Tử vi

BÌNH GIẢI SAO BÁC SĨ

Bác Sĩ

Hành Thy

Chủ về văn chương, công danh thi cử (VVT)

Bạn đang xem: BÌNH GIẢI SAO BÁC SĨ

Thuộc tam hợp Lộc Tồn, Bác Sĩ – Tướng Quân – Bệnh Phù và có Quốc Ấn (bộ Lộc Tướng Ấn)

Bác sĩ luôn đồng cung với Lộc Tồn (nên lúc nào cũng có Kình Đà giáp, và vì đồng cung với Lộc Tồn nên cũng mang ý nghĩa phú quí do Lộc Tồn gây ra) và có Quốc Ấn tam hợp hay xung chiếu, Phi Liêm xung (bộ Lộc Tồn, Bác Sĩ, Tướng Ấn)

Gặp Riêu Y là cách thầy thuốc giỏi (VVT)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm BÌNH GIẢI SAO BÁC SĨ

Bác Sĩ

Hành Thy

Chủ về văn chương, công danh thi cử (VVT)

Thuộc tam hợp Lộc Tồn, Bác Sĩ – Tướng Quân – Bệnh Phù và có Quốc Ấn (bộ Lộc Tướng Ấn)

Bác sĩ luôn đồng cung với Lộc Tồn (nên lúc nào cũng có Kình Đà giáp, và vì đồng cung với Lộc Tồn nên cũng mang ý nghĩa phú quí do Lộc Tồn gây ra) và có Quốc Ấn tam hợp hay xung chiếu, Phi Liêm xung (bộ Lộc Tồn, Bác Sĩ, Tướng Ấn)

Gặp Riêu Y là cách thầy thuốc giỏi (VVT)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button