,必同时有天粱同宫,所以不能因为太阳为旭日处升,便忽略了与天粱同宫的特性。

天粱不喜见禄,但古人却认为壬干天粱化禄为美格,这一点王亭之算过一个命,叫其人小心冤枉被革职,结果战战兢兢亦依然避不了,事前且无辜地被老板骂了一番,并无过错。由此可见天梁最嫌见禄,再加会四煞。则绝非美格。

这个格局,最喜会太阴化禄,再见文昌同度,是为「阳粱昌禄」的美格。大利考试及学术研究,然而夫妻宫却欠佳,可见一利必有一弊。反不如太阳在巳宫得禄,见文昌,会丑宫天梁之美,此格兄弟少,子女少,在古代不佳,却很合现代人的社会习惯(见图81)。

「月朗天门」有破格

「月朗天门格」——太阴在女宫守命(见图82)。古歌云:「正遇风云际会期,海门高处一龙飞,文章间出英雄汉,万里功名得古稀。」

凡太阳天粱同守卯宫,太阴亦必同时在亥垣,所以「日照雷门」与「月朗天门」一定同时出现,若太阳天梁守命则以太阴为财帛宫之守星,太阴守命则以太阳天梁为事业宫的守星。四

两个格局比较,以「月朗天门」的格局最佳。

因为太阴为财星。守命而且入庙主富,事业宫太阳天梁主贵,因此很容易成为富贵双全的格局。

太阴利夜生人,若生于亥时,文昌在亥守命,文曲在卯会照,主为人聪明而且学业有成,所以堪称为美格。即使见禄亦不影响格局,所以比「日照雷门」为佳。

但这个格局亦有一个毛病。如果是大运顺行的话。若见煞忌照卯宫,其人少年易患心脏病,至三十左右即可能不寿,所谓天妒英才,即是此类。

凡「日照雷门」与「月朗天门」的格局,最怕火铃、羊陀、化忌、空劫等煞忌星曜在三方汇集,见之遂为破格——格无全美。推断时非小心不可。

 

「甲第登庸」不合时

「甲第登庸格」——化科守命垣,化权在三方相会(见图83)。古歌云:「禹门一曜便腾空,头角峥嵘大浪中,三汲飞翻台变化,风云平地起蛟龙。」

古人以化科为文墨之星,若正曜化科守命,虽会恶煞亦不失为「文章秀士,群英师范」所以一旦与化权相会,便认为可因考试得科名而晋身廊庙。

然而在今日的社会,这个格局未必有同等的意义。香港人虽然重视考试,但读书人却不一定要靠考试做官为出身「正途」,所以「甲第登庸」的意义便小了许多。 化科化权相会,还要看是那一颗正曜得化,例如紫微化科,为化科中力量最大的星曜,但同时必天粱化权,亦主增加贵显权抦,可是二曜却永无相会的机会。 也就是说,化曜相会,永不会让两颗有力的正曜会合,格无全美,斗数的安排真的有点合乎天道。化科最慊见「空曜」。所谓空曜,仅指地空地劫。若旬空、截空及天空皆不论,现在很多斗数书刊弄错。故「甲第登庸格」固不全合今日社会,亦不可忽视其破格。

「科名会禄」宜改格

「科名会禄」——化科守命垣,三方得禄存或化禄相会(见图84)。古歌有云:「科名在命数中强,卓越才华远近传,一跃连登三级浪,衣冠济楚侍经廷。」

这个格局,亦以化科为重点,所以必须化科守命垣方为合格。在古人的观念,先论科名,然后论禄,是故才有这样的构想。

在现代社会,王亭之认为必须将格局改订。不如改为禄存或化禄守命垣,见化科为合格,所以格局的名称亦应改为「禄会科名格」。因为现代社会以禄为重,有财者再得名誉,将为上格也。

但亦要看是甚么正曜化禄,倘如是浮动的星曜,如天机、巨门之类。或者是不宜化禄的星曜,如天梁,则格局应该可以算是有缺点。

至于化科的星曜。若武曲、太阴及天府化科,则主在财经界有声誉;若文昌文曲化科则主学业有成,为人儒雅;若紫微化科,则其人无论于何行业均能出人头地,卓著声名,若天机化科,则其人宜于理工界发展,亦宜商界。

王亭之不是喜欢改古人的格局,只是为适合现代社会的背景,所以不宜对此拘泥。至于「科名会禄」本格,不过公教人员而已。

「权禄巡逢」有缺点

「权禄巡逢格」——即化禄或禄存与化权同守命宫(见图85)。古歌云:「命逢权禄实堪夸,千载功名富贵家,单见也应身富厚,平生稳步好生涯。」

这个格局亦属于「三化星」的命局,与前所介绍的「甲第登庸格」、「科名会禄格」同一类型。

这类格局的缺点,在于完全忽视了守宫的正曜性质,只重视化禄、化权和化科三曜,所以未免过分武断。

而且,三个格局之中,缺点最多的反而是「权禄巡逢格」。

因为两颗好的化星聚于一宫,其余的宫位便未免失色,因而全局容易失去平衡,故不能视为太好的格局。

古人虽有「权禄巡逢,财官双美」的说法,但却并非指化禄化权聚于一宫而言,而是指三方四正见禄权会合。

这个格局亦有一个条件,即是权禄同守命宫时,应以不见煞曜为贵。

若见火铃羊陀等煞,古人认为仅主「虚誉之隆」,亦即有名无实,更难谈得上「千载功名富贵家」矣。

照王亭之的经验,禄权守命的人,倒适合做会计工作,尤以天机化禄、武曲化权者为然。

「极向离明」得禄为贵

「极向离明格」——即紫微在午宫守命。不见四煞刑忌同宫(见图86)。古歌云:「乘骢司谏肃风,气象堂堂立殿中,几转王庭分内事,终身富贵位王公。」

在斗数中,有几颗星曜都最喜居午宫,它们是紫微、太阳、天粱。

其中又以紫微居午时缺点较小,太阳居午弊在锋芒太露,天梁居午弊在察察为明,而且紫微为帝星,所以占人推命便重视紫微坐午。

凡紫微在午,天府必在戌宫,天相必在寅宫,寅午戌三方吉利,而且是「府相朝垣」的格局,因此在结构上占了便宜。所以古人说:「紫微居子午,科权禄照最为奇。」;「紫徽居午,无羊陀,甲丁己生人位至公卿。」

所谓甲丁己生人,其实是紫微会禄之意,因为甲年廉贞在戌宫化禄,禄存又在寅宫,丁年及己年则午宫有禄存,与紫微同居。

所以对于「极向离明格」,我们不妨加一点补充,即以紫微在三方四正见禄为贵,不单只不见煞忌同宫一个条件。

紫微居午,若完全不见吕曲、辅弼、魁钺,又不见禄,则仅为在野孤君,又未见其贵气矣。

「天府朝垣」利守成

「天府朝垣格」——天府在戌官守命,无煞忌同宫(见图87)。古歌云:「干为君象府为臣,得地来朝福自新,辆弼忠臣身报国,腰金衣紫拜重瞳。」

这个格局,其实是「极向离明格」的发展,因为当紫微在午宫时,廉贞天府必在戌宫。订定这个格局的人,其构想是以紫微为帝垣,在戌宫的天府则有如一位大臣,朝拱于帝座。

所以歌里才会有「干为君象府为臣」、「辅弼忠臣身报国」的说法。

这个格局,其实也可以说是「紫相朝垣」,因为命宫在戌,紫微在午,天相在寅,寅午两宫朝向戌垣。故古人认为「天府临戌有星拱,腰金衣紫」。

从订定格局的立意来看,显然「天府朝垣」只能成为「辅弼」,所谓「腰金衣紫」,无非只是属于大臣的荣誉,究竟不是领袖人才。

根据现代社会结构,廉贞天府在戌宫同守的人,只是一位很好的理财人才,若甲年生人,廉贞化禄,禄存又居于寅宫相会,则其人亦能创业致富,但却缺少开创力,只能在守成中发展,不擅长开创。若天马在寅宫,则其人利于外埠经商。

 

「文梁振纪」不合潮流

「文梁振纪格」——即文曲遇天梁,旺地守命(见图88)。古歌云:「文曲耿直遇天梁,位列黄门乌府行,纲纪朝中功业见,逼人清气满乾坤。」

天粱在子午、辰戌、寅卯六宫入庙,在丑未二宫乘旺;文曲于巳酉丑三宫入庙,寅卯未三宫乘旺,所以两星都属庙旺的宫位,便只有丑、卯、未三宫。

天梁在丑未为独坐,对宫为天机。天梁在卯宫,则必与太阳同度。两个结构比较,以太阳天梁同度者为优。当天梁与天机相对照时,天梁的性格便嫌略带孤克。

古诀云:「文曲天粱同宫,位至台纲。」这即是「文梁振纪格」的根据。但明人注云:「二星同在午宫安命上格,寅宫次之」,非是,因为文曲于午宫落陷,在寅宫仅属闲宫,虽然天梁人庙,亦无法因文曲同宫而增彩。

天梁在古代为监察御史(台纲),加遇文曲,不但增加文采,而且加强其奏事弹劾之力,所以本格乃称为「文梁振纪」。「振纪」者,振起纲纪之谓。

古人重贵不重富,故此格可以成立。若于今日,这格局守命的人,容易开罪人,未必可成美格。

 

「辅拱文星」有才华

「辅拱文星格」——文昌守命,左辅拱照(见图89)。如文昌在申,左辅在子之类。古歌云:「辅星拱命最堪言,敏捷才华众莫先,轻则帅臣兼五马,重须入相振威权。」

成立这个格局的根据,是古诀「文昌左辅,位至三台」,此诀见于影元钞本。王亭之在借阅影元钞本时,拿着明刻本去对照,发觉影元钞本上有一行细注:「必府相为正曜,不逢煞忌,始的。」

明刊本刊漏了这句,却只多了上文一首歌。

也就是说,元代人厘订这个格局,不单以左辅文昌两颗辅佐之曜为根据,同时注意列守命垣的正曜。照原来的格局,天府或天相守命,一为财,一为印,加上文昌同宫,合合左辅,格局堂堂正正,当然可以出将入相。

不过在现代社会中,功名富贵不靠军功,亦不靠典试,所以成为美格的意义大减。若天府守垣,其人当有相当的领导能力,可望成为大企业的主管,若天相守命,则无非是僚幕人才而已。

然而「辅拱文星」,其人究竟有点书卷气,当不失为中等格局也。若言出将入相,未免言之过甚。

 

「机梁加会」高艺随身

「机梁加会格」——即天机天梁同守命宫(见图90)。古歌云:「机梁入庙最堪言,得地教君福寿全,妙算神谋应盖世,威风凛凛掌兵权。」

天机天梁同宫,只有两个机会,一是在辰宫,此时天机乘利,天梁入庙;一是在戌宫,也是天机乘利,天粱入庙,但是戌不如辰,因为辰宫会合子宫的太阴天同为庙旺,戌宫会合午宫的太阴天同则为失陷。

所以照王亭之的理解,本格系专指天机天梁坐辰宫而言,不专指「机粱入庙」。

古人对于「机梁」这星系,口诀甚多,如「机梁左右昌曲会,文为贵显武忠良」;「天机天梁同宫辰戌,必有高艺随身」;「机粱会合善谈兵」;「机梁同在辰戍守命,加吉曜,富贵慈祥,若遇羊陀空曜,偏宜僧道。」

其实天机天梁的组合。只主其人好奇,好口辩,好表现。而且多不附和别人的意见。在古代。可以作为争辩炫耀的素材不少,最常见的是文人谈论兵法。所以才有「机梁会合善谈兵」的说法。

王亭之比较重视「必有高艺随身」的说法,所谓「高艺」是指专门技能而言。于现代,这种里系组合的人最宜学计算机或会计师。

 

「权煞化禄」先苦后甜

「权煞化禄格」——即擎羊或陀罗与火星坐命入庙旺。其中又以擎羊火星入命。比较陀罗火星入命为佳(见图91)。古歌云:「三煞加临庙旺宫,性情刚猛震英雄,几番险地都经过,凛凛威权众罕同。」

歌中「三煞加临」的说法有点模糊,因为擎羊跟陀罗永远相隔一宫,根本没有加临的可能。古人不过笼统而言,迁就歌诀的体裁。

擎羊与陀罗皆在辰戌丑未四宫入庙,这四个宫泣,火星仅于辰宫落陷,因此于戌丑未三宫见火星,皆为合格。

成格的原因,是擎羊陀罗皆属金,仅一阳一阴的分别,于庙旺宫位见火星,火炼金精,反成格局,亦即火星刚好抵消了羊陀的刑忌之力,而羊陀亦抵消了火星的刚烈横暴之格。可是,羊陀见火星虽然成格,却仍然免不了人生的劳苦,火炼金精,亦必然经一番锻炼,因此主人先劳后成。

这个格局,不宜混以贪狼。因为贪狼火星自成「火贪格」,若再见羊陀,则未免格局相混,反而两个格局一齐失色。格局以火为煞,火克金为财为禄,故称「权煞化禄」。

 

「巨日同宫」利口才

「巨日同宫格」——即巨门与太阳在寅宫守命(见图92)。古歌云:「巨日拱照对三合,值此应为盖世才。若是凶星无战克,紫袍恒着日边来。」

太阳与巨门同度的情形,只能在寅宫或申宫出现。申宫的太阳有日落西山之象,所以只有寅宫的太阳合格。

太阳与巨门同度,因为太阳可以解巨门之暗,并因而发挥巨门的权威,所以巨日同宫便成为相当美好的格局。

不过「巨日同宫」这格局的名字却稍嫌狭隘,不如歌诀中所说,「巨日拱照对三合」范围之阔。

所谓「拱照对三合」。应该包括太阳在午,巨门在戍;太阳在巳,巨门在亥两种结构在内。前者为:「三合」,后者为「拱照」。这两种星系结构,亦同样可以由太阳的光与热,改善了巨门的性质。

然而巨门无论是得太阳同度、拱照或三合,亦需要后天人事的补救。倘如听其自然发展,巨门依然可以为人带来是非口舌,必须加以后天修养,是非口舌然后才可以发展为才能。

尤其是正今日社会,「巨日同宫」已不限于从政「脱青换紫」矣,做个律师,一样可以。卯

 

「寿星入庙」是孤高

「寿星入庙格」——这个格局只有一种结构,即天梁坐午宫守命,与子宫的太阳相对(见图93)。古歌云:「命遇离明拱寿星,一生荣达沐恩深,飞腾鸿鹄青霄近,气象堂堂侍帝廷。」

在前人的口诀中,有所谓「梁居午位,官资清显」的说法,这是由于前人根据古论「佐帝座权威」、「职位临于风」之类的说法而引申。

据「中州派」所传。虽然有三颗正曜都喜居午垣,即紫微、太阳、天梁三曜,但都有他们的共同缺点,那就是略嫌偏于过分高傲,所以名声愈大,困扰亦随之而来。

天梁坐午宫的人,倘如会合吉曜,社会地位可以相当高,可是其高傲之性亦可能因之发挥无余,甚至流为挑剔,所以一生亦必多精神困扰。更由于天梁的特性是喜欢神秘事物,或流为宗教信仰,因此这类命局结构的人,于事业竞争处于失败之时,便容易愤世忌俗。有许多所谓「遁世而无闷,不见是而无闷」的人,即可能是受到天梁一曜的影响。所以「寿星入庙格」不一定「一生荣达」,主要还得视其所会合的其它星曜而决定。最喜昌曲,忌羊陀,则是此格的特性。

 

「英星入庙」宜乱不宜治

「英星入庙格」——即破军在子或午宫守命(见图94)。古歌云:「北斗英荚星最有权。坎离之上福绵绵,黄金建节超庙旺。统帅英雄镇四边。」

破军称为「英星」。是由于见吉则主权威的缘故。可是破军却另有一个特性,即是凶则主破耗。其实无论吉凶,都带有破坏力。只是凶则纯属破耗,吉则破坏后有建设。

由于破军带有权威的性质,所以古人认为最宜于武将。尤其是当破军于子午二宫入庙时,有廉贞天相两星拱照,廉贞带有感情,天相则主正直。此两曜影响到破军,因此其破坏力便亦有良好的倾向。

古人认为那些镇守边疆为国效忠的名将,即具有这种命局。

所以破军宜乱不宜治,于动乱时,破军反而可以发挥才智,经历重重险阻而立业。若于太平盛世,则破军那种破坏的性格将不容于众,可能困此郁郁以终。「英星入庙」的格局,亦受到这种限制。

不过所谓治与乱,不一定指社会,倘如有一间公司,业务一帆风顺,则「英星入庙」的人亦无所施其技,但假如发生事故,或遇到突如其来的竞争,那么,此时的局面便极需「英星入庙」的人来应付。

 

「巨机同临」有缺点

「巨机同临格」——即巨门与天机同守于卯垣命宫(见图95)。古歌云:「巨门庙旺遇天机,高节清风世罕稀,学就一朝腾达去,巍巍德业震华夷。」

天机巨门同宫的情形有两种,一为在卯宫,一为在酉宫。古人对此的评价是:「天机与巨门同居卯酉,必退租而自兴」;「机巨酉上化吉者,纵遇财官也不荣」。换而言之,即是卯优于酉。原因在于天机属木,于酉宫受金所制,不如在卯宫得木之旺气。

由此可见「巨机同临格」中,天机一星实为格局的关键。主要在于天机主机变、灵动,如果天机受制,则巨门的「暗」便不能得到调和。

然而「巨机同临」却亦多缺点,它比较上容易流为浮滑,而且有「多学无成」之弊。古歌中所谓「学就一朝腾达去」的「学就」,指「学业成就」而言,恐怕已加上后天补救的成份在内。

「巨门交人,始善终恶」,是「机巨同临格」的另一个缺点,不过如果能将这缺点加以匡正,成为近君子、远小人,则自然表现成为「高风亮节」了。

 

「雄宿朝垣」主锻炼

「雄宿朝垣格」——即廉贞在未、申二宫守命(见图96)。古歌云:「申未廉贞得地方,纵加七杀不为凶,声名显达风云远,二限优游富贵中。」

廉贞称为「雄宿」,是由于它具有威武的性质,而却又不同于破军的带有破坏力。所以旺军的「英星」,杀气大于廉贞的「雄宿」性质。反映在人生的际遇上,廉贞守命的人便亦比较平和。一生的波折较小。

廉贞宫见七杀,因为廉贞的阴火恰能锻炼七杀的阴金,使金能成器,当廉贞与七杀同居于未垣时,固然有锻炼的能力,若廉贞居于申垣。七杀居于午垣,亦有冶炼陶熔的能力。所以古人便认为属美格矣。

所以丑宫虽然廉贞与七杀同垣,亦不称为美格者,是由于未为木墓,木能生火,有利于廉贞,而丑为金墓。对廉贞不利。

于寅宫见廉贞时,七杀在子,亦不为美格,是由于申为金宫利廉贞之锻炼的意义。

古人论斗数,有时非常之重视五行生克,本格即是一例。然本格生人,必经艰险而后有成,此乃其基本的特点。

「化星还贵」主变泰

「化星还贵格」——即丁年生人,天同在戌宫守命;辛年生人,巨门在辰宫守命(见图97)。古歌云:「三星变化最无穷,同戌相逢巨遇龙,生值丁辛须富贵,青年公正庙堂中。」婚金地

丁年生人,天同化权于戌宫,与辰宫的巨门相对,而巨门化为忌星。辛年生人,巨门化禄于辰宫,与戌宫的天同相对。巨门最不宜居于辰宫,所谓「辰戊戌应嫌陷巨门」是也。可是「化星还贵格」中,巨门却不嫌陷于辰宫。原因即在于辛年巨门化禄,此即所谓「化星还贵」。

天同于戌宫,于丁年虽化为权,可是却与巨门化为忌星相对。但由于二曜彼此有性质上的制化,因此转为美格,是亦为「化星还贵」。

古人有云:「巨门辰戌不得地。辛人命遇反为奇」,即是喜欢巨门于失陷时化禄。因为陷地虽多暗,可是化禄却能解暗。又云:「天同戌宫为反背,丁人化吉主大贵。」即亦以天同的化权,化解天同落天罗地网时的不祥。

这两个格局,都因「化星」的力量而旋转乾坤,「化星还贵」的力量即在于此,然而皆主辛劳中发迹变泰。

 

「石中隐玉」结构复杂

「石中隐玉格」——即丁午或癸年生人,巨门在子宫或午宫守命。古歌云:「巨门子午喜相逢,更值生人丁癸中,甲岁定为攀桂客,老来滋润富家翁。」

对于这个格局,古人甚乡隐瞒。以致一般人只能将「丁癸生人,巨门子午」作为公式水记忆。

其实这个格局,在于巨门见化禄、化权及化科三曜或其中二曜。

所以如果更详细一点来说,构成「石中隐玉」的结构应有下述几种——

第一,辛年生人,巨门化禄会太阳化权;更得文曲化科会照者尤为上格;

第二,癸年生人,巨门化权,得对宫禄存拱照,亦为上格。

第三,丁年生人,巨门与禄存同度,对宫天机化科拱照,再借会天同化权,为中格;

第四,己年生人,仅得巨门与禄存同度及借会天粱化科,为中格;

第五,丙年生人,擎羊与巨门同度借会天同化禄,为下格;

第六,戊年生人,不但擎羊与巨门同躔,且对宫天机化忌亦拱照,虽会太阳化科,是为破格也。(见图98例一至例六)

「石中隐玉」的格局结构看似复杂,但一言以蔽之,喜见禄权科,最怕见刑忌,能对此有所理解,即不必硬记各种规条也。

「紫府朝垣」名字好听

「紫府朝垣格」|即紫微天府于三方合照命垣(见图99)。如命宫在申,廉贞守命,紫微天相在辰宫合照,天府武曲在子宫合照。古歌云:「二斗尊星命内临,清高祸患永无侵。更加古曜重相会,食禄皇朝冠古今。」

这个格局的订立,有点过于忽视命宫的正曜,但以合照的星曜取贵,所以属于牵强附会,不足为信。

一般斗数书籍,皆推崇北斗主星紫微及南斗主星天府,认为能得了「二斗尊星」加临或会照的宫垣一定吉利,这是由于偏重古籍中对紫微、天府的评价。

如紫微为「万物之灵」,「乃有用之源流」,「掌握机造化」,「诸宫降福,能消百恶」,以及天府「乃南斗解厄延寿之星」等等言论。

殊不知这两颗主星,虽然具优点,但却仍有很多缺点,两星会合,最明显的缺点即是进退失据、好大喜功,加上命宫正曜廉贞的影响或者会有「不在乎」的性格,或者可以流为邪恶,这种性质便不是紫微天府两星会合所能改善者矣。

故推断斗数,仍以根据命宫正曜为是,不可过份重视「紫府朝垣」的名字好听。

 

「将星得地」不合时宜

「将星得地格」——即武曲临庙旺宫位守命(见图100)。古歌云:「将星入庙实为祥,位正官高到处强,掠地攻城多妙策,成风凛凛镇边疆。」

这个格局,又是属于望文生义之类。因为古代有武曲为将星的说法,所以就认为是「掠地攻城」、「成风凛凛」的命造,由此可见明代江湖术士的简陋。清代禄命之学大行,文人学士却只研究「子平」,无一人对「斗数」感到兴趣,即是由于对明代的斗数书刊不满之故。因为明末斗数家创《甲子数》、《太极数》等以欺世,至清代遂发展为《铁板神数》,即由于斗数没落之故。

武曲在辰、戌、丑、未四宫入庙,在子午二宫乘旺,依照格局,十二个宫位的武曲,竟有六个合局,然而凡武曲坐命的人,岂不是很尽占便宜耶?这是当日订立这格局的人,未加深思熟虑之处。而且,武曲于辰戌二宫之时,为入「天罗地网」,虽然入庙,但却并不出色,不知竟亦何以认为是「将星得地」也。凡武曲守命的人,多少带一点孤克的性质。古代从军者多不是少年温饱的人,或衣食无靠,或六亲不全,然后才肯离乡别井。

「四正同临」不合理

「四正同临格」——即紫微、天府;太阳、太阴四曜,有一曜或二曜守命(见图101)古歌云:「四正来临居旺地,一生爵禄定非常,文为辅弼依龙凤,武掌兵权佐帝王。」

这个格局,犯了「一概而论」的弊病。紫微、天府、七杀、太阴在「紫微斗数」中,若临庙旺的宫位,一般性质良好,是故称之为「四正」(不同「三方四正」的「四正」之义)。其实是由紫微为北斗星系主星;天府为南斗星系主星;太阳太阴为中天星系主星(太阳主昼,太阴主夜),这种「主尊」的性质推衍而来。但主星入庙,一般仅主其为人光明正大,并不代表其人可以「文为辅弼」、「武掌兵权」。所以要推断命局,仍应按每星所居的宫位意义而定,不能仅据明末术士订定的格局也。

王亭之将这些格局加以重新评定,主要目的是为了提醒读者,研习斗数必须注意「星系」的整体性,切不可支离破碎,将星曜逐粒逐粒来研究。而这个「四正同临格」,却恰犯了逐粒星来研究的毛病。更不如「巨日同宫」、「毁巨同临」、「石中隐玉」、「三合火贪」等格局之纯而正矣。

 

「命无正曜」仅合古人

「命无正曜格」——即命宫无正曜坐守(见图102)。古歌云:「命宫星曜值空亡」,幼岁重重有祸殃,不是过房须寄养,他乡好去作东床。」

关于这个格局,明福建刻本曰:「即命宫无正星浮星纵星是也。」可是却有一条影元钞本的眉批:「无南北二斗正星也」,通条眉批,未见提到「浮星」及「纵星」。

所谓「浮星」,是指火星铃里等,至于甚么叫做「纵星」,则王亭之不知,怀疑可能是「从星」的误刊。

古人论命,有「命无正曜,二姓延生」的说法。但这说法有很大的局限。因为凡命宫无正曜的时候,例应借用对宫的星曜来推断,命宫的对宫即迁移宫,所以便亦以为这种命局利于「迁移」。亦即远往他乡。

古代的人,但求在家乡能够安身立命,决不轻易言离,所以凡是背井离乡的人,多数是双亲弃世,在家乡无以为活,因而「命无正曜」也就被古人看成是幼年不幸,以致过房寄养,或者飘流到他乡入赘的命。尤其是古代农业社会,有招赘来做佃工的习俗,古人更以为然。

今日推断斗数,仍应据所借用迁移宫的星为推断根据。

「极居卯位」亦尊荣

「极居卯位」——即紫微居卯酉位遇煞(见图103)。古歌云:「紫微卯酉忌相逢,文曲蹉跎岂有成,借问此身何处去。缁友削发立空门。」

紫微在十二宫中无陷位,仅卯酉为失地。凡紫微居卯酉,必与贪狼同居,古人称此格局为「桃花犯主」,视为男女皆主淫乱。

然则如何「桃花犯主」的格局,竟又被视为若遇煞则为僧人耶?原来其根据是古代的口诀:「紫居卯酉,遇劫空四煞,多为脱俗僧家」之说。

关于这点。相信古人一定有过一番统计,然后才敢将作为帝星的紫微,视为出家的命造。而且有一点可以注意,即古人认为,紫微坐命的人即使出家,亦受帝王制诰之封,成为「国师」。这种观点,恐怕又兴元代崇尚僧道的风俗有关。

「中州派」亦有相传,紫微遇空曜,必作谈禅之客,不肯定其人出家,但性质则相同。照王亭之的意见,恐怕仍是受到古代文化背景影响的说法。若现在,可以扩大为哲理的研究。不一定出家做和尚也。

但紫微坐命的人,确有其尊贵不同流俗之处,出家于古代视为大丈夫事,亦有其理。

「机月同梁」作吏人

「机月同梁」——即天机、太阴、天同、天梁四星,分居寅申两宫守命(见图104)。古歌云:「寅申四曜命加临,宗祖根源定有成,刀笔之中宜卓立,荣华发旺在公门。」

这首古歌,即是「机月同梁」作吏人的引申。而「机月同梁」则是一个很著名的格局。详宫位结构而论,天同天梁在寅,即太阴在戌、天机在午合照;天同天梁在申,则太阴在辰、天机在子合照;天机太阴在寅,则天粱在午、天同在戌合照;天机太阴在申,则天梁在子、天同在辰合照。一共有四种结构。

 这四种结构,没法子令四星皆入庙旺,其中必有一二星曜落陷,或者有三曜居于平常的宫限,所以就容易暴露出星曜的缺点,以致影响整个星系的性质。

大致上来说,「机月同梁」的结构,主其人有机心,又贪财;好挑剔,又讨厌踏实工作,因此就甚为与「吏人」的性格相似。现在于大机构任职的人,若安于职位,过着文牍生涯,在职权范围内弄弄权,挑剔一下别人的错处,却懒于承担责任。与这个格局便很吻合矣。唯「机月同梁」遇吉。亦可有作为,是「吏人」亦未必皆庸碌者也。

「杀拱廉贞」多变化

「杀拱廉贞」——即廉贞守命,七杀合照(见图105)。古歌云:「贞逢七杀寅堪伤,十载淹留何祸殃,运至经求多不遂,钱财胜似雪浇汤。」

这个格局非常之有名。但照王亭之所知,其格局结构仅有两种,即廉贞贪狼于巳宫守命,武曲七杀于酉宫来会;或廉贞贪狼于亥宫守命。武曲七杀于卯宫来会。亦即是廉贞、贪痕、武曲、七杀四颗星曜的星系组合。

古人认为廉贞贪狼为桃花,武曲七杀为刑伤。所以四颗星曜配合起来,便是破尽祖业,流离浪荡之人。即大限逢之,虽不主其人的性格浮荡,亦主十年破败。

但王亭之却认为这个格局于现代社会,可以另有解释。

王亭之为一位财经界人士推算过,即是这种格局,他立命巳宫见廉贞贪狼,至四十余岁,大限见武曲七杀,突然暴富起来。

原因即在于廉贞贪狼亦有投机的成分,武曲七杀却主当机立断,因一碰着机缘,立即可以暴富。而古代社会没有投机事业,因此就不可能知道这种格局的全部意义。

此格变化甚多,初学斗数的人最难掌握,推断时非小心谨慎不可。

「巨逢四煞」多官司

「巨逢四煞」——臣门落陷守身宫,火铃羊陀四煞守命宫。古歌有云:「巨门落陷在身宫,四煞偏于命里逢,若是吉星无救解,必遭流配远方中。」

这个格局,王亭之认为有点疑问。据《紫微斗数全书》云:「巨门身命逢之为忌,对宫火铃白虎共伴,无帝禄,决配天涯。」是不论巨门守命或守身宫,对宫见煞,然后始为「流配」(即充军)之命。并不是巨门守身,四煞守命。但身宫很多时与迁移宫相同,所以明代术士才含含糊糊。将此格说成是巨煞分守身命。这可能是因为迁就歌诀的体例,七言成句,因而也就说得不甚清楚。巨门守命见羊陀,古人认为「男女淫邪」;见火铃,「死于外道」。因此将这两种性质加起来,便成为「决配千里」的凶命(见图106)。除非是得紫微与禄存的压制,但照王亭之的经验,却似乎并不见得那么凶险。因为古代社会没有那么多「是非口舌」的行业,而现代社会,确事这类行业的人多得很。即使巨门守命见到四煞,充其量也只是人生增加多一点波折而已。

但多惹官非,却是这类命造的特点。若巨门化忌,更一生出入法庭。

「马头带剑」人横勇

「马头带剑」——即擎羊于午宫守命。古歌云:「羊刃劫忌午之方,若来限内最为殃,刑妻克子生闲事,殁病中年要夭亡。」

擎羊独守午宫。无正曜同度,为「马头带剑」的正格,此时必需借对宫的天同太阴为命垣的星曜(见图107例一及例二)。是否入格,须视是否得六吉星为助而定,若得六吉,古人认为这种命造可以「威镇边疆」。

另外又有两个格局,亦随为「马头带剑」。一是贪狼与擎羊在午宫守命。尤其是戊年生人,贪狼化禄。更吉(见图107例三)。即或不然,为丙年生人,天同于未宫化禄,与巳宫的禄存夹命,亦属美格(见图107例四)。一是天同与擎羊在午宫守命,亦以丙戊年生人为合格(见图107例五及例六)。

擎羊乃古人视为刚强好勇之星,于午宫虽然落陷,但午宫的火可以制擎羊之金。反成器用,于是横暴之力化为威权,因此有「威镇边疆」之说。相传汉光武刘秀的命,即入此格局。

刘秀滥杀功臣,民间传说。其人终以神经错乱而死,故古人认为「马头带剑」格局的人,「虽富贵亦不耐久」。

今人少「威镇边疆」的可能,但亦见过江湖好汉有此命造。

「命里逢凶」有性格

「命里逢凶」——即地劫地空守命。命宫又无吉曜(见图108)。古歌云:「空曜来临吉曜无,求名求利总成虚,清闲弧独方延寿,富贵荣华过隙驹。」

古歌中所说的「空曜」,有人认为是天空、旬空、截空,实际上却不是,而是地空地劫。

古人认为「地空乃空亡之神,守身命,作事进退,成败多端」。「地劫乃劫杀之神,守身命,作事疏狂,不行正道」。此所以为忌也。

王亭之认为,在今日须对古人的注释稍加梳理。所谓「作事疏狂」、「作事进退」,即是今人之所谓「有性格」。看不过眼的人,见到后生仔扮吸血僵尸,故意装成满面冷漠。会以为是「疏狂」,但这其实是欧风美雨。由嬉皮士时代开始,一代传一代,传到今日的「溜溜路慢踢」。其实只是潮流,不足以由是推断其终身不利。

反之,许多「作事疏狂」的人,得逢际遇,一跃而成为歌星明星,便可凭一把歌喉或者一把吉他闯天下。

古人则不然。「有性格」的人多隐逸山林,于是「清闲孤独」以终其身。

是故古人对空劫乃有如是评断。

「天梁拱月」风流浪子

「天梁拱月」——天梁太阴二曜守命而落于陷地(见图109)。古歌云:「月梁落陷最堪伤,必定飘蓬在外乡,唱舞酣歌终日醉,风流荡尽祖田庄。」

王亭之觉得此格局有误。因为天粱与太阴永不同宫。古诀则有如下的说法:

「太阴守命落陷,化科禄权返凶,出外离祖获吉。更遇四煞,酒色淫邪。」

「天粱陷地见羊陀,伤风败俗。」

「天粱月曜女淫贫。」

故王亭之的意见,所谓「天粱拱月」,乃是天粱居巳亥,太阴居丑未,或太阴居寅申。天梁居子午的格局,盖依秘云:「粱巳亥,阴寅申,主淫佚,不陷衣禄遂,如陷,下贱。」的说法。

但这个格局其实亦没有甚么不好。

天粱乃名士气质的星曜,「忍把浮名,换却浅斟低唱」。其实亦不俗也。只是人瞧不起风流浪子,所以对之评价甚低而已。

王亭之不明太阴落陷、化科禄权返凶之理,仔细寻思,盖系太阴见吉主富感情,风流浪子一旦发生情愫,自多精神困扰。

此所以难得作「忘情太上」也。

 

「文星遇夹」现代无妨

「文星遇夹」——文昌或文曲守身宫,遇地空地劫相夹(见图110)。古歌云:「夹地文星遇守身,一生劳碌败无成,逢财得禄世间好,数尽还教夭且贫。」

此格局为影元钞本所无,殆属明人的创格。照「中州派」所传,对这个格局诠释得比较详细,王亭之可以泄露出来。

文昌守身宫,不论有无正曜,一般均利科名典试,但若遭地空地劫相夹,则反而可能典试不利。不利的原因并不是由于没有学问,而是遭到莫名其妙的失败。倘如命宫正曜好,则尚可有补救的方法或放弃典试转而经商,或由「异路」寻取科名。

文曲守身宫,不论有无正曜,一般均利刀笔生涯,但若遭地空地劫相夹,则反主刀笔失利,倘使命宫的正曜好,则可放弃刀笔生涯而另谋发展。

然而上述所传,仍仅适合清代的社会情况而已。未必适合今日。

今人不必依靠典试,文人的出路多,即使典试不利,刀笔不利,依然可以另谋生计,尤其是香港社会,教几十个小小童蒙亦可以清茶淡饭,所以不一定「数尽还教夭且贫」那么凄凉。

 

「科星煞凑」不利文书

「科星煞凑」——科星守身命,遇四煞化忌空劫过重(见图111)。古歌云:「命宫科曜正为清,凶众多为林下人,甚至吉星不失局,读书至老没功名。」

古人最重科名,所以明清两代术士亦最重「化科」,凡科星守命,便认为考试得利,因此可以正途出身。今日则以化科为名誉。不一定「命宫科曜」就可以得列「正途功名」。

化科一曜,最怕地空地劫,古人认为功名赠蹬。

若文昌文曲化科而与空劫同度,其人虽享文名亦不能获一衿 ,此所以「读书至老没功名」也。

今日社会,只要在行业中卓有名声,不必靠考试中式而后立身社会,因此「科星煞凑」的格局。便变成另有意义。

有些人,名系很大,可是却招来许多无谓的困扰,甚至招来怨谤,即可能是属于这种格局。

而且又不只文人为然,商业社会有许多文书上的来往,若遇「科星煞凑」,便容易因合同契约而招惹是非。王亭之有一个朋友,天机化科守命,与地空地劫同度,煞凑,最好的流年亦时被银行认为「签字不符」,可谓啼笑皆非,其「赠蹬」完全与考试无关。

 

「魁钺凶冲」人缘坏

「魁钺凶冲」——天魁守命,会天钺,或天铍守命,会天魁,若同时遇四煞空劫冲破(见图112)古歌云:「魁钺文星守贵荣,何愁金榜不题名,若然星众无星救,痼疾烟霞耳自宁。」

天魁天钺利于考试,性质与文昌文曲不同。昌曲是自己有学问。可以凭真功夫上试场较量,属于「自力」;魁钺则是「文书中试官」。不一定有学问,只要够幸运,便于考试时得到意外的顺途。古人云:「魁钺命身多折桂」,即是这层意思。若云:「天魁天钺,盖世文章」,那反而是因人论事——翰林公的文章,一般当然认为「盖世」。

魁钺见擎羊铃星,主痼疾,魁铍见地空地劫,反主不第,所以那首古歌,便说痼疾烟霞耳自宁」,犹云,一就是终身痼疾,一就是啸傲烟霞,反而不能出仕。

今日社会无所谓「啸傲烟霞」这回事,因为现代已无「山林隐逸」,因此命身二宫天魁天钺而又见擎羊铃星同度,虽仍主痼疾缠身,但见地空地劫,却是「贵人反而变成小人」,例如本来有人提拔,可是却反目成仇,或因产生误会而招尤怨。人际关系不佳,变成独来独往,也就等于「啸傲烟霞」。

 

研究格局、了解星系来推断十二宫

本书在此一共介绍过五十一个斗数的「格局」,并略加述评,主要目的其实只有一点,即是表明「星系」的重要。王亭之一再强调。学斗数千万不可逐粒星曜来学,即使将一百五十五颗星的性质都记得清清楚楚,一旦实际运用,就会觉得千头万绪。

在「十八飞星」初期,推断禄命非常之武断,某星入某宫便依此断言吉凶,后来才发展到注意「三方四正」,再发展然后才有「星系」的概念。「紫微斗数」依照这个传统,一开始即便已留意到「星系」的组合。许多格局。实即由「星系」的性质发展而成。例如「贪武同行」、「七杀朝斗」、「三合火贪」等等,便即是基本星系组合的性质。

然而后人却有一种不良的发展倾向。那就是过分重视格局,而忽略了格局其实即是星系,因此明代末年才有许多「伪格」成立,搀杂入有意思的星系格局之内,变成鱼目混珠。财亥

本书讨论这些格局。并根据现代社会意义。一一予以澄清,就是想淘汰「伪格」,而使读者知道格局的真实意义,庶不致望文生义,在推断时只泥于陷局的名称也。——读者倘能了解星系特性,而不拘泥于格局,则庶几矣。

许多人喜欢学习斗数,可是却只凭坊间的书本。此类书刊目前可谓斗载车量,然而一般缺点却嫌欠平实,标榜过甚,以致将斗数神化。实际上要学习斗数并不难,只需将一些主要星系的结构加以认识,就能作出准确的推断。本书在这方面,虽不矜秘,其中亦实多坊间书本所无之论,可谓已提供了若干平实的数据。

初学的困难,在于一般书刊多只详言星曜在命身宫的性质而不及其它,对于在子女、夫妻、财帛、事业等宫位的吉凶性质,便只是寥寥数语,因此引起推断上的疑惑。在这方面,本书也有同一的缺点。为此,王亭之可以给读者一点提示。谈星系性质,看起来只适合于命宫,但其实这些性质十二宫都可通用。

譬如紫微贪狼在酉宫,若酉宫是命宫,可留意有无会合六吉禄马,若有,则其人可能文彩风流,苦无,则可能淫邪。若酉宫是父母宫,则父亲可能多妻;若酉宫是兄弟宫,则主长兄或长女当家,兄弟姊妹的婚姻未必如意;若酉宫是子女宫,遇吉。子女有出息,遇凶,有代沟。

凡此种种,都很难「紫贪」星系的基本性质而来,是故一通即可以百通。

又需注意「紫贪」必会合武曲旺军,及廉贞七杀,所以凡「紫贪」守垣的宫度,多主变动,如果是财帛宫及事业宫,便可由变动的性质来加以推断。这便即是以「星系」来推断斗数的快捷方式。

附录

诸星躔次喜忌歌

紫微宜午朱,独忌居罗网

天机喜桃花,丑未为墓堂

太阳喜书宫,戌亥子失光

武曲宜居基,巳宫则不良

天同巳亥吉,午陷丑未伤

廉贞喜申寅。桃花有嫌妨

天府无陷地,卯巳申平常

月喜亥子丑,卯辰巳无光

贪狼宜入墓,申寅落陷方

巨门喜金木,辰戌为凶堂

天相多庙地,唯嫌卯酉房

天梁亦多庙,巳申亥陷伤

七杀嫌巳亥,余宫皆吉祥

破车忌卯酉,最喜子午方

昌曲喜全局,陷于火炎乡

火铃自宜火,水局见灾殃

擎羊喜四墓,四仲气不扬

陀罗亦宜墓,四孟则无良

化禄忌四仲,喜居寅申堂

化权宜丑戌,唯忌四煞乡

化科喜申丑,劫空大不祥

化忌喜子丑,火局添灾伤

刑姚宜水木,壬未为墓堂午

鸾喜丑戌亥,又喜坐东方

诸星知喜忌,断算自精详

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bát hỉ lâu sao bản cổ quyết dữ đấu sổ cách cục

Bản dịch:

Biệt tự

Vốn quyển sở thu làm , cập <đẩu số cách cục>.

Cổ bí quyết bộ phận xuất hiện vu giang hồ rất sớm, chí ít đời Minh đẩu số gia tức tằng dựa vào đến đây suy đoán. Nhưng mà, toàn bộ khẩu quyết thực không có khả năng một thời xuất hiện, tin tưởng ở giang hồ truyền lưu trong quá trình, lịch đại đều có bổ sung và cắt bỏ. Bát ưa lâu sao vốn truyện sao niên đại, nhất định là cuối nhà Minh đầu nhà Thanh, đến đây do mà đồng thời sao ra có thể lấy được chứng minh, vì vậy cổ bí quyết hoàn thành bảo chậm nhất là cũng tất ở thanh Khang Hi trong năm.

Bộ phận cổ bí quyết cấp thu nhận sử dụng vu nội, sai ai ra trình diện quyển thứ hai, độc giả vu độc cổ bí quyết thì, ứng với tham khảo quyển thứ hai tường chú, cái đối với cổ bí quyết, cận dư lược chú. Để tránh khỏi tha cho.

Về phần <đẩu số cách cục> bộ phận, thì lấy sở chở người là bản gốc, phân biệt ban bình thuật.

Đẩu số cách cục có thật có ngụy, tức có hợp lý và không hợp lý chi biệt, vu bình thuật thì đã cư Trung Châu phái quan điểm gia dĩ vạch, đến đây cái cũng có thể nói biện ngụy tồn chính xác cũng.

Mục lục

chú

Lời mở đầu ….. 4

Tử vi ….. 4

Thiên cơ….. 10

Thái dương, nhật nguyệt….. 11

Vũ khúc….. 16

Thiên đồng….. 19

Liêm trinh….. 20

Thiên phủ….. 23

Thái âm….. 25

Tham lang….. 27

Cự môn….. 32

Thiên tướng….. 35

Thiên lương….. 36

Thất sát….. 39

Phá quân….. 43

Phụ bật….. 46

Khôi việt….. 50

Xương khúc….. 52

Lộc mã….. 57

Khoa quyền lộc….. 60

Hóa kị….. 61

Dương đà….. 63

Hỏa linh….. 66

Kiếp không….. 69

Thiên hình….. 70

Thiên diêu….. 71

Loan ưa….. 73

Khốc hư….. 74

Thai tọa….. 74

Đẩu số cách cục

Một lần nữa thuyết minh cổ nhân cách cục ….. 75

“Tham vũ đồng hành” nên sai ai ra trình diện lộc….. 76

“Văn tinh củng mệnh” chủ thông minh….. 78

“Tả hữu đồng cung” kị phá tan….. 79

“Tam kỳ gia hội” khó nhất thuần mỹ….. . . . 81

“Phủ tướng triêu viên” trọng thiên tướng….. 82

“Văn quế văn hoa” muốn xem chính diệu….. . . . 83

“Thất sát triêu đấu” chủ quyền lực….. 84

“Tử Phủ đồng cung” cũng không phải là quá mức mỹ….. . . . 85

“Liêm trinh văn võ” khiếm khai sáng lực….. . . . 86

“Tả hữu thủ viên” thuộc về ngụy cách….. . . . 87

“Thiên ất củng mệnh” lại một ngụy cách….. . . . 90

“Văn tinh chiêu củng” thông minh tuấn tú….. . . . 91

“Quý tinh giáp mệnh” kết cấu….. 92

“Lộc hợp uyên ương” chủ thân phú….. 93

“Song lộc triêu viên” là phú cục….. 94

“Tam hợp hỏa tham” đắc ý khoảng thu nhập thêm….. . . . 95

“Nhật nguyệt sẽ rõ” cũng thuộc được thông qua….. . . . 96

“Nhật nguyệt tịnh minh” quá mức gượng ép….. . . . 98

“Thềm son quế trì” lợi yêu cầu danh….. 99

“Ánh sáng mặt trời Lôi môn” hữu hạn chế….. . . . 101

“Trăng sáng Thiên môn” có đặc biệt….. . . . 102

“Biệt thự đăng dong” không hợp thì….. . . . 103

“Khoa danh hội lộc” nên sửa cách….. . . . 105

“Quyền lộc tuần phùng” có khuyết điểm….. . . . 107

“Cực hướng ly minh” được lộc là quý….. 108

“Thiên phủ triêu viên” lợi gìn giữ cái đã có….. . . . 109

“Văn lương chấn kỷ” không hợp thuỷ triều….. 110

“Phụ củng văn tinh” có tài hoa….. . . . 111

“Cơ lương gia hội” cao nghệ tùy thân….. 112

“Quyền sát hóa lộc” tiên đau khổ hậu điềm….. 113

“Cự nhật đồng cung” khéo nói tài….. . . . 114

“Thọ tinh nhập miếu” là cao ngạo….. . . . 115

“Anh tinh nhập miếu” nên loạn không thích hợp trị….. . . . 116

“Cự cơ cùng lâm” có khuyết điểm….. . . . 117

“Hùng ở lại triêu viên” chủ rèn đúc….. . . . 118

“Hóa tinh xa quý” chủ thay đổi thái….. . . . 120

“Thạch trung tâm ẩn ngọc” kết cấu phức tạp….. 122

“Tử Phủ triêu viên” tên êm tai….. 126

“Đeo sao được địa” lỗi thời….. 127

“Tứ chính cùng lâm” không hợp lý….. . . . 128

“Mệnh vô chính diệu” cận hợp cổ nhân….. 130

“Cực cư mão vị” cũng tôn vinh….. . . . 131

“Cơ nguyệt cùng lương” tác lại nhân….. . . . 132

“Sát củng liêm trinh” hay thay đổi hóa….. . . . 135

“Cự phùng Tứ Sát” đa quan tòa….. . . . 136

“Đầu ngựa đái kiếm” nhân hoành dũng….. . . . 137

“Mệnh lý phùng hung” có tính cách….. . . . 141

“Thiên lương củng nguyệt” phong lưu lãng tử….. 142

“Văn tinh gặp giáp” hiện đại vô phương….. 144

“Khoa tinh sát thấu” bất lợi công văn….. 145

“Khôi việt hung xung” nhân duyên phôi….. . . . 146

Nghiên cứu cách cục, lý giải tinh hệ lai suy đoán mười hai cung….. 147

Phụ lục

Thơ tinh triền thứ ưa kị ca….. 148

Sáu mươi tinh hệ đồ….. 150

Bát ưa lâu sao vốn cổ bí quyết chú

Lời mở đầu

Đến đây bát ưa lâu sao vốn cổ bí quyết, vị thu vào, mà thì cũng có mà không toàn bộ. Do là có thể thấy được đến đây cổ bí quyết của toản tập, hoặc ở mặt thế sau đó.

Cổ bí quyết nội dung, bộ phận đã thấy vu , chờ, duy không thấy vu cổ phú người thì nhưng chiêm phần lớn, đến đây hoặc là Trung Châu phái truyền miệng mẹo, vu chảy vào giang hồ lúc có thể truyền lưu. Cái cổ bí quyết nội dung có không ít và Trung Châu phái truyền lại tương đồng cũng.

Toàn bộ cổ bí quyết cận nói chinh nghiệm bộ phận, chưa kịp suy đoán nguyên tắc, cũng không liên quan đến tinh hệ, canh vị nói cập tinh hệ trải qua đi vận hạn của biến hóa, là cho nên đoạt được người cận vi Trung Châu phái của da thịt, mà không được cốt tủy cũng. Duy như thế môi nghiệm cũng thù đủ quý trọng, độc giả thảng và (lục bân triệu trước, vương đình của bổ chú, vốn xã hãy) cho nhau xem thêm, thì đối chinh nghiệm chi đạo, đã có thể được kỳ mười chín.

Cổ nhân chinh nghiệm, sở cư người là lúc đó xã hội bối cảnh, lúc này đại đã thay đổi. Cho nên sở chinh nghiệm đã có chỗ bất đồng, học giả phải minh bạch cổ nhân chinh nghiệm của để ý, gia dĩ hiện đại hoá, sau đó thủy có thể có nghiệm. Vương đình của tự lưu sư huệ thương chỗ trúng tuyển châu phái toàn bộ truyền thụ hậu, mười năm không nói chuyện đẩu số, chích đóng cửa nghiên cứu, sau đó thủy hơi có đoạt được, đã xem hiện đại hoá chinh nghiệm, viết nhập (sơ cấp giáo trình) cập (đào tạo sâu giáo trình) trong (đều do tử vi đẩu số học được phát hành), độc giả nếu có thể tham khảo, canh theo đến đây mạch lạc gia dĩ phát triển, sở học tự có thể có thành. Lược chú cổ bí quyết, cận nói kỳ nghĩa, không làm bình luận, cũng hướng dẫn ý mà thôi.

Tử vi

Tử vi cư ngọ vô hình kị, giáp kỷ đinh nhân chí công khanh.

(chú) hình chỉ kình dương.

Tử vi cư tử ngọ, khoa lộc quyền chiếu nhất kỳ.

(chú) tử vi lấy cư tử ngọ nhị cung là tốt.

Tử vi nam hợi nữ dần cung, nhâm giáp sinh ra phú quý cùng. (sai ai ra trình diện đồ nhất)

(chú) đến đây lấy được lộc tồn cùng triền là phú quý.

Tử vi mão dậu kiếp không sát, đa số thoát tục người xuất gia. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

(chú) kiếp không chỉ Địa kiếp địa không, sát tức Tứ Sát.

Tử vi Thiên phủ, toàn bộ dựa vào phụ bật công.

(chú) lời ấy tử vi hoặc Thiên phủ, phi thuyết Tử Phủ đồng cung.

Tử Phủ đồng cung vô sát thấu, giáp nhân hưởng phúc chung thân. (sai ai ra trình diện đồ 1 lệ nhị)

(chú) đến đây cũng lấy được lộc tồn cùng triền là mỹ.

Tử Phủ triêu viên sống lộc phùng, chung thân phúc hậu tới tam công.

(chú) sống lộc chỉ hóa lộc. Đến đây cũng chỉ Tử Phủ đồng cung.

Tử Phủ cùng triêu tị hợi, một khi phú quý song toàn.

(chú) đến đây chỉ tị hợi cung tử sát hai sao thủ mệnh. (sai ai ra trình diện đồ đồng loạt nhất)

Tử Phủ nhật nguyệt cư vượng địa, định ra công hầu khí.

(chú) tử cư ngọ, là nhật của vượng địa, phủ cư tử, là nguyệt của cán địa. Cũng cần phải vô sát mà sai ai ra trình diện lộc.

Tử Phủ vũ khúc lâm tài trạch, canh kiêm quyền lộc phú xa ông. (sai ai ra trình diện quyển nhất)

(chú) lời ấy cung tài bạch hoặc cung điền trạch. Thấy vậy tam chính diệu cùng hội, được hóa quyền hóa lộc.

Tử vi phụ bật đồng cung, nhất hô bách nặc cư thượng phẩm. (sai ai ra trình diện quyển nhất)

(chú) lời ấy tử vi phá quân cùng tồn tại xấu vị.

Tử Phủ kình dương chủ cự thương. (sai ai ra trình diện đồ nhị)

(chú) cũng phải sai ai ra trình diện lộc. Cung thiên di hóa lộc Vưu Giai.

Tử Phủ giáp mệnh là quý cách.

(chú) lời ấy dần thân nhị cung thiên cơ Thái âm.

Tử lộc đồng cung nhật nguyệt chiếu, quý không thể nói.

(chú) lời ấy hành kinh nhật nguyệt chiếu của vận hạn mà đột nhiên quý.

Tử vi xương khúc, phú quý có thể kỳ.

(chú) lời ấy được xương khúc cùng triền hoặc tam phương hội chiếu.

Tử vi thất sát, hóa quyền trái lại tác trinh tường.

(chú) chi bằng lộc, không – cần phải canh được hóa quyền.

Tử phá Thái âm sát diệu phùng, suốt đời tào lại sính anh hùng.

(chú) tử phá thủ mệnh sai ai ra trình diện sát, tới Thái âm vận hạn là lại.

Tử phá vô phụ tá, hung ác quan lại nhỏ đồ.

(chú) đến đây tức vô bách quan triều củng ý. (sai ai ra trình diện quyển nhất)

Tử vũ phá quân hội dương đà, lấn công tai nạn và rắc rối.

(chú) đến đây cũng chỉ tử phá thủ mệnh.

Tử vi quyền kị hội dương đà, mặc dù lấy được cát mà vô nói. (sai ai ra trình diện đồ 3)

(chú) đến đây chỉ tử vi hóa quyền, hội vũ khúc bỉ kị.

Tử vi tham lang là chí dâm.

(chú) đến đây chỉ hiện lên thủy đào hoa của cách (sai ai ra trình diện quyển nhất đồ 44), cũng chỉ mão dậu tử tham. (sai ai ra trình diện quyển nhất đồ 22)

Tử vi vu thìn tuất xấu vị gia cát diệu, phú quý kham kỳ.

(chú) tử vi kị tứ mộ. Vưu ngày kị thủ lưới, lời ấy gia cát cũng kham vu trung niên đi sau phúc.

Tử tướng thìn tuất, quân thần bất nghĩa. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

(chú) chủ phản loạn.

Tử vi lộc tồn đồng cung, quý không thể nói. (sai ai ra trình diện đồ 1)

(chú) ở cung mệnh thủy là. Phàm tử vi lấy được lộc là quý.

Tử vi chư sát đồng cung hợp chư cát, là vì tiểu nhân ở vị, quân tử không cầm quyền, chủ nhân gian trá giả nhân giả nghĩa.

(chú) nhược cát sát cùng triền thì không phải vậy.

Nữ mệnh tử vi ở tử dậu cập tị hợi, mỹ ngọc khuyết điểm.

(chú) ở tử là đào hoa; ở dậu là tử tham; ở tị hợi là tử sát. Gia sát tức không tốt.

Thiên cơ

Cơ lương hội hợp thiện đàm binh.

(chú) nguyên chú: Cư tuất cũng mỹ luận. Vì vậy cục là chỉ thìn cung cơ lương mà nói.

Cơ lương thủ mệnh gia cát diệu, phú quý hiền lành.

(chú) nguyên chú: Gia hình kị tăng nói.

Cơ lương cùng chiếu mệnh thân thiên không, thiên nên tăng nói. (sai ai ra trình diện quyển nhất)

(chú) cơ lương thủ mệnh, thiên đồng thủ thân. (sai ai ra trình diện đồ 4)

Cơ lương thất sát phá quân xung, vũ khách tăng lưu mệnh sở phùng.

(chú) ẩu lương thủ mệnh. Đi tới chủy đoạn noãn quân vận. Chủ xuất gia. Nhiên sai ai ra trình diện sát thiên không thủy là.

Cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân.

(chú) cùng lương tọa mệnh, hội cơ nguyệt.

Thiên cơ gia ác sát đồng cung, cẩu thâu ăn trộm.

(chú) thiên cơ và hình kị sát mất không chư diệu đồng cung. Vốn cú ứng với độc là “Thiên cơ gia ác, sát đồng cung” .

Thiên cơ tị cung mão dậu phùng, hảo uống ly tông gian giảo nặng.

(chú) chỉ tị mão dậu tam cung thiên cơ. Sai ai ra trình diện hung thủy là.

Cự hãm thiên cơ là đặc biệt. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

(chú) đến đây chỉ thiên cơ cự môn ở mão dậu nhị cung an mệnh mà nói, nữ mệnh vưu kị. Nam tà nữ dâm.

Thiên cơ mão dậu, tất thối tổ mà tự hưng. (bối quyển nhị)

(chú) sai ai ra trình diện lộc thủy là, sai ai ra trình diện sát kị có thể tố tiền chú.

Cơ lương tham nguyệt cùng cơ hội, mộ dạ kinh thương không có mắt thụy.

(chú) đã thấy chú (tức quyển nhất). Một … khác thuyết, phàm cơ lương, tham lang, Thái âm tọa mệnh người, đi tới thiên đồng, thiên cơ vận, như theo như lời.

Cơ lương cùng thìn mậu, tất có cao nghệ tùy thân. (sai ai ra trình diện đồ 5)

(chú) tá tinh an cung người điều không phải, mà lại cần phải cát sát bổ sung.

Cơ cự dậu thượng hóa cát diệu, tung gặp tài cung cũng không quang vinh.

(chú) xấu cung thái dương không có quang huy, nhưng cứu thắng vị cung thái dương môn rơi tây sơn. Mão cung “Cơ cự” nhân tá hội xấu cung thái dương của cho nên, liền so sánh dậu cung “Cơ cự” là ưu. (lánh chú sai ai ra trình diện quyển nhị)

Cơ lương cùng tồn tại thìn tuất cung, gia cát diệu phú quý hiền lành.

(chú) sai ai ra trình diện sát kị thì thiên nên tăng nói. Nhưng cũng hiền lành.

Thái dương

Ánh sáng mặt trời Lôi môn, bức tranh sinh ra phú quý tung tin. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

(chú) thái dương ở mão, là ánh sáng mặt trời Lôi môn. Sai ai ra trình diện lộc thủy là.

Thái dương cư ngọ, canh tân đinh kỷ nhân phú quý song toàn.

(chú) đến đây lấy được lộc tồn hoặc hóa lộc là là.

Thái dương văn xương nhật ở quan lộc, hoàng điện triêu ban. (sai ai ra trình diện quyển nhất)

(chú) thái dương phải miếu vượng. Văn khúc cùng sảo tốn.

Thái dương thiên lương xương lộc hội, truyện lư đệ nhất danh.

(chú) lời ấy thái dương thiên lương ở mão dậu cùng độ, hội xương lộc.

Thái dương Hóa kị, thị phi nhật có con mắt hoàn thương.

(chú) vưu kị có sát cùng hội. Vừa kị mỗi ngày hình.

Mặt trời lặn vị thân ở mệnh vị, thái độ làm người tiên chuyên cần hậu nọa.

(chú) ở thân cung thủy là, chủ đầu voi đuôi chuột.

Thái dương dậu cung thủ mệnh, quý mà không hiển, nảy mầm mà chẳng ra hoa

(chú) ở dậu cung là mặt trời lặn tây sơn, cho nên nhiên.

Thái dương tuất hợi tử, suốt đời thị phi lao lực con mắt hoàn thương.

(chú) cự môn Hóa kị lao lộc thị phi, thái dương Hóa kị thì chủ thương con mắt. (sai ai ra trình diện đồ 6)

Nhật cự củng chiếu cũng kỳ.

(chú) đến đây ngay hôm đó ở tị, cự ở hợi. Cự môn thủ mệnh.

Nhật cự đồng cung, quan trang bìa ba đại. (sai ai ra trình diện quyển nhị đồ)

(chú) dần cung thủy là, cần phải sai ai ra trình diện lộc quyền khoa.

Nhật thủ phu thê chư cát tụ, nhân thê được quý.

(chú) cần phải sai ai ra trình diện xương khúc, mà lại cần phải miếu vượng.

Nhật thủ phu thê cư hãm địa, đun nóng thương thê.

(chú) không nên Hóa kị đã.

Thái dương vượng cung tài trạch vị, nếu không có thiên không sát chủ tích tài.

(chú) tối kỵ thiên không cướp, hỏa linh thứ hai. Vừa, cung điền trạch sai ai ra trình diện của, chủ được tôn trưởng của ấm.

Thái dương cư thiên di, nan chiêu tổ nghiệp chủ rời nhà.

(chú) nhược hãm địa, rời nhà cũng không phát.

Nữ mệnh đoan chính thái dương tinh, sớm phối hiền phu tín có thể bằng. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

(chú) cần phải ở miếu vượng.

Nhật tị nguyệt dậu, xấu cung mệnh bộ mặt trăng.

(chú) đến đây cục xấu cung thiên lương an mệnh, cho nên cận chủ thanh quý.

Nhật mão nguyệt hợi, vị cung mệnh đa chiết quế. (sai ai ra trình diện đồ 7)

(chú) đến đây cục vị cung vô chính diệu, được lộc quyền khoa, trái lại là kỳ cách.

Nhật nguyệt cùng vị mệnh an xấu, Hầu bá của tài. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

(chú) đến đây cùng xấu cung vô chính diệu, nhật nguyệt cùng tồn tại dư cung lai chiếu, trái lại so sánh vị cung sai ai ra trình diện nhật nguyệt đủ lâm người là tốt.

Nhật nguyệt mệnh thân cư xấu vị, tam phương vô cát trái lại là hung.

(chú) nhật nguyệt đủ lâm phải sai ai ra trình diện cát diệu, vô tức đặc biệt.

Nhật nguyệt thủ mệnh, không bằng chiếu xác nhập minh. (sai ai ra trình diện quyển nhất)

(chú) đến đây tức tổng hợp lại tiền hai câu mà nói.

Nhật thìn nguyệt tuất tịnh tranh nhau phát sáng, quyền lộc không cạn. (sai ai ra trình diện đồ 8)

(chú) cần phải vô sát kị, ưa sai ai ra trình diện xương khúc.

Nhật nguyệt giáp mệnh giáp tài gia cát diệu, không được quyền thì phú.

(chú) tiền luận nhật nguyệt giáp của cách cục trung tâm đã thuyết. (sai ai ra trình diện quyển nhất)

Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối.

(chú) ngày nguyệt ngọ, nhật thủ nguyệt thìn, nhật hợi nguyệt tị, là vì trái lại bối.

Âm dương tả hữu kết hợp tốt.

(chú) lấy nhật và tả phụ cùng triền, nguyệt và hữu bật cùng triền, nhất chính cách. Nhật hữu nguyệt tả thứ hai.

Nhật nguyệt dương đà đa khắc thân.

(chú) miếu vượng thì vị tất có thể.

Nhật nguyệt hãm cung phùng ác sát, lao lực bôn ba. (sai ai ra trình diện đồ 6)

(chú) nhược miếu vượng, lại được cát hóa, chủ lao lực mà phú.

Nhật nguyệt canh cần phải tham sát hội, nam đa gian đạo nữ đa dâm.

(chú) tham chỉ đào hoa chư diệu, phi chỉ tham lang.

Nhật nguyệt tật ách cung mệnh thiên không, thắt lưng đà con mắt cổ.

(chú) lời ấy ở cung tật ách, hoặc cung mệnh, sai ai ra trình diện thiên không cướp.

Vũ khúc

Vũ khúc miếu viên, uy danh hách dịch. (sai ai ra trình diện quyển nhất)

(chú) vũ khúc ở thìn tuất xấu vị tứ mộ vị là miếu viên.

Vũ khúc gặp nhau xương khúc phùng, thông minh xảo nghệ định vô cùng.

(chú) lời ấy dần thân cung vũ khúc thiên tướng, canh hội xương khúc.

Vũ khúc lộc mã cùng bôn ba, phát tài xa quận. (sai ai ra trình diện đồ 9)

(chú) dần thân [ vũ tướng ]. Hoặc tị hợi “Vũ phá” thủ mệnh thân, gặp lộc tồn, thiên mã. Đại vận gặp của cũng, duy không bằng mệnh thân cung tốt.

Vũ khúc khôi việt cư miếu vượng, tài phú của quan.

(chú) lấy xấu vị cung “Vũ tham” là tốt.

Vũ khúc thiên di, cự thương cao giả. (sai ai ra trình diện quyển nhất đồ 36)

(chú) dần thân tị hợi là bán dạo, tử ngọ mão dậu là tọa giả.

Vũ khúc liêm trinh tham sát, liền tác kinh thương.

(chú) lời ấy mão dậu cung “Vũ sát” .

Vũ khúc tham lang gia sát kị, tài nghệ người.

(chú) sai ai ra trình diện hỏa linh điều không phải. Sát chỉ dương đà, thiên không cướp.

Vũ khúc tham lang tài trạch vị, hoành phát của cải

(chú) cần phải sai ai ra trình diện hỏa linh, là chính hỏa tham cách.

Vũ khúc phá quân, phá tổ phá gia lao lực.

(chú) sai ai ra trình diện sát kị thủy là.

Vũ khúc phá trinh vu mão địa, mộc áp lôi kinh.

(chú) lời ấy mão cung “Vũ sát” hội vị cung “Tử phá” cập hợi cung “Liêm tham”, chủ có ý định ngoại; hoặc mão cung “Liêm phá” hội mộc cung “Vũ tham” . Hai người đều trông thấy sát kị thủy ứng với. Kỳ ngoài ý muốn không được giới hạn trong nói.

Vũ khúc Thiên phủ đồng cung tử ngọ, chủ có thọ.

(chú) sai ai ra trình diện hỏa linh thì không phải vậy.

Vũ khúc thất sát Hỏa Tinh phùng, nhân tài bị cướp.

(chú) chỉ mão dậu nhị cung.

Vũ khúc thất sát hội kình dương, nhân tài cầm đao. (sai ai ra trình diện đồ 10)

(chú) mão dậu “Vũ sát”, hỏa linh cùng độ, ở tam phương hội kình dương.

Vũ phá tham lang cư tử vị, đầu sông chết chìm.

(chú) tử cung “Vũ phủ” đi tới phá bần gặp gỡ của vận hạn, nguyên cục sát kị, tái kiến sát kị thủy ứng với.

Vũ khúc kiếp sát hội kình dương, nhân tài cầm đao.

(chú) cướp chỉ Địa kiếp, sát chỉ hỏa linh, lấy linh tinh làm trọng.

Vũ khúc dương đà kiêm hỏa ở lại, chết nhân tài.

(chú) lấy Hỏa Tinh đà la đồng cung làm trọng.

Vũ khúc ngôi sao là quả tú. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

(chú) đến đây luận nữ mệnh.

Thiên đồng

Thiên đồng hội cát thọ nguyên trường. (sai ai ra trình diện đồ 11)

(chú) lấy hội lộc tồn là tốt nhất, hội xương khúc thì vị tất.

Thiên đồng dương đà cư ngọ vị, bính tuất nhân trấn ngự biên cương.

(chú) đến đây tức “Đầu ngựa đái kiếm cách” . (sai ai ra trình diện quyển đồ 30)

Cùng nguyệt hãm cung gia sát nặng, tài nghệ, doanh hoàng.

(chú)”Cùng âm” sát nặng tức chủ là công tượng mà lại đa bệnh. Ngọ cung lạc hãm cố nhiên, tử cung cũng có đến đây khuynh hướng, sai ai ra trình diện kị canh.

Thiên đồng tuất cung Hóa kị, đinh mạng người gặp trái lại là tốt.

(chú) đến đây lầm. Thiên đồng ở tuất, năm đinh nhân cự môn ở thìn cung Hóa kị, thủy là “Trái lại bối” cách cục. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

Nữ mệnh thiên đồng tất là hiền.

(chú) đến đây luận vị xác thực. Như thiên đồng cự môn, tức đa tình cảm làm phức tạp. Mà lại nhược thiên đồng tị hợi cung hóa cát, nữ mệnh tuy đẹp mà dâm.

Liêm trinh

Liêm trinh thân vị cung vô sát, phú quý tung tin bá xa danh.

(chú) đây là liêm trinh chế thất sát, sai ai ra trình diện chú. (tức quyển nhị)

Liêm trinh mão dậu cung gia sát, công tư vô mặt quan nhân. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

(chú) lời ấy [ liêm phá ] ở mão dậu, tham ô quan lại nhỏ.

Liêm trinh tham sát phá quân phùng, văn khúc thiên di tác bối nhung. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

(chú) lời ấy tị hợi cung [ liêm tham ]. Đối cung văn khúc. “Bối nhung” tức “Kẻ trộm” tự.

Liêm trinh thất sát cư miếu vượng, trái lại là tích phú người. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

(chú)[ liêm trinh thất sát ] vu vị cung là kỳ cách, xấu cung điều không phải.

Liêm trinh phá hỏa cư hãm địa, tự ải đầu sông.

(chú) mão dậu “Liêm phá”, Hỏa Tinh cùng độ, lại thấy kị. Hoặc xấu vị “Liêm sát” hội phá quân, cũng.

Liêm trinh tham lang cư tị hợi, lưu động thiên nhai.

(chú) tố tiền “Tham lang liêm trinh cùng độ” điều. (tức hạng nhị)

Liêm trinh nhập hội chùa chiếu tướng, trọng do uy mãnh. (sai ai ra trình diện đồ 12)

(chú) cận chỉ liêm trinh độc thủ thân cung. Trọng do là lỗ môn bảy mươi hai hiền một trong, hiền mà năng lực văn phục uy mãnh. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

Liêm trinh Tứ Sát tao hình lục.

(chú) Hóa kị, hoặc sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị thủy là.

Liêm trinh bạch hổ, hình trượng khó thoát.

(chú) nguyên cục liêm hổ đồng cung, lưu niên bạch hổ lại đã, mà lại sai ai ra trình diện lưu sát.

Liêm trinh phá sát hội thiên di, chết vào ngoại đạo. (sai ai ra trình diện quyển nhất)

(chú) cung thiên di sai ai ra trình diện liêm phá sát, mà lại sai ai ra trình diện sát kị.

Liêm trinh dương sát cư quan lộc, gia 杒 khó thoát. (sai ai ra trình diện quyển nhất)

(chú) cung Quan lộc sai ai ra trình diện liêm trinh kình dương, lưu sát kị vọt lên.

Liêm trinh thanh bạch năng lực gần nhau. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

(chú) lời ấy nữ mệnh. Có lộc nhiệt sát, tức là thanh bạch.

Liêm trinh Đồng Văn xương, hảo lễ nhạc.

(chú) vô sát kị thủy là.

Liêm trinh triền lộc chủ phú quý. (sai ai ra trình diện quyển nhị đồ 50)

(chú) nhược liêm trinh hóa lộc sai ai ra trình diện lộc năm, Vưu Giai.

Liêm trinh gặp dương đà, mủ máu không khỏi.

(chú) liêm trinh Hóa kị là huyết quang tai ương.

Liêm trinh phùng vũ phá, thả nghiệp tất phá. (sai ai ra trình diện đồ 13)

(chú) dùng võ khúc Hóa kị là là.

Thiên phủ

Thiên phủ tuất cung vô sát thấu, giáp kỷ nhân thắt lưng kim vừa mà lại phú. (sai ai ra trình diện quyển nhị)

(chú) Thiên phủ phải lộc.

Thiên phủ cư ngọ tuất, thiên tướng lai triêu nhất phẩm quý. (sai ai ra trình diện đồ 14)

(chú) phải Thiên phủ được lộc, thiên tướng được quyền.

Thiên phủ thiên tướng thiên lộc cùng, quân thần khánh hội.

(chú) đến đây lấy Thiên phủ là quân, thiên tướng vi thần. Thiên lộc chỉ lộc tồn.

Thiên phủ thiên diêu đa nham hiểm.

(chú) vô lộc thủy là. Hóa khoa cũng có thể giải trừ.

Thiên phủ lộc tồn gia xương khúc, rất nhiều của tư.

(chú) Thiên phủ cát người, phú hương vu quý. Tử vi cát người, đắt hơn vu phú.

Thiên phủ xương khúc tả hữu, cao thứ dạ quang vinh.

(chú) xương khúc khôi việt cũng.

Thiên phủ vũ khúc cư tài trạch, canh kiêm khoa lộc phú xa ông.

(chú) tài trạch chỉ tài bạch, điền trạch nhị cung.

Tả phủ đồng cung, tôn cư vạn ngồi. (sai ai ra trình diện quyển nhị đồ 54)

(chú) ở tuất cung an mệnh thủy là.

Thiên phủ thủ mệnh hội Tứ Sát, thái độ làm người gian trá.

(chú) đây là phủ kho thiên không lộ, vô lộc canh kém.

Thiên phủ thủ mệnh kị không vong.

(chú) chỉ thiên không cướp, chính chặn thiên không cập thiên không. Chủ cô lập.

Phủ tương đồng lai hội cung mệnh, thiên chung thực lộc. (sai ai ra trình diện đồ 15)

(chú) đến đây chỉ mệnh ở tị hợi vô chính diệu, phủ tướng lai triêu.

Thái âm

Thái âm cư tử, bính đinh phú quý trung lương. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 73 trang)

(chú) bức tranh sinh ra điều không phải.

Thái âm Đồng Văn khúc vu thê cung, bảng vàng đề tên. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 104 trang)

(chú) cũng chủ thông minh xảo nghệ.

Thái âm vũ khúc lộc tồn cùng, tả hữu tương phùng phú quý ông.

(chú) dạ sinh ra Thái âm ở cung mệnh triêu vượng, đi tới vũ khúc vận hạn, sai ai ra trình diện lộc tồn chủ phát. Tả hữu bất quá trợ lực.

Thái âm dương đà, tất chủ nhân ly tài tản.

(chú) chỉ sai ai ra trình diện dương đà điều không phải, cần phải sai ai ra trình diện dương linh, hoặc sai ai ra trình diện hỏa đà thủy.

Trăng sáng Thiên môn vu hợi địa, lên vân phụ trách quyền to.

(chú) dạ sinh ra Thái âm ở hợi, là cung mệnh, canh sai ai ra trình diện cát hóa cập lộc chờ. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 89 trang)

Nguyệt diệu thiên lương nữ dâm bần.

(chú) Thái âm lạc hãm, nhật sinh ra, cư tị cung, lại thấy sát, hoặc cung phúc đức sai ai ra trình diện sát, thì không tốt. (lánh chú sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 204 trang)

Thái âm lạc hãm, dạ sinh ra thương mẫu hình thê.

(chú) dạ sinh ra lấy Thái âm là việc chính tinh, cho nên không thích hợp.

Thái âm lạc hãm mà lại Hóa kị, nhật sinh ra tùy nương cho làm con thừa tự.

(chú) Thái âm Hóa kị nhật sinh ra thương phụ.

Thái âm lạc hãm gặp dương đà, tứ chi bị thương tàn phế.

(chú) sai ai ra trình diện dương linh hoặc hỏa đà thủy.

Thái âm thiên cơ cùng xương khúc, nam làm nô bộc nữ là xướng.

(chú) dần cung thủy là, thân cung người không phải, mà lại cần phải Hóa kị cập sai ai ra trình diện sát hao tổn.

Thái âm văn khúc, nhất định là 1.cửu lưu thuật sĩ.

(chú) văn khúc chủ thiên tài. Cho nên nhiên. Âm dương gia vu 1.cửu lưu thập trong nhà cư cửu, cho nên viết 1.cửu lưu thuật sĩ.

Thái âm tật ách gặp đà la, hỏa linh con mắt tật là tai. (sai ai ra trình diện đồ 16)

(chú) Thái âm tật ách gặp đà la cùng độ, hội hỏa linh.

Tham lang

Tham lang linh hỏa tứ mộ cung. Hào phú gia tư Hầu bá quý. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 61 trang)

(chú) tứ mộ tức thìn tuất xấu vị. Linh hỏa lấy và tham lang cùng triền là tốt. Ở đối cung người so sánh thứ.

Tham lang nhập miếu thọ nguyên trường.

(chú) chỉ thìn tuất xấu vị tứ cung tham lang, xấu vị là thứ.

Tham lang hội sát vô cát diệu, đồ tể người. (sai ai ra trình diện đồ 17)

(chú)『 liêm tham 』 sai ai ra trình diện sát là tối. Hóa kị vưu xác thực.

Tham lang tử ngọ mão dậu, ăn trộm cẩu thâu hạng người, chung thân bất năng đầy hứa hẹn.

(chú) đến đây đã vu <đại vi phú> chú trung tâm nói rõ. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 113 trang)

Tham lang gia cát tọa trường sinh, thọ thi vĩnh như bành tổ. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 120 trang)

(chú) gia cát chỉ khôi phi, phụ bật. Nhược xương khúc điều không phải.

Tham lang tị hợi gia sát, không vì đồ tể liền tao hình. (sai ai ra trình diện đồ 17)

(chú) là đồ tể cũng chủ đoản mệnh.

Tham lang vũ khúc đồng hành, cảnh đêm biên di thần phục.

(chú) lời ấy trung niên hậu thủy phát. Vận hạn cần phải sai ai ra trình diện cát hóa.

Tham vũ tiên bần sau đó phú. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 30 trang cập 163 trang)

(chú) vận hạn phùng lộc thủy là.

Tham lang xương khúc đồng cung, đa hư ít thực.

(chú) trừ phi xương khúc hóa khoa.

Tham lang thân cung là hạ cách.

(chú) sai ai ra trình diện đối cung liêm trinh Hóa kị thủy là.

Tham lang kị sát đồng hương, nữ luân kỳ mà nam ăn trộm.

(chú) đến đây chỉ ở tứ vượng cung, tham kiến chú (quyển nhất thứ 113 trang).

Tham lang tứ sinh tứ mộ cung. Phá quân kị sát bách công thông.

(chú) lời ấy hội phá quân cập Hóa kị, Tứ Sát.

Tham lang vũ khúc cùng thủ thân mệnh, vô cát mệnh trái lại không dài.

(chú) đến đây chỉ vô cát phục sai ai ra trình diện dương đà.

Tham vũ phá quân vô cát diệu, mê hoa yêu rượu lấy vong thân.

(chú) sai ai ra trình diện đào hoa thủy là, sai ai ra trình diện sát chủ tay nghề.

Tham nguyệt cùng sát hội cơ lương, tham tài vô ghét tác kinh thương.

(chú) tham kiến thiên cơ của “Cơ lương hội nguyệt cùng cơ hội” điều. (thứ 12 trang hoặc sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 109 trang)

Tham lang liêm trinh cùng độ, nam đa lang thang nữ đa dâm. (sai ai ra trình diện đồ 18)

(chú) sai ai ra trình diện sát cập đào hoa. Lại thấy thiên mã vô lộc, hoặc sai ai ra trình diện Hỏa Tinh vô lộc thủy là.

Tham gặp dương đà cư hợi tử, tên là hiện lên thủy đào hoa.

(chú) sai ai ra trình diện chú (tức quyển nhất thứ 87 trang).

Tham lang đà la ở dần cung, hào viết phong lưu màu trượng.

(chú) sai ai ra trình diện <đại vi phú> chú (tức quyển nhất thứ 87 trang).

Nữ mệnh tham lang đa đố kị.

(chú) gặp dương đà thủy là. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 211 trang)

Cự môn

Cự nhật dần cung lập mệnh thân, tiên phong danh mà thực lộc. Cự nhật cung mệnh dần vị, tham lộc lừng danh. (sai ai ra trình diện đồ 19)

(chú) cự môn thái dương lấy ở chung dần cung là quý. Nhược thân cung an mệnh tá tinh, tiên danh hậu lợi; nhược dần cung an mệnh, thì tiên lợi hậu danh.

Cự môn tử ngọ khoa quyền lộc, thạch trung tâm ẩn ngọc phúc thịnh vượng.

(chú) tường sai ai ra trình diện “Thạch trung tâm ẩn ngọc” cách chú. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 156 trang)

Cự ở hợi cung nhật mệnh tị, tham lộc lừng danh. Cự ở tị cung nhật mệnh hợi, trái lại là không tốt.

(chú) thái dương ở tị thì tốt, ở hợi không ổn.

Cự nhật củng chiếu cũng kỳ.

(chú) đến đây tức cự ở hợi, nhật ở tị, cự môn thủ mệnh.

Cự cơ cư mão, ất tân kỷ bính chí công khanh.

(chú) đến đây lấy được lộc là tốt, có sát cùng điều không phải.

Cự cơ dậu thượng hóa cát người, dù có tài quan bất thiện chung.

(chú) dậu cung “Cơ cự” . Phú không dài thọ, bần trái lại duyên niên.

Cự cơ thìn cung Hóa kị, tân mạng người gặp trái lại là kỳ.

(chú) đến đây điều lầm. Ứng với là cự môn ở thìn Hóa kị, đối cung thiên đồng hóa quyền, thành kỳ cách. Nhiên đến đây tất năm đinh sinh ra.

Cự môn dương đà vu thân mệnh tật ách, luy hoàng khốn yếu đạo mà xướng. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 123 trang)

(chú) lời ấy mệnh thân cung hoặc cung tật ách của ứng với. Duy cự môn bỉ kị thủy là.

Cự cùng xấu vị là hạ cách.

(chú) xấu vị cung thiên đồng cự môn sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn.

Cự môn đà la, tất sinh dị chí.

(chú) gia hội Hỏa Tinh thủy là, cũng chủ thai nhớ.

Thìn tuất ứng với ngại hãm cự môn.

(chú) đến đây điều tường sai ai ra trình diện chú (tức quyển nhị thứ 110 trang).

Cự ở lại cùng lương xung mà lại hợp, tử vũ tài năng. (sai ai ra trình diện đồ 20)

(chú) cần phải thân cung an mệnh vô chính diệu, đối cung “Nhật cự”, tử cung “Âm cùng”, thìn cung “Cơ lương” lai hội, mà lại cần phải năm đinh sinh ra. Được cát hóa thủy là.

Cự môn thủ mệnh, tam hợp sát thấu ắt gặp hỏa ách.

(chú) sai ai ra trình diện dương linh hoặc hỏa đà thủy là.

Cự môn thủ huynh đệ, cốt nhục sao Sâm, sao Thương. (sai ai ra trình diện đồ 21)

(chú) Hóa kị sai ai ra trình diện sát thủy là. Nhược hội Thái âm Hóa kị, thị phi khởi vu Trục lý.

Cự môn tử nữ, tổn hại hậu phương chiêu.

(chú) sai ai ra trình diện sát kị thủy là. Bằng không tuy có như vô.

Cự môn Tứ Sát hãm mà hung.

(chú) cự môn cư thìn tuất là lạc hãm.

Cự môn giơ cao hỏa dương đà phùng ác diệu, phòng ải tử đầu sông. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 137 trang)

(chú) ác diệu chỉ Hóa kị cập hình hao tổn.

Cự hỏa linh tinh, phùng ác hạn tử ngoại đạo.

(chú) các cung cự môn không có cùng mẫn cảm ngoại hạn, tường sai ai ra trình diện tác phẩm kém cỏi của tôi .

Cự ở lại thiên cơ là phá đãng. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 200 trang)

(chú) đến đây chỉ nữ mệnh, Hóa kị sai ai ra trình diện sát thủy là.

Thiên tướng

Thiên tướng liêm trinh dương đà giáp, đa chiêu hình trượng họa khó thoát. (sai ai ra trình diện đồ 22)

(chú) lời ấy tử ngọ cung liêm sống chung lộc tồn cùng độ.

Thiên tướng hữu bật phúc đã tới. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 194 trang)

(chú) đến đây chủ bị người đề bạt mà mập ra. Cũng nên nữ mệnh.

Thiên tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử quý và phu hiền.

(chú) đến đây cận nói năng lực giúp chồng dạy con, phi tất quý và hiền cũng.

Thiên tướng hãm địa, tham liêm vũ phá dương đà thấu, xảo nghệ an thân. (sai ai ra trình diện đồ 23)

(chú) đến đây chỉ thiên tướng cư mão dậu.

Thiên tướng xương khúc, phùng phá tan chủ tác nhà kề.

(chú) đến đây chỉ nữ mệnh. Không thích hợp xương khúc Hóa kị, Hóa kị tức phá: Cũng không nên sai ai ra trình diện hỏa linh xung hội.

Thiên tướng liêm trinh thủ mệnh sai ai ra trình diện dương hình, hình trượng khó thoát. (sai ai ra trình diện đồ 24)

(chú) tử ngọ cung “Liêm tướng”, bính người đang ngọ cung; nhâm người đang tử cung tức là. Bính nhân vưu kém, lấy liêm trinh Hóa kị cho nên.

Thiên lương

Thiên lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 95 trang)

(chú) lấy được khoa quyền người thủy là.

Thiên lương thủ chiếu ngôi sao may mắn phùng, bình sinh Phúc Thọ.

(chú) ở ngọ cung điều kiện tốt nhất, lạc hãm điều không phải.

Thiên lương thái dương xương lộc hội, truyện lư đệ nhất danh.

(chú) lời ấy mão dậu nhị cung. Dương lương cùng độ hội xương lộc.

Thiên lương văn xương cư miếu vượng, vị tới thai cương.

(chú) trừ tị thân hợi dậu tứ cung giai miếu vượng. Thai cương tức Ngự Sử. Lời ấy có thể được thanh quý, không được chủ phú.

Thiên lương gia cát tọa thiên di, cự thương cao thực.

(chú) thiên lương thủ mệnh không được chủ phú, thủ thiên di lại có thể phú. (sai ai ra trình diện quyển nhất đồ 64)

Thiên lương thiên mã, thái độ làm người phiêu đãng phong lưu. (sai ai ra trình diện quyển nhị đồ 35)

(chú) tị thân nhị cung nặng hơn, dần hợi nhị cung hơi nhẹ.

Lương ở lại Thái âm, lại tác phiêu oành của khách.

(chú) đến đây chỉ dương lương cư dậu, hội Thái âm cư tị.

Lương cùng tị hợi, nam đa lang thang nữ đa dâm. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 204 trang)

(chú) lương ở tị, thiên đồng ở dần đối chiếu. Hoặc lương ở hợi, thiên đồng ở tị. Người trước so sánh kém.

Thiên lương nguyệt diệu nữ dâm bần.

(chú) nhật sinh ra, Thái âm cư tị cung lạc hãm sai ai ra trình diện sát, hoặc cung phúc đức sai ai ra trình diện sát, không tốt.

Lương cùng cơ nguyệt dần thân vị, suốt đời lợi nghiệp thông minh. (sai ai ra trình diện đồ 25)

(chú) chỉ dần thân cung lương cùng hội cơ nguyệt, chủ chua ngoa.

Lương đà âm linh, tác phẩm mô phỏng lương đống của khách.

(chú) tứ diệu cùng hội, là đạo tặc. Hoặc ti tiện mà tham.

Thiên lương hãm địa sai ai ra trình diện dương đà, đồi phong bại tục.

(chú) thiên lương vu tị thân hợi cung lạc hãm.

Lương cơ cùng tồn tại thìn tuất cung, gia cát diệu phú quý hiền lành. (sai ai ra trình diện thứ 11 trang đồ 4)

(chú) sai ai ra trình diện sát kị thì thiên nên tăng nói, nhưng cũng hiền lành.

Lương cơ cùng thìn tuất, tất có cao nghệ tùy thân. (sai ai ra trình diện thứ 13 trang đồ 5)

(chú) tá tinh an cung người điều không phải. Mà lại cần phải cát sát bổ sung.

Thất sát dần thân tử ngọ vị, suốt đời tước lộc quang vinh xương. (sai ai ra trình diện đồ 26)

(chú) tử vị điều không phải. Cái ngọ được liêm trinh ở thân cung là phúc đức, có thể tướng chế; dần thân thì là triêu đấu cách, duy sai ai ra trình diện cát hóa thủy.

Thất sát tới người mệnh, lưu niên hình kị tai thương.

(chú) nguyên cục thất tọa cung mệnh. Lưu niên vừa tới thất sát vị, sai ai ra trình diện hình kị lưu sát chờ hung diệu (sai ai ra trình diện quyển nhất đồ 82) hội lộc có thể giải trừ.

Sát lâm tuyệt địa hội dương đà, nhan quay về chết non.

(chú) nguyên cục thất sát ở tuyệt địa, lưu niên nhược tái tuần phùng thất đẳng cấp; nguyên cục dương đà gửi thông điệp, bị lưu dương lưu đà vệ khởi. Duy hội lộc có thể giải trừ.

Thất sát gặp lại tứ sát, thắt lưng lưng còng khúc trong trận vong.

(chú) nguyên cục thất sát có sát, lưu niên tái phùng thất sát, phục sai ai ra trình diện lưu sát (sát), là năm chủ ý ngoại binh thương. Nguyên cục hỏa linh cùng triền thất sát người vưu quá mức.

Thất sát hỏa dương bần mà lại tiện, đồ tể người.

(chú) lầm. Linh dương cùng triền thủy là.

Thất sát dương linh, lưu niên bạch hổ hình lục tai chui. (sai ai ra trình diện quyển nhất đồ 83 cập 84)

(chú) nguyên cục thất sát dương linh cùng triền. Lưu niên bạch hổ đi tới, nhiên cận chủ quan tư kiện tụng, chưa đến hình lục.

Thất sát lưu dương nhị quan phù, ly hương tao phối.

(chú) thất sát và quan phù an mệnh, lưu niên đi tới bản cung, lại thấy lưu niên quan phù cùng độ, mà lại sai ai ra trình diện lưu dương. Nguyên cục đi hỏa linh người vưu hung.

Thất sát tử vi, hóa quyền trái lại tác trinh tường.

(chú) chi bằng lộc, không – cần phải canh được hóa quyền.

Thất sát phá quân, chính xác dựa vào dương linh của ngược. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 13 trang)

(chú) thất sát và phá quân, và chỉ linh cùng độ, đều vì không được cát. Đến đây phi chuyên chỉ thất sát mà nói.

Thất sát liêm trinh cư miếu vượng, trái lại là tích phú người. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 24 trang)

(chú)”Thất sát trinh trinh” vu vị cung là kỳ cách, xấu cung điều không phải.

Thất sát liêm trinh đồng vị, trên đường mai thi.

(chú) sai ai ra trình diện chú thư nội tường (tức quyển nhất thứ 212 trang).

Thất sát phá quân nên ra ngoài, các loại tay nghề bất năng tinh. (sai ai ra trình diện đồ 27)

(chú) thất sát cư hãm địa, hoặc phá quân vô lộc đều có đến đây ứng với.

Thất sát thẩm ngâm phúc không được quang vinh. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 212 trang)

(chú) đến đây chỉ nữ mệnh. Thẩm ngâm người, cư tị hợi hãm địa.

Thất sát tới người cuối cùng thiên.

(chú) đến đây chỉ thân cung thất sát, nhược đại hạn lưu niên chi lưu thân chủ kiến thất sát, phá quân, là vì “Trúc la tam hạn” . Niên thiếu gặp đứng đầu yểu, hoặc trọng bệnh (tường sai ai ra trình diện quyển tứ . )

Thất sát sống cu ky một mình phúc đức, nữ nhân phải tránh tiện không thể nghi ngờ.

(chú) đến đây điều võ đoán.

Thất sát thủ chiếu, tuổi hạn kình dương, ngọ sinh ra mão dậu cung an mệnh, chủ hung vong.

(chú) đến đây tức nói “Thất sát gặp lại, dương đà điệt tịnh” . Sở học của lệ không hợp.

Phá quân

Phá quân tử ngọ cung vô sát, quan tư thanh hiển tới tam công.

(chú) phải lộc thủy là.

Phá quân tham lang phùng lộc mã, nam đa lang thang nữ đa dâm. (sai ai ra trình diện đồ 28)

(chú) pha quân hội tham lang, phùng lộc mã. Lấy tị hợi nhị cung là chặt. Nhiên tất sai ai ra trình diện hỏa linh cập đào hoa chư diệu người thủy ứng với. Nhược cung phúc đức Thiên phủ mỗi ngày diêu. Vưu nghiệm.

Phá quân ám diệu cộng hương, trong nước tác mộ.

(chú) phá quân văn khúc cùng triền vu hợi tử xấu tam cung. Sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị thủy là. Văn khúc Hóa kị cũng không nên. Tử ngọ cung thì chủ tại ngoại hương có họa, dùng võ khúc Hóa kị hội thiên di của cho nên. (sai ai ra trình diện quyển nhất đồ 49)

Phá quân hỏa linh, bôn ba lao lực.

(chú) cung điền trạch sai ai ra trình diện cũng. Chủ nhiều lần thiên gia thay đổi trạch.

Phá quân nhất diệu tính khó hiểu. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 210 trang)

(chú) lời ấy nữ mệnh. Vị kỳ tính không được thường. Dễ ưa dịch nộ, hốt tăng hốt ái.

Phá hao tổn dương linh quan bổng lộc và chức quyền, nơi cầu xin.

(chú) chỉ mão dậu “Liêm phá” là cung Quan lộc.

Phá quân tử ngọ, sai ai ra trình diện sát kị cô đơn tàn tật.

(chú) không thích hợp sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị. Sai ai ra trình diện thì không thích hợp canh mỗi ngày mã.

Phá quân thìn tuất xấu vị cung, bính mậu sinh ra phú quý cùng.

(chú) bính năm sinh ra, chủ được phụ ấm, mậu năm sinh ra thì cần phải tự nghĩ ra. Giai thủ hóa lộc là dụng. Cổ đại nữ mệnh giai chủ phong tặng. (sai ai ra trình diện đồ 29)

Phá quân vũ khúc nhập tài hương. Đông khuynh tây bại.

(chú) vũ khúc Hóa kị thủy là.

Phá quân xương khúc phùng, hình khắc làm phiền.

(chú) xương khúc Hóa kị thủy là.

Phá quân xương khúc dần cung mệnh, quý hiển tới tam công.

(chú) đến đây chỉ xương khúc hóa khoa.

Phá quân xương khúc, suốt đời bần sĩ.

(chú) xương khúc Hóa kị thủy.

Phá quân dương đà, thân mệnh tật ách chủ tàn tật.

(chú) phá quân dương đà ở cung mệnh cập cung tật ách vì.

Phá quân cư huynh đệ, cốt nhục sao Sâm, sao Thương.

(chú) không thích hợp hỏa linh cùng triền.

Phá quân tài bạch vị, như thang tưới tuyết.

(chú) vô lộc sai ai ra trình diện sát kị người thủy là.

Phá quân cư nô bộc, báng oán tư đào.

(chú) mỗi ngày mã hỏa linh mới là.

Phá quân cư điền trạch, tổ cơ phá đãng.

(chú) sai ai ra trình diện sát thủy là.

Phá quân cư phúc đức phụ mẫu, hình khắc mặt mày hốc hác.

(chú) sai ai ra trình diện sát người là, vưu kị hỏa linh. Cung phụ mẫu vừa danh tướng mạo cung. Cố hữu mặt mày hốc hác của ứng với.

Phụ bật

Tả hữu văn xương, vị tới hợp phụ.

(chú) cần phải nguyên cung mệnh cát thủy là.

Tả hữu giáp mệnh là quý cách.

(chú) cung mệnh là “Tử phá” thủy là. Thiên tướng cũng có thể. (sai ai ra trình diện quyển nhị đồ 8)

Tả phụ hữu bật, chung thân phúc hậu.

(chú) bắc cận vi trợ giúp lộc.

Tả hữu đồng cung, phệ la y tử.

(chú) cung mệnh là “Tử phá” thủy là. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 75 trang)

Tả hữu chỉ thủ chiếu cung mệnh, ly tông thứ ra.

(chú) lấy hữu bật vì, nhiên thượng cần phải sai ai ra trình diện hỏa linh. (sai ai ra trình diện đồ 30)

Hữu bật thiên tướng phúc đã tới. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 194 trang)

(chú) cần phải kiêm được “Tài ấm giáp ấn” người ngươi là.

Tả hữu tài quan kiêm giáp kỳ, y lộc đẫy đà.

(chú) lời ấy cung tài bạch hoặc cung phúc đức, và tả hữu cùng, hoặc tả hữu hỏa người, chủ như vậy khắc ứng với. Nhiên đến đây cũng cận vi trợ giúp duyên.

Tả hữu khôi việt là Phúc Thọ.

(chú) đến đây cũng cận vi trợ giúp duyên.

Tả hữu xương khúc phùng dương đà, đương sinh dị chí.

(chú) xương tả dương làm một tổ, khúc hữu đà làm một tổ. Nhược hỗn tạp tức điều không phải.

Tả hữu khôi mặt nhăn, lộc phù là kỳ.

(chú) tứ phụ diệu lấy được lộc là quý.

Tả hữu trinh dương tao hình đạo.

(chú) liêm trinh Hóa kị vì.

Mộ phùng tả hữu, bát tọa tôn sư.

(chú) tả phụ hữu bật nhập miếu vu thìn tuất xấu vị tứ mộ cung. (sai ai ra trình diện đồ 31)

Tả phụ Tử Phủ tướng, hữu bật lai hội. Suốt đời phú quý song toàn.

(chú) sai ai ra trình diện Hỏa Tinh Hóa kị phá tan, kết cục không tốt.

Hữu bật Tử Phủ đồng cung, tài quan song mỹ.

(chú) sai ai ra trình diện linh tinh phá tan, kết cục không tốt.

Tả phụ thủ mệnh, Tử Phủ lộc tồn tam hợp củng chiếu, văn võ đại quý.

(chú) sát kị giảm quý.

Hữu bật thủ mệnh, hội phủ tướng xương khúc, chung thân phúc hậu.

(chú) cùng tiền.

Tả phụ cơ xương cũng chủ quý.

(chú) cùng tiền “Tả phụ Tử Phủ tướng” chú.

Tả phụ nhật nguyệt, tham vũ hợp, chung thân lợi lộc có tiếng danh.

(chú) Hóa kị thì không vào cách.

Tả phụ thủ phu thê, nhân định nhị hôn. (sai ai ra trình diện đồ 32)

(chú) sai ai ra trình diện sát kị chủ tử biệt. Sai ai ra trình diện hỏa linh thì sống ly.

Hữu bật thủ phu thê, nhân định nhị hôn. (sai ai ra trình diện đồ 33)

(chú) cùng tiền. Thìn để ý

Tả phụ thủ mệnh dương linh thấu, cự lâu thất sát là hạ cục.

(chú) chính diệu là thất sát hoặc “Cự môn thiên cơ” người là.

Tả phụ cùng hội sát trọng trọng, có đầu không có đuôi.

(chú) vưu kị dương linh thiên không cướp.

Hữu bật cùng hội sát trọng trọng, có phúc nan hưởng.

(chú) vưu kị hỏa đà thiên không cướp.

Khôi việt

Tọa quý hướng quý, tả hữu cát tụ phú mà quý.

(chú) cung mệnh và đối cung có khôi việt, canh được cát củng. (sai ai ra trình diện quyển nhị đồ 26)

Khôi lâm mệnh, việt tới người, niên thiếu tất lấy vợ mỹ thê.

(chú) vô sát thủy là. (sai ai ra trình diện đồ 34)

Khôi phi thân mệnh, cái thế văn chương. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 62 trang)

(chú) cần phải không gặp Hóa kị, mà lại sai ai ra trình diện khoa tinh.

Khôi việt đồng hành, vị tới thai phụ. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 48 trang).

(chú) nhược cận tam phương hội hợp thì không phải vậy.

Khôi việt mệnh thân đa chiết quế.

(chú) phân triền mệnh thân cung thủy là. Tố tiền chú.

Khôi việt giáp mệnh là kỳ cách.

(chú) sai ai ra trình diện chú (tức quyển nhị thứ 16 trang).

Quý nhập quý hương, phùng của phú quý.

(chú) nguyên cục khôi việt, vận hạn vừa điệt tịnh khôi việt.

Khôi việt xương khúc lộc tồn phù, hình sát vô xung thai phụ quý. (chú) xương khúc cần phải không thay đổi kị.

Khôi việt phụ tinh là Phúc Thọ.

(chú) khôi việt là phụ tinh, nhập cung mệnh, chủ tăng Phúc Thọ.

Khôi việt gặp lại dương đà, cố tật vưu đa.

(chú) nguyên cục khôi việt có dương đà, đi tới dương đà điệt tịnh của vận hạn. Chủ thẩm a cố tật.

Khôi việt phụ bật tam phương, suốt đời gặp quý dẫn.

(chú) tứ diệu ở tam phương tứ chính gặp gỡ, vô sát kị, mưu là không tốn sức chút nào.

Xương khúc

Văn xương vũ khúc. Thái độ làm người đa học đa năng lực.

(chú) tham kiến vũ khúc “Vũ khúc gặp nhau xương khúc phùng” điều. (sai ai ra trình diện thứ 20 trang)

Văn khoa củng chiếu, giả nghị còn trẻ đăng khoa. (quyển nhị đồ 41)

(chú) chỉ xương khúc, long trì phượng các, thiên tài, hóa khoa.

Văn xương tả phụ, vị tới tam hợp. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 67 trang)

(chú) lời ấy xương trội hơn khúc, phụ thắng bật.

Văn xương vũ khúc vu thân mệnh, văn võ kiêm bần.

(chú) cũng tất dần thân cung mới là. (sai ai ra trình diện đồ 35)

Nhị khúc miếu vượng phùng tả hữu, tương tướng của tài. (sai ai ra trình diện đồ 36)

(chú) nhị cong lại vũ khúc văn khúc. Nhiên trung tâm châu phái truyền lại, thì cận chỉ xấu, thìn nhị cung. Xấu cung so sánh ưu.

Nhị khúc vượng cung, uy danh hiển hách.

(chú) cùng tiền.

Nhị khúc tham lang ngọ xấu hạn, phòng chết chìm của ưu.

(chú) sai ai ra trình diện sát kị mới là. Mệnh ở xấu người phòng xấu hạn, mệnh ở vị người phòng ngọ hạn.

Xương khúc giáp mệnh nhất kỳ. (sai ai ra trình diện đồ 37)

(chú) cung mệnh cần phải sai ai ra trình diện cát hóa.

Xương khúc tả hữu hội dương đà, đương sinh dị chí.

(chú) xương tả dương làm một tổ, khúc hữu đà làm một tổ. Nhược hỗn tạp tức điều không phải.

Nữ nhân xương khúc, thông minh phú quý mà lại đa dâm.

(chú) xương khúc cận vi trợ giúp duyên, phi nguyên nhân chính.

Xương khúc phá quân đồng cung, chủ thuỷ ách.

(chú) sai ai ra trình diện sát thủy là. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 91 trang)

Văn xương tham lang, chính sự điên đảo.

(chú) văn khúc hóa khoa, văn xương Hóa kị thủy là.

Văn xương cự môn đa tang chí. (chú) cùng tiền.

Xương khúc lâm vu xấu vị. Thì phùng mão dậu cận thiên nhan.

(chú) mệnh ở xấu, hạn phùng dậu; mệnh ở vị, hạn phùng mão. Vừa cần phải nguyên cục vận hạn giai sai ai ra trình diện cát hóa. Chủ năng cận quý nhân.

Xương khúc tị hợi lâm, không mắc tức đại phú.

(chú) lời ấy và “Tử vi thất sát” hoặc Thiên phủ cùng triền. (sai ai ra trình diện đồ 38)

Xương khúc ngôi sao may mắn cư phúc đức, xưng là ngọc tay áo thiên hương.

(chú) phải tử vi là cung mệnh thủy là. Lấy ngọ là tốt. (sai ai ra trình diện đồ 39)

Xương khúc hãm cung hung thần phá, hư dự của long.

(chú) hung thần chỉ Tứ Sát thiên không cướp.

Xương khúc rơi vào thiên thương, nhan quay về chết non.

(chú) đến đây điều không xác thực. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 104 trang)

Xương khúc kỷ tân nhâm sinh ra, hạn phùng thìn tuất lự đầu sông.

(chú) đến đây thực nói vũ khúc văn khúc song Hóa kị chủ có ý định ngoại.

Xương khúc liêm trinh vu tị hợi, tao hình bất thiện mà lại khoe khoang khoác lác. (sai ai ra trình diện quyển nhị đồ 59)

(chú) tị hợi “Liêm tham” sai ai ra trình diện văn xương hoặc văn khúc Hóa kị.

Xương khúc lộc tồn, càng kỳ lạ.

(chú) xương khúc nên sai ai ra trình diện lộc, bằng không hư danh.

Xương khúc phá quân lâm hổ thỏ, sát dương phá tan bôn ba. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 78 trang)

(chú) dần mão nhị cung phá quân xương khúc, kị Tứ Sát phá tan.

Văn xương liêm sát dương đà, thái độ làm người gạt ngụy. (sai ai ra trình diện đồ 40)

(chú) đến đây chỉ xấu vị cung “Liêm sát” có dương đà cùng, canh sai ai ra trình diện văn xương.

Văn khúc sống cu ky một mình thân mệnh, phùng hung diệu lưỡi biện đồ.

(chú) nhược văn xương như vậy, thì mặc dù lưỡi biện mà có cao nghệ.

Lộc mã

Lộc tồn thủ vu tài trạch, tích ngọc đôi kim.

(chú) tất cùng hội hóa lộc thủy là.

Lộc tồn tử ngọ vị thiên di, thân mệnh phùng của lợi lộc nên.

(chú) lộc tồn tại tử, mã ở thân; lộc tồn tại ngọ, mã ở dần. Là cung thiên di.

Minh lộc ám lộc, vị chí công khanh.

(chú) lời ấy nhị lộc đồng cung. Hoặc ở lục hợp vị. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 158 trang)

Song lộc gặp lại, chung thân phú quý.

(chú) giống như trên.

Song lộc thủ mệnh, lữ hậu chuyên quyền. (sai ai ra trình diện quyển nhị đồ 50)

(chú) giống như trên.

Lộc tồn rất nặng đa y lộc.

(chú) lời ấy nữ mệnh. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 195 trang)

Lộc mã mừng nhất cùng bôn ba. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 20 trang cập quyển nhị thứ 64 trang)

(chú) lộc mã đồng cung, hoặc lộc mã đối trùng đều là. Duy không thích hợp sai ai ra trình diện hỏa linh thiên không cướp, cũng không nên sai ai ra trình diện chính chặn thiên không, bằng không cận chủ bôn ba.

Lộc phùng phá tan, cát cũng thành hung. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 22 trang)

(chú) tối kỵ xương khúc Hóa kị xung lộc, nhân tài chiêu họa.

Thiên mã tứ sinh thê cung, phú quý còn tưởng là phong tặng.

(chú) thiên mã tất cư tứ trường sinh vị, vì vậy cú vô lý.

Mã gặp không vong, chung thân bôn tẩu. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 26 trang)

(chú) đến đây chỉ địa không, Địa kiếp, cũng chỉ ra chỗ sai chặn thiên không mà nói, thiên không tuần thiên không bất luận.

Lộc tồn độc thủ mệnh, không nói gì hóa thành thần giữ của. (sai ai ra trình diện đồ 41)

(chú) sai ai ra trình diện sát thì tài nan thủ, cận chủ keo kiệt.

Lộc tồn thất bại vong nơi, thấu hỏa linh xảo nghệ an thân. (sai ai ra trình diện đồ 42)

(chú) không vong chỉ Địa kiếp địa không.

Hợp lộc uyên ương một đời quang vinh.

(chú) lộc tồn hoặc hóa lộc, một thủ cung phu thê, một … khác ở tam phương lai hợp. (lánh văn tường sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 149 trang)

Lộc cư nô bộc, dù có quan cũng bôn ba.

(chú) sai ai ra trình diện chú. (tức quyển nhất thứ 93 trang)

Khoa lộc quyền

Khoa lộc quyền hội thủ thân mệnh, ra tương nhập tướng.

(chú) là vị “Lộc quyền khoa hội” . (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 45 trang)

Hóa lộc lộc tồn giáp thân mệnh, không mắc thì phú. (sai ai ra trình diện đồ 43)

(chú) vô Hóa kị thủy là, sai ai ra trình diện sát giảm hình phạt.

Hóa quyền hóa khoa giáp thân mệnh, phú quý tung tin. (sai ai ra trình diện đồ 44)

(chú) giống như trên.

Quyền lộc gặp lại phùng sát thấu, hư dự của long.

(chú) hóa lộc hóa quyền cùng hội, sai ai ra trình diện Tứ Sát.

Quyền lộc ngôi sao may mắn nô bộc vị, ngay cả phú quý cũng bôn ba.

(chú) cùng “Lộc cư nô bộc” chú (tức quyển nhất thứ 93 trang).

Hóa quyền gặp dương đà thiên không cướp, mỗi ngày khiến cho nguyên nhân chính gièm pha thụ trích.

(chú) thiên sứ làm nô bộc lời gièm pha của ứng với.

Hóa khoa thủ thân mệnh, phùng ác diệu cũng văn sĩ.

(chú) nhưng bần hàn.

Hóa khoa độc ngại thiên không tuần thiên không, gặp thì hư danh.

(chú) chủ nổi danh vô lợi.

Khoa quyền đối củng, nhảy tam cấp vu vũ môn. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 72 trang)

(chú) nhị diệu tương đối, danh sách đậu dễ được. (sai ai ra trình diện đồ 45)

Khoa minh lộc ám, đứng hàng tai thai.

(chú) hóa khoa thủ mệnh, lộc ở lục hợp tương lai hợp. Như con xấu hợp, dần hợi hợp các loại. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 49 trang)

Khoa văn rơi vào hung hương, nảy mầm mà chẳng ra hoa. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 36 trang)

(chú) chủ có hư danh mà vô thực học.

Hóa kị

Hóa kị mệnh thân cung, làm việc không được hanh thông.

(chú) sai ai ra trình diện sát thủy là.

Nhật nguyệt miếu vượng, Hóa kị là phúc.

(chú) Hóa kị trái lại có thể tiềm tàng, bằng không phong mang thái lộ.

Nhật nguyệt hãm địa, Hóa kị hình thương.

(chú) hình phạt chính lục thân, thương mắt chờ.

Liêm trinh Hóa kị vu hãm địa, không làm nổi mà lại chủ tao hình.

(chú) liêm trinh rơi vào tị, duy tử ngọ mão dậu bình rảnh rang cũng không lợi.

Dương đà

Kình dương nhập miếu, phú quý tung tin.

(chú) sai ai ra trình diện cát hóa thủy.

Dương hỏa đồng cung, uy quyền áp chúng. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 101 trang)

(chú) thìn tuất nhị cung thủy là. Đây là hỏa luyện vàng thật.

Dương đà linh hỏa thủ thân mệnh, thắt lưng đà khúc bối người.

(chú) lời ấy Tứ Sát cùng hội cung mệnh. (sai ai ra trình diện đồ 46)

Kình dương tử ngọ mão dậu, phi chết non tức hình thương.

(chú) tử ngọ mão dậu tứ trọng vị, là kình dương hãm cung. Nhiên đến đây điều nói quá sự thật.

Kình dương phùng lực sĩ, lý quảng nan phong.

(chú) đến đây điều vô lý. Cái phàm dương nam âm nữ thủ mệnh tứ vượng cung tất thấy vậy cách. (sai ai ra trình diện quyển nhị đồ 44)

Dương đà giáp kị là bại cục.

(chú) không chỉ cung mệnh, đi tới vận hạn cũng thế.

Dương linh tọa mệnh, lưu niên bạch hổ tai thương.

(chú) lưu niên đáo nguyên cục cung mệnh, bạch hổ lại đã. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 141 trang)

Kình dương đối canh giữ ở dậu cung, tuổi điệt dương đà canh mệnh hung.

(chú) đến đây bất quá cử “Dương đà điệt tịnh” của lệ.

Dương đà lưu niên linh, phá mặt tự vệt.

(chú) nguyên cục linh tinh, lưu niên dương đà lai giáp, chủ thụ hình.

Kình dương gặp lại lưu dương, Tây Thi khuynh mệnh vẫn thân.

(chú) đến đây cũng “Cử đà điệt tịnh” .

Kình dương nhật nguyệt đồng cung, nam khắc thê mà nữ hình phu.

(chú) nam Thái âm Hóa kị (sai ai ra trình diện đồ 47), nữ thái dương Hóa kị.

Kình dương xương khúc tả hữu cùng, vệt ám chí.

(chú) tham kiến xương khúc tả hữu hội dương đà chú. (sai ai ra trình diện vốn quyển thứ 68 trang)

Giơ cao hỏa liêm trinh cự môn cùng. Bị thương tàn phế bệnh kín mà lại chiêu hình.

(chú) liêm trinh sai ai ra trình diện dương hỏa mà lại Hóa kị, hoặc cự môn sai ai ra trình diện dương hỏa mà lại Hóa kị, chủ có đến đây ứng với. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 137 trang)

Kình dương độc thủ, hỏa kị kiếp không phá tan, tàn tật ly tổ hình thương.

(chú) phá hủy ở thiên đồng Hóa kị.

Đà la độc thủ, nhị họ diên sinh. (chú) Hỏa Tinh cùng triền vưu quá mức.

Đà la thủ mệnh, xảo nghệ an thân. (chú) cần phải không gặp sát kị. Sai ai ra trình diện xương khúc Vưu Giai.

Đà la thủ mệnh đồng nhất nguyệt, nam khắc thê mà nữ hình phu. (sai ai ra trình diện đồ 48)

(chú) tham kiến kình dương điều.

Đà la hãm cung phùng sát cự, bị thương tàn phế đái tật mà lại hình thương.

(chú) chỉ dần thân tị hợi tứ cung.

Đà la tham lang tọa mệnh dần, thông minh phong lưu.

(chú) tham kiến “Phong lưu màu trượng” điều. (sai ai ra trình diện quyển nhất thứ 87 trang)

Đà la tham lang cùng thân mệnh, tửu sắc thành lao.

(chú) sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu thủy là.

Đà la hỏa linh đồng cung, dịch ôn mà chết.

(chú) chỉ bệnh truyền nhiễm.

Đà la thủ mệnh, khẩu thiệt tao thương.

(chú) hoặc hàm răng ki hình.

Đà la tị hợi dần thân, phi chết non tức hình thương.

(chú) tị hợi dần thân tứ mạnh cung, là đà la hãm cung, cũng nói quá sự thật.

Hỏa linh

Hỏa linh gặp nhau, danh chấn chư bang.

(chú) không xác thực, phàm thân tử thìn năm sinh ra tất hỏa linh gặp gỡ. (sai ai ra trình diện đồ 49)

Hỏa linh giáp mệnh là bại cục.

(chú) cận không thích hợp giáp kị. (sai ai ra trình diện đồ 50)

Hỏa linh vượng phú cũng phúc.

(chú) vượng phú chỉ dần ngọ tuất.

Hỏa đà linh dương là hạ cách, cô đơn khí tổ hoặc bị thương tàn phế.

(chú) đà la không thích hợp Hỏa Tinh, kình dương thì kị linh tinh.

Hỏa linh hãm địa dương đà cùng, cho làm con thừa tự nhị họ diên sinh.

(chú) tham kiến tiền điều.

Nữ mệnh Hỏa Tinh độc thủ, lăng phu khắc tử thị phi đa.

(chú) cung phúc đức cũng hung thủy là.

Nữ mệnh linh tinh độc thủ, ngoại hiền thục mà nội tâm hung ác.

(chú) cùng tiền chú.

Hỏa linh tham lang tứ mộ cung, tam phương cát củng lập biên công.

(chú) thìn tuất xấu vị cung của hỏa tham, linh tham cách. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 61 trang)

Hỏa Tinh thủ mệnh triêu Tử Phủ, không mắc cũng phú.

(chú) cần phải Tử Phủ có bách quan triều củng.

Linh tinh thủ mệnh triêu Tử Phủ, trận thượng vong thân. (chú) Hỏa Tinh có thể chế thất sát, linh tinh bất năng chế.

Hỏa linh đồng cung cộng kình dương, liêm trinh thất sát trong trận vong.

(chú) đến đây chỉ linh dương hoặc hỏa dương mà nói.

Linh xương đà vũ, hạn tới đầu sông.

(chú) bốn sao giao nhau thìn tuất, nhược Hóa kị người là. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 135 trang)

Kiếp không lâm lộc mã, xưng của lộc đảo mã đảo. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 113 trang)

(chú) lộc tồn thiên mã và thiên không cướp đồng cung. (sai ai ra trình diện đồ 51)

Địa không thủ mệnh, thái độ làm người làm việc hư không.

(chú) nói khoa mà vô thực.

Địa kiếp thủ mệnh, thái độ làm người làm việc sơ cuồng.

(chú) cậy tài khinh người.

Kiếp không độc thủ, bồng bềnh cơ khổ lấy chung thân.

(chú) mệnh vô chính diệu, tam phương sát kị người là.

Hạn đi Địa kiếp, thạch sùng hào phú cũng khuynh gia. (sai ai ra trình diện quyển nhị đồ 49)

(chú) sai ai ra trình diện kị sát hình hao tổn thủy là.

Kiếp không giáp mệnh là bại cục.

(chú) lời ấy Địa kiếp địa không giáp kị. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 22 trang)

Kiếp không lâm hạn, Sở vương tang nước Lộc châu vong.

(chú) lời ấy vận tới kiếp không hạn như vậy, duy nói chân thực. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 118 trang)

Sinh chỗ kiếp không, như nửa ngày gảy cánh, lãng lý đi thuyền.

(chú) lời ấy thiên không cướp cư cung mệnh, lại thấy sát kị. (sai ai ra trình diện quyển nhị thứ 32 trang)

Kiếp không lâm tài phúc của hương, từ nhỏ nghèo hèn.

(chú) lời ấy tài bạch hoặc cung phúc đức, sai ai ra trình diện thiên không kiếp sát kị.

Thiên hình

Thiên hình miếu vượng xương khúc thấu, nắm giữ binh quyền.

(chú) mão dậu dần tuất là miếu vượng. (sai ai ra trình diện đồ 52)

Thiên hình thủ mệnh vu hãm địa, cô hình bần yểu phúc không được đầy đủ.

(chú) hợi vị thân tị xấu là hãm địa. Xấu vị càng sâu. (sai ai ra trình diện đồ 52)

Thiên hình điệt tịnh phùng sát kị, quan phi cháy canh mất tiền.

(chú) nguyên cục thiên hình và đại hạn lưu niên của kình dương điệt tịnh.

Thiên diêu

Thiên diêu miếu vượng, phú quý đa nô. Thiên diêu miếu vượng, hiếu học năng lực tinh.

(chú) mão dậu tuất tam cung nhập miếu.

Thiên diêu miếu vượng, tham hoa yêu rượu.

(chú) cùng tiền.

Thiên diêu hãm địa, tâm thuật bất chính. Thiên diêu hãm địa, phong lưu hảo dâm.

(chú) tử hợi thìn tam cung lạc hãm.

Thiên diêu hãm địa sai ai ra trình diện chư hung, nhân sắc phạm hình gia nghiệp phá.

(chú) cùng tiền.

Thiên diêu tắm rửa vị, tam hợp liêm tham chết non. (sai ai ra trình diện đồ 53)

(chú) thiên diêu cư tắm rửa. Tam phương sai ai ra trình diện liêm trinh và tham lang.

Thiên diêu kình dương cùng thủ mệnh, niên thiếu chết non.

(chú) Trung Châu phái truyền lại, cận vi vốn sinh ra đã kém cỏi.

Thiên Diêu Hồng loan thủ cung mệnh, nam nữ tham dâm. (sai ai ra trình diện đồ 54)

(chú) vưu kị hỏa linh, xương khúc xung hội.

Tử

Để ý tứ hào

Thiên diêu thủ phu thê, trùng hôn thâu kỳ.

(chú) chỉ sai ai ra trình diện vưu.

Thiên diêu thủ thiên di, lối ra đa đến đỡ.

(chú) vô sát thủy là.

Thiên diêu điền trạch chủ phá tổ.

(chú) vưu kị phá quân. (sai ai ra trình diện đồ 55)

Thiên diêu phúc đức, thân mang tâm loạn.

(chú) vưu kị sai ai ra trình diện hỏa linh.

Loan ưa

Hồng loan thủ thân mệnh, thông minh tú lệ tính ôn lương. Thiên hỉ mệnh thân cung, hôn nhân sớm phát mỹ dung mạo.

(chú) vô sát kị thủy là.

Hồng loan lục thân vị, lục thân chủ hữu tình.

(chú) phụ mẫu, huynh đệ chờ cung tức thuộc lục thân vị.

Hồng loan thủ thiên di, chủ có khoảng thu nhập thêm.

(chú) sai ai ra trình diện kị điều không phải. Sai ai ra trình diện sát giảm hình phạt.

Khốc hư

Khốc hư miếu vượng, gặp lộc danh dương.

(chú) xấu mão thân tam cung nhập miếu. (sai ai ra trình diện đồ 56 cập đồ 57)

Khốc hư hãm địa, nghèo độc hình thương.

(chú) tử thìn ngọ vị tuất ngũ cung là hãm địa. (sai ai ra trình diện đồ 56 cập đồ 57)

Khốc hư thiên di, xuất môn tất gây chuyện.

(chú) sai ai ra trình diện sát kị thủy là.

Khốc hư cư phụ mẫu, phá đãng mại điền trang.

(chú) sai ai ra trình diện sát kị thủy là.

Thai tọa

Tai thai bát tọa thủ phu thê, sanh ly khắc hại.

(chú) hoặc chủ phu thê hữu danh vô thực.

Đẩu số cách cục

Một lần nữa thuyết minh cổ nhân cách cục

Do bổn thiên khởi, vương đình của chuẩn bị nói chuyện đẩu số “Cách cục”, bởi vì đây là một học tập đẩu số vấn đề lớn.

Luận “Cách cục”, đẩu số kỳ thực không bằng dụng “Tứ trụ” lai suy tính lộc mệnh “Tử bình” . “Tử bình” dụng ngũ hành sinh khắc chế hóa lai suy đoán, sự linh hoạt đại, hơn nữa có thể bằng bát tự nhìn ra toàn bộ mệnh tạo khí cơ; phàm khí cơ lưu sướng người, kỳ một đời người đa thuận hoà, phàm khí cơ ủng trệ người, một thân cảnh ngộ thì đa khúc chiết. Thảng như tứ tính năng thành cách cục, phi phú tức quý.

Thế nhưng đẩu số tinh hệ tổ hợp đã có cực hạn tính, lấy mười bốn khỏa chính diệu tổ hợp mà nói, chỉ có một trăm bốn mươi bốn một trình tự, thế nhưng hơn nữa phụ tá sát hóa chư diệu, lại có thể có một nghìn hơn bảy trăm vạn trình tự. Một … gần … Là thái giản. Một … gần … Là thái phồn, bởi vậy đính dừng hình ảnh cùng phi thường không dễ.

Thế nhưng lại vẫn đang ly mua một nhóm “Cách cục” đi ra, đây cũng là đời Minh người biên soạn và hiệu đính. Ví dụ như “Tham vũ đồng hành”, “Văn tinh củng mệnh” các loại. Loại này loại cách cục, ở ngoài sáng đại xã hội đương nhiên là có nhất định ý nghĩa. Thế nhưng cổ nhân luận mệnh chích

Nặng ca quyết, mỗi một mệnh cục mang vào một ca khúc, giải thích được phi thường của giản lược, hiện đại học tập đẩu số người đó thảng như nuốt cả quả táo, dựa vào ca quyết nói thẳng, nhất định va chạm bản. Nhất là chính khởi bàn thay mình coi bói nhân, dễ dàng hơn tính sai, có lẽ nói chuyện không đâu, căn bản thôi không được ra vận mạng của mình. Vương đình của khốn đến đây căn cứ xã hội hiện đại bối cảnh, tương các loại “Cách cục” gia dĩ thuyết minh.

“Bần vũ đồng hành” nên sai ai ra trình diện lộc

“Tham vũ đồng hành cách” — tức tham lang vũ khúc hai sao ở tinh bàn xấu cung hoặc vị cung, mà cái này cung vị vừa là cung mệnh.

Cổ ca vân: “Vũ tham nhập miếu quý kham nói, tất chủ làm quan chưởng quyền to, văn 泎 giám tư thân hiển đạt, vũ thần dũng mãnh trấn biên cương.” cái vũ khúc là tài tinh, vừa là quan võ, sai ai ra trình diện tham lang cùng độ chủ phú, có thể tăng vũ khúc thanh thế. Sở dĩ định vì mỹ cách.

Thế nhưng “Tham vũ đồng hành” mệnh cách người đó, ở xã hội hiện đại lại đa số không làm quan. Vương đình của gặp qua nhất vị bằng hữu. Là ngoại khoa bác sĩ, hắn tức là thuộc về loại này mệnh cách. Ngoại khoa bác sĩ danh khí đại, sở làm hành nghiệp yếu vũ đao lộng xoa, cơ bản tính chất tự nhiên cân cổ nhân nói tương đồng. Thế nhưng vương đình của vừa mặt khác gặp qua một mệnh tạo, một thân là khoa học tự nhiên giáo sư, khoa học tự nhiên thực nghiệm yếu đẩy nghi khí, sở dĩ vương đình của cũng cho rằng mệnh cách tính chất cũng tương hợp. — bởi vậy có thể thấy được đối cổ nhân ca quyết không thích hợp câu nệ, chích nên lĩnh hội kỳ tinh thần có thể vậy.

Loại này cách cục người đó. Cung mệnh tối nên sai ai ra trình diện lộc. Mậu năm sinh ra tham lang hóa lộc; tân năm chủ nhân, sai ai ra trình diện dậu cung lộc tồn hội hợp, sở dĩ đều có thể thành phú cách.

Vừa mừng nhất tham vết hội kiến Hỏa Tinh hoặc linh tinh, mà thôi hỏa linh ở đối cung (cung thiên di) thì là thượng cách (sai ai ra trình diện đồ 58). Nếu như hỏa linh và vũ khúc tham lang đồng cung, xấu cung mệnh bỉ vị cung cho thỏa đáng (sai ai ra trình diện đồ 59), bởi vì xấu cung đối vũ khúc tương đối có lợi. Hỏa linh lại không thể và kình dương ngồi chung, bằng không lưỡng khỏa sát tinh sẽ tự mình triệt tiêu lực lượng của chính mình.

“Văn tinh củng mệnh” chủ thông minh

“Văn tinh củng mệnh cách” — tức văn tinh tọa cung mệnh hoặc thân cung, mà cung mệnh hoặc thân cung ở hợi, tử, xấu tam cung. Cổ ca vân: “Văn tinh củng mệnh hướng nam ly, hung thần ứng với vô hội ngộ thì, Hàn Mặc ngang dọc nhân kính trọng, thủ phàn đan quế thượng vân thê. “

Cổ nhân lấy văn xương thuộc kim. Cho nên ra lệnh cho cung tọa hợi, tử, xấu phương bắc người đó, được văn xương nhập mệnh, tức năng lực kim thủy tướng sinh, đại lợi khoa danh. — cái gọi là “Hướng nam ly” người, tức là “Tọa phương bắc” ý tứ, tọa bắc tự nhiên hướng nam. Đồng dạng lý do, cổ nhân cũng cho rằng văn xương mồi lửa năm (dần, ngọ, tuất năm) người trong bất lợi.

Nếu phương bắc cung mệnh sinh ra, mà hung thần vừa toàn bộ sẽ không chiếu cung mệnh, năng lực thỏa mãn hai cái điều kiện này, thì một thân văn tự tinh thông, hơn nữa cuộc thi đại lợi.

Nhưng giả như văn xương Hóa kị, mỗi thi nhất định thi rớt, thảng như sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà thiên không cướp cập thiên hình chờ ác diệu, thuộc loại “Một thân năng lực xảo nghệ, làm gốc sự cao nhân” mà thôi. Công tượng cân văn sĩ địa vị, ở cổ đại xã hội tự thuộc không thể so sánh nổi.

Đối với văn xương lợi cuộc thi tính chất, vương đình của đã trình bày và phân tích quá, cho rằng chỉ có một “Dương lương xương lộc” cách (sai ai ra trình diện đồ 60). Đó là cổ nhân nói “Thái dương ấm lộc tập, truyện lư đệ nhất danh”, mới là sắc nhất cuộc thi cách cục, đồng thời thường thường đái điểm may mắn thành phần.

Về phần văn xương thủ mệnh không gặp sát cách cục, tuy rằng chủ một thân thông minh bài vở và bài tập thành công, bác văn cường nhớ, nhưng ở không được bằng cuộc thi thủ công danh hôm nay, không nhất định có thể có việc nghiệp phát đạt.

“Tả hữu đồng cung” kị phá tan

“Tả hữu đồng cung cách” — tức tả phụ hữu bật lưỡng khỏa phụ diệu ngồi chung vu cung mệnh. Cổ ca vân: “Cung mệnh phụ bật có căn nguyên, thiên địa thanh minh Vạn Tượng tiên, đức nghiệp đồ sộ nhân ngưỡng kính, danh tuyên cung vàng điện ngọc ngọc giai tiền. “

Loại thuyết pháp này, là cư nguyên đại nhân “Tả phụ hữu bật, chung thân phúc hậu” ;”Tả hữu đồng cung, phệ la y tử” chờ thuyết pháp mà đến, bởi vì cổ nhân cho rằng tả phụ hữu bật là hoàng đế phụ lăng. Bởi vậy tự nhiên hẳn là danh tuyên cung vàng điện ngọc thượng, thân liệt ngọc giai tiền liễu.

Phàm là tháng tư sinh ra, tả phụ hữu bật nhất định ở chung vu vị cung; tháng mười sinh ra, tả phụ hữu bật nhất định ở chung vu xấu cung (sai ai ra trình diện đồ 61), đây chẳng phải là kiêu ngạo quan người đó, đa thuộc tháng tư và tháng mười sinh ra? Mà hai tháng này ra đời nhân, vừa chẳng phải là rất chiếm hết tiện nghi.

Kỳ thực điều không phải, tả phụ hữu bật tuy rằng trung hậu, hơn nữa tinh thông viết văn, nhưng dựa vào phụ tá tính chất mà nói, lại bất quá là “Bí thư mệnh” mà thôi. Bởi vì ở một cơ cấu trong, tổng giám đốc giống như đế tọa. Phụ bật tính chất chỉ là cơ yếu trợ thủ.

Cổ nhân nói “Tả hữu đồng cung cách”, sợ lửa tinh cập Hóa kị tinh ở tam phương phá tan. Xưng là đặc biệt. Đó là bởi vì cổ đại xã hội căn bản không có nhiều như vậy “Bí tọa” . Người thời nay thì bất đồng, như nhau có thể tố xí nghiệp trợ giúp tá nhân viên. Thế nhưng khẩn yếu nhất hay là muốn xem chính diệu.

Nếu như đồng cung trung tâm chính diệu là liêm trinh, gia kình dương, lại thấy Hóa kị. Một thân thậm chí có thể là băng đảng “Giấy trắng phiến” (sai ai ra trình diện đồ 62)

“Tam kỳ gia hội” khó nhất thuần mỹ

“Tam kỳ gia hội cách” — tức hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa nhị diệu hội hợp cung mệnh (sai ai ra trình diện đồ 63). Cổ ca vân: “Tam kỳ củng hướng tử vi cung, mừng nhất mạng sống con người lý phùng, mệnh lý âm dương chính xác tể tướng, công danh phú quý không được nói hùa. “

Hóa lộc giống nhau chủ quan lộc, hóa quyền giống nhau chủ quyền bỉnh, hóa khoa giống nhau chủ danh vọng, cho nên ra lệnh cho cung tự nhiên thích giá tam sao diệu hội hợp. Nhưng lấy không gặp hỏa linh dương đà Tứ Sát, hoặc không gặp địa không Địa kiếp; không gặp thiên hình Hóa kị thủy là mỹ cách. Thảng như sai ai ra trình diện tam hóa hội hợp, lại thấy sát kị, như vậy thì phải cẩn thận nghiên cứu hóa diệu tính chất, sau đó mới có thể suy đoán một thân mệnh tạo ưu điểm và khuyết điểm.

Cho nên ở đẩu số trung tâm, tính chất phức tạp nhất sợ rằng liền vô vô cùng đến đây cách cục vậy.

Cái này cách cục, lấy hóa lộc ở cung mệnh, hội hợp tam phương hóa quyền hóa khoa là tốt nhất kết cấu. Không thích hóa lộc hóa quyền đồng thời tập trung vào nhất cung, bởi vì hóa diệu thái tập trung, những thứ khác cung viên lực lượng liền đơn bạc, dễ mất đi cân đối.

Hóa quyền thủ mệnh, nói chung chất là chủ năng chấp chưởng quyền bính, nhưng nếu phùng sát diệu, trái lại chủ có chức không có quyền; hóa khoa thủ mệnh, nói chung chất là chủ danh dự rõ ràng, nhưng nếu phùng sát diệu, trái lại chủ một thân tinh khiết đạo hư thanh.

Sở dĩ “Tam kỳ cách” cũng không dễ dàng thuần mỹ.

Cổ đại nặng sĩ hoạn, khinh nông thương, sở dĩ “Tam kỳ cách” đều nhân năng lực xuất sĩ mà vinh hoa phú quý, xã hội hiện đại thì “Tam kỳ cách” cũng có thể là tập đoàn tài chính thủ lĩnh, không nhất định chức vị người cũng.

“Phủ tướng triêu viên” trọng thiên tướng

“Phủ tướng triêu viên” cách — tức Thiên phủ, thiên tướng hai sao. Hội chiếu cung mệnh. Gia cung mệnh cư ngọ, Thiên phủ cư tuất, thiên tướng cư dần. Tức là “Phủ tướng triêu viên” một kết cấu (sai ai ra trình diện đồ 64). Cổ ca vân: “Cung mệnh phủ tương đắc câu phùng, vô sát thân đương thị thánh quân, phú quý song toàn nhân kính ngưỡng, lồng lộng hiển nghiệp mãn Càn Khôn. “

Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh, cổ người coi là “Tư mệnh ăn ảnh” “Trấn quốc ngôi sao” . Chuyên tư chấp chưởng tài kho; thiên tướng là ấn tinh, cổ người coi là “Tư tước ngôi sao” . Sở dĩ Thiên phủ cùng trời tướng liền trở thành một đối “Tước lộc chi thần” . — đẩu số trung tâm có chút tinh diệu thường yếu một đôi đối

Địa liên hợp đến xem, xưng là “Đối tinh”, phủ tướng tức là trong đó so sánh trọng yếu một đôi. Cái gọi là “Phùng phủ xem tướng” . Chính là cái này ý tứ.

Bởi thiên tướng lạc hãm vu mão dậu nhị cung, sở dĩ liên quan và mão cung hội hợp, ngồi trên hợi cung Thiên phủ; và dậu cung hội hợp, ngồi trên tị cung Thiên phủ, tính chất đều biến thành có điểm khiếm lực.

Thiên phủ vu mười hai cung vùng Trung Nguyên không rơi hãm, nhưng “Phủ tướng triêu viên” thì Thiên phủ cũng không ưa ngồi trên tị hợi lưỡng cung. Tức là cái này duyên cớ.

“Phủ tướng triêu viên” điều kiện tốt nhất kết cấu là thiên tướng cư tử, Thiên phủ ở thân; thiên tướng cư ngọ. Thiên phủ cư dần; thiên tướng cư thân, Thiên phủ cư thìn, Thiên phủ cư tuất, thiên tướng cư dần.

Thiên phủ lấy không riêng tọa người càng mỹ cách, chủ một thân công chính, phủ tài dễ lưu là gian giảo. Bất quá với gian giảo, kỳ thực cũng giờ này ngày này thương nhân của mệnh mà thôi.

“Văn quế văn hoa” muốn xem chính diệu

“Văn quế văn hoa cách” — tức an mệnh vu xấu cung hoặc vị cung, mà cung mệnh trung tâm sai ai ra trình diện văn khúc văn xương hai sao cùng thủ (sai ai ra trình diện đồ 65). Cổ ca vân: “Sách thư một đạo tự ngày qua, cái búng nhân gian kính tế tài, mệnh lý vinh hoa chính xác có thể tiện. Bình thường bình bộ thượng Bồng Lai. “

Ở khoa cử thời đại, đọc sách tranh thủ công danh là điều kiện tốt nhất lối ra. Sở dĩ cổ nhân lấy đẩu số luận mệnh liền cũng mừng nhất văn xương văn khúc, ngoại trừ tiền thuật “Văn tinh củng mệnh cách” ở ngoài, còn có cái này “Văn quế văn hoa cách” . Sau đó còn nghĩ thảo luận đáo “Văn lương chấn kỷ”, “Lộc văn ám củng” chờ cách, do là cũng biết cổ nhân đối văn tinh coi trọng trình độ. Ở trước mắt xã hội bối cảnh hạ, thì nhu một lần nữa gia dĩ thảo luận.

Văn xương văn khúc ngồi chung cung mệnh, một thân tất nhiên phong lưu nho nhã, có đặc biệt cách điệu, hơn nữa thông minh tuấn tú. Đây là ưu điểm của nó.

Thế nhưng xương khúc hai sao đến tột cùng điều không phải chính diệu, lực lượng bạc nhược, ở lấy cuộc thi là lớn nhất cạnh tranh thời đại thì đương có thể ứng phó, ở hôm nay xã hội, ngoại trừ cuộc thi hoàn có thật nhiều tranh quyền đoạt lợi chuyện, sở dĩ hoàn phải có cái khác hữu lực chính diệu tướng phù, sau đó thủy có thể thích ứng hiện nay thời đại.

Cổ nhân không nặng nữ mệnh, sở dĩ cái này cách cục cũng và nữ mệnh không quan hệ. Nữ mệnh nhược sai ai ra trình diện xương khúc nhị diệu ngồi chung. Hôn hậu trái lại dễ có tình cảm thượng ngăn trở, nhược mỗi ngày phủ vũ khúc cùng chiếu mệnh viên, liền dễ là có gia thất nhân sĩ truy cầu, tạo thành thống khổ tình cảm làm phức tạp. Sở dĩ “Văn quế văn hoa” ở hôm nay cũng không như cổ đại tốt như vậy.

“Thất sát triêu đấu” chủ quyền lực

“Thất sát triêu đấu cách” — tức thất sát thủ mệnh vu dần cung, đối cung là tử vi Thiên phủ cùng viên, hoặc thất sát thủ mệnh vu thân cung. Đối cung là tử vi Thiên phủ cùng viên (sai ai ra trình diện đồ 66). Cũng có người tương người trước biệt xưng là “Thất sát ngưỡng đấu”, và người sau “Thất sát triêu đấu” có điều phân chia, kỳ thực cơ bản tính chất khác biệt không lớn. Cổ ca vân: “Cách danh triêu đấu quý đĩnh nghi, nhập miếu cần phải giáo thọ phúc đủ, liệt liệt rầm rầm thân danh vọng, bình sinh an ẩn hảo căn cơ. “

Thất sát mừng nhất sai ai ra trình diện tử vi, cổ nhân cho rằng có thể hóa thành quyền lực, kỳ lực lượng so sánh “Hóa quyền” nhất diệu bất tương đa nhượng. Cho nên khi thất sát và tử vi xa xa tương đối thì. Thất sát ký có thể hóa thành quyền lực, đồng thời vừa không giống “Tử sát đồng cung” thì như vậy đã bị tử vi cản tay. Bởi vậy canh năng lực biểu hiện ra rơi cánh tay độc hành hơn hẳn tính lạc.

Thất sát và tử vi tương đối, tử huy tất cùng trời phủ đồng cung. Tử vi chủ quý, Thiên phủ chủ phú. Hơn nữa thất sát quyền lực, kết hợp lại cho nên thành tựu là cách cục. Cổ nhân nói: “Triêu đấu ngưỡng đấu, tước lộc quang vinh xương”, tức là vì vậy mà nói.

Bản phường lấy thất sát tọa tử ngọ nhị cung, thậm chí thế cụ hắn vượng cung, và tử vi hoặc Thiên phủ nhất diệu tương đối, cũng “Triêu đấu ngưỡng đấu”, kỳ thực điều không phải, khốn trừ dần thân nhị cung thất sát ở ngoài, còn lại cung viên cũng không hợp phú quý quyền lực tính chất.

Cổ nhân không thích nữ mệnh sai ai ra trình diện thất sát, cho rằng hôn nhân bất lợi. Xã hội hiện đại nữ nhân cũng có việc nghiệp, có thể chủ ngoại, bởi vậy “Triêu đấu ngưỡng đấu” cũng không thường điều không phải nữ mệnh mỹ cách.

“Tử Phủ đồng cung” cũng không phải là quá mức mỹ

“Tử Phủ đồng cung cách” — tức an mệnh vu dần hoặc thân cung, trong cung có tử vi cập Thiên phủ cùng thủ (sai ai ra trình diện đồ 67). Cổ ca vân: “Đồng cung Tử Phủ quý sinh ra, thiên địa thanh minh Vạn Tượng tân, ưa gặp dần thân cùng được địa, thanh danh quang minh động Càn Khôn. “

Vương đình của nhận thức vì cái này cách cùng phi thường của đáng giá thảo luận. Tử vi là bắc đẩu chủ tinh, hơn nữa tử vi chủ quý, Thiên phủ chủ phú, thoạt nhìn chắc là hoàn mỹ không tỳ vết kết cấu, lưỡng khỏa chủ tinh tự thành mỹ cách.

Ai biết vấn đề lại hết lần này tới lần khác ra ở lưỡng khỏa chủ tinh đồng cung điểm này. Dụng “Nhất sơn bất năng dung nhị hổ” để hình dung. Tựa hồ quá mức một điểm, nhưng tử vi cùng trời phủ tính chất mâu thuẫn, nhưng có thể ảnh hưởng đến cả người sinh gặp gỡ.

Tử vi am hiểu vu sáng tạo, thế nhưng Thiên phủ lại có khuynh hướng bảo thủ. Tử vi có thể phát triển tân sự nghiệp, Thiên phủ lại cận lợi cho gìn giữ cái đã có, giá cũng đã là tính cách mâu thuẫn. Hơn nữa tử vi lĩnh đạo lực có khuynh hướng uy tín, mà Thiên phủ thì chỉ là ba phải thức điều hòa, bởi vậy ở lĩnh đạo tài năng thượng cũng đây đó tính chất quấy rầy, cũng không năng lực tạo uy tín, lại không thể điều hòa thuộc hạ.

Cổ nhân tương giá cách cục thấy rất cao, bởi lúc đó là chế độ quan liêu, có điểm danh vọng địa vị, đối chính sự một mặt có lệ liền vẫn có thể xem là theo lại. Hôm nay xã hội phải để ý thực tế cổ tay và sáng tạo tài năng, bởi vậy “Tử Phủ đồng cung” cách cục, chỉ có thể lấy đảm nhiệm một ngành tiểu chủ quản, khúm núm mà thôi.

“Liêm trinh văn võ” khiếm khai sáng lực

“Liêm trinh văn võ cách” — tức liêm trinh nhập miếu thủ mệnh (tức cung mệnh ở dần, thân cung), gặp văn xương văn khúc củng chiếu (sai ai ra trình diện đồ 68). Cổ ca vân: “Trúng mục tiêu văn võ ưa triêu viên, nhập miếu bình sinh phúc khí toàn bộ, thuần túy văn năng lực cao chiết quế, chiến chinh vũ định trấn tam biên. “

Liêm trinh là một viên rất khó suy tính tinh diệu, có thể vô cùng tốt, cũng có thể hại vô cùng, thay đổi thất thường. Sở dĩ đụng tới liêm trinh độc thủ mệnh quan người đó, suy đoán thì yếu phi thường nhỏ tâm.

Cổ nhân nhưng chữ dị thể sĩ, không nặng kẻ sĩ bên ngoài hành nghiệp, thậm chí ngay cả võ tướng cũng không nhìn ở trong mắt, mà liêm trinh bởi vì có chứa “Vũ biên” tính chất. Sở dĩ cổ nhân luận liêm trinh mệnh, giống nhau đánh giá không cao. Thế nhưng liêm trinh một ngày đụng tới “Văn tinh”, cổ nhân nhận định liền lập tức bất đồng, cho rằng là văn võ kiêm toàn tài liễu. Cái nhìn này, dụng xã hội hiện đại ánh mắt đến xem, kỳ thực cũng có điểm bất công, bởi vì kinh thương cập thiết hán người đó, ở xã hội hiện đại khó không có rất cao địa vị cũng.

Liêm trinh ở dần hoặc thân cung thủ mệnh, cung tài bạch tất là tử vi thiên tướng; sự nghiệp cung tất là trời phủ vũ khúc, thảng tạm biệt chiếu văn xương văn khúc, có thể nói chúng cát tụ tập, hơn nữa văn võ tinh diệu đầy đủ hết, trên cơ bản có thể nói là một tốt đẹp chính là phối hợp.

Nhưng xí nghiệp gia lại nhất định không biết là chọn dạng mệnh tạo, bởi vì liêm trinh nhất diệu sảo kiếm có hoa không quả. Khiếm khuyết làm đến nơi đến chốn, khai sáng cục diện năng lực. Bởi vậy “Liêm trinh văn võ cách” chỉ có thể xem thành là một cái xí nghiệp trợ lý hoặc hiệu trưởng các loại mệnh tạo.

“Tả hữu thủ viên” thuộc về ngụy cách

“Tả hữu thủ viên cách” tức tả phụ hữu bật đồng cung, canh và đẩu số trung tâm khoa danh ngôi sao, như văn xương, văn khúc, hóa khoa chờ tinh diệu gặp gỡ. Cổ ca vân: “Cách phùng phụ bật trúng mục tiêu lâm, gia hội khoa tinh phúc càng sâu. Sự nghiệp hiên ngang truy ngụy trịnh, quan cư thai các vạn nhân khâm. “

Cái này cách cục, ở xã hội hiện đại có thể cho rằng vô lý, nó căn cứ chỉ là cổ nhân khẩu quyết trung tâm “Tả hữu đồng cung, phệ la y la tử” . Kỳ thực bên trái phụ hữu bật sắp hàng, đơn thuần căn cứ ra đời tháng, như tháng tư sinh ra, tất tả hữu đồng cung vu vị viên; tháng mười sinh ra, tất tả hữu đồng cung vu xấu viên (sai ai ra trình diện đồ 69), nhược cái này cách cục có thể thành lập, chẳng phải là phàm tháng tư hoặc tháng mười sinh ra, liền đặc biệt nhiều “Phệ la y tử”, “Quan cư thai các” thật là tốt mệnh?

Tả phụ hữu bật ở đẩu số trung tâm chích thuộc phụ tá của diệu, giống như buổi tiệc thượng “Lưỡng nhiệt huân”, tác dụng của nó cũng không thể đại thế chủ món ăn vây cá, bởi vậy tuyệt đối không thể cú đơn độc thành cách.

Do vì phụ tá tính chất, sở dĩ hai sao lực lượng, lấy phân giáp tử vi và thái dương vu miếu vượng cung vị thì là cực mạnh, hai sao đồng cung lực lượng trái lại có điều thua, nếu như tả hữu đồng cung thủ viên đã năng lực “Sự nghiệp hiên ngang truy ngụy trịnh”, như vậy “Tả hữu phù đế” cách cục, chẳng phải là thực sự phi tố hoàng đế bất khả?

Cổ nhân sở định cách cục. So le hỗn tạp, thậm chí có trông mặt mà bắt hình dong người, “Tả hữu thủ viên cách” tức là một cái trong số đó, tối nên san khứ, để tránh khỏi vàng thau lẫn lộn.

“Thiên ất củng mệnh” lại một ngụy cách

“Thiên ất củng mệnh cách” thiên ất tức là “Quý nhân” . Đẩu số không giống “Tử bình” thầy tướng số phân “Ban ngày quý” cập “Dạ quý” . Sở dĩ thiên khôi thiên việt lưỡng diệu cũng đồng thời xưng là “Thiên ất” . Vốn cách tức là cung mệnh mỗi ngày khôi thiên việt hai sao hội hợp (sai ai ra trình diện đồ 70). Cổ ca vân: “Thiên quý tướng tùy mệnh lý lai, định ứng với danh chiêm niên thiếu khôi. Văn chương cái bệ thế ngựa chạy tán loạn, tương lai thường là tể tướng tài. “

Đẩu số trung tâm có điều vị “Ngụy cách” . Xuất phát từ khiên cưỡng gán ghép, vốn cách đó là một trong số đó, trước mặt mặt sở nói “Tả hữu thủ viên cách” đồng dạng vô lý.

Đẩu số trung tâm thiên khôi thiên việt hai sao, đều dựa vào năm can sắp hàng, tức giáp mậu canh ba năm, ở riêng xấu vị, ất kỷ hai năm, ở riêng tử thân; bính đinh hai năm, ở riêng hợi dậu; nhâm quý hai năm, ở riêng mão tị, tân năm thì ở riêng dần ngọ.

Kỳ tương đối quan hệ là “Tương đối” (xấu vị nhị cung): “Gặp gỡ” (tử thân cập dần ngọ chờ nhị cung);”Tướng giáp” (hợi dậu cập mão tị chờ nhị cung). Cho dù lấy xuất hiện ít nhất “Tương đối” mà nói, thì phàm giáp năm mậu niên canh năm sinh ra, hợp cách cơ hội cũng đã phi thường to lớn. Là cũng có thể nói vô lý chỗ.

Huống hồ, thiên khôi thiên việt cũng không phải là chính diệu, bất năng thành cách, bây giờ còn cho rằng loại này mệnh cách người đó, niên thiếu có thể cuộc thi đoạt giải nhất, lão niên có thể tố tể tướng, hơn nữa lại còn “Văn chương cái thế”, vậy vị miễn càng thêm dối gạt người. Đến đây cái thầy bà để mà a dua nịnh nọt. Để lấy lòng khách hàng ngụy cách cũng.

“Văn tinh ám củng” thông minh tuấn tú

“Văn tinh ám củng cách” — tức văn xương văn khúc hai sao giáp cung mệnh (sai ai ra trình diện đồ 71). Cổ ca vân: “Văn xương giáp mệnh sát vô xâm. Được đến đây đa số cần phán nhân, tá được phong sương tướng triển chỗ, niên thiếu long nhảy ra Thiên Tân. “

Cổ đại xã hội chữ dị thể sĩ, mà cuộc thi vừa văn nhân đường ra duy nhất, sở dĩ minh thanh hai đời đẩu số gia liền đặc biệt chú trọng văn tinh.

Ở nguyên đại đẩu số thư tịch trung tâm, xuất hiện “Lộc văn củng mệnh” cách cục, tức là lộc tồn thủ mệnh, và văn xương văn khúc tam hợp, cho rằng loại này cách cục có thể do cuộc thi mà được thực lộc, đã thuộc trông mặt mà bắt hình dong, phát triển đáo “Văn tinh ám củng”, cố nhiên là nhượng hồ thuật sĩ ngày càng sa sút, cũng có thể thấy công danh lợi lộc xã hội văn hóa bối cảnh.

Văn xương văn khúc đích thực chính ý nghĩa chỉ là phong lưu nho nhã, thái độ làm người có thanh tú, khí chất có lực hấp dẫn, nữ nhân thì có thể giải thích là mị lực, cũng chủ thái độ làm người thông minh. Thuật sĩ lại tương loại này tính chất, trông mặt mà bắt hình dong giải thích là “Được đến đây đa số cần phán nhân” . Cho rằng dễ cao trung, thực ngại gò ép. Nhưng thông minh tuấn tú nhân, cuộc thi tương đối dễ dàng kiểu Trung Quốc, sở dĩ cái này cách cục cũng có thể thuộc ngụy cách trung tâm so sánh hữu lý lộ một loại, bất trí như “Thiên ất củng mệnh”, “Tả hữu thủ viên” của hoàn toàn trông mặt mà bắt hình dong.

Văn xương văn khúc lấy đồng cung lực lượng lớn nhất; tương đối thì thứ hai, hội hợp thì vừa thứ hai, tướng giáp thì lực lượng yếu kém, nay lại lấy “Tướng giáp” xưng là “Ám củng”, liền có miễn cưỡng được thông qua của ngại, sở dĩ lấy giá cách cục thôi mệnh, hẳn là cẩn thận vận dụng.

“Quý tinh giáp mệnh” kết cấu

“Quý tinh giáp mệnh cách” — về cái này cách cục kết cấu, có các loại bất đồng giải thích, bên dưới tương kể lại đàm cập, hiện tại tiên xem về đến đây cách một bài cổ bí quyết: “Mệnh lý vô hung thiên quý giáp, ngôi sao may mắn gặp được rất nhai, nếu không có Hàn Mặc văn chương sĩ, cũng là cơm no áo ấm gia. “

Cổ ca đem điều này cách cục nói xong tương đối thật thà, cũng không đơn giản cho phép. Nhưng cách cục kết cấu đã có ba loại bất đồng thuyết pháp.

Loại thứ nhất cho rằng là “Thiên khôi thiên việt giáp mệnh” .

Loại thứ hai cho rằng là “Nhật nguyệt cập tả hữu giáp mệnh” .

Loại thứ ba cho rằng là “Tử Phủ, nhật nguyệt cập tả hữu giáp mệnh” .

Vương đình của ý kiến là, loại thứ nhất quá dễ dàng, kỷ bính năm đinh sinh ra, khôi việt giáp tuất cung, xuất hiện cơ hội thập phần to lớn.

Loại thứ hai tương đương nan. Được nhật nguyệt giáp mệnh, lại muốn tả phụ hữu bật giáp mệnh, xuất hiện cơ hội thập phần to lớn, nhưng trái lại hợp lý. Bởi vì cũng không thể thông nhai đều là “Hàn Mặc văn chương sĩ”, “Cơm no áo ấm gia” cũng.

Loại thứ ba quả thực không có khả năng, được tử vi cùng trời phủ giáp mệnh, thì tất bất năng được thái dương Thái âm giáp mệnh.

Loại thuyết pháp này, nhất định có nghe nhầm đồn bậy thành phần.

Nhưng chiếu vương đình của sư phụ phó, vốn cách chắc là thiên khôi thiên việt giáp mệnh, cung mệnh sai ai ra trình diện ân quang thiên quý (sai ai ra trình diện đồ 72), chủ khảo thử kiểu Trung Quốc xuất sĩ, các vị không ngại tham khảo.

“Lộc hợp uyên ương” chủ thân phú

“Lộc hợp uyên ương cách” — lộc năm thủ mệnh, có hóa lộc ở hội hợp cung viên; hoặc hóa lộc thủ mệnh, có lộc tồn ở hội hợp cung viên, vô Tứ Sát hình kị phá tan, thì xưng là hợp cách (sai ai ra trình diện đồ 73). Cổ ca vân: “Lộc hợp uyên ương phúc khí cao, dối gạt người văn võ tất anh hào, tài sản vô số thân quang vinh quý, tước vị thăng tiến y áo bào tím. “

Cái này cách cục, có khác dị thuyết, tức hóa lộc thủ vu cung phu thê, cung mệnh triền lộc tồn hoặc có lộc lai hợp. Loại này cách cục kết cấu, chủ cưới vợ kiêm được thê tài, tiền văn và quyển nhị đã có thuật cập.

Cổ nhân luận mệnh, lấy lộc là việc chính. Sở dĩ còn gọi là “Lộc mệnh” . Lộc kỳ thực cũng không có nghĩa là tài bạch, ví dụ như “Quan lộc” của lộc, “Tước lộc” của lộc, tức cùng người tư cách địa vị hữu quan, người có địa vị không cần chức vị, sở dĩ thà rằng lấy tương lộc coi là tài bạch.

“Lộc hợp uyên ương” hứa nhân “Tài sản vô số”, “Tước vị thăng tiến”, tức là phú quý song toàn. Ở cổ đại xã hội, loại này phán đoán pháp rất đúng, nhưng ở hiện đại thương nghiệp xã hội, chính như tiền thuật, người giàu có địa vị xã hội cũng cao, sở dĩ cái này cách cục có thể thẳng định vì phú mệnh.

Trái lại chức vị người đó, năng lực quý mà không năng lực phú, nhược phú giáp một phương đa thuộc quan tham, bởi vậy tất không hợp đến đây cách.

Dụng đẩu số luận mệnh, thường thường nhu căn cứ xã hội bối cảnh lai suy đoán, bất năng nê vu cổ thuyết, vốn cách tức  thuộc về loại này. Giá thủ cổ ca ứng với gia tu chỉnh.

“Song lộc triêu viên” là phú cục

“Song lộc triêu viên cách” — vốn cách và “Lộc hợp uyên ương” bất đồng địa phương. Ở chỗ “Lộc hợp uyên ương” là lộc tinh thủ mệnh, một … khác loại lộc tinh lai hợp, “Song lộc triêu viên” tức là cung mệnh vô lộc tinh thủ viên, nhưng lộc tồn và hóa lộc thì ở riêng cung mệnh tam phương (sai ai ra trình diện đồ 74), như mạng cung ở ngọ, lộc tồn tại dần, hóa lộc cư tuất, dần ngọ tuất tam cung tương hợp. Hoặc lộc tinh ở đối cung cũng có thể hợp cách.

Cổ ca vân: “Tài quan nhị chỗ và thiên di, song lộc phùng của tối có nên, đức hợp Càn Khôn nhân kính trọng, thao thao phú quý thế ngạc nhiên. “

Cái này cách cục, nhược song lộc cùng thủ vu nhất cung viên thì không hợp cách. Thiết yếu một thủ thì bạch cung, một thủ cung Quan lộc; hoặc một thủ cung tài bạch, một thủ cung thiên di; hoặc giả một thủ cung Quan lộc, một thủ cung thiên di. Sau đó mới là mỹ cách.

Nhược đi sao Hóa kỵ phá tan cung mệnh hoặc tam phương, lại cũng không năng lực xưng là hợp cách.

“Song lộc triêu viên” chỗ tốt là dễ phát tài, nhất là song lộc phân bố vu tam hợp phương, mỗi mười hai năm một tuần hoàn, có ít nhất ba lần lưu niên cung mệnh xong song lộc hội hợp, cách vài tức có một lần tài nguyên trôi chảy, kỳ một đời người tài vận khí thế nhân của cũng liền dễ nối liền.

Nhưng cái này cách cục nhưng có cao thấp phân biệt. Nhược thủ cung mệnh tinh diệu may mắn hơn nữa cường hữu lực, thì cách cục cao, nhược thủ cung mệnh tinh diệu di động, như thiên cơ, cự môn các loại, thì cách cục thấp. Vừa nhu xem Tứ Sát phân bố, cung mệnh hội sát đa, một thân hoặc đa tài mà đa họa.

“Tam hợp hỏa tham” đắc ý khoảng thu nhập thêm

“Tam hợp hỏa tham cách” — tham lang thủ cung mệnh, có Hỏa Tinh cùng viên, nếu không sai ai ra trình diện còn lại sát diệu, cũng không sai ai ra trình diện Hóa kị thiên không cướp, là vì “Hỏa tham cách” thượng cách. Nhược tham lang thủ cung mệnh, Hỏa Tinh cận ở tam phương gặp gỡ, không gặp sát, cũng hợp cách, nhưng cách cục sảo thứ (sai ai ra trình diện đồ 75). Nhưng nếu có những thứ khác sát tinh và Hỏa Tinh đồng cung, ví dụ như kình dương Hỏa Tinh cùng độ, đà la Hỏa Tinh cùng độ, đều không hợp cách.

Cổ ca vân: “Tham lang gặp hỏa tất anh hùng, sắp tới nhà chức trách nơi biên giới lập đại công, canh được phúc nguyên lâm miếu vượng, trướng hô ngàn vạn lần Hổ Bí môn.” giá thủ cổ ca, hôm nay ứng với gia dĩ hoàn toàn tu chỉnh.

Ở cổ đại, văn nhân do khoa bảng công danh phát đạt, bị coi là chính đồ xuất thân, nhưng nếu do quân công lập nghiệp, lại bị coi là dị lộ công danh. Sở dĩ “Hỏa tham cách” hàm nghĩa, là chỉ kỳ nhân lộc mệnh, phú quý không ra chính đồ. Nếu lý giải đáo cái này hàm nghĩa, thì bởi vì hôm nay thương nghiệp xã hội không có khả năng do quân công khởi gia sự, sở dĩ “Hỏa tham cách” liền chủ một thân đắc ý ngoại của tài. Nhưng được tài có hay không trôi chảy, lại nhưng nhu xem cung mệnh tam phương tổ hợp mà định. Nhược hội hợp tinh diệu không được cát, liền có thể phải trải qua đấu tranh và mạo hiểm, đây là

“Hỏa tham cách” đặc thù tính chất.

“Nhật nguyệt sẽ rõ” cũng thuộc được thông qua

“Nhật nguyệt sẽ rõ cách” — an mệnh xấu cung, được Thái âm ở tị cung cập thái dương bên phải cung gặp gỡ; hoặc an mệnh vị cung, được thái dương ở mão cung cập Thái âm ở hợi cung gặp gỡ (sai ai ra trình diện đồ 76). Cổ ca vân: “Nhị diệu thường minh khí tượng tân, niên thiếu học vấn giương giọng danh, trải qua thăng chuyển công danh thịnh, định làm trong triều tiếp để ý nhân. “

Giá cũng một trông mặt mà bắt hình dong vô lý cách cục.

Đến nay còn có người sao sách cổ, nhận thức là phú quý của cục. Đãi quá phận nệ cổ, không sâu tư của cho nên nhĩ.

Không ngại tương cách cục phân tích một chút, đương an mệnh xấu cung thì, mệnh vô chủ diệu, tá đối cung thiên đồng cự môn, kết cấu tịnh không cần thiết hảo. Sự nghiệp cung Thái âm là tài tinh, thế nhưng lạc hãm; cung tài bạch là thái dương thiên lương, cũng cũng không chủ vượng tài, nhiều lắm chỉ có thể nói hắn thanh quý, cũng dễ chiêu oán. Vương đình của không rõ giá cách cục có gì chỗ tốt?

Nhìn nữa vị viên thủ mệnh đích tình hình, cung tài bạch thái dương thiên lương nhập miếu. Khá một chút, nhưng đại dương cũng không chủ phú, sự nghiệp cung Thái âm nhập miếu, nhưng cũng cận chủ “Là tài phú của quan” . Hơn nữa cung mệnh đối viên thiên đồng cự môn mất đất, vương đình của nghĩ đến đây thượng vẫn có thể xem là thuế lại cách cục. Về phần có người ở đến đây cách cục trung tâm hơn nữa “Xương khúc giáp viên”, “Xương khúc đồng cung” điều kiện, đó chính là văn xương văn khúc lực lượng, mà không phải Thái âm thái dương lực lượng. Lấy bản cung tinh hệ tổ hợp mà nói. Bất túc cho rằng niên thiếu được dự, thăng chuyển quan lớn cũng.

“Nhật nguyệt tịnh minh” quá phận gượng ép

“Nhật nguyệt tịnh minh cách” — tức an mệnh vu xấu cung hoặc vị cung, thái dương và Thái âm cùng thủ mệnh viên (sai ai ra trình diện đồ 77). Cổ ca vân: “Cung mệnh nhật nguyệt ưa tương phùng, canh gặp khoa quyền ở hóa trung tâm, đến đây mệnh võ quan cần phải xây tiết, quan văn định chủ vị tam công. “

Minh thanh hai đời người đó luận mệnh, thích trông mặt mà bắt hình dong, hơn nữa thích từ mặt ngoài lai xác nhận bản chất, cho nên liền cho rằng Thái âm thái dương mệnh cách tốt. Đại khái sau lại dưới đây thôi mệnh không được nghiệm, cho nên liền vừa gia “Canh gặp khoa quyền ở hóa trung tâm” (tức cung mệnh đáo hóa khoa cập hóa quyền) điều kiện.

Trên thực tế Thái âm thái dương đồng cung đích tình hình, chỉ có ở xấu vị lưỡng cung xuất hiện. Ở xấu cung thì lá, Thái âm nhập miếu mà thái dương mất đất, luôn luôn một viên tinh diệu khiếm khuyết trong sáng, căn bản chưa nói tới “Nhật nguyệt tịnh minh” .

Huống hồ, phàm Thái âm thái dương đồng cung đích tình hình, tam phương tứ chính không nhất định có hai người cung vị không có chính diệu, sự nghiệp cung thì là trời lương lạc hãm thủ viên, cung tài bạch thì chỉ có thể mượn dùng đối cung thiên cơ cự môn, tinh diệu tính chất mạt thấy rõ hảo, là thì làm sao có thể hứa là cao khác cũng?

Nếu như muốn nói hóa khoa hóa quyền hội hợp thành thủ viên, cũng chỉ có năm đinh hoặc mậu năm sinh ra hợp cách, nhưng lại chỉ có mậu năm sinh ra, Thái âm hóa quyền, thái dương hóa khoa, tạm biệt tị cung lộc tồn là toàn bộ mỹ của cục, mười người Thiên can quá mức có khuynh hướng một Thiên can, như vậy cách cục vị miễn quá phận thiên vị.

Vương đình của cũng không đề cử loại này miễn cưỡng được thông qua.

“Thềm son quế trì” lợi yêu cầu danh

“Thềm son quế trì cách” — thái dương cư thìn, Thái âm cư tuất, ở thìn hoặc thủ cung lập mệnh viên. Thái dương cư tị, Thái âm cư dậu. Ở tị hoặc dậu cung lập mệnh viên (sai ai ra trình diện đồ 78). Cổ ca vân: “Nhị diệu thường minh chính được trung tâm, tài hoa thanh thế định anh hùng, niên thiếu tế được phong vân hội, nhảy Thiên Trì liền hóa long. “

Thái dương thủ mệnh mà vào miếu, cổ nhân vị của “Thềm son” ; Thái âm thủ mệnh mà vào miếu, cổ nhân vị của “Quế trì” . Cổ đại nặng khoa danh mà không nặng thương nhân của phú, bởi vậy cho rằng “Thềm son”, “Quế trì” đại lợi yêu cầu danh. Sở dĩ cổ bí quyết liền có “Thái dương thủ mão, vinh hoa phú quý”, “Thái dương thủ mệnh vu mão thìn tị ngọ, sai ai ra trình diện chư cát đại quý” ;”Thái âm cư tử, là thủy trừng quế ngạc, được thanh yếu của chức, trung gián tài”, “Trăng sáng Thiên môn vu hợi địa, tiến tước phong hầu” thuyết pháp, đều là nhân Thái âm thái dương ở miếu vượng mà đến.

Nhưng hậu nhân lại càng muốn tìm ra “Nhị diệu thường minh” cách cục, ý đồ tăng thêm một chút cách cục quang thải, bởi vậy vu thấu ra “Nhật nguyệt tịnh minh” cập “Nhật nguyệt sẽ rõ” cách cục ở ngoài, liền cực lực tìm ra nhật nguyệt ở miếu vượng cung vị mà cho nhau hội chiếu tinh hệ đi ra, trở thành một cách cục. Nhưng lại tiếp tục sử dụng “Thềm son” “Quế trì” tên.

Cái này cách cục, có rất lớn cực hạn tính. Đệ nhất phải sai ai ra trình diện lộc; đệ nhị phải sai ai ra trình diện xương khúc, tả hữu chờ cát diệu; đệ tam phải hiếm thấy hỏa linh dương đà tranh sát. Nhưng nếu phù hợp điều kiện như vậy (sai ai ra trình diện đồ 79), căn bản vừa không cần nê vu cách cục vậy.

“Ánh sáng mặt trời Lôi môn” hữu hạn chế

“Ánh sáng mặt trời Lôi môn cách” — cung mệnh ở mão viên, thái dương tọa thủ (sai ai ra trình diện đồ 80). Cổ bí quyết vân: “Thái dương mão vị quý kham khoa, tất chủ bình sinh nhà giàu, thuần túy niên thiếu lên biệt thự, chiến chinh thanh thế động di hoa.” cái này cách cục nơi phát ra rất cổ, ở ảnh nguyên sao vốn đẩu số sách báo trung tâm tức có liệt ra, cái lấy mão cung là thái dương sơ thăng nơi, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, là cho nên phú quý.

Nhưng đối với cái này cách cục, hẳn là còn có một chút bổ sung điều kiện, hơn nữa còn có một điểm tranh luận.

Thái dương ở mão, cũng không phải là chúc thủ, tất đồng thời có thiên lương đồng cung, sở dĩ bất năng bởi vì thái dương là mặt trời mới mọc chỗ thăng, liền bỏ quên cùng trời lương đồng cung đặc tính.

Thiên lương không thích sai ai ra trình diện lộc, nhưng cổ nhân lại cho rằng nhâm can thiên lương hóa lộc là mỹ cách, điểm này vương đình của tính qua một mệnh, khiếu một thân cẩn thận oan uổng bị cách chức, kết quả nơm nớp lo sợ cũng vẫn như cũ tránh không được, trước đó mà lại vô tội bị ông chủ mắng một phen, cũng không sai lầm. Bởi vậy có thể thấy được thiên lương tối ngại sai ai ra trình diện lộc, lại thêm hội Tứ Sát. Thì cũng không mỹ cách.

Cái này cách cục, mừng nhất hội Thái âm hóa lộc, tái kiến văn xương cùng độ, là vì “Dương lương xương lộc” mỹ cách. Đại lợi cuộc thi cập học thuật nghiên cứu, nhưng mà cung phu thê lại nghèo nàn, có thể thấy được nhất lợi tất có nhất tệ. Trái lại không bằng thái dương ở tị cung được lộc, sai ai ra trình diện văn xương, hội xấu cung thiên lương vẻ đẹp, đến đây cách huynh đệ ít, tử nữ ít, ở cổ đại không tốt, cũng rất hợp người hiện đại xã hội tập quán (sai ai ra trình diện đồ 81).

“Trăng sáng Thiên môn” có đặc biệt

“Trăng sáng Thiên môn cách” — Thái âm ở nữ cung thủ mệnh (sai ai ra trình diện đồ 82). Cổ ca vân: “Chính gặp gió vân tế ngày họp, hải môn chỗ cao một con rồng phi, văn chương đang lúc ra anh hùng hán, vạn lý công danh được thất tuần. “

Phàm thái dương thiên lương cùng thủ mão cung, Thái âm cũng tất đồng thời ở hợi viên, sở dĩ “Ánh sáng mặt trời Lôi môn” và “Trăng sáng Thiên môn” nhất định đồng thời xuất hiện, nhược thái dương thiên lương thủ mệnh thì lấy Thái âm là cung tài bạch của thủ tinh, Thái âm thủ mệnh thì lấy thái dương thiên lương là sự nghiệp cung thủ tinh. Tứ

Hai người cách cục tương đối, lấy “Trăng sáng Thiên môn” cách cục điều kiện tốt nhất.

Bởi vì Thái âm là tài tinh. Thủ mệnh hơn nữa nhập miếu chủ phú, sự nghiệp cung thái dương thiên lương chủ quý, bởi vậy rất dễ trở thành phú quý song toàn cách cục.

Thái âm lợi dạ sinh ra, nhược sống ở giờ hợi, văn xương ở hợi thủ mệnh, văn khúc ở mão hội chiếu, chủ thái độ làm người thông minh hơn nữa bài vở và bài tập thành công, sở dĩ có thể nói là mỹ cách. Cho dù sai ai ra trình diện lộc cũng không ảnh hưởng cách cục, sở dĩ bỉ “Ánh sáng mặt trời Lôi môn” là tốt.

Nhưng cái này cách cục cũng có một tâm bệnh. Nếu như là đại vận thuận được nói. Nhược sai ai ra trình diện sát kị chiếu mão cung, một thân niên thiếu dễ mắc bệnh tim, tới chừng ba mươi là được có thể không thọ, cái gọi là trời ghen tỵ anh tài, tức là loại này.

Phàm “Ánh sáng mặt trời Lôi môn” và “Trăng sáng Thiên môn” cách cục, sợ nhất hỏa linh, dương đà, Hóa kị, thiên không cướp chờ sát sao Hóa kỵ diệu ở tam phương tụ tập, sai ai ra trình diện của toại là đặc biệt — cách vô toàn bộ mỹ. Suy đoán thì không nhỏ tâm bất khả.

“Biệt thự đăng dong” không hợp thì

“Biệt thự đăng dong cách” — hóa khoa thủ mệnh viên, hóa quyền ở tam phương gặp gỡ (sai ai ra trình diện đồ 83). Cổ ca vân: “Vũ môn nhất diệu liền bay lên không, tài giỏi cao chót vót biển trung tâm, tam cấp phi trở mình thai biến hóa, phong vân đất bằng phẳng khởi giao long. “

Cổ nhân lấy hóa khoa là viết văn ngôi sao, nhược chính diệu hóa khoa thủ mệnh, mặc dù hội ác sát cũng vẫn có thể xem là “Văn chương tú sĩ, quần anh trường sư phạm” sở dĩ một ngày và hóa quyền gặp gỡ, liền cho rằng có thể nhân cuộc thi được khoa danh mà tấn thân triều đình.

Mà ở hôm nay xã hội, cái này cách cục chưa chắc có ngang hàng ý nghĩa. Người Hương Cảng mặc dù nặng thị cuộc thi, nhưng người đọc sách lại không nhất định phải kháo cuộc thi chức vị là xuất thân “Chính đồ”, sở dĩ “Biệt thự đăng dong” ý nghĩa liền nhỏ đi rất nhiều. Hóa khoa hóa quyền gặp gỡ, còn phải xem là viên kia chính diệu được hóa, ví dụ như tử vi hóa khoa, là hóa khoa trung tâm lực lượng lớn nhất tinh diệu, nhưng đồng thời tất thiên lương hóa quyền, cũng chủ tăng quý hiển quyền bỉnh, thế nhưng nhị diệu lại vĩnh viễn không gặp gỡ cơ hội. Nói cách khác, hóa diệu gặp gỡ, sẽ không bao giờ nhượng lưỡng khỏa hữu lực chính diệu hội hợp, cách vô toàn bộ mỹ, đẩu số an bài thật có chút hợp thiên đạo. Hóa khoa tối khiểm sai ai ra trình diện “Thiên không diệu” . Cái gọi là thiên không diệu, cận chỉ địa không Địa kiếp. Nhược tuần thiên không, chặn thiên không cập thiên không giai bất luận, hiện tại rất nhiều đẩu số sách báo tính sai. Cho nên “Biệt thự đăng dong cách” cố không được đầy đủ hợp hôm nay xã hội, cũng không có thể bỏ qua kỳ đặc biệt.

“Khoa danh hội lộc” nên sửa cách

“Khoa danh hội lộc” — hóa khoa thủ mệnh viên, tam phương đắc lộc tồn hoặc hóa lộc gặp gỡ (sai ai ra trình diện đồ 84). Cổ ca hữu vân: “Khoa danh ở mệnh số trung tâm cường, trác việt tài hoa chừng truyện, nhảy liên lên ba cấp lãng, y quan đẹp thị trải qua đình. “

Cái này cách cục, cũng lấy hóa khoa làm trọng điểm, sở dĩ phải hóa khoa thủ mệnh viên mới là hợp cách. Ở cổ nhân quan niệm, tiên luận khoa danh, sau đó luận lộc, là cho nên mới có như vậy tư tưởng.

Ở xã hội hiện đại, vương đình của cho rằng phải tương cách cục đặt lại. Không bằng đổi thành lộc tồn hoặc hóa lộc thủ mệnh viên, sai ai ra trình diện hóa khoa là hợp cách, sở dĩ cách cục tên gọi cũng – nên đổi thành “Lộc hội khoa danh cách” . Bởi vì xã hội hiện đại lấy lộc làm trọng, có tài người tái được gọi là dự, tương là thượng cách cũng.

Nhưng cũng muốn xem là thứ gì chính diệu hóa lộc, thảng như thế phù động tinh diệu, như thiên cơ, cự môn các loại. Hoặc là không thích hợp hóa lộc tinh diệu, như thiên lương, thì cách cục hẳn là có thể rốt cuộc có khuyết điểm.

Về phần hóa khoa tinh diệu. Nhược vũ khúc, Thái âm cập Thiên phủ hóa khoa, thì chủ ở tài chính và kinh tế giới có tiếng dự; nhược văn xương văn khúc hóa khoa thì chủ bài vở và bài tập thành công, thái độ làm người nho nhã; nhược tử vi hóa khoa, thì một thân vô luận vu ở đâu hành nghiệp đều năng lực trở nên nổi bật, lớn lao thanh danh, nhược thiên cơ hóa khoa, thì một thân nên vu Lý Công giới phát triển, cũng nên thương giới.

Vương đình của điều không phải thích sửa cổ nhân cách cục, chỉ là là thích hợp xã hội hiện đại bối cảnh, sở dĩ không thích hợp đối với lần này câu nệ. Về phần “Khoa danh hội lộc” vốn cách, bất quá nhân viên và giáo viên mà thôi.

“Quyền lộc tuần phùng” có khuyết điểm

“Quyền lộc tuần phùng cách” — tức hóa lộc hoặc lộc tồn và hóa quyền cùng thủ cung mệnh (sai ai ra trình diện đồ 85). Cổ ca vân: “Mệnh phùng quyền lộc thực kham khoa, thiên tái công danh phú quý gia, chỉ sai ai ra trình diện cũng ứng với thân phú hậu, bình sinh vững bước rất nhai. “

Cái này cách cục cũng thuộc vu “Tam hóa tinh” mệnh cục, và tiền sở giới thiệu “Biệt thự đăng dong cách”, “Khoa danh hội lộc cách” đồng nhất loại hình.

Loại này cách cục khuyết điểm, ở chỗ hoàn toàn không để mắt đến thạch sùng chính diệu tính chất, chích coi trọng hóa lộc, hóa quyền và hóa khoa tam diệu, sở dĩ vị miễn quá phận võ đoán.

Hơn nữa, ba cách cục trong, khuyết điểm nhiều nhất ngược lại là “Quyền lộc tuần phùng cách” .

Bởi vì lưỡng khỏa tốt hóa tinh tụ vu nhất cung, còn lại cung vị liền vị miễn thất sắc, cho nên toàn cục dễ mất đi cân đối, cho nên bất năng coi là quá tốt cách cục.

Cổ nhân tuy có “Quyền lộc tuần phùng, tài quan song mỹ” thuyết pháp, nhưng cũng không phải là chỉ hóa lộc hóa quyền tụ vu nhất cung mà nói, mà là chỉ tam phương tứ chính sai ai ra trình diện lộc quyền hội hợp.

Cái này cách cục cũng có một cái điều kiện, tức là quyền lộc cùng thủ cung mệnh thì, ứng với lấy không gặp sát diệu là quý.

Nhược sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà chờ sát, cổ nhân cho rằng cận chủ “Hư dự của long”, đó là hữu danh vô thực, càng khó đàm được với “Thiên tái công danh phú quý gia” vậy.

Chiếu vương đình của kinh nghiệm, lộc quyền thủ mệnh người đó, đảo thích hợp tố kế toán công tác, đặc biệt thiên cơ hóa lộc, vũ khúc hóa quyền người là nhiên.

“Cực hướng ly minh” được lộc là quý

“Cực hướng ly minh cách” — tức tử vi ở ngọ cung thủ mệnh. Không gặp Tứ Sát hình kị đồng cung (sai ai ra trình diện đồ 86). Cổ ca vân: “Ngồi thông tư gián túc phong, khí tượng đường đường lập trong điện, mấy vòng vương đình thuộc bổn phận sự, chung thân phú quý vị vương công. “

Ở đẩu số trung tâm, có mấy viên tinh diệu đều mừng nhất cư ngọ cung, chúng nó là tử vi, thái dương, thiên lương.

Trong đó vừa lấy tử vi cư buổi trưa khuyết điểm nhỏ lại, thái dương cư ngọ tệ ở phong mang thái lộ, thiên lương cư ngọ tệ ở khoe tài vặt, hơn nữa tử vi là đế tinh, sở dĩ chiêm nhân thôi mệnh liền coi trọng tử vi tọa ngọ.

Phàm tử vi ở ngọ, Thiên phủ tất ở tuất cung, thiên tướng tất ở dần cung, dần ngọ tuất tam phương may mắn, hơn nữa còn là “Phủ tướng triêu viên” cách cục, bởi vậy ở kết cấu thượng chiếm tiện nghi. Sở dĩ cổ nhân nói: “Tử vi cư tử ngọ, khoa quyền lộc chiếu nhất kỳ.” ;”Tử huy cư ngọ, vô dương đà, giáp đinh kỷ sinh ra vị chí công khanh. “

Cái gọi là giáp đinh kỷ sinh ra, nhưng thật ra là tử vi hội lộc ý, bởi vì giáp năm liêm trinh ở tuất cung hóa lộc, lộc tồn lại đang dần cung, năm đinh cập kỷ năm thì ngọ cung có lộc tồn, và tử vi ở chung.

Cho nên đối với “Cực hướng ly minh cách”, chúng ta không ngại thêm một chút bổ sung, tức lấy tử vi ở tam phương tứ chính sai ai ra trình diện lộc là quý, không chỉ … mà còn chích không gặp sát kị đồng cung một cái điều kiện.

Tử vi cư ngọ, nhược hoàn toàn không gặp lữ khúc, phụ bật, khôi việt, vừa không gặp lộc, thì cận vi không cầm quyền cô quân, vừa không thấy kỳ quý khí vậy.

“Thiên phủ triêu viên” lợi gìn giữ cái đã có

“Thiên phủ triêu viên cách” — Thiên phủ ở tuất quan thủ mệnh, vô sát kị đồng cung (sai ai ra trình diện đồ 87). Cổ ca vân: “Can là quân tượng phủ vi thần, được địa lai triêu phúc ăn năn hối lỗi, lượng bật trung thần thân báo quốc, thắt lưng kim y tử bái nặng đồng. “

Cái này cách cục, nhưng thật ra là “Cực hướng ly minh cách” phát triển, bởi vì đương tử vi ở ngọ cung thì, liêm trinh Thiên phủ tất ở tuất cung. Đính định cái này cách cục người đó, kỳ tư tưởng này đây tử vi là đế viên, ở tuất cung Thiên phủ thì giống như một vị đại thần, triều củng vu đế tọa.

Sở dĩ ca lý mới có “Can là quân tượng phủ vi thần”, “Phụ bật trung thần thân báo quốc” thuyết pháp.

Cái này cách cục, kỳ thực cũng có thể nói là “Tử tướng triêu viên”, bởi vì cung mệnh ở tuất, tử vi ở ngọ, thiên tướng ở dần, dần ngọ lưỡng cung hướng tuất viên. Cho nên cổ nhân cho rằng “Thiên phủ lâm tuất có tinh củng, thắt lưng kim y tử” .

Từ đính dừng hình ảnh cục lập ý đến xem, hiển nhiên “Thiên phủ triêu viên” chích có thể trở thành là “Phụ bật”, cái gọi là “Thắt lưng kim y tử”, đơn giản chỉ là thuộc về đại thần vinh dự, đến tột cùng điều không phải đứng đầu nhân tài.

Căn cứ xã hội hiện đại kết cấu, liêm trinh Thiên phủ ở tuất cung cùng thủ người đó, chỉ là một vị rất tốt quản lý tài sản nhân tài, nhược giáp năm sinh ra, liêm trinh hóa lộc, lộc tồn vừa ở dần cung gặp gỡ, thì một thân cũng năng lực gây dựng sự nghiệp làm giàu, nhưng thiếu khuyết khai sáng lực, chỉ có thể ở gìn giữ cái đã có trung tâm phát triển, không am hiểu khai sáng. Nhược thiên mã ở dần cung, thì một thân lợi cho ngoại trấn kinh thương.

“Văn lương chấn kỷ” không hợp thuỷ triều

“Văn lương chấn kỷ cách” — tức văn khúc gặp thiên lương, vượng địa thủ mệnh (sai ai ra trình diện đồ 88). Cổ ca vân: “Văn khúc ngay thẳng gặp thiên lương, đứng hàng hoàng môn ô phủ đi, kỷ cương trong triều công lao sự nghiệp sai ai ra trình diện, bức người thanh khí mãn Càn Khôn. “

Thiên lương ở tử ngọ, thìn tuất, dần mão lục cung nhập miếu, ở xấu vị nhị cung ngồi vượng; văn khúc vu tị dậu xấu tam cung nhập miếu, dần mão vị tam cung ngồi vượng, sở dĩ hai sao đều thuộc miếu vượng cung vị, liền chỉ có xấu, mão, vị tam cung.

Thiên lương ở xấu vị là ngồi một mình, đối cung là trời cơ. Thiên lương ở mão cung, thì tất và thái dương cùng độ. Hai người kết cấu tương đối, lấy thái dương thiên lương cùng độ người là ưu. Cùng ngày lương thiên cơ tương đối chiếu thì, thiên lương tính cách liền ngại hơi cô khắc.

Cổ bí quyết vân: “Văn khúc thiên lương đồng cung, vị tới thai cương.” giá tức là “Văn lương chấn kỷ cách” căn cứ. Nhưng người sáng mắt chú vân: “Hai sao cùng tồn tại ngọ cung an mệnh thượng cách, dần cung thứ hai”, cũng không, bởi vì văn khúc vu ngọ cung lạc hãm, ở dần cung thuộc loại rảnh rang cung, tuy rằng thiên lương nhân miếu, cũng không pháp nhân văn khúc đồng cung mà tăng màu.

Thiên lương ở cổ đại là giám sát Ngự Sử (thai cương), gia gặp văn khúc, không chỉ tăng màu sắc đẹp đẽ, hơn nữa tăng mạnh kỳ tấu sự buộc lực, sở dĩ vốn cách là xưng là “Văn lương chấn kỷ” . “Chấn kỷ” người, chấn khởi kỷ cương của vị.

Cổ nhân nặng quý không nặng phú, vì vậy cách có thể thành lập. Nhược đến nay nhật, giá cách cục thủ mệnh người đó, dễ đắc tội nhân, vị tất sẽ thành mỹ cách.

“Phụ củng văn tinh” có tài hoa

“Phụ củng văn tinh cách” — văn xương thủ mệnh, tả phụ củng chiếu (sai ai ra trình diện đồ 89). Như văn xương ở thân, tả phụ ở tử các loại. Cổ ca vân: “Phụ tinh củng mệnh tối kham nói, mẫn tiệp tài hoa chúng sờ tiên, nhẹ thì suất thần kiêm ngũ mã, nặng cần phải nhập tướng chấn uy quyền. “

Thành lập cái này cách cục căn cứ, là cổ bí quyết “Văn xương tả phụ, vị tới tai thai”, pháp quyết này thấy ở ảnh nguyên sao vốn. Vương đình của đang mượn duyệt ảnh nguyên sao vốn thì, cầm minh khắc bản khứ đối chiếu, phát giác ảnh nguyên sao vốn trên có nhóm tế chú: “Tất phủ tướng là chính diệu, không được phùng sát kị, thủy. “

Minh bản in san lọt câu này, lại chích sinh ra câu trên một ca khúc.

Nói cách khác, nguyên đại nhân ly đính cái này cách cục, không chỉ … mà còn lấy tả phụ văn xương lưỡng khỏa phụ tá của diệu là cư, đồng thời chú ý liệt thủ mệnh viên chính diệu. Chiếu thì ra là cách cục, Thiên phủ hoặc thiên tướng thủ mệnh, vừa là tài, vừa là ấn, hơn nữa văn xương đồng cung, hợp hợp tả phụ, cách cục đường đường chính chính, đương nhiên có thể ra tương nhập tướng.

Bất quá ở xã hội hiện đại trung tâm, công danh phú quý không được kháo quân công, cũng không kháo chấm thi, sở dĩ trở thành mỹ cách ý nghĩa giảm đi. Nhược Thiên phủ thủ viên, một thân đương có tương đối năng lực lãnh đạo, mong muốn trở thành xí nghiệp lớn chủ quản, nhược thiên tướng thủ mệnh, thì không phải là liêu mạc nhân tài mà thôi.

Nhưng mà “Phụ củng văn tinh”, một thân đến tột cùng có điểm phong độ của người trí thức, đương vẫn có thể xem là lớp giữa cách cục cũng. Nhược nói ra tương nhập tướng, vị miễn nói của quá.

“Cơ lương gia hội” cao nghệ tùy thân

“Cơ lương gia hội cách” — tức thiên cơ thiên lương cùng thủ cung mệnh (sai ai ra trình diện đồ 90). Cổ ca vân: “Cơ lương nhập miếu tối kham nói, được địa giáo quân Phúc Thọ toàn bộ, hay đoán thần mưu ứng với cái thế, uy phong lẫm lẫm chưởng binh quyền. “

Thiên cơ thiên lương đồng cung, chỉ có lưỡng một cơ hội, nhất là ở thìn cung, lúc này thiên cơ ngồi lợi, thiên lương nhập miếu; nhất là ở tuất cung, cũng là thiên cơ ngồi lợi, thiên lương nhập miếu, thế nhưng tuất không bằng thìn, bởi vì thìn cung hội hợp tử cung Thái âm thiên đồng là miếu vượng, tuất cung hội hợp ngọ cung Thái âm thiên đồng thì là bị chiếm đóng.

Sở dĩ chiếu vương đình của lý giải, vốn cách hệ chuyên chỉ thiên cơ thiên lương tọa thìn cung mà nói, không được chuyên chỉ “Cơ lương nhập miếu” .

Cổ nhân đối với “Cơ lương” giá tinh hệ, khẩu quyết rất nhiều, như “Cơ lương tả hữu xương khúc hội, văn là quý hiển vũ trung lương” ;”Thiên cơ thiên lương đồng cung thìn tuất, tất có cao nghệ tùy thân” ;”Cơ lương hội hợp thiện đàm binh” ;”Cơ lương cùng tồn tại thìn phòng thủ mệnh, gia cát diệu, phú quý hiền lành, nhược gặp dương đà thiên không diệu, thiên nên tăng nói. “

Kỳ thực thiên cơ thiên lương tổ hợp. Chích chủ một thân hiếu kỳ, hảo miệng biện, hảo biểu hiện. Hơn nữa đa không phù hợp ý kiến của người khác. Ở cổ đại. Có thể làm cải cọ huyền diệu tư liệu sống không ít, thường thấy nhất chính là văn nhân đàm luận binh pháp. Cho nên mới có “Cơ lương hội hợp thiện đàm binh” thuyết pháp.

Vương đình của tương đối coi trọng “Tất có cao nghệ tùy thân” thuyết pháp, cái gọi là “Cao nghệ” là chỉ chuyên môn kỹ năng mà nói. Vu hiện đại, loại này lý hệ tổ hợp nhân tối nên học máy tính hoặc kế toán viên cao cấp.

“Quyền sát hóa lộc” tiên đau khổ hậu điềm

“Quyền sát hóa lộc cách” — tức kình dương hoặc đà la và Hỏa Tinh tọa mệnh nhập miếu vượng. Trong đó vừa lấy kình dương Hỏa Tinh nhập mệnh. Tương đối đà la Hỏa Tinh nhập mệnh là tốt (sai ai ra trình diện đồ 91). Cổ ca vân: “Tam sát gia lâm miếu vượng cung, tính tình cương mãnh chấn anh hùng, trải qua hiểm địa đều quá trình, lẫm lẫm uy quyền chúng hãn cùng. “

Ca trung tâm “Tam sát gia lâm” thuyết pháp có điểm không rõ, bởi vì kình dương cân đà la vĩnh viễn cách xa nhau nhất cung, căn bản không có gia lâm khả năng. Cổ nhân bất quá không rõ ràng mà nói, nhân nhượng ca quyết thể tài.

Kình dương và đà la giai ở thìn tuất xấu vị tứ cung nhập miếu, giá bốn người cung khóc, Hỏa Tinh cận vu thìn cung lạc hãm, bởi vậy vu tuất xấu vị tam cung sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, đều vì hợp cách.

Thành cách nguyên nhân, là kình dương đà la giai thuộc kim, cận nhất dương nhất âm phân biệt, vu miếu vượng cung vị sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, hỏa luyện kim tinh, trái lại thành cách cục, đó là Hỏa Tinh vừa vặn triệt tiêu dương đà hình kị lực, mà dương đà cũng triệt tiêu Hỏa Tinh cương liệt hoành bạo của cách. Thế nhưng, dương đà sai ai ra trình diện Hỏa Tinh tuy rằng thành cách, lại vẫn đang tránh không được cuộc sống lao khổ, hỏa luyện kim tinh, cũng tất nhiên trải qua một phen rèn đúc, bởi vậy chủ nhân tiên lao hậu thành.

Cái này cách cục, không thích hợp lăn lộn lấy tham lang. Bởi vì tham lang Hỏa Tinh tự thành “Hỏa tham cách”, nhược tái kiến dương đà, thì vị miễn cách cục tướng lăn lộn, trái lại hai người cách cục nhất tề thất sắc. Cách cục lấy hỏa là sát, hỏa khắc kim là tài là lộc, cố xưng “Quyền sát hóa lộc” .

“Cự nhật đồng cung” khéo nói tài

“Cự nhật đồng cung cách” — tức cự môn và thái dương ở dần cung thủ mệnh (sai ai ra trình diện đồ 92). Cổ ca vân: “Cự nhật củng chiếu đối tam hợp, giá trị đến đây ứng với là cái thế tài. Nếu là hung tinh vô chiến khắc, áo bào tím hằng trước nhật biên lai. “

Thái dương và cự môn cùng độ tình hình, chỉ có thể ở dần cung hoặc thân cung xuất hiện. Thân cung thái dương có mặt trời lặn tây sơn của tượng, sở dĩ chỉ có dần cung thái dương hợp cách.

Thái dương và cự môn cùng độ, bởi vì thái dương có thể giải cự môn của ám, tịnh cho nên phát huy cự môn quyền uy, sở dĩ cự nhật đồng cung là được là tương đương tốt đẹp chính là cách cục.

Bất quá “Cự nhật đồng cung” giá cách cục tên lại sảo ngại hẹp, không bằng ca quyết trung tâm theo như lời, “Cự nhật củng chiếu đối tam hợp” phạm vi của rộng rãi.

Cái gọi là “Củng chiếu đối tam hợp” . Hẳn là bao quát thái dương ở ngọ, cự môn ở thủ; thái dương ở tị, cự môn ở hợi lưỡng chủng kết cấu ở bên trong. Người trước là: “Tam hợp”, người sau là “Củng chiếu” . Giá lưỡng chủng tinh hệ kết cấu, cũng đồng dạng có thể do thái dương quang và nhiệt, cải thiện cự môn tính chất.

Nhưng mà cự môn vô luận là được thái dương cùng độ, củng chiếu hoặc tam hợp, cũng cần hậu thiên nhân sự bổ cứu. Thảng như để cho tự nhiên phát triển, cự môn vẫn như cũ có thể thái độ làm người mang đến thị phi khẩu thiệt, phải gia dĩ hậu thiên tu dưỡng, thị phi khẩu thiệt sau đó mới có thể phát triển là tài năng.

Nhất là chính hôm nay xã hội, “Cự nhật đồng cung” đã không được giới hạn trong tham chánh “Cởi thanh thay đổi tử” vậy, làm luật sư, như nhau có thể. Mão

“Thọ tinh nhập miếu” là cao ngạo

“Thọ tinh nhập miếu cách” — cái này cách cục chích có một loại kết cấu, tức thiên lương tọa ngọ cung thủ mệnh, và tử cung thái dương tương đối (sai ai ra trình diện đồ 93). Cổ ca vân: “Mệnh gặp ly minh củng thọ tinh, suốt đời quang vinh đạt mộc dạ sâu, bay vút lên thiên nga thanh tiêu cận, khí tượng đường đường thị đế đình. “

Phía trước người khẩu quyết trung tâm, có điều vị “Lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển” thuyết pháp, giá là bởi vì tiền nhân căn cứ cổ luận “Tá đế tọa quyền uy”, “Chức vị lâm vu phong” các loại thuyết pháp mà nghĩa rộng.

Cư “Trung Châu phái” truyền lại. Mặc dù có tam khỏa chính diệu đều ưa cư ngọ viên, tức tử vi, thái dương, thiên lương tam diệu, nhưng đều có bọn họ cộng đồng khuyết điểm, đó chính là lược ngại thiên về quá phận cao ngạo, sở dĩ danh tiếng dũ đại, làm phức tạp cũng tùy theo mà đến.

Thiên lương tọa ngọ cung người đó, thảng như hội hợp cát diệu, địa vị xã hội có thể tương đương cao, thế nhưng kỳ cao ngạo của tính cũng khả năng nhân tóc huy hoàn toàn, thậm chí lưu là xoi mói, sở dĩ suốt đời cũng tất đa tinh thần làm phức tạp. Canh bởi thiên lương đặc tính là vui vui mừng thần bí sự vật, hoặc lưu là tôn giáo tín ngưỡng, bởi vậy loại này mệnh cục kết cấu người đó, vu sự nghiệp cạnh tranh bị vây thất bại là lúc, liền dễ phẫn thế kị tục. Có thật nhiều cái gọi là “Lánh đời mà vô muộn, không gặp là mà vô muộn” người đó, tức có thể là đã bị thiên lương nhất diệu ảnh hưởng. Sở dĩ “Thọ tinh nhập miếu cách” không nhất định “Suốt đời quang vinh đạt”, chủ yếu còn phải thị kỳ sở hội hợp cái khác tinh diệu mà quyết định. Mừng nhất xương khúc, kị dương đà, còn lại là đến đây cách đặc tính.

“Anh tinh nhập miếu” nên loạn không thích hợp trị

“Anh tinh nhập miếu cách” — tức phá quân ở tử hoặc ngọ cung thủ mệnh (sai ai ra trình diện đồ 94). Cổ ca vân: “Bắc đẩu anh giáp tinh tối có quyền. Khảm ly trên phúc kéo dài, hoàng kim xây tiết cực kỳ miếu vượng. Thống suất anh hùng trấn bốn phía. “

Phá quân xưng là “Anh tinh” . Là bởi vì sai ai ra trình diện cát thì chủ quyền uy duyên cớ. Thế nhưng phá quân lại lánh có một đặc tính, tức là hung thì chủ phá hao tổn. Kỳ thực vô luận cát hung, đều có chứa lực phá hoại. Chỉ là hung thì chỉ do phá hao tổn, cát thì phá hư hậu có kiến thiết.

Bởi phá quân có chứa quyền uy tính chất, sở dĩ cổ nhân cho rằng tối nên vu võ tướng. Nhất là đương phá quân vu tử ngọ nhị cung nhập miếu thì, có liêm trinh thiên tướng hai sao củng chiếu, liêm trinh có chứa tình cảm, thiên tướng thì chủ chính trực. Đến đây lưỡng diệu ảnh hưởng đến phá quân, bởi vậy kỳ lực phá hoại liền cũng có tốt đẹp chính là khuynh hướng.

Cổ nhân cho rằng này trấn thủ biên cương vì nước thuần phục danh tướng, tức có loại này mệnh cục.

Sở dĩ phá quân nên loạn không thích hợp trị, vu náo động thì, phá quân trái lại có thể phát huy tài trí, kinh lịch trọng trọng hiểm trở mà đứng nghiệp. Nhược vu thái bình thịnh thế, thì phá quân cái loại này phá hư tính cách tương không cho vu chúng, khả năng khốn đến đây bóng bẩy lấy chung. “Anh tinh nhập miếu” cách cục, cũng đã bị loại này hạn chế.

Bất quá với trị và loạn, không nhất định chỉ xã hội, thảng như có nhất cái công ty, nghiệp vụ thuận buồm xuôi gió, thì “Anh tinh nhập miếu” người đó cũng không có chỗ kỳ kỹ, nhưng giả như phát sinh sự cố, hoặc gặp phải đột như kỳ lai cạnh tranh, như vậy, lúc này cục diện liền cực nhu “Anh tinh nhập miếu” người đó lai ứng phó.

“Cự cơ cùng lâm” có khuyết điểm

“Cự cơ cùng lâm cách” — tức cự môn thiên cơ cùng thủ vu mão viên cung mệnh (sai ai ra trình diện đồ 95). Cổ ca vân: “Cự môn miếu vượng gặp thiên cơ, cao tiết gió mát thế hãn hi, học tựu một khi lên cao khứ, lồng lộng đức nghiệp chấn hoa di. “

Thiên cơ cự môn đồng cung đích tình hình có lưỡng chủng, vừa là ở mão cung, vừa là ở dậu cung. Cổ nhân đối với lần này đánh giá là: “Thiên cơ và cự môn ở chung mão dậu, tất thoái tô mà tự hưng” ;”Cơ cự dậu thượng hóa cát người, tung gặp tài quan cũng không quang vinh” . Nói cách khác, tức là mão trội hơn dậu. Nguyên nhân ở chỗ thiên cơ thuộc mộc, vu dậu cung thụ kim chế, không bằng ở mão cung được mộc của vượng khí.

Bởi vậy có thể thấy được “Cự cơ cùng lâm cách” trung tâm, thiên cơ một sao thật là cách cục then chốt. Chủ yếu ở chỗ thiên cơ trưởng máy thay đổi, linh động, nếu như thiên cơ bị quản chế, thì cự môn “Ám” liền bất năng xong điều hòa.

Nhưng mà “Cự cơ cùng lâm” lại cũng đa khuyết điểm, nó tương đối thượng dễ lưu là cử chỉ tuỳ tiện ranh mãnh, hơn nữa có “Đa học không làm nổi” của tệ. Cổ ca trung tâm cái gọi là “Học tựu một khi lên cao khứ” “Học tựu”, chỉ “Bài vở và bài tập thành tựu” mà nói, sợ rằng đã hơn nữa hậu thiên bổ cứu thành phần ở bên trong.

“Cự môn giao người, thủy chết già ác”, là “Cơ cự cùng lâm cách” người khuyết điểm, bất quá nếu như có thể tương giá khuyết điểm gia dĩ tu chỉnh, trở thành cận quân tử, xa tiểu nhân, thì tự nhiên biểu hiện trở thành “Đạo đức tốt” liễu.

“Hùng ở lại triêu viên” chủ rèn đúc

“Hùng ở lại triêu viên cách” — tức liêm trinh ở vị, thân nhị cung thủ mệnh (sai ai ra trình diện đồ 96). Cổ ca vân: “Thân vị liêm trinh được địa phương, tung gia thất sát không vì hung, thanh danh hiển đạt phong vân xa, nhị hạn cuộc sống an nhàn phú quý trung tâm. “

Liêm trinh xưng là “Hùng ở lại”, là bởi vì nó có uy vũ tính chất, mà rồi lại không giống với phá quân có chứa lực phá hoại. Sở dĩ vượng quân “Anh tinh”, sát khí lớn hơn liêm trinh “Hùng ở lại” tính chất. Phản ánh ở cuộc sống gặp gỡ thượng, liêm trinh thủ mệnh người đó liền cũng tương đối bình thản. Cả đời khúc chiết nhỏ lại.

Liêm trinh cung sai ai ra trình diện thất sát, bởi vì liêm trinh âm hỏa vừa năng lực rèn đúc thất sát âm kim, khiến cho kim năng lực thành dụng cụ, đương liêm trinh và thất sát ở chung vu vị viên thì, cố nhiên có rèn luyện năng lực, nhược liêm trinh ở thân viên. Thất sát ở ngọ viên, cũng có tinh luyện kim loại đào nấu chảy năng lực. Sở dĩ cổ nhân liền cho rằng thuộc mỹ cách vậy.

Sở dĩ xấu cung tuy rằng liêm trinh và thất sát cùng viên, cũng không xưng là mỹ cách người, là bởi vì vị là mộc mộ, mộc năng lực nhóm lửa, có lợi cho liêm trinh, mà xấu là kim mộ. Đối liêm trinh bất lợi.

Vu dần cung sai ai ra trình diện liêm trinh thì, thất sát ở tử, cũng không là mỹ cách, là bởi vì thân là kim cung lợi liêm trinh của rèn luyện ý nghĩa.

Cổ nhân luận đẩu số, có lúc phi thường nặng thị ngũ hành sinh khắc, vốn cách tức là đồng loạt. Nhiên vốn cách sinh ra, tất trải qua gian nguy sau đó thành công, còn đây là kỳ cơ bản đặc điểm.

“Hóa tinh còn đắt hơn” chủ thay đổi thái

“Hóa tinh còn đắt hơn cách” — tức năm đinh sinh ra, thiên đồng ở tuất cung thủ mệnh; tân năm sinh ra, cự môn ở thìn cung thủ mệnh (sai ai ra trình diện đồ 97). Cổ ca vân: “Tam tinh biến hóa tối vô cùng, cùng tuất tương phùng cự gặp long, sinh giá trị đinh tân cần phải phú quý, thanh niên công chính triều đình trung tâm.” hôn kim địa

Năm đinh sinh ra, thiên đồng hóa quyền vu tuất cung, và thìn cung cự môn tương đối, mà cự môn hóa thành sao Hóa kỵ. Tân năm sinh ra, cự môn hóa lộc vu thìn cung, và tuất cung thiên đồng tương đối. Cự môn tối không thích hợp ở thìn cung, cái gọi là “Thìn mậu tuất ứng với ngại hãm cự môn” là cũng. Thế nhưng “Hóa tinh còn đắt hơn cách” trung tâm, cự môn cũng không ngại rơi vào thìn cung. Nguyên nhân tức ở chỗ tân năm cự môn hóa lộc, đến đây tức cái gọi là “Hóa tinh còn đắt hơn” .

Thiên đồng vu tuất cung, vu năm đinh mặc dù hóa thành quyền, thế nhưng lại và cự môn hóa thành sao Hóa kỵ tương đối. Nhưng bởi nhị diệu đây đó có tính chất thượng chế hóa, bởi vậy chuyển thành mỹ cách, là cũng “Hóa tinh còn đắt hơn” .

Cổ nhân hữu vân: “Cự môn thìn tuất không được địa. Tân mạng người gặp trái lại là kỳ”, tức là thích cự môn vu bị chiếm đóng thì hóa lộc. Bởi vì hãm địa tuy nhiều ám, thế nhưng hóa lộc lại có thể giải trừ ám. Vừa vân: “Thiên đồng tuất cung là trái lại bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý.” tức cũng lấy thiên đồng hóa quyền, hóa giải thiên đồng rơi thiên la địa võng thì bất tường.

Hai cái này cách cục, đều nhân “Hóa tinh” lực lượng mà xoay trời chuyển đất, “Hóa tinh còn đắt hơn” lực lượng tức ở chỗ đến đây, nhưng mà giai chủ vất vả cực nhọc trung tâm phát tích thay đổi thái.

“Thạch trung tâm ẩn ngọc” kết cấu phức tạp

“Thạch trung tâm ẩn ngọc cách” — tức đinh ngọ hoặc quý năm sinh ra, cự môn ở tử cung hoặc ngọ cung thủ mệnh. Cổ ca vân: “Cự môn tử ngọ ưa tương phùng, canh giá trị sinh ra đinh quý trung tâm, giáp tuổi định vì phàn quế khách, lão lai tư nhuận phú gia ông. “

Đối với cái này cách cục, cổ nhân quá mức hương giấu diếm. Đến nỗi người bình thường chỉ có thể tương “Đinh quý sinh ra, cự môn tử ngọ” làm công thức thủy ký ức.

Kỳ thực cái này cách cục, ở chỗ cự môn sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa quyền cập hóa khoa tam diệu hoặc trong đó nhị diệu.

Sở dĩ nếu như kỹ lưỡng hơn một điểm mà nói, cấu thành “Thạch trung tâm ẩn ngọc” kết cấu phải có hạ thuật vài loại —

Đệ nhất, tân năm sinh ra, cự môn hóa lộc hội thái dương hóa quyền; canh được văn khúc hóa khoa hội chiếu người càng thượng cách;

Đệ nhị, quý năm sinh ra, cự môn hóa quyền, rất đúng cung lộc tồn củng chiếu, cũng thượng cách.

Đệ tam, năm đinh sinh ra, cự môn và lộc tồn cùng độ, đối cung thiên cơ hóa khoa củng chiếu, mượn nữa hội thiên đồng hóa quyền, là trung tâm cách;

Đệ tứ, kỷ năm sinh ra, cận được cự môn và lộc tồn cùng độ cập tá hội thiên lương hóa khoa, là trung tâm cách;

Đệ ngũ, bính năm sinh ra, kình dương và cự môn cùng độ tá hội thiên đồng hóa lộc, là hạ cách;

Thứ sáu, mậu năm sinh ra, không chỉ kình dương và cự môn cùng triền, mà lại đối cung thiên cơ Hóa kị cũng củng chiếu, mặc dù hội thái dương hóa khoa, là vì đặc biệt cũng. (sai ai ra trình diện đồ 98 lệ nhất tới lệ lục)

“Thạch trung tâm ẩn ngọc” cách cục kết cấu nhìn như phức tạp, nhưng nói tóm lại, ưa sai ai ra trình diện lộc quyền khoa, sợ nhất sai ai ra trình diện hình kị, năng lực đối với lần này có điều lý giải, tức không cần cứng rắn nhớ các loại quy điều cũng.

“Tử Phủ triêu viên” tên êm tai

“Tử Phủ triêu viên cách” tức tử vi Thiên phủ vu tam phương chụp ảnh chung mệnh viên (sai ai ra trình diện đồ 99). Như mạng cung ở thân, liêm trinh thủ mệnh, tử vi thiên tướng ở thìn cung chụp ảnh chung, Thiên phủ vũ khúc ở tử cung chụp ảnh chung. Cổ ca vân: “Nhị đấu tôn tinh mệnh nội lâm, thanh cao mối họa vĩnh viễn không xâm. Càng thêm cổ diệu nặng gặp gỡ, thực lộc hoàng triều quán cổ kim. “

Cái này cách cục ký kết, có điểm vô cùng bỏ qua cung mệnh chính diệu, nhưng lấy chụp ảnh chung tinh diệu thủ quý, sở dĩ thuộc về gò ép, bất túc là tín.

Giống nhau đẩu số thư tịch, giai tôn sùng bắc đẩu chủ tinh tử vi cập sao Nam Đẩu chủ tinh Thiên phủ, cho rằng có thể được liễu “Nhị đấu tôn tinh” gia lâm có thể chiếu cung viên nhất định may mắn, giá là bởi vì thiên về trong cổ tịch đối tử vi, Thiên phủ đánh giá.

Như tử vi là “Vạn vật của linh”, “Là hữu dụng của nguồn nước và dòng sông”, “Nắm giữ cơ tạo hóa”, “Chư cung giáng phúc, năng lực tiêu bách ác”, cùng với Thiên phủ “Là sao Nam Đẩu giải trừ ách diên thọ ngôi sao” các loại ngôn luận.

Không biết giá lưỡng khỏa chủ tinh, tuy rằng cụ ưu điểm, nhưng nhưng có rất nhiều khuyết điểm, hai sao hội hợp, rõ ràng nhất khuyết điểm tức là thoái thoái thất cư, hảo đại hỉ công, hơn nữa cung mệnh chính diệu liêm trinh ảnh hưởng có lẽ sẽ có “Bất tại hồ” tính cách, có lẽ có thể lưu là tà ác, loại này tính chất liền điều không phải tử vi Thiên phủ hai sao hội hợp có khả năng cải thiện người vậy.

Cho nên suy đoán đẩu số, nhưng lấy căn cứ cung mệnh chính diệu là là, bất khả quá mức coi trọng “Tử Phủ triêu viên” tên êm tai.

“Đeo sao được địa” lỗi thời

“Đeo sao được địa cách” — tức vũ khúc lâm miếu vượng cung vị thủ mệnh (sai ai ra trình diện đồ 100). Cổ ca vân: “Đeo sao nhập miếu thật là tường, vị chính quan cao nơi cường, chiếm đất công thành đa kế sách thần kỳ, thành phong trào lẫm lẫm trấn biên cương. “

Cái này cách cục, vừa thuộc về trông mặt mà bắt hình dong các loại. Bởi vì cổ đại có vũ khúc là tinh thuyết pháp, sở dĩ tựu cho rằng là “Chiếm đất công thành”, “Thành phong trào lẫm lẫm” mệnh tạo, bởi vậy có thể thấy được đời Minh thầy bà đơn sơ. Đời Thanh lộc mệnh sự học đại sự, văn nhân học sĩ lại chỉ nghiên cứu “Tử bình”, không một người đối “Đẩu số” cảm thấy hứng thú, tức là bởi vì đối đời Minh đẩu số sách báo bất mãn của cho nên. Bởi vì cuối nhà Minh đẩu số gia sáng lập , chờ lấy lấn thế, tới đời Thanh toại phát triển là , đó là vu đẩu số xuống dốc của cho nên.

Vũ khúc ở thìn, tuất, xấu, vị tứ cung nhập miếu, ở tử ngọ nhị cung ngồi vượng, y theo cách cục, mười hai một cung vị vũ khúc, lại có sáu hợp cục, nhưng mà phàm vũ khúc tọa mệnh người đó, chẳng phải là rất tẫn chiếm tiện nghi cũng? Đây là lúc đầu ký kết giá cách cục người đó, vị gia thâm tư thục lự chỗ. Hơn nữa, vũ khúc vu thìn tuất nhị cung là lúc, là nhập “Thiên la địa võng”, tuy rằng nhập miếu, nhưng nhưng cũng không xuất sắc, chẳng cánh cũng dùng cái gì cho rằng là “Đeo sao được địa” cũng. Phàm vũ khúc thủ mệnh người đó, nhiều ít đái một điểm cô khắc tính chất. Cổ đại tòng quân người đa điều không phải niên thiếu ấm no người đó, hoặc áo cơm vô kháo, hoặc lục thân không được đầy đủ, sau đó mới bằng lòng ly hương biệt tỉnh.

Quan

“Tứ chính cùng lâm” không hợp lý

“Tứ chính cùng lâm cách” — tức tử vi, Thiên phủ; thái dương, Thái âm tứ diệu, có nhất diệu hoặc nhị diệu thủ mệnh (sai ai ra trình diện đồ 101) cổ ca vân: “Tứ chính đã tới cư vượng địa, suốt đời tước lộc định phi thường, văn là phụ bật dựa vào long phượng, vũ chưởng binh quyền tá đế vương. “

Cái này cách cục, phạm vào “Quơ đũa cả nắm” tệ nạn. Tử vi, Thiên phủ, thất sát, Thái âm ở “Tử vi đẩu số” trung tâm, nhược lâm miếu vượng cung vị, nói chung chất hài lòng, là đo đó được xưng là “Tứ chính” (bất đồng “Tam phương tứ chính” “Tứ chính” của nghĩa). Nhưng thật ra là do tử vi là sao Bắc đẩu hệ chủ tinh; Thiên phủ là sao Nam Đẩu tinh hệ chủ tinh; thái dương Thái âm là trung thiên tinh hệ chủ tinh (thái dương chủ ban ngày, Thái âm chủ dạ), loại này “Chủ tôn” tính chất thôi diễn mà đến. Nhưng chủ tinh nhập miếu, giống nhau cận chủ kỳ vi nhân quang minh chính đại, tịnh không có nghĩa là một thân có thể “Văn là phụ bật”, “Vũ chưởng binh quyền” . Sở dĩ muốn đẩy toi mạng cục, nhưng ứng với án mỗi tinh ở cung vị ý nghĩa mà định, bất năng cận cư cuối nhà Minh thuật sĩ đính định cách cục cũng.

Vương đình của tương những … này cách cục gia dĩ một lần nữa bình định, mục đích chủ yếu là để nhắc nhở độc giả, nghiên tập đẩu số phải chú ý “Tinh hệ” chỉnh thể tính, thiết bất khả phá thành mảnh nhỏ, đeo sao diệu trục lạp trục lạp lai nghiên cứu. Mà cái này “Tứ chính cùng lâm cách”, lại vừa phạm vào trục lạp tinh lai nghiên cứu tâm bệnh. Lại càng không như “Cự nhật đồng cung”, “Hủy cự cùng lâm”, “Thạch trung tâm ẩn ngọc”, “Tam hợp hỏa tham” chờ cách cục của tinh khiết mà chính vậy.

“Mệnh vô chính diệu” cận hợp cổ nhân

“Mệnh vô chính diệu cách” — tức cung mệnh vô chính diệu tọa thủ (sai ai ra trình diện đồ 102). Cổ ca vân: “Cung mệnh tinh diệu giá trị không vong”, ấu tuổi trọng trọng có tai hoạ, điều không phải cho làm con thừa tự cần phải gởi nuôi, tha hương xong đi chủ bữa tiệc sàng. “

Về cái này cách cục, minh Phúc Kiến khắc bản viết: “Tức cung mệnh vô chính tinh di động tinh tung tinh là cũng.” thế nhưng đã có một cái ảnh nguyên sao vốn lời phê ghi trên mép sách: “Vô nam bắc nhị đấu chính tinh cũng”, que cời lời phê ghi trên mép sách, không thấy nhắc tới “Di động tinh” cập “Tung tinh” .

Cái gọi là “Di động tinh”, là chỉ Hỏa Tinh linh lý chờ, về phần chuyện gì là “Tung tinh”, thì vương đình của chẳng, hoài nghi có thể là “Từ tinh” lầm san.

Cổ nhân luận mệnh, có “Mệnh vô chính diệu, nhị họ diên sinh” thuyết pháp. Nhưng thuyết pháp này có rất lớn cực hạn. Bởi vì phàm cung mệnh vô chính diệu thời gian, lệ ứng với mượn dùng đối cung tinh diệu lai suy đoán, cung mệnh đối cung tức cung thiên di, cho nên liền cũng cho rằng loại này mệnh cục lợi cho “Thiên di” . Đó là xa vãng tha hương.

Cổ đại nhân, nhưng yêu cầu ở quê hương có thể sống yên phận, quyết không dễ dàng nói ly, sở dĩ phàm là xa xứ người đó, đa số là song thân tạ thế, ở quê hương không thể là sống, cho nên “Mệnh vô chính diệu” cũng liền bị cổ nhân xem thành là còn nhỏ bất hạnh, đến nỗi cho làm con thừa tự gởi nuôi, có lẽ bồng bềnh đáo tha hương ở rể mệnh. Nhất là cổ đại xã hội nông nghiệp, có kén rể để làm điền công tập tục, cổ nhân canh chấp nhận.

Hôm nay suy đoán đẩu số, nhưng ứng với cư cho mượn dụng cung thiên di tinh là suy đoán căn cứ.

“Cực cư mão vị” cũng tôn vinh

“Cực cư mão vị” — tức tử vi cư mão dậu vị gặp sát (sai ai ra trình diện đồ 103). Cổ ca vân: “Tử vi mão dậu kị tương phùng, văn khúc phí thời gian khởi hữu thành, thử hỏi đến đây thân nơi nào khứ. Tri giao hữu cạo đầu lập không môn. “

Tử vi ở mười hai cung trung tâm vô hãm vị, cận mão dậu là mất đất. Phàm tử vi cư mão dậu, tất và tham lang ở chung, cổ nhân xưng đến đây cách cục là “Đào hoa phạm chủ”, coi là nam nữ giai chủ dâm loạn.

Trong trường hợp đó làm sao “Đào hoa phạm chủ” cách cục, không ngờ bị coi là nhược gặp sát thì là tăng nhân cũng? Nguyên lai kỳ căn cứ là cổ đại khẩu quyết: “Tử cư mão dậu, gặp tai kiếp thiên không Tứ Sát, đa số thoát tục tăng gia” nói đến.

Về điểm ấy. Tin tưởng cổ nhân nhất định từng có một phen công tác thống kê, sau đó mới dám tương làm đế tinh tử vi, coi là xuất gia mệnh tạo. Hơn nữa có một chút có thể chú ý, tức cổ nhân cho rằng, tử vi tọa mệnh người đó cho dù xuất gia, cũng thụ đế vương chế cáo của phong, trở thành “Quốc sư” . Loại này quan điểm, sợ rằng vừa Hưng Nguyên đại tôn trọng tăng nói phong tục hữu quan.

“Trung Châu phái” cũng có tương truyền, tử vi gặp thiên không diệu, tất tác đàm thiền của khách, không dám chắc một thân xuất gia, nhưng tính chất thì tương đồng. Chiếu vương đình của ý kiến, sợ rằng vẫn là đã bị cổ đại văn hóa bối cảnh ảnh hưởng thuyết pháp. Nhược hiện ở, có thể mở rộng là triết lý nghiên cứu. Không nhất định xuất gia làm hòa thượng cũng.

Nhưng tử vi tọa mệnh người đó, thật có kỳ tôn quý bất đồng thói tục chỗ, xuất gia vu cổ đại coi là đại trượng phu sự, cũng có kỳ để ý.

“Cơ nguyệt cùng lương” tác lại nhân

“Cơ nguyệt cùng lương” — tức thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương bốn sao, ở riêng dần thân lưỡng cung thủ mệnh (sai ai ra trình diện đồ 104). Cổ ca vân: “Dần thân tứ diệu mệnh gia lâm, tông tổ căn nguyên chắc chắn thành, đao bút trong nên đứng thẳng, vinh hoa phát vượng ở công môn. “

Giá thủ cổ ca, tức là “Cơ nguyệt cùng lương” tác lại người nghĩa rộng. Mà “Cơ nguyệt cùng lương” còn lại là một rất trứ danh cách cục. Tường cung vị kết cấu mà nói, thiên đồng thiên lương ở dần, tức Thái âm ở tuất, thiên cơ ở ngọ chụp ảnh chung; thiên đồng thiên lương ở thân, thì Thái âm ở thìn, thiên cơ ở tử chụp ảnh chung; thiên cơ Thái âm ở dần, thì thiên lương ở ngọ, thiên đồng ở tuất chụp ảnh chung; thiên cơ Thái âm ở thân, thì thiên lương ở tử, thiên đồng ở thìn chụp ảnh chung. Tổng cộng có bốn loại kết cấu.

Giá bốn loại kết cấu, không có cách nào lệnh bốn sao giai nhập miếu vượng, trong đó tất có một … hai … Tinh diệu lạc hãm, có lẽ có tam diệu ở bình thường cung hạn, sở dĩ tựu dễ bộc lộ ra tinh diệu khuyết điểm, đến nỗi ảnh hưởng chỉnh cái tinh hệ tính chất.

Đại thể bắt đầu thuyết, “Cơ nguyệt cùng lương” kết cấu, chủ một thân hữu cơ tâm, vừa tham tài; hảo xoi mói, vừa đáng ghét làm việc đàng hoàng, bởi vậy tựu rất là và “Lại nhân” tính cách tương tự. Hiện tại vu đại cơ cấu nhậm chức người đó, nhược an vu chức vị, quá công văn cuộc đời, tại chức quyền trong phạm vi lộng lộng quyền, xoi mói một chút người khác sai lầm, lại lại vu gánh chịu trách nhiệm. Và cái này cách cục liền rất ăn khớp vậy. Duy “Cơ nguyệt cùng lương” gặp cát. Cũng có thể có làm, là “Lại nhân” cũng không tất giai tầm thường người cũng.

“Sát củng liêm trinh” hay thay đổi hóa

“Sát củng liêm trinh” — tức liêm trinh thủ mệnh, thất sát chụp ảnh chung (sai ai ra trình diện đồ 105). Cổ ca vân: “Trinh phùng thất sát dần kham thương, thập chở yêm lưu ở đâu tai hoạ, vận tới trải qua yêu cầu đa bất toại, tiền tài hơn hẳn tuyết tưới thang. “

Cái này cách cục phi thường của nổi danh. Nhưng chiếu vương đình chỗ biết, kỳ cách cục kết cấu chỉ có lưỡng chủng, tức liêm trinh tham lang vu tị cung thủ mệnh, vũ khúc thất sát vu dậu cung lai hội; hoặc liêm trinh tham lang vu hợi cung thủ mệnh. Vũ khúc thất sát vu mão cung lai hội. Đó là là liêm trinh, tham vết, vũ khúc, thất sát tứ sao diệu tinh hệ tổ hợp.

Cổ nhân cho rằng liêm trinh tham lang là đào hoa, vũ khúc thất sát là hình thương. Sở dĩ tứ sao diệu phối hợp lại, dù cho phá hết tổ nghiệp, lưu ly lang thang người. Tức đại hạn phùng của, mặc dù không được chủ kỳ tính cách của người bay bổng, cũng chủ mười năm rách nát.

Nhưng vương đình của lại nhận thức vì cái này cách cục vu xã hội hiện đại, có thể có khác giải thích.

Vương đình của làm một vị tài chính và kinh tế giới nhân sĩ suy tính quá, tức là loại này cách cục, hắn lập mệnh tị cung sai ai ra trình diện liêm trinh tham lang, tới hơn bốn mươi tuổi, đại hạn sai ai ra trình diện vũ khúc thất sát, đột nhiên bạo giàu lên.

Nguyên nhân tức ở chỗ liêm trinh tham lang cũng có ăn ý thành phần, vũ khúc thất sát lại chủ quyết định thật nhanh, nhân vừa đụng trước cơ duyên, lập tức có thể phất nhanh. Mà cổ đại xã hội không có ăn ý sự nghiệp, bởi vậy lại không thể sao biết được nói loại này cách cục toàn bộ ý nghĩa.

Đến đây cách biến hóa rất nhiều, mới học đẩu số người đó khó nhất nắm giữ, suy đoán thì phi cẩn thận một chút bất khả.

“Cự phùng Tứ Sát” đa quan tòa

“Cự phùng Tứ Sát” — thần môn lạc hãm thủ thân cung, hỏa linh dương đà Tứ Sát thủ cung mệnh. Cổ ca hữu vân: “Cự môn lạc hãm trong người cung, Tứ Sát thiên về mệnh lý phùng, nếu là ngôi sao may mắn vô cứu giải trừ, ắt gặp lưu phối viễn phương trung tâm. “

Cái này cách cục, vương đình của cho rằng có điểm nghi vấn. Cư vân: “Cự môn thân mệnh phùng của là kị, đối cung hỏa linh bạch hổ cộng bạn, vô đế lộc, quyết phối thiên nhai.” phải không luận cự môn thủ mệnh hoặc thủ thân cung, đối cung sai ai ra trình diện sát, sau đó thủy là “Lưu phối” (tức sung quân) của mệnh. Cũng không phải cự môn thủ thân, Tứ Sát thủ mệnh. Nhưng thân cung rất nhiều thì và cung thiên di tương đồng, sở dĩ đời Minh thuật sĩ tài hàm hàm hồ hồ. Tương đến đây cách nói thành là cự sát phân thủ thân mệnh. Khả năng này là bởi vì nhân nhượng ca quyết thể lệ, thất nói thành cú, cho nên cũng liền nói xong không rõ ràng lắm. Cự môn thủ mệnh sai ai ra trình diện dương đà, cổ nhân cho rằng “Nam nữ dâm tà” ; sai ai ra trình diện hỏa linh, “Chết vào ngoại đạo” . Bởi vậy tương giá lưỡng chủng tính chất cộng lại, là được là “Quyết phối thiên lý” hung mệnh (sai ai ra trình diện đồ 106). Trừ phi là được tử vi và lộc tồn áp chế, nhưng chiếu vương đình của kinh nghiệm, lại tựa hồ như tịnh không cần thiết dử như vậy hiểm. Bởi vì cổ đại xã hội không có nhiều như vậy “Thị phi khẩu thiệt” hành nghiệp, mà xã hội hiện đại, xác thực sự loại này hành nghiệp người đó có rất nhiều. Cho dù cự môn thủ mệnh nhìn thấy Tứ Sát, nhiều nhất cũng chỉ là nhân sinh tăng nhiều một chút khúc chiết mà thôi.

Nhưng đa nhạ quan phi, cũng loại này mệnh tạo đặc điểm. Nhược cự môn Hóa kị, canh suốt đời xuất nhập toà án.

“Đầu ngựa đái kiếm” nhân hoành dũng

“Đầu ngựa đái kiếm” — tức kình dương vu ngọ cung thủ mệnh. Cổ ca vân: “Dương nhận cướp kị ngọ của phương, nhược lai hạn nội nhất hại, hình thê khắc tử sinh nhàn sự, một bệnh trung niên yếu yểu vong. “

Kình dương độc thủ ngọ cung. Vô chính diệu cùng độ, là “Đầu ngựa đái kiếm” chính cách, lúc này thiết yếu tá đối cung thiên đồng Thái âm là mệnh viên tinh diệu (sai ai ra trình diện đồ 107 lệ nhất cập lệ nhị). Có hay không nhập cách, cần phải thị có hay không được lục ngôi sao may mắn là trợ giúp mà định, nhược được lục cát, cổ nhân cho rằng loại này mệnh tạo có thể “Uy trấn biên cương” .

Mặt khác lại có hai người cách cục, cũng tùy là “Đầu ngựa đái kiếm” . Nhất là tham lang và kình dương ở ngọ cung thủ mệnh. Nhất là mậu năm sinh ra, tham lang hóa lộc. Canh cát (sai ai ra trình diện đồ 107 lệ tam). Cho dù không phải, là bính năm sinh ra, thiên đồng vu vị cung hóa lộc, và tị cung lộc tồn giáp mệnh, cũng thuộc mỹ cách (sai ai ra trình diện đồ 107 lệ tứ). Nhất là thiên đồng và kình dương ở ngọ cung thủ mệnh, cũng lấy bính mậu năm sinh ra là hợp cách (sai ai ra trình diện đồ 107 lệ ngũ cập lệ lục).

Kình dương là cổ nhân coi là kiên cường hảo dũng ngôi sao, vu ngọ cung tuy rằng lạc hãm, nhưng ngọ cung hỏa có thể chế kình dương của kim. Trái lại thành dụng cụ dụng, Vì vậy hoành bạo lực hóa thành uy quyền, bởi vậy có “Uy trấn biên cương” nói đến. Tương truyền hán quang vũ lưu tú mệnh, tức nhập đến đây cách cục.

Lưu tú lạm sát công thần, dân gian thuật lại. Một thân chung lấy thần kinh thác loạn mà chết, cho nên cổ nhân cho rằng “Đầu ngựa đái kiếm” cách cục người đó, “Mặc dù phú quý cũng không bền” .

Người thời nay ít “Uy trấn biên cương” khả năng, nhưng cũng gặp qua giang hồ hảo hán có đến đây mệnh tạo.

“Mệnh lý phùng hung” có tính cách

“Mệnh lý phùng hung” — tức Địa kiếp địa không thủ mệnh. Cung mệnh lại không có cát diệu (sai ai ra trình diện đồ 108). Cổ ca vân: “Thiên không diệu đã tới cát diệu vô, yêu cầu danh yêu cầu lợi chu toàn hư, thanh nhàn hình cung độc phương diên thọ, vinh hoa phú quý quá khích câu. “

Cổ ca trung tâm nói “Thiên không diệu”, có người cho rằng là thiên không, tuần thiên không, chặn thiên không, trên thực tế cũng, mà là địa không Địa kiếp.

Cổ nhân cho rằng “Địa không là không vong chi thần, thủ thân mệnh, làm việc thoái thoái, thành bại đa đoan” . “Địa kiếp là kiếp sát chi thần, thủ thân mệnh, làm việc sơ cuồng, không được chính đạo” . Đến đây sở dĩ là kị cũng.

Vương đình của cho rằng, ở hôm nay cần phải đối cổ nhân chú thích sảo gia chải vuốt sợi. Cái gọi là “Làm việc sơ cuồng”, “Làm việc thoái thoái”, tức là người thời nay chỗ vị “Có tính cách” . Xem bất quá mắt người đó, sau khi thấy được sinh tử phẫn hút máu cương thi, cố ý giả dạng làm đầy mặt lạnh lùng. Hội tưởng “Sơ cuồng”, nhưng đây thật ra là âu phong mỹ mưa. Do híp pi thời đại bắt đầu, một đời truyện một đời, truyền tới hôm nay “Linh lợi lộ mạn thích” . Kỳ thực chỉ là thuỷ triều, không đủ để do là suy đoán kỳ chung thân bất lợi.

Trái lại, rất nhiều “Làm việc sơ cuồng” người đó, được phùng gặp gỡ, nhảy mà trở thành ngôi sao ca nhạc sao kim, là được bằng một bả giọng hát có lẽ một bả đàn ghi-ta tung hoành thiên hạ.

Cổ nhân thì không phải. “Có tính cách” người đó đa ẩn dật sơn lâm, Vì vậy “Thanh nhàn cô độc” lấy chung kỳ thân.

Là cho nên cổ nhân đối thiên không cướp là giống như là bình luận.

“Thiên lương củng nguyệt” phong lưu lãng tử

“Thiên lương củng nguyệt” — thiên lương Thái âm nhị diệu thủ mệnh mà rơi vu hãm địa (sai ai ra trình diện đồ 109). Cổ ca vân: “Nguyệt lương lạc hãm tối kham thương, nhất định phiêu oành tại ngoại hương, hát vũ say sưa ca hát suốt ngày say, phong lưu tận diệt tổ điền trang. “

Vương đình của nghĩ đến đây cách cục có sai lầm. Bởi vì thiên lương và Thái âm vĩnh bất đồng cung. Cổ bí quyết thì giống như hạ thuyết pháp:

“Thái âm thủ mệnh lạc hãm, hóa khoa lộc quyền phản hung, xuất ngoại ly tổ lấy được cát. Canh gặp Tứ Sát, tửu sắc dâm tà. “

“Thiên lương hãm địa sai ai ra trình diện dương đà, đồi phong bại tục. “

“Thiên lương nguyệt diệu nữ dâm bần. “

Cho nên vương đình của ý kiến, cái gọi là “Thiên lương củng nguyệt”, chính là thiên lương cư tị hợi, Thái âm cư xấu vị, hoặc Thái âm cư dần thân. Thiên lương cư tử ngọ cách cục, cái dựa vào bí vân: “Lương tị hợi, âm dần thân, chủ dâm ẩn, không được hãm y lộc toại, như hãm, thấp hèn.” thuyết pháp.

Nhưng cái này cách cục kỳ thực cũng không có chuyện gì bất hảo.

Thiên lương là danh sĩ khí chất tinh diệu, “Nhẫn đem hư danh, thay đổi lại cạn châm thấp hát” . Kỳ thực cũng không tục cũng. Chỉ là nhân coi thường phong lưu lãng tử, cho nên đối với của đánh giá quá mức thấp mà thôi.

Vương đình của bất minh Thái âm lạc hãm, hóa khoa lộc quyền phản hung của để ý, tỉ mỉ suy nghĩ, cái hệ Thái âm sai ai ra trình diện cát chủ phú tình cảm, phong lưu lãng tử một ngày phát sinh tình cảm, tự đa tinh thần làm phức tạp.

Đến đây sở dĩ khó có được tác “Vong tình Thái thượng” cũng.

“Văn tinh gặp giáp” hiện đại vô phương

“Văn tinh gặp giáp” — văn xương hoặc văn khúc thủ thân cung, gặp địa không Địa kiếp tướng giáp (sai ai ra trình diện đồ 110). Cổ ca vân: “Giáp địa văn tinh gặp thủ thân, suốt đời lao lực bại không làm nổi, phùng tài được lộc thế gian hảo, sổ tẫn còn dạy yểu mà lại bần. “

Đến đây cách cục là ảnh nguyên sao vốn sở vô, đãi thuộc người sáng mắt sáng lập cách. Chiếu “Trung Châu phái” truyền lại, đối cái này cách cục thuyết minh được tương đối kể lại, vương đình của có thể tiết lộ ra ngoài.

Văn xương thủ thân cung, bất luận có vô chính diệu, giống nhau đều lợi khoa danh chấm thi, nhưng nếu tao địa không Địa kiếp tướng giáp, thì trái lại khả năng chấm thi bất lợi. Bất lợi nguyên nhân cũng không phải bởi không có học vấn, mà là lọt vào không giải thích được thất bại. Thảng như mạng cung chính diệu hảo, thì thượng khả có bổ cứu phương pháp hoặc buông tha chấm thi ngược lại kinh thương, hoặc do “Dị lộ” tầm thủ khoa danh.

Văn khúc thủ thân cung, bất luận có vô chính diệu, giống nhau đều lợi đao bút cuộc đời, nhưng nếu tao địa không Địa kiếp tướng giáp, thì trái lại mổ chính bút thất lợi, nếu cung mệnh chính diệu hảo, thì có thể buông tha đao bút cuộc đời mà lánh mưu phát triển.

Nhưng mà kể trên truyền lại, nhưng cận thích hợp đời Thanh xã hội tình huống mà thôi. Vị tất thích hợp hôm nay.

Người thời nay không cần dựa vào chấm thi, văn nhân lối ra đa, cho dù chấm thi bất lợi, đao bút bất lợi, vẫn như cũ có thể lánh mưu sinh kế, nhất là Hương Cảng xã hội, giáo mười mấy nho nhỏ trẻ thơ dại cũng có thể nước chè xanh đạm đem cơm cho, sở dĩ không nhất định “Sổ tẫn còn dạy yểu mà lại bần” như vậy thê lương.

“Khoa tinh sát thấu” bất lợi công văn

“Khoa tinh sát thấu” — khoa tinh thủ thân mệnh, gặp Tứ Sát Hóa kị thiên không cướp quá nặng (sai ai ra trình diện đồ 111). Cổ ca vân: “Cung mệnh khoa diệu chưa kịp thanh, hung đông đảo là nơi ở ẩn nhân, thậm chí ngôi sao may mắn không mất cục, đọc sách tới lão một công danh. “

Cổ nhân nặng nhất khoa danh, sở dĩ minh thanh hai đời thuật sĩ cũng nặng nhất “Hóa khoa”, phàm khoa tinh thủ mệnh, liền cho rằng cuộc thi được lợi, bởi vậy có thể chính đồ xuất thân. Hôm nay thì lấy hóa khoa vì danh dự. Không nhất định “Cung mệnh khoa diệu” có thể được liệt “Chính đồ công danh” .

Hóa khoa nhất diệu, sợ nhất địa không Địa kiếp, cổ nhân cho rằng công danh tặng đặng.

Nhược văn xương văn khúc hóa khoa mà và thiên không cướp cùng độ, một thân mặc dù hưởng văn danh cũng không năng lực lấy được nhất khâm, đến đây sở dĩ “Đọc sách tới lão một công danh” cũng.

Hôm nay xã hội, chỉ cần lành nghề nghiệp trung tâm trác nổi danh thanh, không cần kháo cuộc thi kiểu Trung Quốc sau đó dựng thân xã hội, bởi vậy “Khoa tinh sát thấu” cách cục. Liền biến thành có khác ý nghĩa.

Có vài người, danh hệ rất lớn, thế nhưng lại đưa tới rất nhiều vô vị làm phức tạp, thậm chí đưa tới oán báng, tức có thể là thuộc về loại này cách cục.

Hơn nữa vừa không chỉ văn nhân là nhiên, thương nghiệp xã hội có thật nhiều công văn thượng lui tới, nhược gặp “Khoa tinh sát thấu”, liền dễ nhân hợp đồng khế ước mà trêu chọc thị phi. Vương đình của có một người bạn, thiên cơ hóa khoa thủ mệnh, và địa không Địa kiếp cùng độ, sát thấu, tốt nhất lưu niên cũng thì bị ngân hàng cho rằng “Ký tên không hợp”, có thể nói không biết nên khóc hay cười, kỳ “Tặng đặng” hoàn toàn và cuộc thi không quan hệ.

“Khôi việt hung xung” nhân duyên phôi

“Khôi việt hung xung” — thiên khôi thủ mệnh, hội thiên việt, hoặc thiên phi thủ mệnh, hội thiên khôi, như thì gặp Tứ Sát thiên không cướp phá tan (sai ai ra trình diện đồ 112) cổ ca vân: “Khôi việt văn tinh thủ quý quang vinh, lo gì BẢNG không được đề danh, nhược nhiên tinh chúng vô tinh cứu, cố tật yên hà nhĩ tự ninh. “

Thiên khôi thiên việt lợi cho cuộc thi, tính chất và văn xương văn khúc bất đồng. Xương khúc là chính có học vấn. Có thể bằng công phu thật thượng trường thi đấu, thuộc về “Cố gắng” ; khôi việt còn lại là “Công văn trung tâm thử quan” . Không nhất định có học vấn, chỉ cần cú may mắn, dễ dàng cho cuộc thi thì xong hết ý thuận đồ. Cổ nhân vân: “Khôi việt mệnh thân đa chiết quế”, tức là tầng này ý tứ. Nhược vân: “Thiên khôi thiên việt, cái thế văn chương”, ngược lại là nhân nhân luận sự — hàn lâm công văn chương, giống nhau đương nhiên cho rằng “Cái thế” .

Khôi việt sai ai ra trình diện kình dương linh tinh, chủ cố tật, khôi phi kiến giải đất trống cướp, trái lại chủ không được thứ, sở dĩ thủ cổ ca, liền thuyết cố tật yên hà nhĩ tự ninh”, do vân, một … gần … Là chung thân cố tật, một … gần … Là khiếu ngạo yên hà, trái lại không thể ra sĩ.

Hôm nay xã hội không thể nói là “Khiếu ngạo yên hà” chuyện này, bởi vì hiện đại đã mất “Sơn lâm ẩn dật”, bởi vậy mệnh thân nhị cung thiên khôi thiên việt mà lại thấy kình dương linh tinh cùng độ, mặc dù nhưng chủ cố tật triền thân, nhưng thấy địa không Địa kiếp, cũng “Quý nhân trái lại biến thành tiểu nhân”, ví dụ như vốn có có người đề bạt, thế nhưng lại trở mặt thành thù, hoặc nhân sản sinh hiểu lầm mà chiêu vưu oán. Nhân tế quan hệ không tốt, biến thành độc lai độc vãng, cũng chẳng khác nào “Khiếu ngạo yên hà” .

Nghiên cứu cách cục, lý giải tinh hệ lai suy đoán mười hai cung

Quyển sách ở đây tổng cộng giới thiệu qua năm mươi mốt một đẩu số “Cách cục”, tịnh lược gia bình luận, mục đích chủ yếu kỳ thực chỉ có một chút, tức là cho thấy “Tinh hệ” trọng yếu. Vương đình một trong cường thịnh trở lại điệu. Học đấu mấy ngàn vạn bất khả trục lạp tinh diệu lai học, cho dù tương một trăm năm mươi lăm sao tính chất đều nhớ thanh thanh sở sở, một ngày thực tế vận dụng, tựu sẽ cảm thấy thiên đầu vạn tự.

Ở “Mười tám phi tinh” lúc đầu, suy đoán lộc mệnh phi thường của võ đoán, nào đó tinh nhập nào đó cung liền dựa vào đến đây chắc chắn cát hung, sau lại tài phát triển đáo chú ý “Tam phương tứ chính”, tái phát triển sau đó mới có “Tinh hệ” khái niệm. “Tử vi đẩu số” y theo cái này truyền thống, ngay từ đầu mặc dù đã lưu ý đáo “Tinh hệ” tổ hợp. Rất nhiều cách cục. Thực đó là “Tinh hệ” tính chất phát triển mà thành. Ví dụ như “Tham vũ đồng hành”, “Thất sát triêu đấu”, “Tam hợp hỏa tham” các loại, lập tức là cơ bản tinh hệ tổ hợp tính chất.

Nhưng mà hậu nhân lại có một loại bất lương phát triển khuynh hướng. Đó chính là quá phận coi trọng cách cục, mà bỏ quên cách cục kỳ thực tức là tinh hệ, bởi vậy đời Minh những năm cuối tài có thật nhiều “Ngụy cách” thành lập, trộn lẫn nhập có ý tinh hệ cách cục trong vòng, biến thành vàng thau lẫn lộn. Tài hợi

Quyển sách thảo luận những … này cách cục. Tịnh căn cứ xã hội hiện đại ý nghĩa. Nhất nhất ban làm sáng tỏ, hay tưởng đấu loại “Ngụy cách”, mà khiến cho độc giả biết cách cục đích thực thực lòng nghĩa, thứ bất trí trông mặt mà bắt hình dong, ở suy đoán thì chích nê vu hãm cục tên gọi cũng. — độc giả thảng có thể giải trừ tinh hệ đặc tính, mà không câu nệ vu cách cục, thì thứ kỷ vậy.

Rất nhiều người thích học tập đẩu số, thế nhưng lại chỉ bằng trên phố sách vở. Loại này sách báo hiện nay có thể nói đấu chở xa lượng, nhưng mà giống nhau khuyết điểm lại ngại khiếm thật thà, quảng cáo rùm beng quá, đến nỗi tương đẩu số thần hóa. Trên thực tế muốn học tập đẩu số cũng không khó, chỉ cần tương một ít chủ yếu tinh hệ kết cấu gia dĩ nhận thức, là có thể làm ra chính xác suy đoán. Quyển sách ở phương diện này, mặc dù không được căng bí, trong đó cũng thực đa trên phố sách vở sở vô của luận, có thể nói đã cung cấp chắc chắn thật thà số liệu.

Mới học trắc trở, ở chỗ giống nhau sách báo đa chích tường nói tinh diệu ở mệnh thân cung tính chất mà không cực kỳ nó, đối với ở tử nữ, phu thê, tài bạch, sự nghiệp chờ cung vị cát hung tính chất, liền chỉ là rất ít mấy lời, bởi vậy khiến cho suy đoán thượng nghi hoặc. Ở phương diện này, quyển sách cũng có đồng nhất khuyết điểm. Vì thế, vương đình của có thể cấp độc giả một điểm nêu lên. Đàm tinh hệ tính chất, thoạt nhìn chích thích hợp với cung mệnh, nhưng thực những … này tính chất mười hai cung cũng có thể thông dụng.

Thí dụ như tử vi tham lang ở dậu cung, nhược dậu cung là cung mệnh, có thể lưu ý có vô hội hợp lục cát lộc mã, nếu có, thì một thân khả năng văn màu phong lưu, đau khổ vô, thì khả năng dâm tà. Nhược dậu cung là cung phụ mẫu, thì phụ thân khả năng nhiều vợ; nhược dậu cung là huynh đệ cung, thì chủ huynh trưởng hoặc trưởng nữ đương gia, huynh đệ tỷ muội hôn nhân vị tất như ý; nhược dậu cung là cung tử nữ, gặp cát. Tử nữ có tiền đồ, gặp hung, có sự khác nhau.

Phần lần đó các loại, đều rất khó “Tử tham” tinh hệ cơ bản tính chất mà đến, là cho nên vừa thông suốt là được lấy bách thông.

Vừa nhu chú ý “Tử tham” tất hội hợp vũ khúc vượng quân, cập liêm trinh thất sát, sở dĩ phàm “Tử tham” thủ viên cung độ, đa chủ biến động, nếu như là cung tài bạch cập sự nghiệp cung, là được do biến động tính chất lai gia dĩ suy đoán. Giá lập tức này đây “Tinh hệ” lai suy đoán đẩu số mau lẹ phương thức.

Phụ lục

Chư tinh triền thứ ưa kị ca

Tử vi nên ngọ chu, độc kị cư lưới

Thiên cơ ưa đào hoa, xấu vị là mộ đường

Thái dương ưa thư cung, tuất hợi tử thất quang

Vũ khúc nghi cư cơ, tị cung thì bất lương

Thiên đồng tị hợi cát, ngọ hãm xấu không bị thương

Liêm trinh ưa thân dần. Đào hoa có ngại phương

Thiên phủ vô hãm địa, mão tị thân bình thường

Nguyệt ưa hợi tử xấu, mão thìn tị không ánh sáng

Tham lang nên nhập mộ, thân dần lạc hãm phương

Cự môn ưa kim mộc, thìn tuất là hung đường

Thiên tướng đa miếu địa, duy ngại mão dậu phòng

Thiên lương cũng đa miếu, tị thân hợi hãm thương

Thất sát ngại tị hợi, dư cung giai cát tường

Phá xa kị mão dậu, mừng nhất tử ngọ phương

Xương khúc ưa toàn cục, rơi vào hỏa viêm hương

Hỏa linh tự nên hỏa, thủy cục sai ai ra trình diện tai ương

Kình dương ưa tứ mộ, tứ trọng khí xấu xí

Đà la cũng nên mộ, tứ mạnh thì không lương

Hóa lộc kị tứ trọng, ưa cư dần thân đường

Hóa tạm thích ứng xấu tuất, duy kị Tứ Sát hương

Hóa khoa ưa thân xấu, kiếp không đại bất tường

Hóa kị nhện cao chân xấu, hỏa cục thiêm tai thương

Hình diêu nên thủy mộc, nhâm vị là mộ đường ngọ

Loan ưa xấu tuất hợi, vừa vui tọa họ Đông Phương

Chư tinh biết ưa kị, phán đoán đoán tự tinh tường

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

别序

本卷所收为《八喜楼钞本古诀》,及《斗数格局》。

古诀部份出现于江湖很早,至少明代的斗数家即曾依此推断。然而,全部口诀实不可能一时出现,相信在江湖流传的过程中,历代均有增删。八喜楼钞本的传钞年代,可定为明末清初,此由儿同时钞出的《推背图》可获证明,故此古诀的完成宝最迟亦必在清康熙年间。

部份古诀给收录于《骨髓赋》内,见第二卷,读者于读古诀时,应参考第二卷的详注,盖对于古诀,仅予略注。以免重复。

至于《斗数格局》部份,则以《紫微斗数全集》所载者为蓝本,分别予以评述。

斗数格局有真有伪,即有合理与不合理之别,于评述时已据中州派的观点加以指出,此盖亦可谓辨伪存真也。

目录

《八喜楼钞本古诀》注

前言 …………………………………………………………………………4

紫微 …………………………………………………………………………4

天机………………………………………………………………………10

太阳、日月………………………………………………………………11

武曲………………………………………………………………………16

天同………………………………………………………………………19

廉贞………………………………………………………………………20

天府………………………………………………………………………23

太阴………………………………………………………………………25

贪狼………………………………………………………………………27

巨门………………………………………………………………………32

天相………………………………………………………………………35

天粱………………………………………………………………………36

七杀………………………………………………………………………39

破军………………………………………………………………………43

辅弼………………………………………………………………………46

魁钺………………………………………………………………………50

昌曲………………………………………………………………………52

禄马………………………………………………………………………57

科权禄……………………………………………………………………60

化忌………………………………………………………………………61

羊陀………………………………………………………………………63

火铃………………………………………………………………………66

劫空………………………………………………………………………69

天刑………………………………………………………………………70

天姚………………………………………………………………………71

鸾喜………………………………………………………………………73

哭虚………………………………………………………………………74

台座………………………………………………………………………74

斗数格局

重新诠释古人格局 ……………………………………………………75

「贪武同行」宜见禄……………………………………………………76

「文星拱命」主聪明……………………………………………………78

「左右同宫」忌冲破……………………………………………………79

「三奇加会」最难纯美…………………………………………………81

「府相朝垣」重天相……………………………………………………82

「文桂文华」要看正曜…………………………………………………83

「七杀朝斗」主权力……………………………………………………84

「紫府同宫」并非甚美…………………………………………………85

「廉贞文武」欠开创力…………………………………………………86

「左右守垣」属于伪格…………………………………………………87

「天乙拱命」又一伪格…………………………………………………90

「文星昭拱」聪明俊秀…………………………………………………91

「贵星夹命」的结构……………………………………………………92

「禄合鸳鸯」主身富……………………………………………………93

「双禄朝垣」为富局……………………………………………………94

「三合火贪」得意外财…………………………………………………95

「日月会明」亦属凑合…………………………………………………96

「日月并明」过份牵强…………………………………………………98

「丹墀桂墀」利求名……………………………………………………99

「日照雷门」有限制…………………………………………………101

「月朗天门」有破格…………………………………………………102

「甲第登庸」不合时…………………………………………………103

「科名会禄」宜改格…………………………………………………105

「权禄巡逢」有缺点…………………………………………………107

「极向离明」得禄为贵………………………………………………108

「天府朝垣」利守成…………………………………………………109

「文梁振纪」不合潮流………………………………………………110

「辅拱文星」有才华…………………………………………………111

「机梁加会」高艺随身………………………………………………112

「权煞化禄」先苦后甜………………………………………………113

「巨日同宫」利口才…………………………………………………114

「寿星入庙」是孤高…………………………………………………115

「英星入庙」宜乱不宜治……………………………………………116

「巨机同临」有缺点…………………………………………………117

「雄宿朝垣」主锻炼…………………………………………………118

「化星远贵」主变泰…………………………………………………120

「石中隐玉」结构复杂………………………………………………122

「紫府朝垣」名字好听………………………………………………126

「将星得地」不合时宜………………………………………………127

「四正同临」不合理…………………………………………………128

「命无正曜」仅合古人………………………………………………130

「极居卯位」亦尊荣…………………………………………………131

「机月同梁」作吏人…………………………………………………132

「杀拱廉贞」多变化…………………………………………………135

「巨逢四煞」多官司…………………………………………………136

「马头带剑」人横勇…………………………………………………137

「命里逢凶」有性格…………………………………………………141

「天粱拱月」风流浪子………………………………………………142

「文星遇夹」现代无妨………………………………………………144

「科星煞凑」不利文书………………………………………………145

「魁钺凶冲」人缘坏…………………………………………………146

研究格局,了解星系来推断十二宫………………………………147

附录

诗星躔次喜忌歌……………………………………………………148

六十星系图…………………………………………………………150

八喜楼钞本古诀注

前言

此八喜楼钞本古诀,《紫微斗数全集》未收,而《紫微斗数全书》则有之而不全。由是可见此古诀之纂集,或在《全集》面世以后。

古诀内容,部份已见于《太微赋》、《骨髓赋》等,唯未见于古赋者则仍占大部份,此或为中州派口传诀要,于流入江湖之后得以流传。盖古诀内容有不少与中州派所传相同也。

全部古诀仅言征验部份,未及推断原则,亦未涉及星系,更未言及星系经行运限之变化,是故所得者仅为中州派之皮肉,而未得骨髓也。唯此等霉验亦殊足珍视,读者倘与《紫微斗数讲义》(陆斌兆着,王亭之补注,本社版)互相参阅,则对征验之道,已能得其十九。

古人征验,所据者为当时社会背景,今时代已更易。故所征验已有所不同,学者必须明白古人征验之理,加以现代化,然后始能有验。王亭之自刘师惠苍处得中州派全部传授后,十年不谈斗数,只闭门研究,然后始稍有所得,已将现代化征验,写入《中州派紫微斗数讲义》(初级讲义)及《中州派紫微斗数》(深造讲义)之中(均由紫微斗数学会发行),读者若能参考,更循此脉络加以发展,所学自能有成。略注古诀,仅言其义,不作评论,亦诱导之意而已。

紫微

紫微居午无刑忌,甲己丁人至公卿。

(注)刑指擎羊。

紫微居子午,科禄权照最为奇。

(注)紫微以居子午二宫为佳。

紫微男亥女寅宫,壬甲生人富贵同。(见图一)

(注)此以得禄存同躔为富贵。

紫微卯酉劫空煞,多为脱俗出家人。(见卷二)

(注)劫空指地劫地空,煞即四煞。

紫微天府,全依辅弼之功。

(注)此言紫微或天府,非说紫府同宫。

紫府同宫无杀凑,甲人享福终身。(见图1例二)

(注)此亦以得禄存同躔为美。

紫府朝垣活禄逢,终身福厚至三公。

(注)活禄指化禄。此亦指紫府同宫。

紫府同朝巳亥,一朝富贵双全。

(注)此指巳亥宫紫煞二星守命。(见图一例一)

紫府日月居旺地,定出公侯器。

(注)紫居午,为日之旺地,府居子,为月之旰地。亦须无煞而见禄。

紫府武曲临财宅,更兼权禄富奢翁。(见卷一)

(注)此言财帛宫或田宅宫。见此三正曜同会,得化权化禄。

紫微辅弼同宫,一呼百诺居上品的。(见卷一)

(注)此言紫微破军同在丑未。

紫府擎羊主巨商。(见图二)

(注)亦必须见禄。迁移宫化禄尤佳。

紫府夹命为贵格。

(注)此言寅申二宫的天机太阴。

紫禄同宫日月照,贵不可言。

(注)此言行经日月照之运限而骤贵。

紫微昌曲,富贵可期。

(注)此言得昌曲同躔或三方会照。

紫微七杀,化权反作祯祥。

(注)须得禄,不须更得化权。

紫破太阴煞曜逢,一生曹吏逞英雄。

(注)紫破守命见煞,至太阴运限为吏。

 

紫破无辅佐,凶恶胥吏之徒。

(注)此即无百官朝拱之意。(见卷一)

紫武破军会羊陀,欺公祸乱。

(注)此亦旨紫破守命。

紫微权忌会羊陀,虽获吉而无道。(见图3)

(注)此指紫微化权,会武曲比忌。

紫微贪狼为至淫。

(注)此指泛水桃花之格(见卷一图44),亦指卯酉紫贪。(见卷一图22)

紫微于辰戌丑未加吉曜,富贵堪期。

(注)紫微忌四墓。尤忌辰戍罗网,此言加吉亦堪于中年后发福。

紫相辰戌,君臣不义。(见卷二)

(注)主反叛。

紫微禄存同宫,贵不可言。(见图1)

(注)在命宫始是。凡紫微以得禄为贵。

紫微诸煞同宫合诸吉,是为小人在位、君子在野,主人奸诈伪善。

(注)若吉煞同躔则不是。

女命紫微在子酉及巳亥,美玉瑕玷。

(注)在子为桃花;在酉为紫贪;在巳亥为紫杀。加煞即不佳。

 

天机

机梁会合善谈兵。

(注)原注:居戌亦为美论。故此局乃指辰宫机梁而言。

机梁守命加吉曜,富贵慈祥。

(注)原注:加刑忌僧道。

机梁同照命身空,偏宜僧道。(见卷一)

(注)机梁守命,天同守身。(见图4)

机梁七杀破军冲,羽客僧流命所逢。

(注)殴梁守命.行至匕段暖军运。主出家。然见煞空始是。

机月同梁作吏人。

(注)同梁坐命,会机月。

天机加恶煞同宫,狗偷鼠窃。

(注)天机与刑忌煞空耗诸曜同宫。本句应读为「天机加恶、煞同宫」。

天机巳宫卯酉逢,好饮离宗奸狡重。

(注)指巳卯酉三宫天机。见凶始是。

巨陷天机为破格。(见卷二)

(注)此指天机巨门在卯酉二宫安命而言,女命尤忌。男邪女淫。

天机卯酉,必退祖而自兴。(贝卷二)

(注)见禄始是,见煞忌可参前注。

机梁贪月同机会,暮夜经商无眼睡。

(注)已见《太微赋》注(即卷一)。另一说,凡机粱、贪狼、太阴坐命者,行至天同、天机运,如所说。

机梁同辰戊,必有高艺随身。(见图5)

(注)借星安宫者不是,且须吉煞互见。

机巨酉上化吉曜,纵遇财宫也不荣。

(注)丑宫太阳未有光辉,但究胜于未宫太阳门落西山。卯宫「机巨」因借会丑宫太阳之故,便较酉宫「机巨」为优。(另注见卷二)

机梁同在辰戌宫,加吉曜富贵慈祥。

(注)见煞忌则偏宜僧道。但亦慈祥。

太阳

日照雷门,画生人富贵声扬。(见卷二)

(注)太阳在卯,为日照雷门。见禄始是。

太阳居午,庚辛丁己人富贵双全。

(注)此以得禄存或化禄为是。

太阳文昌日在官禄,皇殿朝班。(见卷一)

(注)太阳必须庙旺。文曲同稍逊。

太阳天梁昌禄会,传胪第一名。

(注)此言太阳天梁在卯酉同度,会昌禄。

太阳化忌,是非日有目还伤。

(注)尤忌有煞同会。又忌见天刑。

日落未申在命位,为人先勤后惰。

(注)在申宫始是,主虎头蛇尾。

太阳酉宫守命,贵而不显,苗而不秀

(注)在酉宫为日落西山,故然。

太阳戌亥子,一生是非劳碌目还伤。

(注)巨门化忌劳禄是非,太阳化忌则主伤目。(见图6)

日巨拱照亦为奇。

(注)此即日在巳,巨在亥。巨门守命。

日巨同宫,官封三代。(见卷二图)

(注)寅宫始是,须见禄权科。

 

日守夫妻诸吉聚,因妻得贵。

(注)须见昌曲,且须庙旺。

日守夫妻居陷地,加热伤妻。

(注)不需化忌已是。

太阳旺宫财宅位,若无空煞主积财。

(注)最忌空劫,火铃次之。又,田宅宫见之,主得尊长之荫。

太阳居迁移,难招祖业主离家。

(注)若陷地,离家亦不发。

女命端正太阳星,早配贤夫信可凭。(见卷二)

(注)须在庙旺。

日巳月酉,丑宫命步蟾宫。

(注)此局丑宫天粱安命,故仅主清贵。

日卯月亥,未宫命多折桂。(见图7)

(注)此局未宫无正曜,得禄权科,反为奇格。

日月同未命安丑,侯伯之材。(见卷二)

(注)此同丑宫无正曜,日月同在余宫来照,反较未宫见日月齐临者为佳。

日月命身居丑未,三方无吉反为凶。

(注)日月齐临必须见吉曜,无即破格。

 

日月守命,不如照合并明。(见卷一)

(注)此即综合前两句而言。

日辰月戌并争辉,权禄非浅。(见图8)

(注)须无煞忌,喜见昌曲。

日月夹命夹财加吉曜,不权则富。

(注)前论日月夹之格局中已说。(见卷一)

日月最嫌反背。

(注)日子月午、日戍月辰、日亥月巳,是为反背。

阴阳左右合为佳。

(注)以日与左辅同躔,月与右弼同躔,最为正格。日右月左次之。

日月羊陀多克亲。

(注)庙旺则未必可。

日月陷宫逢恶煞,劳碌奔波。(见图6)

(注)若庙旺,又得吉化,主劳碌而富。

日月更须贪煞会,男多奸盗女多淫。

(注)贪指桃花诸曜,非指贪狼。

日月疾厄命宫空,腰驼目瞽。

(注)此言在疾厄宫,或命宫,见空劫。

 

武曲

武曲庙垣,威名赫奕。(见卷一)

(注)武曲在辰戌丑未四墓位为庙垣。

武曲相遇昌曲逢,聪明巧艺定无穷。

(注)此言寅申宫武曲天相,更会昌曲。

武曲禄马交驰,发财远郡。(见图9)

(注)寅申[武相]。或巳亥「武破」守命身,遇禄存、天马。大运遇之亦是,唯不若命身宫佳。

武曲魁钺居庙旺,财赋之官。

(注)以丑未宫「武贪」为佳。

武曲迁移,巨商高贾。(见卷一图36)

(注)寅申巳亥为行商,子午卯酉为坐贾。

武曲廉贞贪杀,便作经商。

(注)此言卯酉宫「武杀」。

武曲贪狼加煞忌,技艺之人。

(注)见火铃不是。煞指羊陀、空劫。

武曲贪狼财宅位,横发资财

(注)须见火铃,为正火贪格。

 

武曲破军,破祖破家劳碌。

(注)见煞忌始是。

武曲破贞于卯地,木压雷惊。

(注)此言卯宫「武杀」会未宫「紫破」及亥宫「廉贪」,主有意外;或卯宫「廉破」会木宫「武贪」。二者均见见煞忌始应。其意外不限于所言。

武曲天府同宫子午,主有寿。

(注)见火铃则不是。

武曲七杀火星逢,因财被劫。

(注)指卯酉二宫。

武曲七杀会擎羊,因财持刀。(见图10)

(注)卯酉「武杀」,火铃同度,在三方会擎羊。

武破贪狼居子位,投河溺水。

(注)子宫「武府」行至破贫相会之运限,原局煞忌,再见煞忌始应。

武曲劫煞会擎羊,因财持刀。

(注)劫指地劫,煞指火铃,以铃星为重。

武曲羊陀兼火宿,丧命因财。

(注)以火星陀罗同宫为重。

武曲之星为寡宿。(见卷二)

(注)此论女命。

天同

天同会吉寿元长。(见图11)

(注)以会禄存为最佳,会昌曲则未必。

天同羊陀居午位,丙戌人镇御边疆。

(注)此即「马头带剑格」。(见卷图30)

同月陷宫加煞重,技艺、赢黄。

(注)「同阴」煞重即主为工匠且多病。午宫落陷固然,子宫亦有此倾向,见忌更的。

天同戌宫化忌,丁人命遇反为佳。

(注)此误。天同在戌,丁年人巨门在辰宫化忌,始为「反背」格局。(见卷二)

女命天同必是贤。

(注)此论未确。如天同巨门,即多感情困扰。且若天同巳亥宫化吉,女命虽美而淫。

廉贞

廉贞申未宫无煞,富贵声扬播远名。

(注)此为廉贞制七杀,见《骨髓赋》注。(即卷二)

 

廉贞卯酉宫加煞,公胥无面官人。(见卷二)

(注)此言[廉破]在卯酉,贪墨胥吏。

廉贞贪杀破军逢,文曲迁移作贝戎。(见卷二)

(注)此言巳亥宫[廉贪]。对宫文曲。「贝戎」即「贼」字。

廉贞七杀居庙旺,反为积富之人。(见卷二)

(注)[廉贞七杀]于未宫为奇格,丑宫不是。

廉贞破火居陷地,自缢投河。

(注)卯酉「廉破」,火星同度,又见忌。或丑未「廉杀」会破军,亦是。

廉贞贪狼居巳亥,流荡天涯。

(注)参前「贪狼廉贞同度」条。(即巷二)

廉贞入庙会将军,仲由威猛。(见图12)

(注)仅指廉贞独守申宫。仲由为孔门七十二贤之一,贤而能文复威猛。(见卷二)

廉贞四煞遭刑戮。

(注)化忌,或见武曲化忌始是。

廉贞白虎,刑杖难逃。

(注)原局廉虎同宫,流年白虎又到,且见流煞。

廉贞破杀会迁移,死于外道。(见卷一)

(注)迁移宫见廉破杀,且见煞忌。

廉贞羊煞居官禄,枷杒难逃。(见卷一)

(注)官禄宫见廉贞擎羊,流煞忌冲起。

廉贞清白能相守。(见卷二)

(注)此言女命。有禄热煞,即是清白。

廉贞同文昌,好礼乐。

(注)无煞忌始是。

廉贞躔禄主富贵。(见卷二图50)

(注)若廉贞化禄见禄年,尤佳。

廉贞遇羊陀,脓血不免。

(注)廉贞化忌为血光之灾。

廉贞逢武破,砠业必破。(见图13)

(注)以武曲化忌为是。

天府

天府戌宫无煞凑,甲己人腰金又且富。(见卷二)

(注)天府必须得禄。

 

天府居午戌,天相来朝一品贵。(见图14)

(注)必须天府得禄,天相得权。

天府天相天禄同,君臣庆会。

(注)此以天府为君,天相为臣。天禄指禄存。

天府天姚多奸险。

(注)无禄始是。化科亦可解。

天府禄存加昌曲,巨万之资。

(注)天府吉者,富乡于贵。紫微吉者,贵多于富。

天府昌曲左右,高第恩荣。

(注)昌曲魁钺亦是。

天府武曲居财宅,更兼科禄富奢翁.

(注)财宅指财帛、田宅二宫。

左府同宫,尊居万乘。(见卷二图54)

(注)在戌宫安命始是。

天府守命会四煞,为人奸诈。

(注)此为府库空露,无禄更劣。

天府守命忌空亡。

(注)指空劫、正截空及天空。主孤立。

 

府相同来会命宫,千锺食禄。(见图15)

(注)此指命在巳亥无正曜,府相来朝。

太阴

太阴居子,丙丁富贵忠良。(见卷一第73页)

(注)画生人不是。

太阴同文曲于妻宫,蟾宫折桂。(见卷一第104页)

(注)亦主聪明巧艺。

太阴武曲禄存同,左右相逢富贵翁。

(注)夜生人太阴在命宫朝旺,行至武曲运限,见禄存主发。左右不过助力。

太阴羊陀,必主人离财散。

(注)单见羊陀不是,须见羊铃,或见火陀始的。

月朗天门于亥地,登云职掌大权。

(注)夜生人太阴在亥,为命宫,更见吉化及禄等。(见卷二第89页)

月曜天梁女淫贫。

(注)太阴落陷,日生人,居巳宫,又见煞,或福德宫见煞,则不佳。(另注见卷二第204页)

 

太阴落陷,夜生人伤母刑妻。

(注)夜生人以太阴为主星,故不宜。

太阴落陷且化忌,日生人随娘过继。

(注)太阴化忌日生人伤父。

太阴落陷遇羊陀,肢体伤残。

(注)见羊铃或火陀始的。

太阴天机同昌曲,男为奴仆女为娼。

(注)寅宫始是,申宫者不然,且须化忌及见煞耗。

太阴文曲,定是九流术士。

(注)文曲主偏才。故然。阴阳家于九流十家中居九,故曰九流术士。

太阴疾厄遇陀罗,火铃目疾为灾。(见图16)

(注)太阴疾厄遇陀罗同度,会火铃。

贪狼

贪狼铃火四墓宫。豪富家资侯伯贵。(见卷二第61页)

(注)四墓即辰戌丑未。铃火以与贪狼同躔为佳。在对宫者较次。

贪狼入庙寿元长。

(注)指辰戌丑未四宫贪狼,丑未为次。

贪狼会煞无吉曜,屠宰之人。(见图17)

(注)『廉贪』见煞为最。化忌尤确。

贪狼子午卯酉,鼠窃狗偷之辈,终身不能有为。

(注)此已于《大微赋》注中详说。(见卷一第113页)

贪狼加吉坐长生,寿考永如彭祖。(见卷一第120页)

(注)加吉指魁铍、辅弼。若昌曲不是。

贪狼巳亥加煞,不为屠户便遭刑。(见图17)

(注)为屠户亦主短命。

贪狼武曲同行,晚景边夷神服。

(注)此言中年后始发。运限须见吉化。

贪武先贫而后富。(见卷二第30页及163页)

(注)运限逢禄始是。

贪狼昌曲同宫,多虚少实。

(注)除非昌曲化科。

贪狼申宫为下格。

(注)见对宫廉贞化忌始是。

贪狼忌煞同乡,女伦期而男鼠窃。

(注)此指在四旺宫,参见《太微赋》注(卷一第113页)。

贪狼四生四墓宫。破军忌煞百工通。

(注)此言会破军及化忌、四煞。

贪狼武曲同守身命,无吉命反不长。

(注)此指无吉复见羊陀。

贪武破军无吉曜,迷花恋酒以亡身。

(注)见桃花始是,见煞主手艺。

贪月同煞会机粱,贪财无厌作经商。

(注)参见天机之「机梁会月同机会」条。(第12页或见卷一第109页)

贪狼廉贞同度,男多浪荡女多淫。(见图18)

(注)见煞及桃花.又见天马无禄,或见火星无禄始是。

贪遇羊陀居亥子,名为泛水桃花。

(注)见《太微赋》注(即卷一第87页)。

贪狼陀罗在寅宫,号曰风流彩杖。

(注)见《大微赋》注(即卷一第87页)。

女命贪狼多嫉妒。

(注)遇羊陀始是。(见卷二第211页)

巨门

巨日寅宫立命申,先驱名而食禄。巨日命宫寅位,贪禄驰名。(见图19)

(注)巨门太阳以同居寅宫为贵。若申宫安命借星,先名后利;若寅宫安命,则先利后名。

巨门子午科权禄,石中隐玉福兴隆。

(注)详见「石中隐玉」格注。(见卷二第156页)

巨在亥宫日命巳,贪禄驰名。巨在巳宫日命亥,反为不佳。

(注)太阳在巳则佳,在亥不妙。

巨日拱照亦为奇。

(注)此即巨在亥,日在巳,巨门守命。

巨机居卯,乙辛己丙至公卿。

(注)此以得禄为佳,有煞同不是。

巨机酉上化吉者,纵有财官不善终。

(注)酉宫「机巨」。富不长寿,贫反延年。

巨机辰宫化忌,辛人命遇反为奇。

(注)此条误。应为巨门在辰化忌,对宫天同化权,成奇格。然此必丁年生人。

巨门羊陀于身命疾厄,羸黄困弱盗而娼。(见卷一第123页)

(注)此言命身宫或疾厄宫之应。唯巨门比忌始是。

巨同丑未为下格。

(注)丑未宫天同巨门见煞忌刑耗。

巨门陀罗,必生异痣。

(注)加会火星始是、亦主胎记。

辰戌应嫌陷巨门。

(注)此条详见《骨髓赋》注(即卷二第110页)。

巨宿同梁冲且合,子羽才能。(见图20)

(注)须申宫安命无正曜,对宫「日巨」、子宫「阴同」、辰宫「机梁」来会,且须丁年生人。得吉化始是。

巨门守命,三合煞凑必遭火厄。

(注)见羊铃或火陀始是。

巨门守兄弟,骨肉参商。(见图21)

(注)化忌见煞始是。若会太阴化忌,是非起于妯娌。

巨门子女,损后方招。

(注)见煞忌始是。否则虽有如无。

巨门四煞陷而凶。

(注)巨门居辰戌为落陷。

 

巨门擎火羊陀逢恶曜,防缢死投河。(见卷二第137页)

(注)恶曜指化忌及刑耗。

巨火铃星,逢恶限死外道。

(注)各宫巨门有不同的敏感外限,详见拙著《中州派紫微斗数》。

巨宿天机为破荡。(见卷二第200页)

(注)此指女命,化忌见煞始是。

天相

天相廉贞羊陀夹,多招刑杖祸难逃。(见图22)

(注)此言子午宫廉相与禄存同度。

天相右弼福来临。(见卷二第194页)

(注)此主受人提拔而发福。亦宜女命。

天相之星女命躔,必当子贵与夫贤。

(注)此仅言能相夫教子,非必贵与贤也。

天相陷地,贪廉武破羊陀凑,巧艺安身。(见图23)

(注)此指天相居卯酉。

 

天相昌曲,逢冲破主作偏房。

(注)此指女命。不宜昌曲化忌,化忌即破:亦不宜见火铃冲会。

天相廉贞守命见羊刑,刑杖难逃。(见图24)

(注)子午宫「廉相」,丙人在午宫;壬人在子宫即是。丙人尤劣,以廉贞化忌故。

天梁

天梁居午位,官资清显。(见卷二第95页)

(注)以得科权者始是。

天梁守照吉星逢,平生福寿。

(注)在午宫最佳,落陷不是。

天梁太阳昌禄会,传胪第一名。

(注)此言卯酉二宫。阳粱同度会昌禄。

天粱文昌居庙旺,位至台纲。

(注)除巳申亥酉四宫皆庙旺。台纲即御史。此言能得清贵,不主富。

天梁加吉坐迁移,巨商高实。

(注)天梁守命不主富,守迁移却可富。(见卷一图64)

 

天梁天马,为人飘荡风流。(见卷二图35)

(注)巳申二宫较重,寅亥二宫较轻。

梁宿太阴,却作飘蓬之客。

(注)此指阳梁居酉,会太阴居巳。

梁同巳亥,男多浪荡女多淫。(见卷二第204页)

(注)梁在巳,天同在寅对照。或梁在亥,天同在巳。前者较劣。

天梁月曜女淫贫。

(注)日生人,太阴居巳宫落陷见煞,或福德宫见煞,不佳。

粱同机月寅申位,一生利业聪明。(见图25)

(注)指寅申宫梁同会机月,主尖刻。

梁陀阴铃,拟作栋梁之客。

(注)四曜同会,为盗贼。或卑贱而贪。

天梁陷地见羊陀,伤风败俗。

(注)天梁于巳申亥宫落陷。

梁机同在辰戌宫,加吉曜富贵慈祥。(见第11页图4)

(注)见煞忌则偏宜僧道,但亦慈祥。

梁机同辰戌,必有高艺随身。(见第13页图5)

(注)借星安宫者不是。且须吉煞互见。

 

七杀寅申子午位,一生爵禄荣昌。(见图26)

(注)子位不是。盖午得廉贞在申宫为福德,可以相制;寅申则为朝斗格,唯见吉化始的。

七杀临身命,流年刑忌灾伤。

(注)原局七坐命宫。流年又至七杀位,见刑忌流煞等凶曜(见卷一图82)会禄可解。

杀临绝地会羊陀,颜回夭折。

(注)原局七杀居于绝地,流年若再巡逢七段位;原局羊陀照会,被流羊流陀卫起。唯会禄可解。

七杀重逢四杀,腰驼背曲阵中亡。

(注)原局七杀有煞,流年再逢七杀,复见流杀(煞),是年主意外兵伤。原局火铃同躔七杀者尤甚。

七杀火羊贫且贱,屠宰之人。

(注)误。铃羊同躔始是。

七杀羊铃,流年白虎刑戮灾遁。(见卷一图83及84)

(注)原局七杀羊铃同躔。流年白虎行至,然仅主官司词讼,未至刑戮。

七杀流羊二官符,离乡遭配。

(注)七杀与官符安命,流年行至本宫,又见流年官符同度,且见流羊。原局行火铃者尤凶。

 

七杀紫薇,化权反作祯祥。

(注)须得禄,不须更得化权。

七杀破军,真依羊铃之虐。(见卷一第13页)

(注)七杀与破军,与单铃同度,皆为不吉。此非专指七杀而言。

七杀廉贞居庙旺,反为积富之人。(见卷二第24页)

(注)「七杀贞贞」于未宫为奇格,丑宫不是。

七杀廉贞同位,路上埋尸。

(注)见《太微赋》注内详(即卷一第212页)。

七杀破军宜外出,诸般手艺不能精。(见图27)

(注)七杀居陷地,或破军无禄皆有此应。

七杀沈吟福不荣。(见卷二第212页)

(注)此指女命。沈吟者,居巳亥陷地。

七杀临身终是天。

(注)此指身宫七杀,若大限流年之流身主见七杀、破军,是为「竹箩三限」。少年遇之主夭,或重病(详见卷四《零谈》。)

七杀单居福德,女人切忌贱无疑。

(注)此条武断。

七杀守照,岁限擎羊,午生人卯酉宫安命,主凶亡。

(注)此即言「七杀重逢,羊陀迭并」。所学之例不合。

破军

破军子午宫无杀,官资清显至三公。

(注)必须得禄始是。

破军贪狼逢禄马,男多浪荡女多淫。(见图28)

(注)玻军会贪狼,逢禄马。以巳亥二宫为紧。然必见火铃及桃花诸曜者始应。若福德宫天府见天姚。尤验。

破军暗曜共乡,水中作冢。

(注)破军文曲同躔于亥子丑三宫。见武曲化忌始是。文曲化忌亦不宜。子午宫则主在外乡有祸,以武曲化忌会迁移之故。(见卷一图49)

破军火铃,奔波劳碌。

(注)田宅宫见亦是。主屡屡迁家换宅。

破军一曜性难明。(见卷二第210页)

(注)此言女命。谓其性不常。易喜易怒,忽憎忽爱。

破耗羊铃官禄位,到处乞求。

(注)指卯酉「廉破」为官禄宫。

破军子午,见煞忌孤单残疾。

(注)不宜见廉贞化忌。见则不宜更见天马。

破军辰戌丑未宫,丙戊生人富贵同。

(注)丙年生人,主得父荫,戊年生人则须自创。皆取化禄为用。古代女命皆主封赠。(见图29)

破军武曲入财乡。东倾西败。

(注)武曲化忌始是。

破军昌曲逢,刑克多劳。

(注)昌曲化忌始是。

破军昌曲寅命宫,贵显至三公。

(注)此指昌曲化科。

破军昌曲,一生贫士。

(注)昌曲化忌始的。

破军羊陀,身命疾厄主残疾。

(注)破军羊陀在命宫及疾厄宫为的。

破军居兄弟,骨肉参商。

(注)不宜火铃同躔。

破军财帛位,如汤浇雪。

(注)无禄见煞忌者始是。

破军居奴仆,谤怨私逃。

(注)见天马火铃方是。

破军居田宅,祖基破荡。

(注)见煞始是。

破军居福德父母,刑克破相。

(注)见煞者是,尤忌火铃。父母宫又名相貌宫。故有破相之应。

辅弼

左右文昌,位至合辅。

(注)须原命宫吉始是。

左右夹命为贵格。

(注)命宫为「紫破」始是。天相亦可。(见卷二图8)

左辅右弼,终身福厚。

(注)北仅为助禄。

左右同宫,披罗衣紫。

(注)命宫为「紫破」始是。(见卷一第75页)

左右单守照命宫,离宗庶出。

(注)以右弼为的,然尚须见火铃。(见图30)

右弼天相福来临。(见卷二第194页)

(注)须兼得「财荫夹印」者尔是。

左右财官兼夹棋,衣禄丰盈。

(注)此言财帛宫或福德宫,与左右同,或左右火者,主如此克应。然此亦仅为助缘。

左右魁钺为福寿。

(注)此亦仅为助缘。

左右昌曲逢羊陀,当生异痣。

(注)昌左羊为一组,曲右陀为一组。若混杂即不是。

左右魁皱,禄扶为奇。

(注)四辅曜以得禄为贵。

左右贞羊遭刑盗。

(注)廉贞化忌为的。

墓逢左右,八座之尊。

(注)左辅右弼入庙于辰戌丑未四墓宫。(见图31)

左辅紫府相,右弼来会。一生富贵双全。

(注)见火星化忌冲破,结局不佳。

右弼紫府同宫,财官双美。

(注)见铃星冲破,结局不佳。

 

左辅守命,紫府禄存三合拱照,文武大贵。

(注)煞忌减贵。

右弼守命,会府相昌曲,终身福厚。

(注)同前。

左辅机昌亦主贵。

(注)同前「左辅紫府相」注。

左辅日月、贪武合,终身利禄有声名。

(注)化忌则不入格。

左辅守夫妻,人定二婚。(见图32)

(注)见煞忌主死别。见火铃则生离。

右弼守夫妻,人定二婚。(见图33)

(注)同前。辰理

左辅守命羊铃凑,巨楼七杀为下局。

(注)正曜为七杀或「巨门天机」者是。

左辅同会煞重重,有始无终。

(注)尤忌羊铃空劫。

右弼同会煞重重,有福难享。

(注)尤忌火陀空劫。

 

魁钺

坐贵向贵,左右吉聚富而贵。

(注)命宫与对宫有魁钺,更得吉拱。(见卷二图26)

魁临命,钺临身,少年必娶美妻。

(注)无煞始是。(见图34)

魁铍身命,盖世文章。(见卷二第62页)

(注)须不见化忌,且见科星。

魁钺同行,位至台辅。(见卷一第48页)。

(注)若仅三方会合则不是。

魁钺命身多折桂。

(注)分躔命身宫始是。参前注。

魁钺夹命为奇格。

(注)见《骨髓赋》注(即卷二第16页)。

贵入贵乡,逢之富贵。

(注)原局魁钺,运限又迭并魁钺。

魁钺昌曲禄存扶,刑煞无冲台辅贵。(注)昌曲须不化忌。

 

魁钺辅星为福寿。

(注)魁钺为辅星,入命宫,主增福寿。

魁钺重逢羊陀,痼疾尤多。

(注)原局魁钺有羊陀,行至羊陀迭并之运限。主沈屙痼疾。

魁钺辅弼三方,一生遇贵提携。

(注)四曜在三方四正相会,无煞忌,谋为毫不费力。

昌曲

文昌武曲。为人多学多能。

(注)参见武曲「武曲相遇昌曲逢」条。(见第20页)

文科拱照,贾谊年少登科。(卷二图41)

(注)指昌曲、龙池凤阁、天才、化科。

文昌左辅,位至三合。(见卷二第67页)

(注)此言昌优于曲,辅胜于弼。

文昌武曲于身命,文武兼贫。

(注)亦必寅申宫方是。(见图35)

 

二曲庙旺逢左右,将相之材。(见图36)

(注)二曲指武曲文曲。然中洲派所传,则仅指丑、辰二宫。丑宫较优。

二曲旺宫,威名显赫。

(注)同前。

二曲贪狼午丑限,防溺水之忧。

(注)见煞忌方是。命在丑者防丑限,命在未者防午限。

昌曲夹命最为奇。(见图37)

(注)命宫须见吉化。

昌曲左右会羊陀,当生异痣。

(注)昌左羊为一组,曲右陀为一组。若混杂即不是。

女人昌曲,聪明富贵且多淫。

(注)昌曲仅为助缘,非主因。

昌曲破军同宫,主水厄。

(注)见煞始是。(见卷一第91页)

文昌贪狼,政事颠倒。

(注)文曲化科、文昌化忌始是。

文昌巨门多丧志。(注)同前。

 

昌曲临于丑未。时逢卯酉近天颜。

(注)命在丑,限逢酉;命在未,限逢卯。又须原局运限皆见吉化。主能近贵人。

昌曲巳亥临,不贵即大富。

(注)此言与「紫微七杀」或天府同躔。(见图38)

昌曲吉星居福德,称为玉袖天香。

(注)必须紫微为命宫始是。以午为佳。(见图39)

昌曲陷宫凶煞破,虚誉之隆。

(注)凶煞指四煞空劫。

昌曲陷于天殇,颜回夭折。

(注)此条不确。(见卷二第104页)

昌曲己辛壬生人,限逢辰戌虑投河。

(注)此实言武曲文曲双化忌主有意外。

昌曲廉贞于巳亥,遭刑不善且虚夸。(见卷二图59)

(注)巳亥「廉贪」见文昌或文曲化忌。

昌曲禄存,尤为奇特。

(注)昌曲宜见禄,否则虚名。

昌曲破军临虎兔,煞羊冲破奔波。(见卷一第78页)

(注)寅卯二宫破军昌曲,忌四煞冲破。

 

文昌廉杀羊陀,为人诈伪。(见图40)

(注)此指丑未宫「廉杀」有羊陀同,更见文昌。

文曲单居身命,逢凶曜舌辩之徒。

(注)若文昌如此,则虽舌辩而有高艺。

禄马

禄存守于财宅,积玉堆金。

(注)必同会化禄始是。

禄存子午位迁移,身命逢之利禄宜。

(注)禄存在子,马在申;禄存在午,马在寅。为迁移宫。

明禄暗禄,位至公卿。

(注)此言二禄同宫。或在六合位。(见卷二第158页)

双禄重逢,终身富贵。

(注)同上。

双禄守命,吕后专权。(见卷二图50)

(注)同上。

 

禄存厚重多衣禄。

(注)此言女命。(见卷二第195页)

禄马最喜交驰。(见卷一第20页及卷二第64页)

(注)禄马同宫,或禄马对冲皆是。唯不宜见火铃空劫,亦不宜见正截空,否则仅主奔波。

禄逢冲破,吉也成凶。(见卷一第22页)

(注)最忌昌曲化忌冲禄,因财招祸。

天马四生妻宫,富贵还当封赠。

(注)天马必居四长生位,故此句无理。

马遇空亡,终身奔走。(见卷一第26页)

(注)此指地空、地劫,亦指正截空而言,天空旬空不论。

禄存独守命,无言化作守财奴。(见图41)

(注)见煞则财难守,仅主吝啬。

禄存落空亡之地,凑火铃巧艺安身。(见图42)

(注)空亡指地劫地空。

合禄鸳鸯一世荣。

(注)禄存或化禄,一守夫妻宫,另一在三方来合。(另文详见卷二第149页)

禄居奴仆,纵有官也奔驰。

(注)见《太微赋》注。(即卷一第93页)

 

科禄权

科禄权会守身命,出将入相。

(注)是谓「禄权科会」。(见卷二第45页)

化禄禄存夹身命,不贵则富。(见图43)

(注)无化忌始是,见煞减等。

化权化科夹身命,富贵声扬。(见图44)

(注)同上。

权禄重逢逢煞凑,虚誉之隆。

(注)化禄化权同会,见四煞。

权禄吉星奴仆位,纵然富贵也奔驰。

(注)同《太微赋》「禄居奴仆」注(即卷一第93页)。

化权遇羊陀空劫,见天使主因谗受谪。

(注)天使为奴仆谗言之应。

化科守身命,逢恶曜亦为文士。

(注)但贫寒。

化科独嫌天空旬空,遇则虚名。

(注)主有名无利。

 

科权对拱,跃三汲于禹门。(见卷二第72页)

(注)二曜相对,科第易得。(见图45)

科明禄暗,位列三台。

(注)化科守命,禄在六合位来合。如子丑合、寅亥合之类。(见卷二第49页)

科文陷于凶乡,苗而不秀。(见卷二第36页)

(注)主有虚名而无实学。

化忌

化忌命身宫,作事不亨通。

(注)见煞始是。

日月庙旺,化忌为福。

(注)化忌反可潜藏,否则锋芒太露。

日月陷地,化忌刑伤。

(注)主刑六亲,伤眼目等。

廉贞化忌于陷地,无成且主遭刑。

(注)廉贞陷于巳,唯子午卯酉平闲亦不利。

 

羊陀

擎羊入庙,富贵声扬。

(注)见吉化始的。

羊火同宫,威权压众。(见卷二第101页)

(注)辰戌二宫始是。此为火炼真金。

羊陀铃火守身命,腰驼曲背之人。

(注)此言四煞同会命宫。(见图46)

擎羊子午卯酉,非夭折即刑伤。

(注)子午卯酉四仲位,为擎羊陷宫。然此条言过其实。

擎羊逢力士,李广难封。

(注)此条无理。盖凡阳男阴女守命四旺宫必见此格。(见卷二图44)

羊陀夹忌为败局。

(注)不只命宫,行至运限亦然。

羊铃坐命,流年白虎灾伤。

(注)流年到原局命宫,白虎又到。(见卷一第141页)

擎羊对守在酉宫,岁迭羊陀庚命凶。

(注)此不过举「羊陀迭并」之例。

羊陀流年铃,破面字斑痕。

(注)原局铃星,流年羊陀来夹,主受刑。

擎羊重逢流羊,西施倾命陨身。

(注)此亦「举陀迭并」。

擎羊日月同宫,男克妻而女刑夫。

(注)男太阴化忌(见图47),女太阳化忌。

擎羊昌曲左右同,斑痕暗痣。

(注)参见昌曲左右会羊陀注。(见本卷第68页)

擎火廉贞巨门同。伤残暗疾且招刑。

(注)廉贞见羊火且化忌,或巨门见羊火且化忌,主有此应。(见卷二第137页)

擎羊独守,火忌劫空冲破,残疾离祖刑伤。

(注)坏在天同化忌。

陀罗独守,二姓延生。(注)火星同躔尤甚。

陀罗守命,巧艺安身。(注)须不见煞忌。见昌曲尤佳。

陀罗守命同日月,男克妻而女刑夫。(见图48)

(注)参见擎羊条。

 

陀罗陷宫逢杀巨,伤残带疾且刑伤。

(注)指寅申巳亥四宫。

陀罗贪狼坐命寅,伶俐风流。

(注)参见「风流彩杖」条。(见卷一第87页)

陀罗贪狼同身命,酒色成痨。

(注)见桃花诸曜始是。

陀罗火铃同宫,疫瘟而死。

(注)指传染病。

陀罗守命,齿舌遭伤。

(注)或牙齿畸型。

陀罗巳亥寅申,非夭折即刑伤。

(注)巳亥寅申四孟宫,为陀罗陷宫,亦言过其实。

火铃

火铃相遇,名振诸邦。

(注)不确,凡申子辰年生人必火铃相会。(见图49)

 

火铃夹命为败局。

(注)仅不宜夹忌。(见图50)

火铃旺富亦为福。

(注)旺富指寅午戌。

火陀铃羊为下格,孤单弃祖或伤残。

(注)陀罗不宜火星,擎羊则忌铃星。

火铃陷地羊陀同,过房二姓延生。

(注)参见前条。

女命火星独守,凌夫克子是非多。

(注)福德宫亦凶始是。

女命铃星独守,外贤淑而内心狠毒。

(注)同前注。

火铃贪狼四墓宫,三方吉拱立边功。

(注)辰戌丑未宫之火贪、铃贪格。(见卷二第61页)

火星守命朝紫府,不贵亦富。

(注)须紫府有百官朝拱。

铃星守命朝紫府,阵上亡身。(注)火星可制七杀,铃星不能制。

火铃同宫共擎羊,廉贞七杀阵中亡。

(注)此指铃羊或火羊而言。

铃昌陀武,限至投河。

(注)四星交会辰戌,若化忌者是。(见卷二第135页)

劫空临禄马,称之禄倒马倒。(见卷二第113页)

(注)禄存天马与空劫同宫。(见图51)

地空守命,为人作事虚空。

(注)言夸而无实。

地劫守命,为人作事疏狂。

(注)恃才傲物。

劫空独守,飘流孤苦以终身。

(注)命无正曜,三方煞忌者是。

限行地劫,石崇豪富亦倾家。(见卷二图49)

(注)见忌煞刑耗始是。

 

劫空夹命为败局。

(注)此言地劫地空夹忌。(见卷二第22页)

劫空临限,楚王丧国绿珠亡。

(注)此言运至劫空限如此,唯言真实。(见卷二第118页)

生处劫空,犹如半天折翼,浪里行舟。

(注)此言空劫居命宫,又见煞忌。(见卷二第32页)

劫空临财福之乡,生来贫贱。

(注)此言财帛或福德宫,见空劫煞忌。

天刑

天刑庙旺昌曲凑,掌握兵权。

(注)卯酉寅戌为庙旺。(见图52)

天刑守命于陷地,孤刑贫夭福不全。

(注)亥未申巳丑为陷地。丑未更甚。(见图52)

天刑迭并逢煞忌,官非失火更失财。

(注)原局天刑与大限流年之擎羊迭并。

天姚

天姚庙旺,富贵多奴。天姚庙旺,好学能精。

(注)卯酉戌三宫入庙。

天姚庙旺,贪花恋酒。

(注)同前。

天姚陷地,心术不正。天姚陷地,风流好淫。

(注)子亥辰三宫落陷。

天姚陷地见诸凶,因色犯刑家业破。

(注)同前。

天姚沐浴位,三合廉贪夭折。(见图53)

(注)天姚居沐浴。三方见廉贞与贪狼。

天姚擎羊同守命,少年夭折。

(注)中州派所传,仅为先天不足。

天姚红鸾守命宫,男女贪淫。(见图54)

(注)尤忌火铃、昌曲冲会。

理四爻

天姚守夫妻,重婚偷期。

(注)单见尤的。

天姚守迁移,出路多扶持。

(注)无煞始是。

天姚田宅主破祖。

(注)尤忌破军。(见图55)

天姚福德,身忙心乱。

(注)尤忌见火铃。

鸾喜

红鸾守身命,聪明秀丽性温良。天喜命身宫,婚姻早发美姿容。

(注)无煞忌始是。

红鸾六亲位,六亲主有情。

(注)父母、兄弟等宫即属六亲位。

红鸾守迁移,主有外财。

(注)见忌不是。见煞减等。

哭虚

哭虚庙旺,遇禄名扬。

(注)丑卯申三宫入庙。(见图56及图57)

哭虚陷地,穷独刑伤。

(注)子辰午未戌五宫为陷地。(见图56及图57)

哭虚迁移,出门必惹是非。

(注)见煞忌始是。

哭虚居父母,破荡卖田庄。

(注)见煞忌始是。

台座

三台八座守夫妻,生离克害。

(注)或主夫妻有名无实。

斗数格局

重新诠释古人格局

由本篇起,王亭之准备一谈斗数的「格局」,因为这是一个学习斗数的大问题。

论「格局」,斗数其实不如用「四柱」来推算禄命的「子平」。「子平」用五行生克制化来推断,灵活性大,而且可以凭八字看出整个命造的气机;凡气机流畅者,其人一生多顺和,凡气机壅滞者,其人境遇则多波折。倘如四性能成格局,非富则贵。

可是斗数的星系组合却有局限性,以十四颗正曜的组合而言,只有一百四十四个程序,可是加上辅佐煞化诸曜,却能有一千七百余万个程序。一就是太简。一就是太繁,因此订定格同非常之不易。

但是《紫微斗数全书》却仍然厘订了一批「格局」出来,这应该是明代人的编订。例如「贪武同行」、「文星拱命」之类。这种种格局,在明代社会当然有一定的意义。可是古人论命只

重歌诀,每一命局附带一首歌,解释得非常之简略,现代学习斗数的人倘如囫囵吞枣,依歌诀直说,一定撞板。尤其是自己起盘替自己算命的人,更容易弄错,或者不着边际,根本推不出自己的命运。王亭之困此根据现代社会背景,将各种「格局」加以诠释。

「贫武同行」宜见禄

「贪武同行格」——即贪狼武曲二星在星盘的丑宫或未宫,而这个宫位恰是命宫。

古歌云:「武贪入庙贵堪言,必主为官掌大权,文泎监司身显达,武臣勇猛镇边疆。」盖武曲为财星,又为武职,见贪狼同度主富,又能增加武曲的声势。所以定为美格。

可是「贪武同行」命格的人,在现代社会却多数不做官。王亭之见过一位朋友。是外科医生,他即是属于这种命格。外科医生名气大,所从事的行业要舞刀弄叉,基本性质自然跟那古人所说的相同。可是王亭之又另外见过一个命造,其人为理科教师,理科实验要搬弄仪器,所以王亭之亦认为命格的性质亦相合。——由此可见对古人的歌诀不宜拘泥,只宜领会其精神可矣。

这种格局的人。命宫最宜见禄。戊年生人贪狼化禄;辛年主人,见酉宫的禄存会合,所以都能成富格。

又最喜贪痕会见火星或铃星,而以火铃在对宫(迁移宫)时为上格(见图58)。如果火铃与武曲贪狼同宫,丑宫的命比未宫为好(见图59),因为丑宫对武曲较为有利。火铃又不能与擎羊同坐,否则两颗煞星会自己抵消了自己的力量。

 

「文星拱命」主聪明

「文星拱命格」——即文星坐命宫或身宫,而命宫或身宫在亥、子、丑三宫。古歌云:「文星拱命向南离,凶煞应无会遇时,翰墨纵横人敬重,手攀丹桂上云梯。」

古人以文昌属金.所以命宫坐亥、子、丑北方的人,得文昌入命,即能金水相生,大利科名。——所谓「向南离」者,即是「坐北方」的意思,坐北自然向南。同样理由,古人亦认为文昌对火年(寅、午、戌年)中人不利。

倘若北方命宫生人,而凶煞又全不会照命宫,能满足这两个条件,则其人文字精通,而且考试大利。

但假如文昌化忌,每考必定名落孙山,倘如见火铃羊陀空劫及天刑等恶曜,仅属「其人能巧艺,为本事高人」而已。工匠跟文士的地位,在古代社会自属不可同日而语。

对于文昌利考试的性质,王亭之已经论述过,认为只有一个「阳梁昌禄」格(见图60)。亦即古人所说的「太阳荫禄集,传胪第一名」,才是最利考试的格局,同时往往带点幸运成份。

至于文昌守命不见煞的格局,虽然主其人聪明学业有成,博文强记,但在不凭考试取功名的今日,不一定能够有事业发达。

 

「左右同宫」忌冲破

「左右同宫格」——即左辅右弼两颗辅曜同坐于命宫。古歌云:「命宫辅弼有根源,天地清明万象鲜,德业巍然人仰敬,名宣金殿玉阶前。」

这种说法,是据元代人「左辅右弼,终身福厚」;「左右同宫,披罗衣紫」等说法而来,因为古人认为左辅右弼是皇帝的辅陵。因此自然应该名宣金殿上,身列玉阶前了。

但凡四月生人,左辅右弼一定同居于未宫;十月生人,左辅右弼一定同居于丑宫(见图61),那岂不是做大官的人,多属四月和十月出生?而这两个月出生的人,又岂不是很占尽了便宜。

其实不是,左辅右弼虽然忠厚,而且精通文墨,但依辅佐的性质来说,却不过是「秘书命」而已。因为在一个机构之中,总经理有如帝座。辅弼的性质只是机要助手。

古人说「左右同宫格」,怕火星及化忌星在三方冲破。称之为破格。那是因为古代社会根本没有那么多「秘座」。今人则不同,一样可以做企业的助佐人员。可是最要紧的还是要看正曜。

如果同宫中的正曜是廉贞,加擎羊,又见化忌。其人甚至可能是黑社会的「白纸扇」(见图62)

「三奇加会」最难纯美

「三奇加会格」——即化禄、化权、化科二曜会合命宫(见图63)。古歌云:「三奇拱向紫微宫,最喜人生命里逢,命理阴阳真宰相,功名富贵不雷同。」

化禄一般主官禄,化权一般主权抦,化科一般主声望,所以命宫自然喜欢这三颗星曜会合。但以不见火铃羊陀四煞,或不见地空地劫;不见天刑化忌始为美格。倘如见三化会合,又见煞忌,那么就要仔细研究化曜的性质,然后才可以推断其人命造的优点与缺点。

故在斗数中,性质最复杂的恐怕便无过于此格局矣。

这个格局,以化禄在命宫,会合三方化权化科为最佳的结构。不喜化禄化权同时集中于一宫,因为化曜太集中,其它的宫垣力量便单薄,容易失去平衡。

化权守命,一般性质是主能执掌权柄,但若逢煞曜,反主有职无权;化科守命,一般性质是主名誉昭彰,但若逢煞曜,反主其人纯盗虚声。

所以「三奇格」并不容易纯美。

古代重仕宦,轻农商,所以「三奇格」都因能出仕而荣华富贵,现代社会则「三奇格」亦可为财团首脑,不一定做官者也。

 

「府相朝垣」重天相

「府相朝垣」格——即天府、天相二星。会照命宫。加命宫居午,天府居戌,天相居寅。即是「府相朝垣」的一个结构(见图64)。古歌云:「命宫府相得俱逢,无煞身当侍圣君,富贵双全人景仰,巍巍显业满乾坤。」

天府为南斗主星,古人称为「司命上相」「镇国之星」。专司执掌财库;天相为印星,古人称为「司爵之星」。所以天府与天相便成为一对「爵禄之神」。——斗数中有些星曜常要一对对

地联合来看,称为「对星」,府相即是其中较重要的一对。所谓「逢府看相」。就是这个意思。

由于天相落陷于卯酉二宫,所以连带与卯宫会合,坐于亥宫的天府;与酉宫会合,坐于巳宫的天府,性质都变成有点欠力。

天府于十二宫中原不落陷,但「府相朝垣」时的天府却不喜坐于巳亥两宫。即是这个缘故。

「府相朝垣」的最佳结构是天相居子,天府在申;天相居午。天府居寅;天相居申,天府居辰,天府居戌,天相居寅。

天府以不独坐者尤为美格,主其人公正,否财易流为奸狡。不过所谓奸狡,其实亦今时今日商贾之命而已。

 

「文桂文华」要看正曜

「文桂文华格」——即安命于丑宫或未宫,而命宫中见文曲文昌二星同守(见图65)。古歌云:「册书一道自天来,唤起人间径济才,命里荣华真可羡。等闲平步上蓬莱。」

在科举时代,读书博取功名是最佳的出路。所以古人以斗数论命便亦最喜文昌文曲,除了前述的「文星拱命格」之外,还有这个「文桂文华格」。以后还将讨论到「文梁振纪」、「禄文暗拱」等格,由是可知古人对文星重视的程度。在目前的社会背景下,则需重新加以讨论。

文昌文曲同坐命宫,其人必然风流儒雅,有独特的格调,而且聪明俊秀。这是它的优点。

可是昌曲二星究竟不是正曜,力量薄弱,在以考试为最大竞争的时代则当可以应付,在今日社会,除了考试还有许多争权夺利的事,所以还必须有其它有力的正曜相扶,然后始可以适应目前的时代。

古人不重女命,所以这个格局亦与女命无关。女命若见昌曲二曜同坐。婚后反容易有感情上的挫折,若见天府武曲同照命垣,便容易为有家室的人士追求,造成痛苦的感情困扰。所以「文桂文华」在今日并不如古代那么好。

 

「七杀朝斗」主权力

「七杀朝斗格」——即七杀守命于寅宫,对宫为紫微天府同垣,或七杀守命于申宫。对宫为紫微天府同垣(见图66)。亦有人将前者别称为「七杀仰斗」,与后者「七杀朝斗」有所区分,其实基本性质差别不大。古歌云:「格名朝斗贵艇疑,入庙须教寿福齐,烈烈轰轰身显耀,平生安隐好根基。」

七杀最喜见紫微,古人认为可以化为权力,其力量较「化权」一曜不相多让。所以当七杀与紫微遥遥相对时。七杀既可化为权力,同时又不似「紫杀同宫」时那样受到紫微的掣肘。因此更能表现出掉臂独行的卓异性烙。

七杀与紫微相对,紫徽必与天府同宫。紫微主贵,天府主富。加上七杀的权力,结合起来因而成就为格局。古人说:「朝斗仰斗,爵禄荣昌」,即是因此而言。

坊本以七杀坐子午二宫,甚至世具他旺宫,与紫微或天府一曜相对,亦为「朝斗仰斗」,其实不是,困除寅申二宫的七杀之外,其余宫垣都不合富贵权力的性质。

古人不喜女命见七杀,认为婚姻不利。现代社会女人亦有事业,可以主外,因此「朝斗仰斗」亦未尝不是女命的美格。

 

「紫府同宫」并非甚美

「紫府同宫格」——即安命于寅或申宫,宫中有紫微及天府同守(见图67)。古歌云:「同宫紫府贵生人,天地清明万象新,喜遇寅申同得地,声名磊落动乾坤。」

王亭之认为这个格同非常之值得讨论。紫微为北斗主星,而且紫微主贵,天府主富,看起来应该是完美无瑕的结构,两颗主星自成美格。

谁知问题却偏偏出在两颗主星同宫这一点。用「一山不能容二虎」来形容。似乎过份一点,但紫微与天府的性质矛盾,却可以影响到整个人生的际遇。

紫微擅长于创造,可是天府却倾向于保守。紫微可以发展新事业,天府却仅利于守成,这便已经是性格矛盾。再加上紫微的领导力倾向于威信,而天府则仅是和稀泥式的调和,因此在领导才能上亦彼此性质干扰,既不能树立威信,又不能调和下属。

古人将这格局看得太高,由于当时是官僚政治,有点名望地位,对政事一味敷衍便不失为循吏。今日的社会要讲究实际手腕与创造才能,因此「紫府同宫」的格局,仅可以担任一个部门的小主管,唯唯诺诺而已。

 

「廉贞文武」欠开创力

「廉贞文武格」——即廉贞入庙守命(即命宫在寅、申宫),遇文昌文曲拱照(见图68)。古歌云:「命中文武喜朝垣,入庙平生福气全,纯粹文能高折桂,战征武定镇三边。」

廉贞是一颗极难推算的星曜,可以极好,也可以极坏,变化多端。所以碰到廉贞独守命官的人,推断时要非常之小心。

古人但重文士,不重士人以外的行业,甚至连武将都不看在眼内,而廉贞因为带有「武边」的性质。所以古人论廉贞的命,一般评价不高。可是廉贞一旦碰到「文星」,古人的看法就立即不同,认为是文武兼资之才了。这个看法,用现代社会的眼光来看,其实亦有点偏颇,因为经商及设厂的人,在现代社会未尝没有很高的地位也。

廉贞在寅或申宫守命,财帛宫必为紫微天相;事业宫必为天府武曲,倘再会照文昌文曲,可谓众吉会集,而且文武星曜齐全,基本上可以说是一个良好的配搭。

但企业家却一定不会是选样的命造,因为廉贞一曜稍赚华而不实。欠缺脚踏实地、开创局面的能力。因此「廉贞文武格」仅能看成是一个企业助理或校长之类的命造。

 

「左右守垣」属于伪格

「左右守垣格」即左辅右弼同宫,更与斗数中科名之星,如文昌、文曲、化科等星曜相会。古歌云:「格逢辅弼命中临,加会科星福更深。事业昂昂追魏郑,官居台阁万人钦。」

这个格局,在现代社会可认为无理,它的根据只是古人口诀中的「左右同宫,披罗衣罗紫」。其实在左辅右弼的排列,单纯根据出生的月份,如四月生人,必左右同宫于未垣;十月生人,必左右同宫于丑垣(见图69),若这个格局能够成立,岂不是凡四月或十月生人,便特别多「披罗衣紫」、「官居台阁」的好命?

左辅右弼在斗数中只属辅佐之曜,有如筵席上的「两热荤」,它的作用并不能代替主菜的鱼翅,因此绝对不能够单独成格。

由于是辅佐的性质,所以二星的力量,以分夹紫微与太阳于庙旺的宫位时为最强,二星同宫的力量反而有所不及,如果左右同宫守垣已能「事业昂昂追魏郑」,那么「左右扶帝」的格局,岂不是真的非做皇帝不可?

古人所定的格局。参差丛杂,甚至有望文生义者,「左右守垣格」即是其中之一,最宜删去,以免鱼目混珠。

「天乙拱命」又一伪格

「天乙拱命格」|天乙即是「贵人」。斗数不似「子平」算命分「昼贵」及「夜贵」。所以天魁天钺两曜亦同时称为「天乙」。本格即是命宫见天魁天钺二星会合(见图70)。古歌云:「天贵相随命里来,定应名占少年魁。文章盖陛世班马,异日常为宰相才。」

斗数中有所谓「伪格」。出于穿凿附会,本格亦即其中之一,跟前面所谈的「左右守垣格」同样无理。

斗数中的天魁天钺二星,均依年干排列,即甲戊庚三年,分居丑未,乙己二年,分居子申;丙丁二年,分居亥酉;壬癸二年,分居卯巳,辛年则分居寅午。

其相对关系为「相对」(丑未二宫):「相会」(子申及寅午等二宫);「相夹」(亥酉及卯巳等二宫)。即使以出现最少的「相对」而言,则凡甲年戊年庚年生人,合格的机会亦已非常之大。是亦可谓无理之处。

况且,天魁天钺并非正曜,不能成格,现在还认为此种命格的人,少年可以考试夺魁,老年可以做宰相,而且居然还「文章盖世」,那就未免更加欺人。此盖江湖术士用以阿谀谄媚。以便讨好主顾的伪格也。

「文星暗拱」聪明俊秀

「文星暗拱格」——即文昌文曲二星夹命宫(见图71)。古歌云:「文昌夹命煞无侵。得此多为芹泮人,借得风霜相展处,少年龙跃出天津。」

古代的社会重文士,而考试又是文人的唯一出路,所以明清两代的斗数家便特别注重文星。

在元代的斗数书籍中,出现了「禄文拱命」的格局,即是禄存守命,与文昌文曲三合,认为这种格局可由考试而得食禄,已属望文生义,发展到「文星暗拱」,固然是让湖术士的每况愈下,亦可以看到功名利禄的社会文化背景。

文昌文曲的真正意义只是风流儒雅,为人有秀气,气质有吸引力,女人则可解释为魅力,亦主为人聪明。术士却将这种性质,望文生义解释为「得此多为芹泮人」。认为容易高中,实嫌牵强附会。但聪明俊秀的人,考试比较容易中式,所以这个格局亦可属伪格中较有理路的一种,不致如「天乙拱命」、「左右守垣」之完全望文生义。

文昌文曲以同宫的力量最大;相对时次之,会合时又次之,相夹则力量较弱,今却以「相夹」称为「暗拱」,便有勉强凑合之嫌,所以以这格局推命,应该小心运用。

「贵星夹命」的结构

「贵星夹命格」——关于这个格局的结构,有各种不同的解释,下文将详细谈及,现在先看关于此格的一首古诀:「命里无凶天贵夹,吉星得遇好生涯,若非翰墨文章士,也是丰衣足食家。」

古歌将这个格局说得比较平实,并无轻易许可。但格局结构却有三种不同的说法。

第一种认为是「天魁天钺夹命」。

第二种认为是「日月及左右夹命」。

第三种认为是「紫府、日月及左右夹命」。

王亭之的意见是,第一种太容易,几丙丁年生人,魁钺夹戌宫,出现的机会十分之大。

第二种相当难。得日月夹命,又要左辅右弼夹命,出现的机会十分之大,但反而合理。因为总不能通街都是「翰墨文章士」、「丰衣足食家」也。

第三种简直不可能,得紫微与天府夹命,则必不能得太阳太阴夹命。

这种说法,一定有以讹传讹的成份。

但照王亭之的师傅,本格应该是天魁天钺夹命,命宫见恩光天贵(见图72),主考试中式出仕,各位不妨参考。

 

「禄合鸳鸯」主身富

「禄合鸳鸯格」——禄年守命,有化禄居于会合宫垣;或化禄守命,有禄存居于会合宫垣、无四煞刑忌冲破,则称为合格(见图73)。古歌云:「禄合鸳鸯福气高,欺人文武必英豪,堆金积玉身荣贵,爵位高迁衣紫袍。」

这个格局,另有异说,即化禄守于夫妻宫,命宫躔禄存或有禄来合。这种格局结构,主娶妻兼得妻财,前文和卷二《骨髓赋》已有述及。

古人论命,以禄为主。所以又称为「禄命」。禄其实并不等于财帛,例如「官禄」之禄、「爵禄」之禄,即与人的身分地位有关,有地位的人不必做官,所以宁可以将禄视为财帛。

「禄合鸳鸯」许人「堆金积玉」、「爵位高迁」,即是富贵双全。在古代社会,这种断法很对,但在现代商业社会,正如前述,富人的社会地位亦高,所以这个格局可以直定为富命。

反而做官的人,能贵而不能富,若富甲一方多属墨吏,因此必不合此格。

用斗数论命,常常需根据社会背景来推断,不能泥于古说,本格即属于此类。这首古歌应加修正。

「双禄朝垣」为富局

「双禄朝垣格」——本格与「禄合鸳鸯」不同的地方。在于「禄合鸳鸯」是禄星守命,另一类禄星来合,「双禄朝垣」即是命宫无禄星守垣,但禄存与化禄则分居命宫的三方(见图74),如命宫在午,禄存在寅,化禄居戌,寅午戌三宫相合。或禄星在对宫亦可合格。

古歌云:「财官二处与迁移,双禄逢之最有宜,德合乾坤人敬重,滔滔富贵世稀奇。」

这个格局,若双禄同守于一宫垣则不合格。必需一守则帛宫,一守官禄宫;或一守财帛宫,一守迁移宫;又或一守官禄宫,一守迁移宫。然后才是美格。

若行忌星冲破命宫或三方,却亦不能称为合格。

「双禄朝垣」的好处是易发财,尤其是双禄分布于三合方,每十二年一个循环,至少有三次流年的命宫得到双禄会合,隔几年即有一次财源顺遂,其人一生的财运气势因之也便容易连贯。

但这个格局仍有高低的分别。若守命宫的星曜吉利而且强有力,则格局高,若守命宫的星曜浮动,如天机、巨门之类,则格局低。又需看四煞的分布,命宫会煞多,其人或多财而多祸。

「三合火贪」得意外财

「三合火贪格」——贪狼守命宫,有火星同垣,再不见其余煞曜,亦不见化忌空劫,是为「火贪格」的上格。若贪狼守命宫,火星仅在三方相会,不见煞,亦合格,但格局稍次(见图75)。但若有其它的煞星与火星同宫,例如擎羊火星同度,陀罗火星同度,均不合格。

古歌云:「贪狼遇火必英雄,指日边庭立大功,更得福元临庙旺,帐呼千万虎贲门。」这首古歌,今日应加以彻底的修正。

在古代,文人由科甲功名发达,被视为正途出身,但若由军功起家,却被视为异赂功名。所以「火贪格」的涵义,是指其人的禄命,富贵不出正途。倘若了解到这个涵义,则因为今日的商业社会没有可能由军功起家的事,所以「火贪格」便主其人得意外之财。但得财是否顺遂,却仍需看命宫的三方组合而定。若会合的星曜不吉,便可能要经斗争与惊险,这是

「火贪格」特殊的性质。

 

「日月会明」亦属凑合

「日月会明格」——安命丑宫,得太阴在巳宫及太阳在右宫相会;或安命未宫,得太阳在卯宫及太阴在亥宫相会(见图76)。古歌云:「二曜常明气象新,少年学问扬声名,几番升转功名盛,定作朝中燮理人。」

这亦是一个望文生义的无理格局。

至今还有人抄古书,认是富贵之局。殆过分泥古,不深思之故耳。

不妨将格局分析一下,当安命丑宫时,命无主曜,借对宫的天同巨门,结构并不见得好。事业宫太阴为财星,可是落陷;财帛宫为太阳天梁,亦并不主旺财,顶多只能说他清贵,却是易招怨。王亭之不明白这格局有何好处?

再看未垣守命的情形,财帛宫太阳天粱入庙。好一点,但大阳并不主富,事业宫太阴入庙,但亦仅主「为财赋之官」。加上命宫对垣的天同巨门失地,王亭之觉得此尚不失为税吏的格局。至于有人在此格局中加上「昌曲夹垣」、「昌曲同宫」的条件,那就是文昌文曲的力量,而不是太阴太阳的力量了。以本宫星系的组合来说。不足认为少年得誉,升转高官也。

 

「日月并明」过分牵强

「日月并明格」——即安命于丑宫或未宫,太阳与太阴同守命垣(见图77)。古歌云:「命宫日月喜相逢,更遇科权在化中,此命武官须建节,文官定主位三公。」

明清两代的人论命,喜欢望文生义,而且喜欢从表面来确认本质,所以便以为太阴太阳的命格很好。大概后来据此推命不验,所以便又加「更遇科权在化中」(即命宫到化科及化权)的条件。

实际上太阴太阳同宫的情形,只有在丑未两宫出现。在丑宫时叶,太阴入庙而太阳失地,总有一颗星曜欠缺明朗,根本谈不上「日月并明」。

况且,凡太阴太阳同宫的情形,三方四正不一定有两个宫位没有正曜,事业宫则为天梁落陷守垣,财帛宫则只能借用对宫的天机巨门,星曜的性质末见得好,是则焉能许为高恪耶?

如果要说化科化权会合成守垣,却只有丁年或戊年生人合格,而且还只有戊年生人,太阴化权、太阳化科,再会巳宫的禄存为全美之局,十个天干过份倾向于一个天干,这样的格局未免过分偏袒。

王亭之并不推荐这种勉强的凑合。

「丹墀桂墀」利求名

「丹墀桂墀格」——太阳居辰,太阴居戌,在辰或戍宫立命垣。太阳居巳,太阴居酉。在巳或酉宫立命垣(见图78)。古歌云:「二曜常明正得中,才华声势定英雄,少年际得风云会,一跃天池便化龙。」

太阳守命而入庙,古人谓之「丹墀」;太阴守命而入庙,古人谓之「桂墀」。古代重科名而不重商贾之富,因此认为「丹墀」、「桂墀」大利求名。所以古诀便有「太阳守卯,富贵荣华」,「太阳守命于卯辰巳午,见诸吉大贵」;「太阴居子,是水澄桂萼,得清要之职,忠谏之才」,「月朗天门于亥地,进爵封侯」的说法,都是因太阴太阳居于庙旺而来。

但后人却偏要找出「二曜常明」的格局,企图增加一点格局的光彩,因此于凑出「日月并明」及「日月会明」的格局之外,便极力找出日月居于庙旺宫位而互相会照的星系出来,成为一个格局。而且还沿用「丹墀」「桂墀」之名。

这个格局,有很大的局限性。第一必须见禄;第二必须见昌曲、左右等吉曜;第三必须少见火铃羊陀争煞。但若符合这样的条件(见图79),根本又不必泥于格局矣。

 

「日照雷门」有限制

「日照雷门格」——命宫在卯垣,太阳坐守(见图80)。古诀云:「太阳卯位贵堪夸,必主平生富家,纯粹少年登甲第,战征声势动夷华。」这个格局来源很古,在影元钞本斗数书刊中即有列出,盖以卯宫为太阳初升之地,旭日东升,是故富贵。

但对于这个格局,应该还有一些补充的条件,而且还有一点争论。

太阳在卯,并非烛守,必同时有天粱同宫,所以不能因为太阳为旭日处升,便忽略了与天粱同宫的特性。

天粱不喜见禄,但古人却认为壬干天粱化禄为美格,这一点王亭之算过一个命,叫其人小心冤枉被革职,结果战战兢兢亦依然避不了,事前且无辜地被老板骂了一番,并无过错。由此可见天梁最嫌见禄,再加会四煞。则绝非美格。

这个格局,最喜会太阴化禄,再见文昌同度,是为「阳粱昌禄」的美格。大利考试及学术研究,然而夫妻宫却欠佳,可见一利必有一弊。反不如太阳在巳宫得禄,见文昌,会丑宫天梁之美,此格兄弟少,子女少,在古代不佳,却很合现代人的社会习惯(见图81)。

「月朗天门」有破格

「月朗天门格」——太阴在女宫守命(见图82)。古歌云:「正遇风云际会期,海门高处一龙飞,文章间出英雄汉,万里功名得古稀。」

凡太阳天粱同守卯宫,太阴亦必同时在亥垣,所以「日照雷门」与「月朗天门」一定同时出现,若太阳天梁守命则以太阴为财帛宫之守星,太阴守命则以太阳天梁为事业宫的守星。四

两个格局比较,以「月朗天门」的格局最佳。

因为太阴为财星。守命而且入庙主富,事业宫太阳天梁主贵,因此很容易成为富贵双全的格局。

太阴利夜生人,若生于亥时,文昌在亥守命,文曲在卯会照,主为人聪明而且学业有成,所以堪称为美格。即使见禄亦不影响格局,所以比「日照雷门」为佳。

但这个格局亦有一个毛病。如果是大运顺行的话。若见煞忌照卯宫,其人少年易患心脏病,至三十左右即可能不寿,所谓天妒英才,即是此类。

凡「日照雷门」与「月朗天门」的格局,最怕火铃、羊陀、化忌、空劫等煞忌星曜在三方汇集,见之遂为破格——格无全美。推断时非小心不可。

 

「甲第登庸」不合时

「甲第登庸格」——化科守命垣,化权在三方相会(见图83)。古歌云:「禹门一曜便腾空,头角峥嵘大浪中,三汲飞翻台变化,风云平地起蛟龙。」

古人以化科为文墨之星,若正曜化科守命,虽会恶煞亦不失为「文章秀士,群英师范」所以一旦与化权相会,便认为可因考试得科名而晋身廊庙。

然而在今日的社会,这个格局未必有同等的意义。香港人虽然重视考试,但读书人却不一定要靠考试做官为出身「正途」,所以「甲第登庸」的意义便小了许多。 化科化权相会,还要看是那一颗正曜得化,例如紫微化科,为化科中力量最大的星曜,但同时必天粱化权,亦主增加贵显权抦,可是二曜却永无相会的机会。 也就是说,化曜相会,永不会让两颗有力的正曜会合,格无全美,斗数的安排真的有点合乎天道。化科最慊见「空曜」。所谓空曜,仅指地空地劫。若旬空、截空及天空皆不论,现在很多斗数书刊弄错。故「甲第登庸格」固不全合今日社会,亦不可忽视其破格。

「科名会禄」宜改格

「科名会禄」——化科守命垣,三方得禄存或化禄相会(见图84)。古歌有云:「科名在命数中强,卓越才华远近传,一跃连登三级浪,衣冠济楚侍经廷。」

这个格局,亦以化科为重点,所以必须化科守命垣方为合格。在古人的观念,先论科名,然后论禄,是故才有这样的构想。

在现代社会,王亭之认为必须将格局改订。不如改为禄存或化禄守命垣,见化科为合格,所以格局的名称亦应改为「禄会科名格」。因为现代社会以禄为重,有财者再得名誉,将为上格也。

但亦要看是甚么正曜化禄,倘如是浮动的星曜,如天机、巨门之类。或者是不宜化禄的星曜,如天梁,则格局应该可以算是有缺点。

至于化科的星曜。若武曲、太阴及天府化科,则主在财经界有声誉;若文昌文曲化科则主学业有成,为人儒雅;若紫微化科,则其人无论于何行业均能出人头地,卓著声名,若天机化科,则其人宜于理工界发展,亦宜商界。

王亭之不是喜欢改古人的格局,只是为适合现代社会的背景,所以不宜对此拘泥。至于「科名会禄」本格,不过公教人员而已。

「权禄巡逢」有缺点

「权禄巡逢格」——即化禄或禄存与化权同守命宫(见图85)。古歌云:「命逢权禄实堪夸,千载功名富贵家,单见也应身富厚,平生稳步好生涯。」

这个格局亦属于「三化星」的命局,与前所介绍的「甲第登庸格」、「科名会禄格」同一类型。

这类格局的缺点,在于完全忽视了守宫的正曜性质,只重视化禄、化权和化科三曜,所以未免过分武断。

而且,三个格局之中,缺点最多的反而是「权禄巡逢格」。

因为两颗好的化星聚于一宫,其余的宫位便未免失色,因而全局容易失去平衡,故不能视为太好的格局。

古人虽有「权禄巡逢,财官双美」的说法,但却并非指化禄化权聚于一宫而言,而是指三方四正见禄权会合。

这个格局亦有一个条件,即是权禄同守命宫时,应以不见煞曜为贵。

若见火铃羊陀等煞,古人认为仅主「虚誉之隆」,亦即有名无实,更难谈得上「千载功名富贵家」矣。

照王亭之的经验,禄权守命的人,倒适合做会计工作,尤以天机化禄、武曲化权者为然。

「极向离明」得禄为贵

「极向离明格」——即紫微在午宫守命。不见四煞刑忌同宫(见图86)。古歌云:「乘骢司谏肃风,气象堂堂立殿中,几转王庭分内事,终身富贵位王公。」

在斗数中,有几颗星曜都最喜居午宫,它们是紫微、太阳、天粱。

其中又以紫微居午时缺点较小,太阳居午弊在锋芒太露,天梁居午弊在察察为明,而且紫微为帝星,所以占人推命便重视紫微坐午。

凡紫微在午,天府必在戌宫,天相必在寅宫,寅午戌三方吉利,而且是「府相朝垣」的格局,因此在结构上占了便宜。所以古人说:「紫微居子午,科权禄照最为奇。」;「紫徽居午,无羊陀,甲丁己生人位至公卿。」

所谓甲丁己生人,其实是紫微会禄之意,因为甲年廉贞在戌宫化禄,禄存又在寅宫,丁年及己年则午宫有禄存,与紫微同居。

所以对于「极向离明格」,我们不妨加一点补充,即以紫微在三方四正见禄为贵,不单只不见煞忌同宫一个条件。

紫微居午,若完全不见吕曲、辅弼、魁钺,又不见禄,则仅为在野孤君,又未见其贵气矣。

「天府朝垣」利守成

「天府朝垣格」——天府在戌官守命,无煞忌同宫(见图87)。古歌云:「干为君象府为臣,得地来朝福自新,辆弼忠臣身报国,腰金衣紫拜重瞳。」

这个格局,其实是「极向离明格」的发展,因为当紫微在午宫时,廉贞天府必在戌宫。订定这个格局的人,其构想是以紫微为帝垣,在戌宫的天府则有如一位大臣,朝拱于帝座。

所以歌里才会有「干为君象府为臣」、「辅弼忠臣身报国」的说法。

这个格局,其实也可以说是「紫相朝垣」,因为命宫在戌,紫微在午,天相在寅,寅午两宫朝向戌垣。故古人认为「天府临戌有星拱,腰金衣紫」。

从订定格局的立意来看,显然「天府朝垣」只能成为「辅弼」,所谓「腰金衣紫」,无非只是属于大臣的荣誉,究竟不是领袖人才。

根据现代社会结构,廉贞天府在戌宫同守的人,只是一位很好的理财人才,若甲年生人,廉贞化禄,禄存又居于寅宫相会,则其人亦能创业致富,但却缺少开创力,只能在守成中发展,不擅长开创。若天马在寅宫,则其人利于外埠经商。

 

「文梁振纪」不合潮流

「文梁振纪格」——即文曲遇天梁,旺地守命(见图88)。古歌云:「文曲耿直遇天梁,位列黄门乌府行,纲纪朝中功业见,逼人清气满乾坤。」

天粱在子午、辰戌、寅卯六宫入庙,在丑未二宫乘旺;文曲于巳酉丑三宫入庙,寅卯未三宫乘旺,所以两星都属庙旺的宫位,便只有丑、卯、未三宫。

天梁在丑未为独坐,对宫为天机。天梁在卯宫,则必与太阳同度。两个结构比较,以太阳天梁同度者为优。当天梁与天机相对照时,天梁的性格便嫌略带孤克。

古诀云:「文曲天粱同宫,位至台纲。」这即是「文梁振纪格」的根据。但明人注云:「二星同在午宫安命上格,寅宫次之」,非是,因为文曲于午宫落陷,在寅宫仅属闲宫,虽然天梁人庙,亦无法因文曲同宫而增彩。

天梁在古代为监察御史(台纲),加遇文曲,不但增加文采,而且加强其奏事弹劾之力,所以本格乃称为「文梁振纪」。「振纪」者,振起纲纪之谓。

古人重贵不重富,故此格可以成立。若于今日,这格局守命的人,容易开罪人,未必可成美格。

 

「辅拱文星」有才华

「辅拱文星格」——文昌守命,左辅拱照(见图89)。如文昌在申,左辅在子之类。古歌云:「辅星拱命最堪言,敏捷才华众莫先,轻则帅臣兼五马,重须入相振威权。」

成立这个格局的根据,是古诀「文昌左辅,位至三台」,此诀见于影元钞本。王亭之在借阅影元钞本时,拿着明刻本去对照,发觉影元钞本上有一行细注:「必府相为正曜,不逢煞忌,始的。」

明刊本刊漏了这句,却只多了上文一首歌。

也就是说,元代人厘订这个格局,不单以左辅文昌两颗辅佐之曜为根据,同时注意列守命垣的正曜。照原来的格局,天府或天相守命,一为财,一为印,加上文昌同宫,合合左辅,格局堂堂正正,当然可以出将入相。

不过在现代社会中,功名富贵不靠军功,亦不靠典试,所以成为美格的意义大减。若天府守垣,其人当有相当的领导能力,可望成为大企业的主管,若天相守命,则无非是僚幕人才而已。

然而「辅拱文星」,其人究竟有点书卷气,当不失为中等格局也。若言出将入相,未免言之过甚。

 

「机梁加会」高艺随身

「机梁加会格」——即天机天梁同守命宫(见图90)。古歌云:「机梁入庙最堪言,得地教君福寿全,妙算神谋应盖世,威风凛凛掌兵权。」

天机天梁同宫,只有两个机会,一是在辰宫,此时天机乘利,天梁入庙;一是在戌宫,也是天机乘利,天粱入庙,但是戌不如辰,因为辰宫会合子宫的太阴天同为庙旺,戌宫会合午宫的太阴天同则为失陷。

所以照王亭之的理解,本格系专指天机天梁坐辰宫而言,不专指「机粱入庙」。

古人对于「机梁」这星系,口诀甚多,如「机梁左右昌曲会,文为贵显武忠良」;「天机天梁同宫辰戌,必有高艺随身」;「机粱会合善谈兵」;「机梁同在辰戍守命,加吉曜,富贵慈祥,若遇羊陀空曜,偏宜僧道。」

其实天机天梁的组合。只主其人好奇,好口辩,好表现。而且多不附和别人的意见。在古代。可以作为争辩炫耀的素材不少,最常见的是文人谈论兵法。所以才有「机梁会合善谈兵」的说法。

王亭之比较重视「必有高艺随身」的说法,所谓「高艺」是指专门技能而言。于现代,这种里系组合的人最宜学计算机或会计师。

 

「权煞化禄」先苦后甜

「权煞化禄格」——即擎羊或陀罗与火星坐命入庙旺。其中又以擎羊火星入命。比较陀罗火星入命为佳(见图91)。古歌云:「三煞加临庙旺宫,性情刚猛震英雄,几番险地都经过,凛凛威权众罕同。」

歌中「三煞加临」的说法有点模糊,因为擎羊跟陀罗永远相隔一宫,根本没有加临的可能。古人不过笼统而言,迁就歌诀的体裁。

擎羊与陀罗皆在辰戌丑未四宫入庙,这四个宫泣,火星仅于辰宫落陷,因此于戌丑未三宫见火星,皆为合格。

成格的原因,是擎羊陀罗皆属金,仅一阳一阴的分别,于庙旺宫位见火星,火炼金精,反成格局,亦即火星刚好抵消了羊陀的刑忌之力,而羊陀亦抵消了火星的刚烈横暴之格。可是,羊陀见火星虽然成格,却仍然免不了人生的劳苦,火炼金精,亦必然经一番锻炼,因此主人先劳后成。

这个格局,不宜混以贪狼。因为贪狼火星自成「火贪格」,若再见羊陀,则未免格局相混,反而两个格局一齐失色。格局以火为煞,火克金为财为禄,故称「权煞化禄」。

 

「巨日同宫」利口才

「巨日同宫格」——即巨门与太阳在寅宫守命(见图92)。古歌云:「巨日拱照对三合,值此应为盖世才。若是凶星无战克,紫袍恒着日边来。」

太阳与巨门同度的情形,只能在寅宫或申宫出现。申宫的太阳有日落西山之象,所以只有寅宫的太阳合格。

太阳与巨门同度,因为太阳可以解巨门之暗,并因而发挥巨门的权威,所以巨日同宫便成为相当美好的格局。

不过「巨日同宫」这格局的名字却稍嫌狭隘,不如歌诀中所说,「巨日拱照对三合」范围之阔。

所谓「拱照对三合」。应该包括太阳在午,巨门在戍;太阳在巳,巨门在亥两种结构在内。前者为:「三合」,后者为「拱照」。这两种星系结构,亦同样可以由太阳的光与热,改善了巨门的性质。

然而巨门无论是得太阳同度、拱照或三合,亦需要后天人事的补救。倘如听其自然发展,巨门依然可以为人带来是非口舌,必须加以后天修养,是非口舌然后才可以发展为才能。

尤其是正今日社会,「巨日同宫」已不限于从政「脱青换紫」矣,做个律师,一样可以。卯

 

「寿星入庙」是孤高

「寿星入庙格」——这个格局只有一种结构,即天梁坐午宫守命,与子宫的太阳相对(见图93)。古歌云:「命遇离明拱寿星,一生荣达沐恩深,飞腾鸿鹄青霄近,气象堂堂侍帝廷。」

在前人的口诀中,有所谓「梁居午位,官资清显」的说法,这是由于前人根据古论「佐帝座权威」、「职位临于风」之类的说法而引申。

据「中州派」所传。虽然有三颗正曜都喜居午垣,即紫微、太阳、天梁三曜,但都有他们的共同缺点,那就是略嫌偏于过分高傲,所以名声愈大,困扰亦随之而来。

天梁坐午宫的人,倘如会合吉曜,社会地位可以相当高,可是其高傲之性亦可能因之发挥无余,甚至流为挑剔,所以一生亦必多精神困扰。更由于天梁的特性是喜欢神秘事物,或流为宗教信仰,因此这类命局结构的人,于事业竞争处于失败之时,便容易愤世忌俗。有许多所谓「遁世而无闷,不见是而无闷」的人,即可能是受到天梁一曜的影响。所以「寿星入庙格」不一定「一生荣达」,主要还得视其所会合的其它星曜而决定。最喜昌曲,忌羊陀,则是此格的特性。

 

「英星入庙」宜乱不宜治

「英星入庙格」——即破军在子或午宫守命(见图94)。古歌云:「北斗英荚星最有权。坎离之上福绵绵,黄金建节超庙旺。统帅英雄镇四边。」

破军称为「英星」。是由于见吉则主权威的缘故。可是破军却另有一个特性,即是凶则主破耗。其实无论吉凶,都带有破坏力。只是凶则纯属破耗,吉则破坏后有建设。

由于破军带有权威的性质,所以古人认为最宜于武将。尤其是当破军于子午二宫入庙时,有廉贞天相两星拱照,廉贞带有感情,天相则主正直。此两曜影响到破军,因此其破坏力便亦有良好的倾向。

古人认为那些镇守边疆为国效忠的名将,即具有这种命局。

所以破军宜乱不宜治,于动乱时,破军反而可以发挥才智,经历重重险阻而立业。若于太平盛世,则破军那种破坏的性格将不容于众,可能困此郁郁以终。「英星入庙」的格局,亦受到这种限制。

不过所谓治与乱,不一定指社会,倘如有一间公司,业务一帆风顺,则「英星入庙」的人亦无所施其技,但假如发生事故,或遇到突如其来的竞争,那么,此时的局面便极需「英星入庙」的人来应付。

 

「巨机同临」有缺点

「巨机同临格」——即巨门与天机同守于卯垣命宫(见图95)。古歌云:「巨门庙旺遇天机,高节清风世罕稀,学就一朝腾达去,巍巍德业震华夷。」

天机巨门同宫的情形有两种,一为在卯宫,一为在酉宫。古人对此的评价是:「天机与巨门同居卯酉,必退租而自兴」;「机巨酉上化吉者,纵遇财官也不荣」。换而言之,即是卯优于酉。原因在于天机属木,于酉宫受金所制,不如在卯宫得木之旺气。

由此可见「巨机同临格」中,天机一星实为格局的关键。主要在于天机主机变、灵动,如果天机受制,则巨门的「暗」便不能得到调和。

然而「巨机同临」却亦多缺点,它比较上容易流为浮滑,而且有「多学无成」之弊。古歌中所谓「学就一朝腾达去」的「学就」,指「学业成就」而言,恐怕已加上后天补救的成份在内。

「巨门交人,始善终恶」,是「机巨同临格」的另一个缺点,不过如果能将这缺点加以匡正,成为近君子、远小人,则自然表现成为「高风亮节」了。

 

「雄宿朝垣」主锻炼

「雄宿朝垣格」——即廉贞在未、申二宫守命(见图96)。古歌云:「申未廉贞得地方,纵加七杀不为凶,声名显达风云远,二限优游富贵中。」

廉贞称为「雄宿」,是由于它具有威武的性质,而却又不同于破军的带有破坏力。所以旺军的「英星」,杀气大于廉贞的「雄宿」性质。反映在人生的际遇上,廉贞守命的人便亦比较平和。一生的波折较小。

廉贞宫见七杀,因为廉贞的阴火恰能锻炼七杀的阴金,使金能成器,当廉贞与七杀同居于未垣时,固然有锻炼的能力,若廉贞居于申垣。七杀居于午垣,亦有冶炼陶熔的能力。所以古人便认为属美格矣。

所以丑宫虽然廉贞与七杀同垣,亦不称为美格者,是由于未为木墓,木能生火,有利于廉贞,而丑为金墓。对廉贞不利。

于寅宫见廉贞时,七杀在子,亦不为美格,是由于申为金宫利廉贞之锻炼的意义。

古人论斗数,有时非常之重视五行生克,本格即是一例。然本格生人,必经艰险而后有成,此乃其基本的特点。

「化星还贵」主变泰

「化星还贵格」——即丁年生人,天同在戌宫守命;辛年生人,巨门在辰宫守命(见图97)。古歌云:「三星变化最无穷,同戌相逢巨遇龙,生值丁辛须富贵,青年公正庙堂中。」婚金地

丁年生人,天同化权于戌宫,与辰宫的巨门相对,而巨门化为忌星。辛年生人,巨门化禄于辰宫,与戌宫的天同相对。巨门最不宜居于辰宫,所谓「辰戊戌应嫌陷巨门」是也。可是「化星还贵格」中,巨门却不嫌陷于辰宫。原因即在于辛年巨门化禄,此即所谓「化星还贵」。

天同于戌宫,于丁年虽化为权,可是却与巨门化为忌星相对。但由于二曜彼此有性质上的制化,因此转为美格,是亦为「化星还贵」。

古人有云:「巨门辰戌不得地。辛人命遇反为奇」,即是喜欢巨门于失陷时化禄。因为陷地虽多暗,可是化禄却能解暗。又云:「天同戌宫为反背,丁人化吉主大贵。」即亦以天同的化权,化解天同落天罗地网时的不祥。

这两个格局,都因「化星」的力量而旋转乾坤,「化星还贵」的力量即在于此,然而皆主辛劳中发迹变泰。

 

「石中隐玉」结构复杂

「石中隐玉格」——即丁午或癸年生人,巨门在子宫或午宫守命。古歌云:「巨门子午喜相逢,更值生人丁癸中,甲岁定为攀桂客,老来滋润富家翁。」

对于这个格局,古人甚乡隐瞒。以致一般人只能将「丁癸生人,巨门子午」作为公式水记忆。

其实这个格局,在于巨门见化禄、化权及化科三曜或其中二曜。

所以如果更详细一点来说,构成「石中隐玉」的结构应有下述几种——

第一,辛年生人,巨门化禄会太阳化权;更得文曲化科会照者尤为上格;

第二,癸年生人,巨门化权,得对宫禄存拱照,亦为上格。

第三,丁年生人,巨门与禄存同度,对宫天机化科拱照,再借会天同化权,为中格;

第四,己年生人,仅得巨门与禄存同度及借会天粱化科,为中格;

第五,丙年生人,擎羊与巨门同度借会天同化禄,为下格;

第六,戊年生人,不但擎羊与巨门同躔,且对宫天机化忌亦拱照,虽会太阳化科,是为破格也。(见图98例一至例六)

「石中隐玉」的格局结构看似复杂,但一言以蔽之,喜见禄权科,最怕见刑忌,能对此有所理解,即不必硬记各种规条也。

「紫府朝垣」名字好听

「紫府朝垣格」|即紫微天府于三方合照命垣(见图99)。如命宫在申,廉贞守命,紫微天相在辰宫合照,天府武曲在子宫合照。古歌云:「二斗尊星命内临,清高祸患永无侵。更加古曜重相会,食禄皇朝冠古今。」

这个格局的订立,有点过于忽视命宫的正曜,但以合照的星曜取贵,所以属于牵强附会,不足为信。

一般斗数书籍,皆推崇北斗主星紫微及南斗主星天府,认为能得了「二斗尊星」加临或会照的宫垣一定吉利,这是由于偏重古籍中对紫微、天府的评价。

如紫微为「万物之灵」,「乃有用之源流」,「掌握机造化」,「诸宫降福,能消百恶」,以及天府「乃南斗解厄延寿之星」等等言论。

殊不知这两颗主星,虽然具优点,但却仍有很多缺点,两星会合,最明显的缺点即是进退失据、好大喜功,加上命宫正曜廉贞的影响或者会有「不在乎」的性格,或者可以流为邪恶,这种性质便不是紫微天府两星会合所能改善者矣。

故推断斗数,仍以根据命宫正曜为是,不可过份重视「紫府朝垣」的名字好听。

 

「将星得地」不合时宜

「将星得地格」——即武曲临庙旺宫位守命(见图100)。古歌云:「将星入庙实为祥,位正官高到处强,掠地攻城多妙策,成风凛凛镇边疆。」

这个格局,又是属于望文生义之类。因为古代有武曲为将星的说法,所以就认为是「掠地攻城」、「成风凛凛」的命造,由此可见明代江湖术士的简陋。清代禄命之学大行,文人学士却只研究「子平」,无一人对「斗数」感到兴趣,即是由于对明代的斗数书刊不满之故。因为明末斗数家创《甲子数》、《太极数》等以欺世,至清代遂发展为《铁板神数》,即由于斗数没落之故。

武曲在辰、戌、丑、未四宫入庙,在子午二宫乘旺,依照格局,十二个宫位的武曲,竟有六个合局,然而凡武曲坐命的人,岂不是很尽占便宜耶?这是当日订立这格局的人,未加深思熟虑之处。而且,武曲于辰戌二宫之时,为入「天罗地网」,虽然入庙,但却并不出色,不知竟亦何以认为是「将星得地」也。凡武曲守命的人,多少带一点孤克的性质。古代从军者多不是少年温饱的人,或衣食无靠,或六亲不全,然后才肯离乡别井。

「四正同临」不合理

「四正同临格」——即紫微、天府;太阳、太阴四曜,有一曜或二曜守命(见图101)古歌云:「四正来临居旺地,一生爵禄定非常,文为辅弼依龙凤,武掌兵权佐帝王。」

这个格局,犯了「一概而论」的弊病。紫微、天府、七杀、太阴在「紫微斗数」中,若临庙旺的宫位,一般性质良好,是故称之为「四正」(不同「三方四正」的「四正」之义)。其实是由紫微为北斗星系主星;天府为南斗星系主星;太阳太阴为中天星系主星(太阳主昼,太阴主夜),这种「主尊」的性质推衍而来。但主星入庙,一般仅主其为人光明正大,并不代表其人可以「文为辅弼」、「武掌兵权」。所以要推断命局,仍应按每星所居的宫位意义而定,不能仅据明末术士订定的格局也。

王亭之将这些格局加以重新评定,主要目的是为了提醒读者,研习斗数必须注意「星系」的整体性,切不可支离破碎,将星曜逐粒逐粒来研究。而这个「四正同临格」,却恰犯了逐粒星来研究的毛病。更不如「巨日同宫」、「毁巨同临」、「石中隐玉」、「三合火贪」等格局之纯而正矣。

 

「命无正曜」仅合古人

「命无正曜格」——即命宫无正曜坐守(见图102)。古歌云:「命宫星曜值空亡」,幼岁重重有祸殃,不是过房须寄养,他乡好去作东床。」

关于这个格局,明福建刻本曰:「即命宫无正星浮星纵星是也。」可是却有一条影元钞本的眉批:「无南北二斗正星也」,通条眉批,未见提到「浮星」及「纵星」。

所谓「浮星」,是指火星铃里等,至于甚么叫做「纵星」,则王亭之不知,怀疑可能是「从星」的误刊。

古人论命,有「命无正曜,二姓延生」的说法。但这说法有很大的局限。因为凡命宫无正曜的时候,例应借用对宫的星曜来推断,命宫的对宫即迁移宫,所以便亦以为这种命局利于「迁移」。亦即远往他乡。

古代的人,但求在家乡能够安身立命,决不轻易言离,所以凡是背井离乡的人,多数是双亲弃世,在家乡无以为活,因而「命无正曜」也就被古人看成是幼年不幸,以致过房寄养,或者飘流到他乡入赘的命。尤其是古代农业社会,有招赘来做佃工的习俗,古人更以为然。

今日推断斗数,仍应据所借用迁移宫的星为推断根据。

「极居卯位」亦尊荣

「极居卯位」——即紫微居卯酉位遇煞(见图103)。古歌云:「紫微卯酉忌相逢,文曲蹉跎岂有成,借问此身何处去。缁友削发立空门。」

紫微在十二宫中无陷位,仅卯酉为失地。凡紫微居卯酉,必与贪狼同居,古人称此格局为「桃花犯主」,视为男女皆主淫乱。

然则如何「桃花犯主」的格局,竟又被视为若遇煞则为僧人耶?原来其根据是古代的口诀:「紫居卯酉,遇劫空四煞,多为脱俗僧家」之说。

关于这点。相信古人一定有过一番统计,然后才敢将作为帝星的紫微,视为出家的命造。而且有一点可以注意,即古人认为,紫微坐命的人即使出家,亦受帝王制诰之封,成为「国师」。这种观点,恐怕又兴元代崇尚僧道的风俗有关。

「中州派」亦有相传,紫微遇空曜,必作谈禅之客,不肯定其人出家,但性质则相同。照王亭之的意见,恐怕仍是受到古代文化背景影响的说法。若现在,可以扩大为哲理的研究。不一定出家做和尚也。

但紫微坐命的人,确有其尊贵不同流俗之处,出家于古代视为大丈夫事,亦有其理。

「机月同梁」作吏人

「机月同梁」——即天机、太阴、天同、天梁四星,分居寅申两宫守命(见图104)。古歌云:「寅申四曜命加临,宗祖根源定有成,刀笔之中宜卓立,荣华发旺在公门。」

这首古歌,即是「机月同梁」作吏人的引申。而「机月同梁」则是一个很著名的格局。详宫位结构而论,天同天梁在寅,即太阴在戌、天机在午合照;天同天梁在申,则太阴在辰、天机在子合照;天机太阴在寅,则天粱在午、天同在戌合照;天机太阴在申,则天梁在子、天同在辰合照。一共有四种结构。

 这四种结构,没法子令四星皆入庙旺,其中必有一二星曜落陷,或者有三曜居于平常的宫限,所以就容易暴露出星曜的缺点,以致影响整个星系的性质。

大致上来说,「机月同梁」的结构,主其人有机心,又贪财;好挑剔,又讨厌踏实工作,因此就甚为与「吏人」的性格相似。现在于大机构任职的人,若安于职位,过着文牍生涯,在职权范围内弄弄权,挑剔一下别人的错处,却懒于承担责任。与这个格局便很吻合矣。唯「机月同梁」遇吉。亦可有作为,是「吏人」亦未必皆庸碌者也。

「杀拱廉贞」多变化

「杀拱廉贞」——即廉贞守命,七杀合照(见图105)。古歌云:「贞逢七杀寅堪伤,十载淹留何祸殃,运至经求多不遂,钱财胜似雪浇汤。」

这个格局非常之有名。但照王亭之所知,其格局结构仅有两种,即廉贞贪狼于巳宫守命,武曲七杀于酉宫来会;或廉贞贪狼于亥宫守命。武曲七杀于卯宫来会。亦即是廉贞、贪痕、武曲、七杀四颗星曜的星系组合。

古人认为廉贞贪狼为桃花,武曲七杀为刑伤。所以四颗星曜配合起来,便是破尽祖业,流离浪荡之人。即大限逢之,虽不主其人的性格浮荡,亦主十年破败。

但王亭之却认为这个格局于现代社会,可以另有解释。

王亭之为一位财经界人士推算过,即是这种格局,他立命巳宫见廉贞贪狼,至四十余岁,大限见武曲七杀,突然暴富起来。

原因即在于廉贞贪狼亦有投机的成分,武曲七杀却主当机立断,因一碰着机缘,立即可以暴富。而古代社会没有投机事业,因此就不可能知道这种格局的全部意义。

此格变化甚多,初学斗数的人最难掌握,推断时非小心谨慎不可。

「巨逢四煞」多官司

「巨逢四煞」——臣门落陷守身宫,火铃羊陀四煞守命宫。古歌有云:「巨门落陷在身宫,四煞偏于命里逢,若是吉星无救解,必遭流配远方中。」

这个格局,王亭之认为有点疑问。据《紫微斗数全书》云:「巨门身命逢之为忌,对宫火铃白虎共伴,无帝禄,决配天涯。」是不论巨门守命或守身宫,对宫见煞,然后始为「流配」(即充军)之命。并不是巨门守身,四煞守命。但身宫很多时与迁移宫相同,所以明代术士才含含糊糊。将此格说成是巨煞分守身命。这可能是因为迁就歌诀的体例,七言成句,因而也就说得不甚清楚。巨门守命见羊陀,古人认为「男女淫邪」;见火铃,「死于外道」。因此将这两种性质加起来,便成为「决配千里」的凶命(见图106)。除非是得紫微与禄存的压制,但照王亭之的经验,却似乎并不见得那么凶险。因为古代社会没有那么多「是非口舌」的行业,而现代社会,确事这类行业的人多得很。即使巨门守命见到四煞,充其量也只是人生增加多一点波折而已。

但多惹官非,却是这类命造的特点。若巨门化忌,更一生出入法庭。

「马头带剑」人横勇

「马头带剑」——即擎羊于午宫守命。古歌云:「羊刃劫忌午之方,若来限内最为殃,刑妻克子生闲事,殁病中年要夭亡。」

擎羊独守午宫。无正曜同度,为「马头带剑」的正格,此时必需借对宫的天同太阴为命垣的星曜(见图107例一及例二)。是否入格,须视是否得六吉星为助而定,若得六吉,古人认为这种命造可以「威镇边疆」。

另外又有两个格局,亦随为「马头带剑」。一是贪狼与擎羊在午宫守命。尤其是戊年生人,贪狼化禄。更吉(见图107例三)。即或不然,为丙年生人,天同于未宫化禄,与巳宫的禄存夹命,亦属美格(见图107例四)。一是天同与擎羊在午宫守命,亦以丙戊年生人为合格(见图107例五及例六)。

擎羊乃古人视为刚强好勇之星,于午宫虽然落陷,但午宫的火可以制擎羊之金。反成器用,于是横暴之力化为威权,因此有「威镇边疆」之说。相传汉光武刘秀的命,即入此格局。

刘秀滥杀功臣,民间传说。其人终以神经错乱而死,故古人认为「马头带剑」格局的人,「虽富贵亦不耐久」。

今人少「威镇边疆」的可能,但亦见过江湖好汉有此命造。

「命里逢凶」有性格

「命里逢凶」——即地劫地空守命。命宫又无吉曜(见图108)。古歌云:「空曜来临吉曜无,求名求利总成虚,清闲弧独方延寿,富贵荣华过隙驹。」

古歌中所说的「空曜」,有人认为是天空、旬空、截空,实际上却不是,而是地空地劫。

古人认为「地空乃空亡之神,守身命,作事进退,成败多端」。「地劫乃劫杀之神,守身命,作事疏狂,不行正道」。此所以为忌也。

王亭之认为,在今日须对古人的注释稍加梳理。所谓「作事疏狂」、「作事进退」,即是今人之所谓「有性格」。看不过眼的人,见到后生仔扮吸血僵尸,故意装成满面冷漠。会以为是「疏狂」,但这其实是欧风美雨。由嬉皮士时代开始,一代传一代,传到今日的「溜溜路慢踢」。其实只是潮流,不足以由是推断其终身不利。

反之,许多「作事疏狂」的人,得逢际遇,一跃而成为歌星明星,便可凭一把歌喉或者一把吉他闯天下。

古人则不然。「有性格」的人多隐逸山林,于是「清闲孤独」以终其身。

是故古人对空劫乃有如是评断。

「天梁拱月」风流浪子

「天梁拱月」——天梁太阴二曜守命而落于陷地(见图109)。古歌云:「月梁落陷最堪伤,必定飘蓬在外乡,唱舞酣歌终日醉,风流荡尽祖田庄。」

王亭之觉得此格局有误。因为天粱与太阴永不同宫。古诀则有如下的说法:

「太阴守命落陷,化科禄权返凶,出外离祖获吉。更遇四煞,酒色淫邪。」

「天粱陷地见羊陀,伤风败俗。」

「天粱月曜女淫贫。」

故王亭之的意见,所谓「天粱拱月」,乃是天粱居巳亥,太阴居丑未,或太阴居寅申。天梁居子午的格局,盖依秘云:「粱巳亥,阴寅申,主淫佚,不陷衣禄遂,如陷,下贱。」的说法。

但这个格局其实亦没有甚么不好。

天粱乃名士气质的星曜,「忍把浮名,换却浅斟低唱」。其实亦不俗也。只是人瞧不起风流浪子,所以对之评价甚低而已。

王亭之不明太阴落陷、化科禄权返凶之理,仔细寻思,盖系太阴见吉主富感情,风流浪子一旦发生情愫,自多精神困扰。

此所以难得作「忘情太上」也。

 

「文星遇夹」现代无妨

「文星遇夹」——文昌或文曲守身宫,遇地空地劫相夹(见图110)。古歌云:「夹地文星遇守身,一生劳碌败无成,逢财得禄世间好,数尽还教夭且贫。」

此格局为影元钞本所无,殆属明人的创格。照「中州派」所传,对这个格局诠释得比较详细,王亭之可以泄露出来。

文昌守身宫,不论有无正曜,一般均利科名典试,但若遭地空地劫相夹,则反而可能典试不利。不利的原因并不是由于没有学问,而是遭到莫名其妙的失败。倘如命宫正曜好,则尚可有补救的方法或放弃典试转而经商,或由「异路」寻取科名。

文曲守身宫,不论有无正曜,一般均利刀笔生涯,但若遭地空地劫相夹,则反主刀笔失利,倘使命宫的正曜好,则可放弃刀笔生涯而另谋发展。

然而上述所传,仍仅适合清代的社会情况而已。未必适合今日。

今人不必依靠典试,文人的出路多,即使典试不利,刀笔不利,依然可以另谋生计,尤其是香港社会,教几十个小小童蒙亦可以清茶淡饭,所以不一定「数尽还教夭且贫」那么凄凉。

 

「科星煞凑」不利文书

「科星煞凑」——科星守身命,遇四煞化忌空劫过重(见图111)。古歌云:「命宫科曜正为清,凶众多为林下人,甚至吉星不失局,读书至老没功名。」

古人最重科名,所以明清两代术士亦最重「化科」,凡科星守命,便认为考试得利,因此可以正途出身。今日则以化科为名誉。不一定「命宫科曜」就可以得列「正途功名」。

化科一曜,最怕地空地劫,古人认为功名赠蹬。

若文昌文曲化科而与空劫同度,其人虽享文名亦不能获一衿 ,此所以「读书至老没功名」也。

今日社会,只要在行业中卓有名声,不必靠考试中式而后立身社会,因此「科星煞凑」的格局。便变成另有意义。

有些人,名系很大,可是却招来许多无谓的困扰,甚至招来怨谤,即可能是属于这种格局。

而且又不只文人为然,商业社会有许多文书上的来往,若遇「科星煞凑」,便容易因合同契约而招惹是非。王亭之有一个朋友,天机化科守命,与地空地劫同度,煞凑,最好的流年亦时被银行认为「签字不符」,可谓啼笑皆非,其「赠蹬」完全与考试无关。

 

「魁钺凶冲」人缘坏

「魁钺凶冲」——天魁守命,会天钺,或天铍守命,会天魁,若同时遇四煞空劫冲破(见图112)古歌云:「魁钺文星守贵荣,何愁金榜不题名,若然星众无星救,痼疾烟霞耳自宁。」

天魁天钺利于考试,性质与文昌文曲不同。昌曲是自己有学问。可以凭真功夫上试场较量,属于「自力」;魁钺则是「文书中试官」。不一定有学问,只要够幸运,便于考试时得到意外的顺途。古人云:「魁钺命身多折桂」,即是这层意思。若云:「天魁天钺,盖世文章」,那反而是因人论事——翰林公的文章,一般当然认为「盖世」。

魁钺见擎羊铃星,主痼疾,魁铍见地空地劫,反主不第,所以那首古歌,便说痼疾烟霞耳自宁」,犹云,一就是终身痼疾,一就是啸傲烟霞,反而不能出仕。

今日社会无所谓「啸傲烟霞」这回事,因为现代已无「山林隐逸」,因此命身二宫天魁天钺而又见擎羊铃星同度,虽仍主痼疾缠身,但见地空地劫,却是「贵人反而变成小人」,例如本来有人提拔,可是却反目成仇,或因产生误会而招尤怨。人际关系不佳,变成独来独往,也就等于「啸傲烟霞」。

 

研究格局、了解星系来推断十二宫

本书在此一共介绍过五十一个斗数的「格局」,并略加述评,主要目的其实只有一点,即是表明「星系」的重要。王亭之一再强调。学斗数千万不可逐粒星曜来学,即使将一百五十五颗星的性质都记得清清楚楚,一旦实际运用,就会觉得千头万绪。

在「十八飞星」初期,推断禄命非常之武断,某星入某宫便依此断言吉凶,后来才发展到注意「三方四正」,再发展然后才有「星系」的概念。「紫微斗数」依照这个传统,一开始即便已留意到「星系」的组合。许多格局。实即由「星系」的性质发展而成。例如「贪武同行」、「七杀朝斗」、「三合火贪」等等,便即是基本星系组合的性质。

然而后人却有一种不良的发展倾向。那就是过分重视格局,而忽略了格局其实即是星系,因此明代末年才有许多「伪格」成立,搀杂入有意思的星系格局之内,变成鱼目混珠。财亥

本书讨论这些格局。并根据现代社会意义。一一予以澄清,就是想淘汰「伪格」,而使读者知道格局的真实意义,庶不致望文生义,在推断时只泥于陷局的名称也。——读者倘能了解星系特性,而不拘泥于格局,则庶几矣。

许多人喜欢学习斗数,可是却只凭坊间的书本。此类书刊目前可谓斗载车量,然而一般缺点却嫌欠平实,标榜过甚,以致将斗数神化。实际上要学习斗数并不难,只需将一些主要星系的结构加以认识,就能作出准确的推断。本书在这方面,虽不矜秘,其中亦实多坊间书本所无之论,可谓已提供了若干平实的数据。

初学的困难,在于一般书刊多只详言星曜在命身宫的性质而不及其它,对于在子女、夫妻、财帛、事业等宫位的吉凶性质,便只是寥寥数语,因此引起推断上的疑惑。在这方面,本书也有同一的缺点。为此,王亭之可以给读者一点提示。谈星系性质,看起来只适合于命宫,但其实这些性质十二宫都可通用。

譬如紫微贪狼在酉宫,若酉宫是命宫,可留意有无会合六吉禄马,若有,则其人可能文彩风流,苦无,则可能淫邪。若酉宫是父母宫,则父亲可能多妻;若酉宫是兄弟宫,则主长兄或长女当家,兄弟姊妹的婚姻未必如意;若酉宫是子女宫,遇吉。子女有出息,遇凶,有代沟。

凡此种种,都很难「紫贪」星系的基本性质而来,是故一通即可以百通。

又需注意「紫贪」必会合武曲旺军,及廉贞七杀,所以凡「紫贪」守垣的宫度,多主变动,如果是财帛宫及事业宫,便可由变动的性质来加以推断。这便即是以「星系」来推断斗数的快捷方式。

附录

诸星躔次喜忌歌

紫微宜午朱,独忌居罗网

天机喜桃花,丑未为墓堂

太阳喜书宫,戌亥子失光

武曲宜居基,巳宫则不良

天同巳亥吉,午陷丑未伤

廉贞喜申寅。桃花有嫌妨

天府无陷地,卯巳申平常

月喜亥子丑,卯辰巳无光

贪狼宜入墓,申寅落陷方

巨门喜金木,辰戌为凶堂

天相多庙地,唯嫌卯酉房

天梁亦多庙,巳申亥陷伤

七杀嫌巳亥,余宫皆吉祥

破车忌卯酉,最喜子午方

昌曲喜全局,陷于火炎乡

火铃自宜火,水局见灾殃

擎羊喜四墓,四仲气不扬

陀罗亦宜墓,四孟则无良

化禄忌四仲,喜居寅申堂

化权宜丑戌,唯忌四煞乡

化科喜申丑,劫空大不祥

化忌喜子丑,火局添灾伤

刑姚宜水木,壬未为墓堂午

鸾喜丑戌亥,又喜坐东方

诸星知喜忌,断算自精详