Tử vi

Bát trạch phái phong thuỷ ly khóa cửa chủ xứng tám táo

Ly khóa cửa chủ: duyên niên trạch, âm dương chính phối phú quý cục!

Khôn táo, khắc Khảm thủy, trung nam chết sớm, không người nối dõi, nam nữ chết trẻ, tán tài.

Bạn đang xem: Bát trạch phái phong thuỷ ly khóa cửa chủ xứng tám táo

Đổi táo, thiếu phụ nhiều tai họa chết thảm, con gái dâm loạn bất hòa, quan tòa võ mồm.

Càn táo, đương gia chết sớm, mắt mờ, đau đầu, đau lòng, sinh loét, ho khan nhổ đờm, ở goá.

Khảm táo, cùng môn chính phối, cùng chủ so với hòa, đại cát.

Cấn táo, cùng môn tương sinh, cùng chủ tương khắc, miệng nhỏ bất lợi, con gái tính cách kiên cường.

Chấn động táo, vi đắc vị táo, khoa bảng liên miên.

Tốn táo, thủy mộc tương sinh, nước lửa thông minh, đại cát đại lợi.

Ly táo, cùng môn so với hòa, đại cát.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bát trạch phái phong thuỷ ly khóa cửa chủ xứng tám táo

Ly khóa cửa chủ: duyên niên trạch, âm dương chính phối phú quý cục!

Khôn táo, khắc Khảm thủy, trung nam chết sớm, không người nối dõi, nam nữ chết trẻ, tán tài.

Đổi táo, thiếu phụ nhiều tai họa chết thảm, con gái dâm loạn bất hòa, quan tòa võ mồm.

Càn táo, đương gia chết sớm, mắt mờ, đau đầu, đau lòng, sinh loét, ho khan nhổ đờm, ở goá.

Khảm táo, cùng môn chính phối, cùng chủ so với hòa, đại cát.

Cấn táo, cùng môn tương sinh, cùng chủ tương khắc, miệng nhỏ bất lợi, con gái tính cách kiên cường.

Chấn động táo, vi đắc vị táo, khoa bảng liên miên.

Tốn táo, thủy mộc tương sinh, nước lửa thông minh, đại cát đại lợi.

Ly táo, cùng môn so với hòa, đại cát.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button