Tử vi

Bát trạch phái phong thuỷ tốn môn khôn chủ xứng tám táo

Tốn môn khôn chủ: ngũ quỷ trạch, địa đến nhân môn mẫu trước vong!

Ly táo, cùng môn chủ so với hòa, tương sinh, môn sinh táo, bằng Angie khánh, ham sống quên khắc.

Bạn đang xem: Bát trạch phái phong thuỷ tốn môn khôn chủ xứng tám táo

Khôn táo, cùng môn tương khắc, cùng chủ so với hòa, môn khắc táo, hung, danh ngũ quỷ mặc cung táo.

Đổi táo, cùng môn tương khắc, nam nữ chết sớm, tam âm ở chung, chủ quá kế.

Càn táo, cùng môn tương khắc, cùng chủ tương sinh, bán cát bán hung.

Khảm táo, cùng môn vì tức giận, đại cát, thủy chịu thổ khắc, trung nam bất lợi.

Cấn táo, cùng môn tương khắc, không người nối dõi, không lành.

Chấn động táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương khắc, con gái bất lợi.

Tốn táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương khắc, bất lợi.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bát trạch phái phong thuỷ tốn môn khôn chủ xứng tám táo

Tốn môn khôn chủ: ngũ quỷ trạch, địa đến nhân môn mẫu trước vong!

Ly táo, cùng môn chủ so với hòa, tương sinh, môn sinh táo, bằng Angie khánh, ham sống quên khắc.

Khôn táo, cùng môn tương khắc, cùng chủ so với hòa, môn khắc táo, hung, danh ngũ quỷ mặc cung táo.

Đổi táo, cùng môn tương khắc, nam nữ chết sớm, tam âm ở chung, chủ quá kế.

Càn táo, cùng môn tương khắc, cùng chủ tương sinh, bán cát bán hung.

Khảm táo, cùng môn vì tức giận, đại cát, thủy chịu thổ khắc, trung nam bất lợi.

Cấn táo, cùng môn tương khắc, không người nối dõi, không lành.

Chấn động táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương khắc, con gái bất lợi.

Tốn táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương khắc, bất lợi.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button