Tử vi

Bát trạch phái phong thuỷ đổi môn chấn động chủ xứng tám táo

Đổi môn chấn động chủ: tuyệt mệnh trạch, hổ nhập rồng ổ làm cổ uông!

Càn táo, cùng môn so với hòa, cùng thủ phạm chính ngũ quỷ, đại hung.

Bạn đang xem: Bát trạch phái phong thuỷ đổi môn chấn động chủ xứng tám táo

Khảm táo, tổn thương nam, tổn hại tử, khắc vợ, hung.

Cấn táo, mộc thổ kim cho nhau khắc thương, bất lợi.

Chấn động táo, cùng đổi tương khắc, hung.

Tốn táo, kim khắc mộc, phụ nhân chết trẻ, hung.

Ly táo, cùng môn phạm ngũ quỷ, đại hung.

Khôn táo, cùng môn tương sinh, cùng chủ tương khắc, bất lợi.

Đổi táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương khắc, hung.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bát trạch phái phong thuỷ đổi môn chấn động chủ xứng tám táo

Đổi môn chấn động chủ: tuyệt mệnh trạch, hổ nhập rồng ổ làm cổ uông!

Càn táo, cùng môn so với hòa, cùng thủ phạm chính ngũ quỷ, đại hung.

Khảm táo, tổn thương nam, tổn hại tử, khắc vợ, hung.

Cấn táo, mộc thổ kim cho nhau khắc thương, bất lợi.

Chấn động táo, cùng đổi tương khắc, hung.

Tốn táo, kim khắc mộc, phụ nhân chết trẻ, hung.

Ly táo, cùng môn phạm ngũ quỷ, đại hung.

Khôn táo, cùng môn tương sinh, cùng chủ tương khắc, bất lợi.

Đổi táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương khắc, hung.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button