Tử vi

Bị tính tử vi đấu sổ giáo trình: Thái Âm

   Thái Âm

Thái âm tinh

Bạn đang xem: Bị tính tử vi đấu sổ giáo trình: Thái Âm

Thái âm tinh ở ngũ hành thuần âm thủy, ở trên thiên vi nguyệt tới tinh, hóa thành phú. Cùng sao thái dương vi xứng. Tại trong mệnh bàn chỉ mẫu tinh, chỉ thê ngôi sao cập nữ minh tinh. Vui mừng người sinh đêm, thái âm tinh ở thập nhị cung cũng giống sao thái dương giống nhau, mỗi một cung có một tên. Hiện tại viết ở phía sau.

Thái âm tinh triền tử cung, danh “Thiên cơ” . Chủ nữ mệnh vinh hoa, nam mệnh cung quý, có nhân duyên, suy nghĩ sâu xa lo, hòa hợp mưu kế.

Sửu cung, danh “Thiên khố” . Nhật nguyệt gặp gỡ. Tính tình hào sảng, Quan cao lộc dày.

Dần cung, danh “Thiên che giấu” . Mặt trời mới mọc tướng thăng, nguyệt thất quang huy, chủ vi nhân tính nhiều du lịch nghi, tiến thối không quyết.

Mão cung, danh “Phản bối” . Phùng cát diệu, ngược lại chủ đại phú.

Thìn cung, danh “Thiên thường” . Vui mừng cùng chúc kim tinh diệu gặp gỡ, nếu đều nghe theo hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, chủ thái độ làm người người này đứng đầu, tham gia vu nhung cơ, nắm giữ quân cảnh quyền to, danh chấn tứ hải, đây âm tinh xuống mồ cách.

Cung tị, danh “Thiên đừng “, còn được gọi là “Thất điện” . Chủ có tật ở mắt, hoặc cận thị tản quang, hoặc trượng phu hữu danh vô thật, thường rời xa, hoặc trượng phu hòa hợp thái độ làm người mưu, là hòa hợp là nhà thất mưu. Nếu như có hóa lộc, hóa khoa, hóa quyền người, ngược lại chủ phú quý hưởng thụ.

Ngọ cung, danh “Áo trời” hoặc xưng “Hàn nguyệt” . Chủ vi nhân tình cảm giác phong phú, nhiều ảo tưởng, tự mình đa tình, bất lợi nguyên phối, hoặc nhân nguyên phối gặp được kích thích.

Chưa cung, danh “Thiên khuê” . Nhật nguyệt đồng độ, tính tình sáng sủa, hốt dương hốt âm, nhưng bất lợi mẫu tinh.

Cung thân, danh “Thiên diễn” . Chủ thái độ làm người phúc lộc dầy trọng, sự nghiệp vĩ đại, hòa hợp ứng biến, có quyền thuật, phú ảo tưởng, có hùng tâm.

Cung dậu, danh “Thiên tường” . Chủ phú chủ quý.

Tuất cung, danh “Trời trợ giúp” . Là “Nguyệt chiếu hàn đàm cách “, đây đúng là thỏ ngọc giương huy thời điểm, vi thượng cách.

Cung hợi, danh “Nguyệt lãng thiên môn “, chủ đại phú, hoặc là ngoài ý muốn tài, còn được gọi là “Hướng lên trời cách “, nhiều mưu kế, hòa hợp thẻ bức tranh.

Thái âm tinh hoan hỷ nhất cùng hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hòa lộc tồn đều nghe theo, bởi vì Thái Âm chủ phú, chủ giấu, chủ tĩnh, cùng hóa lộc cập lộc tồn đồng hành, tắc khí vị tương đầu. Hóa quyền, hóa khoa đều nghe theo, lại được nhu tương ứng. Xương, khúc giúp đỡ có thể chiếu, tất nhiên văn vẻ mái tóc, bác học đa năng vậy.

Thái Âm cung mệnh

Thái âm tinh lâm cung mệnh, chủ sắc mặt xanh trắng hoặc hơi vàng đen. Tròn dài hoặc hơi hơi phương mặt hình. Chủ vi nhân tính tình hướng nội, thông minh tuấn tú, giỏi dùng tâm kế, nhiều lo nghĩ, ôn hòa ngay thẳng, thái độ đoan trang ngưng trọng. Lấy trăng tròn quang huy chi người sinh đêm vi thượng cách; lấy hối sóc trăng mờ tới người sinh đêm thứ hai; ngày sinh nhân càng kém.

Phàm thân cung mệnh sẽ văn xương, văn khúc người, có mang tinh thông hoặc chuyên môn tài nghệ. Có phượng các, thiên tài đồng độ, đúng đàn, kỳ, thư, bức tranh có hứng thú. Hồng loan, thiên hỉ, hàm trì đều nghe theo người, hoa tửu văn vẻ, bác học đa năng.

Rơi đạm phùng sát diệu, hoặc tại thân cung, tùy nương cho làm con thừa tự, rơi xa quê hương xuất ngoại.

Phàm lạc hãm sẽ kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, thiên hình, hóa kị, không kiếp, hàm trì, thiên nguyệt, thiên diêu người, chủ thái độ làm người tửu sắc tà dâm, đa âm mưu, tâm ngoan độc. Lạc hãm hóa lộc, quyền khoa, cũng có thể mang lại giàu sang cho. Nếu có chút sát tinh, tắc mặc dù cát cũng nhẹ.

Vào miếu hội cát ngôi sao, đại phú đại quý cách.

Nữ mệnh thái âm tinh lâm cung mệnh vào miếu người, là phu nhân cách, thái độ làm người đoan trang ngưng trọng, thông minh mẫn cảm, trọng tình cảm giác, trợ phu dạy con mệnh. Vốn lấy vô sát tinh ác diệu đều nghe theo người vi đủ tư cách. Nếu ở hãm địa sẽ kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, thiên hình, không kiếp người, tổn thương phu khắc tử. Biết thiên diêu, hàm trì, văn xương, văn khúc người, kế thất, nhà kề vi nên, nếu không tính bay bổng, không an cư thất.

Đại nạn năm xưa thái âm tinh triền độ, chủ được ngoài ý muốn tài phú. Kết hôn, thiêm nữ nhân, tiến dân cư, phát triển sự nghiệp. Nếu hãm cung phùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, thiên hình người, chủ hình khắc, Quan tai họa, thị phi. Sẽ không kiếp, đại hao người, chủ phá hao tổn.

Thái Âm cung huynh đệ

Thái âm tinh vào miếu chủ có huynh đệ năm người. Thiên cơ đồng độ người hai người. Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, chủ huynh đệ phú quý đa tài. Đều nghe theo kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp người, hình khắc ở riêng bất hòa.

Thái Âm cung phu thê

Thái âm tinh lâm thê cung, cùng văn xương, văn khúc đồng độ người, chủ thông minh phi thường, văn vẻ xuất chúng, có học sở trường. Hội cát diệu, bảng vàng đề tên, nghiên cứu gì kỹ thuật học vấn, cùng có thể trở nên nổi bật, danh lợi song toàn, cũng chủ được hiền tuệ xinh đẹp thê tử.

Cùng thái dương đồng độ, chủ bạch đầu giai lão.

Dữ thiên đồng hoặc thiên cơ đồng độ, chủ được công việc quản gia có cách, thông minh đa tài tới hiền nội trợ; duy lấy nhỏ xứng vi nên.

Đều nghe theo kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, thiên hình, đại hao, không kiếp, hóa kị người, chủ sanh ly bệnh tai họa.

Thái âm tử nữ nhân cung

Thái âm tinh lâm cung tử nữ, chủ trước hoa hậu quả, nữ nhân nhiều con ít. Vào miếu đạt cát diệu chủ sinh quý tử, có năm thai trở lên. Thiên cơ đồng độ, nhị tử chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Lạc hãm cần trước tuyển tự tử hoặc trước cho làm con thừa tự người khác tử vi nên. Sẽ kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp người. Hình khắc trọng.

Thái Âm cung tài bạch

Thái âm tinh vi phú ngôi sao, lâm cung tài bạch, nhất thích hợp, chủ giàu có nhiều tài. Vào miếu cùng tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, lộc tồn, hóa lộc các loại ngôi sao may mắn đều nghe theo, hơi lớn phú mệnh.

Thiên cơ đồng cung người, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hoặc từ tự thân gây dựng sự nghiệp lập nghiệp.

Nhật nguyệt đồng độ, giải tán trước về sau tụ. Lạc hãm nhiều thành nhiều bại, tụ tán không thường. Cùng đại hao, không kiếp đồng độ, có đạo tặc chỗ. Phùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh người, nhân tài tranh cãi.

Thái Âm tật bệnh cung

Chủ âm phân nhẹ mệt, âm liệt, tả lỵ, phồng lên, phù chân, bệnh thấp, tính khí, ruột non nóng ướt cản trở chứng bệnh.

Thái Âm cung thiên di

Thái Âm vào miếu, trả thêm nhân duyên. Xuất ngoại lại có quý nhân đến đỡ. Dữ thiên đồng ngôi sao đồng độ, chủ xa xôi tha phương, tay không gây dựng sự nghiệp thành phú. Thiên cơ đồng độ, phí sức hối hả, nhiều biến động. Sao hóa kị tắc nhiều du lịch nghi tiến thối, võ mồm thị phi. Lạc hãm sẽ sát diệu, chủ xuất ngoại có tai họa hoặc hối hả ít hiệu quả. Cùng không kiếp đại hao đồng độ, chủ xuất ngoại phá hao tổn. ( Thái Âm lâm di chuyển không mừng tranh đấu với người )

Thái Âm cung nô bộc

Vào miếu nhiều người bạn tốt. Thái dương đồng độ, có mạnh thường làn gió, nhưng tình cảm lúc lãnh lúc nóng. Thiên cơ đồng độ, giao nhiều phương diện đấy bằng hữu. Lạc hãm cần phòng bạn trời thần, hoặc âm mưu. Phùng không kiếp, đại hao, nhân bạn bè phá hao tổn. Phùng kình dương, đà la, thi ân báo oán. Gặp đốm lửa, linh tinh, vì bằng hữu sự bôn tẩu bận rộn. Thiên hình đồng độ, chịu bằng hữu áp lực hoặc uy hiếp.

Thái Âm cung sự nghiệp

Cùng văn xương, văn khúc đều nghe theo, nên văn hóa sự nghiệp, công chúng sự nghiệp.

Tả phụ, hữu bật gặp gỡ, nên chính giới phát triển.

Thiên đồng hoặc thiên cơ đồng độ, chủ sự nghiệp nhiều biến động, hoặc nên lưu động làm tình nghiệp.

Đều nghe theo thiên đồng, thiên lương, thiên cơ, tắc thích hợp với cơ quan nhà xưởng hoặc công chúng sự nghiệp ở bên trong nhậm chức, hoặc tổ chức công ty cổ phần công ty hữu hạn phương hợp.

Thiên cơ đồng độ biết thiên lương, phùng hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, nên thực nghiệp phương diện cầu phát triển. Cùng văn xương, văn khúc, phượng các, thiên tài, long trì đồng độ, ở nghệ thuật giới tài năng trẻ. Phàm thiên cơ, thiên đồng, thiên lương cùng sẽ, mà thay đổi lộc, hóa khoa, hóa quyền cũng cùng đều nghe theo người, chủ nắm nắm quân cảnh quyền to, trăm vạn hùng binh uy chấn biên cương chi tướng cùng đại tài; lấy vô sát diệu đều nghe theo người vi đủ tư cách.

Đều nghe theo không kiếp, đại hao người, cũng nên ở nhà xưởng phương diện mưu tiến triển, nhưng nhiều tiến thối thay đổi, hoặc từ không tưởng trong ảo tưởng được việc thật, hoặc là nhà phát minh.

Thái Âm cung điền trạch

Thái Âm vào miếu hội cát ngôi sao, khả đưa sinh thiết lập nông trường, lấy cây cối hao phí quả vi lợi nhuận.

Dữ thiên đồng ngôi sao đồng độ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Sao thiên cơ đồng độ, lúc tiến lúc lui.

Cùng lộc tồn, hóa lộc đồng độ có thể chiếu, chủ năng nhiều trí địa sinh.

Phùng không kiếp, đại hao người, có phá hao tổn.

Sẽ kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh người. Có hoả hoạn sợ bóng sợ gió, gia đình bất an.

Sao hóa kị, gia đình lắm lời lưỡi thị phi.

Sao thiên cơ đồng độ, thường có di chuyển hoặc du lịch.

Thái Âm cung phúc đức

Thái âm tinh vào miếu lâm cung phúc đức, chủ phúc dày có thể hưởng thụ. Nhật nguyệt đồng độ, hơn tuyệt đẹp. Sao thiên đồng đồng độ, cũng chủ hưởng thụ. Thái Âm sao hóa kị, tắc chủ ngoại biểu hiện im lặng, nội tâm bất an. Thiên cơ đồng độ, cũng chủ không bình yên. Đốm lửa, đà la cùng triền, tự tìm bận rộn hoặc tự tìm phiền não. Không kiếp cùng triền, khoảng không nghĩ quá nhiều. Kình dương, linh tinh đồng độ, chưa đủ.

Thái Âm cung phụ mẫu

Thái âm tinh vào miếu lâm tướng mạo cung, có cát diệu đều nghe theo, cha mẹ song toàn, vô hình khắc. Nhật nguyệt đồng độ, ở chưa cung bất lợi mẫu, tại sửu cung bất lợi phụ. Sao hóa kị, mẫu nhiều tai nạn bệnh tật. Sẽ kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình người, cần cho làm con thừa tự tự ra, nếu không có hình tổn thương. Nhưng hóa kị cũng có năm mới khắc cha người, lấy phụ tử tắc mẫu quả phi tiêu theo như vậy.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bị tính tử vi đấu sổ giáo trình: Thái Âm

   Thái Âm

Thái âm tinh

Thái âm tinh ở ngũ hành thuần âm thủy, ở trên thiên vi nguyệt tới tinh, hóa thành phú. Cùng sao thái dương vi xứng. Tại trong mệnh bàn chỉ mẫu tinh, chỉ thê ngôi sao cập nữ minh tinh. Vui mừng người sinh đêm, thái âm tinh ở thập nhị cung cũng giống sao thái dương giống nhau, mỗi một cung có một tên. Hiện tại viết ở phía sau.

Thái âm tinh triền tử cung, danh “Thiên cơ” . Chủ nữ mệnh vinh hoa, nam mệnh cung quý, có nhân duyên, suy nghĩ sâu xa lo, hòa hợp mưu kế.

Sửu cung, danh “Thiên khố” . Nhật nguyệt gặp gỡ. Tính tình hào sảng, Quan cao lộc dày.

Dần cung, danh “Thiên che giấu” . Mặt trời mới mọc tướng thăng, nguyệt thất quang huy, chủ vi nhân tính nhiều du lịch nghi, tiến thối không quyết.

Mão cung, danh “Phản bối” . Phùng cát diệu, ngược lại chủ đại phú.

Thìn cung, danh “Thiên thường” . Vui mừng cùng chúc kim tinh diệu gặp gỡ, nếu đều nghe theo hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, chủ thái độ làm người người này đứng đầu, tham gia vu nhung cơ, nắm giữ quân cảnh quyền to, danh chấn tứ hải, đây âm tinh xuống mồ cách.

Cung tị, danh “Thiên đừng “, còn được gọi là “Thất điện” . Chủ có tật ở mắt, hoặc cận thị tản quang, hoặc trượng phu hữu danh vô thật, thường rời xa, hoặc trượng phu hòa hợp thái độ làm người mưu, là hòa hợp là nhà thất mưu. Nếu như có hóa lộc, hóa khoa, hóa quyền người, ngược lại chủ phú quý hưởng thụ.

Ngọ cung, danh “Áo trời” hoặc xưng “Hàn nguyệt” . Chủ vi nhân tình cảm giác phong phú, nhiều ảo tưởng, tự mình đa tình, bất lợi nguyên phối, hoặc nhân nguyên phối gặp được kích thích.

Chưa cung, danh “Thiên khuê” . Nhật nguyệt đồng độ, tính tình sáng sủa, hốt dương hốt âm, nhưng bất lợi mẫu tinh.

Cung thân, danh “Thiên diễn” . Chủ thái độ làm người phúc lộc dầy trọng, sự nghiệp vĩ đại, hòa hợp ứng biến, có quyền thuật, phú ảo tưởng, có hùng tâm.

Cung dậu, danh “Thiên tường” . Chủ phú chủ quý.

Tuất cung, danh “Trời trợ giúp” . Là “Nguyệt chiếu hàn đàm cách “, đây đúng là thỏ ngọc giương huy thời điểm, vi thượng cách.

Cung hợi, danh “Nguyệt lãng thiên môn “, chủ đại phú, hoặc là ngoài ý muốn tài, còn được gọi là “Hướng lên trời cách “, nhiều mưu kế, hòa hợp thẻ bức tranh.

Thái âm tinh hoan hỷ nhất cùng hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hòa lộc tồn đều nghe theo, bởi vì Thái Âm chủ phú, chủ giấu, chủ tĩnh, cùng hóa lộc cập lộc tồn đồng hành, tắc khí vị tương đầu. Hóa quyền, hóa khoa đều nghe theo, lại được nhu tương ứng. Xương, khúc giúp đỡ có thể chiếu, tất nhiên văn vẻ mái tóc, bác học đa năng vậy.

Thái Âm cung mệnh

Thái âm tinh lâm cung mệnh, chủ sắc mặt xanh trắng hoặc hơi vàng đen. Tròn dài hoặc hơi hơi phương mặt hình. Chủ vi nhân tính tình hướng nội, thông minh tuấn tú, giỏi dùng tâm kế, nhiều lo nghĩ, ôn hòa ngay thẳng, thái độ đoan trang ngưng trọng. Lấy trăng tròn quang huy chi người sinh đêm vi thượng cách; lấy hối sóc trăng mờ tới người sinh đêm thứ hai; ngày sinh nhân càng kém.

Phàm thân cung mệnh sẽ văn xương, văn khúc người, có mang tinh thông hoặc chuyên môn tài nghệ. Có phượng các, thiên tài đồng độ, đúng đàn, kỳ, thư, bức tranh có hứng thú. Hồng loan, thiên hỉ, hàm trì đều nghe theo người, hoa tửu văn vẻ, bác học đa năng.

Rơi đạm phùng sát diệu, hoặc tại thân cung, tùy nương cho làm con thừa tự, rơi xa quê hương xuất ngoại.

Phàm lạc hãm sẽ kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, thiên hình, hóa kị, không kiếp, hàm trì, thiên nguyệt, thiên diêu người, chủ thái độ làm người tửu sắc tà dâm, đa âm mưu, tâm ngoan độc. Lạc hãm hóa lộc, quyền khoa, cũng có thể mang lại giàu sang cho. Nếu có chút sát tinh, tắc mặc dù cát cũng nhẹ.

Vào miếu hội cát ngôi sao, đại phú đại quý cách.

Nữ mệnh thái âm tinh lâm cung mệnh vào miếu người, là phu nhân cách, thái độ làm người đoan trang ngưng trọng, thông minh mẫn cảm, trọng tình cảm giác, trợ phu dạy con mệnh. Vốn lấy vô sát tinh ác diệu đều nghe theo người vi đủ tư cách. Nếu ở hãm địa sẽ kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, thiên hình, không kiếp người, tổn thương phu khắc tử. Biết thiên diêu, hàm trì, văn xương, văn khúc người, kế thất, nhà kề vi nên, nếu không tính bay bổng, không an cư thất.

Đại nạn năm xưa thái âm tinh triền độ, chủ được ngoài ý muốn tài phú. Kết hôn, thiêm nữ nhân, tiến dân cư, phát triển sự nghiệp. Nếu hãm cung phùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, thiên hình người, chủ hình khắc, Quan tai họa, thị phi. Sẽ không kiếp, đại hao người, chủ phá hao tổn.

Thái Âm cung huynh đệ

Thái âm tinh vào miếu chủ có huynh đệ năm người. Thiên cơ đồng độ người hai người. Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, chủ huynh đệ phú quý đa tài. Đều nghe theo kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp người, hình khắc ở riêng bất hòa.

Thái Âm cung phu thê

Thái âm tinh lâm thê cung, cùng văn xương, văn khúc đồng độ người, chủ thông minh phi thường, văn vẻ xuất chúng, có học sở trường. Hội cát diệu, bảng vàng đề tên, nghiên cứu gì kỹ thuật học vấn, cùng có thể trở nên nổi bật, danh lợi song toàn, cũng chủ được hiền tuệ xinh đẹp thê tử.

Cùng thái dương đồng độ, chủ bạch đầu giai lão.

Dữ thiên đồng hoặc thiên cơ đồng độ, chủ được công việc quản gia có cách, thông minh đa tài tới hiền nội trợ; duy lấy nhỏ xứng vi nên.

Đều nghe theo kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, thiên hình, đại hao, không kiếp, hóa kị người, chủ sanh ly bệnh tai họa.

Thái âm tử nữ nhân cung

Thái âm tinh lâm cung tử nữ, chủ trước hoa hậu quả, nữ nhân nhiều con ít. Vào miếu đạt cát diệu chủ sinh quý tử, có năm thai trở lên. Thiên cơ đồng độ, nhị tử chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Lạc hãm cần trước tuyển tự tử hoặc trước cho làm con thừa tự người khác tử vi nên. Sẽ kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp người. Hình khắc trọng.

Thái Âm cung tài bạch

Thái âm tinh vi phú ngôi sao, lâm cung tài bạch, nhất thích hợp, chủ giàu có nhiều tài. Vào miếu cùng tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, lộc tồn, hóa lộc các loại ngôi sao may mắn đều nghe theo, hơi lớn phú mệnh.

Thiên cơ đồng cung người, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hoặc từ tự thân gây dựng sự nghiệp lập nghiệp.

Nhật nguyệt đồng độ, giải tán trước về sau tụ. Lạc hãm nhiều thành nhiều bại, tụ tán không thường. Cùng đại hao, không kiếp đồng độ, có đạo tặc chỗ. Phùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh người, nhân tài tranh cãi.

Thái Âm tật bệnh cung

Chủ âm phân nhẹ mệt, âm liệt, tả lỵ, phồng lên, phù chân, bệnh thấp, tính khí, ruột non nóng ướt cản trở chứng bệnh.

Thái Âm cung thiên di

Thái Âm vào miếu, trả thêm nhân duyên. Xuất ngoại lại có quý nhân đến đỡ. Dữ thiên đồng ngôi sao đồng độ, chủ xa xôi tha phương, tay không gây dựng sự nghiệp thành phú. Thiên cơ đồng độ, phí sức hối hả, nhiều biến động. Sao hóa kị tắc nhiều du lịch nghi tiến thối, võ mồm thị phi. Lạc hãm sẽ sát diệu, chủ xuất ngoại có tai họa hoặc hối hả ít hiệu quả. Cùng không kiếp đại hao đồng độ, chủ xuất ngoại phá hao tổn. ( Thái Âm lâm di chuyển không mừng tranh đấu với người )

Thái Âm cung nô bộc

Vào miếu nhiều người bạn tốt. Thái dương đồng độ, có mạnh thường làn gió, nhưng tình cảm lúc lãnh lúc nóng. Thiên cơ đồng độ, giao nhiều phương diện đấy bằng hữu. Lạc hãm cần phòng bạn trời thần, hoặc âm mưu. Phùng không kiếp, đại hao, nhân bạn bè phá hao tổn. Phùng kình dương, đà la, thi ân báo oán. Gặp đốm lửa, linh tinh, vì bằng hữu sự bôn tẩu bận rộn. Thiên hình đồng độ, chịu bằng hữu áp lực hoặc uy hiếp.

Thái Âm cung sự nghiệp

Cùng văn xương, văn khúc đều nghe theo, nên văn hóa sự nghiệp, công chúng sự nghiệp.

Tả phụ, hữu bật gặp gỡ, nên chính giới phát triển.

Thiên đồng hoặc thiên cơ đồng độ, chủ sự nghiệp nhiều biến động, hoặc nên lưu động làm tình nghiệp.

Đều nghe theo thiên đồng, thiên lương, thiên cơ, tắc thích hợp với cơ quan nhà xưởng hoặc công chúng sự nghiệp ở bên trong nhậm chức, hoặc tổ chức công ty cổ phần công ty hữu hạn phương hợp.

Thiên cơ đồng độ biết thiên lương, phùng hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, nên thực nghiệp phương diện cầu phát triển. Cùng văn xương, văn khúc, phượng các, thiên tài, long trì đồng độ, ở nghệ thuật giới tài năng trẻ. Phàm thiên cơ, thiên đồng, thiên lương cùng sẽ, mà thay đổi lộc, hóa khoa, hóa quyền cũng cùng đều nghe theo người, chủ nắm nắm quân cảnh quyền to, trăm vạn hùng binh uy chấn biên cương chi tướng cùng đại tài; lấy vô sát diệu đều nghe theo người vi đủ tư cách.

Đều nghe theo không kiếp, đại hao người, cũng nên ở nhà xưởng phương diện mưu tiến triển, nhưng nhiều tiến thối thay đổi, hoặc từ không tưởng trong ảo tưởng được việc thật, hoặc là nhà phát minh.

Thái Âm cung điền trạch

Thái Âm vào miếu hội cát ngôi sao, khả đưa sinh thiết lập nông trường, lấy cây cối hao phí quả vi lợi nhuận.

Dữ thiên đồng ngôi sao đồng độ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Sao thiên cơ đồng độ, lúc tiến lúc lui.

Cùng lộc tồn, hóa lộc đồng độ có thể chiếu, chủ năng nhiều trí địa sinh.

Phùng không kiếp, đại hao người, có phá hao tổn.

Sẽ kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh người. Có hoả hoạn sợ bóng sợ gió, gia đình bất an.

Sao hóa kị, gia đình lắm lời lưỡi thị phi.

Sao thiên cơ đồng độ, thường có di chuyển hoặc du lịch.

Thái Âm cung phúc đức

Thái âm tinh vào miếu lâm cung phúc đức, chủ phúc dày có thể hưởng thụ. Nhật nguyệt đồng độ, hơn tuyệt đẹp. Sao thiên đồng đồng độ, cũng chủ hưởng thụ. Thái Âm sao hóa kị, tắc chủ ngoại biểu hiện im lặng, nội tâm bất an. Thiên cơ đồng độ, cũng chủ không bình yên. Đốm lửa, đà la cùng triền, tự tìm bận rộn hoặc tự tìm phiền não. Không kiếp cùng triền, khoảng không nghĩ quá nhiều. Kình dương, linh tinh đồng độ, chưa đủ.

Thái Âm cung phụ mẫu

Thái âm tinh vào miếu lâm tướng mạo cung, có cát diệu đều nghe theo, cha mẹ song toàn, vô hình khắc. Nhật nguyệt đồng độ, ở chưa cung bất lợi mẫu, tại sửu cung bất lợi phụ. Sao hóa kị, mẫu nhiều tai nạn bệnh tật. Sẽ kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình người, cần cho làm con thừa tự tự ra, nếu không có hình tổn thương. Nhưng hóa kị cũng có năm mới khắc cha người, lấy phụ tử tắc mẫu quả phi tiêu theo như vậy.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button