Tử vi

Bát trạch phái phong thuỷ chấn động môn cấn chủ xứng tám táo

Chấn động môn cấn chủ: lục sát trạch, long hổ sơn ở bên trong tiểu nhi lang!

Tốn táo, mộc thổ tương khắc, người lớn bất lợi, hung.

Bạn đang xem: Bát trạch phái phong thuỷ chấn động môn cấn chủ xứng tám táo

Khôn táo, mộc thổ tương khắc, lão mẫu ly ông, tiểu nhi khó nuôi, nam nữ chết sớm.

Đổi táo, kim mộc hình chiến đấu, nhiều nữ nhân thiếu nam, không người nối dõi chết trẻ, bại tuyệt chết thảm.

Càn táo, cùng môn vi ngũ quỷ, đại hung, mọi việc bất lợi.

Khảm táo, cùng môn tương sinh, cùng chủ tương khắc, cát hung kiêm bán.

Cấn táo, mộc khắc thổ, tiểu nhi bất lợi.

Chấn động táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương khắc, không lành.

Ly táo, lửa nóng thổ khô, con gái tính bạo, không người nối dõi.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bát trạch phái phong thuỷ chấn động môn cấn chủ xứng tám táo

Chấn động môn cấn chủ: lục sát trạch, long hổ sơn ở bên trong tiểu nhi lang!

Tốn táo, mộc thổ tương khắc, người lớn bất lợi, hung.

Khôn táo, mộc thổ tương khắc, lão mẫu ly ông, tiểu nhi khó nuôi, nam nữ chết sớm.

Đổi táo, kim mộc hình chiến đấu, nhiều nữ nhân thiếu nam, không người nối dõi chết trẻ, bại tuyệt chết thảm.

Càn táo, cùng môn vi ngũ quỷ, đại hung, mọi việc bất lợi.

Khảm táo, cùng môn tương sinh, cùng chủ tương khắc, cát hung kiêm bán.

Cấn táo, mộc khắc thổ, tiểu nhi bất lợi.

Chấn động táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương khắc, không lành.

Ly táo, lửa nóng thổ khô, con gái tính bạo, không người nối dõi.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button