Tử vi

BÌNH GIẢI SAO ĐƯỜNG PHÙ

Đường Phù

Hành Mc

  • Đường bệ, uy nghi (TTL)
  • Lợi ích cho việc cầu công danh (TTL)
  • Giúp cho việc mua tậu nhà đất được dễ dàng, làm cho nhà đất thêm cao đẹp, rộng rãi (TTL)
  • Đường Phù Bạch Hổ đồng cung: có sự bắt bớ tù đày (TTL)
  • Nhị hạn gặp Bạch Hổ, Đường Phù thì cầu công danh, tài lộc, thi cử, cưới hỏi sẽ đắc ý (VVT)

Các sao thuộc vòng Bác Sĩ phân theo tam hợp

Bạn đang xem: BÌNH GIẢI SAO ĐƯỜNG PHÙ

Tam hợp Lộc Tồn, Bác Sĩ – Tướng Quân – Bệnh Phù và có Quốc Ấn (bộ Lộc Tướng Ấn) với sao xung chiếu là một trong ba sao của bộ Long Phi Phục

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm BÌNH GIẢI SAO ĐƯỜNG PHÙ

Đường Phù

Hành Mc

  • Đường bệ, uy nghi (TTL)
  • Lợi ích cho việc cầu công danh (TTL)
  • Giúp cho việc mua tậu nhà đất được dễ dàng, làm cho nhà đất thêm cao đẹp, rộng rãi (TTL)
  • Đường Phù Bạch Hổ đồng cung: có sự bắt bớ tù đày (TTL)
  • Nhị hạn gặp Bạch Hổ, Đường Phù thì cầu công danh, tài lộc, thi cử, cưới hỏi sẽ đắc ý (VVT)

Các sao thuộc vòng Bác Sĩ phân theo tam hợp

Tam hợp Lộc Tồn, Bác Sĩ – Tướng Quân – Bệnh Phù và có Quốc Ấn (bộ Lộc Tướng Ấn) với sao xung chiếu là một trong ba sao của bộ Long Phi Phục

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button