Tử vi

Bát trạch phái phong thuỷ kiền môn cấn chủ xứng tám táo

Kiền môn cấn chủ: thiên y trạch, thiên lâm trên núi gia phú quý!

Khảm táo, thổ khắc thủy, thủy tiết kim khí, chủ tâm đau bụng đau, tiểu nhi khó nuôi, nam nữ chết trẻ, trọng cưới vợ thiếp, tà ma tác loạn.

Bạn đang xem: Bát trạch phái phong thuỷ kiền môn cấn chủ xứng tám táo

Cấn táo, cùng môn tương sinh, cùng chủ so với hòa, điền sản thịnh vượng, nữ nhân bị thương, đàn ông không nhiều, thuần dương nguyên nhân bởi vậy.

Chấn động táo, phạm ngũ quỷ, cùng môn, chủ tương khắc, thiếu tự vàng sưng, bệnh lao phổi tỳ bệnh, đại hung.

Tốn táo, kim mộc thổ ba người tương khắc, gân cốt đau đớn, khắc vợ tổn thương tử, sinh làm vàng bệnh, miệng nhỏ gió tật.

Ly táo, phụ tính cách kiên cường liệt, sợ thê không người nối dõi, đầu cháng váng nhanh mắt.

Khôn táo, vi duyên niên, sinh khí, đại cát.

Đổi táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương sinh, cát tường, thuận lợi.

Càn táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương sinh, năm đầu phát phú phát quý, lâu tắc khắc vợ tổn thương tử, không người nối dõi ở goá, thuần dương dã.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bát trạch phái phong thuỷ kiền môn cấn chủ xứng tám táo

Kiền môn cấn chủ: thiên y trạch, thiên lâm trên núi gia phú quý!

Khảm táo, thổ khắc thủy, thủy tiết kim khí, chủ tâm đau bụng đau, tiểu nhi khó nuôi, nam nữ chết trẻ, trọng cưới vợ thiếp, tà ma tác loạn.

Cấn táo, cùng môn tương sinh, cùng chủ so với hòa, điền sản thịnh vượng, nữ nhân bị thương, đàn ông không nhiều, thuần dương nguyên nhân bởi vậy.

Chấn động táo, phạm ngũ quỷ, cùng môn, chủ tương khắc, thiếu tự vàng sưng, bệnh lao phổi tỳ bệnh, đại hung.

Tốn táo, kim mộc thổ ba người tương khắc, gân cốt đau đớn, khắc vợ tổn thương tử, sinh làm vàng bệnh, miệng nhỏ gió tật.

Ly táo, phụ tính cách kiên cường liệt, sợ thê không người nối dõi, đầu cháng váng nhanh mắt.

Khôn táo, vi duyên niên, sinh khí, đại cát.

Đổi táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương sinh, cát tường, thuận lợi.

Càn táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương sinh, năm đầu phát phú phát quý, lâu tắc khắc vợ tổn thương tử, không người nối dõi ở goá, thuần dương dã.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button