Tử vi

BÍ MẬT CỦA THIÊN KHỐC VÀ THIÊN HƯ

Không biết bạn có chú ý không, một người có tư tưởng tiêu cực, hay lo lắng, dễ thất vọng, hằng ngày vẻ mặt không tươi cười mà còn bị cảm xúc điều khiển? Nếu thường có biểu hiện như vậy, đa phần là cung mệnh hay cung phúc đức có Thiên Khốc hoặc Thiên Hư.

Thiên Khốc còn gọi là “Khốc Thân Đình”, ý nói người có sao này thủ mệnh thì duyên bạc với lục thân, giàu tình cảm, thường có vẻ mặt sầu thảm, thấy chuyện cảm động thì nước mắt lả chả, khiến người đứng kế bên chẳng biết phải nói sao, do đó trong quan hệ giáo tế họ cần phải mạnh mẽ lên.

Thiên Hư còn gọi là “Vô Thực Không Vong”, ý nói ngứời có sao này thù mệnh hay suy nghĩ cao xa nhưng trống rỗng, bành trướng “cái tôi”, phù phiếm không thực. Thiên Hư ìà người tâm sự trùng trùng nhưng bản thân đè nén, thường không được vui.

Bạn đang xem: BÍ MẬT CỦA THIÊN KHỐC VÀ THIÊN HƯ

Thiên Khốc, Thiên Hư thủ mệnh có chung đặc tính là cô tịch, nghiêm nghị, nhưng họ có lực cảm nhận rất mạnh, tính mẫn cảm cực cao, rất có thiên bẩm và đặc tính của một nghệ thuật gia, những có ai biết được tâm sự của họ?

Người Thiên Khốc, Thiên Hư dễ đâm đầu vào những vấn đề không thể giải quyết, ưa ảo tưởng, thường có cách suy nghĩ bi quan lại không thực tế, một đời hư danh, chẳng được gì, thích truy cầu những thứ không thực tế.

Thiên Khốc, Thiên Hư thủ mệnh mà cung mệnh lại vô chính diệu, người này có thể chất đặc biệt, dễ bị hoang tưởng (người xưa cho rằng dễ bị quỷ thần nhập), có một số đồng nam, đồng nữ thuộc tổ hợp sao này.

Thiên Khốc, Thiên Hư là một tổ sao hô ứng lẫn nhau, nếu tam phương gặp chúng, thì lực sát thương rất mạnh; nếu chỉ có một sao ở trong cung thì ảnh hưởng nhẹ hơn. Sợ nhất là đại vận gặp Thiên Khốc, Thiên Hư, gọi là “Lãng đào hạn” (hạn sóng gió ba đào), trong vận này dễ có sự cố người thân sinh li tử biệt, hoặc có tang sự báo hiếu, chớ không phải là vận thế phá tán thất bại, trong 10 năm này mệnh tạo giống như con thuyền trong sóng gió ba đào, chỉ cần hơi bất cẩn là có nguy cơ lật thuyền.

Thiên Khốc, Thiên Hư nhập cung thân, lại gọi là “Hoàng Tuyền tinh” chủ về lúc vãn niên ít nhờ cậy lục thân.

Thiên Khốc ở trong 12 cung chủ về: duyên phận bạc, có mặc cảm xa cách.

Thiên Hư ở trong 12 cung chủ về: danh lớn hơn thực (hữu danh vộ thực).

Thiên Khốc, Thiên Hư nhập 12 cung:

– Cung huynh đệ: Thiên Khốc nhập thì giữa anh em có nhiều tranh cãi, tình cảm lạnh nhạt; Thiên Hư nhập thì tuy nhiều anh em, nhưng bản thân mệnh tạo không nhờ cậy được.

– Cung phu thê: Thiên Khốc nhập thì vợ chồng khó giao lưu và thông cảm nhau, dễ xảy ra tranh chấp hoặc tranh cãi, gần nhau ít mà xa nhau nhiều; Thiên Hư nhập thì hôn nhân có mà như không, hoặc chỉ có trên danh nghĩa, có thể vì công việc mà gần nhau ít xa nhau nhiều, nhưng không khó có hôn phối.

– Cung tử nữ: Thiên Khốc nhập thì giữa con cái khó giao lưu với nhau, hoặc về sau con cái lớn lên từng đứa ra ở riêng, ít gặp nhau; Thiên Hư nhập thì có sinh mà không có dưỡng, dù có cũng như không, đến già không có con để nhờ cậy. Thiên Khốc, Thiên Hư nhập cung này dễ có tượng trụy thai, lưu sản.

– Cung tài bạch: Thiên Khốc nhập thì tiền bạc có vào có ra, như thần tài đi qua đường; Thiên Hư nhập thì hư danh, hư vinh, thấy như có tiền, nhưng thực tế thì trống rỗng.

– Cung tật ách: Thiên Khốc nhập thì chủ về các bệnh chứng tì tạng, can tạng, phế tạng, khí huyết bất túc; Thiên Hư nhập thì tâm khí không thuận, hư hỏa vượng.

– Cung thiên di: Thiên Khốc nhập, bất luận đi đâu cũng có điều tiếng thị phi; Thiên Hư nhập thì từ nhỏ đã xa gia đình, đi đó đi đây phát triển rất khó khăn.

– Cung nô bộc: Thiên Khốc nhập thì dễ bị người ta xem thường; Thiên Hư nhập thì tài trí không bằng người, dễ bị người ta đè ép.

– Cung quan lộc: Thiên Khốc nhập thì làm việc lúc được lúc mất, ưa ảo tưởng, không thực tế; Thiên Hư nhập thì có hư danh, nhìn có vẻ to tát nhưng thực tế thì trông rỗng, lại không phải là cáo mượn oai hùm, mà là thiếu quyết đoán.

– Cung điền trạch: Thiên Khốc nhập thì không ai biết mệnh tạo có nhà; Thiên Hư nhập thì rốt cuộc cũng chẳng có gì.

– Cung phúc đức: Thiên Khốc nhập thì phúc phận bạc, tuổi già cô độc; Thiên Hư nhập thì không có tiền bạc, đến già vẫn tay trắng.

– Cung phụ mẫu: Thiên Khốc nhập thì tình thân lạnh nhạt, nói không nên lời, nhưng đây không phải là ý của cha mẹ; Thiên Hư nhập thì gia đình đơn thân; cha mẹ không lưỡng toàn, khó được hưởng sự yêu thượng che chở của cha mẹ.

Ghi chú: Thiên Khốc, Thiên Hư có tạo thành bất ổn trong cung hay không, còn phải xem tình hình cung phi hóa và sự chế hóa của chính tinh, chinh tinh cát thì còn có giải cứu, chính tinh hung thì mới tiêu ma, cùng tận. Thiên Khốc, Thiên Hư tuy chủ về có tang báo hiếu, nhưng gặp cát tinh thì vẫn có thể giải cứu.

(Thiên Cơ Luận – Hứa Diệu Hỗn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm BÍ MẬT CỦA THIÊN KHỐC VÀ THIÊN HƯ

Không biết bạn có chú ý không, một người có tư tưởng tiêu cực, hay lo lắng, dễ thất vọng, hằng ngày vẻ mặt không tươi cười mà còn bị cảm xúc điều khiển? Nếu thường có biểu hiện như vậy, đa phần là cung mệnh hay cung phúc đức có Thiên Khốc hoặc Thiên Hư.

Thiên Khốc còn gọi là “Khốc Thân Đình”, ý nói người có sao này thủ mệnh thì duyên bạc với lục thân, giàu tình cảm, thường có vẻ mặt sầu thảm, thấy chuyện cảm động thì nước mắt lả chả, khiến người đứng kế bên chẳng biết phải nói sao, do đó trong quan hệ giáo tế họ cần phải mạnh mẽ lên.

Thiên Hư còn gọi là “Vô Thực Không Vong”, ý nói ngứời có sao này thù mệnh hay suy nghĩ cao xa nhưng trống rỗng, bành trướng “cái tôi”, phù phiếm không thực. Thiên Hư ìà người tâm sự trùng trùng nhưng bản thân đè nén, thường không được vui.

Thiên Khốc, Thiên Hư thủ mệnh có chung đặc tính là cô tịch, nghiêm nghị, nhưng họ có lực cảm nhận rất mạnh, tính mẫn cảm cực cao, rất có thiên bẩm và đặc tính của một nghệ thuật gia, những có ai biết được tâm sự của họ?

Người Thiên Khốc, Thiên Hư dễ đâm đầu vào những vấn đề không thể giải quyết, ưa ảo tưởng, thường có cách suy nghĩ bi quan lại không thực tế, một đời hư danh, chẳng được gì, thích truy cầu những thứ không thực tế.

Thiên Khốc, Thiên Hư thủ mệnh mà cung mệnh lại vô chính diệu, người này có thể chất đặc biệt, dễ bị hoang tưởng (người xưa cho rằng dễ bị quỷ thần nhập), có một số đồng nam, đồng nữ thuộc tổ hợp sao này.

Thiên Khốc, Thiên Hư là một tổ sao hô ứng lẫn nhau, nếu tam phương gặp chúng, thì lực sát thương rất mạnh; nếu chỉ có một sao ở trong cung thì ảnh hưởng nhẹ hơn. Sợ nhất là đại vận gặp Thiên Khốc, Thiên Hư, gọi là “Lãng đào hạn” (hạn sóng gió ba đào), trong vận này dễ có sự cố người thân sinh li tử biệt, hoặc có tang sự báo hiếu, chớ không phải là vận thế phá tán thất bại, trong 10 năm này mệnh tạo giống như con thuyền trong sóng gió ba đào, chỉ cần hơi bất cẩn là có nguy cơ lật thuyền.

Thiên Khốc, Thiên Hư nhập cung thân, lại gọi là “Hoàng Tuyền tinh” chủ về lúc vãn niên ít nhờ cậy lục thân.

Thiên Khốc ở trong 12 cung chủ về: duyên phận bạc, có mặc cảm xa cách.

Thiên Hư ở trong 12 cung chủ về: danh lớn hơn thực (hữu danh vộ thực).

Thiên Khốc, Thiên Hư nhập 12 cung:

– Cung huynh đệ: Thiên Khốc nhập thì giữa anh em có nhiều tranh cãi, tình cảm lạnh nhạt; Thiên Hư nhập thì tuy nhiều anh em, nhưng bản thân mệnh tạo không nhờ cậy được.

– Cung phu thê: Thiên Khốc nhập thì vợ chồng khó giao lưu và thông cảm nhau, dễ xảy ra tranh chấp hoặc tranh cãi, gần nhau ít mà xa nhau nhiều; Thiên Hư nhập thì hôn nhân có mà như không, hoặc chỉ có trên danh nghĩa, có thể vì công việc mà gần nhau ít xa nhau nhiều, nhưng không khó có hôn phối.

– Cung tử nữ: Thiên Khốc nhập thì giữa con cái khó giao lưu với nhau, hoặc về sau con cái lớn lên từng đứa ra ở riêng, ít gặp nhau; Thiên Hư nhập thì có sinh mà không có dưỡng, dù có cũng như không, đến già không có con để nhờ cậy. Thiên Khốc, Thiên Hư nhập cung này dễ có tượng trụy thai, lưu sản.

– Cung tài bạch: Thiên Khốc nhập thì tiền bạc có vào có ra, như thần tài đi qua đường; Thiên Hư nhập thì hư danh, hư vinh, thấy như có tiền, nhưng thực tế thì trống rỗng.

– Cung tật ách: Thiên Khốc nhập thì chủ về các bệnh chứng tì tạng, can tạng, phế tạng, khí huyết bất túc; Thiên Hư nhập thì tâm khí không thuận, hư hỏa vượng.

– Cung thiên di: Thiên Khốc nhập, bất luận đi đâu cũng có điều tiếng thị phi; Thiên Hư nhập thì từ nhỏ đã xa gia đình, đi đó đi đây phát triển rất khó khăn.

– Cung nô bộc: Thiên Khốc nhập thì dễ bị người ta xem thường; Thiên Hư nhập thì tài trí không bằng người, dễ bị người ta đè ép.

– Cung quan lộc: Thiên Khốc nhập thì làm việc lúc được lúc mất, ưa ảo tưởng, không thực tế; Thiên Hư nhập thì có hư danh, nhìn có vẻ to tát nhưng thực tế thì trông rỗng, lại không phải là cáo mượn oai hùm, mà là thiếu quyết đoán.

– Cung điền trạch: Thiên Khốc nhập thì không ai biết mệnh tạo có nhà; Thiên Hư nhập thì rốt cuộc cũng chẳng có gì.

– Cung phúc đức: Thiên Khốc nhập thì phúc phận bạc, tuổi già cô độc; Thiên Hư nhập thì không có tiền bạc, đến già vẫn tay trắng.

– Cung phụ mẫu: Thiên Khốc nhập thì tình thân lạnh nhạt, nói không nên lời, nhưng đây không phải là ý của cha mẹ; Thiên Hư nhập thì gia đình đơn thân; cha mẹ không lưỡng toàn, khó được hưởng sự yêu thượng che chở của cha mẹ.

Ghi chú: Thiên Khốc, Thiên Hư có tạo thành bất ổn trong cung hay không, còn phải xem tình hình cung phi hóa và sự chế hóa của chính tinh, chinh tinh cát thì còn có giải cứu, chính tinh hung thì mới tiêu ma, cùng tận. Thiên Khốc, Thiên Hư tuy chủ về có tang báo hiếu, nhưng gặp cát tinh thì vẫn có thể giải cứu.

(Thiên Cơ Luận – Hứa Diệu Hỗn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button