Tử vi

Bị tính tử vi đấu sổ giáo trình: thái dương

   Thái dương

Sao thái dương

Bạn đang xem: Bị tính tử vi đấu sổ giáo trình: thái dương

Sao thái dương ở ngũ hành thuần dương hỏa, ở trên thiên vi nhật chi tinh, hóa thành quý, ở nam mệnh ở bên trong, hành động phụ ngôi sao cập tử ngôi sao.

Ở nữ mệnh ở bên trong, hành động phụ ngôi sao, phu ngôi sao cập tử ngôi sao. Nên ngày sinh nhân, không nên người sinh đêm. Vi trong mệnh bàn cung sự nghiệp đích nhân vật ngôi sao. Lớn dương ở thập nhị cung ở bên trong nhập các hữu kỳ danh xưng, nay phân biệt giải thích như về sau, lấy cung cấp học giả nghiên cứu tới.

Thái dương triền tử cung, danh “Thiên nên “, chủ thái độ làm người giàu … Tình cảm, chủ sinh quý tử.

Sửu cung danh “Thiên U “, nhật nguyệt đồng cung, chủ vi nhân tính tình hốt âm hốt dương, không đổi nắm lấy.

Dần cung chức “Thiên dâu “, là nhật xuất phù tang ý tứ của, đây là mặt trời mới mọc chính mô phỏng mọc lên ở phương đông thời điểm, chủ thái độ làm người phúc dày danh hiển.

Mão cung chức “Thiên ô “, chủ thái độ làm người anh minh tuấn vĩ, có đại trượng phu khí khái, đa nghệ đa tài, danh hiển giàu có.

Thìn cung chức “Thiên thích” . Mặt trời mọc long môn thời điểm, chủ nhân thiếu niên hiển đạt, quyền danh truyền xa.

Cung tị danh “U trưng “, chủ thái độ làm người chí cao khí ngạo, phong mang quá lộ, vi lộc dày quyền cao, công danh hiển đạt người này.

Ngọ cung chức “Nhật lệ giữa bầu trời “, chủ nhân phúc lộc dầy trọng, chí cao khí tráng.

Chưa cung chức “Thiên huy “, ngày nguyệt quang huy, chủ quyền trọng hào sảng.

Cung thân danh “Thiên ám “, chủ thái độ làm người học nhiều ít thành, xử sự nhiều trắc trở.

Cung dậu danh “Cửu không “, chủ thái độ làm người làm việc hanh thông, nhưng có đầu không có đuôi, tối kỵ sát tinh, có hình tù tai ương.

Tuất cung chức “Thiên khu “, ngày giấu quang huy, danh mặc dù xấu xí, gặp cát diệu, trái lại có thể thành phú.

Cung hợi danh “Ngọc tỷ “, nhật nguyệt phản bối, trái lại thành đại cục, thiếu niên lập công huân.

Lớn mặt trời hoan hỷ nhất tam thai, bát tọa, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật các loại ngôi sao may mắn đều nghe theo, chủ sự nghiệp vĩ đại, ký quý thả phú. Thái dương ở tuất cung, chủ có mắt bệnh, cận thị, tản quang các loại tình huống. Ở ngọ cung mặc dù quý, nhưng ánh nắng đại liệt, cũng chủ có tật ở mắt. Thái dương ở hợi, trái lại có thể quá, nhưng nhất định phải biết gặp lộc tồn, hóa lộc, thiên mã phương đủ tư cách. Tóm lại sao thái dương lấy là cao quý chủ, mà phú thứ hai; thái âm tinh lấy phú là việc chính, mà quý thứ hai.

Thái dương cung mệnh

Thái dương cung mệnh

Thái dương ở cung mệnh, mặt chủ nhân mầu hồng nhuận, hồng vàng hoặc mang màu đỏ tím. Mặt hình no đủ hoặc bầu dục. Ở ngọ cung thân hình cao lớn, thái độ hào phóng mà tiêu sái. Lạc hãm tắc ở bên trong thấp người hình.

Nam mệnh miếu vượng, chủ nhân tính tình hào phóng, mềm lòng hảo thí (thích làm việc thiện bố thí), bản tính thông minh, chí cao khí ngạo. Nếu được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, hóa lộc, hóa khoa, hóa quyền đều nghe theo, chủ cực phẩm quý, văn võ song toàn. Nhưng phải vào miếu cập ngày sinh không người nào sát diệu phương hợp.

Dần, mão hai cung, xưng là húc nhật đông thăng.

Ở thìn, tị hai cung vi nhập điện hoặc xưng nhật du long môn.

Ở ngọ cung vi nhật lệ giữa bầu trời, chủ đại phú đại quý. Xấu, chưa hai cung, nhật nguyệt cùng rõ ràng, cố hữu hốt âm hốt dương chi xưng.

Cung thân vi ngã về tây, làm việc có đầu không đuôi, trước tắc cần với công việc, làm việc kỹ lưỡng, chung tắc chây lười tùy tiện, học ở trường qua loa đại khái.

Ở cung dậu gọi là mặt trời lặn, quý là hiển, giàu không lâu; ngoại cầu mỹ xem, bên trong thật hư không.

Tuất, hợi, tử, xấu bốn cung xưng thất huy, chủ nhân làm việc lao lực, phù phiếm mà không thực tế.

Đây đoạn cùng trước 12 cung thái dương tên chú giải, nhỏ có sai biệt, đó là cổ nhân đối với đẩu số tinh diệu hiểu chú thích tới điểm khác biệt, nay nhất tịnh nhớ tới, lấy cung cấp đệ tử các loại tham khảo nghiên cứu chi dụng.

Sao thái dương ở mão cung, lại được hóa lộc vi thượng cách. Ở cung hợi, gặp lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, mặc dù có thể phú, nhưng còn nhỏ bất lợi phụ thân. Thái dương hóa kị người, cũng không lợi nhuận phụ thân hoặc tổn thương mắt. Nếu cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh gặp gỡ, chủ nhân hoạch phát hoạch phá, quý không thể lâu, phú không thể lâu. Văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật giáp mệnh người quý.

Nữ mệnh sao thái dương lâm cung mệnh, vào miếu người, cập ngày sinh nhân, tính cách trinh liệt hào sảng, có trượng phu khí. Có tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, tam thai, bát tọa các loại ngôi sao may mắn đều nghe theo, nhất phẩm phu nhân, vượng phu ích tử. Lộc, quyền, khoa ba sao hóa củng chiếu cung mệnh, cũng chủ phong tặng phu nhân cách. Nữ mệnh hoan hỷ nhất phùng sao thái dương, vào miếu người loại thông minh bao nhiêu hiền lành, phúc lớn số lượng khoan. Nhưng lạc hãm người, tắc làm việc nhiều tiến lui thêm, tính tình nóng gấp. Cùng đốm lửa đồng cung người, tính tình khờ dại, tình cảm nắm quyền, vất vả ít người duyến. Thái dương hóa kị, thiếu niên khắc chồng, lão niên khắc tử, phải hôn nhân muộn hoặc kế thất nhà kề. Nếu sẽ kình dương, đà la, linh tinh, thiên hình, không kiếp người, chủ hình khắc, nhiều không môn sư thái hoặc độc thân phục vụ xã hội người. Nhân thái dương phùng sát tinh, tính tình tất cương trinh, cho nên chủ nhân đoan trang ngưng trọng; lạc hãm phản bối, hai mắt cận thị tản quang, hoặc một lớn một nhỏ. Gặp phá quân người, chủ phi lễ lập gia đình.

Đại nạn năm xưa, sao thái dương triền độ, vào miếu gặp ngôi sao may mắn, tất nhiên một bước lên mây, thiêm tài tiến phúc, kết hôn có con, phú quý tung tin; nếu lạc hãm phùng Tứ Sát, không kiếp, chủ làm việc hư không, nhiều cạnh tranh ít thành, tiểu nhân xâm hại, hoành cạnh tranh rủi ro, đầu cháng váng.

Rất dương huynh đệ cung

Rất dương huynh đệ cung

Thái dương vào miếu, lâm cung huynh đệ, ba người trở lên.

Có ngôi sao may mắn người chủ quý.

Cùng Thái Âm đồng cung, năm người trở lên.

Cánh cửa cực lớn đồng độ có thể chiếu, có ngôi sao may mắn, huynh đệ đều là sáng lập sự nghiệp người.

Lạc hãm cập người sinh đêm, huynh đệ nhiều cạnh tranh bất hòa, ít dựa vào.

Có kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình người, chủ huynh đệ có hình khắc, hoặc nhân huynh đệ sự, chịu ngoài ý muốn tổn thương hại.

Thái dương thê cung phu cung

Sao thái dương lâm thê cung, chủ thê tử tính tình sáng sủa, có tinh thần trọng nghĩa, gấp gáp có trượng phu chí.

Vào miếu thông minh hiền lành, nhưng cần hôn nhân muộn, tảo hôn có hình khắc. Sẽ thái âm tinh, chủ có hiền xinh đẹp thê tử.

Thái dương lạc hãm, hóa kị người, thê tử gấp gáp đa nghi ( nữ mệnh tắc chủ hình khắc hoặc trượng phu có bệnh tai họa ).

Phàm sao thái dương lâm thê cung, đều nghe theo kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình người, chủ hình khắc, sanh ly.

Nếu gặp phá quân, phi lễ lập gia đình.

Nữ mệnh sao thái dương triền phu cung, vào miếu người, chủ đó phú quý tới tế.

Lạc hãm hóa kị người, khó cầu vừa lòng tới đối tượng, hoặc chủ hình khắc.

Có đà la, đốm lửa người, lúc đầu tình yêu cuồng nhiệt, sẽ thành không hợp; lấy kế thất, hôn nhân muộn hoặc không nghi thức người kết hôn vi nên.

Phàm sao thái dương lạc hãm hóa kị sẽ sát tinh người, nguyên phối vợ chồng, không thể bạch thủ giai lão. Phùng Tứ Sát phá quân người, phi lễ lập gia đình.

Quá dương tử nữ nhân cung

Sao thái dương vào miếu lâm cung tử nữ, chủ tử nữ nhân mái tóc, có quý tử, chủ tam tử hai nữ. Cùng thái âm tinh ở chưa cung đồng độ, chủ tử nữ nhân phần đông, vô sát tinh, tám ruột thừa trở lên. Cánh cửa cực lớn đều nghe theo, chủ thông minh, có gây dựng sự nghiệp tinh thần, có tài hùng biện.

Lạc hãm có hình khắc, bất lợi đứa con cả. Sao hóa kị nhiều bệnh nhiều tai họa. Sẽ kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp người, một cái chăm sóc người thân trước lúc lâm chung.

Thái dương cung tài bạch

Sao thái dương vào miếu, lâm cung tài bạch, ngày sinh nhân, tài nguyên sung túc; nhưng bầu trời mặt trời là chiếu khắp tứ phương, cho nên ở người chủ động thích làm vui người khác, cả đời bóc lột rất nặng. Lộc tồn, thiên mã gửi thông điệp, nãi đại phú cách. Hãm cung tắc tài lai tài đi, hao tâm tổn trí. Cánh cửa cực lớn hội hợp, tài từ gây dựng sự nghiệp bên trong; hoặc từ cạnh tranh phí công bên trong.

Thái dương tật bệnh cung

Thái dương lâm tật bệnh cung, chủ nhân huyết áp cao thủ lĩnh huyễn, hai mắt mờ hoặc trong mắt có đỏ gân, gan ruột bay lên, đau đầu, đại tràng khô ráo, trĩ sang tiêu ra máu, tâm hoả rất nặng. Phùng kình dương, đà la, hóa kị, mắt bị tổn thương, hoặc cận thị, tản quang cập tròng trắng mắt không rõ, dễ có được gió chứng.

Thái dương cung thiên di

Sao thái dương chủ động, thuộc hướng ngoại, không nên tĩnh thủ, xuất môn gần quý có thể phát. Duy lạc hãm người, xuất môn nhiều bận rộn. Hóa kị người, xuất môn bất lợi, có bệnh tai họa hoặc tầm thường hối hả. Có kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp người, xuất môn nhiều thị phi, không bình yên có phá hao tổn.

Thái dương cung nô bộc

Sao thái dương gốc rể chất mặc dù là hào sảng hảo thí (thích làm việc thiện bố thí), nhưng cứu tế cho nhân thì có thể, có việc cầu người tắc không được, là một thi ân báo oán là tinh diệu. Bởi vì ở trên trời thái dương, là tứ phương chiếu khắp, là vô điều kiện cấp mọi người ấm áp, thế nhưng tựu không khả năng hướng mọi người thu hồi chia ra một ly đấy đền đáp. Đồng thời, rất nhiều tình hình dưới, mọi người trái lại mắng phơi nắng chiếu nhiệt độ quá nóng; ở liên miên mùa mưa ở bên trong, mọi người lại tại quái thái dương luân trốn ở trong mây dấu diếm. Do đó ở sao thái dương lâm mệnh bàn cung nô bộc lúc, cũng có đồng dạng ý nghĩa, chỉ có vào miếu hoặc cùng Thái Âm đồng độ người, tắc có nhiều bạn. Nếu như lạc hãm, cập đều nghe theo Tứ Sát không kiếp người, chính là thi tới lấy ân báo cáo tới lấy oán. Dưới tay đấy viên chức, càng nhiều ngược lại câu oán hận. Sẽ cánh cửa cực lớn ngôi sao, tắc nhiều vô vị võ mồm thị phi.

Thái dương cung sự nghiệp

Thái dương vào miếu ở cung sự nghiệp, đều nghe theo tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hoặc là văn xương, văn khúc, là phùng Tứ Sát không kiếp người, chủ quý tới nhất phẩm hoặc môn đồ phần đông.

Ở dần cung cùng cánh cửa cực lớn đồng độ, vô sát tinh, chủ đại phú đại quý. Cùng hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa đều nghe theo, càng là quốc gia lương đống.

Thái dương ở ngọ cung, nãi nhật lệ giữa bầu trời, chủ năng nắm giữ quyền to, cũng chủ đại phú. Có văn xương đồng độ, vào miếu sẽ tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, tam thai, bát tọa các loại ngôi sao may mắn người, nãi nhân dân đứng đầu hoặc trong chánh phủ chuyến đi chính giả. Cùng cánh cửa cực lớn sẽ, nãi đánh và thắng địch chính vụ tới nhà ngoại giao.

Nếu thái dương lạc hãm, phùng kình dương, đà la, tắc lao lực bôn tẩu, nhiều thành nhiều bại. Gặp không kiếp, nên theo tài nghệ thượng thành danh, hoặc từ trong ảo tưởng sáng lập sự nghiệp, nhiều lập nghiệp vu xây lâu đài trên cát trong ảo tưởng.

Thái dương cung điền trạch

Sao thái dương là một phù động tinh diệu, do đó ở cung điền trạch cũng có phù động ý nghĩa, tổ truyền sản nghiệp liền có thối lui xu thế.

Vào miếu có ngôi sao may mắn đến đỡ, vẫn không khỏi có di động biến đổi sự thật.

Duy cùng thái âm tinh hoặc cùng cánh cửa cực lớn ngôi sao đồng độ, ở dần cung hoặc cung thân, có ngôi sao may mắn đến đỡ, không gặp Tứ Sát không kiếp tinh diệu, tắc sản nghiệp tăng nhiều, nhưng vẫn nhân sản nghiệp mà sống tranh sáng tranh tối tình hình.

Thái dương, thiên lương đồng độ, ở mão, cung dậu, chủ có tài sản chung đấu tranh.

Thái dương cung phúc đức

Thái dương, Thái Âm đồng cung, tắc âm dương điều hòa, có thể hưởng thụ khoái hoạt. Cùng thiên lương ngôi sao đồng độ, hữu danh sĩ thức lười thú.

Thái dương lạc hãm, tự tìm bận rộn.

Cánh cửa cực lớn đều nghe theo, quan tâm hao tâm tốn sức.

Nữ mệnh sao thái dương lâm cung phúc đức, chủ được nhiệt tình vị hôn phu mà có thể hưởng thụ khoái hoạt.

Nếu gặp Tứ Sát không kiếp, tắc bôn tẩu bận rộn không yên.

Thái dương cung phụ mẫu

Thái dương vào miếu lâm cung phụ mẫu, họ Chủ Phụ mẫu vô hình khắc. Hội cát ngôi sao, tắc còn nhỏ chịu cha mẹ yêu tha thiết. Phụ ở trên sự nghiệp nắm quyền lực, quý hơn nữa phú.

Sao thái dương lạc hãm người, khắc cha. Như gặp sao hóa kị, kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình người, cần chú ý thái âm tinh có hay không có sát tinh cùng triền, tắc chủ khắc mẹ. Bởi vì cha ở mẫu sau khi, liền thành cô độc tịch mịch người. Nếu thái âm tinh có ngôi sao may mắn cập thiên lương, thiên thọ, giải thần, thiên phúc các loại ngôi sao người nâng đỡ, chủ trước khắc cha.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bị tính tử vi đấu sổ giáo trình: thái dương

   Thái dương

Sao thái dương

Sao thái dương ở ngũ hành thuần dương hỏa, ở trên thiên vi nhật chi tinh, hóa thành quý, ở nam mệnh ở bên trong, hành động phụ ngôi sao cập tử ngôi sao.

Ở nữ mệnh ở bên trong, hành động phụ ngôi sao, phu ngôi sao cập tử ngôi sao. Nên ngày sinh nhân, không nên người sinh đêm. Vi trong mệnh bàn cung sự nghiệp đích nhân vật ngôi sao. Lớn dương ở thập nhị cung ở bên trong nhập các hữu kỳ danh xưng, nay phân biệt giải thích như về sau, lấy cung cấp học giả nghiên cứu tới.

Thái dương triền tử cung, danh “Thiên nên “, chủ thái độ làm người giàu … Tình cảm, chủ sinh quý tử.

Sửu cung danh “Thiên U “, nhật nguyệt đồng cung, chủ vi nhân tính tình hốt âm hốt dương, không đổi nắm lấy.

Dần cung chức “Thiên dâu “, là nhật xuất phù tang ý tứ của, đây là mặt trời mới mọc chính mô phỏng mọc lên ở phương đông thời điểm, chủ thái độ làm người phúc dày danh hiển.

Mão cung chức “Thiên ô “, chủ thái độ làm người anh minh tuấn vĩ, có đại trượng phu khí khái, đa nghệ đa tài, danh hiển giàu có.

Thìn cung chức “Thiên thích” . Mặt trời mọc long môn thời điểm, chủ nhân thiếu niên hiển đạt, quyền danh truyền xa.

Cung tị danh “U trưng “, chủ thái độ làm người chí cao khí ngạo, phong mang quá lộ, vi lộc dày quyền cao, công danh hiển đạt người này.

Ngọ cung chức “Nhật lệ giữa bầu trời “, chủ nhân phúc lộc dầy trọng, chí cao khí tráng.

Chưa cung chức “Thiên huy “, ngày nguyệt quang huy, chủ quyền trọng hào sảng.

Cung thân danh “Thiên ám “, chủ thái độ làm người học nhiều ít thành, xử sự nhiều trắc trở.

Cung dậu danh “Cửu không “, chủ thái độ làm người làm việc hanh thông, nhưng có đầu không có đuôi, tối kỵ sát tinh, có hình tù tai ương.

Tuất cung chức “Thiên khu “, ngày giấu quang huy, danh mặc dù xấu xí, gặp cát diệu, trái lại có thể thành phú.

Cung hợi danh “Ngọc tỷ “, nhật nguyệt phản bối, trái lại thành đại cục, thiếu niên lập công huân.

Lớn mặt trời hoan hỷ nhất tam thai, bát tọa, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật các loại ngôi sao may mắn đều nghe theo, chủ sự nghiệp vĩ đại, ký quý thả phú. Thái dương ở tuất cung, chủ có mắt bệnh, cận thị, tản quang các loại tình huống. Ở ngọ cung mặc dù quý, nhưng ánh nắng đại liệt, cũng chủ có tật ở mắt. Thái dương ở hợi, trái lại có thể quá, nhưng nhất định phải biết gặp lộc tồn, hóa lộc, thiên mã phương đủ tư cách. Tóm lại sao thái dương lấy là cao quý chủ, mà phú thứ hai; thái âm tinh lấy phú là việc chính, mà quý thứ hai.

Thái dương cung mệnh

Thái dương cung mệnh

Thái dương ở cung mệnh, mặt chủ nhân mầu hồng nhuận, hồng vàng hoặc mang màu đỏ tím. Mặt hình no đủ hoặc bầu dục. Ở ngọ cung thân hình cao lớn, thái độ hào phóng mà tiêu sái. Lạc hãm tắc ở bên trong thấp người hình.

Nam mệnh miếu vượng, chủ nhân tính tình hào phóng, mềm lòng hảo thí (thích làm việc thiện bố thí), bản tính thông minh, chí cao khí ngạo. Nếu được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, hóa lộc, hóa khoa, hóa quyền đều nghe theo, chủ cực phẩm quý, văn võ song toàn. Nhưng phải vào miếu cập ngày sinh không người nào sát diệu phương hợp.

Dần, mão hai cung, xưng là húc nhật đông thăng.

Ở thìn, tị hai cung vi nhập điện hoặc xưng nhật du long môn.

Ở ngọ cung vi nhật lệ giữa bầu trời, chủ đại phú đại quý. Xấu, chưa hai cung, nhật nguyệt cùng rõ ràng, cố hữu hốt âm hốt dương chi xưng.

Cung thân vi ngã về tây, làm việc có đầu không đuôi, trước tắc cần với công việc, làm việc kỹ lưỡng, chung tắc chây lười tùy tiện, học ở trường qua loa đại khái.

Ở cung dậu gọi là mặt trời lặn, quý là hiển, giàu không lâu; ngoại cầu mỹ xem, bên trong thật hư không.

Tuất, hợi, tử, xấu bốn cung xưng thất huy, chủ nhân làm việc lao lực, phù phiếm mà không thực tế.

Đây đoạn cùng trước 12 cung thái dương tên chú giải, nhỏ có sai biệt, đó là cổ nhân đối với đẩu số tinh diệu hiểu chú thích tới điểm khác biệt, nay nhất tịnh nhớ tới, lấy cung cấp đệ tử các loại tham khảo nghiên cứu chi dụng.

Sao thái dương ở mão cung, lại được hóa lộc vi thượng cách. Ở cung hợi, gặp lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, mặc dù có thể phú, nhưng còn nhỏ bất lợi phụ thân. Thái dương hóa kị người, cũng không lợi nhuận phụ thân hoặc tổn thương mắt. Nếu cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh gặp gỡ, chủ nhân hoạch phát hoạch phá, quý không thể lâu, phú không thể lâu. Văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật giáp mệnh người quý.

Nữ mệnh sao thái dương lâm cung mệnh, vào miếu người, cập ngày sinh nhân, tính cách trinh liệt hào sảng, có trượng phu khí. Có tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, tam thai, bát tọa các loại ngôi sao may mắn đều nghe theo, nhất phẩm phu nhân, vượng phu ích tử. Lộc, quyền, khoa ba sao hóa củng chiếu cung mệnh, cũng chủ phong tặng phu nhân cách. Nữ mệnh hoan hỷ nhất phùng sao thái dương, vào miếu người loại thông minh bao nhiêu hiền lành, phúc lớn số lượng khoan. Nhưng lạc hãm người, tắc làm việc nhiều tiến lui thêm, tính tình nóng gấp. Cùng đốm lửa đồng cung người, tính tình khờ dại, tình cảm nắm quyền, vất vả ít người duyến. Thái dương hóa kị, thiếu niên khắc chồng, lão niên khắc tử, phải hôn nhân muộn hoặc kế thất nhà kề. Nếu sẽ kình dương, đà la, linh tinh, thiên hình, không kiếp người, chủ hình khắc, nhiều không môn sư thái hoặc độc thân phục vụ xã hội người. Nhân thái dương phùng sát tinh, tính tình tất cương trinh, cho nên chủ nhân đoan trang ngưng trọng; lạc hãm phản bối, hai mắt cận thị tản quang, hoặc một lớn một nhỏ. Gặp phá quân người, chủ phi lễ lập gia đình.

Đại nạn năm xưa, sao thái dương triền độ, vào miếu gặp ngôi sao may mắn, tất nhiên một bước lên mây, thiêm tài tiến phúc, kết hôn có con, phú quý tung tin; nếu lạc hãm phùng Tứ Sát, không kiếp, chủ làm việc hư không, nhiều cạnh tranh ít thành, tiểu nhân xâm hại, hoành cạnh tranh rủi ro, đầu cháng váng.

Rất dương huynh đệ cung

Rất dương huynh đệ cung

Thái dương vào miếu, lâm cung huynh đệ, ba người trở lên.

Có ngôi sao may mắn người chủ quý.

Cùng Thái Âm đồng cung, năm người trở lên.

Cánh cửa cực lớn đồng độ có thể chiếu, có ngôi sao may mắn, huynh đệ đều là sáng lập sự nghiệp người.

Lạc hãm cập người sinh đêm, huynh đệ nhiều cạnh tranh bất hòa, ít dựa vào.

Có kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình người, chủ huynh đệ có hình khắc, hoặc nhân huynh đệ sự, chịu ngoài ý muốn tổn thương hại.

Thái dương thê cung phu cung

Sao thái dương lâm thê cung, chủ thê tử tính tình sáng sủa, có tinh thần trọng nghĩa, gấp gáp có trượng phu chí.

Vào miếu thông minh hiền lành, nhưng cần hôn nhân muộn, tảo hôn có hình khắc. Sẽ thái âm tinh, chủ có hiền xinh đẹp thê tử.

Thái dương lạc hãm, hóa kị người, thê tử gấp gáp đa nghi ( nữ mệnh tắc chủ hình khắc hoặc trượng phu có bệnh tai họa ).

Phàm sao thái dương lâm thê cung, đều nghe theo kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình người, chủ hình khắc, sanh ly.

Nếu gặp phá quân, phi lễ lập gia đình.

Nữ mệnh sao thái dương triền phu cung, vào miếu người, chủ đó phú quý tới tế.

Lạc hãm hóa kị người, khó cầu vừa lòng tới đối tượng, hoặc chủ hình khắc.

Có đà la, đốm lửa người, lúc đầu tình yêu cuồng nhiệt, sẽ thành không hợp; lấy kế thất, hôn nhân muộn hoặc không nghi thức người kết hôn vi nên.

Phàm sao thái dương lạc hãm hóa kị sẽ sát tinh người, nguyên phối vợ chồng, không thể bạch thủ giai lão. Phùng Tứ Sát phá quân người, phi lễ lập gia đình.

Quá dương tử nữ nhân cung

Sao thái dương vào miếu lâm cung tử nữ, chủ tử nữ nhân mái tóc, có quý tử, chủ tam tử hai nữ. Cùng thái âm tinh ở chưa cung đồng độ, chủ tử nữ nhân phần đông, vô sát tinh, tám ruột thừa trở lên. Cánh cửa cực lớn đều nghe theo, chủ thông minh, có gây dựng sự nghiệp tinh thần, có tài hùng biện.

Lạc hãm có hình khắc, bất lợi đứa con cả. Sao hóa kị nhiều bệnh nhiều tai họa. Sẽ kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp người, một cái chăm sóc người thân trước lúc lâm chung.

Thái dương cung tài bạch

Sao thái dương vào miếu, lâm cung tài bạch, ngày sinh nhân, tài nguyên sung túc; nhưng bầu trời mặt trời là chiếu khắp tứ phương, cho nên ở người chủ động thích làm vui người khác, cả đời bóc lột rất nặng. Lộc tồn, thiên mã gửi thông điệp, nãi đại phú cách. Hãm cung tắc tài lai tài đi, hao tâm tổn trí. Cánh cửa cực lớn hội hợp, tài từ gây dựng sự nghiệp bên trong; hoặc từ cạnh tranh phí công bên trong.

Thái dương tật bệnh cung

Thái dương lâm tật bệnh cung, chủ nhân huyết áp cao thủ lĩnh huyễn, hai mắt mờ hoặc trong mắt có đỏ gân, gan ruột bay lên, đau đầu, đại tràng khô ráo, trĩ sang tiêu ra máu, tâm hoả rất nặng. Phùng kình dương, đà la, hóa kị, mắt bị tổn thương, hoặc cận thị, tản quang cập tròng trắng mắt không rõ, dễ có được gió chứng.

Thái dương cung thiên di

Sao thái dương chủ động, thuộc hướng ngoại, không nên tĩnh thủ, xuất môn gần quý có thể phát. Duy lạc hãm người, xuất môn nhiều bận rộn. Hóa kị người, xuất môn bất lợi, có bệnh tai họa hoặc tầm thường hối hả. Có kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp người, xuất môn nhiều thị phi, không bình yên có phá hao tổn.

Thái dương cung nô bộc

Sao thái dương gốc rể chất mặc dù là hào sảng hảo thí (thích làm việc thiện bố thí), nhưng cứu tế cho nhân thì có thể, có việc cầu người tắc không được, là một thi ân báo oán là tinh diệu. Bởi vì ở trên trời thái dương, là tứ phương chiếu khắp, là vô điều kiện cấp mọi người ấm áp, thế nhưng tựu không khả năng hướng mọi người thu hồi chia ra một ly đấy đền đáp. Đồng thời, rất nhiều tình hình dưới, mọi người trái lại mắng phơi nắng chiếu nhiệt độ quá nóng; ở liên miên mùa mưa ở bên trong, mọi người lại tại quái thái dương luân trốn ở trong mây dấu diếm. Do đó ở sao thái dương lâm mệnh bàn cung nô bộc lúc, cũng có đồng dạng ý nghĩa, chỉ có vào miếu hoặc cùng Thái Âm đồng độ người, tắc có nhiều bạn. Nếu như lạc hãm, cập đều nghe theo Tứ Sát không kiếp người, chính là thi tới lấy ân báo cáo tới lấy oán. Dưới tay đấy viên chức, càng nhiều ngược lại câu oán hận. Sẽ cánh cửa cực lớn ngôi sao, tắc nhiều vô vị võ mồm thị phi.

Thái dương cung sự nghiệp

Thái dương vào miếu ở cung sự nghiệp, đều nghe theo tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hoặc là văn xương, văn khúc, là phùng Tứ Sát không kiếp người, chủ quý tới nhất phẩm hoặc môn đồ phần đông.

Ở dần cung cùng cánh cửa cực lớn đồng độ, vô sát tinh, chủ đại phú đại quý. Cùng hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa đều nghe theo, càng là quốc gia lương đống.

Thái dương ở ngọ cung, nãi nhật lệ giữa bầu trời, chủ năng nắm giữ quyền to, cũng chủ đại phú. Có văn xương đồng độ, vào miếu sẽ tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, tam thai, bát tọa các loại ngôi sao may mắn người, nãi nhân dân đứng đầu hoặc trong chánh phủ chuyến đi chính giả. Cùng cánh cửa cực lớn sẽ, nãi đánh và thắng địch chính vụ tới nhà ngoại giao.

Nếu thái dương lạc hãm, phùng kình dương, đà la, tắc lao lực bôn tẩu, nhiều thành nhiều bại. Gặp không kiếp, nên theo tài nghệ thượng thành danh, hoặc từ trong ảo tưởng sáng lập sự nghiệp, nhiều lập nghiệp vu xây lâu đài trên cát trong ảo tưởng.

Thái dương cung điền trạch

Sao thái dương là một phù động tinh diệu, do đó ở cung điền trạch cũng có phù động ý nghĩa, tổ truyền sản nghiệp liền có thối lui xu thế.

Vào miếu có ngôi sao may mắn đến đỡ, vẫn không khỏi có di động biến đổi sự thật.

Duy cùng thái âm tinh hoặc cùng cánh cửa cực lớn ngôi sao đồng độ, ở dần cung hoặc cung thân, có ngôi sao may mắn đến đỡ, không gặp Tứ Sát không kiếp tinh diệu, tắc sản nghiệp tăng nhiều, nhưng vẫn nhân sản nghiệp mà sống tranh sáng tranh tối tình hình.

Thái dương, thiên lương đồng độ, ở mão, cung dậu, chủ có tài sản chung đấu tranh.

Thái dương cung phúc đức

Thái dương, Thái Âm đồng cung, tắc âm dương điều hòa, có thể hưởng thụ khoái hoạt. Cùng thiên lương ngôi sao đồng độ, hữu danh sĩ thức lười thú.

Thái dương lạc hãm, tự tìm bận rộn.

Cánh cửa cực lớn đều nghe theo, quan tâm hao tâm tốn sức.

Nữ mệnh sao thái dương lâm cung phúc đức, chủ được nhiệt tình vị hôn phu mà có thể hưởng thụ khoái hoạt.

Nếu gặp Tứ Sát không kiếp, tắc bôn tẩu bận rộn không yên.

Thái dương cung phụ mẫu

Thái dương vào miếu lâm cung phụ mẫu, họ Chủ Phụ mẫu vô hình khắc. Hội cát ngôi sao, tắc còn nhỏ chịu cha mẹ yêu tha thiết. Phụ ở trên sự nghiệp nắm quyền lực, quý hơn nữa phú.

Sao thái dương lạc hãm người, khắc cha. Như gặp sao hóa kị, kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình người, cần chú ý thái âm tinh có hay không có sát tinh cùng triền, tắc chủ khắc mẹ. Bởi vì cha ở mẫu sau khi, liền thành cô độc tịch mịch người. Nếu thái âm tinh có ngôi sao may mắn cập thiên lương, thiên thọ, giải thần, thiên phúc các loại ngôi sao người nâng đỡ, chủ trước khắc cha.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button