Tử vi

Bị tính tử vi đấu sổ giáo trình: phá quân

   Phá quân

Sao phá quân

Bạn đang xem: Bị tính tử vi đấu sổ giáo trình: phá quân

Sao phá quân ở ngũ hành thuần dương thủy, ở trên thiên thuộc sao Bắc đẩu đàn, hóa thành hao tổn ngôi sao. Là trong quân đội cảm tử đội, tiên phong đội, đấu tranh anh dũng, lấy tranh đoạt phá hư làm mục đích, nhưng tự thân chi nguy hiểm tính cũng lớn, tổn binh hao tướng, không thể tránh né. Thả một mình xâm nhập, có tiếp tế không kịp lo lắng. Phá quân hóa lộc, còn lại là hậu đội bổ sung tiếp tế, ùn ùn không dứt, lấy tên là “Có cái” . Cho nên phá quân có phá hư rồi sau đó kiến thiết ý tứ, cũng ở đi cũ thay mới ý tứ.

Phá quân cung mệnh

Sao phá quân lâm cung mệnh, mặt chủ nhân mầu xanh vàng. Tròn dài mặt hình, mập gầy không đồng nhất. Bối trọng lông mi khoan, hoặc mặt mày hốc hác, hoặc cận thị, hoặc cà lăm không rõ, hoặc sinh lúc không đủ tháng, hoặc khó sanh.

Vào miếu trung hậu thiện lương, vượng địa tính ngay thẳng, xử sự kiên nhẫn, có nghị lực.

Lạc hãm tính cách kiên cường khó hoà hợp, thật mạnh phải tranh.

Lập mệnh cung Tý Ngọ, vô sát tinh, mà phá quân hóa lộc, hoặc hóa quyền, hoặc lộc tồn lâm cung phúc đức hoặc cung mệnh người, chủ vì quốc gia lương đống, quân lữ tới nho tướng. Cũng chủ số lượng khoan phúc dày.

Cùng tử vi đồng độ, ở chưa cung, chủ được ngoài ý muốn tới tài, hoặc đột gặp quý nhân, bằng tăng ba cấp. Sửu cung thứ hai.

Thìn tuất cung, tử vi phá quân củng hướng, chủ một đời người ở bên trong tất có phi thường tai họa gặp, hoặc đặc thù nhanh bệnh, kéo dài có phần lâu, thuộc thần kinh não, trái tim, thận hoặc dạ dày bệnh các loại. Thái độ làm người có nghị lực, có sở trường, yêu nghệ thuật. Nhưng một sinh phong ba rất nhiều, không tuân thủ tổ nghiệp. Cũng chủ hình khắc thê tử. Giàu không quý, có hư danh.

Cùng vũ khúc đồng độ ở tị, phá quân hóa lộc, cũng chủ quần hùng kính phục, lập thành một bên di. Cung hợi thứ hai.

Cung Dần Thân lập mệnh, chủ còn nhỏ đi tổ rời nhà, sùng bái cha mẹ, hình khắc rất nặng. Tính tình quật cường, tốt dũng đấu, hoạch phát hoạch phá, nhưng cũng chủ có nhất nghệ tinh. Cùng không kiếp đồng độ, phá xáo không nơi nương tựa. Xương khúc đồng độ, dáng vẻ hào sảng thư sinh. Kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh đồng độ, cô độc bay bổng.

Nữ mệnh sao phá quân lâm cung mệnh, tí ngọ hai cung, chủ phúc lộc dầy trọng, vượng phu ích tử, duy lấy hôn nhân muộn vi nên. Tị hợi hai cung, tính tình kiên cường, có trượng phu chí. Dần thân hai cung, hình phu khắc tử, sớm ly cha mẹ, trọng kế hắn họ, tay làm hàm nhai, lấy thiên thất thích hợp hơn, nếu không ly khắc đa thứ, lại, vừa nhiều quanh năm không lấy chồng người. Gặp kình dương, đà la, hình thì càng trọng.

Đại nạn năm xưa, sao phá quân triền độ, chủ đi cũ thay mới, khác mưu máy mới; xuất môn lữ hành. Phá quân hóa lộc, chủ từ chuyện xưa nghiệp ở bên trong khác sinh cơ hội mới, như gặp sát tinh hoặc vũ khúc sao hóa kị gặp gỡ, tắc chủ nhiều rách nát, khuynh gia, sự nghiệp tạm dừng, không thể thôi động 1 có thuyền mắc cạn than, thôi không động được cảm giác. Duy phá quân tử vi thìn tuất cung, có kình dương, chủ sinh sản thiêm tử, hoặc huyết quang đồ tang vân vân.

Phá quân cung huynh đệ

Sao phá quân lâm cung huynh đệ, chủ huynh đệ ở riêng hoặc hình khắc.

Tự thân thường ở dài vị trí, hoặc mặc dù đứng hàng thứ hai ba, nhưng ở các loại tình hình dưới, tuy không phải huynh trưởng mà hình như huynh trưởng. Như huynh trưởng mất, hoặc kế ra, hoặc dài tỷ xuất giá, hoặc tự thân kế ra vân vân. Cùng tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt đồng độ đều nghe theo, chủ huynh đệ có dựa vào.

Tử vi đồng độ, hai người.

Vũ khúc đồng độ, cũng chủ hai người.

Sao liêm trinh, chủ một người. Cùng sát tinh đều nghe theo người, chủ hình khắc cô độc.

Phá quân cung phu thê cung

Phá quân lâm thê cung, chủ hình khắc chia lìa hoặc chỉ có vợ chồng tên mà vô vợ chồng tới thật. Tảo hôn chủ khắc, ba vợ trở lên. Lấy hôn nhân muộn mà ở trước khi kết hôn gặp được người khác phá hư hãm hại, tới phong ba trắc trở, ngược lại chủ có thể giai lão. Nhưng chủ ở sau khi kết hôn lại có xuất môn, ở riêng, rời xa vân vân phát sinh người phương hợp. Hoặc lấy kế thất nhà kề hoặc bất lực đi kết hôn lễ thức chi đồng ở trái lại nên. Tí ngọ cung mệnh sao phá quân, thê đoạt phu quyền. Vũ khúc đồng độ, chủ hình khắc. Sao hóa kị, chủ gặp được tai hoạ. Sao liêm trinh đồng độ, bất hòa hoặc có khác gặp ở ngoài. Tử vi đồng độ, lấy dài xứng là đẹp. Lộc tồn đồng độ, chủ cùng gia đình không hợp, hoặc không vì gia đình thân hữu sở đồng ý, hoặc gặp người khác khuynh chen hãm hại, hoặc bàn lộng thị phi, mà chia lìa bất hòa. Cùng Tứ Sát, thiên hình, không kiếp đều nghe theo, chủ hình khắc bất hòa, hoặc tai nạn bệnh tật, võ mồm liên tục.

Phá quân cung tử nữ

Sao phá quân lâm cung tử nữ, hình phạt chính tổn thương, đứa con cả chủ có sanh non, đẻ non hoặc không đủ tháng, hoặc mặt mày hốc hác hình tổn thương vân vân. Hoặc trước hoa hậu quả, cũng chủ trễ được. Hoặc kế thất thiên thất sống chết, hoặc thất tuyển tự tử. Vào miếu hoặc cùng sao tử vi đồng độ người, chủ ba người. Vũ khúc đồng độ hội cát diệu, cũng chủ ba người. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình đều nghe theo, chủ khắc hình, chắc có mà vô dựa vào.

Phá quân cung tài bạch

Tí ngọ hai cung hội cát diệu hóa lộc, hoặc lộc tồn, hóa quyền người, chủ phú quý có thể phát.

Thiên la địa võng thìn tuất hai cung, cũng chủ giàu có hoặc chủ được sản nghiệp tổ tiên.

Cùng vũ khúc đồng độ, ở cung tị, tài lai tài đi.

Tử vi đồng độ ở chưa cung, chủ được không tưởng được tới tài hoặc đặc thù tới tài. Sửu cung thứ hai. Duy đi thêm cung Sửu Mùi, tướng lo rủi ro.

Liêm trinh đồng độ, cả đời rách nát đa đoan.

Dần, thân hai cung, tổ nghiệp khuynh bại.

Không kiếp đồng độ, thu không đủ chi.

Kình dương, đốm lửa đồng độ, hoành được hoành thất.

Đà la, đại hao đồng độ, tranh cãi phiền não, bóc lột rất nặng.

Phá quân tật bệnh cung

Sao phá quân lâm tật bệnh cung, còn nhỏ nhiều nùng huyết tai ương. Vũ khúc đồng độ, chủ kem chà răng nhổ răng, cũng chủ tật ở mắt, âm khuy, bệnh di tinh, bệnh liêt dương, đau bụng đi ngoài. Nữ tử lại chủ đau bụng kinh hoặc khí hư. Kình dương đồng độ, chủ có khai đao mổ các loại phủ.

Phá quân cung thiên di

Sao phá quân lâm cung thiên di, chủ xuất ngoại lấy kỹ xảo nghệ thuật hoặc chuyên môn tinh thông thái độ làm người kính phục. Tử vi đồng độ, chủ được quý nhân dẫn. Vũ khúc đồng độ, chủ vi có văn có võ kỹ năng thuật hoặc nghệ thuật tới chuyên môn nhân tài. Tí ngọ hai cung, xuất ngoại có thể mang lại giàu sang cho. Kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh đồng độ, xuất ngoại chủ rách nát, gặp tai hoạ, ít người duyến, trên đường lao lực, dĩ xảo nghệ mưu sinh.

Phá quân cung nô bộc

Sao phá quân lâm cung nô bộc, nguyên nhân chính bạn bè rủi ro, hoặc nhân bọn thủ hạ tới bất trung mà bạng châu sự nghiệp tiền tài gặp được rách nát. Sẽ sát tinh, thi ân hồi oán. Vũ khúc đồng độ, sở giao tới bạn bè, khẩu thị tâm phi. Tử vi đồng độ, chủ được bạn quý. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, thiên hình, âm sát, kiếp sát, đại hao các loại ngôi sao đều nghe theo, nguyên nhân chính bạn bè hồi Quan tai họa tai họa bất ngờ, hoặc hồi dưới tay tới trộm đạo.

Phá quân cung sự nghiệp

Sao phá quân vào miếu, lâm cung sự nghiệp, chủ quan võ hiển phát, uy chấn hoa di. Lộc, quyền, khoa đều nghe theo, quốc gia trọng thần.

Tử vi đồng độ, cũng chủ hiển quý.

Vũ khúc đồng độ, cũng chủ quan võ.

Sao liêm trinh đồng độ, chủ vi cơ quan khoa viên.

Sao phá quân, lại chủ sáng mở công xưởng thực nghiệp, nắm giữ lớn công nhân viên chức. Nhưng phá quân lâm cung sự nghiệp, vô luận vào miếu hay không, đô chủ biến đổi bất ngờ, sóng gió xếp lên. Hóa lộc, hóa quyền, có thể bại có thể hứng, có nghị lực, lấy sự nghiệp là điều kiện tiên quyết. Vô cát hóa cát diệu người, tắc khó khăn lúc đến áp lực rất nặng, không thể thôi động. Sẽ sao hóa kỵ, không kiếp, chủ trong cuộc đời có đóng cửa phá sản vân vân phát sinh.

Phá quân cung điền trạch

Tí ngọ hai cung, sản nghiệp dày. Thìn tuất hai cung, cũng chủ có sản nghiệp tổ tiên. Tử vi đồng độ, có ngoài ý muốn tài sản nên. Lạc hãm chủ phòng sinh cũ nát. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp đều nghe theo, chủ rách nát sản nghiệp tổ tiên cơ nghiệp.

Phá quân cung phúc đức

Cung Tý Ngọ chủ yên vui ít suy nghĩ. Vũ khúc đồng độ, lao tâm lao lực. Liêm trinh đồng độ, vất vả bận rộn. Sao hóa kị, lo lắng nhiều lo ngại, do dự. Tử vi đồng độ người, có thể mình say mê, tự giải trí. Sẽ Tứ Sát, không kiếp, phiền não không ổn định.

Phá quân cung phụ mẫu

Chủ hình khắc rời nhà hoặc tự kế. Vũ khúc hoặc liêm trinh đồng độ, cùng hình phạt chính tổn thương. Tử vi đồng độ, hội cát diệu, có thể miễn hình khắc.

( chú thích )

Cái gì là hình khắc?

Phụ tử bất hòa

Phụ tử trong lúc đó không có thời gian câu thông

Đứa con ra nước ngoài học

Phụ thân xuất ngoại công tác

Vợ chồng bất kể thời gian chiếu cố đứa con, thác giao người khác

Sinh ly tử biệt

Hình khắc là quả, không phải nhân. ( nhân: vợ chồng bất kể thời gian chiếu cố đứa con, quả: thác giao người khác )

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bị tính tử vi đấu sổ giáo trình: phá quân

   Phá quân

Sao phá quân

Sao phá quân ở ngũ hành thuần dương thủy, ở trên thiên thuộc sao Bắc đẩu đàn, hóa thành hao tổn ngôi sao. Là trong quân đội cảm tử đội, tiên phong đội, đấu tranh anh dũng, lấy tranh đoạt phá hư làm mục đích, nhưng tự thân chi nguy hiểm tính cũng lớn, tổn binh hao tướng, không thể tránh né. Thả một mình xâm nhập, có tiếp tế không kịp lo lắng. Phá quân hóa lộc, còn lại là hậu đội bổ sung tiếp tế, ùn ùn không dứt, lấy tên là “Có cái” . Cho nên phá quân có phá hư rồi sau đó kiến thiết ý tứ, cũng ở đi cũ thay mới ý tứ.

Phá quân cung mệnh

Sao phá quân lâm cung mệnh, mặt chủ nhân mầu xanh vàng. Tròn dài mặt hình, mập gầy không đồng nhất. Bối trọng lông mi khoan, hoặc mặt mày hốc hác, hoặc cận thị, hoặc cà lăm không rõ, hoặc sinh lúc không đủ tháng, hoặc khó sanh.

Vào miếu trung hậu thiện lương, vượng địa tính ngay thẳng, xử sự kiên nhẫn, có nghị lực.

Lạc hãm tính cách kiên cường khó hoà hợp, thật mạnh phải tranh.

Lập mệnh cung Tý Ngọ, vô sát tinh, mà phá quân hóa lộc, hoặc hóa quyền, hoặc lộc tồn lâm cung phúc đức hoặc cung mệnh người, chủ vì quốc gia lương đống, quân lữ tới nho tướng. Cũng chủ số lượng khoan phúc dày.

Cùng tử vi đồng độ, ở chưa cung, chủ được ngoài ý muốn tới tài, hoặc đột gặp quý nhân, bằng tăng ba cấp. Sửu cung thứ hai.

Thìn tuất cung, tử vi phá quân củng hướng, chủ một đời người ở bên trong tất có phi thường tai họa gặp, hoặc đặc thù nhanh bệnh, kéo dài có phần lâu, thuộc thần kinh não, trái tim, thận hoặc dạ dày bệnh các loại. Thái độ làm người có nghị lực, có sở trường, yêu nghệ thuật. Nhưng một sinh phong ba rất nhiều, không tuân thủ tổ nghiệp. Cũng chủ hình khắc thê tử. Giàu không quý, có hư danh.

Cùng vũ khúc đồng độ ở tị, phá quân hóa lộc, cũng chủ quần hùng kính phục, lập thành một bên di. Cung hợi thứ hai.

Cung Dần Thân lập mệnh, chủ còn nhỏ đi tổ rời nhà, sùng bái cha mẹ, hình khắc rất nặng. Tính tình quật cường, tốt dũng đấu, hoạch phát hoạch phá, nhưng cũng chủ có nhất nghệ tinh. Cùng không kiếp đồng độ, phá xáo không nơi nương tựa. Xương khúc đồng độ, dáng vẻ hào sảng thư sinh. Kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh đồng độ, cô độc bay bổng.

Nữ mệnh sao phá quân lâm cung mệnh, tí ngọ hai cung, chủ phúc lộc dầy trọng, vượng phu ích tử, duy lấy hôn nhân muộn vi nên. Tị hợi hai cung, tính tình kiên cường, có trượng phu chí. Dần thân hai cung, hình phu khắc tử, sớm ly cha mẹ, trọng kế hắn họ, tay làm hàm nhai, lấy thiên thất thích hợp hơn, nếu không ly khắc đa thứ, lại, vừa nhiều quanh năm không lấy chồng người. Gặp kình dương, đà la, hình thì càng trọng.

Đại nạn năm xưa, sao phá quân triền độ, chủ đi cũ thay mới, khác mưu máy mới; xuất môn lữ hành. Phá quân hóa lộc, chủ từ chuyện xưa nghiệp ở bên trong khác sinh cơ hội mới, như gặp sát tinh hoặc vũ khúc sao hóa kị gặp gỡ, tắc chủ nhiều rách nát, khuynh gia, sự nghiệp tạm dừng, không thể thôi động 1 có thuyền mắc cạn than, thôi không động được cảm giác. Duy phá quân tử vi thìn tuất cung, có kình dương, chủ sinh sản thiêm tử, hoặc huyết quang đồ tang vân vân.

Phá quân cung huynh đệ

Sao phá quân lâm cung huynh đệ, chủ huynh đệ ở riêng hoặc hình khắc.

Tự thân thường ở dài vị trí, hoặc mặc dù đứng hàng thứ hai ba, nhưng ở các loại tình hình dưới, tuy không phải huynh trưởng mà hình như huynh trưởng. Như huynh trưởng mất, hoặc kế ra, hoặc dài tỷ xuất giá, hoặc tự thân kế ra vân vân. Cùng tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt đồng độ đều nghe theo, chủ huynh đệ có dựa vào.

Tử vi đồng độ, hai người.

Vũ khúc đồng độ, cũng chủ hai người.

Sao liêm trinh, chủ một người. Cùng sát tinh đều nghe theo người, chủ hình khắc cô độc.

Phá quân cung phu thê cung

Phá quân lâm thê cung, chủ hình khắc chia lìa hoặc chỉ có vợ chồng tên mà vô vợ chồng tới thật. Tảo hôn chủ khắc, ba vợ trở lên. Lấy hôn nhân muộn mà ở trước khi kết hôn gặp được người khác phá hư hãm hại, tới phong ba trắc trở, ngược lại chủ có thể giai lão. Nhưng chủ ở sau khi kết hôn lại có xuất môn, ở riêng, rời xa vân vân phát sinh người phương hợp. Hoặc lấy kế thất nhà kề hoặc bất lực đi kết hôn lễ thức chi đồng ở trái lại nên. Tí ngọ cung mệnh sao phá quân, thê đoạt phu quyền. Vũ khúc đồng độ, chủ hình khắc. Sao hóa kị, chủ gặp được tai hoạ. Sao liêm trinh đồng độ, bất hòa hoặc có khác gặp ở ngoài. Tử vi đồng độ, lấy dài xứng là đẹp. Lộc tồn đồng độ, chủ cùng gia đình không hợp, hoặc không vì gia đình thân hữu sở đồng ý, hoặc gặp người khác khuynh chen hãm hại, hoặc bàn lộng thị phi, mà chia lìa bất hòa. Cùng Tứ Sát, thiên hình, không kiếp đều nghe theo, chủ hình khắc bất hòa, hoặc tai nạn bệnh tật, võ mồm liên tục.

Phá quân cung tử nữ

Sao phá quân lâm cung tử nữ, hình phạt chính tổn thương, đứa con cả chủ có sanh non, đẻ non hoặc không đủ tháng, hoặc mặt mày hốc hác hình tổn thương vân vân. Hoặc trước hoa hậu quả, cũng chủ trễ được. Hoặc kế thất thiên thất sống chết, hoặc thất tuyển tự tử. Vào miếu hoặc cùng sao tử vi đồng độ người, chủ ba người. Vũ khúc đồng độ hội cát diệu, cũng chủ ba người. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình đều nghe theo, chủ khắc hình, chắc có mà vô dựa vào.

Phá quân cung tài bạch

Tí ngọ hai cung hội cát diệu hóa lộc, hoặc lộc tồn, hóa quyền người, chủ phú quý có thể phát.

Thiên la địa võng thìn tuất hai cung, cũng chủ giàu có hoặc chủ được sản nghiệp tổ tiên.

Cùng vũ khúc đồng độ, ở cung tị, tài lai tài đi.

Tử vi đồng độ ở chưa cung, chủ được không tưởng được tới tài hoặc đặc thù tới tài. Sửu cung thứ hai. Duy đi thêm cung Sửu Mùi, tướng lo rủi ro.

Liêm trinh đồng độ, cả đời rách nát đa đoan.

Dần, thân hai cung, tổ nghiệp khuynh bại.

Không kiếp đồng độ, thu không đủ chi.

Kình dương, đốm lửa đồng độ, hoành được hoành thất.

Đà la, đại hao đồng độ, tranh cãi phiền não, bóc lột rất nặng.

Phá quân tật bệnh cung

Sao phá quân lâm tật bệnh cung, còn nhỏ nhiều nùng huyết tai ương. Vũ khúc đồng độ, chủ kem chà răng nhổ răng, cũng chủ tật ở mắt, âm khuy, bệnh di tinh, bệnh liêt dương, đau bụng đi ngoài. Nữ tử lại chủ đau bụng kinh hoặc khí hư. Kình dương đồng độ, chủ có khai đao mổ các loại phủ.

Phá quân cung thiên di

Sao phá quân lâm cung thiên di, chủ xuất ngoại lấy kỹ xảo nghệ thuật hoặc chuyên môn tinh thông thái độ làm người kính phục. Tử vi đồng độ, chủ được quý nhân dẫn. Vũ khúc đồng độ, chủ vi có văn có võ kỹ năng thuật hoặc nghệ thuật tới chuyên môn nhân tài. Tí ngọ hai cung, xuất ngoại có thể mang lại giàu sang cho. Kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh đồng độ, xuất ngoại chủ rách nát, gặp tai hoạ, ít người duyến, trên đường lao lực, dĩ xảo nghệ mưu sinh.

Phá quân cung nô bộc

Sao phá quân lâm cung nô bộc, nguyên nhân chính bạn bè rủi ro, hoặc nhân bọn thủ hạ tới bất trung mà bạng châu sự nghiệp tiền tài gặp được rách nát. Sẽ sát tinh, thi ân hồi oán. Vũ khúc đồng độ, sở giao tới bạn bè, khẩu thị tâm phi. Tử vi đồng độ, chủ được bạn quý. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, thiên hình, âm sát, kiếp sát, đại hao các loại ngôi sao đều nghe theo, nguyên nhân chính bạn bè hồi Quan tai họa tai họa bất ngờ, hoặc hồi dưới tay tới trộm đạo.

Phá quân cung sự nghiệp

Sao phá quân vào miếu, lâm cung sự nghiệp, chủ quan võ hiển phát, uy chấn hoa di. Lộc, quyền, khoa đều nghe theo, quốc gia trọng thần.

Tử vi đồng độ, cũng chủ hiển quý.

Vũ khúc đồng độ, cũng chủ quan võ.

Sao liêm trinh đồng độ, chủ vi cơ quan khoa viên.

Sao phá quân, lại chủ sáng mở công xưởng thực nghiệp, nắm giữ lớn công nhân viên chức. Nhưng phá quân lâm cung sự nghiệp, vô luận vào miếu hay không, đô chủ biến đổi bất ngờ, sóng gió xếp lên. Hóa lộc, hóa quyền, có thể bại có thể hứng, có nghị lực, lấy sự nghiệp là điều kiện tiên quyết. Vô cát hóa cát diệu người, tắc khó khăn lúc đến áp lực rất nặng, không thể thôi động. Sẽ sao hóa kỵ, không kiếp, chủ trong cuộc đời có đóng cửa phá sản vân vân phát sinh.

Phá quân cung điền trạch

Tí ngọ hai cung, sản nghiệp dày. Thìn tuất hai cung, cũng chủ có sản nghiệp tổ tiên. Tử vi đồng độ, có ngoài ý muốn tài sản nên. Lạc hãm chủ phòng sinh cũ nát. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp đều nghe theo, chủ rách nát sản nghiệp tổ tiên cơ nghiệp.

Phá quân cung phúc đức

Cung Tý Ngọ chủ yên vui ít suy nghĩ. Vũ khúc đồng độ, lao tâm lao lực. Liêm trinh đồng độ, vất vả bận rộn. Sao hóa kị, lo lắng nhiều lo ngại, do dự. Tử vi đồng độ người, có thể mình say mê, tự giải trí. Sẽ Tứ Sát, không kiếp, phiền não không ổn định.

Phá quân cung phụ mẫu

Chủ hình khắc rời nhà hoặc tự kế. Vũ khúc hoặc liêm trinh đồng độ, cùng hình phạt chính tổn thương. Tử vi đồng độ, hội cát diệu, có thể miễn hình khắc.

( chú thích )

Cái gì là hình khắc?

Phụ tử bất hòa

Phụ tử trong lúc đó không có thời gian câu thông

Đứa con ra nước ngoài học

Phụ thân xuất ngoại công tác

Vợ chồng bất kể thời gian chiếu cố đứa con, thác giao người khác

Sinh ly tử biệt

Hình khắc là quả, không phải nhân. ( nhân: vợ chồng bất kể thời gian chiếu cố đứa con, quả: thác giao người khác )

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button