Tử vi

Bát trạch phái phong thuỷ cấn môn chấn động chủ xứng tám táo

Cấn môn chấn động chủ: lục sát trạch, núi phách gặp lại tiểu nhi tử!

Chấn động táo, cùng môn tương khắc, tán tài, không lành.

Bạn đang xem: Bát trạch phái phong thuỷ cấn môn chấn động chủ xứng tám táo

Tốn táo, mộc khắc thổ, ở goá, tuyệt tự, gió tật, vàng sưng, tỳ bệnh.

Ly táo, cùng môn làm lộ khí, chủ vì tức giận, cát hung cùng xuất hiện.

Khôn táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương khắc, không lành.

Đổi táo, phát tài, khắc nam, quả phụ công việc quản gia.

Càn táo, cùng thủ phạm chính ngũ quỷ, hung.

Khảm táo, cùng môn phạm ngũ quỷ, đại hung.

Cấn táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương khắc, không lành.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bát trạch phái phong thuỷ cấn môn chấn động chủ xứng tám táo

Cấn môn chấn động chủ: lục sát trạch, núi phách gặp lại tiểu nhi tử!

Chấn động táo, cùng môn tương khắc, tán tài, không lành.

Tốn táo, mộc khắc thổ, ở goá, tuyệt tự, gió tật, vàng sưng, tỳ bệnh.

Ly táo, cùng môn làm lộ khí, chủ vì tức giận, cát hung cùng xuất hiện.

Khôn táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương khắc, không lành.

Đổi táo, phát tài, khắc nam, quả phụ công việc quản gia.

Càn táo, cùng thủ phạm chính ngũ quỷ, hung.

Khảm táo, cùng môn phạm ngũ quỷ, đại hung.

Cấn táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương khắc, không lành.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button