Tử vi

Bát trạch phái phong thuỷ chấn động môn khôn chủ xứng tám táo

Chấn động môn khôn chủ: tai họa trạch, long xà nhập môn tổn thương lão mẫu!

Khôn táo, cùng chấn động môn mộc thổ tương khắc, hung.

Bạn đang xem: Bát trạch phái phong thuỷ chấn động môn khôn chủ xứng tám táo

Tốn táo, cùng khôn thủ phạm chính ngũ quỷ, không lành.

Ly táo, cùng môn tương sinh, bình an vô sự.

Đổi táo, cùng môn tương khắc, nam nhân chết trẻ, con nối dõi bất lợi.

Càn táo, cùng môn vi ngũ quỷ, đại hung táo.

Khảm táo, cùng môn tương sinh, cát, cùng chủ tương khắc, hung, cát hung kiêm hữu.

Cấn táo, cùng môn mộc thổ tương khắc, hung.

Chấn động táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương khắc, không lành.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bát trạch phái phong thuỷ chấn động môn khôn chủ xứng tám táo

Chấn động môn khôn chủ: tai họa trạch, long xà nhập môn tổn thương lão mẫu!

Khôn táo, cùng chấn động môn mộc thổ tương khắc, hung.

Tốn táo, cùng khôn thủ phạm chính ngũ quỷ, không lành.

Ly táo, cùng môn tương sinh, bình an vô sự.

Đổi táo, cùng môn tương khắc, nam nhân chết trẻ, con nối dõi bất lợi.

Càn táo, cùng môn vi ngũ quỷ, đại hung táo.

Khảm táo, cùng môn tương sinh, cát, cùng chủ tương khắc, hung, cát hung kiêm hữu.

Cấn táo, cùng môn mộc thổ tương khắc, hung.

Chấn động táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương khắc, không lành.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button