Tử vi

Bát trạch phái phong thuỷ chấn động khóa cửa chủ xứng tám táo

Chấn động khóa cửa chủ: thiên y trạch, lôi thủy không người nối dõi đi nhiều hòa hợp!

Tốn táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương sinh, mọi việc may mắn, phú quý quang vinh xương.

Bạn đang xem: Bát trạch phái phong thuỷ chấn động khóa cửa chủ xứng tám táo

Ly táo, chủ sanh môn, môn sinh táo, ba người tương sinh, vi tam cát trạch, đại lợi.

Khôn táo, mộc thổ tương khắc, thủy tương khắc, hung.

Đổi táo, kim mộc tương khắc, thủy tiết kim khí, nam nữ chết trẻ.

Càn táo, vi ngũ quỷ, đại hung.

Khảm táo, cùng môn tương sinh, cùng chủ so với hòa, thuần dương, thứ cát, nhưng lâu tắc khắc vợ tổn thương tử.

Cấn táo, mộc thổ tương khắc, tuyệt tự, khí hậu tương khắc, nam nữ chết sớm, tiểu nhi bất lợi.

Chấn động táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương sinh, thuần dương, thứ cát, nhưng lâu tắc không người nối dõi.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bát trạch phái phong thuỷ chấn động khóa cửa chủ xứng tám táo

Chấn động khóa cửa chủ: thiên y trạch, lôi thủy không người nối dõi đi nhiều hòa hợp!

Tốn táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương sinh, mọi việc may mắn, phú quý quang vinh xương.

Ly táo, chủ sanh môn, môn sinh táo, ba người tương sinh, vi tam cát trạch, đại lợi.

Khôn táo, mộc thổ tương khắc, thủy tương khắc, hung.

Đổi táo, kim mộc tương khắc, thủy tiết kim khí, nam nữ chết trẻ.

Càn táo, vi ngũ quỷ, đại hung.

Khảm táo, cùng môn tương sinh, cùng chủ so với hòa, thuần dương, thứ cát, nhưng lâu tắc khắc vợ tổn thương tử.

Cấn táo, mộc thổ tương khắc, tuyệt tự, khí hậu tương khắc, nam nữ chết sớm, tiểu nhi bất lợi.

Chấn động táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương sinh, thuần dương, thứ cát, nhưng lâu tắc không người nối dõi.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button