Tử vi

Bị tính tử vi đấu sổ giáo trình: thiên đồng

   Thiên đồng

Sao thiên đồng

Bạn đang xem: Bị tính tử vi đấu sổ giáo trình: thiên đồng

Sao thiên đồng ở ngũ hành thuần dương thủy; ở trên thiên thuộc sao Nam Đẩu nhóm sao, hóa thành phúc tinh, là trong mệnh bàn cung phúc đức đích nhân vật ngôi sao. Bản tính ôn hòa, không sợ sao kình dương đấy dáng vẻ khí thế độc ác, không ưu sao hóa kị quấy rối. Do đó sao thiên đồng ở ngọ cung cùng sao kình dương đồng độ, xưng là “Mã đầu đái tiễn cách “, ngược lại chủ vì nước cống hiến sức lực, nắm giữ binh phù quyền to, là lập công chiến trường đại tướng. Ở tuất cung gọi là “Phản bối” . Nếu là ở thìn cung nhìn thấy sao hóa kị, mà đồng thời sẽ tới lộc tồn hoặc hóa lộc người, trái lại vi thượng cách, có thể phú có thể quý, đây hết cùng lại thông giống.

Thiên đồng cung mệnh

Sao thiên đồng lâm cung mệnh, chủ nhân béo phì, mi thanh mục tú. Hình chữ nhật mặt, hơi hình tròn. Sắc mặt vàng trắng. Vi nhân tính tình ôn lương, khiêm tốn là ngoại ngạo, nội tâm từ dày, bản tính ngay thẳng, chí thú cao siêu, tư tưởng thông minh, có thể học có thể thành.

Cùng thiên lương hội hợp mà có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc các loại ngôi sao may mắn gửi thông điệp người, phúc dày thọ dài. Gặp lộc tồn gửi thông điệp, nhất bên trên cách, tài phúc song mỹ.

Ác nhất triền cung hợi sao hóa kị, chủ hình khắc cô đơn, vì người khác chỉ trâu ngựa; hoặc mặt mày hốc hác bệnh tai họa. Vốn lấy đều nghe theo kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình người vi là, nếu không chủ hữu hóa hiểu.

Nữ mệnh sao thiên đồng, chủ nhân thông minh nhanh nhẹn linh hoạt. Vào miếu có ngôi sao may mắn đều nghe theo, cập lộc tồn, hóa lộc củng chiếu người, giúp chồng dạy con bên trên phúc lộc song toàn.

Cùng Thái Âm hội hợp, vui mừng tân trang mỹ dung, tài lộc mặc dù chừng, nhưng phúc không được đầy đủ. Hữu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, tắc phúc chừng, vốn lấy hôn nhân muộn vi nên. Hãm cung phùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình người, chủ hình khắc hoặc ly dị, lấy kế thất, nhà kề vi nên.

Đại nạn năm xưa sao thiên đồng triền độ vào miếu, có ngôi sao may mắn người, thiêm tài tăng phúc, phát triển sự nghiệp có cơ hội mới; chuyển nhà tân phòng hoặc xuất ngoại du lịch. Tăng thêm dân cư, vui sướng. Như thiên đồng tinh lạc hãm có thể chiếu kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình, đại hao người, chủ làm việc hay thay đổi, có khuynh gia, quan phi, phá sản, sợ bóng sợ gió, hình khắc, tật bệnh vân vân. Hữu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa đều nghe theo người, trước hung về sau cát hoặc trước rủi ro người hiểu biết ít tài.

Thiên đồng cung huynh đệ

Sao thiên đồng lâm cung huynh đệ vào miếu người, huynh đệ bốn người trở lên.

Lạc hãm, hai nhân. Cùng thái âm tinh đồng cung, năm người.

Cùng thiên lương đồng cung, ba người, nếu có ngầm tranh. Cùng cánh cửa cực lớn đồng cung người ba người, có tranh miệng lưỡi. Phùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình người, có hình khắc bất hòa, ly ở vi nên.

Thiên đồng cung phu thê

Sao thiên đồng ở thê cung triền độ, phải hôn nhân muộn, mới có thể giai lão. Hoặc ở năm mới đã đính hôn thủ tục, về sau đã giải ngoại trừ người đính hôn vi nên, nếu không nhiều biến động; ba vợ mệnh, thê tử phải nhỏ xứng có thể miễn.

Nếu sao thiên đồng lâm hãm cung, tạm biệt chiếu kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình người, chủ ở riêng lưỡng địa, hoặc ly hôn, hoặc hình khắc bệnh nặng.

Cùng thiên lương ngôi sao đồng độ, sau khi ly hôn tái giá tướng mạo xinh đẹp nhi nữ.

Sao thiên đồng thê cung, lấy ở chung bất lực đi kết hôn lễ thức người có thể miễn ly dị.

Nữ mệnh sao thiên đồng lâm phu cung, có ngôi sao may mắn người nâng đỡ, có thể miễn ly hôn. Phùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, hóa kị người, nên kế thất nhà kề, hoặc hôn nhân muộn, nếu không rời xa; hoặc chỉ có vợ chồng tên, mà vô vợ chồng tới thật, không có hư danh; hoặc ly hôn tái giá, có ngày hình ngôi sao ở phu cung mà rơi hãm người, đều hình khắc bất lợi. Đều nghe theo cánh cửa cực lớn ngôi sao, càng chủ võ mồm liên tục, tinh thần không thoải mái.

Thiên đồng cung tử nữ

Sao thiên đồng vào miếu, lâm cung tử nữ, chủ có con nữ nhân năm người trở lên, lấy thứ nhất thai gặp nữ nhân vi tốt. Thái âm tinh đồng độ, nữ nhân nhiều con ít là đắt. Cùng thiên lương đồng độ, cũng lấy trước nữ nhân về sau tử vi như ý, chủ có hai con trai. Thiên cơ sẽ, nhị tử hoặc trễ được. Có sát tinh lạc hãm người, một cái chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Ở ngọ cung có hình khắc hoặc mặt mày hốc hác, cho làm con thừa tự hoặc rời xa có thể miễn hình phạt khắc. Có sát tinh, lấy tự người khác tử vi nên.

Thiên đồng cung tài bạch

Sao thiên đồng ở cung tài bạch, chủ tay không thành gia hoặc lấy gầy chi phí lập nghiệp.

Cùng thiên lương đồng độ, tài lộc tươi tốt.

Cùng thái âm tinh đồng độ, có một thu hoạch ngoài ý muốn.

Cùng cánh cửa cực lớn đồng độ, có tiến có lui, tài nan ổn trữ.

Cùng lộc tồn, hóa lộc, thiên mã đều nghe theo người, chủ giàu có.

Phùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, phượng các, long trì người, từ nghệ thuật kỹ xảo lập nghiệp, hữu danh sĩ tiêu sái phong độ.

Thiên đồng tật bệnh cung

Thiên đồng vào miếu người tai họa ít. Tật bệnh chủ âm hư không đủ, mông bẩn, bàng quang, niệu đạo, bệnh sa nang, tử cung cập lâm bệnh, trĩ sang các loại chứng. Cùng thiên lương ngôi sao đồng độ, chủ có can dạ dày khí đau. Thái âm tinh đồng độ, chủ lòng buồn bực, thủy trướng, phù chân, bệnh thấp, tê liệt chứng.

Thiên đồng cung thiên di

Sao thiên đồng ở cung thiên di, chủ xuất môn được phúc. Cùng thiên lương ngôi sao đồng độ, xuất môn chủ được quý nhân đến đỡ. Cùng cánh cửa cực lớn đồng độ, mặc dù tài năng ở ngoại gây dựng sự nghiệp, nhưng nhiều phiền não võ mồm. Cùng Thái Âm đồng độ, xuất môn có thể phát, nhưng bôn tẩu bận rộn. Đều nghe theo kình dương, đà la, xuất ngoại nhiều thị phi tai hoạ. Đốm lửa, linh tinh, thiên hình bên ngoài, có đấu tranh bất an. Phùng không kiếp, đại hao; đi chung đường mất tiền hoặc bên ngoài phá hao tổn, ngưng lại tha hương. Vào miếu người có thể miễn, nhưng chung bất an.

Thiên đồng cung nô bộc

Sao thiên đồng lâm cung nô bộc, chủ giao nhiều phương diện đấy bằng hữu. Vào miếu có hiệp trợ. Cùng thiên lương hoặc Thái Âm đồng độ đều nghe theo người, chủ được người bạn tốt. Cùng cánh cửa cực lớn đồng độ, dễ bị hiểu lầm hoặc không lượng giải. Cùng kình dương, đà la đồng độ đều nghe theo mà rơi hãm người, chủ chịu bằng hữu tới mệt hoặc liên lụy, hoặc đạo bọn thủ hạ tới bất nghĩa hãm hại. Gặp đốm lửa, linh tinh, nhân bằng hữu chịu hờn dỗi. Phùng đại hao, không kiếp người, nhân bạn bè rủi ro.

Thiên đồng cung sự nghiệp

Nên tay không gây dựng sự nghiệp hoặc từ nhỏ phát lớn.

Cùng hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa đều nghe theo, sự nghiệp cường thịnh.

Cùng cánh cửa cực lớn đồng độ, từ gian nan phấn đấu trung thành công. Cùng Thái Âm đồng độ, nên ở đã thành dưới cục diện mưu phát triển.

Cùng văn xương, văn khúc đều nghe theo, chủ ở văn hóa nghệ thuật ở bên trong cầu tiến quân.

Nếu ở hãm cung, lấy công chúng cơ cấu ở bên trong nhậm chức viên hoặc ở cơ quan trong bộ môn nhâm khoa viên.

Cùng trời mã, đà la đều nghe theo, nghiệp vụ nhiều biến động, nhiều tranh cãi.

Sẽ kình dương, thiên hình, trên sự nghiệp nhiều tụng sự tranh cãi.

Đều nghe theo đốm lửa, linh tinh người, xử sự nhiều nghịch cảnh.

Cùng không kiếp đều nghe theo, sự nghiệp từ trong ảo tưởng phát động, hoặc từ nghệ thuật kỹ năng lập nghiệp.

Thiên đồng cung điền trạch

Cùng Thái Âm đồng độ, nên nuôi cá hoặc gieo trồng cây cối hao phí quả, chủ đại phú. Cùng thiên lương đồng độ, sản nghiệp có tiến thối. Cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, không nên đưa sinh. Chụp ảnh chung kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, đại hao người, vô sản nghiệp.

Thiên đồng cung phúc đức

Sao thiên đồng là cung phúc đức chủ tinh, chủ hưởng phúc, có thể khoái hoạt.

Cùng thiên lương đồng độ, tự nhiên yên vui.

Cùng thái âm tinh đồng độ, cũng chủ an nhàn hưởng lạc.

Cùng cánh cửa cực lớn, đà la đồng độ, tự tìm phiền não.

Thiên đồng cung phụ mẫu

Sao thiên đồng vào miếu, lâm tướng mạo cung, họ Chủ Phụ mẫu song toàn, vô hình khắc. Riêng chỉ cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, tắc giữa cha con có ý kiến. Gặp kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh người, còn nhỏ cần cho làm con thừa tự hoặc tự ra, nếu không hình khắc. Sẽ không kiếp, thiên hình, cũng chủ khắc.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bị tính tử vi đấu sổ giáo trình: thiên đồng

   Thiên đồng

Sao thiên đồng

Sao thiên đồng ở ngũ hành thuần dương thủy; ở trên thiên thuộc sao Nam Đẩu nhóm sao, hóa thành phúc tinh, là trong mệnh bàn cung phúc đức đích nhân vật ngôi sao. Bản tính ôn hòa, không sợ sao kình dương đấy dáng vẻ khí thế độc ác, không ưu sao hóa kị quấy rối. Do đó sao thiên đồng ở ngọ cung cùng sao kình dương đồng độ, xưng là “Mã đầu đái tiễn cách “, ngược lại chủ vì nước cống hiến sức lực, nắm giữ binh phù quyền to, là lập công chiến trường đại tướng. Ở tuất cung gọi là “Phản bối” . Nếu là ở thìn cung nhìn thấy sao hóa kị, mà đồng thời sẽ tới lộc tồn hoặc hóa lộc người, trái lại vi thượng cách, có thể phú có thể quý, đây hết cùng lại thông giống.

Thiên đồng cung mệnh

Sao thiên đồng lâm cung mệnh, chủ nhân béo phì, mi thanh mục tú. Hình chữ nhật mặt, hơi hình tròn. Sắc mặt vàng trắng. Vi nhân tính tình ôn lương, khiêm tốn là ngoại ngạo, nội tâm từ dày, bản tính ngay thẳng, chí thú cao siêu, tư tưởng thông minh, có thể học có thể thành.

Cùng thiên lương hội hợp mà có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc các loại ngôi sao may mắn gửi thông điệp người, phúc dày thọ dài. Gặp lộc tồn gửi thông điệp, nhất bên trên cách, tài phúc song mỹ.

Ác nhất triền cung hợi sao hóa kị, chủ hình khắc cô đơn, vì người khác chỉ trâu ngựa; hoặc mặt mày hốc hác bệnh tai họa. Vốn lấy đều nghe theo kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình người vi là, nếu không chủ hữu hóa hiểu.

Nữ mệnh sao thiên đồng, chủ nhân thông minh nhanh nhẹn linh hoạt. Vào miếu có ngôi sao may mắn đều nghe theo, cập lộc tồn, hóa lộc củng chiếu người, giúp chồng dạy con bên trên phúc lộc song toàn.

Cùng Thái Âm hội hợp, vui mừng tân trang mỹ dung, tài lộc mặc dù chừng, nhưng phúc không được đầy đủ. Hữu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, tắc phúc chừng, vốn lấy hôn nhân muộn vi nên. Hãm cung phùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình người, chủ hình khắc hoặc ly dị, lấy kế thất, nhà kề vi nên.

Đại nạn năm xưa sao thiên đồng triền độ vào miếu, có ngôi sao may mắn người, thiêm tài tăng phúc, phát triển sự nghiệp có cơ hội mới; chuyển nhà tân phòng hoặc xuất ngoại du lịch. Tăng thêm dân cư, vui sướng. Như thiên đồng tinh lạc hãm có thể chiếu kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình, đại hao người, chủ làm việc hay thay đổi, có khuynh gia, quan phi, phá sản, sợ bóng sợ gió, hình khắc, tật bệnh vân vân. Hữu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa đều nghe theo người, trước hung về sau cát hoặc trước rủi ro người hiểu biết ít tài.

Thiên đồng cung huynh đệ

Sao thiên đồng lâm cung huynh đệ vào miếu người, huynh đệ bốn người trở lên.

Lạc hãm, hai nhân. Cùng thái âm tinh đồng cung, năm người.

Cùng thiên lương đồng cung, ba người, nếu có ngầm tranh. Cùng cánh cửa cực lớn đồng cung người ba người, có tranh miệng lưỡi. Phùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình người, có hình khắc bất hòa, ly ở vi nên.

Thiên đồng cung phu thê

Sao thiên đồng ở thê cung triền độ, phải hôn nhân muộn, mới có thể giai lão. Hoặc ở năm mới đã đính hôn thủ tục, về sau đã giải ngoại trừ người đính hôn vi nên, nếu không nhiều biến động; ba vợ mệnh, thê tử phải nhỏ xứng có thể miễn.

Nếu sao thiên đồng lâm hãm cung, tạm biệt chiếu kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình người, chủ ở riêng lưỡng địa, hoặc ly hôn, hoặc hình khắc bệnh nặng.

Cùng thiên lương ngôi sao đồng độ, sau khi ly hôn tái giá tướng mạo xinh đẹp nhi nữ.

Sao thiên đồng thê cung, lấy ở chung bất lực đi kết hôn lễ thức người có thể miễn ly dị.

Nữ mệnh sao thiên đồng lâm phu cung, có ngôi sao may mắn người nâng đỡ, có thể miễn ly hôn. Phùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, hóa kị người, nên kế thất nhà kề, hoặc hôn nhân muộn, nếu không rời xa; hoặc chỉ có vợ chồng tên, mà vô vợ chồng tới thật, không có hư danh; hoặc ly hôn tái giá, có ngày hình ngôi sao ở phu cung mà rơi hãm người, đều hình khắc bất lợi. Đều nghe theo cánh cửa cực lớn ngôi sao, càng chủ võ mồm liên tục, tinh thần không thoải mái.

Thiên đồng cung tử nữ

Sao thiên đồng vào miếu, lâm cung tử nữ, chủ có con nữ nhân năm người trở lên, lấy thứ nhất thai gặp nữ nhân vi tốt. Thái âm tinh đồng độ, nữ nhân nhiều con ít là đắt. Cùng thiên lương đồng độ, cũng lấy trước nữ nhân về sau tử vi như ý, chủ có hai con trai. Thiên cơ sẽ, nhị tử hoặc trễ được. Có sát tinh lạc hãm người, một cái chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Ở ngọ cung có hình khắc hoặc mặt mày hốc hác, cho làm con thừa tự hoặc rời xa có thể miễn hình phạt khắc. Có sát tinh, lấy tự người khác tử vi nên.

Thiên đồng cung tài bạch

Sao thiên đồng ở cung tài bạch, chủ tay không thành gia hoặc lấy gầy chi phí lập nghiệp.

Cùng thiên lương đồng độ, tài lộc tươi tốt.

Cùng thái âm tinh đồng độ, có một thu hoạch ngoài ý muốn.

Cùng cánh cửa cực lớn đồng độ, có tiến có lui, tài nan ổn trữ.

Cùng lộc tồn, hóa lộc, thiên mã đều nghe theo người, chủ giàu có.

Phùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, phượng các, long trì người, từ nghệ thuật kỹ xảo lập nghiệp, hữu danh sĩ tiêu sái phong độ.

Thiên đồng tật bệnh cung

Thiên đồng vào miếu người tai họa ít. Tật bệnh chủ âm hư không đủ, mông bẩn, bàng quang, niệu đạo, bệnh sa nang, tử cung cập lâm bệnh, trĩ sang các loại chứng. Cùng thiên lương ngôi sao đồng độ, chủ có can dạ dày khí đau. Thái âm tinh đồng độ, chủ lòng buồn bực, thủy trướng, phù chân, bệnh thấp, tê liệt chứng.

Thiên đồng cung thiên di

Sao thiên đồng ở cung thiên di, chủ xuất môn được phúc. Cùng thiên lương ngôi sao đồng độ, xuất môn chủ được quý nhân đến đỡ. Cùng cánh cửa cực lớn đồng độ, mặc dù tài năng ở ngoại gây dựng sự nghiệp, nhưng nhiều phiền não võ mồm. Cùng Thái Âm đồng độ, xuất môn có thể phát, nhưng bôn tẩu bận rộn. Đều nghe theo kình dương, đà la, xuất ngoại nhiều thị phi tai hoạ. Đốm lửa, linh tinh, thiên hình bên ngoài, có đấu tranh bất an. Phùng không kiếp, đại hao; đi chung đường mất tiền hoặc bên ngoài phá hao tổn, ngưng lại tha hương. Vào miếu người có thể miễn, nhưng chung bất an.

Thiên đồng cung nô bộc

Sao thiên đồng lâm cung nô bộc, chủ giao nhiều phương diện đấy bằng hữu. Vào miếu có hiệp trợ. Cùng thiên lương hoặc Thái Âm đồng độ đều nghe theo người, chủ được người bạn tốt. Cùng cánh cửa cực lớn đồng độ, dễ bị hiểu lầm hoặc không lượng giải. Cùng kình dương, đà la đồng độ đều nghe theo mà rơi hãm người, chủ chịu bằng hữu tới mệt hoặc liên lụy, hoặc đạo bọn thủ hạ tới bất nghĩa hãm hại. Gặp đốm lửa, linh tinh, nhân bằng hữu chịu hờn dỗi. Phùng đại hao, không kiếp người, nhân bạn bè rủi ro.

Thiên đồng cung sự nghiệp

Nên tay không gây dựng sự nghiệp hoặc từ nhỏ phát lớn.

Cùng hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa đều nghe theo, sự nghiệp cường thịnh.

Cùng cánh cửa cực lớn đồng độ, từ gian nan phấn đấu trung thành công. Cùng Thái Âm đồng độ, nên ở đã thành dưới cục diện mưu phát triển.

Cùng văn xương, văn khúc đều nghe theo, chủ ở văn hóa nghệ thuật ở bên trong cầu tiến quân.

Nếu ở hãm cung, lấy công chúng cơ cấu ở bên trong nhậm chức viên hoặc ở cơ quan trong bộ môn nhâm khoa viên.

Cùng trời mã, đà la đều nghe theo, nghiệp vụ nhiều biến động, nhiều tranh cãi.

Sẽ kình dương, thiên hình, trên sự nghiệp nhiều tụng sự tranh cãi.

Đều nghe theo đốm lửa, linh tinh người, xử sự nhiều nghịch cảnh.

Cùng không kiếp đều nghe theo, sự nghiệp từ trong ảo tưởng phát động, hoặc từ nghệ thuật kỹ năng lập nghiệp.

Thiên đồng cung điền trạch

Cùng Thái Âm đồng độ, nên nuôi cá hoặc gieo trồng cây cối hao phí quả, chủ đại phú. Cùng thiên lương đồng độ, sản nghiệp có tiến thối. Cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, không nên đưa sinh. Chụp ảnh chung kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, đại hao người, vô sản nghiệp.

Thiên đồng cung phúc đức

Sao thiên đồng là cung phúc đức chủ tinh, chủ hưởng phúc, có thể khoái hoạt.

Cùng thiên lương đồng độ, tự nhiên yên vui.

Cùng thái âm tinh đồng độ, cũng chủ an nhàn hưởng lạc.

Cùng cánh cửa cực lớn, đà la đồng độ, tự tìm phiền não.

Thiên đồng cung phụ mẫu

Sao thiên đồng vào miếu, lâm tướng mạo cung, họ Chủ Phụ mẫu song toàn, vô hình khắc. Riêng chỉ cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, tắc giữa cha con có ý kiến. Gặp kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh người, còn nhỏ cần cho làm con thừa tự hoặc tự ra, nếu không hình khắc. Sẽ không kiếp, thiên hình, cũng chủ khắc.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button