Tử vi

Bị tính tử vi đấu sổ giáo trình: thiên cơ

   Thiên cơ

Sao thiên cơ

Bạn đang xem: Bị tính tử vi đấu sổ giáo trình: thiên cơ

Sao thiên cơ ở ngũ hành thuần âm mộc, ở trên trời thuộc sao Nam Đẩu nhóm sao, hóa thành hòa hợp ngôi sao. Ngôi sao này tính chất nhiều mưu kế, cơ biến đa đoan, ở nhân có quyền biến, cơ kiếp ý nghĩa. Hiếu động, tốt cần, hiếu học, nhưng cũng có đứng núi này trông núi nọ, nhiều mà không tinh, dục vọng quá cao, bạng châu sự thật thường không thể đuổi kịp kỳ lý nghĩ, cho nên nhiều quan tâm làm lụng vất vả, nhưng xử sự mỗi lần nhiều nhất có trật tự.

Thiên cơ cung mệnh

Sao thiên cơ ở cung mệnh, mặt chủ nhân mầu xanh trắng, tuổi già lúc hơi màu vàng. Vào miếu tắc chiều cao mập mạp. Cùng cánh cửa cực lớn đồng độ hoặc lạc hãm, chủ gầy, ở bên trong cao thân hình. Mặt dài gầy hơi hình tròn, cũng có bầu dục hình. Mềm lòng gấp gáp, hiếu động hiếu học.

Nam mệnh sao thiên cơ ở cung mệnh, cơ mưu hay thay đổi, đa tài đa nghệ. Cùng thiên lương ngôi sao hội hợp, vệt dài mới, thiện biện giỏi nói chuyện, tính tình mẫn cảm, tùy cơ ứng biến. Cùng thái âm tinh đồng độ có thể hợp, có bên trong phẩm, có quyền thuật, trọng tình cảm giác.

Ở cung thân, tắc tử vi thiên phủ giáp mệnh, cả đời quyền trọng lộc thấu.

Ở cung Tý Ngọ tắc cánh cửa cực lớn đối cung, thành quyền phú. Thiên cơ vào miếu, tối giỏi nói chuyện lính. Đều nghe theo tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, thiên khôi, thiên việt người, cả đời quyền quý. Lộc tồn, thiên mã củng chiếu, tài nguyên dày. Văn khúc, văn khúc đều nghe theo hoặc giáp cung người, bản tính thông minh, văn vẻ xuất chúng. Lộc, khoa, quyền ba sao hóa gửi thông điệp, vô sát diệu, nhân dân đứng đầu, triều đình trọng thần. Sao hóa kị, tắc dao động hay thay đổi, tư nghiêng không quyết, lo lắng nhiều lo ngại. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh đồng độ, mặc dù có thể mang lại giàu sang cho, nhưng không lâu dài. Sẽ có sát tinh, lấy kinh thương vi nên, nhưng nhiều biến động.

Nếu như có ngôi sao may mắn đến đỡ, chủ thân kiêm mấy chức, chắc có chuyên môn kỹ năng, nghệ thuật thành công người này.

Thiên cơ, cánh cửa cực lớn, lộc tồn đồng cung, hoặc ở cung thiên di, chủ đại quý ( cần vô ác sát ).

Thiên cơ, thiên lương đồng cung, có ngôi sao may mắn đều nghe theo, mặc dù có thể phát nhưng không lâu dài, mặc dù có thể quý đồ phụ hư danh.

Thiên cơ, thiên lương, thất sát, phá quân hướng sẽ, nãi không môn đàm thiền tới khách.

Thiên cơ, thiên lương, thiên đồng, Thái Âm đều nghe theo, nên ở cơ quan chánh phủ hoặc tại công chúng sự nghiệp ở bên trong mưu phát triển. Như sẽ văn xương, văn khúc, thích hợp với đại chúng văn hóa sự nghiệp ở bên trong phục vụ.

Thiên cơ, thiên lương, Thái Âm đều nghe theo, mà tham lang tại thân cung, chủ người ngày đêm hối hả, lao lực dị thường chắc có rượu đổ các loại ham mê. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh đều nghe theo, nhiều tai nạn, hoặc sau khi hạ xuống tức hắn thiên, hoặc tự ra, nếu không gặp được sợ bóng sợ gió.

Ở dần cung, mão cung cập thìn cung hội hợp thất sát cập phá quân sát tinh người, chủ có ngoài ý muốn bất trắc máu tai họa. Phàm hội hợp kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình, gặp lại hóa kị người, thọ yểu.

Nữ mệnh sao thiên cơ ở cung mệnh, chủ tính tình kiên cường, nhanh nhẹn linh hoạt thông minh, trợ phu ích tử, công việc quản gia có cách, lo liệu quá trượng phu. Lộc, quyền, khoa tam cát hóa gặp gỡ, nãi cáo mệnh phu nhân. Thái Âm đồng độ, dung mạo xinh đẹp, phú tình cảm, hòa hợp cơ đúng. Cánh cửa cực lớn đều nghe theo, lắm lời lưỡi. Thiên cơ sao hóa kị, lo lắng nhiều hòa hợp lo, có kích thích tính, bị chịu ngoại giới ảnh hưởng dựng lên cảm xúc, vi nam tính ký hận lại yêu đối tượng, là một vị có lạt đấy hoa hồng. Như trời cơ, cánh cửa cực lớn, thiên lương, Thái Âm hội hợp, càng gặp hóa kị, kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, thiên hình, không kiếp các loại sát tinh người, chủ hình khắc, nên kế thất, nhà kề, hôn nhân muộn, nếu không tổn thương phu khắc tử.

Đại nạn, năm xưa, sao thiên cơ triền độ, chủ có biến động chuyển cơ, nhiều cơ hội mới. Hoặc nơi ở giường ngủ dời động di chuyển việc. Đều nghe theo thiên mã, có thiên thăng chức vị trí, xuất môn đi xa các loại sự. Hội hợp lộc, quyền, khoa ba sao hóa cập lộc tồn, thiên mã, văn khúc, văn xương, thiên khôi, thiên việt chư ngôi sao may mắn người, chủ phát triển sự nghiệp, thiêm tài thiêm phúc. Như kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, hóa kị, cánh cửa cực lớn các loại ngôi sao đều nghe theo, chủ võ mồm liên tục, gia sự đều, phiền lòng bực mình, mọi việc hay thay đổi, không được an bình.

Thiên cơ cung huynh đệ

Sao thiên cơ vào miếu, chủ có huynh đệ hai người. Cánh cửa cực lớn hoặc thiên lương hoặc Thái Âm đều nghe theo, cùng chủ hai người, lạc hãm ý kiến không hợp. Nếu hội hợp kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, thiên hình, thiên mã người, chủ hình khắc chia lìa.

Thiên cơ cung phu thê

Nên nhỏ xứng, cần kém ba tuổi trở lên, chủ tính tình nhanh nhẹn linh hoạt, công việc quản gia có cách.

Sẽ Thái Âm, chủ thê có vợ, hơn nữa xinh đẹp.

Sẽ sao thiên lương, tắc trái lại nên dài xứng, hoặc nhỏ hơn sáu tuổi trở lên.

Sẽ sao thiên lương, nếu không hôn nhân muộn, hoặc nam nữ phương vu trước khi kết hôn, cùng bên thứ ba tằng giải trừ hôn ước hoặc đã phát sinh quá luyến ái biến hóa người, tắc chủ sanh ly hoặc ly hôn. Có sát tinh cần trễ thú, hoặc đính hôn về sau sinh biến hóa.

Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, thiên hình, hóa kị hội hợp, chủ hình khắc.

Thiên cơ tử nữ nhân cung

Vào miếu, hai người, thông minh nhanh nhẹn linh hoạt. Thứ sinh tắc ba thai trở lên. Hội hợp cánh cửa cực lớn, chỉ một tử. Ở cung thân hội hợp hồng loan, thiên hỉ, đại hao các loại ngôi sao, nữ nhân nhiều con ít. Thái Âm đồng độ, hai nữ một cái. Ở dần cung hội hợp sao thiên lương, chủ có ba người. Gặp kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình các loại tinh giả, hình khắc không con. Thiên cơ tại tử nữ cung, đại đô đứa con rất thưa thớt, hoặc là tử cực trễ phương hợp.

Thiên cơ cung tài bạch

Thiên cơ lâm cung tài bạch, chủ tài lai tài đi.

Cùng lộc tồn, hóa lộc, thiên mã hội hợp, chủ giàu có.

Thiên cơ lạc hãm, hao tâm tổn trí, hay thay đổi hóa. Nếu cùng cánh cửa cực lớn đều nghe theo, càng cần tổn thương làm tinh thần, phá tốn nước miếng, nhiều cạnh tranh, nhiều ám đấu; mỗi một sự kiện, tại không có tiến hành lúc, người khác cũng hào chưa chú ý, một khi tiến hành giành lúc, tắc người khác cũng cùng tranh đoạt, bởi đó liền tốn nhiều tinh lực.

Như cùng thiên lương ngôi sao hội hợp, tắc chủ nhân mưu tài nhiều diệu kế, nhiều cơ biến.

Nếu kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, đại hao đều nghe theo, tắc một sinh cơ duyến tuy nhiều, nhưng nhiều tụ nhiều tán. Như trời cơ, lộc tồn đồng độ, tuy được tài, nhưng tiểu nhân không đủ nhĩ.

Thiên cơ tật bệnh cung

Sao thiên cơ ở tật bệnh cung, chủ nhân can hỏa vượng chín, có can dạ dày tật, đầu cháng váng, tai điếc, hoa mắt các loại can dương lên cao bệnh. Trẻ con lúc nhiều tai họa nhiều bệnh chắc có bệnh kinh phong các loại chứng. Nữ mệnh âm phân nhẹ mệt, kinh nguyệt khô ít. Như cùng Thái Âm, hồng loan, thiên hỉ, hàm trì, thiên diêu đồng độ, chủ thời gian hành kinh không chính xác, có bệnh kín hoặc tử cung bất chính. Kình dương, thiên hình, đại hao đồng độ, nhân tật bệnh trải qua qua thủ thuật.

Thiên cơ cung thiên di

Sao thiên cơ là hoạt động nhiều thay đổi tinh diệu, do đó ở cung thiên di, lấy xuất môn trái lại lợi nhuận, lưu lại huyết địa liền thêm phần thị phi, tâm loạn ý phiền.

Đều nghe theo cánh cửa cực lớn ngôi sao, nên xuất ngoại gây dựng sự nghiệp.

Sẽ sao thiên lương, xuất ngoại có quý nhân đến đỡ, thả có sẵn cơ duyên nên.

Nếu đều nghe theo kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp người, chủ xuất môn bất lợi, rủi ro, võ mồm thị phi. Sợ bóng sợ gió cập ngoài ý muốn tai ương.

Cùng Thái Âm, lộc tồn, hóa lộc cùng củng chiếu, chủ xuất môn đắc tài. Gặp thiên mã có sát tinh, chủ hối hả không chừng, lao lực phi thường.

Thiên cơ cung nô bộc

Giao hữu rộng lớn, có các cấp độ cấp cập khắp mọi mặt bằng hữu, nhưng cũng lúc nào cũng có biến đổi. Vào miếu có thể được bằng hữu trợ giúp lực, cũng phải có trợ đấy viên chức. Cùng cánh cửa cực lớn ngôi sao đồng độ, tắc giao hữu trung bình đa mạc cần võ mồm. Cùng kình dương, đà la đều nghe theo, chịu bằng hữu tới mệt hoặc tiểu nhân tới hãm hại, nhiều tranh cãi, nhiều thị phi. Đốm lửa, linh tinh gặp nhau, nhiều tranh đấu, nhiều buồn bực. Không kiếp, đại hao gặp gỡ chiếu, nhân bằng hữu mà phá háo tiền tài.

Thiên cơ cung sự nghiệp

Sao thiên cơ lâm cung sự nghiệp, cả đời sự nghiệp nhiều biến động.

Cùng tả phụ, hữu bật loại cát diệu gặp nhau, sự nghiệp có bao nhiêu loại phát triển hoặc kiêm nhiệm mấy chức.

Văn xương, văn khúc, hóa khoa đều nghe theo, tốt nhất nên vu văn hóa sự nghiệp, đại chúng trên công nghiệp mưu phát triển, chắc có chuyên môn kỹ năng.

Thiên cơ vào miếu, cùng hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa đều nghe theo, danh chấn tứ hải, quốc gia tới lương đống, chính giới yếu nhân, có văn có võ. Lạc hãm nên ở công cộng trong cơ quan nhậm chức hoặc trong công ty lớn phục vụ. Kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh đều nghe theo, lúc nào cũng đổi chức nghiệp hoặc lưu động tính không có rễ chức vụ nghiệp. Hữu Không Kiếp, đại hao người, nên thực nghiệp nhà xưởng, đầu cơ sự nghiệp, kết quả tất nhiên khuynh gia.

Thiên cơ cung điền trạch

Tổ nghiệp tuy rằng thối lui, mình có thể đưa sản nghiệp, nhưng không thể lâu trì, thường có dời động.

Thiên lương đều nghe theo, lúc tuổi già có thể tăng gia sản xuất nghiệp.

Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, đại hao đều nghe theo, nhân ở phòng mà phát sinh tranh cãi phiền toái.

Thiên cơ lạc hãm; chỗ ở ầm ĩ, không yên tĩnh, hoặc chỗ gần có nhà xưởng các loại náo tạp thanh.

Thiên cơ cung phúc đức

Cùng thiên lương ngôi sao đồng độ, có thể tự tìm hưởng thụ. Cùng cánh cửa cực lớn ngôi sao cùng triền, lao tâm lao lực. Cùng Thái Âm sẽ, đang nháo ở bên trong yêu thích yên tĩnh thú. Sao hóa kị người, nhiều cố kỵ, tiến thối lo ngại, không bình yên, làm lụng vất vả mất ngủ. Kình dương, đà la đều nghe theo, tự tìm phiền não, suốt ngày tầm thường. Đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình, đại hao đều nghe theo, lao lực hối hả, phúc bạc phiền lòng.

Thiên cơ cung phụ mẫu

Sao thiên cơ lâm tướng mạo cung, chủ rời xa cha mẹ, nếu không có hình khắc. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình đều nghe theo người, chủ hình khắc, hoặc nặng bái cha mẹ, hoặc tự kế người khác, còn nhỏ cho làm con thừa tự. Biết thiên mã, còn nhỏ rời nhà, lớn tuổi ở rể. Cùng Thái Âm, thiên lương đều nghe theo người, có thể miễn hình khắc, cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, năm mới bất lợi cha mẹ.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bị tính tử vi đấu sổ giáo trình: thiên cơ

   Thiên cơ

Sao thiên cơ

Sao thiên cơ ở ngũ hành thuần âm mộc, ở trên trời thuộc sao Nam Đẩu nhóm sao, hóa thành hòa hợp ngôi sao. Ngôi sao này tính chất nhiều mưu kế, cơ biến đa đoan, ở nhân có quyền biến, cơ kiếp ý nghĩa. Hiếu động, tốt cần, hiếu học, nhưng cũng có đứng núi này trông núi nọ, nhiều mà không tinh, dục vọng quá cao, bạng châu sự thật thường không thể đuổi kịp kỳ lý nghĩ, cho nên nhiều quan tâm làm lụng vất vả, nhưng xử sự mỗi lần nhiều nhất có trật tự.

Thiên cơ cung mệnh

Sao thiên cơ ở cung mệnh, mặt chủ nhân mầu xanh trắng, tuổi già lúc hơi màu vàng. Vào miếu tắc chiều cao mập mạp. Cùng cánh cửa cực lớn đồng độ hoặc lạc hãm, chủ gầy, ở bên trong cao thân hình. Mặt dài gầy hơi hình tròn, cũng có bầu dục hình. Mềm lòng gấp gáp, hiếu động hiếu học.

Nam mệnh sao thiên cơ ở cung mệnh, cơ mưu hay thay đổi, đa tài đa nghệ. Cùng thiên lương ngôi sao hội hợp, vệt dài mới, thiện biện giỏi nói chuyện, tính tình mẫn cảm, tùy cơ ứng biến. Cùng thái âm tinh đồng độ có thể hợp, có bên trong phẩm, có quyền thuật, trọng tình cảm giác.

Ở cung thân, tắc tử vi thiên phủ giáp mệnh, cả đời quyền trọng lộc thấu.

Ở cung Tý Ngọ tắc cánh cửa cực lớn đối cung, thành quyền phú. Thiên cơ vào miếu, tối giỏi nói chuyện lính. Đều nghe theo tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, thiên khôi, thiên việt người, cả đời quyền quý. Lộc tồn, thiên mã củng chiếu, tài nguyên dày. Văn khúc, văn khúc đều nghe theo hoặc giáp cung người, bản tính thông minh, văn vẻ xuất chúng. Lộc, khoa, quyền ba sao hóa gửi thông điệp, vô sát diệu, nhân dân đứng đầu, triều đình trọng thần. Sao hóa kị, tắc dao động hay thay đổi, tư nghiêng không quyết, lo lắng nhiều lo ngại. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh đồng độ, mặc dù có thể mang lại giàu sang cho, nhưng không lâu dài. Sẽ có sát tinh, lấy kinh thương vi nên, nhưng nhiều biến động.

Nếu như có ngôi sao may mắn đến đỡ, chủ thân kiêm mấy chức, chắc có chuyên môn kỹ năng, nghệ thuật thành công người này.

Thiên cơ, cánh cửa cực lớn, lộc tồn đồng cung, hoặc ở cung thiên di, chủ đại quý ( cần vô ác sát ).

Thiên cơ, thiên lương đồng cung, có ngôi sao may mắn đều nghe theo, mặc dù có thể phát nhưng không lâu dài, mặc dù có thể quý đồ phụ hư danh.

Thiên cơ, thiên lương, thất sát, phá quân hướng sẽ, nãi không môn đàm thiền tới khách.

Thiên cơ, thiên lương, thiên đồng, Thái Âm đều nghe theo, nên ở cơ quan chánh phủ hoặc tại công chúng sự nghiệp ở bên trong mưu phát triển. Như sẽ văn xương, văn khúc, thích hợp với đại chúng văn hóa sự nghiệp ở bên trong phục vụ.

Thiên cơ, thiên lương, Thái Âm đều nghe theo, mà tham lang tại thân cung, chủ người ngày đêm hối hả, lao lực dị thường chắc có rượu đổ các loại ham mê. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh đều nghe theo, nhiều tai nạn, hoặc sau khi hạ xuống tức hắn thiên, hoặc tự ra, nếu không gặp được sợ bóng sợ gió.

Ở dần cung, mão cung cập thìn cung hội hợp thất sát cập phá quân sát tinh người, chủ có ngoài ý muốn bất trắc máu tai họa. Phàm hội hợp kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình, gặp lại hóa kị người, thọ yểu.

Nữ mệnh sao thiên cơ ở cung mệnh, chủ tính tình kiên cường, nhanh nhẹn linh hoạt thông minh, trợ phu ích tử, công việc quản gia có cách, lo liệu quá trượng phu. Lộc, quyền, khoa tam cát hóa gặp gỡ, nãi cáo mệnh phu nhân. Thái Âm đồng độ, dung mạo xinh đẹp, phú tình cảm, hòa hợp cơ đúng. Cánh cửa cực lớn đều nghe theo, lắm lời lưỡi. Thiên cơ sao hóa kị, lo lắng nhiều hòa hợp lo, có kích thích tính, bị chịu ngoại giới ảnh hưởng dựng lên cảm xúc, vi nam tính ký hận lại yêu đối tượng, là một vị có lạt đấy hoa hồng. Như trời cơ, cánh cửa cực lớn, thiên lương, Thái Âm hội hợp, càng gặp hóa kị, kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, thiên hình, không kiếp các loại sát tinh người, chủ hình khắc, nên kế thất, nhà kề, hôn nhân muộn, nếu không tổn thương phu khắc tử.

Đại nạn, năm xưa, sao thiên cơ triền độ, chủ có biến động chuyển cơ, nhiều cơ hội mới. Hoặc nơi ở giường ngủ dời động di chuyển việc. Đều nghe theo thiên mã, có thiên thăng chức vị trí, xuất môn đi xa các loại sự. Hội hợp lộc, quyền, khoa ba sao hóa cập lộc tồn, thiên mã, văn khúc, văn xương, thiên khôi, thiên việt chư ngôi sao may mắn người, chủ phát triển sự nghiệp, thiêm tài thiêm phúc. Như kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, hóa kị, cánh cửa cực lớn các loại ngôi sao đều nghe theo, chủ võ mồm liên tục, gia sự đều, phiền lòng bực mình, mọi việc hay thay đổi, không được an bình.

Thiên cơ cung huynh đệ

Sao thiên cơ vào miếu, chủ có huynh đệ hai người. Cánh cửa cực lớn hoặc thiên lương hoặc Thái Âm đều nghe theo, cùng chủ hai người, lạc hãm ý kiến không hợp. Nếu hội hợp kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, thiên hình, thiên mã người, chủ hình khắc chia lìa.

Thiên cơ cung phu thê

Nên nhỏ xứng, cần kém ba tuổi trở lên, chủ tính tình nhanh nhẹn linh hoạt, công việc quản gia có cách.

Sẽ Thái Âm, chủ thê có vợ, hơn nữa xinh đẹp.

Sẽ sao thiên lương, tắc trái lại nên dài xứng, hoặc nhỏ hơn sáu tuổi trở lên.

Sẽ sao thiên lương, nếu không hôn nhân muộn, hoặc nam nữ phương vu trước khi kết hôn, cùng bên thứ ba tằng giải trừ hôn ước hoặc đã phát sinh quá luyến ái biến hóa người, tắc chủ sanh ly hoặc ly hôn. Có sát tinh cần trễ thú, hoặc đính hôn về sau sinh biến hóa.

Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, thiên hình, hóa kị hội hợp, chủ hình khắc.

Thiên cơ tử nữ nhân cung

Vào miếu, hai người, thông minh nhanh nhẹn linh hoạt. Thứ sinh tắc ba thai trở lên. Hội hợp cánh cửa cực lớn, chỉ một tử. Ở cung thân hội hợp hồng loan, thiên hỉ, đại hao các loại ngôi sao, nữ nhân nhiều con ít. Thái Âm đồng độ, hai nữ một cái. Ở dần cung hội hợp sao thiên lương, chủ có ba người. Gặp kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình các loại tinh giả, hình khắc không con. Thiên cơ tại tử nữ cung, đại đô đứa con rất thưa thớt, hoặc là tử cực trễ phương hợp.

Thiên cơ cung tài bạch

Thiên cơ lâm cung tài bạch, chủ tài lai tài đi.

Cùng lộc tồn, hóa lộc, thiên mã hội hợp, chủ giàu có.

Thiên cơ lạc hãm, hao tâm tổn trí, hay thay đổi hóa. Nếu cùng cánh cửa cực lớn đều nghe theo, càng cần tổn thương làm tinh thần, phá tốn nước miếng, nhiều cạnh tranh, nhiều ám đấu; mỗi một sự kiện, tại không có tiến hành lúc, người khác cũng hào chưa chú ý, một khi tiến hành giành lúc, tắc người khác cũng cùng tranh đoạt, bởi đó liền tốn nhiều tinh lực.

Như cùng thiên lương ngôi sao hội hợp, tắc chủ nhân mưu tài nhiều diệu kế, nhiều cơ biến.

Nếu kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, đại hao đều nghe theo, tắc một sinh cơ duyến tuy nhiều, nhưng nhiều tụ nhiều tán. Như trời cơ, lộc tồn đồng độ, tuy được tài, nhưng tiểu nhân không đủ nhĩ.

Thiên cơ tật bệnh cung

Sao thiên cơ ở tật bệnh cung, chủ nhân can hỏa vượng chín, có can dạ dày tật, đầu cháng váng, tai điếc, hoa mắt các loại can dương lên cao bệnh. Trẻ con lúc nhiều tai họa nhiều bệnh chắc có bệnh kinh phong các loại chứng. Nữ mệnh âm phân nhẹ mệt, kinh nguyệt khô ít. Như cùng Thái Âm, hồng loan, thiên hỉ, hàm trì, thiên diêu đồng độ, chủ thời gian hành kinh không chính xác, có bệnh kín hoặc tử cung bất chính. Kình dương, thiên hình, đại hao đồng độ, nhân tật bệnh trải qua qua thủ thuật.

Thiên cơ cung thiên di

Sao thiên cơ là hoạt động nhiều thay đổi tinh diệu, do đó ở cung thiên di, lấy xuất môn trái lại lợi nhuận, lưu lại huyết địa liền thêm phần thị phi, tâm loạn ý phiền.

Đều nghe theo cánh cửa cực lớn ngôi sao, nên xuất ngoại gây dựng sự nghiệp.

Sẽ sao thiên lương, xuất ngoại có quý nhân đến đỡ, thả có sẵn cơ duyên nên.

Nếu đều nghe theo kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp người, chủ xuất môn bất lợi, rủi ro, võ mồm thị phi. Sợ bóng sợ gió cập ngoài ý muốn tai ương.

Cùng Thái Âm, lộc tồn, hóa lộc cùng củng chiếu, chủ xuất môn đắc tài. Gặp thiên mã có sát tinh, chủ hối hả không chừng, lao lực phi thường.

Thiên cơ cung nô bộc

Giao hữu rộng lớn, có các cấp độ cấp cập khắp mọi mặt bằng hữu, nhưng cũng lúc nào cũng có biến đổi. Vào miếu có thể được bằng hữu trợ giúp lực, cũng phải có trợ đấy viên chức. Cùng cánh cửa cực lớn ngôi sao đồng độ, tắc giao hữu trung bình đa mạc cần võ mồm. Cùng kình dương, đà la đều nghe theo, chịu bằng hữu tới mệt hoặc tiểu nhân tới hãm hại, nhiều tranh cãi, nhiều thị phi. Đốm lửa, linh tinh gặp nhau, nhiều tranh đấu, nhiều buồn bực. Không kiếp, đại hao gặp gỡ chiếu, nhân bằng hữu mà phá háo tiền tài.

Thiên cơ cung sự nghiệp

Sao thiên cơ lâm cung sự nghiệp, cả đời sự nghiệp nhiều biến động.

Cùng tả phụ, hữu bật loại cát diệu gặp nhau, sự nghiệp có bao nhiêu loại phát triển hoặc kiêm nhiệm mấy chức.

Văn xương, văn khúc, hóa khoa đều nghe theo, tốt nhất nên vu văn hóa sự nghiệp, đại chúng trên công nghiệp mưu phát triển, chắc có chuyên môn kỹ năng.

Thiên cơ vào miếu, cùng hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa đều nghe theo, danh chấn tứ hải, quốc gia tới lương đống, chính giới yếu nhân, có văn có võ. Lạc hãm nên ở công cộng trong cơ quan nhậm chức hoặc trong công ty lớn phục vụ. Kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh đều nghe theo, lúc nào cũng đổi chức nghiệp hoặc lưu động tính không có rễ chức vụ nghiệp. Hữu Không Kiếp, đại hao người, nên thực nghiệp nhà xưởng, đầu cơ sự nghiệp, kết quả tất nhiên khuynh gia.

Thiên cơ cung điền trạch

Tổ nghiệp tuy rằng thối lui, mình có thể đưa sản nghiệp, nhưng không thể lâu trì, thường có dời động.

Thiên lương đều nghe theo, lúc tuổi già có thể tăng gia sản xuất nghiệp.

Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, đại hao đều nghe theo, nhân ở phòng mà phát sinh tranh cãi phiền toái.

Thiên cơ lạc hãm; chỗ ở ầm ĩ, không yên tĩnh, hoặc chỗ gần có nhà xưởng các loại náo tạp thanh.

Thiên cơ cung phúc đức

Cùng thiên lương ngôi sao đồng độ, có thể tự tìm hưởng thụ. Cùng cánh cửa cực lớn ngôi sao cùng triền, lao tâm lao lực. Cùng Thái Âm sẽ, đang nháo ở bên trong yêu thích yên tĩnh thú. Sao hóa kị người, nhiều cố kỵ, tiến thối lo ngại, không bình yên, làm lụng vất vả mất ngủ. Kình dương, đà la đều nghe theo, tự tìm phiền não, suốt ngày tầm thường. Đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình, đại hao đều nghe theo, lao lực hối hả, phúc bạc phiền lòng.

Thiên cơ cung phụ mẫu

Sao thiên cơ lâm tướng mạo cung, chủ rời xa cha mẹ, nếu không có hình khắc. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình đều nghe theo người, chủ hình khắc, hoặc nặng bái cha mẹ, hoặc tự kế người khác, còn nhỏ cho làm con thừa tự. Biết thiên mã, còn nhỏ rời nhà, lớn tuổi ở rể. Cùng Thái Âm, thiên lương đều nghe theo người, có thể miễn hình khắc, cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, năm mới bất lợi cha mẹ.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button