Tử vi

Bát trạch phái phong thuỷ khôn môn chấn động chủ xứng tám táo

Khôn môn chấn động chủ: tai họa trạch, nhân lâm long vị mẫu sinh vong!

Khảm táo, vi tuyệt mệnh, bụng sinh tích khối, trung nam chết trẻ.

Bạn đang xem: Bát trạch phái phong thuỷ khôn môn chấn động chủ xứng tám táo

Chấn động táo, cùng chủ so với hòa, cùng môn tương khắc, không lành.

Tốn táo, cùng môn phạm quỷ, đại hung.

Ly táo, bán cát bán hung.

Khôn táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương khắc, không lành.

Đổi táo, kim mộc tương khắc, nam nữ chết sớm.

Càn táo, cùng môn cát, cùng chủ hung, cát hung kiêm bán.

Cấn táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương khắc, nam nữ bất lợi, tiểu nhi khó nuôi.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bát trạch phái phong thuỷ khôn môn chấn động chủ xứng tám táo

Khôn môn chấn động chủ: tai họa trạch, nhân lâm long vị mẫu sinh vong!

Khảm táo, vi tuyệt mệnh, bụng sinh tích khối, trung nam chết trẻ.

Chấn động táo, cùng chủ so với hòa, cùng môn tương khắc, không lành.

Tốn táo, cùng môn phạm quỷ, đại hung.

Ly táo, bán cát bán hung.

Khôn táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương khắc, không lành.

Đổi táo, kim mộc tương khắc, nam nữ chết sớm.

Càn táo, cùng môn cát, cùng chủ hung, cát hung kiêm bán.

Cấn táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương khắc, nam nữ bất lợi, tiểu nhi khó nuôi.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button