Tử vi

Bát trạch phái phong thuỷ ly môn chấn động chủ xứng tám táo

Ly môn chấn động chủ: sinh khí trạch, hỏa lôi mập ra con gái lương!

Khôn táo, vi lục sát, sinh nhi không sinh danh nhụt chí táo, cùng chủ thổ mộc tương khắc, con gái chết sớm, vàng sưng tính khí các loại chứng.

Bạn đang xem: Bát trạch phái phong thuỷ ly môn chấn động chủ xứng tám táo

Đổi táo, vi ngũ quỷ, nam nữ yểu thọ, quan tòa, trộm đạo, võ mồm thị phi, con gái tác loạn, chết thảm mạng người.

Càn táo, cùng môn chủ tương khắc, danh trong ngoài giao chiến, lập tức phát hung, mọi việc bất lợi, táo số một hung người.

Khảm táo, cùng môn xứng đôi tương sinh, đại cát đại lợi.

Chấn động táo, cùng chủ so với hòa, cùng môn tương sinh, đại cát.

Cấn táo, con gái bất lợi, tiểu nhi khó nuôi, thê đoạt phu quyền, con gái gian xảo ác, vàng bệnh gió tật.

Tốn táo, vi thượng cát táo, ra hiền lương, nữ nhân thật tốt hòa hợp, phú quý quang vinh xương, tứ tử ngũ tử.

Ly táo, cùng môn chủ so với hòa, tương sinh, đại cát.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bát trạch phái phong thuỷ ly môn chấn động chủ xứng tám táo

Ly môn chấn động chủ: sinh khí trạch, hỏa lôi mập ra con gái lương!

Khôn táo, vi lục sát, sinh nhi không sinh danh nhụt chí táo, cùng chủ thổ mộc tương khắc, con gái chết sớm, vàng sưng tính khí các loại chứng.

Đổi táo, vi ngũ quỷ, nam nữ yểu thọ, quan tòa, trộm đạo, võ mồm thị phi, con gái tác loạn, chết thảm mạng người.

Càn táo, cùng môn chủ tương khắc, danh trong ngoài giao chiến, lập tức phát hung, mọi việc bất lợi, táo số một hung người.

Khảm táo, cùng môn xứng đôi tương sinh, đại cát đại lợi.

Chấn động táo, cùng chủ so với hòa, cùng môn tương sinh, đại cát.

Cấn táo, con gái bất lợi, tiểu nhi khó nuôi, thê đoạt phu quyền, con gái gian xảo ác, vàng bệnh gió tật.

Tốn táo, vi thượng cát táo, ra hiền lương, nữ nhân thật tốt hòa hợp, phú quý quang vinh xương, tứ tử ngũ tử.

Ly táo, cùng môn chủ so với hòa, tương sinh, đại cát.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button