Tử vi

Bát trạch phái phong thuỷ khôn môn cấn chủ xứng tám táo

Khôn môn cấn chủ: sinh khí trạch, địa núi thổ trọng điền sản chừng!

Khảm táo, cùng môn, chủ tương khắc, đại hung.

Bạn đang xem: Bát trạch phái phong thuỷ khôn môn cấn chủ xứng tám táo

Cấn táo, cùng môn, chủ so với hòa, cát.

Chấn động táo, mộc thổ tương khắc, vàng sưng, tính khí đau lòng, nam nữ thọ ngắn, không người nối dõi, không lành.

Tốn táo, phạm ngũ quỷ, lão mẫu nhiều tai họa, vàng sưng, sinh vong, bệnh lao, trộm cướp, âm thịnh dương suy, con gái công việc quản gia.

Ly táo, phạm đồ vật này nọ không phân sinh, lửa nóng thổ khô, con gái gian xảo ác, kinh mạch không hòa hợp, tiểu nhi khó nuôi.

Khôn táo, cùng môn, chủ so với hòa, đại cát.

Đổi táo, cùng môn tương sinh, cùng chủ chính phối, đại lợi.

Càn táo, vi duyên niên, hai thổ sinh một vàng, thọ như bành tổ, đại cát.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bát trạch phái phong thuỷ khôn môn cấn chủ xứng tám táo

Khôn môn cấn chủ: sinh khí trạch, địa núi thổ trọng điền sản chừng!

Khảm táo, cùng môn, chủ tương khắc, đại hung.

Cấn táo, cùng môn, chủ so với hòa, cát.

Chấn động táo, mộc thổ tương khắc, vàng sưng, tính khí đau lòng, nam nữ thọ ngắn, không người nối dõi, không lành.

Tốn táo, phạm ngũ quỷ, lão mẫu nhiều tai họa, vàng sưng, sinh vong, bệnh lao, trộm cướp, âm thịnh dương suy, con gái công việc quản gia.

Ly táo, phạm đồ vật này nọ không phân sinh, lửa nóng thổ khô, con gái gian xảo ác, kinh mạch không hòa hợp, tiểu nhi khó nuôi.

Khôn táo, cùng môn, chủ so với hòa, đại cát.

Đổi táo, cùng môn tương sinh, cùng chủ chính phối, đại lợi.

Càn táo, vi duyên niên, hai thổ sinh một vàng, thọ như bành tổ, đại cát.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button